* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Obklopte rozhněvaného člověka láskou,

zahrňte špatně naladěného člověka dobrotou,

ukažte lakomci velkorysost,

buďte k lháři pravdiví...

Duchovní vzestup a láska

Zuzana Soukupová

Téma lásky je velmi úzce spojeno  s  cestou duchovně-energetického vzestupu.  Každý z nás hledá projevy lásky, touží po lásce, snaží se lásku dávat..

Co je to vlastně láska?

Láska je energetickou skutečností, je stavem frekvenční shody či vzájemné harmonické frekvenční resonance, která umožňuje, aby mezi jednotlivci vznikl energetický most. Láska umožňuje otevření našeho energetického pole různým činnostem, jednotlivcům i vesmírným frekvencím výše-dimenzionálního spektra. 

Tento popis byl použit pouze k snazšímu  pochopení  analytické mysli. Pojďme se podívat na toto téma ze širšího pohledu.

Veškerá láska začíná u niterného a pevného spojení s vnitřní životní jiskrou uvnitř sebe.

Frekvenci lásky jsme schopni přenášet druhým v přímé proporci ke své schopnosti udržet frekvenci lásky uvnitř sebe.  Jestliže neuznáváme skutečnou hodnotu sebe sama jako vyšší bytosti, a snažíme se dodat své existenci hodnotu prostřednictvím vnějších zdrojů, jako jsou úspěchy, pocit pohodlí či uznání ostatních, budeme nejspíš promítat tyto postoje do podoby lásky ve svých vztazích s ostatními.  Pokud někdo neodpovídá vnějším standardům hodnot, jež jsme sami sobě stanovili za účelem normy, do jaké míry si zasloužíme lásku, budeme těžko odolávat, abychom ho neodsoudili.

Odsouzení a láska nemohou být přenášeny současně. Odsouzení vytváří energetickou realitu oddělenosti či nesouladné energetické frekvence, zatímco láska tvoří naopak souzvuk frekvencí. Pokud jsme schopni uvědomit si, že láska je tou jedinou stálicí a že veškeré podmínky posuzování procházejí změnami, je snazší pěstovat niternou schopnost v plné míře udržovat frekvenci lásky. Ačkoliv zvážení podmínek, jednání či přístupů je užitečné a potřebné, lze takové zvážení provést prostřednictvím „oddělení osoby od činu“. Můžeme posoudit účinnost či hodnotu jednání nebo nápadu, aniž bychom jakkoliv posuzovali hodnotu osoby, jíž se týká.

Jsme-li schopni cítit lásku, úctu, respekt a přijetí života v sobě samém, pak též tyto kvality dokonalé lásky přenášíme k ostatním (kteří jsou ochotni je přijmout). Milujme sami sebe a vězme, že všechny bytosti mají nezcizitelnou cenu a hodnotu coby živoucí části oceánu vědomí Světla-Zvuku Nejvyššího Zdroje. Začněme ve svém osobním životě pěstovat toto uvědomění. Milujme, ctěme a respektujme sami sebe, své pocity, své sny a své touhy, abychom mohli lépe milovat ty, jimž chceme pomáhat.

Milujme ostatní jako sebe sama, a milujme sami sebe tak, jak bychom rádi milovali ostatní.

Je naší vlastní odpovědností, abychom sami sebe milovali a uctívali prostřednictvím neomezeného daru života Nejvyššího Zdroje, jenž námi v každém okamžiku protéká. Skutečná láska musí přicházet zevnitř a lze ji získat jedině skrze opravdové propojení  s věčným Já.  

Pokud hledáme lásku ,,venku”, abychom vyplnili vnitřní osobní osamělost nebo potřebu, vstupujeme do vztahů jako ,,energetičtí upíři”. Hledáme v nich náhražku za své osobní spojení s Nejvyšším Zdrojem, a to tak, že se napojíme na Nejvyšší Zdroj vtělený v dalších lidech či bytostech. To není LÁSKA. Je to POTŘEBA. Naznačuje NEDOSTATEK něčeho podstatného, což dále značí omezené osobní propojení k vesmírnému vědomí Nejvyššího Zdroje.

Takovýto nedostatek nelze naplnit vnější ,,láskou”.  Ten může být naplněn pouze rozpoznáním oné vnitřní životní esence Nejvyššího Božského Zdroje  uvnitř nás  –  naší životní jiskry – Přítomnosti Já Jsem, a tedy poznáním, že my jsme  živoucím vtělením absolutní lásky. Jakmile toto pochopíme, budeme MÍT tu největší lásku ze všech, stálou bezpodmínečnou  lásku. A z této pozice můžeme vyjít do světa hledat ty, jimž tuto lásku můžeme dát, namísto toho, abychom hledali ty, od nichž lásku můžeme ,,získat”.

Připomeňme si zde i některá pojetí dvojplamene, jež  jsou často velmi  subjektivní a snadno bychom mohli uvěřit, že někde existuje druhý vtělený člověk, jenž je pro nás tím jediným pravým partnerem, bez něhož nejsme celiství. A že kdybychom ho našli, budeme žít šťastně až navěky. Pravým obsahem konceptu dvojplamenů je nicméně to, že máme vidět sebe – svou nižší bytost – osobní Já – jako dvojplamen své vlastní vyšší bytosti – Přítomnosti JÁ JSEM. Pouze když usilujeme o jednotu se svou vyšší bytostí, překonáváme onen tíživý pocit oddělenosti. Koncepci dvojplamene lze tedy použít dvojím způsobem: k vybudování a posílení odděleného Já – anebo více tvůrčím postojem - k překonání našeho odděleného Já a tím k dosažení duchovního mistrovství.

Přistupujeme-li k lásce skrze lásku k sobě samému, je motivací dávat s potěšením a vědomím, že cokoliv bychom mohli potřebovat, může být uvedeno do manifestace prostřednictvím oné lásky aktivní skrze jiskru oceánu vědomí  Světla-Zvuku Nejvyššího Zdroje, jež nosíme v sobě. Sebeláska je odpovědností duchovní zralosti.

Téma lásky úzce souvisí s odpuštěním, sebe-přijetím a sebe-úctou. Pokusme se sami sobě odpustit – snažme se pustit oněch odsuzujících představ, jak jsme měli vypadat v očích druhých, jak jsme se měli kdysi chovat, jak jsme vlastně měli správně jednat.. Každá lekce našeho života byla správně načasovaná, byla navržena nejvyšším scénáristou – kosmickými zákony Nejvyššího Zdroje… Podívejme se na své minulé činy z pohledu milující bytosti a poznáme, že jsme „tenkrát“ konali nejlépe, jak jsme uměli... Pokusme se obejmout sami sebe jako malé dítě, které například rozbilo talíř a krčilo se ve svém pokoji strachy před předpokládaným trestem rodičů.. Možná už vidíme, že jsme přece nic tak tragického neprovedli, prostě naše dlaně byly příliš malé, aby ten talíř  tenkrát udržely. Snažme se obejmout sami sebe v podobě krutého vládce v Egyptě či Atlantídě, který opojen vládou zapomněl na to nejdůležitější – na lásku ke své vnitřní životní jiskře, skrze niž vůbec mohl vládnout. Prozařme láskou a pochopením momenty našich zdánlivých životních selhání, neúspěchů. Obejměme a prozařme láskou i vzpomínky na nepovedené vztahy s partnery, kteří však pouze zrcadlili část nás samotných. Přijměme s odpuštěním, osobním poznáním a láskou i chvíle, kdy naše duše zažívala dramata zdánlivého pekla – to vše mělo jediný význam – dovést nás k moudré lásce.

Ano, naše duše si oblékala různé kostýmy, volila tisíce scénářů, zažívala ráj i peklo, oblékala svým šatem jiskřivých tónů nespočet životů a scén – a hlavním důvodem bylo pouze to, abychom ji – či sami sebe nalezli – poznali a milovali ve všech jejich/našich podobách. Abychom nalezli jednou provždy SEBE SAMA. A nejen nalezli, ale uctívali, milovali a svůj duševní šat vyzdobili tak, aby mohl lehce vzlétat do vysokých duchovních sfér a přijímat odtamtud věčnou milost života.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 28. 4. 2015

Zobrazení: 1060

Komentář přidal(a) Zlatka dne 1.V.2015 v 4:39

... nádherně a pravdivě napsané....

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 19 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 19 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby