* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Damanhur - Neuveriteľné miesto na našej planéte

 Zdroj: www.putnici.sk 

Podotýkám, že není cílem mých stránek propagovat jakýkoliv filozofický nebo náboženský směr. Avšak prostředí komunit a ekovesniček je prodchnuto tolika různými filozofiemi, že není možné je pominout. 

Asi 50 km severne od talianskeho mesta Turíno ( známeho to mesta mágov ) sa v jednom ťažko dostupnom alpskom údolí nachádza ezoterická komunita Damanhur. Možno povedať, že toto miesto je prvým vodnárskym mestom budúcnosti, ktoré charakterizuje užší kontakt ľudí s duchovnými silami prírody a kozmu. Damanhur ma vlastné sklady, svätyne, školy a divadlá. Nachádza sa tu 60 sídiel ktoré majú 400 stálych obyvateľov a 400 osôb tu žije prechodne. Cely areál obklopuje 110 ha zeme z čoho je 10 ha zasvätených " Svätému lesu " , miestu kde sa stretávajú ľudia s elementárnymi bytosťami prírody. V Damanhure žijú ľudia rôzneho veku. Deti sa tu v škole okrem bežných predmetov učia dva cudzie jazyky, informatiku, botaniku, remeslá a históriu náboženstva. V 14-tich sa samy rozhodnú či chcú zostať v Damanhure. Je tu aj slobodná duchovná univerzita, ktorá organizuje kurzy z rôznych odvetví ezoteriky. 

Tvorcovia Damanhuru boli presvedčení, že dobre môžu fungovať iba malé spoločenstvá, preto bol Damanhur rozdelený na tri časti, Etultu, Damile a Tentrys. V Etulte sa rozvíjajú duchovné vedy, v Damile je sídlo, kde sa rozvíjajú hospodársko-spoločenské vzťahy a v Tentryse sa hľadajú vzťahy k prírode. Politicko-ekonomický mechanizmus fungovania komunity vedú traja duchovný vodcovia, volený členmi komunity na dva roky. Damanhur ma štatút samostatného štátu ( aj keď nikým neuznaného ), oficiálne sa nazýva Federácia Damanhur, má vlastnú menu "credito" ( 1500 lír), vychádzajú tu vlastne noviny, majú vlastnú TV, a dokonca aj vlastnú políciu a hasičský zbor. Hospodárstvo je založené na slobodnom podnikaní a solidarite, prostredníctvom malých dielni. Damanhúr je známy v celom svete vďaka produkcií a vývozu biopotravín, výrobe nádhernej keramiky, šperkárstvu, sklárskym výrobkom a umeleckému nábytku. Damanhurci majú aj svoj vlastný jazyk, ktorý možno používať aj v písomnej forme a možno v ňom aj spievať čo prehlbuje jeho silu. Umenie má v Damanhure obrovský význam a používa sa ako intenzívna rituálna formula, pričom sa zdôrazňuje silné spojenie s prírodou. Do Damanhuru prichádzajú každý rok tisíce ľudí najmä zo zahraničia, aby svoj čas zasvätili štúdiu, bádaniu alebo len zo zvedavosti. Komunitu možno navštíviť v rámci päťdňových seminárov, ktoré sa usporiadajú každý mesiac. Chrám však možno navštíviť iba po predchádzajúcom ohlásení. 

Myšlienkovo sa Damanhur približuje západným tradíciám v mágii, alchýmii, liečiteľstve, kabale atď. Zdrojom inšpirácie je antroposofia, teosofia a egyptské mystéria. Aj názov Damanhur je egyptského pôvodu a vraj v minulosti sa v starom Egypte tak volalo jedno mesto. Robia sa tu experimenty z oblasti alternatívnej fyziky, ktoré vedú nielen k cestovaniu v čase, ale aj k používaniu predmetov nazývaných self. Sú to spletené špirály z rôznych kovov, kosmogramy, ktoré prenášajú určité druhy energií, použiteľné napr. pre liečenie. Osobitným typom sú tzv. steroselfy, siete v tvare špirály spojené guľkami, ktoré sú naplnené alchymistickým spôsobom špeciálnymi tekutinami. 

Najdôležitejším a najznámejším miestom Damanhuru je však podzemný chrám Už od roku 1980 buduje komunita v skalných jaskyniach podzemný Chrám ľudstva. Je strážený a bežne neprístupný. Sú tam tajné chodby, dvere, celé to má formu magického labyrintu. symbolizujúceho v súvzťažnosti duchovnú cestu človeka Moderná technika sa tu spája so zvláštnym umením. Od 1997 je chrám čiastočne prístupný verejnosti. Zakladateľom a iniciátorom Damanhuru je Oberto Airaudi, ktorý vďaka svojej silnej vôli dokázal nadchnúť druhých a zrealizovať fungujúcu komunitu. Myšlienka postaviť chrám pod zemou ho napadla keď mal 18 rokov ( dnes má 50 rokov ). Damanhur začal budovať v roku 1975 na mieste sily, aké vzniká krížením dôležitých synchronických línií. Oberto disponuje obrovskými vedomosťami, je doslova chodiacou pamäťou . Pravda nielen on, ale väčšina Damanhurcov sa vyznačuje mimoriadnymi poznatkami. Svätyňa je dielom ľudskej tvorivosti ale aj histórie a ezoterického poznania. 

Počas jednej evokácie sa Obertovi raz zjavil starý muž a odovzdal mu tajomstvo cestovania v čase. Sám vraj prišiel z iného času. Tak sa Oberto sám vybral na jednu cestu časom do doby Atlantídy. Cestovanie v čase je pre Damanhurcov iba jedným z prvkov široko orientovanej magickej, vešteckej či umeleckej práce. Damanhurci tvrdia že cestovanie v čase je pre nich bežnou záležitosťou, ale iba do minulosti. Originálnosť Damanhuru spočíva v praktickom úspechu a duchovnej ceste, ktorú charakterizuje dynamizmus a transformácia. Duchovná cesta sa delí na tri telá ( Korpusy ), ktorým zodpovedajú tri hlavné architektonické štruktúry chrámu, tak ako bol naprojektovaný. 

Aby bolo vôbec možné pochopiť čo sa deje v Damanhure, treba nahliadnuť do chrámu. Prvé telo duchovnej cesty, čiže Korpus, tvorí cesta zasvätenia, ktorej zmyslom je skúmať pôvod existencie, pričom každý má možnosť svoju vlastnú niť vedúcu ku klbku, ktorú treba neustále trpezlivo rozvíjať a tak tkať tkanivo vlastného života. V rámci tejto cesty je možné si vybrať jednu alebo aj viacej spôsobov kontemplácie. Týchto ciest je osem: Veštba, Kláštorný život, Rytierstvo, Práca, Slovo, Horúci olej (experimenty so životom po smrti), Ezoterické pary ( využívanie sexuálnej mágie) a Spojené umenie. Druhým Korpusom je Hra života, koncepcia dynamického priblíženia sa k zasväteniu, ktoré sa stáva hrou v najvyššom zmysle tohto výrazu. Tretí Korpus sa identifikuje s organizáciou spoločenstva Damanhur. 

V chráme sú jednotlivé sály zasvätené elementom vzduchu, vody, zeme a ohňa. Opisovať ich je prakticky nemožné, spomeniem aspoň labyrint v sále venovanej prvku zeme, ktorý vlastne tvorí jej podlahu. V sále venovanej živlu vzduchu je kupola zo skla a takým osvetlením, že to vytvára pocit denného svetla. Pod stropom je namontovaná klenba z vyše 100 m štvorcových skla, ktorého jednotlivé kúsky sú zaliate v olove. Obraz, ktorý sa na nej nachádza predstavuje cestu svetla. Kupolu pokrýva letiaci egyptský sokol zhotovený z 24000 kúskov. Celok, vrátene stien je pokrytý mozaikou, ktorá prestavuje kalendár s dennými rytmami, mesačne fázy, ročné obdobia a všetky dni roka, rovnodennosť atď. Všetko je vykladané mramorom, zrkadlami, mozaikami. V sále zasvätenej elementu neba a svetla je aj niekoľko miestnosti, kde sa ľudia môžu zdržať aj viac dní, ak chcú zostať v sfére svetla dlhšie. 

Je tu aj sála gúľ, ktorá je vlastne alchymistickým laboratóriom Je celá vyložená plátkami 24 karátového zlata. Prostredníctvom gúľ, ktoré umožňujú bezprostredný prístup k synchronickým líniám, možno mať prístup k intelektu každej ľudskej rasy, ktorá obýva Zem. Damanhurci to využívajú na vysielanie pozitívnej energie na vytvorenie harmonického spolužitia národov a na dosiahnutie rovnováhy, ktorá by umožnila evolúciu celého ľudstva. V alchymistickom laboratóriu sú kryštály, planetárne mapy, selfické zariadenia. Vo veľkých sklenených guliach sú aj rôzne alchymistické farebnétinktúry, ktoré sa používajú ako monitory. Pomocou nich je vraj možné udržiavať kontakt s osobou cestujúcou v čase ( opticky aj akusticky). 

Všetci čo navštívili Damanhur ( svet objavil toto miesto len v 1995 roku) sa zhodujú na tom, že pôsobi bizarne, záhadne, ale predovšetkým ako realizovaný sci-fi príbeh. Napríklad celý chrámový komplex postavený v hĺbke 30 metrov pôsobí neskutočne. Návštevníka tu vedú mnohými tajnými chodbami a dverami, cez bohato vyzdobené sály do centrálnej svätyne a laboratória kde stojí stroj času. Kto však chce jeho prostredníctvom absolvovať cestu v čase, musí sa podrobiť niekoľkoročnej príprave. Jej súčasťou je aj hypnotická seansa, kde sa podvedomie budúceho cestovateľa naprogramuje všetkým čo potrebuje v čase núdze vedieť, keďže počas cestovania v čase môže prísť k rôznym zložitým situáciám. Dokonca je možné s v čase aj stratiť. 

Damanhur vzbudzuje v očiach katolíckej cirkvi Talianska značný odpor. Biskupská kúria v Ivrei nazvala Damanhur znepokojujúcou magickou a pohanskou sektou. Obec Vidracco na pozemku ktorej chrám leží, chcela chrám zasypať. Avšak vzhľadom na vysokú umeleckú hodnotu sa to nepodarilo uskutočniť. Snahu obyvateľov zachrániť Damanhur podporila aj tlač. Až v roku 1996 sa podarilo celú záležitosť právne usporiadať vďaka výnosu talianskeho parlamentu, avšak za podmienky že chrám musí byť prístupný verejnosti. Celý Damanhur pôsobí krásnym umeleckým a duchovným dojmom, a aktivity ktoré sa prezentujú na verejnosti sú asi len časťou celej reality. Damanhur sa stáva vzorom skĺbenia duchovných a praktických činností a tak je možným príkladom fungovania spoločnosti budúceho vodnárseho veku. 

Spracoval David Sulík

Zobrazení: 1117

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Únor.2012 v 19:14

Nejzajímavější je jejich vlastní měna zvaná credito. Článek v češtině je uveden ZDE.
Další články (některé v češtině) a fotografie jsou uvedeny ZDE.

Damanhur - jel by tam někdo? Článek od Ladislava Zelikky, uveden na N. Z. ZDE.

Komentář přidal(a) Ywet dne 11.Únor.2012 v 23:49

http://www.ludmilka.estranky.cz/clanky/zajimavosti-kolem-nas/mesto-...

,,Město Damanhur je mystické.“

 ,,Na světě je řada tajemných míst. Vezměme si takzvané sídliště budoucnosti, Damanhur. Je skutečně takovým malým státem ve státě. Leží asi padesát kilometrů severně od Turína v Itálii, ve špatně dostupném alpském údolí Valchiusella.“

Komentář přidal(a) Pavol Anchaeon* dne 13.Únor.2012 v 23:29

Tu je prvý zo 7 dielov o Damanhur-e v angličtine:

http://www.youtube.com/watch?v=uT01li3EZQU&feature=related

Komentář přidal(a) Iva dne 17.Únor.2012 v 15:14

Nádherné miesto! Neviete náhodou, či niekto nerozmýšla o niečom podobnom aj u nás? Ja by som do toho išla všetkými desiatimi :)

Komentář přidal(a) Rhodes dne 19.Únor.2012 v 10:01

no joo... podme spravit nejake mesto... ja by som sa do toho dal:) ale ako sa to robi to netusim... nemam moc rozsiahle skusenosti so zakladanim miest... ale mozme si najat nejakeho poradcu na zakladanie miest:))

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19

Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. Nyní se postavil na barikády respektovaný lékař MUDR. Peter Lipták. “Testy na COVID-10 jsou nastaveny tak, aby vykazovaly až…Zobrazit další
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Snění jako duchovní praxe. 11.8.2020 Architekt Video ZDE."
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 11. září 2001 byl podvod, vysílán podle připraveného scénáře - 100% důkaz (vše je jinak než se nám snaží namluvit, otevřete již konečně oči, nebo z vás udělají naprosté otroky) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 9/11 - Das verbotene Video zum 11. September 2001 Video ZDE.  "
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 5 etap vzestupu 9.6.2020 Erena Velasquez Video ZDE. * Planetární vzestup – spojení nositelů pravdy 8.5.20 Romeo Baron/ Asur´ana Video ZDE. * Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Video ZDE.…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SOUČASNÁ SITUACE 20 - black goo, transhumanismus, proč krev, a náš původ Video ZDE. (ti bezduší P-Archoni nejsou v první dimenze, ale ve spodním astrálu)"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ministře Vojtěchu, profesore Prymulo, docente Maďare, premiére Babiši, ministře Hamáčku (a média, která Vám slouží), toto je Vaše dílo.  Matete veřejnost. Manipulujete s fakty. Ze…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... O vakcínách je známo, že jsou smrtonosné. V roce 2017 přezkoumali italští výzkumníci složky 44 různých typů vakcín. V každé lidské vakcíně, kterou…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zatím sem nic nepište a nevkládejte, není to ještě zcela hotové."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Posvátná geometrie a principy tvoření

5 základních platonských těles. Hroty posvátné geometrie fungují jako bílé díry (projekce - frekvence Jang, které energii…Zobrazit další
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby