* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

ILONA PÁLUŠOVÁ - FÉWA: INFORMÁCIE 18.1.2016

KEĎ SA AKTIVUJÚ NEVIDITEĽNÉ PAPRSKY SVETOV, KTORÝCH PILIEROM JE KAŽDÝ, KOHO MENO JE LÁSKA

Čo sa deje v týchto chvíľach so Zemou a tým i s každou bytosťou, ktorá na Zemi žije je - aktivácia, sfunkčňovanie, rozhýbavanie stojatých vôd. Jedná sa o neustále zablokované miesta v živote planéty i v našich životoch. Tieto blokády súvisia s tajnými plánmi, ku ktorým sa človek nedostal. Súvisia so všetkým, čo bolo pred ľuďmi skrývané - súvisia so všetkými, ktorí sa na tomto pláne spolupodieľali. Sfunkčňovanie znamená uvedenie do pohybu potokov, riek živého a život podporujúceho svetla. Čo sa týka nielen škály farebných vibrácií, ale i stupnice zvukov, ktoré s ním rezonujú. 

Čo to znamená v reáli. Prúdenie /tok...vlnenie/ energií nepozemského charakteru /žiarenia/ prvotného Zdroja všetkého čo je, pochopiteľne nie je fyzickým zrakom viditeľné. Energie sú uchopiteľné srdcom. To znamená - sú citeľné. Keby každý človek opäť používal svoje skutočné schopnosti, videl by sám rieku živých energií valiacu sa k nám. Je svetlom života. Je živým svetlom, ktorého informácie máme v živej pamäti. Energie a tým i informácie tohto svetla /žiarenia/ nie sú súčasťou mŕtvych, stojatých vôd dna rieky života. Nie sú energiou sveta mŕtvych, sveta duchov, ktorými bol človek /to znamená i Zem/ ovládaný. Manipulovaný, ťahaný do kolien a udržiavaný v existencii nevedomých sfér a im zodpovedajúcej frekvencii /duálny svet/. Etapa vývoja, neustále zápasy dobra a zla - vojna svetov do ktorej "obyčajný" človek nedovidel. Dobra v nás, živých bytostiach, ktoré sú LÁSKA /jej živá energia svetla, jej emócie, ktoré sú typickým prejavom týchto život podporujúcich energií...to znamená i emócií radosti, šťastia/. Všetky tieto energie sú slobodné a nekompatibilné s entitami, ktorými sme boli vo svete duchov uväznení.

Vnímať krásno, cítiť lásku znamená milovať všetkých a všetko, čo k týmto nikým a ničím neohraničeným energiám božského Zdroja a tým i sveta lásky patrí. Je to energia, ktorá je pre každú bytosť /nosiča svetla, jeho božskej častice/ prirodzená. Jednoducho povedané - žiadna živá bytosť sa tohto prirodzeného svetla nemá prečo obávať. Všetko, čo sa funkčným stáva a súvisí so zmenami je vlnenie energií, ktoré svojím tokom odblokovávajú, zpriechodňujú miesta bez pohybu /stojaté vody/. A to poriadnou porciou vôní /esencia/ - v daných momentoch predovšetkým vône vanilkovej. Vanilková vôňa /esencia/ výrazne podporuje, násobí schopnosť preciťovania, vnímania lásky. Nami vdychovanej i vyžarovanej /vo vzduchu rozptýlené častice svetla/. Čím je frekvenčne vyššia myšlienková vrstva /sféra/ človeka, to znamená - čím viac je kompatibilný sám so sebou, so Zdrojom svojho svetelného srdca - tým viac týchto energií vdychuje /prijíma/, tým viac lásky vyžaruje do svojho okolia. To znamená - svieti :-). Tým viac sa mu otvára cesta ku všetvorivosti. To znamená i ku všehojnosti lásky. Tým viac človek láskou vonia :-). Komplex tohto všetkého súvisí so svetelným Zdrojom. A s ním pochopiteľne súvisia i bytosti, ktoré do sveta svetla patria. Téme o svetelných bytostiach sa už netreba detailne venovať opisovaním týchto svetov. Je už mnoho informácií, ktoré si každý človek môže načítať. Koniec koncov - stačí cítiť, srdcom vnímať. Všetky tieto informácie máme vo svojej živej pamäti. Je už rovnako nepodstatné venovať sa téme - kto je svetlo a kto je temno. Pretože - čo sa začína /bude/ diať je záležitosťou síl svetla, ktorými bude i to neviditeľné zviditeľnené: Čiže....kto je kto. Energie sú záležitosťou tých sfér poľa, do ktorého sme pár dní po prelome roka 2016 vstúpili. Tieto kozmické energie sú ničím nepodplatiteľné. Už nebude možná hra na skrývačku, ktorá ľudským nevedomím /nevedomosťou/ manipulovala. Sú najvyššou kozmickou /božskou/ silou, sú frekvenciou všadeprítomného bytia, sú láskou. To znamená, že už nebude "zjazdná" cesta manipulácie nevedomého človeka, v dôsledku ktorej mala prevážna väčšina ľudskej populácie "zakalený...zahmlený" zrak.

Jedná sa takpovediac o vyššiu moc v zmysle dobra pre každého, čo zodpovedá princípom Jednoty. Buďme si neustále vedomí, že touto božskou energiou sme i MY, ktorí sme boli v skutočnosti mŕtvym svetom ovládaní. Svetom, ktorému vládne Satan. Tieto entity súvisia i s obrázkom na bankovkách, na ktorej je temná - nikam nevedúca a energiu nedávajúca brána. Čiže - niečo ako čierna diera.

Nebojte sa, neľakajte sa, nemajte strach :-) pri čítaní informácie, že sme po celý čas boli ponorení do sveta duchov. To bola / je/ tma všade okolo nás, ktorá sa energiami tiež rozpohybovala - skôr by sa dalo povedať rozvírila. Čiže je to i rozvírená temnota.

Skúste si predstaviť seba samého /samú/ ako maličké, žiarivé svetielko /božská častica nakumulovanej nepredstaviteľnej energie/. Tieto svetielka "dopadli" na povrch Zeme, ktorý si predstavte ako svet bez energie /ako zvrásnená kolomaž/. Každé semiačko zapadlo do určitej hĺbky z ktorej sa ťahalo za svetlom.....postupne vynáralo, prebúdzalo. Tento tmavý planetárny povrch je dno rieky života v ktorom sme sa nachádzali. Jediné, čo nás držalo pri živote bola /je/ viera v seba /v Zdroj/, viera v dobro. Touto vierou je i viera v lásku.

Rokom 2016 sme sa energeticky dostali nad vibračnú úroveň planetárneho povrchu s čím súvisí i iná myšlienková sféra. Vyštartovali sme ako kozmonaut v raketopláne do hviezdneho sveta, nechávajúc postupne za sebou starú Zem /dualita/. Zem v ktorej je živo /živé bytosti, živá energia/.....i mŕtvo /mŕtvy svet duchov/. A my sme v tomto svete robili vzhľadom na svoju prácu všetko pre udržanie nás pri živote. To znamená, že s plnou podporou svetelných svetov sme pracovali na udržiavaní dosiahnutých vibrácií, čo súvisí s prebúdzaním /prebudením/ ľudí. Čím sa pochopiteľne pomáhalo /pomáha/ i Zemi. Svet temna v ktorom sme žili je vysokými vibráciami Zdroja rozvírený, dostal sa do chaosu a napriek tomu, že sa zubami nechtami snaží držať pri sile - energie na jeho zuby a nechty pôsobia ako rozpínák.

Čo to v reáli znamená je odstreďovanie duchov.....démonov /pomocníkov Satana/ z energetického poľa živých organizmov, to znamená i z poľa planetárneho. S tým súvisí i obrázok Davida Icke /o klimatických zmenách na planétach našej slnečnej sústavy/ ku ktorému som písala komentár. Tieto parazitické entity mali na všetko živé dlho dosah.

Nárastom energií sa individuálnou rýchlosťou rozpínalo fyzicky neviditeľné svetlo nášho i planetárneho svetelného srdca. Čo je naše vyžarovanie. Tí ľudia, bytosti svetla, ktorých rozmerovosť vyžarovania je najväčšia, nesú na pomyselných krídlach už nie desiatky, stovky, ale tisíce ďaľších ľudí /energeticky pomáhajú/. Čo je náročnejšie ako ťažká fyzická práca. Títo ľudia nie sú obeťou, nejedná sa o obetovanie sa /odhliadnuc od spôsobu, akým funguje systém, ktorí pochopiteľne týchto ľudí zadupával/. Sú nosičom svetla, sú svetelní bojovníci, ktorí súčasne sami sebou nesú na planéte informácie sveta Jednoty. Sveta, kde všetci jedno sú. Do teamu týchto svetelných bytostí patria ľudia, ktorí na Zemi pracujú v záchranárskej oblasti. Áno, sú to všetci, ktorí zachraňujú ľudské životy.
Čo robíme...čím pomáhame...tvoríme pre dobro jedincov i kolektívu duší, ktorým sme - je súčasne pomocou pri navyšovaní energií. Táto práca /tvorenie/ je načítavaním informácií na fyzickej úrovni, čiže mimo čas a priestor, ktorý zmyslove vnímame. Načítavaním /kvantovaním/ informácií, ktoré sú v danej chvíli pre všetkých dôležité.

MAMA, ktorou je i Zem je prirodzenou energiou bezpodmienečnej lásky. Je vyžarovaním vône /esencie/. Je zmesou vôní /každý má svoj kvet/, pričom jedna z nich je pre každú ženskú energiu typická. Ako keď používa žena svoj obľúbený parfém a podľa vône ju poznáte. Táto esencia udržiava teplo v rodinnom kozube. Je vôňou domova. Je neustále prúdiacou energiou. Čím viac je žena sama sebou /v kontakte so Zdrojom/, čím menej podlieha negativite /umelosti/ myšlienok okolia...čím menej sa vtesnáva do mužských rolí - tým viac prirodzeného svetla /lásky/ vyžaruje, čím okolie harmonizuje. Čiže lieči :-). Tým pomáha i Zemi. A to je dôvod, prečo bola /je/ ženská energia zadupávaná, zneužívaná, potláčaná, manipulovaná......Ilona

Pozn. Obrázek nešel vložit, nutno kliknout na odkaz.

http://www.otvoroci.com/blog

https://www.facebook.com/ilona.palusova

 

Zobrazení: 406

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... V minulosti jsme psali o Německu, které nemá mírovou smlouvu a je neustále ve válečném stavu. Proto jí (Merkelové) byla mírová smlouva vítěznými mocnostmi…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velice zajímavé a poučné video: CO JE VIRUS A CO NENÍ - jak je to doopravdy? - ZDE.Vynikající následující video si ve vlastním zájmu též co nejdříve…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření strachu kolem koronaviru, proč…"
před 21 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Vynikající, inspirující a osvětlující informace ZDE.* Celostní lékař hovoří o síti 5G, šišince…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 440 Tajné plány globalistů - Proč 11.února 2020 nakupovali akcie neznámé biomedicínské firmy? Uvedeno ZDE.* Sdílejte všem, jsem na policii kvůli seznamu smrti Video ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení Uvedeno ZDE. * Svět podle společnosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nikoliv coronavir, ale vakcíny, které jsou na nás nachystané, jsou zdraví velice škodlivé! Víte, co za tím vším stojí a proč? Měli byste se o to ve Vlastním zájmu zajímat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření strachu kolem koronaviru, proč se…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Všechny nejděsivější epidemie v Kongu, na Filipínách a v Afghánistánu jsou spojeny s Gatesovými vakcínami. Do roku 2018 byly ¾ případů obrny ve světě z Gatesových…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit?

Zaprvé: mnohým jde nejen o obrovské prachy, jelikož jedna vakcína by měla stát zhruba 40 dolarů (přes 1000 Kč) krát přes 7 miliard lidí (je zhruba 300 miliard dolarů) a to opakovaně každý rok!!! Pokud by se prosadilo celosvětové očkování a to ještě…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Budete-li pozorně sledovat videa, tak vám toho velice mnoho napoví. * meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi Zobrazení ZDE. * Illuminati - Ancient Secret of the Flower of Life Zobrazení ZDE."
pondělí
Příspěvek do blogu uživatele Orst

Posolstvo z 25.5.2020

Nastal nový svet. Svetlo prináša nové šťastie.Pravdou sa nastavila Zem.Pravdou svet v novej pravde žiari.Stalo sa tak,…Zobrazit další
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Rostliny jsou nejen živé, ale i…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Rostliny jsou nejen živé, ale i pěkně zní. Není proto divu, že pobyt v přírodě mezi vegetací nejen uklidňuje a povznáší na duši, ale i léčí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Jak se stát přáteli a…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 22.5.2020

Pripravme sa na časy, ktoré rezonujú s živou energiou. Neumelou - skutočnou.Nalaďujeme sa na tóny KVETU ŽIVOTA. To sa deje. To je tým čo zažívame - s čím sa zžívame - čo cítime - čo svojím spôsobom vnímame. Sú to skúsenosti na vlastných…Zobrazit další
pátek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby