* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Začíná být informační chaos na internetu,rád bych přispěl malou informací k tomu,aby byla daná informace stále zřetelnější a tzv."chápatelnější",nebo "vnímatelnější"...V žádném případě nechci tímto vyvolat bouřlivé diskuze ani jiné pohromy...Datem 21.12.2012 se svým způsobem NIC tak zvláštního nestane z pohledu jednoho samostatného pozorovatele,ale...z pohledu Vesmíru...A to je zásadní událost... ANO...Ale ta událost je o to zásadnější,že tady každý  jednotlivý samostatný pozorovatel/tvůrce/ mění nejen realitu Vesmíru,ale konečně i realitu "SVOU" /spravedlnost/,a to jak s touto informací naloží je opravdu jen v rukou každého samotného,a ne dílem jiných lidí,jak se mylně neustále snaží jedinci svalovat svou nepovedenou realitu na někoho jiného...a to se děje už věky...takže to,jak s datem 21.12.2012 naloží lidé,kteří o tom nic nechtějí vědět,lidé nevěřící,věřící,bezdomovci nebo miliardáři atd.atd. je zcela v jejich vlastní režii...a berte v potas důležitou pozn.,že čas ve Vesmíru neexistuje v lineární formě,ale je ve stavu,kdy si každý jedinec může vytvořit "svůj" čas a pak si do něj opět dosazovat lidi a události tak,jak se mu to bude líbit...prostě princip počítače a jeho programování...lidé umí taky programovat svou realitu,jen na to v chaotickém systému planety Země začali zapomínat... "Každý strůjcem svého štěstí"se pomalu blíží,datum bylo určeno dříve,než jsme se tady my současní v tomto těle narodili,tato událost je ZDE opravdu poprvé,takže jestli je to pravda nebo ne není ani tak důvodem rozepře,je spíše informací "hozenou " do éteru,kde si každý "může "vybrat to své,bez ohledu na to,zda je něco pravda nebo ne...zkuste si třeba v tento den jen nevytvářet žádné negativní stavy :-) a neřešit,jestli se něco stane,nebo nestane :*

Zobrazení: 1470

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Listopad.2012 v 16:39

Tato, jako kterákoliv jiná planeta je živá bytost a proto má jako kdokoliv jiný právo svobodného rozhodování a jelikož se rozhodla, že 21.12.2012 vzestoupí nazpět do jednoty, tak k tomu také skutečně dojde, i kdyby měla vzestoupit bez lidí a stát se pouze planetou rostlin a zvířat, tedy klidně i planetou opic, :-) ovšem jen mírumilovných. Nenechte si tedy od nikoho namluvit, že tento Gregoriánský kalendář nesouhlasí s kalendářem Mayským, takže se kvůli tomu 21.12.2012 nic nestane. Otevření dimenzionální brány totiž není vůbec závislé na žádném kalendáři, neboť se otevírá pomocí číselného seskupení, které aktivuje tzv. posvátnou geometrii, která dimenzionální bránu otevírá. Nemusíte se ale obávat, že byste se nedostali alespoň do páté dimenze, neboť pokud máte tuto planetu rádi a chcete vzestoupit společně s ní do světů jednoty a harmonie, tak se ona jako správný rodič postará o to, abyste do 5.D vzestoupili společně s ní. ...

Celý článek s názvem: "Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru", který je uveden ZDE.

Související článek s názvem: "Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět?" je uvedený ZDE.

Další související článek s názvem: "Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč" je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Listopad.2012 v 18:22

Lady Gaia hovoří o vzestupu


Poselství Lady Gaia pijala Marketa Selinijana dne 06.11.2012


Milí pátelé,
zdravím vás všechny, jsem Lady Gaia, matka. Jsem vědomí této Země.
Jsem zem, vzduch, voda i oheň. Jsem z živlů stvořená a přesto je mé vědomí nehmotné.
Vřele vám děkuji za možnost doprovázet vás a za pomoc, kterou přispíváte.
Jsem Lady Gaia a s radostí k vám pronáším tato slova, která jsou pro vás určena.
V mém nitru se ukrývá mnoho cest, mnoho míst a mnoho světů. Ukrývá se tam celý vesmír a
přesto je tato myšlenka pro lidské chápání neuchopitelná. Jsou to světy, které jsou vám cizí a
přesto blízké a důvěrné. Doplňují se navzájem, jsou symbiózou světů, které se odlišují od toho
vašeho. Váš svět byl oddělen. Svět na povrchu Země vládne jinou energií než ta, která je
uvnitř mne ukrytá. Obracíte se k bytostem vně a přitom vzestup přichází zevnit Země,
z mého nitra a to, co vnímáte vně, jsou energie, které mi pomáhají se pozvednout. Hybná síla
vzestupu je však uvnitř mne a nedá se zvenku nijak ovlivnit. Vše, co se děje kolem planety, je
mi podporou a ukázání směru mé cesty. Je to důležité pro mé cestování vesmírem. Je to
balzámem pro mé tělo a má vděčnost za tuto pomoc je nesmírná. Bez pomoci zvnějšku by
vzestup nebyl možný. Je však důležité chápat, že přichází z nitra Země a já sama
rozhoduji o okamžiku vzestoupení mé fyzické schránky jako celku.
Některé z mých říší vzestupovat nepotřebují, vždy se pohybovaly v energiích jednoty a
skutečnosti. Jiné z říší vzestup uskutečnily během uplynulých měsíců, aniž jste si toho všimli.
V mém nitru vzestoupila již říše minerálů a říše vody. Vibrace těchto světů se nyní rozšiřuje
po povrchu Země a svým vnitřním zrakem můžeš možná zahlédnout to, jak světelné paprsky
pronikají z mého nitra až na povrch a dál, až do vesmíru. Neb tato vibrace končí svou pouť
v mížce lásky Země. Tisíce a tisíce těchto bodů se každým okamžikem připojuje na mřížku
lásky a Božská vlna magie, která mé tělo skrápí v poslední čas, zrychlila toto tempo vracení
se k jednotě.
Všichni vzrušeně hovoří o okamžiku vzestupu jako celku. Však to, co nazýváte celkem, tím je
myšleno vzestup lidských bytostí. Vy, jako obyvatelé Země, vaše speciální rasa, vzestupuje jako celek na závěr samotného vzestupu a proto se to pro vás jeví jako nejdůležitější část
vašeho života, jako nejdůležitější etapa Země.
Země pod vašima nohama však v tu dobu již vzestoupena bude. Poslední tečkou vrcholné
fáze vzestupu je vzestup lidské říše. V následujících dnech lze očekávat vzestup říše ohně.
Tato fáze bude protkána vibracemi, které při spojení se Zemí můžete vnímat a cítit. Když se
v tuto dobu spojíte se zemí, s mým nitrem, ucítíte jemné chvění. Vzestup říše ohně mohou
v říši lidí provázet výbuchy emocí, které byly drženy v nitru, pod pokličkou. Nyní se uvolní,
aby se transformovaly. I tímto je lidská říše připravována na svůj vzestup a je to jeho součástí.
Vzestup se koná postupně „moji milí“, avšak ani já nikdy pesně nevím, co danou vlnu
vzestupu provází. Důvěřuji však svému vnitnímu vedení, důvěřuji těm, kteří mne vedou
z vnějšku a v nitru sebe vím, že přichází doba, kdy shazuji svůj starý šat a oblékám zcela
nový.
Ten, který opět bude vyzaovat do široké dáli a oslní svou záí okolí. Zem kdysi byla
planetou, jejíž záe byla vidt z širokého vesmíru a nyní se k této zái vrací. A za to
dkuji i Tvému Já.
V dob svých pochybností se obra ke svému vnitnímu Já a zjistíš, že v ase pítomnosti není
nic, co t mohlo ohrozit nebo ti ublížit. V ase pítomnosti existuje pouze okamžik lásky,
který znáš.
S láskou Lady Gaia


© Marketa Selinijana, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Zmny textu nejsou dovoleny. Stejn tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Facebook: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Komentář přidal(a) Naren Sahava dne 28.Listopad.2012 v 22:45

Narůstající vibrační frekvence Univerza mne osobně postrkuje stále více "DOPŘEDU"ve vnímání souvislostí s probíhající změnou,a tak mi nedá,abych se podělil o své vnímání Reality...Než se pustím do psaní,tak mám k danému tématu pár postřehů od lidí,kteří na své cestě za Vědomím už taky dost pokročili a přesto,že mají stále dost odpůrců,tak se nevzdávají a do kolektivního vědomí lidstva stále přináší nové a nové své postřehy a zkušenosti...neboť jak píše i Lu-mír,ve vytrvalosti je síla :-)

 Autor:Miroslav Zelenka

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6442-konec-roku-2012-pohled...

 Autor:Jaroslav Chvátal

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6455-zivot-a-svet-jako-prod...

 Autor:Rimin Naren Zen

 "Otupěli jsme pod přívalem dennodenních katastrofických zpráv o nehodách,vraždách,požárech a jiných událostech,které se nás zdánlivě bezprostředně nedotýkají natolik,že už nejsme schopni vnímat svět jako celek,v širších souvislostech?"

 Člověk má 5 smyslů:hmat,čich chuť,sluch a zrak,přičemž dle zjištění a informací badatelů a vědátorů má zrak-oko-smyslovou prioritu dosahující 90% přijímaných informací z "vnějšku"vzhledem k tělu.Pokud to převedu na zdrojovou/napájecí/energii,tak vidění odebírá našemu tělu ze všech 5-ti smyslů nejvíce energie a přitom nám zrak zdaleka nedává tolik informací,kolik bychom od něj očekávali...

 Oko a způsob vidění

Nebudu se zabývat množstvím forem a tvarů(vnější optické části) očí různých pozemských živočichů,které se svou stavbou velmi liší.Protože vycházíme z předpokladu,že jsme stvořeni k "obrazu" Tvůrců,zaměříme se na zrakový orgán podobný oku člověka.

Oko je komplikovaný systém,sloužící k vnímání optických jevů.Samotné oko (bulva) nic nevidí - je pouze optickým zařízením,do jisté míry podobným barevné televizní kameře.Místo CCD čipu je na sítnici množství senzorů,tyčinek a čípků (receptorů),citlivých na vnímání paprsků omezené části spektra elektromagnetického záření. (Srovnání s kamerou co do dokonalosti ovšem značně pokulhává...systém odpovídající schopnostem lidského vidění,ještě nebyl,a pravděpodobně nikdy nebude zkonstruován.)

Na jednotlivé senzory jsou napojeny nervy,spojené do jakéhosi "kabelu" - očního nervu.Přenášejí přijímané sygnály do úzce specializované oblasti mozku.Teprve tam dojde k jejich interpretaci a vnímání "obrazu".

Rozlišujeme dva druhy receptorů citlivých na světlo.Čípek reaguje na světelné spektrum (zhruba) v rozsahu RGB (Red,Green,Blue -červená,zelená a modrá),jejich směsí a viditelných interferencí.Druhým typem senzoru, tyčinkou ,vnímáme pouze odstíny šedé.

 Tyčinky jsou vysoce citlivé - k vybuzení nervového signálu stačí jediný foton.Umožňují vidění při snížené hladině světelného záření,tedy zejména v době,kdy jsou "barevné" receptory (čípky) mimo činnost.Tehdy,následkem nepřítomnosti dostatečně intenzivního záření v potřebném spektrálním rozsahu,barevně nevnímáme.Víme tedy,že:

- oko vnímá jen omezenou část přímých nebo odražených (reflektovaných) paprsků úzce vymezeného spektra (slunečního) záření.Viděné se díky jednoduché optice zobrazuje na sítnici "vzhůru nohama" (asi tak jako v lupě,kterou podržíte dále od sebe).Správnou polohu získává obraz až v mozku - až v našich "představách"!

- narýsujeme-li úsečku o délce jednoho metru,zastupující rozsah známého spektra vlnových délek,tvoří námi viděná část sotva milimetrovou úsečku někde na konci její první třetiny.

 Zde leží prahy možností lidského oka...a já dodávám,že to je dnes 8 obrázků za sekundu,co tedy dokáže lidské oko pojmout u běžného člověka.Ve skutečnosti oko dokáže vnímat nekonečně mnoho obrázků za jednu sekundu!!!Tak bylo původně Tvůrci vytvořeno-jenomže DNA manipulací z původní 12-ti šroubovice máme dnes šroubovici "pouze"dvojitou a klidně jí říkejme Jin-Jang...Ona se totiž tak doopravdy chová,ano-ne,plus-mínus,světlo-tma a td.atd.A to je princip DUALITY.Lidé měli přijít SAMI na to,jak daná realita pracuje a funguje,jenomže jistá civilizační entita v hledání informací pozemského člověka předběhla/i za cenu porušení vesmírných pravidel/ a i díky nadpozemských technologií vytvořila kolem planety Země energetický štít zamezující pronikání životodárné energie ze Slunce.Naštěstí jejich počínání bylo zjištěno -a zde musím podotknout,že zde nesmíme brát v potas lineární průběh času!-a tudíž se vytvořil nový projekt,který umožňuje díky přicházejícím vibracím z Univerza nejen energie vidět/okem/,ale vnímat i pomocí dalších smyslů a to NEJEN fyzických,ale obzvláště Emočních...Navíc uhlíková forma člověka taky dost brzdila/má nižší atomové a tudíž i vibrační číslo/...

A teď moje zásadní informace k vnímání -a tím i tvoření- své vlastní reality.Univerzum (vesmír) se skládá přesně z tolika realit,kolik Univerzum obsahuje duší/energií/.Jestli chceme vnímat tolik realit osobně na vlastní kůži nebo oči,musíme počítat s vnímáním energií na hranici nekonečna.Pokud dokážeme svými smysly vnímat tenhleten stav Univerza,pak jsme se dostali do stavu,jenž ve všech náboženstvím je uváděno pod pojmem "Povznesení".A přesně tohle povznesení čeká v průběhu 23 dní i samotné lidstvo s vrcholem 21.12.2012 v 11:11 místního času(:-).

A ještě vysvětlení z pohledu kamery nebo fotoaparátu:

lidské oko v současnosti vnímá 0,3 Mpix za sekundu...nebo 8 obrázků za sekundu...a přitom už bychom měli být na úrovni min.1 000 x vyšší...a spousta lidí na této planetě už dokáže vnímat i vyššími rychlostmi,než "jen" 1000 x.Z pohledu vnějšího pozorovatele pak běžný člověk vnímá v televizi taky jen 8 obrázků za sekundu(uměle vytvořený program).Ale přitom dnes lidé používají fotoaparáty a videa s rozlišením více jak 15 Mpix.Kdo nebo co je pak v systému výkonnější na tvoření reality?Člověk nebo video či fotoaparát?Hloupá otázka?Vždyť stroj vyrobil člověk a NE naopak.To je však pravda z pohledu Pozemšťana a NE z pohledu "vnějšího"pozorovatele.Vnější pozorovatel potřebuje člověka na "vyšší"vnímatelné energii,aby mohl pracovat s více informacemi než "jen "slabých 8 za sekundu.V principu tvoření Reality totiž není důležité,jak dlouho realitu tvoříte,ALE jak rychle ji tvořit dokážete!Univerzum je totiž soubor informací založený na dynamice procesu a ne na statice.Každá informace je totiž dostupná každé Bytosti Univerza "IHNED",Božské Tady a teď!A to je tvoření reality.Pokud totiž mám v každém okamžiku své existence neustálý přísun informací omezený jen tím,kolik těch informací moje tělo v současnosti dokáže zpracovat,pak přece nemohu tvrdit,že realita (osud :-) )

měnit nejde...Jde a je to jen o rychlosti vnímání reality.Aby tohle všechno mohl člověk zažít a pak s tím i umět pracovat,udělal se "sluneční"program,který nakonec každému člověku umožní byť jen na chvíli -21.12.2012 v 11:11-zásadně změnit svou realitu tvoření.Spravedlnost a svobodná volba-ve Vesmíru jedinečná událost a pocta pro planetu Zemi :-).Tedy žádný konec světa,"jen konec jedné civilizační reality...A další je na úvaze každého člena planety Země,jestli někam ne-půjde a ni-kam.

Už tedy víte,jak tvořit realitu?Klidně začněte HNED,stojí to za námahu!!!

Komentář přidal(a) Naren Sahava dne 28.Listopad.2012 v 23:12
Komentář přidal(a) Naren Sahava dne 8.Prosinec.2012 v 23:39

tak jsem si "myslel",že lidé jsou díky informací zkušenější...chyba pravděpodobně není v systému,ale v tom,že  mobily a počítače lidem vzaly svobodu a zaslepily jejich vnímavost k vytvořené Realitě...je to přesně tak,jak to dopadlo...kolik z Vás si v této Realitě/životě/vybralo studium na střední škole,kde se na závěr studia dělá zkouška s označením "maturita" ?A VY,kteří jste "tuto"maturitu skládali... a VY kteří jste tu možnost nedostali a nebo ji nechtěli případně se jí vyhnuli...Jde říci nahlas,že maturita je blbost?Třeba řeknete ANO...ale proč o tom píši...Maturita je dopředu daný den,NE?O.K.Teď jsem dostal připomínku,že to není jenom o maturitě...je to o jakémkoliv studiu...třeba i na základní škole v jakékoliv třídě...snad každý ví,že konec školního roku je 30.června,skončí v dané třídě a pokud zrovna nepropadne,tak 1.září jde do vyšší třídy...to by měl každý znát...ale kupodivu se stalo to,že najednou někdo "vyrukuje" s datem 21.12.2012 a informační "chaos "způsobí mezi lidmi efekt s debatou mající stejný efekt jako to,že Země už není placatá a atom je dělitelný....tak tedy ANO...můžeme tady začít rozebírat třeba i ne-existenci Boha nebo Ježíše či Panny Marie,případně další ne-existence čehokoliv,ale stejně se NIKDO nevyhne tomu,že obejde systém 30.června konec a 1.září nový začátek,případně termín maturitní zkoušky či vysokoškoláci diplomové práci...a přesto na internetu pořád někdo bojuje s tím,že tohle není realita,že se NIC 21.12.2012 nestane...tak dobře...21.12.2012 se teda NIC nestane...potom ovšem nechápu to,že jste chodili do jakékoliv školy a v podstatě Vás nezajímalo,že budete každý rok v jiné/vyšší/třídě?To snad bylo automatické,ten postup výš?Nebo se mi to jen zdá?Když se tedy kolektivně shodneme na tom,že postup do vyšší třídy je v "nějaké"realitě domluvený/viz výše/,proč najednou skupina daných lidí odmítá připustit to,že se tady tak neděje?To v nějaké škole snad nebyli,byť jen na základní škole?A já mám dělat,že jsem "mimo",že jsem idiot nebo mimozemšťan či zmatený esoterik?O co se tady TI "záškoláci" snaží?Mě osobně je jedno,jestli se 21.12.2012 "něco"stane či nestane.Vím jen to,že postup do vyšší třídy čeká každého "studenta"včetně celého Univerza a bez ohledu na to,co si o tomto systému myslí "lidé"planety Země,pro mě je důležité to,že se ten postup stane bez ohledu na názory či odmítavé myšlenky "lidí"planety Země.21.12.2012 je datum Univerza pro postup do "vyšší"třídy kohokoliv a čehokoliv i se systémem planety Země...ať si každý tuhle informaci přebere jak chce dle libosti klidně do nekonečna...ale zodpovědnosti, za to že informace si každý přečetl/a pochybuji,že oponuje neznalec internetu,i když i to je možné :-)/a pak tvrdí "já nic,já muzikant" ,se v tomto případě NIKDO nevyhne...ááááá pardon...já taky neexistuji,ale internet s touto možností "nepočítá"!!!Nebo ANO?Jak bych to tady však napsal,že?

Pozn.:Mohl,pokud bych byl Stvořitel,ale tuhle možnost ještě civilizace neschválila,takže "existovat" musím...a jak je to tedy s datem 21.12.2012?A chodí vůbec "někdo"do školy,nebo se mi to na internetu "zdá"?!

Komentář přidal(a) grétka dne 9.Prosinec.2012 v 8:05

Když se tedy kolektivně shodneme na tom,že postup do vyšší třídy je v "nějaké"realitě domluvený/viz výše/,proč najednou skupina daných lidí odmítá připustit to,že se tady tak neděje?

Aku skupinu mas na mysli? 

Ja si myslim, ze to odmietaju pripustit ludia, ktori tomu absolutne neveria, ze by to vobec bolo mozne. 

Komentář přidal(a) grétka dne 9.Prosinec.2012 v 15:52

A mas pocit, ze ta skupina ma rovnake informacie?

Komentář přidal(a) Naren Sahava dne 13.Prosinec.2012 v 22:59
Komentář přidal(a) Naren Sahava dne 13.Prosinec.2012 v 23:01

a to děcka nekecám,sám čumím,jak to ten Jarda napsal...už musel být hodně naštvaný,že to tady pořád "někdo"nechápe :-)

Komentář přidal(a) Naren Sahava dne 14.Prosinec.2012 v 0:37

21.12.2012 v 12:11 místního času se rozdělí Multiverzum na "nekonečno"a pak je jedno,jestli má někdo datum po 1 hodině stále 21.12.2012 nebo v tzv."souběžné"realitě 21.12.2013...jde o to,že se dá čas tzv.reálně tvořit do souběžných paralelních realit tak,aby lidstvo přestoupilo do "vyšší"třídy kolektivně v jeden okamžik...ZERO TIME... krásný víkend

Rimin Naren Zen

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je nošení roušek velice škodlivé Vašemu zdraví a jak se proti povinnosti nošení roušek bránit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka Uvedeno ZDE.... Všichni lidé, kteří používají roušky a ochrany dýchání či…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 11 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nikoliv coronavir, ale vakcíny, které jsou na nás nachystané, jsou zdraví velice škodlivé! Víte, co za tím vším stojí a proč? Měli byste se o to ve Vlastním zájmu zajímat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč jsou vakcíny velice zdraví škodlivé a nejen to, Vám objasní článek: Šílenosti nad šílenosti Uvedeno ZDE."
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"NEJVĚTŠÍ PLÁN NA SVĚTĚ. Je to velmi hodná a milující princezna a dva mladí muži, kteří se navzdory tomu, že patří do kruhů vysoké společnosti / Elit, rozhodli zasáhnout…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. Strojový překlad ZDE. Originál článku v angličtině Here.."
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Demonstrace proti vládním opatřením spojeným s Covid19 : Praha 27.9. 2020 Stop Covid diktatuře, Covid je především obrovský byznys. Oči otevírající dokument ZDE."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se bránit proti psychickému, nebo EMP útoku, směrovaného (přes wi-fi nebo 5G technologii) na vás nebo na vaši elektroniku uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.* Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jestliže pochopíte výše uvedené, budete schopni nejen léčit, ale i tvořit a bořit. Samozřejmě, že byste měli bořit jen to disharmonické, neboť příčiny mají i své následky. Kupř.…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Do nahoře uvedeného článku jsem ještě přidal nějaké další důležité informace, takže pokud vás to zajímá, tak se na to mrkněte."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu (již se hroutícím)! :-) Uvedeno ZDE. (Vše, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Nenechte se ohlupovat informacemi jako např. tím, že hadí síla nás spojuje s negativními světy a entitami. Pravý důvod proč si ne-mocní nepřejí, abychom si svou hadí silu aktivovali je…"
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby