* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Diana Cooper – 12 užitečných doporučení pro rok 2012

Diana Cooper  (17.1.2012)

 

Nemohu uvěřit tomu, že rok 2012 je už tady. Čekali jsme na tento zvláštní rok tak dlouho (vlastně 260.000 let) a většina z nás je již poučena a připravena sloužit jakýmkoliv způsobem je třeba.

 

 12 užitečných doporučení pro rok 2012

1. - Kosmický Okamžik – všechno je přípravou pro kosmický okamžik, ke kterému dojde v  11.11hod, 21. prosince tohoto roku.  Stejně jako tomu bylo v  11.11.11 otevřou se nebeské brány a energie Zdroje nám bude přístupná, pokud budeme připraveni. Pouze v tomto čase bude energie mnohem silnější, a pokud přijmeme vše, co se nabízi v letošním roce, bude mít naše duše obrovskou příležitost pro duchovní pokrok. Proto se aktivně připravujte v průběhu roku modlitbou, meditací a správným jednáním.

2. - Je opravdu důležité, abyste zůstali uzemnění, abyste zůstali pevní ve své síle ať se děje cokoliv.  Pro tuto cestu obzvláště – ujistěte se, že se správně stravujete.

3. – Některé přicházející energie budou velice vznešené a čisté a musíme je nechat projít  skrze náš čakrový systém, neboť  jsme prostředníky mezi nebem a zemí. Výrazně pomůže, pokud si představíte vašich 12 pětidimenzionálních čaker, volně se točících. Nemusí to trvat dlouho. Můžete si to představovat, například když jste v posteli, když na něco čekáte nebo při chůzi. K tomu vám může pomoci, když požádáte jednorožce, aby s Vámi pracovali.

4. – Každé novoluní přináší šanci pro nové začátky. Každý měsíc dělějte rituál, kterým odříznete to staré a přivoláte to, co chcete. Sledujte pak, jak se Váš život pohybuje vpřed mílovými kroky.

5. – Třicet tři kosmických portálů se pomalu začíná otevírat a vyzařovat na Zemi světlo z 12ti paprsků, ale také stříbrný paprsek, stejně tak jako bezpodmínečnou lásku Krista. Každý den můžete pomoci tomuto procesu vyvoláním Zlatého Paprsku  Krista zkrze vás.  Je zde informace o 33 Kosmických portálech otevíraných jak v roce 2012, tak v letech pozdějších. Požádejte o návštěvu těchto portálů ve spánku a nasávejte energii.

6. – Pomoc druhým – Střední východ potřebuje pomoc, proto vyšlete Kristovo Světlo k portálu v Mezopotámii, aby se mohl rychle otevřít a mít přímý vliv na tuto oblast. Tím se zesílí i vaše světlo.

7. - Denně zapalte svíčku pro úspěch Olympijských her, aby čakra zemské hvězdy nacházející se v Londýně, dostala dostatek světla k otevření a nastavení pětirozměrné kundalini energie naší planety.

8. - Sledujte své myšlenky, slova i činy a ujistěte se, že jsou pětirozměrné. Čtěte pětirozměrné knihy a udržte energii svého domova čistou pomocí krásné hudby, květin, vonných tyčinek a radosti.  (Klíče k Vesmíru jsou zcela 5D a vyzařují tuto energii do místnosti).

9. - Alespoň dvě nebo tři noci v týdnu navštivte ve spánku Archanděla, síň Nanebevzatých Mistrů nebo Kosmický portál. To rapidně urychlí Váš duchovní růst.

10. – Vizualizujte si svou auru ve zlaté barvě. Pak se vyrovná s andělským světlem a energií Zlatého věku, který přichází.

11. – Veďte si duchovní deník. Jen si zapisujte poznámky o svých myšlenkách nebo meditacích či zkušenostech a můžete být překvapeni, jak daleko jste došli, když si jej přečtete na konci roku.

12. – Otevřete své srdce Vesmíru a nabídněte se k službám lásky.  Při tom vdechujte lásku a podporu Vesmíru a vězte, že jak dáváte, tak budou všechny vaše potřeby splněny.

 

© 2012 Diana Cooper  (www.dianacooper.com)

 

Pro www.svetloatlantidy.cz přeložila Lucie H. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobrazení: 1192

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2012 v 12:10

Pro snadné zvládání zvyšujících se frekvencí je třeba se propojit s vyššími úrovněmi vědomí a existencí i se svou duchovní podstatou (kterou máte ve vašem duchovním srdci) a začít do sebe tyto mnohem vyšší, harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující frekvence vstřebávat. Lze toho docílit např. pomocí krystalu či krystalů (třeba v podobě přívěšku na krku, nebo jen mentálně stvořených) a pomocí něj/nich a svých mentálních představ si propojovat svou sedmou čakru s jádrem Centrálního slunce a svou první čakru s jádrem Země.

Současně si přitom představujte, jak energie z centrálního slunce proudí skrze vaší páteř (čili skrze všechny vaše čakry) do jádra planety Země a naopak, jak energie z jádra planety Země proudí přes vás, přes vaši páteř a všechny vaše čakry opět nazpět do centrálního slunce.

Čím více harmonizující energie do sebe vstřebáte, tím více ji ze sebe budete vyzařovat do všeho a všech na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste. Tím pomůžete nejen harmonizovat všechny a všechno ostatní, ale zároveň pomůžete i ostatním bytostem, aby se těmto zvyšujícím se frekvencím mohly mnohem snadněji přizpůsobit.

Postup, jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já, je uveden ZDE. Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já" je uvedeno ZDE. Velice úzce související článek s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé", je uveden ZDE. Jak si propojit své hmotné srdce se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.


Rotující Merkaba bytosti (v projevu např. galaxie), tvořící galaxii diskovitého tvaru.

Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: " Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče ", uvedeném ZDE.

Ve svém duchovním srdci máme Metatronovu kostku sestrojenou z frekvencí světla zlaté barvy, která ve své "tajné" geometrii obsahuje všech pět platonových těles. Zobrazení Metatronovy kostky je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

Podrobnosti o funkci Metatronovy kostky jsou uvedeny v článku s názvem: "Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", uvedeném ZDE. V Meratronově kostce je obsažen tedy mimo jiné i osmistěn (viz. obrázek vlevo) s jedním společným Jin/Jang ohniskem tvořivého dvoj-plamene (viz obrázek uvedený vpravo), pomocí kterého jsou naše mentální představy transformovány z vnitřních světů navenek, kde pomocí tohoto osmistěnu krystalizují vně, do tzv. hmotného projevu existence.

Zde je krásně znázorněno jak je z 8mi stěnu (mystické Jin&Jang svatby) tvořena tzv. hmota.
Transmuteo: http://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=youtube_gdata

Celý článek s mnoha dalšími podrobnostmi je uvedený ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2012 v 16:20

Video s mnohými očistnými vizuálními obrazci, které harmonizují vás i místo kde jste.
Archangels Meditation Music - Archangels Michael Gabriel Raphael Reiki
http://www.youtube.com/watch?v=xfghkD3YVg4&feature=related

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2012 v 16:57

Krystaly jsou živé.
a
Láska je Energie - Pošli ji Dál. / Love Is Energy - Pass It Forward
http://www.youtube.com/watch?v=ATc45TLIlrQ&feature=related
Vaše energie nejí pouze přenosná, ale přímo nakažlivá! :-)

Všimněte si, že čím menší je v člověku ego, tím příjemnější je a to i když je úplný prosťáček!


Komentář přidal(a) Ladislav dne 21.Leden.2012 v 19:31

Aj ja si myslím, že to pôjde postupne a hlavne u pripravených jedincov. Napr. títo mladí to zobrali za celkom dobrý koniec : http://www.youtube.com/user/rawtwins

Komentář přidal(a) Ladislav dne 21.Leden.2012 v 19:53
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2012 v 20:11

Je třeba si uvědomit, že je tolik světů a jejich realit (tedy i těchto planet a jejich realit), kolik je mentálních představ a protože nulové bodu jsou vstupy do hyperprostoru (spojující naprosto vše se vším do jednoho nyní - tady a teď), proto se při protnutí galaktického nulového bodu - času každý ocitne v takovém světě a takové realitě, se kterým svým smýšlením, chováním jednáním (což vytváří specifické vnitřní osobní frekvence) a svými osobními frekvencemi souzní. Takže nezáleží jen na tom co si kdo přeje, ale i na tom, na co je svými osobními frekvencemi již připraven!

Dobrá správa ale je ta, že každý vesmír je součástí multi-vesmíru (s nekonečným počtem svých paralelních existencí), ve kterém se každý změnou svého smýšlení, chování a jednání (což vytváří specifické osobní projekční a gravitační silová pole) a osobního přesvědčení (čili změnou fokusu své pozornosti) neustále přesouvá do nejrůznějších paralelních existencí, např. do téměř stejné či podobné Země (ovšem s velmi či zcela odlišnými událostmi), takže má každý možnost se kdykoliv přesunout do dokonalejšího světa než ve kterém právě je.

PS: při protnutí galaktického nulového bodu - času je ale jedinečná příležitost stát se tzv. nanebevzatým mistrem, čili bytostí, která není vázána na vůbec žádnou hmotu, prostor a čas.

Mnohem více podrobností o tom co je to pátá dimenze a jak funguje je uvedeno v několika jednotlivých textech, které jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo)

Úzce související video:
Féva 23.1.2012 http://www.youtube.com/watch?v=CVNL8Qdtv3c&feature=youtu.be/

Komentář přidal(a) Ywet dne 21.Leden.2012 v 21:14

týchto svetov, planét a ich realít je viac, než rosa na pavučine :-)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2012 v 21:23

Přesně tak. Dokonce i ve 3. D světe hopsáme z jedné paralelní existence do druhé, jiné (zatím většinou ale jen nevědomky) a v páté dimenzi to bude již zcela běžné, vědomé a záměrné.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2012 v 23:38

Pro tělo není dobré jíst zeleninu dopoledne a ovoce večer a už vůbec se nemá míchat ovoce se zeleninou. Zelenina je totiž zásadotvorná a ovoce je kyselinotvorné, takže jejím smícháním vzniká chemická reakce, při které vzniká sůl a voda a ta sůl se usazuje v těle a dělá v něm neplechu.

Když se ptali jedné padesátileté Rusky jak to, že vypadá na 30 a tak zdravě, tak odpověděla, že je to zcela jednoduché. Dopoledne jí to co je vysoko na stromech, čili ovoce (neboť se tělo čistí od toxinů), v poledne to co je na keřích a večer to co je těsně nad zemí nebo pod zemí, čili zeleninu.

Nevím jak vy, ale já osobně bych na babské rady dal. Zas to ale nepřehánějte, jednak z důvodu, že program v osobním vědomí je všemocný a jednak z toho důvodu, abyste to nepřehnali a nemuseli vás opět vozit v kočárku jako mimino. :-)

Komentář přidal(a) Ywet dne 22.Leden.2012 v 0:19

Ešte niečo z Londýna, na zasmiatie.
Dežo a Károľ sú dvaja cigáni - žobráci zo Slovenska. Pracujú v Londýne na odlišných uliciach.
>Dežo donáša domov denne 2-3 libry a Károľ oproti nemu donáša žene každý deň kufor plný 10 librových bankoviek.
>Jeden deň sa pýta Dežo Károľa :
>"Ako to, že pracujem rovnako usilovne ako ty a zarobím tak málo?"
>Odpovie Károľ : Ukáž mi čo máš napísané na tvojej tabuľke?"
>Dežo ukazuje: "Nemam pracu, mam zenu a sest deti, nemame co jest, pomozte nam."
>"Toto tam máš napísané? Nečuduj sa že tak málo dostávaš!"
>Pýta sa Dežo : "Tak čo tam máš ty napísané? "
>Károľ ukazuje : "Uz mi chýba len 10 libier aby som sa mohol vrátit na Slovensko ..."

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak?

KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak? * * Americké CDC přiznává, že covid-19 nikdy neizolovali Podrobnosti ve videu i v textové podobě…Zobrazit další
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, co tak asi mohlo být v tom míči, který Putin předával Trampovi, když se hecker Snowden skryl před globalisty (deep state) v Rusku? Ne-dobré zprávy: Služebníci Rothschildů…"
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Buď a nebo – brzy dojde k něčemu ne-očekávanému uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, co tak asi mohlo být v tom míči, který Putin předával Trampovi, když se hecker Snowden skryl před globalisty (deep state) v Rusku? Ne-dobré zprávy: Služebníci Rothschildů…"
před 22 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 23 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 23 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
benekx je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Po vzostupe – bezduché 3D uživatele Ywet.
"* Update 21.11.2020 Michael Love Video ZDE. Tím se zdejší anorganický Matrix rozpadne a s tím i bezduché entity a umělá inteligence."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dokument z roku 2010 předpověděl dnešní pandemii a odhaluje plán pro nový světový řád Video ZDE. Stačí si poslechnout tu část začínající časem videa: 21:37.…"
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Ako zajtra BEZ negatívneho testu. Důležitá zpráva pro všechny, nejen pro ty, kteří se nezúčastnili šílenství Maťovičova testování uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak postupovat pokud budete nuceni jít na povinné testy či na povinné očkování: Je to velice lehké a hlavně účinné. Prosím, potom napište Vaše zkušenosti. Co…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Hysterická opatření ohledně kovidu19 neskončí, dokud nedojde k povinné vakcinaci VŠECH obyvatel, nebo dokud KONEČMĚ neprozře dostatečné množství lidí, které si tento fašistický diktát už NENECHÁ líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Bouře je na nás 11.10.2020 Eliza Ayres Video ZDE. * Zasvěcenci potvrzují: Prezident trump byl perfektně připraven na pokus o krádež voleb! Uvedeno ZDE. (bývalý vysoký úředník…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Naléhavé varování, "vakcína" proti Kovidu obsahuje nanotechnologie, které trvale změní lidské DNA. Proto si v žádném případě tuto "vakcínu" nenechte vnutit! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velký Reset aneb fašisticko-globalistická agenda Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. * Biologická zbraň COVID-19, Energetická zbraň 5G, Chemické zbraň chemtrail & Hybridní zbraň…"
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby