* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Připomenutí: Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Připomenutí a doplněné info

Meditace: Aktivace PORTÁLU SVĚTLA 1. KVĚTNA 2023 v 19:06

 

            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím, že proces planetárního osvobození trvá příliš dlouho. Zde je naše šance kolektivně urychlit proces. Proto využíváme příležitosti ultra silného energetického sladění 1. května k vytvoření portálu, kterým sjednotíme své vědomí a spustíme proces, který nás zavede do nového zlatého věku.

 

            Sdílejte toto po celém světě! Zveřejněte to na svých webových stránkách a blozích. Pozvěte duchovní skupiny, aby se k nám připojily. Pokud znáte alternativní média, můžete jim to poslat. Můžete vytvořit událost na Facebooku pro místní skupinu lidí, kteří to uskuteční ve vaší části světa. Pro tuto událost potřebujeme také jednu hlavní facebookovou skupinu. Novinky o této aktivaci můžete sdílet na jiných sociálních sítích. Můžete o tom vytvořit video a zveřejnit ho na Youtube, Bitchute nebo Odysee.

 

            Vědecké studie potvrdily pozitivní účinky masových meditací a aktivací na lidskou společnost, takže každý z vás, kdo se této aktivace zúčastní, nám může pomoci přiblížit nový zlatý věk:

 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditatio...

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html

 

            Tato aktivace přichází v okamžiku dokončení velmi silného cyklu. Tento okamžik vymezuje bod, kdy energie z galaktického středu začne proudit směrem k povrchu této planety plnou silou, protože čas běží. Pokud se nám podaří shromáždit 144 000 dobrovolníků provádějících tuto aktivaci, energie z galaktického centra bude na povrchu planety ukotvena vyváženým způsobem. To zajistí nejrychlejší a nejharmoničtější přechod pro tuto planetu a ve skutečnosti vytvoří energetický upgrade pro celou planetu. Pokud nebude dosaženo kritického množství, ultra silné energie z galaktického centra se stejně dostanou na povrch planety, ale to se pak projeví mnohem chaotičtějším a disharmoničtějším způsobem.

 

            Můžeme dosáhnout kritického množství 144 000 lidí, kteří provádějí tuto aktivaci! To vytvoří masivní léčebnou řetězovou reakci v energetickém poli po celém světě.

 

            Toto je dosud nejsilnější planetární aktivace našich životů!

 

            Vlna Portálu Světla se začne projevovat již 23. března, kdy Pluto poprvé po více než 200 letech vstoupí do Vodnáře, nejvyšší intenzity dosáhne 1. května, kdy se Pluto obrátí do retrográdní polohy, a poté bude pomalu ustupovat do 11. června, kdy Pluto opět opustí Vodnáře:

 

https://chaninicholas.com/what-you-need-to-know-about-pluto-in-aqua...

https://whimsysoul.com/pluto-in-aquarius/

 

            V okamžiku aktivace Portálu světla 1. května bude Pluto na 0 stupních 21 minut Vodnáře, což je téměř přesně pozice velké konjunkce Jupiter Saturn, která znamenala naši závěrečnou část aktivace Věku Vodnáře:

 

http://2012portal.blogspot.com/2020/11/make-this-viral-age-of-aquar...

 

            Proto aktivace Portálu Světla přinese energie Věku Vodnáře na další úroveň.

 

            Také v okamžiku aktivace Pluto vytvoří přesný velký trigon s Alcyone (naše místní centrální slunce v Plejádách) na 0 stupních 18 minut Blíženci a galaxií M87 (hlavní galaxií v hvězdokupě Panny, jako zdrojem galaktické lásky pro tento sektor vesmíru) při 1 stupni 14 minut Vah. Tento velký trigon přinese na planetu extrémně silné energie kosmické lásky a to bude spouštěč, který umožní energiím z galaktického centra začít volně proudit na naši planetu. Záblesk energií kosmické lásky bude pocházet z galaxie M87 v nadkupě Panny a bude mnohem silnější než záblesk, který dorazil na Zemi z M87 během aktivace portálu AION:

 

http://2012portal.blogspot.com/2013/11/intel-update-before-aion-por...

 

            Bude také silnější než záblesk, ke kterému došlo během poslední aktivace Věku Vodnáře.

 

            Tento velký trigon bude aktivní po celou dobu, kdy je Pluto ve Vodnáři, od 23. března do 11. června. Pluto ve Vodnáři bude znamenat soustředěné úsilí pozitivních mimozemských ras směrem k Prvnímu kontaktu a Plejáďané v tom budou mít velmi aktivní roli.

 

            Meditaci "Portál světla" budeme dělat v nejlepší možnou chvíli, která bude mít na lidstvo maximálně pozitivní efekt. Pro Českou zemi to bude 1. května v 19:06 hodin.

 

            Zde můžete zkontrolovat čas meditace pro vaše časové pásmo:

 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PORTAL+OF...

 

Instrukce k meditaci, návod:

 

  1. Použijte svou vlastní techniku, která vás přivede do uvolněného stavu vědomí.

 

  1. Vyjádřete svůj záměr použít tuto meditaci jako nástroj, který pomůže otevřít Portál Světla.

 

  1. Vyvolejte Fialový plamen z jeho primárního zdroje, abyste kolem sebe během meditace a po ní umístili kouli ochranného fialového plamene. Požádejte ho, aby proměnil cokoli, co neslouží Světlu. (archanděl Zadkiel, mistr st. Germain)

 

  1. Vizualizujte si sloup zářivě bílého Světla vycházející z Kosmického Centrálního Slunce, které je pak distribuováno do Centrálních Sluncí všech galaxií v tomto vesmíru a proudí také přes Centrální Slunce galaxie M87. Pak si vizualizujte toto světlo, které aktivuje Galaktické Centrální Slunce, pak prochází naší Galaxií, pak vstupuje do naší Sluneční soustavy a prochází všemi bytostmi Světla uvnitř naší Sluneční soustavy a poté všemi bytostmi na planetě Zemi a také vaším tělem do středu Sluneční soustavy. Země.

 

  1. Vizualizujte si, jak toto Světlo proměňuje veškerou zbývající temnotu na Zemi, léčí všechny nerovnosti, ukončuje všechny války, vymazává veškerou chudobu a přináší hojnost celému lidstvu. Představte si velké duchovní probuzení lidstva a kontakt s pozitivními mimozemskými rasami. Vizualizujte si nový velký kosmický cyklus začátku Věku Vodnáře, který přináší čisté Světlo, Lásku a Štěstí všem bytostem na Zemi.

 

(pokud zvládáte AJ, pak můžete použít živě přenášené vedení meditace)

 

Doporučený čas pro naši meditaci je 20 minut.

Aktualizace Portal of Light:           http://2012portal.blogspot.com

Další sdílející:                                   We love mass meditation, Corey Goode, a další...

 

---------------------------------------------------------------------

Poznámky:

Před meditací je dobré použít ochranné a pomocné protokoly (věřím že budou součástí živého přenosu):

 

3x nahlas vyslovit "Command 12 21" (vyslovováno: "Command Twelve-Twenty one)

 

Vytvoření osobního ochranného štítu

 

---------------------------------------------------------------------

V souvislosti s touto meditací je vhodné provést předem i protokol k odstranění smluv duše s temnotou.

 

V jednom z rozhovorů  (konference v Paříži) CoBra popisuje jako účinné tento protokol vědomě 3x posobě opsat vlastní rukou na papír a pokaždé podepsat, poté jej 3x pokud možno nahlas přečíst.

 

V originále:

 

Contracts revocation:

 

In the name of I am that I am,

in the name of divine soul presence that I am,

in the name of all ascended beings of light,

in the name of the Galactic Confederation,

in the name of the Galactic Center,

 

I decree and command to cancel and nullify all my past, present, and future contracts and agreements made between any part of my being and the dark forces.

 

All these contracts and agreement and all  their consequences are now completely erased from my reality. I am now free, all the karma of my whole being is now erased as well.

 

I am a free sovereign being of the light, from now until eternity.

 

So be it, and so it is.

So be it, and so it is.

So be it, and so it is.

 

In Light

 

my name (first name, surname and signature)

---------------------------------------------------------------------

V češtině přibližně takto:

 

Odstranění smluv a dohod s temnotou:

 

Ve jménu Já jsem, protože Já jsem,

ve jménu přítomnosti božské duše kterou jsem,

ve jménu všech vzestoupených bytostí světla,

jménem Galaktické konfederace,

jménem Galaktického centra,

 

Nařizuji a přikazuji zrušit a anulovat všechny mé minulé, současné i budoucí smlouvy a dohody uzavřené mezi jakoukoli částí mé bytosti a temnými silami.

 

Všechny tyto smlouvy a dohody a všechny jejich důsledky jsou nyní zcela vymazány z mé reality. Nyní jsem volný, veškerá karma celé mé bytosti je nyní také vymazána.

 

Jsem svobodná svrchovaná bytost světla, od nynějška až na věčnost.

 

Tak se staň, a tak to je.

Tak se staň, a tak to je.

Tak se staň, a tak to je.

 

Ve světle

 

mé jméno (jméno, příjmení a vlastnoruční podpis)

Zobrazení: 221

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
před 4 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády) uživatele Uno Universus
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády)

       Swaruu (9) : Ve všech mých zprávách je konzistence a tato konzistence je touhou zmocnit vás. Abychom se vrátili a viděli svou vlastní vnitřní sílu, tvořivou sílu. Abych vám připomněl, že jste to vy, kdo vytvořil veškerou vaši realitu a že…Zobrazit další
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗☝🏻 Střety v Kosovu: Srbové versus okupanti z NATO a albánští teroristé uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V momente, kdy penize rozdeluji ve valce lidi na zive a mrtve, na ty, kdo s valky profituji a kdo se hruzou trepe, by mely byt penize zruseny naveky. uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Bozi ustava Univerzalniho zakona zahrnuje zruseni narodniho statu a vsech jeho forem spravy, nabozenstvi, pasu a uživatele Uno Universus
pondělí
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
25.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby