* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Arkturiánsky Koridor Veľa Brán Srdcová Čakra.

Ako tu sedím v našej chalúpke v lese a pozerám von oknami na rôzne odtiene a štruktúry zelenej, chápem prečo je Srdcová Čakra zelená. Zvuky mesta nahradilo úplné Ticho, ktoré je príliš často prerušované starou chladničkou. Ale potom sa chladnička zastaví a je znova Ticho.

V tomto Tichu je hlboký pokoj a spojenie so zelenou hneď za oknom. Teraz chápem ako to, že frekvencia svetla, ktorá sa zrkadlí zo Srdcovej čakry je zelená, pretože zelená je farbou rastúceho života. Zelená zbiera pranu zo Slnka, aby živila stromy, kvety, úponky a trávu, rovnako ako naše srdce zbiera lásku/pranu Slnka, aby živilo naše telo.

Kmeň, vetvy a konáre sú telo stromu a srdce sú azda ich Srdcia. V zime to musí byť pre stromy ťažké, keď nemajú dostupné srdcia Ako ľudia niekedy vstupujeme do zimy v našom živote, kde sú naše Srdcia nedostupné, a my sa cítime osamelo a nemilovaní. V duchovný výraz pre toto obdobie sa volá „Temná Noc Duše“.

V tejto dobe musíme dostať lekciu od stromov a nájsť lásku, ktorá bola uložená v našich kmeňoch keď boli naše listy svieže a zelené. Môžno nám jar a leto pripadajú vzdialené, ale musíme si spomenúť, že Gaia, naša Matka Zem, chová všetku lásku uchovávanú každým stromom na Jej celej planéte.

Ak vieme vziať nejaký čas z nášho zaneprázdneného života na to, aby sme BOLI s Gaiou, aby Ona mohla zdieľať toto skladisko lásky s našimi boľavými Srdcami, pomoholo by nám to počas našej dlhej zimy. V našich náročných mestských životoch, sme príliš zamestnaní než, aby sme si spomenuli, že Príroda, či už to je oceán, hora, les, park alebo náš vlastný dvor, dokáže naplniť naše srdcia láskou. Táto láska v skutočnosti výtvára bránu, cez ktorú sa môžeme vrátiť do jari.

Venujme chvíľu prechádzke cez jednu z mnohých brán do Novej Zeme – Bránu Sekvojí:

Brána Sekvojí
http://www.youtube.com/user/suzannelie#p/u/1/qOFffe67UVY

NOVÝ VEK

V našom hľadaní Boha na nebi sme sa veľmi odpojili od Zeme. Vek Rýb posledných dvetisíc rokov nás viedol ku presvedčeniu, že keď budeme dobrí, keď si to zaslúžime, tak nájdeme lásku ďaleko v Nebi – keď umrieme. Tieto učenia nás oddelili od krajiny a mora a od liečivej/milujúcej Prírody Gaie.

Teraz keď sa cyklus toho Veku končí a my vstupujeme do Veku Vodnára, sú presvedčenia, ktoré nám prikázali iní nahradzované Poznaním, ktoré nachádzame v SEBE. Toto Poznanie, ktoré čaká na naše odhalenie je v našich srdciach, kde sú uložené láska a úsvit jari.

Jar prichádza pre nás všetkých a nie príliš skoro. Naša najdrahšia planéta vážne trpela z toho že sme ju vnímali ako „vec“. Zabudli sme, že Zem je žijúca, dýchajúca bytosť. Samozrejme každú hrozná vec, ktorú sme vykonali planéte, sme vykonali tiež iným ľuďom. Stratili sme sa v Temnej Noci Duše. Ľudstvo upadlo z Božského Vyjadrenia Ducha do tyrana a spasiteľa strateného sveta.

Po konečnom zničení Atlantídy a Lemurie sme vstúpili do planetárneho obdobia rozpadu a pádu, ktoré sa vyvinulo do dlhej, tvrdej zimy. Boli tu samozrejme časy, obdobia, kultúry a ľudia, ktorí si akosi pamätali na Pravdu Bezpodmienečnej lásky a multidimenzionálneho svetla Ducha. Tieto kultúry a ľudia boli majáky v dlhej, temnej noci.

DOKONČENIE CYKLOV

Dokončujeme 25,556 ročný cyklus Precesie Rovnodennosti, čas, za ktorý naša Slnečná sústava obehne celú Galaxiu Mliečna Dráha. V polovici tohto cyklu boli naši predkovia v Lemurii a Altantíde pri „zadných vrátach“ cyklu vzostupu, rovnako ako my teraz vstupujeme do „predných vrát“.

Hovorí sa, že tí, ktorí nepoznajú svoju minulosť, sú odsúdení ju opakovať. Poznáme my minulosť týchto vyjadrení nášho väčšieho JA? Pamätáme si chyby, ktoré boli vtedy urobené, aby sme ich neurobili znova? V skutočnosti mnohí z nás, ktorí sa teraz rozhodli vteliť, prisahali že si spomenú na svoje životy v tých ďalekých svetoch.

Prečo by sme prisahali, že si na ne spomenieme? Odpoveď znie, že tí, ktorí si pamätajú na svoje dejiny sa môžu poučiť z minulosti a použiť ju v prítomnosti. Tí, ktorí prevezmú zodpovednosť za svoje chyby si môžu odpustiť to, že ich urobili. S týmto odpustením sa môžeme odvážiť spomenúť si na príčiny prečo boli chyby urobené a napraviť problémy skôr ako budú mať šancu znova začať.

Ľudstvo je jediné zviera, ktoré plieni svoje vlastné hniezdo. Ak dokážeme nájsť príčinu, prečo to robíme, potom je nádej, že možno nebude príliš neskoro napraviť veľké ublíženie, ktoré sme spôsobili našej Matke. Potom namiesto toho, aby sme zničili náš svet môžeme s ním vzostúpiť do ďalšieho cyklu skúseností, piatej dimenzie.

Z tohto dôvodu sa teraz vrátime do svetov Lemurie a Atalntídy, ktoré sa stratili pod morom. Vrátime sa s nádejou, že si dokážeme spomenúť na svoje JA, ktoré bolo súčasťou tých realít. Existuje tak veľa verzií týchto svetov, ako je ľudí, ktorí si ich pamätajú, pretože existuje nespočetné množstvo paralelných realít. Bohužiaľ všetky tieto paralelené reality skončili zničením, pretože to bolo ukončením ich cyklu. Podrobností tohto ničenia je veľa, ale celkový obraz je rovnaký.

Lemuria bola zničená kvôli zneužitiu Lásky a Atlantída bola zničená kvôli zneužitiu Sily. Ani jedna nebola schopná získať dostatok Múdrosti, na to aby sa poučila zo svojich chýb, než už bolo príliš neskoro. Preto namiesto vzostupu zažili tieto svety zničenie. Avšak, mnoho Lemuranov a Atlanťanov zažilo osobný vzostup, a ďalší našli svoje domovy vo Vnútornej Zemi, kde dokázali znova vytvoriť vrchol svojej spoločnosti. Títo obyvatelia Vnútornej Zeme budú Gaii znova pomáhať keď naša Slnečná Sústava prechádza Prednými Vrátami planetárneho lona, Galaktickým Stredom. Od ich rozpadu a pádu sme prešli polovicu cesty okolo Galaxie. Získali sme už tú Múdrosť?

Morská Brána
http://www.youtube.com/user/suzannelie#p/u/0/XGqz2Y-6EC0

PRIJATIE VOLANIA

Nebo dnes vstrebáva Svetlo
Žiari hore aby ukazovalo cestu
Pretože v tejto chvíli je TU TERAZ čas
Myslieť na to čo je nám drahé

Nemáme už čas reptať a trucovať
Pretože už vieme o čom to je
Nastal čas pozrieť sa do vnútra
Za náš strach a našu pýchu

Pravda bude čoskoro uvoľnená pre všetkých
odstrčiť alebo „prijať volanie“
Pozeráme sa preč alebo zaujmeme postoj
Zachrániť more, nebo a zem

Chrániť Zem, Ona je naša Matka
Ona je naše JA, nie je ŽIADNA „iná“
Sme všetci JEDEN, vieme to vnútri
A pred tou Pravdou sa nemôžeme skryť

Nie sme sami, máme zdroje,
Keď CELÝ svet dokáže spojiť sily
My SME planéta, ktorou plytváme
Pretože sme všetci zablúdili od nášho JA

Chamtivosť súčasnosti a minulosti
Musíme zanechať, tá nemôže pretrvať
Naša Matka volá, „Už je čas, drahí.
Dajte mi vašu lásku, Ja vám odoberiem vaše strachy

Potrebujeme sa navzájom viac ako kedy predtým
Hoci sa to puto niektorí snažia roztrhnúť
Milujte ich najviac, pretože oni sú stratení.
Vedeli, že ich hra bude mať cenu

A predsa stále chcú to čo bolo predtým
Ale my máme dosť a nechceme viac.
Preto v ich voľbách nebudeme nasledovať
Náš Nový Svet leží hneď za tou jamou

Tak sa natiahni priamo cez a hlboko dnu
Aby si našiel TOHO ktorým si vždy bol
Hra sa uzatvára, je to posledné volanie
Ísť TERAZ Domov, raz a navždy!“

PREPNUTIE KANÁLOV

Požehnania. My sme Arkturiáni, sme tu aby sme vás uviedli späť do Arkturiánskeho Koridoru. Rovnako ako sú pozemské brány, ktoré sa otvárajú vašou láskou ku Gaii, sú aj brány vo vonkajšom vesmíre, ktoré sa otvárajú vašou láskou k Duchu. Všetky tieto brány sú vždy prístupné, hneď za hranicami vašich obmedzení trojdimenzionálneho vnímania. Preto by sme vás radi ďalej vzdelávali ohľadom starostlivosti a udržiavania vášho nového Operačného Systému, ktorý rozšíri vaše vnímanie za všetky fyzické obmedzenia.

V tejto chvíli je váš Multidimenzionálny Operačný Systém v plnej prevádzke. „Reštartovali ste svoj počítač/mozog“** a ste pripravení prepnúť kanály na tento nový systém činný v dennom živote. Proces tohto prepnutia je pamätať si z minúty na minútu, že ste iní ako ste boli, pravdepodobne od vašich životov pred Pádom Atlantídy pred vyše 10.000 rokmi.
** (Pozri leták z Júla 2010)

Pomôže vám spomenúť si na životy, v ktorých ste boli Kňaz, Kňažka, Šaman a/alebo Liečiteľ, aby ste mohli preniesť toto poznanie do vašej súčasnej inkarnácie. V životoch, v ktorých ste získali multidimenzionálne vedomie môžete vnímať fyzickú rovinu z vyjadrenia vyššej dimenzie vášho JA. Preto je dôležité preniesť tieto reality do vašej súčasnej pamäte, aby ste čelili svojim „životy-trvajúcim“ zvykom alebo pohľadu na život z trojdimenzionálneho hľadiska. Niektoré z týchto duchovných životov boli „minulé životy“, zatiaľ čo iné boli „paralelné reality“.

Jestvuje veľa paralelných realít, a rezonujú na nespočetné frekvencie a pod-frekvencie multidimenzionálneho matrixu pre planétu Zem. Aby sme vysvetlili túto predstavu, žiadame vás aby ste si predstavili kameň, ktorý vhodíte do pokojného jazierka. Teraz vizualizujte veľa kruhov okolo bodu kam kameň dopadol. Kruhy, ktoré sú najbližšie ku bodu dopadu sú najjasnejšie vášmu trojdimenzionálnemu vyjadreniu, a každý opakujúci sa kruh sa stáva menej a menej zreteľný ako sa pohybuje preč od toho bodu. S mnohými frekvenciami Zeme je to rovnaké. Zem je ako kameň hodený, nie do vody ale do vesmíru.

Ozveny mnohých vyjadrení reality Zeme sú najhustejšie najbližšie ku fyzickej planéte, pretože majú viac hmoty, čo znižuje rezonanciu toho kruhu. Verzie reality vzdialenejšie od fyzického prejavu Zeme majú stále menej hmoty, čo im umožňuje rezonovať v stále vyšších frekvenciách. Toto zosilňovanie rezonancie prechádza celou cestou cez štvrtú dimenziu, piatu a do šiestej. Zlúčenie multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky Prúdu od JEDNÉHO aktivuje váš Multidimenzionálny Operačný Systém. Táto aktivácia vám dá schopnosti vnímania týchto vysokodimenzionálnych prstencov reality ako sa odrážajú do vyšších dimenzií.

V čase keď obyvatelia Zeme budú schopní vnímať päť a šesť dimenzionálne prejavy Zeme, nebudú už viazaní na planétu a dávno budú inter-galakticky a inter-dimenzionálne cestovať. Ten „čas“ je bližšie ako by ste si mohli myslieť. V skutočnosti táto realita existuje TERAZ, hneď za hranicami vášho trojdimenzionálneho vnímania. Prostredníctvom neustále prijímania a začleňovania multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky JEDNÉHO môžete uskutočniť „prepnutie kanálov“ z obmedzeného Trojdimenzionálneho Operačného Systému do neobmedzeného Multidimenzionálneho Operačného Systému.

Výzvou je, že aj potom keď dokončíte svoj prechod do vášho Multidimenzionálneho Operačného Systému budete musieť uvoľniť svoje emocionálne závislosti a obranné mechanizmy, ktoré vás chránili pred nebezpečenstvami vašej trojdimenzionálnej reality. Tieto spôsoby a závislosti, ktoré vás kedysi ochraňovali vám teraz zťažujú „urobiť skok“ do nového spôsobu žitia. Neodvážite sa „zahodiť štít“ zo strachu, že na vás nebezpečenstvá, ktoré doteraz polarizovali vašu realitu,znova zaútočia. Tento strach robí pre vás nesmierne ťažkým prijať práve to multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku, ktoré zdvihnú vaše vedomie za hranice tých nebezpečenstiev raz a navždy.

POHĽAD DO SEBA

Prostredníctvom spomenutia si na reality, v ktorých ste prijali bezpodmienečnú povahu lásky, ktorá prúdi z piatej dimenzie a spoza nej, môžete nahradiť svoje staré ochranné mechanizmy láskou a svetlom JEDNÉHO. Bohužiaľ väčšina vašich duchovných tradícií od „Pádu“ mala Nebo, Nirvanu, Druhý svet, atď, ktoré boli v skutočnosti vo štvrtej dimenzii. Keďže štvrtá dimenzia je stále polarizovaná, dokonca aj vo svojich najvyšších oktávach, zostáva v láske podmienenosť. Táto podmienenosť učí, že láska je niečo čo treba získať alebo dosiahnuť.

Len prostredníctvom rozšírenia vášho vedomia do piatej dimenzie a ďalej budete plne prijať a žiť poňatie bezpodmienečnej lásky. Akonáhle bude vaše vedomie naplnené bezpodmienečnou láskou, budete si schopní uvedomiť, že vaše staré zvyky a emocionálne závislosti boli ako pomocné kolieska na bicykli dieťaťa. Tieto pomocné kolieska vás chránili pred pádom. Avšak akonáhle zistíte, že dokážete udržať rovnováhu samostatne, pomocné kolieska (zvyky a emocionálne závislosti) vás spomaľujú a obmedzujú vašu schopnosť užívať si jazdu.

Na druhej strane, akonáhle uvoľníte svoje trojdimenzionálne obmedzenia začína skutočne práca. Používame slovo „práca“, pretože opustenie súdenia vo svete plnom strachu, ako je váš vlastný, vyžaduje húževnatosť a odhodlanie, čo je pocit ako práca. Na to, aby ste opustili svoj starý krycí mechanizmus rozlišovania medzi temnotou/strachom (od ktorého sa vzďaľujete) a svetlom/láskou (ku ktorej sa približujete), musíte naplno prijať fakt, že VY rezonujete mimo dosah každej z týchto možností. Inými slovami, budete musieť prepustiť vaše navyknuté vnímanie SBEA ako zemskej nádoby a vidieť SEBA ako TOHO kto používa tú zemskú nádobu a prostriedok na dôvernejšie zažívanie tretej dimenzie.

Keď je rezonancia vášho vedomia mimo polarity môže bezpodmienečná láska vládnuť každej vašej myšlienke, pretože VIETE, že ste neustále chránení. S poznaním tejto ochrany na to aby ste sa chránili nebudete potrebovať súdiť druhých. A čo je ešte dôležitejšie, keď je vaše vedomie naplnené bezpodmienečnou láskou, dokážete vnímať „veľký obraz“ malého kúsku svojho JA, ktoré je uzemnené v tretej dimenzii.

Ste veľkolepá Bytosť multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky. Rovnako ako môže vaše fyzické telo ležať na posteli a ruka siahať dole a dotýkať sa podlahy, môže byť vaše Svetelné telo v piatej dimenzii s vašou nižšou rezonanciou JA predĺženou dole aby sa dotýkala tretej dimenzie. Pre lepšie pochopenie:

Vizualizujte, že vaše fyzické ja leží na posteli s rukou dotýkajúcou sa podlahy
Ako zažíva vaša ruka podlahu veľa vašej postele? …
Predstavte si že ste vaša ruka hľadiaca hore na vaše telo …
Ako vaša ruka vníma vašetelo? …

TERAZ:

Vizualizujte že je vaše Multidimenzionálne JA v piatej dimenzii s vašim troj dimenzionálnym vyjadrením dotýkajúcim sa fyzického sveta …
Ako vaše fyzické ja vníma trojdimenzionálny život? …
Predstavte si, že ste vaše uzemnené ja, ktoré sa pozerá hore na vaše Svetelné telo
Ako vaše fyzické ja vníma vaše Svetlené telo?

Z vašej trojdimenzionálnej perspektívy môžete vidieť veľa mocných ľudí, ktorí úmyselne ubližujú ľuďom a planéte v ich nekonečnej túžbe po moci a vlastníctve. Na druhej strane, z perspektívy vášho päťdimenzionálneho JA ste zjednotení so svojim vyšším vyjadrením práve týchto ľudí. Z vašej vyššej perspektívy si uvedomujete, že vaše uzemnené časti môžu vnímať len najnižšie rezonancie týchto päťdimenzionálnych ja, ktoré sú stále „napojené“ na kapitolu „Moc nad druhými“ 3D hry Oddelenosti a Obmedzenia.

Môžete sa dokonca spýtať päťdimenzionálnych ja prečo sú ich nižšie rezonancie stále napojené na tú Hru Moc-nad. Keďže vy pristupujete z vnímania piatej dimenzie, spýtali by ste sa túto otázku rovnakým nestranným spôsobom, akým by ste sa mohli spýtať niekoho prečo sa tešia z určitej Reality Show. Všimli ste si aké populárne sa stali Reality TV? Táto chuť na inú realitu, alebo niekoľko rôznych realít je v skutočnosti začiatok multidimenzionálneho vedomia.

Planéta Zem, Gaia, je vyjadrením veľkej Multidimenzionálnej Bytosti, ktorej vedomie je tak obrovské, že musí byť pojaté celou planétou. Vedomie Gaie sa teraz rozširuje za bod že môže byť obsiahnuté v planéte a praje si rozšíriť svoje vyjadrenie JA do hviezdy. Keď sa Gaia stane hviezdou, jej obyvatelia rozšíria svoj prejav tak že budú planétou. Našťastie pre tých ktorí sú stále napojení na 3D Hru sa tento proces začína. Na druhej strane, tí, ktorých vedomie je stále obmedzené do tretej a štvrtej dimenzie sa budú cítiť stále nepríjemnejšie.

Osoba, ktorej vedomie rezonuje hlavne do tretej/štvrtej dimenzie bude mať veľké ťažkosti s okamžitým prejavom KAŽDEJ myšlienky a emócie. Okamžitý prejav ich strachu nebude príjemný a ani sa im nebude páčiť, že druhí budú môcť čítať každú ich myšlienku a emóciu. Mnohé tajomstvá nižších svetov v piatej dimenzii neexistujú. Preto tí, ktorí si stále prajú žiť v oddelenosti od ostatných sa nebudú v tej frekvencii Zeme cítiť príjemne.

S rozširovaním vášho multidimenzionálneho vnímania budú zámery ostatných stále priehľadnejšie, pretože budete vnímať tieto zámery vo svojej vlastnej forme. Rovnakým spôsobom budete telepaticky počuť vo svojej mysli a empaticky cítiť vo svojom vlastnom tele. Vyššie vnímanie pôsobí v Jednote JEDNÉHO. Nebudete už vnímať život ako keby bol mimo vás. Namiesto toho budete vedieť že všetok život je vnútri.

Našťastie vaše Multidimenzionálne Vedomie vám pomôže v pochopení tohto poňatia „Všetok život je vnútri JEDNÉHO, v ktorom ste“. Naviac vám váš Multidimenzionálny Operačný Systém umožní bezpodmienečne milovať VŠETOK život. Ochrana, ktorú táto bezpodmienečná láska poskytuje ďaleko presahuje akékoľvek emocionálne závislosti alebo ochranné mechanizmy správania.

OSIATIE ZEME

Jestvuje veľa rôznych verzií ľudstva, pretože ľudstvo bolo „osiate“ mnohými svetmi naprieč Mliečnou Dráhou a tiež iných Galaxií. Aby sme povedali náš príbeh osiatia Zeme nezačneme na začiatku, ale mnoho cyklov a miliónov rokov po pôvodnom osiatí Zeme. Osiatie planéty je veľmi podobné ako osiatie pôdy. Semienka sú pestované v nádeji, že budú rásť a prospievať. Rovnakým spôsobom bytosti z rôznych planét, galaxií a dimenzií pestovali svoje „semienka“ v nádeji že budú žiť, rásť a prospievať na novom, mladom (v planetárnom zmysle) svete.

My, Arkturiáni, sme boli medzi prvými, ktorí osiali svoje semienka na planétu Zem. Preto pomôžeme našim uzemneným vyrozprávaním tohto príbehu. Skôr ako budete hovoriť o pomerne nových spoločnostiach Lemurie a Atlantídy, povzbudzujeme vás, aby ste si spomenuli na vašu Galaktickú Rodinu. Na to, aby ste to urobili, budete musieť oprášiť pavučiny vašich mnohých inkarnácií počas Veku Rýb, v ktorom Slnko obiehalo okolo Zeme a vy ste boli najrozvinutejšia planéta v celej Galaxii a dokonca celom Vesmíre.

Musí to byť silná osoba, aby uznala svoje slabosti a ešte silnejšiu osoba, aby rozpoznala mnohé lži, ktoré obmedzovali jej rozpínanie do JA. Naviac, a najdôležitejšie pre pochopenie toho čo hovoríme, budete musieť prepustiť strach, že iné civilizácie, sú také barbarské ako vaša vlastná. Áno, vskutku sú nejaké civilizácie, ktoré pôsobia v paradigme „Služba Sebe“, rovnako ako fungovali mnohé spoločnosti na Zemi od Pádu Atlantídy. Avšak väčšina z tých galaktických civilizácií sa teraz vyvinula do Vedomia Jednoty, na hrane prijatia ktorého stojíte.

Ako neskôr zistíte, boli to niektoré z týchto civilizácií „Služba Sebe“, ktoré boli značne zodpovené za rozpad a pád, skôr ako za vzrast a vzostup týchto dvoch veľkých civilizácií. Rovnako ako civilizácie Lemurie a Atlantídy padli, boli niektorí členovia týchto svetov, ktorí vzostúpili. Boli tiež tí, ktorí prijali útočisko pod Zemou v tele Gaie, aby vyčkali na svoju ďalšiu príležitosť vzostúpiť. Ten čas je TERAZ.

Keďže títo utečenci vstúpili do Vnútornej Zeme predtým ako sa Zem zrútila do Jej najnižšej frekvencie, žijú tieto bytosti len pol oktávy nad vašou súčasnou frekvenciou prejavu. Vďaka dokončeniu Veľkého Cyklu Precesie Rovnodennosti vašej Slnečnej Sústavy sa Zem dostáva do úplnej blízkosti ku Galaktickému Stredu, čo priaznivo zvyšuje rezonančnú frekvenciu planéty. Zem sa teraz pripravuje vstúpiť do 2000 rokov Zlatého Veku Vodnára, v ktorom si bude Slnečná Sústava užívať neustály prúd multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky vyžarujúcej z Galaktického Stredu.

Vplyv tejto multidimenzionálnej energie umožní tým, ktorí dokážu prijať tento dar počuť pravdu ako bola povedaná tými, ktorí vzostúpili a tiež tými ktorí čakali vo Vnútornej Zemi. Pretože pravda je relatívna ku vnímaniu tých, ktorí ju hovoria, je veľa príbehov o raste, vrchole, rozpade a páde veľkých civilizácií Lemuria a Atlantída. Keď my, Arkturiáni, zdieľame našu perspektívu, uvítame keď umožníte aby sa prebudila a rástla vo vašom vedomí aj vaša perspektíva.

NÁŠ PRÍBEH ZAČÍNA

LEMURSKÁ A ATLANTSKÁ ČASOVÁ LÍNIA

Začíname náš príbeh na začiatku poslednej Procesie okolo Rovnodennosti, pred 25,556 Pozemskými rokmi. Nádherný Zlatý Vek niesol Cyklus Lemurie ku jej koncu, kým Atlantída žila na Vrchole svojej spoločnosti. Lemuria a Atlantída mali priniesť Gaiu do polarizácie, čo ste zažívali od ich pádu. Lemuria mala byť „Materská Civilizácia“ a predstavuje Prúd elektrónovej, vnímavej / prílivovej, ženskej polarity energie, zažívanej ako Láska. Atlantída, na druhej strane, mala byť „Božský Otec“ a predstavuje Prúd protónu, výrazovej / odlivovej, mužskej polarity energie, zažívanej ako Sila.

Prostredníctvom svadby ženského a mužského, Lásky a Sily mohli dva pevninové prejavy Gaie získať veľkú Múdrosť na Vzostup. Bohužiaľ namiesto krásneho spojenia a následného vzostupu, ich „svadba“, ako pri mnohých pozemských svadbách skončila v dlhom rozvode v ktorom obaja všetko stratili. Časťou príčiny ich rozvodu bolo, že ich galaktickí rodičia nikdy neschválili túto svadbu. Títo rodičia „Služba Sebe“ si chceli udržať kontrolu ľudí a majetku Zeme. Moc nad druhými a chamtivosť boli príčinou pádu vtedy, rovnako ako teraz.

Boli to deti rodín, ktoré trpeli najviac. Tie deti ste vy. Ako sa Gaia znova pohybuje do energie planetárnej jednoty a možného vzostupu, svadby VŠETKÝCH polarít do JEDNÉHO je vaša najväčšia nádej na vzostup. Ako rozprávame vek-starý príbeh lásky a sily, vrcholu a pádu, jednoty a oddelenosti, žiadame vás, aby ste počúvali svojim Multidimenzionálnym JA, aby ste si spomenuli na VAŠU pravdu. Prostredníctvom spomienky na Pravdu, vaše vlastné vnímanie tohto príbehu, môžete uchopiť lekcie zo svojej ďalekej „minulosti“ a preniesť ich do svojej „prítomnosti“ aby vám pomohli pri vytváraní „budúcnosti“ vzostupu v priestore TU a TERAZ.

Ako znova vstupujeme do Arkturiánskeho Koridoru, vytiahneme svoje vedomie do šiestej dimenzie, aby sme liečili škodu spôsobenú Božskej Predlohe Gaie zničením Lemurie a Atlantídy. Obe tieto reality rezonovali vo frekvencii, ktorú by sme teraz nazvali štvrtá dimenzia. Nebolo v Božom pláne vytvoriť realitu na úrovni tretej dimenzie, pretože neprítomnosť Ducha by urobila budúci vývoj príliš ťažkým. Bohužiaľ po páde Atlantídy bola Zem taká otrasená na svojej osi, že Jej rezonancia padla do tretej dimenzie. Štvrtá dimenzia sa potom stala realitou, ktorá vibrovala ako aura štvrtej dimenzie Gaie, kým Jej telo – Zem – rezonovalo do tretej dimenzie.

Tvorcovia experimentu Zem „života v mimoriadne polarizovanej realite“ si robili starosti, pretože vedeli, že polarity tretej dimenzie sú príliš tvrdé na to, aby umožnili jednoduché včlenenia ducha do hmoty. Je to toto včlenenie ducha do hmoty, čo umožňuje uzemneným nájsť a žiť medzi krajnosťami polarity. Týmto spôsobom by mohli uzemnení ľudia zažívať lekcie žitia v polarizovanej realite, a súčasne mať bezpečie strednej frekvencie JEDNÉHO kde je všetka hmota stále nasýtená duchom.

Všetka energia putuje v kruhoch. Preto sa môžu koncové krajnosti kruhov ako veľmi temný/hrozný a mimoriadne svetelný/milujúci zlúčiť. Toto zlúčenie pripomína vodu kde sa čerstvá voda rieky mieša so slanou vodou oceánu. Keď sa strach a láska zmiešajú týmto spôsobom, strach sa môže javiť ako láska a láska môže vypadať ako strach.

Toto je prípad keď si ľudia pletú svoj strach s láskou keď veria že to čo robia druhým je „pre ich vlastné dobro“. Rovnakým spôsobom keď je láska nakazená strachom, ľudia potrebujú iných ľudí aby dokazovali svoju lásku nasledovaním ich príkazov a osobných potrieb. Strach že si nezaslúžia lásku sami, vedie týchto ľudí rozkazovať, aby iní dokazovali svoju lásku tým že sú poslušní.

Táto paradigma začala Lemuriou a Atlantídou. Krajne vedecká, ochranná, logická polarita mužskej energie sa stala bezohľadnou vo svojom súžení chrániť svojich ľudí za každú cenu. Na druhej strane Lemuria sa stala tak polarizovanou na ženskú stranu, že sa stali pasívnymi až do bodu slabosti. Potom ich jedinou silou, ktorá im zostala bol útek do vyšších rovín. Medzitým si nevšimli čo experimentovanie a hlad po moci mužských Atlanťanov spôsoboval telu Zeme.

ČO SME SA NAUČILI

Z tohto experimentu polarizovanej reality na Zemi sme sa naučili že mužské (protón) aj ženské (elektrón) energie musia zahŕňať Múdrosť, Silu a Lásku vo svojej vlastnej zemskej nádobe, aby slúžil ako prostriedok na nájdenie svojho stredového bodu. Takže ATMA, Trojplameň Múdrosti, Sily a Lásky bol umiestnený do Vysokého Srdca každého kto sa inkarnuje. Bohužiaľ vo väčšine prípadov bola táto oprava zbytočná. Po poslednom páde Atlantídy bola frekvencia tela Gaie taká nízka, že každý bol príliš zamestnaný záležitosťami prežívania na to aby sa vôbec spájal so svojim Vysokým Srdcom.

Keď sa pozriete do svojej prastarej minulosti, uvidíte ako zažíha problémy dneška. Mnohí z vás máte hlboko vsadený strach z opustenia, čo sa môže pre súčasnú realitu javiť extrémne. My, Arkturiáni, a tiež ďalší členovia vašich Galaktických predkov, ktorí sú zakladateľmi života na Zemi, sme cítili akoby sme opustili mnohé generácie potomkov Lemurského a Atlantského sveta. Avšak keďže Zem bola vytvorená ako planéta slobodnej vôle, boli sme obmedzení v spôsobe akým sme vám mohli pomôcť.

Veľmi nás bolelo vidieť ako ste zápasili po páde Atlantídy. Bohužiaľ, kým ste vy, ľudia Zeme, nepožiadali o našu pomoc, my, Arkturiáni, Plejáďania, Síriania a tiež ďalší, sme ku vám mohli prehovárať len prostredníctvom prebudených ľudí, ktorí nás požiadali, aby sme ich prostredníctvom prehovárali. Ich volanie muselo byť podporované veľkou vytrvalosťou a oddanosťou, pretože vyžaduje veľa rokov úplne vycvičiť uzemneného na prijímanie a úspešný preklad našej správy vo Svetelnom Jazyku do lineárneho, trojdimenzionálneho jazyka.

Našťastie ako Zem stúpa, sa stále viac z nás dokáže inkarnovať na Zem. Naviac s rozpínaním ľudského vedomia vedia inkarnovaní ľahšie chápať a prekladať naše správy. Prajeme si vyzvať vás, ktorí sa zaujímate o komunikáciu s nami, aby ste nás jednoducho zavolali, akoby ste nás volali telefónom. Akonáhle požiadate o našu pomoc a vedenie, môžeme vám ich dať.

Bolo pre nás ťažké sledovať najprv ako sa zrútila Lemuria a potom znova ako Atlantída skĺzla do svojho posledného skonu. Všetci sme si uvedomili, že sa odohrával väčší príbeh, a spomenuli sme si na chyby, ktoré sme urobili my, keď sme tiež boli „deťmi ducha“. Rovnako ako rodičia musia sledovať ako ich dospelé deti robia rovnaké chyby, ako robili oni, museli sme my len pozorovať a vysielať lásku, keď naše Pozemské deti robili rovnaké chyby ako sme robili kedysi my.

Lemurania a Atlanťania zažili dlhý vrchol svojej spoločnosti a konečný rozklad. Toto zrodenie, rast, vrchol a rozpad civilizácií bol vzorec pre zvyšok 25,556 rokov dlhého cyklu. Teraz, keď a blíži koniec tohto cyklu, budú mať Lemurania a Atlanťania, ktorí zostali vo Vnútornej Zemi a/alebo sa znova inkarnovali v tomto časovom pásme, ďalší pokus vo vzostupnej energii Galaktického Stredu. Pozorovali sme veľa cyklov vášho vývoja z našej perspektívy vo vyššej dimenzii, a mnohí z nás si vzali zemské nádoby, aby sme mohli priamo pomáhať v tomto okamihu veľkého prechodu.

VSTUP DO KORIDORU

Na záver nášho úvodu vás žiadame, aby ste znova vstúpili do nášho Koridoru. Rovnako ako ste použili svoju silu predstavivosti na to aby ste prešli cez Brány Sekvojového lesa a Mora, vedieme vás, aby ste prekročili cez časo-priestorovú bránu nášho Arkturiánskeho Koridoru. Akonáhle vstúpite do tejto brány, čas sa zbalí do TERAZ a priestor sa zbalí do TU. Cesta cez náš Koridor je poháňaná silou vašej predstavivosti, čo je päťdimenzionálna myšlienka a vy budete meniť svoju frekvenciu a nie svoju polohu. Postup vašej cesty cez Koridor nie je určený vašou túžbou ale stavom vášho vedomia.

Keď ste v Koridore, ste v SEBE, ktorý je v JEDNOM. Táto Jednota zažne vaše najvyššie tvorivé sily myšlienky, emócie a predstavivosti. Každú sekundu, ktorú dokážete veriť, že žijete život v piatej dimenzii a za ňou, vytvárate tú realitu pre seba a pre planétu. Takže nezabudnite opakovane hľadieť na svoj život z perspektívy piatej dimenzie. Týmto spôsobom si začnete uvedomovať mnohé spôsoby, v ktorých váš život už rezonuje do piatej dimenzie.

Vaše staré zvyky a závislosti na strachu a sťažovaní boli založené na Veku Rýb, v ktorom boli ťažká práca a utrpenie vznešené. Ako vstupujete do vášho úsvitu Vodnárskeho Veku, budú tie staré zvyky ľahko nahradené mierom a radosťou žitia v Jednote so všetkým životom. Preto vás žiadame aby ste sa otočili vo svojej mysli, aby ste videli svoj život ako ho vidíme my...

Vidíte ako sa vaša aura zozpína ďaleko hore, dole a okolo vás?
Vidíte ako každý druh myšlienky a činu rozširuje vašu auru a rozžaruje vaše srdce?

Pozorujte ako vás táto žiara vášho srdca predchádza vo vašich zemských snahách a chráni vás v noci keď spíte.

Pozorujte ako ovplyvňujete všetkých ľudí vo vašom každodennom živote...
Pozorujte ako vaša aura vzájomne pôsobí s vašim prostredím, vašim dvorom, diaľnicou, vašimi miláčikmi, zvieratami, vtákmi a hmyzom...

Sledujte ako Gaia odpovedá na farbu vašej aury...
Všímajte si ako jej rastliny a zvieratá odpovedajú na váš obdiv...
Dávajte pozor na to ako plápolá atmosféra keď cez ňu kráčate...

Ste mocné Multidimenzionálne Bytosti, ktoré práve vychádzajú zo svojich závitkov pochybností a strachu. Otočte sa znova aby ste videli, že Arkturiánsky Koridor je priamo pred vami...

Ste pripravení byť samým SEBOU?

Ste pripravení BYŤ Planétou?

Ste pripravení vstúpiť do Koridoru?

Ak je odpoveď ÁNO,

Vstúpte TERAZ do Koridoru!

Preklad: SiR

Zobrazení: 1418

Komentář přidal(a) marko dne 9.Duben.2013 v 3:15

dlhý, ale skvelý článok, zaujímavé čítanie, ďakujem

Komentář přidal(a) Aniel dne 19.Červenec.2013 v 23:39
<3

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 4 hodinami
Uživatel Kidak přidal komentář k příspěvku do blogu Provokace ukrajinských úřadů o 'zvěrstvech Rusů' budou brzy široce rozšířeny v západních médiích a v různých zdrojích na internetu." uživatele Ina Obr.
"Jejich čas se krátí a oni to dobře ví. To co dělají je čiré zoufalství z prohry, která se blíží čím dál rychleji. A tím nemám na mysli jen Ukrajinu!"
před 20 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Covid-19 není nemoc, je to zločinecká organizace ! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Grafen není zmíněn, protože je "obchodním tajemstvím" a také proto, že se jedná o vysoce škodlivý prvek !!!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Klony, umele duse , cipy a Cervena Kralovna superpocitac pro jejich rizeni uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
21.6.
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Klony, umele duse , cipy a Cervena Kralovna superpocitac pro jejich rizeni

  Umělá inteligence, klony, umělé duše a čipy: Mimozemská zpráva Zemi (Biologie 3)Biologie IIIKlony, umělé duše, umělá inteligence a čipyV první části jsem zhruba popsal, jak taygetejská věda chápe, jak se hmota, potažmo DNA, projevuje zásahem…Zobrazit další
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Dává světu šanci vidět, co je možné s dnešní technologií ! uživatele Ina Obr
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
19.6.
Tibor Lapoš si oblíbil(a) video uživatele Jozef Wolf
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
19.6.

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby