* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Diskuse o roku 2012 od Mistra Buddhy a Archanděla Metatrona, část 4

Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 05 Leden 2012 20:14
Přijala Natalie Glasson, 24. 12. 2011

      Směrujeme k vám nyní svou lásku a požehnání; již několik týdnů s vámi mluvíme jako spojená energie a vy se možná podivujete, proč nás Stvořitel vybral, abychom se s vámi podělili o naše vedení. Já, Archanděl Metatron, působím jako vůdce tohoto období růstu. Vibrace, která se ukotví na Zemi a ve vašem bytí, je podobná andělské vibraci a tak je pro vás důležité mít spojení s královstvím andělů a skrze přijetí naší energie budete schopni zaktivovat podobné vibrace lásky z vašeho bytí. Já, Archanděl Metatron, reprezentuji a předávám lásku království andělů, také dohlížím na současný proces růstu v nitru každého jednotlivce na Zemi i jako sjednocené energie. Každý přechod na Zemi je veden tou nejvhodnější bytostí na vnitřních rovinách a Stvořitel věří, že kvality, které žiji, podporují současný růst lidstva. Já, Lord Buddha jsem byl určen, abych s vámi komunikoval, protože jsem vnímán jako reprezentant osvícení a tak společně přinášíme lásku a osvícení na Zemi. Mám silnou energii míru, který vyzařuji, takže lidstvo může odrážet a zažívat mír jako základ svého růstu. Mám též pozici Planetárního Logose (řád), díky mé velké oddanosti lidstvu a Matce Zemi.

      V dnešním povídání bychom se s vámi rádi podělili o některé aktivace a přechody, které se objeví ve vašem bytí, jak se blížíme k roku 2012. Chceme prohlásit, že rok 2012 je podobný orientačnímu bodu na cestě, takže váš vlastní přechod už mohl začít nebo začne někdy v průběhu roku 2012. Zkušenosti každého člověka budou jiné díky duchovní cestě, kterou následuje; naše slova jsou jen vodítkem.

      Protože rok 2012 je začátkem manifestace, toto vytvoří obrovskou aktivaci ve vašem bytí. Vaše DNA a vaše duše byly před dávnou dobou naprogramovány, aby se v této době aktivovaly, jestliže budete připraveni tuto aktivaci a hlubší integraci prožít. Aktivace už možná začala, protože jste si opakovali slovo '2012' a zaměřovali se na něj. Ze Stvořitelovy duše bude proudit obrovské množství energie, vědomí, moudrosti a dalších kvalit a budou se filtrovat skrze vnitřní roviny a ukotvovat se do Země. Ti, kteří jsou přijímající, budou schopni ukotvit tyto energie hluboko do svého těla, vědomí a reality a dokáží plně prožít své posuny energie. Ti, kteří jsou méně vědomí, zažijí tento proces ukotvování na duchovní úrovni, na vnitřní rovině či úrovni duše. Tyto energie budou později integrovány do jejich bytí v božském načasování, ať už v řádu následujících týdnů, měsíců či let. Někteří lidé mohou cítit, jakoby se v nich v tomto čase neodehrávala žádná aktivace či přechody, ale může to být tak, že načasování pro vás není vhodné, abyste mohli tyto energie plně vtělit. V takovém případě budou ukotveny v pozdější době. Toto v žádném případě neznamená, že jste méně vyspělí, je to jednoduše to, co si vaše duše vybrala a čemu věří, že je pro vás vhodné. Pro některé může být lepší integrovat energie nebo zažít aktivaci postupně, protože velké množství energie v jednom okamžiku může spíše ublížit. Prosím, vězte, že vaše duše vás vede a všechno je v každém okamžiku dokonalostí Stvořitele.

      V průběhu přechodu z roku 2011 do roku 2012 zažije lidstvo hlubší ukotvení lásky, energií proudících z vnitřních rovin a Stvořitel bude nádherný, šťastný a milující. Možná cítíte, jako byste byli jemně kolébáni a pozvedáni podporující láskou, která vás obklopuje. V této době je důležité být si vědomi svého dechu a chápat, že každý dech, který vdechnete, je dechem lásky, díky tomu, že nyní je na Zemi velké soustředění na lásku. Rozhodněte se dýchat zhluboka, nadechovat lásku hluboko do svého bytí. Tato energie lásky sama o sobě pozdvihne vaše vibrace a povzbudí vás, abyste se na lásku zaměřili.

      Vnímáte-li energie, pak jste možná v této době zaznamenali větší přítomnost andělského světla a duší na Zemi. Andělé a archandělé se shromažďují na i kolem Země, aby poskytli své energie a stabilizovali Zemi v průběhu přechodů. Můžete anděly i archanděly zavolat, aby byli s vámi, s radostí se usadí ve vašem vyzařování.

      Jak vás obklopuje více energie Stvořitele, umožňuje to aktivaci duše. Vaše duše se vzedme směrem do vašeho bytí a přinese větší a hlubší vibrace lásky. Vaše duše čekala na tento čas, aby s vámi mohla sdílet svou dokonalou a absolutní lásku. Posbírala veškeré vědomí, moudrost, vibrace, vzpomínky a ryzí záměry lásky z vašich minulých životů na Zemi i ve vnitřních rovinách a také ze srdeční čakry Stvořitele. Vaše duše začne integrovat tuto kolekci lásky, vaše vlastní láskyplné vibrace, do vašeho bytí, ať už do vašeho duchovního či fyzického těla. Vaše duše je vždy sladěna s energií čtvrté čakry Stvořitele, ale ona sama zažije hlubší propojení a jednotu se Stvořitelovou srdeční čakrou. Toto bude stejné pro všechny duše, ať už jsou na Zemi nebo ve vnitřních rovinách. Je krásné si představit, jak všechny duše prociťují hlubší jednotu se srdeční čakrou Stvořitele a jsou objímány bezpodmínečnou láskou. Toto nabije vaši duši, aby se mohla plněji manifestovat v pozemské realitě. Možná pocítíte přítomnost vaší duše s větší silou vycházející z vašeho bytí. Vaše duše bude jako duše kohokoli jiného zpívat vibracemi lásky, tedy vlastně takto ukotvovat lásku do vašeho bytí, vaší reality a do Země. To vytvoří v lidstvu větší smysl pro jednotu.

      Vaše duše bude v průběhu následujících let pokračovat v přinášení rychlejších vibrací lásky a hlubšího pochopení Stvořitelovy lásky na etapy.

      Až bude integrována láska z duše, Stvořitel, za dohledu také vašich průvodců, dá instrukce vaší monádě či skupině duší, aby aktivovala uvolnění a zažehnutí mocné vlny lásky zevnitř vašeho vědomí a ze zdroje vaší monády. Tato vibrace lásky je vyšší, než vibrace z vaší duše. Protože monáda vyjadřuje obrovskou vlnu lásky, budou v této vlně kódy, energetické vzorce, šablony a vědomí lásky ve vibraci, ve které vaše monáda žije. Každá vibrace lásky a kód z monády, který je potřebný, prostoupí do vaší duše a celého bytí. Nejprve prostoupí do vašich energetických částí, pak dojde ke spojení na fyzické úrovni. Tento proces se postará o hlubší propojení mezi vaší monádou a Stvořitelem, neboť Stvořitel konání vaší monády podporuje. Možná zažijete hlubší pouto mezi vaší duší a monádou, protože jejich energie se velmi intenzivně budou proplétat. Zatímco duše nabízí všechny vibrace lásky z minulosti, posbírané jednotné vibrace, monáda přináší nové vibrace lásky, abyste je prožili, přijali a vyjadřovali. Vaše energetické bytí a aurické pole se vibracemi, kódy, vzory a šablonami lásky oživí. Zrovna tak jako můžete přijmout šablonu dokonalého zdraví, tak můžete přijmout od Stvořitele i šablonu dokonalé lásky, ta vám bude předána vaší monádou. Vaše monáda hraje ve vašem aktivačním procesu obrovskou úlohu tím, že zabezpečuje, že máte v sobě vibrace lásky, které jsou nezbytné pro vaši existenci na Zemi ve Věku Lásky. Právě díky aktivacím vaší duše a monády budete schopni vytvořit Věk Lásky. Bez vás a ostatních, kteří ukotvují lásku na fyzické úrovni, by její realita nemohla být na Zemi zažívána. Právě přechod, který ve vás probíhá, bude manifestací Věku Lásky na Zemi, času, kdy láska je cílem všeho a každého. Podstata Nebe na Zemi.

      Třetí aktivace, která proběhne, nastane ve vaší DNA, která se začne měnit a vyvíjet. Vaše DNA se v mnoha směrech stane vyzařující, bude z ní vycházet energie a vědomí; možná také zjistíte, že se objeví nové aspekty vaší DNA, možná se začne manifestovat vaše DNA Lásky. Ve vaší energii byla DNA Lásky vždy přítomna jako zlaté vlákno, jen je neaktivní. A je to právě slovo '2012' na které je vaše DNA naprogramována, aby ji aktivovalo a udržovalo hlubší vědomí lásky. Každý člověk na Zemi je přirozeně milující, ale s DNA Lásky měníte vibrace svého bytí ve vědomí lásky, jaké má Stvořitel, takže přijímáte sebe sama jako Stvořitele na Zemi. Lidstvo musí jako fyzické bytosti projít mnoha změnami, uvidí svá fyzická těla, jak se mění se skutečnou manifestací nových energií od Stvořitele. Toto je proces vzestupu, ale  mocné je i to, jak lidé po celém světě zažívají to samé. Tento postoj lásky vaší DNA se postupně projeví, jak se budete učit přijímat a udržet si větší "objem" Stvořitelovy lásky. Láska je vždy radostnou zkušeností, ale když vyzařuje z vašeho bytí nepřetržitě, je zapotřebí nějakého času k "seřízení". Postoj lásky, již ve vašem bytí existuje na energetické úrovni, ale začíná se projevovat i v pomalejších vibracích, až se postupně projeví i ve vašem fyzickém těle. To nějaký čas potrvá, ale tento proces umožní hlubší propojení se Stvořitelem a vaší duší. Postoj lásky také změní vibrace vašeho těla, aby vibrovalo vyšší rychlostí a tak vám umožnilo pohybovat se snadněji dimenzemi.

      Vaše DNA se přirozeně zaktivuje a vytvoří přechody, které vám umožní přijímat více lásky a podržet si schopnost vyjadřování větší lásky a sladí přicházející aktivaci s vaším postojem lásky a vezme v několika následujících letech vše do hry. Všechny tři aktivace jsou postupnými procesy, ale duše a monáda se skutečně zaktivují během tohoto období přechodu. Vaše DNA se změní a přenastaví, až to pro vás bude vhodné. Přenastavení DNA usnadní duši a monádě manifestaci ve vaší realitě a tak má spojení s těmito posvátnými energiemi nejvyšší důležitost.

      S přítomností těchto aktivací zaznamenáváme větší množství lásky proudící do Země; toto není láska, která přichází z úsilí či povinnosti, ale láska, která je neomezená a dávána všem. Až se vibrace lásky, plynoucí z reality mnohých, ukotví do Země, budeme schopni pozorovat změny a vliv lásky na Zemi. Bude velkolepé to pozorovat z fyzické úrovně, takže poděkujte své duši, že pro vás vytvořila božský plán, abyste zde byli přítomni v tomto čase evoluce.

      V příštím povídání vám přineseme řízenou meditaci na téma jak dosáhnout této aktivace a zlepšit ji. Pro tuto chvíli můžete požádat celé své bytí, aby aktivovalo a zažehlo vibrace lásky z vašeho bytí a dovolte, aby hojně vyzařovaly, jako byste byli růže šířící vlny příjemné vůně.

      Také možná zjistíte, že je dobré být každý den v kontaktu či propojení se svou duší a průvodci.

      Nechť je vaše soustředění v tomto čase zaměřeno na lásku, opouštění nepotřebných zvyků, koncentraci na to, co chcete manifestovat a propojování se s láskou království andělů.

      Bezpodmínečně vás milujeme a jsme tu stále pro vás.

      Archanděl Metatron a Lord Buddha

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobrazení: 137

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Vynikající, inspirující a osvětlující informace jsou ZDE.* VÝZVA LIDÍ, kteří lidmi skrze DUCHA zůstali Uvedeno…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob!…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení Uvedeno ZDE.* Rozhovor moderátorky…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* COVID 19 je molekula RNK, pokrytá lipidovým (tukovým) obalem, ALE při teplotě 60 stupňů zahyne během 10 minut! Jak prevítu covidovému spolehlivě zakroutit krkem :-) se dozvíte z článku:…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... „Bill Gates a David Rockefeller zorganizovali šokující setkání v newyorském domě představitele Rockefellerovy univerzity v roce 2009. Dalšími hosty tohoto setkání…"
před 7 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 1.6.2020

Zosúlaďovanie DUŠE a TELA.Keď sa podstatou Človeka, ktorá je nemenná rozbíja vajce smerom zvnútra - znamená to ŽIVOT. Tento smer rozbíjania je UVEDOMENIE si, že MY SME TÝM KĽÚČOM, ktorým sa otvára brána /brány/ nového sveta, novej Zeme, nového…Zobrazit další
před 18 hodinami
Ikona profiluUživatelé maly princ a Regber se přidali ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* COVID 19 je molekula RNK, pokrytá lipidovým (tukovým) obalem, ALE při teplotě 60 stupňů zahyne během 10 minut! Jak prevítu covidovému spolehlivě zakroutit krkem :-) se dozvíte z článku:…"
před 21 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Karantenu meli zrusit dnes, ale nasli zpusob, jak ji protahnout

Simulační manévry pokračujíDnes se měly slavnostně otevřít restaurace jako zakončení karantény v městě. Uno už pár týdnů a hlavně poslední cítí různé bolesti v těle. Dnes ví proč. Karanténa je dále manipulována. Dělají to ve velkých městech s velkou…Zobrazit další
včera
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Počátek............žádný START/CÍL uživatele Naren Sahava.
"Spojení se Síriem Můžeš klidně psát, jsme tady s tebou a není žádný důvod k tomu, abychom spojení s tebou nenavázali. Jsme rádi, že se opět obnovuje…"
včera
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Počátek............žádný START/CÍL uživatele Naren Sahava.
"Odpojení sil Temna Slyším tvá přání, slyším tvou meditaci – ta slova, která pronášíš ke mně a ke svým vesmírným přátelům.…"
včera
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Počátek............žádný START/CÍL

Tvoje kniha je už napsaná. Jen začni listovat jednotlivými stránkami, podívej se na obsah a název. Osloví obrovské množství lidí, kteří hledají sami sebe, kteří hledají Pravdu o stvoření a ví, že jsou bytostmi věčnými, jen zapomněli, odkud pocházejí…Zobrazit další
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJŮŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI Uvedeno ZDE.* ELIMINACE EVROPSKÉ KABALY A KONEC STÁTNÍCH MAFIÍ.…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné!

Princezna Diana věděla, že královská rodina ji chce zabít, proto stejně jako jiní zinscenovala svoji smrt ve spojení s jedinou osobou, které mohla důvěřovat, a společně připravili „Plán.“Krásná a dobrosrdečná princezna a dva silní mladí muži si…Zobrazit další
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Lidé kmene HUNZA -severni Pakistan....co se člověk nedoví..!! Uvedeno ZDE. Tito lidé nejenže nehulí nechjastají a nemají wifi a "chytré", mozek otupující technologie, ale…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Odhalení špatných zpráv, :-( ovšem se šťastným koncem. :-) aneb jak přepsat program tvořící Matrix - program hologramu tohoto světa. * Emery Smith - Komunikace s Mimozemšťany a…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Tento svět je ovládán umělou inteligencí, čili bezduchými, anorganickými entitami, které z důvodu, že nemají duši, tak v sobě nemají ani kosmický organický…"
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby