* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Fotónový Pás a Brána do Páté Dimenze - Vzestup 2012

 

 

http://www.pratele-nebe.cz/sdeleni_z_dute_zeme.htm#24

Vzestup 2012

 

(24)

Fotónový Pás a Brána do Páté Dimenze

 

Zpráva od Adama, únoru 1999

 

Mnozí z vás máte různé představy o Fotonová páse. Některé z vašich představ představují stránku pravdy, a jiné se jí ani jen nepřibližují. Dovolte, abych vám tentokrát nabídl jeho další stránku, a prosím pamatujte, že to je jen další stránka, protože jejich je hodně dalších. Fotonový pás je téma, které by mohla zaplnit několik svazků. V této době chci probrat s vámi jednu stránku, která je vysoce důležitá pro vás osobně.

 

Na povrchu se hodně spekuluje ohledně toho co Fotonový pás je, a kdy Země do něj vstoupila nebo vstoupí do tohoto víru. Vězte, že oficiálně vstoupila do fotonového pásu v květnu 1998, během úplňku v Býku.

 

Fotonový pás se skládá z 12 gigantických vírů intenzivních pásů světla. Každý vír provede svou specifickou činnost na Zemi a v naší sluneční soustavě, celý proces je velmi blízko sledován, (nyní je proces v plné fázi rok 2011 - pozn. zpracovatele), aby probíhal v harmonii a rovnováze. Je to velmi bezpečný proces, a není se čeho bát. Mohli bychom říci, že SVĚTLO fotonového pásu obsahuje vysoce pročištěny frekvence a kvality vědomí Vzestupu, spolu s mnoha dalšími vlastnostmi.

 

To neznamená, že Země nezaznamenávala jeho vliv před květnem 1998. Zaznamenávala jej po mnoho let. VLNY SVĚTLA Z FOTONOVÉHO PÁSU byly uvolněny na Zemi v různých intervalech každoročně po mnoho posledních let, hlavně v dobách rovnodenností a slunovratů. Každý rok bylo uvolňující SVĚTLO stále větší intenzitě a frekvenci. Potřebovali jste se přizpůsobit, drazí na větší SVĚTLO, které má přijít. Nicméně od května 1998, kdy Země oficiálně vstoupila do prvního víru, toto znamenalo, že teď už není návratu.

 

Během příštích 12 let bude Země procházet přes každý z 12 vírů z pásů SVĚTLA s intenzitou, která je potřebná na JEJÍ OČISTU a v přípravě na Její Vzestupný proces do páté dimenze. Sem směřujete i vy, pokud se rozhodnete.

 

Od května 1998 nejsou již různé frekvence a intenzity světla z fotonového pásu uvolňovány v intervalech. Bombardují teď Zemi mnohem intenzivněji a NEUSTÁLE. Očekává se, že zůstaneme v prvním víru přibližně 18 až 24 měsíců a možná i trochu méně. Je mnoho přizpůsobení, které je třeba uskutečnit v tomto víru dříve, než se budeme moci přesunout do dalšího.

 

Celé lidstvo, v takové nebo oné formě, cítí účinky hlubokého čištění, které přinášejí nové energie. Každá osoba na Zemi bude muset vykonat vše, co bude nutné, aby přizpůsobila své vědomí a provedla potřebné změny v sobě, aby mohla jít a být proměněna tímto velkým světlem.

 

OPAKUJI TO ZNOVU: v tomto bodě není návratu. Budete se muset sami za sebe rozhodnout, TEĎ, zda se chcete svézt na vlně Vzestupu s touto planetou, a být proměněni na nový lidský druh, který se vynoří z této proměny. Tímto činem se musíte rozhodnout, zda získáte nebo nezískáte svou nesmrtelnost a vzestupu do VĚDOMÍ NOVÉ ZEMĚ na úrovni páté dimenze, nebo budete rozdrceni vlnou změn, když zůstanete na třetí dimenzi po další kolo inkarnací. Volba je zcela na vás. Příležitost je tu pro všechny.

 

Ti, kteří odporují světlu a mnohým změnám, které přinese, nebudou schopni fyzicky projít přes 12 vírů. My víme, že mnozí se rozhodnou na úrovni duše anebo na vědomé úrovni, raději opustit nebo vyprázdnit svá fyzické těla, než by se měly vzdát svých strachů, předpojatých ideologií a osobních programů, které neslouží jejich nejvyššímu dobru a nejvyššímu dobru všech. Zvolí si to raději jak by si láskyplně dovolili projít přes nutné kroky této proměny.

 

Jsou zde také ti, kteří by byli připraveni přidat se k této jízdě, ale kvůli jejich věku se rozhodnou uskutečnit přeměnu z druhé strany opony. Pro tyto drahé je tato možnost zcela přijatelná a my vás žádáme, abyste nevyjadřovali lítost za těmito milovanými. UMOŽNĚTE JIM TUTO VOLBU SVOJÍ OCHOTOU NECHAT JÍT ODEJÍT V KLIDU. Ctěte si jejich rozhodnutí. Dostanou se "tam" ve stejnou dobu jako vy, a vy je znovu potkáte.

 

Mnozí z vás už cítíte a vnímáte ve vašich hmotných a emocionálních tělech účinky, které probíhají na buněčné a genetické úrovni. Mnozí z vás zažíváte nové, nepříjemné tělesné projevy, jaké jste nikdy předtím neměli, jako jsou bolesti hlavy, bolesti srdce, bušení, chronická únava, závratě, nevolnost, měnící se vzorce spánku, zvonění v uších, rozmazané vidění a mnohé další.

 

Také zaznamenáváte změny ve vašem emocionálním stavu. Vaše těla se vyvíjejí a čistí se. Zastaralé, opotřebované, negativní emoce a způsoby myšlení a vnímání věcí PŘICHÁZEJÍ NA POVRCH, aby byly PŘEZKOUMÁNY, PROČIŠTĚNY A PROMĚNĚNÉ. Mnozí z vás jste emocionální zmateni, a mnozí z vás cítíte, že jste "nemocní".

 

Říkám vám, toto je pouze dočasné. Jen vydržte a setrvejte ve frekvenci - vibraci "lásky" k sobě a ostatním. Ono to přejde.

 

TEĎ je ten čas abyste propustili VŠECHNY své strachy a negativní vzorce, protože si

jejich jednoduše nemůžete vzít sebou. Tam kde jdeme, drazí, bude jen láska. Nebude tam místo pro strachy nebo negativitu jakéhokoli druhu.

 

Co uděláte při vstupu do brány páté dimenze pokud máte s sebou stále náklad strachu a negativity ?

 

Vibrace strachu a další negativní vzorce prostě nemohou být propuštěny do páté dimenze. Rozhodnete se zůstat vzadu na úrovni třetí dimenze a budete čekat na další kolo inkarnací jen proto, že se jich držíte ?

 

Nebo je chcete je vézt celou cestu přes 12 virů do brány, jen aby vám bylo řečeno, že váš náklad negativity s vámi nemůže jít ?

 

NEBO CHCETE TEĎ ZAČÍT PRACOVAT NA TOM, ABYSTE SE ZBAVILI A OSVOBODILI SE OD TOHOTO OMEZUJÍCÍHO BŘEMENE, DOKUD STÁLE ZBÝVÁ TROCHU ČASU ?

 

 

Poznámka zpracovatele: již mnoho lidí si začínají uvědomovat a volí si vědomě změnu sami sebe a to tím, že vědomě prosí a žádají Stvořitele o pomoc v této proměně, aby jim bylo odhaleno to, co mají změnit ve svém životě, co jim již neslouží a také jak to mají provést. Někdy jsou to zkoušky a „boje“ až do morku kostí, ale s pomocí Stvořitele a jeho láskou a milostí, a vašim rozhodnutím a trpělivostí se dá vše zvládnout. Druhá strana se stále snaží tomuto procesu proměny ve vás zabránit, a snaží se vás udržovat ve starých návycích, myšleních, jednáních ve vztazích s lidmi atd. Je důležité nepromarnit čas, který je teď dán k vlastní změně našeho života na pozitivnější a v souladu s láskou a jednotou.

 

 

Přeměna lidské rasy na Zemi začala velmi jemně asi před 30 lety. Z intenzivnila se kolem 1987, a pak znovu kolem 1994. Od 1998 tyto energie tvoří větší intenzitu mutací v systému čtyř těl celého lidstva. Toto velké kosmické Světlo fotonového pásu je nyní na nás všech. Jestli to chcete nebo ne, nikdo se mu nemůže vyhnout. V souladu s rozhodnutími podle vaší svobodné vůle jej můžete využít na svůj Duchovní růst, fyzickou přeměnu a vzkříšení, a jít spolu se vzestupem naší drahé Matky Země. Zem a lidstvo vzestupuje dohromady "jako jedna velká rodina".

 

My v Telosu budeme také vzestupovat s planetou. Nemůžeme slíbit, že proces bude zcela příjemný pro každého po celou cestu. Každý se bude muset hodně přizpůsobovat. Budete proměněni na nový druh nesmrtelných, neomezených lidi, kteří osídlí Novou Zemi - místo Božské Lásky, neomezené hojnosti, krásy a věčného míru. Nová Země brzy projeví slávu a dokonalost přesahující vaše nejdivočejší sny. Matka Země už je zapojena do tohoto procesu. Vy buď jdete s ní nebo zůstáváte pozadu. Jednoduše si nemůžete, v tomto čase, zvolit zůstat někde mezi.

 

Samozřejmě se můžete rozhodnout přijít o několik inkarnací později a nakonec se tam všichni dostanete. Já mluvím o přítomnosti teď, ne o několik stovek nebo tisíců let napříště, ale na konci tohoto současného cyklu Země, který končí kolem roku 2012 !

 

Jak se rozhodnete ?

 

Většina lidí by řekla, že chtějí jít teď.

 

A já vám říkám: jste ochotni se připravit a udělat cokoliv je nutné abyste to dokázali během tohoto přechodu ?

 

Není to jízda zcela "Zdarma". A přestože dostáváte v této době nebývalou pomoc z vyšších říší, musíte vykonat svou část pokud si zvolíte pokračovat dál. Pokud si zvolíte zůstat pozadu, vaše volba bude ctěna a vy se budete inkarnovat znovu v jiném vesmíru na místě, které odpovídá vaší úrovni vědomí. NENÍ ŽÁDNÝ SOUD v souvislosti s vaším rozhodnutím. Bůh vám dal vaši "svobodnou vůli" na této planetě, a ta vám nebude odebrána.

 

Jaké máte možnosti ?

 

Je naplánováno, že třetí a čtvrtá dimenze nakonec ze Země zmizí. Pokud se rozhodnete zůstat v iluzi takzvané "dobře známé zóny" staré paradigmatu třetí dimenze, nezměníte vaše tělo na nesmrtelné.

 

To znamená, že dříve či později se vzdáte svého těla a inkarnujete se znovu na jiné trojdimenzionální planetě podobné této. Tam budete pokračovat v užívání si svých strachů, svého násilí, svého ovládání, svých válek, svých manipulací, svých omezení, svých závislostí, a vší negativity, kterou se nechcete vzdát. Říkám to z lásky k vám, a velké lásky, kterou má pro vás Bůh. Nesnažím se vás v žádném případě vystrašit. Snažím se vám domluvit v naději, že vám pomohu probudit se z letargie, vašeho duchovního spánku, a že vás probudím z vašich iluzí vašich starých zastaralých pohnutek. Pro všechny ty, kteří čtou tuto zprávu, vězte, že je touhou Duchovní Hierarchie této planety, aby všichni mohli udělat "informovanou" volbu.

 

Doufáme celým našim srdcem, že se rozhodnete jít s námi, protože jsme jedna velká rodina, a každý je velmi vroucně milován.

 

Drazí, slyšeli jste o "místě připraveném", o kterém říkají vaše spisy. Nuže, toto velmi zvláštní místo není nic jiného než vědomí páté dimenze. Hluboká starost, kterou máme v této době, tak blízko k tisíciletí je, že stále pozorujeme mnoho drahých lidí na Zemi, kteří by to mohly snadno dotáhnout k bráně páté dimenze a byli přijati, ale stále žijí své životy na druhu vědomí "automatický pilot". Toto je vědomí neochoty o provedení odpovědnosti za vytváření své budoucí reality, neochoty slyšet o jakýchkoliv změnách, nebo neochoty podívat se na své životy, aby viděli, kam směřují. Nemohu dostatečně zdůraznit důležitost několika mých následujících slov.

 

Čas žití na "automatického pilota" skončil. Lidstvo žilo tímto způsobem po tisíce a tisíce let, a způsobilo vám to všechno nevýslovné utrpení, smutek, chudobu, nemoci a všechny společenské a ekonomické problémy, které plení lidstvo po ty tisíce let. Přišel čas vašeho osvobození. Vy, jak duše vyvíjející se na Zemi můžete být "osvobozeni" pouze pokud se vědomě rozhodnete to udělat. Nestane se to tím, že budete pokračovat žít ve vědomí "automatický pilot".

 

Uděje se vám to, jen když teď příjmete Kristovo vědomí, a ZAČNETE MYSLET A JEDNAT s vaší KRISTOVOU MYSLÍ a KRISTOVOU LÁSKOU. Nezáleží jak mnoho podpory dostáváte shora, nikdo to nemůže udělat za vás. Budete muset dovolit, aby ve vašem srdci vzplála touha, abyste vyvinuli své vědomí na úroveň, na kterou chcete jet.

 

Moji bratři a sestry z Telosu se ke mně přidávají a posíláme každému jednomu z vás naši lásku, naše přátelství a naši podporu. Jsme si vědomi obtíží, kterým čelíte, a jsme si také vědomi nádherného pokroku, kteří tak mnozí z vás dosahujete.

 

Vězte, že to má význam.

 

Posíláme vám naše Světlo a Lásku. Ze srdce Adama.

 

 

Sdělení od El Morya

 

El Morya je vzestoupený mistr, pomáhající lidem a její duším na jejich cestě.

 

Srdečně vás pozdravuji, milovaní, v tento sváteční poslední valentýnský den v tomto tisíciletí. Z našeho příbytku pod horou Šasta, Adama a já, El Morya si přejeme přinést vám poselství lásky. Naše zpráva je také dalším budíčkem, drazí, protože čas se krátí.

 

V této poslední zprávě Adama vzpomněl určitý stav vědomí nebo postoje u tolika mnoha drahých duší na Zemi, které si volí žít své životy na "automatického pilota". Toto je stav duchovního spánku, kde jejich osobnosti nejsou ochotny vědomě tvořit svou budoucí realitu a žít své životy v rámci "určených záměrů" následováním NUTKÁNÍ jejich DUŠÍ.

 

Protože vás tak moc milujeme, je naší velkou touhou přivítat vás všechny kolem roku 2012 při bráně páté dimenze. Jak otevíráme doširoka bránu vašeho vstupu a pokládáme zlatý koberec pro váš příchod, bude nám potěšením přivítat vás do říší Světla a Lásky. Jaký nádherný a radostný den to bude pro nás a pro ty z lidstva, kteří se dopracují k těmto dveřím !

 

Jaké šťastné znovusjednocení to bude pro všechny ! Chystá se velké vítání a oslava. V ten den se bude ronit hodně slz, ale tentokrát, drazí, to budou slzy čiré radosti a extáze. Údolí slz budou navždy překonány. Víte si alespoň na chvíli představit radost, kterou zažijete když se znovu setkáte, vědomě ve vašem nesmrtelném těle, tváří vůči s vašimi milovanými, kteří se odebrali ze Země během vašich životů ? Budou tam ti, které jste vroucně milovali ve vašem současném životě a také ti, kterých si možná v této době nepamatujete, ale jsou také duše, kterým jste byli blízcí a milovaní stejně vroucně v minulých životech. Jsou to duše, které jste znali po tisíciletí, jak vaši věční přátelé a další členové vaší duchovní rodiny, kteří vás tak hluboce milují.

 

Už když vysíláme tuto informaci, cítíme radost a vzrušení, které tento úžasný den přinese. Vaši milovaní s velkým očekáváním čekají, že vás znovu obejmou. Budou tam všichni blízko dveří, oblečeni v rouchách ze Světla a slávy, čekat, že vás přijmou do svého náručí a vy vstoupíte. Milovaní jsou přítomni i tady s námi, sledují a posílají svou lásku a velmi se těší na den velkého znovusjednocení.

 

Bude to tak úžasné, že se bude dívat celý kosmos. Znovu se opakuji: je největší touha Duchovní hierarchie této planety a vašeho Otce / Matky Boha vidět všech z vás jak se dostanete do této posvátného brány, jak dosáhnete její vchod.

 

Milovaní, my z Duchovní hierarchie si vám z naší velké lásky k vám přejeme připomenout znovu, že je tu "vstupní kód", který je vyžadován pro vstup do páté dimenze. Možná je ve vašem světě mnoho vtipů o "Petrovi", který stojí u brány do nebe, a rozhoduje kdo bude, a kdo nebude vpuštěn vstoupit do Království. Nuže, moji přátelé, tento vtip na Zemi není až tak vtipem tady, kde stojíme my. Je v tom více pravdy než by kdokoliv z vás mohl tušit. Říkám to proto, že tam kde jsou vrata nebo brána, musí mít člověk oprávnění pro vstup. Já, El Morya, Cohan a strážce prvního paprsku Boží vůle pro lidi Země jsem také strážcem této brány.

 

Vůle Boží, drazí, je první brána, do které musí člověk vstoupit, aby pokračoval ve správném směru na duchovní cestě. Dokud nejste ochotni se vzdát svého lidského ega a lidských osobností vůli Boha, abyste byli zušlechtění a proměnění na Božství, nemůžete na Duchovní cestě nikam jinam pokročit. Toto je první brána a je zde šest dalších, které je třeba dosáhnout dříve, než můžete dosáhnout dveře páté dimenze pro váš osobní a planetární Vzestup.

 

Na to, abyste se dostali přes tuto první bránu, musíte chodit na Vnitřních rovinách na moje vyučování, v noci když vaše tělo spí, nebo navštěvovat vyučování mých spolupracovníků Boží vůle, kteří se přihlásili, že mi v této době pomohou. Než budete moci postoupit k další bráně, musíte splnit mé zkoušky během vašeho denního času. Mnozí z vás, kteří čtete tuto zprávu jste již prošli přes tuto první bránu v tomto životě nebo v minulosti. Někteří z vás se dostali už i přes další brány.

 

Je nám líto skutečnosti, že je stále tak velké procento lidí, kteří žijí své životy na "Automatického pilota". Nemají zdání, kam jdou nebo proč jsou zde na Zemi inkarnovaní. Ani o tom nechtějí slyšet. Žijí svůj život ze dne na den, bez vědomého směru a jejich mysli a srdce jsou rozptýlené do čtyř větrů, následují cestu nejmenšího odporu a Duchovního spánku.

 

Na prahu takové velké příhody, události, na kterou lidstvo čekalo a toužilo po ní po stovky a tisíce let, je stále tolik drahých duší, které se ještě nikdy nezastavili radu u vchodu brány, kterou mám Já pod dohledem. Já a spolupracovník Adama, velekněz Telosu, se spojujeme společně, abychom zjistili, zda vám můžeme dát ještě jeden "budíček". Čas se teď tak moc krátí. Pokud jste se ještě nedostali k bráně "Boží Vůle", chceme vám dát vědět, že je to stále možné, abyste to dohonili a dostaly se přes všechny další brány "včas", pokud se nyní rozhodnete tak učinit.

 

Nemáte více času na rozhazování. MUSÍTE SE PROBUDIT TEĎ, a začít velmi pilně uplatňovat Duchovní zákony ve všech stránkách vašeho života, žít podle pravidel lásky ve všech stránkách vašeho bytí, a propustit všechny své strachy a předpojaté myšlenky o Bohu.

 

Musíte být ochotni obejmout pravdu, pravdu jejíž přijetí vědomě obcházíte. Staňte se Bohem, kterým jste, hned teď, tím, že se stanete láskou v činnosti ve všem co myslíte, říkáte a jednáte. Láska je jediná zkratka, kterou můžete jít ve vašem procesu Vzestupu, a JE TO NEJVĚTŠÍ KLÍČ.

 

Tato láska, o níž mluvím, je láska k Sobě, láska k Bohu a láska ke všem bližním na Zemi a všem královstvím Země - včetně království zvířat. Milujte a VAŽTE SI vše, co dýchá život Stvořitele. Milujte BEZPODMÍNEČNĚ, BEZ SOUZENÍ.

 

PROPUSŤTE SVÉ NÁZORY. Opusťte dualitu a obejměte cestu nevinnosti. S dostatkem lásky ve vašem srdci se můžete dostat přes všechny brány ke dveřím Vzestupu - včas. Buďte ujištěni, že se to nestane těm, kteří budou dále žít své životy na "Automatického pilota".

 

Všichni, kteří se dopracují ke dveřím Vzestupu budou muset projít přes požadované zkoušky sedmi zasvěcení, aby získali vstupní kódy na oprávnění pro planetární Vzestup. Každá jedno ze sedmi zasvěcení má sedm úrovní zkoušek. Obvykle to zabere několik životů a století usilovného používání Duchovních zákonů, abyste dokázali projít přes několik nebo všechny tyto zasvěcování. V tomto velmi jedinečném okamžiku v dějinách Země je zde nevídaná úleva, na základě které to každá duše s vážným a pilným uplatňováním dokáže uskutečnit za několik let.

 

Já, El Morya, tam budu jako "Peter", kterého znáte, spolu s ostatními z Duchovní Hierarchie této planety a vašimi milovanými, abychom vítali každého z vás "Zpět Doma". Jsem váš věčný přítel, El Morya.

 

 

Rozhovor s Adamem - únor 1999

 

My v Telosu žijeme ve vědomí Vzestoupeného stavu páté dimenze, i když žijeme v tělech třetí dimenze jako vy. Naše DNA je více vyvinuta než vaše za posledních několik tisíc let, a žijeme ve frekvenci, která je mnohem vyšší než vaše. Tato frekvence je frekvence Lásky. Protože žijeme takové dlouhé životy, velmi vysoké procento lidí v Telosu prošlo přes proces Vzestupu na úrovni duše a rozhodlo se zůstat ve fyzických tělech, která ztvárňují nejvyšší vyjádření života v třetí dimenzi.

 

My nemáme takové fyzické omezení s jakým žijete vy. Naše těla jsou silné a zdravé a neznáme nemoci. Většina z nás se dokáže teleportovat kdekoliv podle libosti, a projevit cokoliv co chceme, kdykoli to chceme. Máme také vědomí přístup do vesmírné Mysli, dar, který byl na povrchu této planety dávno ztracený. Vlastně žijeme takový druh fyzické reality, o jakém vy všichni sníte a toužíte jej zažívat.

 

Těšíme se na den, kdy budeme moci vyjít ven a učit nás našemu způsobu života, abyste též mohli žít život zázraků, lásky, míru a blahobytu jako my. Toužíme se s vámi podělit o všechny naše malá tajemství, které udělají váš život takovým úžasným a mnohem lehčím ! Žádáme vás, abyste byli otevření tomu, že nás přijmete.

 

Já, Adama, jsem v této době velmi blízko spolupracoval s El Morya na Vnitřních rovinách, vyučoval jsem v noci duše, kteří touží lépe pochopit vůli Boha, a přejí si projít přes sedm bran vedoucích ke dveřím Vzestupu do páté dimenze.

 

Do ášramu vůle Boha v Mt. Shasta přichází stále více duší, aby se zúčastnili vyučování. Kvůli tomuto velkému přílivu duší jsme Já, a několik dalších Mistrů nabídli našemu drahému příteli, El Morya pomoc v tomto vyučování. Protože se třídy El Morya stávají takovými velkými, pomáháme mu tak, že mnoho hodin vyučujeme v Telosu. Je pro mne potěšením pozvat vás osobně, abyste přišli na naše vyučování v noci, kdy vaše tělo spí. Pokud jste ochotni a připraveni, můžete absolvovat náš zvláštní vytvořeny rychlokurz "Vzestup do 2012".

 

Je nás tady hodně, kteří jsou dostupní a ochotni poskytnout vám veškerou pomoc, kterou budete potřebovat. Je nás dost na poskytování osobního výuky pro ty, kteří po tom touží. Vše toto je prováděno z lásky a za naše služby se neplatí poplatek.

 

Vše co musíte udělat, abyste šli na naše vyučování je, že večer před tím než usnete vyslovíte modlitbu ke svému strážnému Andělovi. Stanovte svůj záměr a požadavek pro svou duši, abyste byli odvedeni na naše vyučování, a váš strážný anděl vás přivede sem na "Vnitřní roviny". Neodmítnu nikoho kdo hledá a klepe na naše dveře.

 

Je také hodně knih na vaší dimenzionální rovině, které by vám byly užitečné, kdybyste se s nimi seznamovaly. Ve skutečnosti mnohé z těchto knih obsahují mnoho z informací, které dostáváte v noci z Vnitřních rovin. Když získáte informace vědomě na fyzické rovině, urychlíte své pochopení a pokrok.

 

Čím dříve si "vzpomenete" na svou pravou totožnost v Bohu a oddáte se vědomě a usilovně tomu, že "budete" Bohem, kterým již jste, tím spíše budete mít svou "nesmrtelnou svobodu".

 

Láska, láska a láska. Když jste zamilovaní a vytváříte kolem sebe a v sobě dostatek lásky na rozpuštění veškeré negativity vašeho tvoření, budete také Vzestoupenou bytostí. My v Telosu vám podáváme naše ruce a nabízíme vám pomoc. Přijmete naše ruce a dovolte nám, abychom vás vedli a doprovázeli. Přicházíme z lásky, žijeme z lásky a Vzestupně z lásky. My všichni jsme Jeden - vy a my, vaši bratři a sestry z Telosu.

 

 

Vstoupili jsme do fotonového pásu

 

Přicházíme k vám dnes doručit zprávu zásadního významu, zprávu, na kterou jste všichni čekali. Začali jsme Vzestup Země a její vstup do fotonového pásu. Toto je čas, na který jsme čekali. Protože Země se brzy rozzáří v slávě Světla Otce, a my všichni znovu budeme v náručí Otce, připraveni začít další krok na naší Cestě Věčností. Vězte, že všechny plány jsou připraveny ke spuštění. Vězte, že my z podzemního města a v duté Zemi jsme všichni připraveni na tento velký přechod do Slunce Božího Světla. My všichni tady v Telosu očekáváme tento velký den. Protože toto bude čas, kdy konečně vyjdeme z našich domovů pod povrchem a uvítáme se s vámi nad zemí jako rovni ve Světle.

 

Vy všichni jako pracovníci Světla se setkáváte s námi na Vnitřních rovinách v noci, kde formulujeme naše plány pro vstup Země mezi Hvězdy Světla. My, Hierarchie, a vy, pracovníci Světla, se setkáváme po nocích na Vnitřních rovinách, kde vidíme VŠECHNO, víme VŠECHNO a jsme VŠECHNO. Vaši bratři a sestry velryby se s námi také každou noc setkávají, protože všechno vědomí si plně uvědomuje plány Země pro vývoj na té či oné úrovni vědomí.

 

Jsou pro nás přichystané velké dny radosti a krásy když vystoupíme ve vědomí Lásky Boha pro Zem. Protože Bůh upřímně miluje VŠECHNY. My všichni jsme dítky Boží a Bůh chce, abychom cítili jen velkou radost a štěstí na našem putování po hvězdách.

 

S láskou Adama.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOT V TELOSU JE PŘEKRÁSNÝ
V HARMONII, MÍRU
A LÁSCE

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení: 1512

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Červenec.2011 v 15:07
Jakmile zde v tomto světě začne převládat to co je dobrotivé - pozitivní, což se už děje, tak dojde k celkovému přepólování, což znamená, že, se změní směr točivých vln z levotočivých na pravotočivé, čímž dojde k převrácení planetární polarity. Tomu, že toto přepólování planety již začíná, nasvědčuje ten fakt, že dříve siločáry vyzařující z jádra (vědomí) uvnitř planety směřovaly ven k jižnímu pólu, zvenku obtekly planetu a přes severní pól se opět vracely zpět dovnitř do jádra planety.

Dnes již ale dochází stále více k tomu, že mnohé siločáry planetu již neobtékají, ale udělají na jižním pólu smyčku a navrací se jižním pólem opět nazpět do jádra planety. Z toho jasně vyplývá, že přepólování, je již na spadnutí a 3 dny temnoty (potřebné k tomu aby se vše se vším sladilo a naladilo na návrat do jednoty), budou již velice brzy zde. :-)

Toto přepólování ale nebudou schopny přežít ty bytosti, které jsou sobecké (čili tzv. temné) a myslí především na své osobní dobro a ne na dobro všech zúčastněných. Takže je ve vlastním zájmu každé jednotlivé bytosti, aby se co nejdříve stala dobrosrdečnou bytostí, která smýšlí, chová se a jedná tak aby to bylo pro dobro všech zúčastněných a ne pouze pro dobro její osobní, jinak bude muset tento svět opustit, neboť celá tato sluneční soustava se vrací nazpět do jednoty a harmonie.

Keisha Crowther mówi o roku 2012. Listopad 2010 [ HD ] [1080p]
http://www.youtube.com/watch?v=voe3yx96NpI&feature=related
Pokud najdete tohle samé video s českými titulky, tak ho sem vložte prosím.
Překlad do češtiny je v článku: "Být vámi, tak tohle v žádném případě neberu na lehkou váhu.", uvedeném zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/byt-vami-tak-tohle-v...

2012 - Poselství Naděje (část 1 /2)
http://www.youtube.com/watch?v=DiXgbm04gfA
2012 - Poselství Naděje (část 2 /2)
http://www.youtube.com/watch?v=rtIwgeUBYZo


Více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje." uvedeném zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-s...


Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Červenec.2011 v 15:15
Uvedený článek jsem zatím nečetl, ale podle uvedených obrázků to vypadá velice slibně.
Komentář přidal(a) Ywet dne 30.Červenec.2011 v 17:46

Little-Grandmother-and-Shaman-Keisha-Crowther-Regarding-2012 /Sk ti...

Keisha Crowther o roku 2012. Listopad 2010 to samé video slovenské titulky

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Červenec.2011 v 18:10
Já na tomhle videu žádné titulky nevidím. Na tom českém zmizly také. Kdopak asi má na tom tak zájem? :-)
Komentář přidal(a) Ywet dne 30.Červenec.2011 v 18:39
vidím titulky aj poľské aj české a dokonca aj slovenské. Tak ja teda neviem kde ti to mizne??? :-)
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Červenec.2011 v 19:04
Zvětšil jsem video na tebou uvedeném odkazu na celou plochu obrazovky a vůbec žádné titulky tam nemám. Opravdu, nevymýšlím si. Že bych už byl v jiné dimenzi? :-)
Komentář přidal(a) Ywet dne 30.Červenec.2011 v 19:16
teš sa, hurá, hurá! To znamená, že ty už žiadne titulky nepotrebuješ a máš si to preložiť do Svetelnej reči :-)))))
Komentář přidal(a) Ization dne 30.Červenec.2011 v 19:39
Já je vidím také v češtině,tak asi budeš v jiné dimenzi!
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Červenec.2011 v 19:49
Tak schválně, tohle je okopírovaný odkaz, který sem ywet33 dala, na kterém vůbec žádné titulky nemám! Máte je tam vy?
PS: podotýkám, že na tom videu které jsem tam dal já titulky jsou, ale v polštině nebo v čem to je.
Komentář přidal(a) Ization dne 30.Červenec.2011 v 19:52
Mě to jde,tak nevím.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby