* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Bashar: Jak vytváříme naši realitu

Povinně všichni přečíst :)

Hodně z vás nyní po několik pozemských let mluví o následování svých radostí, jednání na základě potěšení. To je zajisté jen a jen dobře a je to skvělá myšlenka, ale účel není nechat to jen myšlenkou, účel je plně porozumět proč je to tak stěžejní. Z naší perspektivy to vidíme takto. Co vy nazýváte pocitem radosti, lásky, vzrušení a štěstí je ve skutečnosti překlad vašeho fyzického těla vibrační energie, která reprezentuje vaše skutečné přirozené já. To jste vy, ta frekvence je to co jste VY, bytí obrazem stvoření. Takže kdykoliv, kdy se chystáte dělat věci, které vám dají největší možnou radost, nejvíce vášně... Kdykoliv budete jednat na základě těchto věcí, které obsahují tuto energii, budete fungovat tak jako ručička kompasu ukazující přímo na sever vaší specifické frekvence, která byla přímo navržena, aby vám umožnila vytvořit váš život, cestou nejmenšího odporu. To je ten důvod, proč je to tak důležité.

Když budete jednat bez jakýchkoliv očekávání v každém okamžiku s největší mírou potěšení, jednáte tak v plném souznění s vaším pravým já a to umožní plný výskyt synchronicit ve vašem životě, které odrážejí zpět k vám tu myšlenku těch všech věcí, které vyjadřují kdo doopravdy jste . Umožní vám žít váš život, takový jaký by měl správně být. Vy budete skrze toto jednání vzpomínat kousek po kousku, dnem za dnem, nebo v jakémkoliv tempu vám to přijde pohodlné, budete (re-member) si vzpomínat kdo jste. Už nebudete rozdělené roztříštěné vědomí, ale půjdete vstříc myšlence vašeho znovu-spojení k tomu, co doopravdy jste. A to vás probudí.

Doopravdy porozumíte tomu, jak stvoření funguje, na jakých principech je založeno a uvidíte že i to, co se vám zdá hodně komplikované, nebo hodně komplexní, základní mechanismy vytváření vaší reality jsou v základu velice jednoduché. A všechny úrovně toho, že se vám něco zdá komplikované, pocházejí pouze z jediné věci: z víry, z definice, která je mimosoulad s vaším pravým já. Jediná možnost jak se držet přesvědčení které není ve shodě s tvým pravým já je, že je ono přesvědčení nevědomé. Ale jakmile si uvědomíte, že ono přesvědčení je mimo vaše pravé já, uvidíte velmi rychle jednu věc, která je velice důležitá. Jakékoliv přesvědčení, všechny přesvědčení, všechny definice, které nejsou v souladu s vaším pravým já, které jsi přinesl skrze vědomé rozpoznání, se budou okamžitě automaticky zdát jako nesmyslné. Nebudou sedět s tím přesvědčením, kterým opravdu chcete být. Nebudou vám už dávat smysl. Najednou uvidíte, že tyto definice patří někomu zcela jinému. Uvidíte, že jste do toho byl přiveden a vzal je za své, pravděpodobně od vašich rodičů, možná z vaší společnosti, vašich přátel... Když si ale stále ponecháte tyto definice a zeptáte se sami sebe: “Proč, proč bych měl žít při něčem, o čem vím, že je úplně mimo to, v co věřím že jsem?” Potom vědomě měníte svoji realitu a měníte sami sebe.

Myšlenka toho, setrvávat v něčem, o čem sami říkáte, že vám nepřísluší, pak musíte vytvořit další domněnku, ne-vědomý důvod toho, proč by vám to mělo dávat smysl. A znovu - můžete použit úplně stejný postup uvědomění, abyste zjistili, co je tohle přesvědčení. A pokračovat v tom, dokud nevyloučíte všechny ne-vědomé myšlenky a nepřivedete je do světla vašeho vědomí a neumožníte základním přesvědčením, které nejsou v souladu s vaším vyšším já, aby odplavaly, aby zmizely v kouři.. což jsou přesně to, čím jsou, pouze kouř a zrcadla. Vaše fyzikální realita je jen iluze, ale zkušenosti z ní, jsou skutečné. Všechno co je skutečné, jsou vaše zážitky, ale ta fyzická realita, kterou se zdáte být obklopeni, je ve vašem vědomí. Je to jako zrcadlo. Vy všichni víte, že když se díváte do zrcadla, na váš odraz v něm, a váš odraz - váš výraz v zrcadle se mračí, nepůjdete k zrcadlu a nebudete se ho vlastnoručně změnit na úsměv. Nebudete tedy měnit fyzickou realitu, protože je to jen odraz. Nic tam doopravdy není. Ale zároveň víte, že v moment, kdy se rozhodnete usmát se, odraz nemá jinou možnost, než se usmát také . Všechno to obtížné, všechna ta bolest a utrpení, které zažíváte na vaší planetě, vzniká vaší snahou manipulovat s odrazem, místo toho, abyste změnili, kdo vlastně jste. To je vše co potřebujete.

Nyní, my rozumíme tomu, že mnohým z vás se to nezdá tak jednoduché, ale to je v pořádku. To jen znamená, že máte takové přesvědčení, že to není tak jednoduché. A je to pouze ta myšlenka. Tohle jsme vám přišli říct. Veškerý stupeň obtížnosti, bolesti a utrpení, které jste kdy zažili, nebyl proto, že by ta vlastní obtížnost zabudovaná do stvoření. Všechno to pouze přichází z pohledu, který je vytvářen pomocí víry - definicím ve vaší ne-vědomé mysli. Obtížnost není kompetence tvoření. Tvoření je automatické, projev do reality je automatický, je to okamžité, všichni to děláte pořád, pokud byste pořád a okamžitě něco nemanifestovali - neprojevovali, vůbec byste neměli zkušenostní realitu. Takže se nemusíte učit, jak se fyzikálně projevit. Nemusíte se učit, jak věřit myšlence. Nemusíte se učit jak to dělat rychleji, děláte to nejrychleji jak můžete. Problém je, co manifestujete na základě toho v co věříte že je možné. Vždycky věříte, že něco je pravda a to vytváří manifestaci - projev vaší reality. Takže otázka je v co věříte, že je pravda? To je jediná otázka, která rozhoduje co zažíváte ve své realitě... Takže, nemusíte se učit jak to udělat, nemusíte se učit, jak věřit a jak to fyzikálně projevit. To vše je automatické. To samo přichází s tím, v co věřím že je pravda.

Myšlenkou je, že když máte problém, tak proto, že váš motivační mechanismus má navíc přivlastněnou víru, která není v souladu s vaším pravým já.

Například:
Všichni máte stejný motivační mechanismus. To je fakt. Je pouze jeden, nejsou žádné vyjímky. Vždycky půjdete za tím v co věříte, že je nejvíce prospěšné. Vždycky se budete vyhýbat tomu v co věříte, že je více bolestivé. To by vám mělo říci mnohé. Protože když zjistíte, že si stále vybíráte (empiricky, intelektuálně) ty věci, které jsou více bolestivé, než ty věci, které byste raději vybrali, tak otázkou je, proč si stále vybírám něco, o čem vím, že je více bolestivé, o čem říkám, že jsem poznal, že je více bolestivé, než to, co doopravdy chci? Tady máte odpověď. Jediný důvod proč byste to dělali je, že někde bude ne-uvědomělá víra v to, že ta věc z nějakého důvodu dělá tu věc zdánlivě více bolestivou, než když zůstanete tam kde jste. Musíte zjistit které přesvědčení jste přijali, že následování vaší radosti se zdá více bolestivé, než to že zůstáváte tam kde jste, nezáleže na tom, jak bolestivé to je. To je mechanismus, který funguje stejně pro všechny.

Ještě jeden příklad:
Hodně lidí mluví o přání být bohatými. V ten samý okamžik můžou mít ne-uvědomělou víru v to, že když přinesou do svého života určitou míru bohatství, tak budou nějak odděleni od společnosti negativním způsobem. A nechtějí být odděleni od společnosti negativním způsobem a je to pro ně více důležité, než shromažďovat bohatství a majetek. Dokud budou mít tuto ne-uvědomělou víru, že s nadbytkem něčeho budou odděleni od společnosti a je pro ně důležitější nebýt, tak vždy udělají vše proto, aby nepřitahovali bohatství. Do doby než se vypořádají s psychologickým poznáním, že myšlenka, která má toto přesvědčení spojené s motivačním mechanismem. Jakmile to udělají, uvidí že to nedává žádný smysl. Uvidí, že tomu nemusí věřit, že to nenáleží jim samotným, možná to převzali od své matky, možná od otce, možná s tou myšlenkou sami žili a pak mi ji předali, ale nyní vidí že to nedává žádný smysl. Ovšemže můžu mít bohatství, ovšemže můžu být zároveň milá osoba. Ovšemže tyto věci jdou dohromady, takže nedává nadále smysl, že když budu bohatý, budu nějak přeměněn v negativní osobu. A o tom mluvíme.

Identifikování vašich definicí vám ukáže jak jsou nelogické a nesmyslné. A jakmile je indetifikujete, odprostíte se od nich. Musíte přezkoumat věci, které pro vás fungují. Například: Mnoho z vás definuje myšlenky zvyklostí, nějakých systémů, návyků, které jsou obtížné změnit. To je pouze definice. Z našeho pohledu, je tady nová definice. Zvyk je něco co děláte, ale nevíte, že to děláte. Jakmile poznáte, že to děláte a uděláte to znovu, není to zlozvyk, je to volba. A teď když pochopíte, že už to není návyk, že je to vaše volba, získali jste sílu s tím něco udělat. Když pořád myslíte, že je to pouze návyk, nemáte nad tím žádnou moc, protože je to stále ne-uvědomělé. Ale jakmile jednou poznáte, že je to vaše volba, můžete se sami sebe zeptat, v co věřím že je pravda vztahu k této věci, že v ní tak věřím, že to tak cítím?

Když to začneme zkoumat a přehodnocovat, jasné obrysy skrze synchronicity ve vašem životě k vám přijdou samy. Stačí pouze umožnit sami sobě rozpoznat, že můžeme měnit definici věcí, ve prospěch toho, co u nás funguje, protože všechny věci mají schopnost vykonávat “dvojí službu”. žádná věc v životě nemá zabudovaný význam. Vím, že to bude znít trochu legračně ve vašem jazyce, ale život je bezvýznamný. Ve smyslu, že předem nemá zabudovaný význam. Pokud to vezmeme z jiného konce, můžeme říci, že význam života je, abyste mu dali význam. A význam, který mu dáte naprosto ovlivňuje co z něho máte. Efekt, který z něho máte, je naprosto založen na tom, jak definujete svoji realitu. To je jednoduše to, co mnozí znáte jako zákon přitažlivosti (Law of attraction). Je to jen o tom, jak definujete váš svět, vaši realitu a váš vztah k ní. Jen na tomhle je všechno založeno. Je to vážně takhle jednoduché. Nemusíte věřit, že je to takhle jednoduché, to je na vás. To je vaše volba. Když to chcete mít více komplikované, nebudeme vám to brát, protože to je vaše volba, vaše cesta a jestli to chcete tak dělat, žehnáme vám. Nicméně, jsme tu jen aby jsme vám řekli, že to tak nemusí být. A je to vše ve vašich silách abyste přesně zjistili co znamená každý aspekt vašeho života.

Zde přikládám originální video, z něhož byl překlad vytvořen.

Bashar - How do we Design our Reality

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3_OJR7PSWOs

zdroj: http://transformace.org/clanky/bashar-jak-vytvarime-nasi-realitu/

Zobrazení: 826

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Duben.2012 v 1:38

Realita je ve vašem vědomí - Bashar / Bashar - Reality is in your consciousness
http://www.youtube.com/watch?v=5LLq96yzONo&feature=related

Na tomto videu je k dispozici pouze automatický překladač. Titulky se nastavují tím způsobem, že se dole na liště pod videem klikne jednou na CC, až se objeví slovo „titulky“, klikne se na CC ještě jednou a objeví se tabulka, kde kliknete na „přepsat zvuk“. Objeví se jiná tabulka, kde je napsáno „přepisování … BETA“, na které kliknete na OK. Tím se vám objeví titulky v angličtině, takže musíte kliknout znovu na CC, objeví se znovu první tabulka, na které klikněte na „přeložit titulky BETA“, objeví se další tabulka „přeložit… BETA“ , na které se objeví na červeném podkladě afrikánština – Afrikaans. Kliknete na červený podklad a objeví se nabídka dalších jazyků a na pravé straně červené lišty (u OK/Zrušit) se objeví velice špatně rozeznatelný posuvník se žlutými proužky, kterým posouváte směrem dolů. Téměř dole najdete „čeština – čeština“, na což kliknete (tím nastavíte češtinu) a kliknutím na OK volbu potvrdíte a tím se vám automaticky přepnou titulky z angličtiny do češtiny.

Nastavit to lze, ale proč je to tak složité, nechápu, možná proto, aby si namáhali své mozkové závity, aby jim nezakrněl mozek. :-)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Propojení Black Lives Matter a Madury - střípek ze streamu 28.6.2020 Video ZDE. * Pravda o farmářích v Jihoafrické republice - Skutečně nekorektně 36 Video ZDE.* Melinda a vakcína, cenzurovaný…"
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Uživatel Jaroslav Hraško aktualizoval svůj profil.
před 18 hodinami
Uživatel Jaroslav Hraško zveřejnil stav.
"Duchovní škola"
před 18 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Jaroslav Hraško

Duchovní škola

Osobná stránka o mojom postupe na Duchovnej Ceste, vlastná prezentácia, skúsenosti, životné zmeny, moje Básne a automatická liečebná kresba, oblúbená hudba, recepty, pohybové aktivity. zdravý životný štýl, prírodné produkty na liečenie mojich…Zobrazit další
před 18 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MAP 492 Dojde řada i na ně? Kamarád-Kosovský předák Hashim Thaci obviněn z válečných zločinů a vražd Video ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* MaP 491 Česko a země V4 budou muset přijímat uprchlíky! Oznámila euro-komisařka 22.6.2020 v Berlíně! Video ZDE.* MaP 496 EU-Nové plány na skryté přijímání uprchlíků…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Petice Bílého domu k prohlášení George Sorose teroristou a k zabavení jeho majetku získala 213 tisíc podpisů Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVO KTORÉ SOM PREVZAL 29. 6. 2020.

Už sa svet zmenil.Už sa pravda v novej sile ukázala.Už pristálo, svetlo pravdy na Zemi.Už sa pravda v plnej sile pripravila…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející články a videa:* Coronavirus a souvislost s 5G sítí Video ZDE.* Projekt Bizarre & Škodlivý vliv elektromagnetismu na živé organismy Video ZDE.* Co na…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pandemie začala se spuštěním sítí 5G, kdekoli byla použita, jelikož "tajemné" srážení krve zabíjí pacienty s koronavirem, protože elektromagnetické záření způsobuje srážení krve a nedostatek kyslíku! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby