* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Co se děje ve Vesmíru? ...Lidé jsou v bitvě s nepozemšťany o galaxii!

Drakonská hrozba ze soustavy Orionu, proti benevolentním Andromeďanům, Plejáďanům a Tau Cetianům...

Drakonská říše vzniklá na planetě Thuban (u Alfa Draconis), je obývaná zejména různými druhy plazů a dinosauřích druhů, ale planety s humanoidy se k ní také připojily, některé násilně, jiné dobrovolně. Její nejdůležitější členové se usadili na planetách u hvězd Alfa Draconis, Epsilon Bootes, Zeta II Reticuli, Polárka, Rigel (Orion), Bellatrix (Orion), Betelgeuse (Orion), Capella (Alfa Aurigae), Ursa Major a Ursa Minor. Tito úzce spolupracují s Orion Empire, s nimiž sdílí společný program. Orion Empire je první ze dvou slavných (nebo spíše neslavných) říší v naší části Galaxie, drakonská Říše je druhá.

Orion Empire je starší než drakonská Říše. Byla založena již dávno před Vegany, zabývajícími se zkoumáním vesmíru, setkala se s plazí civilizací, s níž sdílí ke svému prospěchu společný program kolonizace a imperialismu. Skládá se ze směsi plazích a humanoidních civilizací. (Většina těchto plazích civilizací je geneticky zmanipulovaná, jako hybridé z Orionsko-drakonských ras, vzhledem k tomu, že většina humanoidních civilizací jsou Lyransko-Veganského původu.

Přibližně jeden z každých šesti světů v souhvězdí Orionu má plazí populaci. Negativní mimozemští manipulátoři ze skupiny Orionu jsou: Šedí (Greys), reptiliáni, hmyzáci a hybridé, pod vládou plazí královny z Orionu. Tato Orion Group je kontrolována Drakony a manipulována regresivním mimozemským politickým orgánem, který byl speciálně sestaven z osmnácti různých hvězdných systémů v souhvězdí Orionu. Prominentní členové tohoto konsorcia jsou z Beta, Alpha a Gamma Orionis – stejně jako skupiny, které jsou z Ursa Minor a Major (Malý a Velký medvěd), které jsou s ním silně propojeny.

Hybrid reptiliánů – pouze ilustrační Rasy se skládají ze směsi reptiliánů, lidí, hybridů a další druhů. Konsorcium Orionu (skládající se z 19 různých ras ze souhvězdí Orionu spolu s Drakony a rasami ze Síria B), je přímo zapojeno do manipulace lidstva. Uvnitř naší planety, 100 až 200 kilometrů pod povrchem, žije 1837 reptiliánů, kteří zde jsou již velmi dlouho, 17 lidí ze Siria B a 18000 klonů Greys žijících uvnitř Země a na Měsíci. Většina z původních asi 2000 Greys žije na Phobosu, jednom z měsíců Marsu, který je umělým satelitem. Uvnitř Země je také kolem 141 bytostí 9 různých ras z Orionu.

Je zde mnoho negativních entit, které zde mají své technologie, co jsou vývojově tisíce let před námi. Odhaduje se, že technologie Greys je asi 2500 let před námi. Skupina z Orionu, ovládající Greys, je technologicky přibližně 3700 let před námi. Nikdo vlastně neví, jak daleko ve vývoji jsou Drakoni, protože jsou neuvěřitelně nepolapitelní. Skupina ze Síria B je přibližně 932 let před námi. Alpha Drakoni, Šedí a Orionci, jsou dokonalá plazí rasa. Myslím tím, že vypadají úplně jako ještěrky. Jsou velmi vysocí, 7 ½ – 8 stop, někteří z nich však dorůstají do výšky 12 – 13 stop. Mohou vážit až 1000 liber.

Jsou neuvěřitelně rychlí a duševně vyvinutí. Mají hadí nebo kočičí oči. Jsou masožravci nebo vegetariáni, vše závisí na délce jejich života. Jsou to suchozemská, pouštní zvířata. Jsou bojovníci. Některé z dalších ras v Orionu jsou napůl lidé a napůl plazi. Jinými slovy, mohou vypadat jako lidé, ale mají plazí kůži. Někteří z nich jsou velmi lidští, mají však povahu Greys. Takových je hodně. V Orion Group je podstatnou záležitostí genetika. To je opravdu jejich silná stránka a dále se naučili, jak bojovat. Jejich skutečná síla je však v genetice. Umí se geneticky upravit a pohrát si se vším, co se dostane do jejich rukou, to si umí přivlastnit.

Na základě tvrzení mnoha kontaktérů, by se mohlo zdát, že Orion byl kdysi pokračováním aliance Sluneční soustavy a Lyranů. Nicméně Greys a plazí druhy se začaly množit v systému Orionu a bylo zřejmé, že zvláště Greys, podlehli kontrole reptiliánů z Alfa Draconis a Orionu.

Za pomocí Greys, jako žoldáků ovládaných smysly, bylo napadeno hlavní sídlo Nordických v Rigelu, plazí aliancí šedých Reptiliánů. Mnoho z nordických uprchlo do systému Procyonu a k Jupiteru, na jeho měsíce ve Slunečním systému a zvláště na Sirius-A, který byl od té doby ve válce s šesti drakonskými planetami, řízenými z hvězdného systému Orionu (tzv. „bezbožná šestka“).

Lidské koloniální světy v souhvězdí Lyry byly také napadeny Drakony, přičemž byly zdevastovány, nicméně mnoho lidských uprchlíků uteklo a nakonec kolonizovalo systémy na okraji souhvězdí Lyry, jako jsou Vega, Plejády, Hyády a hvězdy Tishtae a Zenatae v souhvězdí Andromedy. (Ne v galaxii Andromeda, jak někteří mylně tvrdí). Drakonské útoky na Lyru nastaly ještě před drakonským převzetím systémů Orionu Šedými.
Nakonec drakonská aliance v nedávné době dobyla civilizaci v Prokyonu, jejíž předci byli v dřívějších dobách vyhnáni ze systému Rigel. Stejně, jak se to děje na Zemi, Prokyoňané byli jen Bitva o Zemi„návnadou“ pro technologickou a kulturní výměnu podle smlouvy, která byla ve skutečnosti použita Drakony a Šedými jako „Trojský kůň“ pro usnadnění infiltrace a konečné dobytí prokyonských sídel. Vzbouřená prokyonská flotila, která unikla útoku, se spojila s Andromeďany a některými pokrokovými Plejáďany a dalšími mírovými silami z Tau Ceti a Epsilon Eridani. Všechny tyto informace byly předány mnoha kontaktérskými zdroji způsobem, který se zdá, že se shoduje s podobnými fakty a naznačuje realitu rozvíjející se tapety kosmické historie v tomto sektoru galaxie.

(Plejády jsou otevřená hvězdokupa, ve skutečnosti se skládající z více než 200 hvězd, které se v konečném souhrnu točí kolem centrální hvězdy – clusteru. Hvězda Alcyone a naše vlastní hvězda – Slunce jsou jedněmi z nich a podle obecného mínění se podílejí na společné plejádské kultuře.)

Každopádně, Prokyoňané s pomocí svých spojenců v některých z mírových sil Federace, údajně znovu získali své světy a skoncovali s drakonsko-rigelskou nadvládou a připojily se s výše uvedenými loďstvy ke snaze vytvořit blokádu Sluneční soustavy (rok 1996), s cílem udržet příchozí drakonské lodě od dosažení Země a přidali se k jejim podzemním silám, za účelem posílení infiltrace a konečné invaze zevnitř, na povrch planety Země.
Tato blokáda byla údajně Drakony prolomena při několika příležitostech, nicméně síly Federace a vytvořené sluneční síly, založené na dalších planetách a satelitech Sluneční soustavy, údajně statečně bojovaly…i když byly velké ztráty na obou stranách. Chcete-li k tomu něco přidat, tak jedna planeta od hvězdy Sirius-B se údajně dostala pod kontrolu Drakonské aliance, a to mimo jiné vyvolalo intenzivní občanskou válku v systému Sirius, během závěrečných let 20.století.

Tři mimozemské objekty, ve skutečnosti dopravní lodě z Alfa Draconis, Rigelu a Siria-B,  vstoupily do Sluneční soustavy v kometárním ocasu Hale-Boppovy komety a podle kontaktéra Alexe Colliera zakotvily blízko Merkuru. Podivný zákryt komety Lee s hvězdou Algol v roce 1999 byl zvláštní tím, že dvě předchozí komety Hale-Bopp a Hyakutake zakryly stejnou hvězdu jeden rok před tím, dokonce ve stejný den. Co to přesně znamená je nejasné, i když některé zdroje nabízejí docela zajímavé spekulace.

Bitva o Zemi

Existují dokonce i zprávy o mohutné flotile z Alfa Draconis, Rigelu z Orionu a Siria B, na cestě k planetě Zemi, a to bez ohledu na občanské sirianské konflikty. Některé z těchto plavidel mají údajně přes 500 kilometrů na délku. Mám docela spolehlivě ověřené, že originální nápad pro televizní seriál V, pochází od jedince, který žil v Hollywoodu v té době, kdy probíhalo nějaké závažné vyšetřování podzemí základny v Dulce v Novém Mexiku. Tento jedinec ukázal návrh filmového scénáře, který napsal, s důvěrou pracovníkovi NBC, nicméně jeho přesná představa, dokonce až po spiknutí plazů ze Siria B, maskujících se jako lidé, s cílem sklízet na planetě Zemi jeho lidské, živočišné a nerostné zdroje – to vše se prostě dostalo na povrch v NBC seriálu V. Původní zdroj nemá žádnou zášť, i když by si mohl myslet, že odvedl výbornou práci na tomto mini-seriálu.

Nordická rasa na Rigelu, po masivní infiltraci drakonských sil, vede zoufalou válku proti plazům a silám Greys. Přeživší Nordičtí byli nuceni odejít z otevřené hvězdokupy Orionu a najít útočiště na Jupiterových měsících ve Sluneční soustavě a v souhvězdích Siria a Prokyonu. Jiní humanoidé uprchli do vnějšího okraje systému Orionu, avšak v těsné blízkosti centrální Říše museli přenechat mnoho ze své suverenity společenství Drakonů. Tyto národy jsou vesměs využívány ke službě Říši podobným způsobem, jako rolníci sloužící králi nebo diktátoru, ale v mnohem větším a tragičtějším měřítku.

Orionský klastr je nyní plně ovládán Orion Group, která po řadě slouží pod vedením Říše Alfa Drakonů, Rigelu, Betelgeuse, Bellatrix, Ursa Major a Ursa Minor, jako hlavních center orionské moci. Tyto dílčí říše Orionu spočívají všechny na šesti hvězdných systémech Orionu, které v podstatě uspěly v dobývání a podmaňování několika světů v tomto sektoru galaxie, aby nakrmili svou Říši parazitickou touhou po dobývání, kdy mnoho z těchto světů jsou planety otroků, kde žijí potomci lidských kolonistů, i když podle jejich děsivé existence by pravděpodobně neměly být považovány za živé planety.
Zvěrstva drakonské říše Orion Empire jsou známá po celé galaxii a vysloužily si svou pověst mezi mnoha jejich nepřáteli z Federace, jako Bezbožná šestka. Zničující bitvy jsou vedeny mezi Plejáďany a Orioňany. Celé planety jsou zničené. Konflikt mezi Plejáďany a Orioňany se nyní soustředí na planetě Zemi, díky její strategické poloze a zdrojům, což hraje ústřední roli v galaktické historii a je klíčem k úspěchu nebo neúspěchu obou stran.

Siriané, z nichž mnozí jsou potomky uprchlíků z Rigelu v Orionu, začínají dlouhou historii mezihvězdného konfliktu s Orioňany ve sporném sektoru vesmíru, hvězdokupě v bezprostřední blízkosti Slunce, obsahující přibližně 21 hvězdných systémů – nositelů života, s 287 obydlenými světy. Ustupující drakonsko-orionská armáda s bitevními loděmi, přes 50 mil dlouhá, opouští Sirius-B podsvětelnou rychlostí, v zájmu zachování tří dimenzionální integrity. (Je jednodušší cestovat v třídimenzionální realitě, než cestovat prostřednictvím překročení rychlosti světla a vracet se zpátky do třetí dimenze z mimoprostoru.)Tušíme co je okolo nás?

Jejich cílem je Sluneční soustava, kde mají v úmyslu pomoci prosadit elektronickou diktaturu – Nový světový řád, za pomoci lidských agentů Drakonsko-Orioňaské a Sirius-B aliance, které jsou členy mezinárodního bankovního bratrství, které se usadilo na Zemi na jejich základnách v blízkosti Gízy v Egyptě, v Dulce v Novém Mexiku, (které jsou řízeny ciakars neboli okřídlenými draky, bílými a zelenými draky.) dále to jsou Pine Gap v Austrálii, německá společnost Thule, M.A.L.T.A. základna v Alsasku-Lotrinsku v Německu a základna New Berlin v New Schwabenland oblasti v Antarktidě.

Masivní únosy, indoktrinace a implantační programy zaměřené na pozemšťany jsou prováděny během předchozích desetiletí s cílem usnadnit převzetí planety Země a její připojení do Drakonsko-Orionského uskupení.
Mohutné síly Andromeďanů, Plejáďanů, Tau Cetianů, Prokyoňanů, Arkturiánů, Ummiťanů, Sirianů, Koldasianů a další síly loajální k Spojené Federaci, podle pravidel o nevměšování, zřídily masivní blokádu v blízkosti orbitální sféry Neptunu, aby se zabránilo střetu s příchozími ustupujícími drakonskými silami v oblasti, obsahující planetu Zemi...

pokračování v roce 2218 :-) 

Zobrazení: 832

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Prosinec.2017 v 22:30

Zachovejte klid, neboť třetí a4 čtvrtá dimenze tohoto světa (kde krvelačné ještěrky mohou existovat) se již nezadržitelně hroutí a to z toho důvodu, že ještěrky - reptoši jsou nejen z planety Země, ale z celé této sluneční soustavy již deportovány a jejich ovládací technologie jsou vypínány.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rozpad anorganických světů a jejich časových linií, vytvořených reptoši.
* Saturn v Galaktickém centru a aktivování organické energie Saturnu.
Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Saturn on the Galactic Center and Activating Saturn's Organic Energy - Here. Article - Here.
* Aktualizace o energiích: 2018 bude rokem mega odhalení a proměn. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Energy Update: 2018 – A Mega Year For Revelations & Shiftings - Here. Article - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Ukončení Magického sevření (vytvářejícího umělou anorganickou časovou osu) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Ending Magic's Hold - Here. Article - Here.
* Po vzostupe – bezduché 3D Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Sestupující Země se otřásla a pohmula, aby uvolnila uchopení oddělování vědomí, zatímco NOVÉ zemské ukotvení zažijí více Nebe na Zemi. Strojový překlad ZDE. Descended Earth Shaken & Stirred to Loosen the Grip of Separation Consciousness, while NEW Earth Anchors Experience More Heaven on Earth Here. Article - Here.
* Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Upgradovali (povýšili) jsme na novou (vyšší) kosmickou frekvenci. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: We Have Upgraded to a New Cosmic Frequency - Here.
* Zjistěte, jak se naladit na vaše osobní vyšší vibrace (a zhmotňovat si to, co si přejete). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Find Out How to Tune Into Your Personal Higher Vibration - Here. Article - Here.
* Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Sloučení s vaším 5. dimenzionálním Já ~ Suzanne Lie prostřednictvím Arcturiánů a Plejáďanů. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Merging With Your 5D Self ~ Suzanne Lie via the Arcturians and Pleiadians - Here.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Země vzestupuje? Schumannova frekvenční rezonance Země se zdvojnásobila! (Tento údaj je z roku 2015) Strojový překlad ZDETo samé + související info v angličtině je v článku:  Earth Ascending? Schumann Frequency Resonance of the Earth Has DOUBLED! - Here. To samé v angličtině je na videu: Earth Ascending ` Schumann resonances rising, Gaia Ascension - Here.
* Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Otevřeli jsme portál - 9. dimenzionální arcturianská rada. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: We Have Opened a Portal, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Přemístění (a přeladění) do druhého harmonického vesmíru. (1.-3.D zaniknou a k dispozici budeme mít dimenze 4.-6.) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Shifting into Second Harmonic Universe - Here. Article - Here.
* K tzv. události - RESETU nejspíše dojde koncem roku 2017, tak ať jste na to připraveni Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Někteří z vás se naladí na frekvence 5.D světů již na přelomu roku 2017/18 nebo během roku 2018. Tyto bytosti se budou moci volně pohybovat v úrovních vědomí a existencí od 4.D do 5.D. Notoričtí spáči, připoutaní na program - frekvence projevu 3.D světa (který se stále rychleji rozpadá) se ale na frekvence 5.D přeladí možná až někdy koncem roku 2018, neboť v té době se má již rozpadnout i 4.D. Ukončení celé transformace bude ale možná až někdy kolem roku 2050. Z důvodu, že se brzy rozpadne i 4.D tohoto světa, proto i ti největší negouši budou muset brzy udělat hop :-) nebo se přes 3./4.D portál promítnou někam jinam než na tuto Zem v projevu 5.D.
* Mimozemské bytosti nám pomáhají s dimenzionálním přesunem (do 4. 5. a vyšších dimenzí). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: ETs are Helping with the Dimensional Shift - Here. Article - Here.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Prosinec.2017 v 22:44

* Hlavně je třeba si uvědomit, že nejsme/nejste tělo, které má duši, čili nehmotné Vědomí, ale že JSTE duše (neboli věčná kosmická energie obsahující Vědomí), která si vytváří nejen své tělo, ale i svůj vlastní svět a jeho reality dle toho, čemu vaše osobní vědomí je ochotné u-věřit.
Podrobnosti v článku: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Prosinec.2017 v 23:24

Chcete-li se stát mistrem tvoření své budoucnosti, přečtěte si toto:
Předvídání (a tvoření) vaší budoucnosti, 9. dimenzionální Arturiánská rada. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Predicting Your Future, The 9th Dimensional Arcturian Counc - Here. Article - Here.Na obrázku je uvedeno: tvoje víra (v to či ono) je magnetem, který tvoří tvou realitu. ~ Coach Bobbi.
* Vědomí, tzn.: My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. - ZDE.

Komentář přidal(a) Naren Sahava dne 15.Prosinec.2017 v 10:49

Děkuji Mistře za přidaná aktuální info, které přece jen dávají ucelenější představu a přehled planetárního, galaktického a vesmírného (nesmírného :-) )  dění.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Prosinec.2017 v 16:43

Z důvodu, že frekvence jádra Země (čili tohoto časo-prostoru) je již několikanásobně vyšší než 7.8Hz (jak tomu ještě před několika lety bývalo), dochází k odhalování pravé podoby zdánlivě lidských bytostí. Více např. ve videu: * Cyrus zachycena při proměně (Shapeshifting) v Ještěrku, video šířící se po internetu. Strojový překlad - ZDE. Cyrus Caught Shapeshifting Into Reptile On Video Goes Viral - Here. Article - Here. Níže zobrazené krvelačné potvory nejsou na výzdobách kostelů a katedrál jen tak náhodou. Související článek: * Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) - ZDE.


Nijak se těchto zlovolných bytostí, ani umělé inteligence (čili bezduchých entit) nebojte, neboť tyto moci chtivé, slávy chtivé, sobecké, bezohledné a krvelačné zrůdy nebudou schopny vydržet zvyšující se frekvence tohoto světa, takže budou nuceni odtud odejít, jinak by nepřežily. Rockefeller není ani první ani poslední, kdo natáhl brka a odešel odtud k Belze-blbům, :-) tzn. k padlým andělům, které všemožné krvelačné zrůdy stvořili. Více např. ve videu: * Alex Covers David Rockefeller's Death Bed Confession (For MSM, This Is A Joke) – Here. (Když ve volbách vyhrál Trump místo Hillary, tak ještěrky začaly velice panikařit, neboť tuší, že to umožní rychlý nárůstu planetárních frekvencí, což způsobí jejich brzký konec!)


Navíc, lidské vědomí je jiskra moudrého, láskyplného všemocného kosmického vše-Vědomí (neboli pravého Boha), takže pokud si člověk uvědomí tento fakt a možnosti a schopnosti s tím spojené, tak se sám ubrání nejen třeba i nejsilnější armádě těchto netvorů, ale i veškeré jejich nejdokonalejší technice, neboť vědomí (čili živé tvořivé světlo) je nejen vše-mocné, ale je i tvůrcem svých světů a jejich realit. Více např. v článku: * Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) - ZDE.


PS: To znamená, že mistrem, nikoliv však ministrem :-) a vědomím tvůrcem svého světa a jeho realit (čili i pánem svého osudu), se může stát naprosto každý člověk, tzn. i vy, pokud ovšem nejste podlá čistokrevná či naklonovaná ještěrka.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Země byla vytvořena jako Eden (Rajská zahrada), kde by se veškerý život mohl vyvinout na svůj nejvyšší potenciál. Země ovšem byla napadena a zotročena negativními bytost a entitami. To se ale nyní chystá napravit. Uvedeno ZDE.
Tuto dobrou zprávu stojí za to si celou přečíst nebo poslechnout.
* Vzkaz lidstvu a Zemi: Nadešel čas. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Message to Humanity and the Earth: It is Time - Here. Article - Here.
Všechno, co nejsou frekvence nových specifických energií páté dimenze, musí Univerzální zákon, (to, co někteří nazývají Vědomí Jednoty) buď přeměnit nebo ukončit. Rozpad 4.D a možnost přeladit se na frekvence 5.D prý bude možné nejpozději do prosince 2018.
* Naše 5.D rodina. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Our Fifth Dimension Family - Here. Article - Here.
Někteří z vás se naladí na frekvence 5.D světů již na přelomu roku 2017/18 nebo během roku 2018. Tyto bytosti se budou moci volně pohybovat v úrovních vědomí a existencí od 4.D do 5.D. Notoričtí spáči, připoutaní na program - frekvence projevu 3.D světa (který se stále rychleji rozpadá) se ale na frekvence 5.D přeladí možná až někdy koncem roku 2018, neboť v té době se má již rozpadnout i 4.D. Ukončení celé transformace bude ale možná až někdy kolem roku 2050. Z důvodu, že se brzy rozpadne i 4.D tohoto světa, proto i ti největší negouši budou muset brzy udělat hop :-) nebo se přes 3./4.D portál promítnou někam jinam než na tuto naši Zem v projevu 5.D.
* Dimenze 3D, 4D a 5D a jejich rozdíly. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 3D, 4D, 5D, The Dimensions and their Differences - Here. Article - Here.
Koncem tohoto měsíce má dojít k zarovnání s osou - portálem vedoucím do středu galaxie, čili do galaktického centrálního slunce, v jehož středu je černá bílá díra tvořená galaktickou Merkabou, která svou aktivitou tuto naši galaxii vytváří. Zarovnáním s galaktickou osou dostaneme přímí zásah nepolarizovaným světlem pramenícím z galaktického centrálního slunce - srdce, čímž dojde k  tzv. velké události - RESETU.
* K tzv. velké události - RESETU nejspíše dojde koncem roku 2017, tak ať jste na to připraveni Uvedeno ZDE.
Jak se připravit na přívalovou vlnu kosmického světla (zásah nepolarizovaným světlem z galaktického středu - srdce). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How to Prepare for the Tsunami Wave of Cosmic Light - Here. Article - Here.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 30.3.2020

Hmotou preniká nelineárna hustota. Svetlom, ktoré zaplavuje Zem - jej telo. Čo sa s nami deje a je nami všetkými zažívanými zmenami je jedným slovom povedané - NEUNIFORMITA. Toto dianie bolí fyzické schránky tým viac, čím viac sme sami sebe…Zobrazit další
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Cabal, Deep State and QAnon E3 - The Alien Invasion Here.* Mnozí se již nemohli dívat např. na tohle: The Cabal, Deep State and QAnon E4 - Child Lovers Everywhere Here. No a proto začala celosvětová čistka! * Jak to tak…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Slova k zamyšlení, od moudrého muže, který nedokončil ani základní školu. A pak že školu k něčemu potřebujeme! To ale nahlas, obzvláště před ředitelem, raději…"
před 12 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co ne-chcete vědět o: Koronaviru | KOVY(D) Video ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Lžou nám nejen o Koronaviru! Jestlipak víte proč? Je nejvyšší čas být konečně v obraze! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co ne-chcete vědět o: Koronaviru | KOVY(D) Video ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* USA Government a Republic, Coronavirus caused by 5G, Oprah raided, 10 Days of Darkness Intel & more! - Here."
včera
Angličan je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Miroslav Zelenka Meditace na odstranění hmotných parazitů Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Benjamín Fulford - týdenní komentář ze dne 23.3.20, Projekt Blue Beam a falešná show Uvedeno ZDE. Několik dní údajně nepůjdou telefony, internet atd.! * Globální situace -…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 27.3.2020

NIEČO ČO MÁ VÝZNAM,je znovu zrodené nami, v nás, naším bytím, ktoré je všetkými a všetkým a všade sa nachádza.Na planéte Zemi sa opäť zrodilo to dôležité v nás.L Á S K AVzájomne zdieľaná z pokolenia na pokolenie, odovzdávaná, tvorivá a v…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nový rozhovor s Cobrou, a krátká zpráva pro povrchovou populaci uživatele Zlobil Zlobivej.
"* Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nový rozhovor s Cobrou, a krátká zpráva pro povrchovou populaci uživatele Zlobil Zlobivej.
"* Interview s Cobrou, 2. a 3. část - Meditace vzestupné časové osy Uvedeno ZDE.* Globální situace - 20.3.20 Gosha/ Plejády – Aneeka z Temmeru Uvedeno ZDE. * Benjamín Fulford -…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Lžou nám nejen o Koronaviru! Jestlipak víte proč? Je nejvyšší čas být konečně v obraze! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Cabal, Deep State and QAnon E1 - The End of the World? Here. * The Cabal, Deep State and QAnon E2 - Down The Rabbit Hole Here."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Projekční, tzn. odstředivé energie Jang (vůle přející si něco tvořit), jsou frekvence, z nichž je vytvářen čas, a gravitační, tzn. dostředivé energie Jin (touha přející si něco…"
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vize 2020 - Miroslav Zelenka a různé související články a videa uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Projekční, tzn. odstředivé energie Jang (vůle přející si něco tvořit), jsou frekvence, z nichž je vytvářen čas, a gravitační, tzn. dostředivé energie Jin (touha přející si něco…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Hlavní, úplně až nahoře uvedený článek byl doplněn mnoha dalšími upřesňujícími a vysvětlujícími podrobnostmi, tak si ho když tak přečtěte ještě jednou."
středa

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby