MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Na to, aby člověk (či kterákoliv jiná bytost) mohl být trvale šťastný a v pohodě je zapotřebí, aby dostal své mentální i emocionální tělo zpět do harmonie. Tím následně začneme tento svůj vnitřní klid vysílat do všeho na co jen pomyslíme, co děláme a všude tam kde jsme, čili nejen do svého okolí a osobní reality, ale i do celého tohoto časoprostoru a ostatních dimenzí, což k nám zpětně přitahuje pouze to, s čím naše vnitřní, osobní frekvence (v takovémto případě tedy jen harmonické) souzní.
Pokud Vám někdo dělá něco nepříjemného, tak to nemusí zrovna znamenat, že jste nepříjemní k ostatním lidem a svému okolí taktéž! Můžete to totiž pouze znamenat to, že jste z nějakého důvodu emocionálně, mentálně či duševně v nepohodě, v disharmonii, což se časem může projevit nejen v nemoci duše, ale i v nemoci hmotného těla. Čili i toto může být důvodem, proč si k sobě svými vnitřními disharmonickými frekvencemi (vytvořenými naší osobní, vnitřní nevyrovnaností) přitahujeme takové bytosti, situace a události, které jsou taktéž nepříjemné. Stejné a podobné frekvence se totiž naprosto vždy přitahovaly, přitahují a budou přitahovat! Podrobnosti naleznete na: www.trefy.cz/elektromagnet
Pokud se chcete dostat do emocionálního a duševního klidu a pohody, tak začněte chodit hodně ven do přírody a mentálně si s ní povídejte. Moudrá příroda vždy byla je a bude v harmonii se vším, co existuje (pokud do ní člověk nezasahuje svým Egoistickým jednáním) a tak začněte do sebe tuto její modrost a harmonii vdechovat a vstřebávat ji. Na komunikaci s přírodou není nic složitého, neboť ona zná naprosto každého z nás a to nejen podle našich specifických, osobních frekvencí, ale i pod naším jménem, jelikož matička Země je nerostný (první dimenze), rostlinný (druhá dimenze), zvířecí či humanoidní (třetí dimenze), emocionální (čtvrtá dimenze), mentální (pátá a vyšší dimenze), duševní i duchovní projev našeho multidimenzionálního Já, přičemž naší třináctou, nejvyšší dimenzí (čakrou a její úrovní vědomí) v tomto vesmíru je centrální slunce tohoto našeho vesmíru.
Všechny dimenze, časoprostory a i reality (v tomto našeho vesmíru) dohromady tvoří tzv. strom života (což jsou jednotlivé úrovně vědomí našeho multidimenzionálního Já, uložené v duchovní - světelné podstatě, tvořící DNA celého našeho vesmíru), přičemž jeho páteří, osou (či nulovým bodem, pokud ji pozorujeme ze srdce - osobního nulového bodu) je sloup světla (na jehož horním konci, třinácté čakře, je centrální slunce, čili vědomí Šivi - Jang a na dolním konci je jádro hmoty, čili vědomí Šakti - Jin), okolo kterého se (jedna vůdčí druhé v protisměru) ovíjí spirály času a prostoru (vůle je mužský princip - Jang a touha je ženský principu - Jin), ze kterých je jejich vzájemnou interakcí tvořeno naprosto vše vně projevené, čili jak prostor, tzv. hmota, tak události, tzv. čas.
Všichni existujeme tady a teď v naprosto všech dimenzích současně, jen si to zatím neuvědomujeme, neboť většina lidí (i ostatních bytostí) je fokusem svého individualizovaného vědomí prozatím ukotvena pouze v jedné realitě, nazývané hmotné tělo člověka. Zdání existence jakékoliv vně projevené reality, tedy i hmotného těla, je ale ve své podstatě jen pouhým přeludem, neboť naprosto vše vně projevené jsou pouhé myšlenkové formy (jednotlivých individualizovaných vědomí), holograficky promítané na časoprostorové spirály - vortexy (jenž si bytosti svými vůlemi a touhami vytváří), které se z úhlu pohledu všech zúčastněných pouze jeví jako pevná hmota a událostí v ní probíhající. Ve skutečnosti jsou všechny věci, bytosti (včetně všech nebeských těles) i probíhající události jen pouhé FREKVENCE osobních vědomí (individualizovaných do JSEM to či ono), které se fokusu jejich osobní pozornosti a úhlem jejich pozorování mění v ČÁSTICE, ze kterých (dalšími kombinacemi Jin&Jang šroubovic) následně krystalizují jednotlivé holografické obrazy, tvořící zdání tzv. hmoty.
Z toho jasně vyplývá, že změnou osobního vnitřního přesvědčení (programu) se dá změnit jak tzv. hmota, tak i události v ní probíhající, čili i tzv. osobní a kolektivní osud, jelikož našimi vnitřními, osobními přesvědčením lze kdykoliv cokoliv přeměnit, zrovna tak jako je tomu v řízeném, námi ovládaném snu. Naprosto vše lze kdykoliv přetvořit či zcela změnit (a to i okamžitě) i z toho důvodu, že veškeré tzv. hmotné projevy čehokoliv (tedy i věcí bytostí a událostí) se skládají z pouhých jednotlivých, v milisekundě po sobě následujících obrázků (jejichž neexistence a následná opětovná existence, tvoří zdání plynoucího času v tzv. hmotném, projeveném světě a jeho prostoru), které jsou tvořeny souhrnem myšlenkových pochodů a mentálních představ všech aktivních vědomí, která se takovéto své projekční hry (holograficky promítané do společného časoprostoru a jejích realit) nějakým způsobem zúčastňují.
Poznáním této neměnné Univerzální pravdy si můžete konečně začít měnit svá vnitřními, osobními přesvědčeními a z toho se následně tvořící Vaše mentální, emocemi podporované představy (které jsou základem vytváření veškeré tzv. hmoty a událostí v ní probíhajících) a začít tvořit pouze to, co je pro blaho všech zúčastněných. Takovéhoto harmonického tvoření lze docílit tím, že přesunete své osobní vědomí ze svého Ega (třetí čakry) do svého srdce, své duchovní podstaty a jejího nulového bodu, kde je Jin a Jang ve vyváženém, harmonickém stavu (čili kde jedna polarita s tou druhou již nesoupeří, ale naopak jedna druhou vzájemně podporuje), čímž začnete vytvářet vše příjemné, krásné a povznášející nejen pro sebe samotné, ale i pro všechny ostatní zúčastněné.
PS: Toto poznání s sebou přináší i velkou zodpovědnost, neboť naprosto vše (jak to špatné, tak to dobré) se dříve či poději vrací ke svému tvůrci jako bumerang! Proto je naprostou samozřejmostí, že není radno snažit se takováto zjištění jakýmkoliv způsobem zneužívat.
Mějte též na paměti, že na co myslíte a jak se cítíte, to ve svých představách tvoříte a co se uvnitř Vás odehrává, to z Vás vyzařuje do celého vesmíru (a ovlivňuje i všechno a všechny ostatní), což k Vám následně přitahuje takové věci, bytosti a události, se kterými svými vnitřními, osobními frekvencemi souzníte.
Vše nejlepší ve Vašem harmonickém tvoření všeho příjemného, krásného a povznášejícího, kde hranice Vašich neomezených možností (o tom co je možné a co ne) určují pouze a jen Vaše vnitřní, osobní přesvědčení, Vám všem přeje Živé Světlo, duchovní podstata naprosto všeho a všech.

Upřesňující dodatky:
Dokud bytosti tvořily, či tvoří svým srdcem - svým duchovním vědomím (kde byla individualizovaná vědomí naprosto všech bytostí fokusem své pozornosti původně ukotvena), tak jsou všechna vyšší nehmotná těla a jejich vědomí (existující ve vyšších dimenzích) seřazena do jedné linie - nulové osy s osobním vědomím, které je ve hmotném těle. Každé srdce (ohnisko individualizovaného vědomí), je totiž osobním nulovým bodem každé jednotlivé bytosti a to z toho důvodu, že tento osobní nulový bod je umístěn na BEZČASOVÉ ose ("páteři", čili STŘEDOVÉM vlákně - sloupu světla, tvořící vesmírné DNA), která propojuje všechny dimenze našich vesmírných multidimenzionálních Já do jednoho přítomného okamžiku - NYNÍ.
V bezčasovém prostředí (kde je Jin a Jang ve vzájemném harmonickém souznění a vytváří jeden nedělitelný celek) se každá představa OKAMŽITĚ stává projevenou skutečností. Z toho důvodu, (pokud tvoříme z nulového času, kde je emocionální, mentální a duchovní tělo v jedné soustředné, nulové ose) je možné dělat všemožné tzv. zázraky, které dělal jak Ježíš, tak i jiné, jemu podobné bytosti. Pokud jste viděli nějaká videa, kde někdo dělal všelijaké zdánlivé nemožnosti, tak to nebyl žádný trik či podfuk, ale využití tohoto neměnného vesmírného principu tvoření veškeré tzv. hmoty a událostí v ní probíhajících.
Když bytosti přesunou či přesunuly své osobní vědomí do svého Ega, např. do své třetí čakry, čili mimo svůj osobní nulový bod (čímž vzniklo i zdání plynoucího času), tak teprve až potom dochází k prodlení okamžitého promítnutí vnitřních představ do tzv. hmoty, jelikož tím posunem z nulové osy dochází k tomu, že se vnitřní představy individualizovaných vědomí rozloží do časoprostorové posloupnosti.
Naprosto vše v projeveném světě jsou ve své podstatě pouze FREKVENCE individualizovaných VĚDOMÍ, které se mohou OKAMŽITĚ zhmotnit, čili proměnit do tzv. hmotných, hmatatelných ČÁSTIC pouze za předpokladu, že VYNULUJEME čas a k tomu dochází pouze když propojíme své tělesné, emocionální a mentální Já - tělo do jednoho, stejného přítomného okamžiku. Na tomto principu funguje odhmotňování, zhmotňování, teleportace, cestování v čase, telepatická komunikace např. s minulostí či budoucností a mnohé jiné tzv. zázraky.
Každé srdce (i to lidské), čili aktivní kolektivní vědomí určité dimenze - úrovně vědomí ve vesmíru (např. celého lidského těla, se vším co obsahuje) je vlastně též černá a bílá červí díra v jednom. To znamená, že každé srdce je ve své podstatě časoprostorová "pumpa" (čerpající energii z vyšší úrovně multidimenzionálního vědomí), která svou vůlí (výdech) tvoří a do prostoru vysílá, energii Jang - projekce, projevující se jako vně projevené světlo (čímž jsou tvořeny spirály času) a svou touhou (nádech) tvoří a přijímá zpět energii Jin - gravitace, projevující se jako temnota, (čímž jsou tvořeny spirály prostoru). Tyto dvě spirály času a prostoru společně vzájemnou interakcí vytváří časoprostorové vortexy, což jsou promítací "plátna" (stvořená pouze z frekvencí světla), na kterých jsou následně fokusem pozornosti hologragicky promítány vnitřní představy všech zúčastněných individualizovaných vědomí, které se všem (této hry tvoření zúčastněným) jeví jako hmota a události v ní probíhající. Všechny středy - srdce časoprostorových šroubovic jsou taktéž dimenzionální brány, které pomocí světelných vláken vzájemné propojují jednotlivé reality, světy a dimenze, které existují v sobě, ale kvalitou či výší své vnitřní frekvence jsou přesto od sebe odděleny, něco jako jednotlivé vrstvy cibule..
Opětovným splýváním těchto dvou polarit zpět do spirituální podstaty (čili do nepolarizovaného pra-světla) následně vzniká sluneční svit - zář (jelikož při splývání dvou opačných polarit dochází k extatickému hoření, způsobeného radostí z opětovného sjednocení), která je tím větší, čím vyšší je úroveň vědomí ve které srdce (čili úroveň kolektivního vědomí) pracuje.
Např. srdcem naší sluneční soustavy (naše 10. čakra našeho multidimenzionálního Já) a všeho co v ní existuje a je její součástí, je slunce této naší sluneční soustavy a např. srdcem celého našeho (naše 13. čakra našeho multidimenzionálního Já), se vším co v něm existuje a je jeho součástí, je centrální slunce tohoto vesmíru.

Zobrazení: 157

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Update Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace

Selamat Jarin! Opět jsme přišli, naši drazí, a máme pro vás další dobré zprávy! Jak se připravujete na vaši novou realitu, rádi bychom vám představili další události, které leží před vámi. V mnoha našich předešlých vzkazech jsme se krátce zmiňovali…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info + kód 17.8.2018

Úvodom poznámka: Keď to s niekým trieska, plieska nevedomosťou, hlbokým ponorením do tmy samého seba - je pre všetkých v tomto štádiu prebiehajúcich zmien dobré zdržať sa nikam nevedúceho komentára.Chápem, že sa zabudnuté zdá byť…Zobrazit další
pátek
Uživatel Jana Kokrdová sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě del.icio.us.
pátek
Uživatel Jana Kokrdová sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
středa
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa : 14.8.2018 Info uživatele Ina Obr.
středa
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa : 14.8.2018 Info uživatele Ina Obr.
středa
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa : 14.8.2018 Info uživatele Ina Obr.
"Tohle brzy skonči. Skoro do roka a do dne. : Je to dnešní věk, čtvrtý, ze všech nejhorší. Dharma v tomto věku je jednonohá a bezmocně leží. Z původních ctností zbyla jen čtvrtina,…"
středa
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa : 14.8.2018 Info uživatele Ina Obr.
"satja juga (či Krtajuga) - 1 000 (zlatý věk) Podobá se antickému zlatému věku nebo křesťanskému ráji. Božský řád (dharma) tehdy stál pevně na čtyřech nohách. Převládaly…"
středa
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 14.8.2018 Info

Jemné prechody. Čím viac nepotrebného, myšlienkove.... emočne nedobrého, perspektívne nepozitívneho je zo života odstránené - tým jednoduchšie, ľahšie sa deje :). Chcem len podotknúť /aj keď sa človek na také situácie z čisto ľudského pohľadu…Zobrazit další
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
13.8.
Uživatel Jakub Kirman aktualizoval svůj profil.
13.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Archanděl Michael - dary čtvrté dimenze. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ Gifts of the Fourth Dimension Here. Article Here. * 2012-co je myšleno tím, že…"
12.8.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Duchovne posolstvo ruskych matriosiek

Naši predkovia vlastnili značnú múdrosť, ktorá nám už žiaľ dnes chýba. A túto múdrosť si odovzdávali rôznymi formami z generácie na generáciu. Trebárs rozprávkami, povesťami, bájami, ale aj inými, neverbálnymi spôsobmi. Medzi ne môžeme zaradiť ruské…Zobrazit další
11.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Mechanics of Reality - How Our Mind Creates Matter Here."
11.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Stále se naivně domníváte, že Evropská unie nám pomáhá a že ji potřebujeme? Uvedeno ZDE. (pošlete to dál.)"
10.8.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby