* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix

Archontská síť

(Článek 133)

Nejposvátnějším místem islámu a jeho symbolem je černá kostka V Mekce – Kaaba. Kaaba znamená kostka a kostka je symbolem Saturnu. I muslimové tedy uctívají Demiurga / Saturn, což vědí jen ti na nejvyšších postech. Věřící židé nosí na čele, v energetickém místě třetího oka černou krabičku, která se nazývá "tefilin" a obsahuje svitky pergamenu s verši z jejich psaného zákona – Tóry. Židé a muslimové uctívají stejné božstvo – Demiurga / Saturn. Hlavní předislámský bůh v Arábii se jmenoval "Sin" (anglicky "hřích") a centrem uctívání byla Mekka. Ze Sina se vyvinul "al-ilah", "al-allah" a později "Alláh". Pak Mohamed ukončil systém více bohů a prohlásil Alláha - Sina za jediného boha. Islám obsahuje hinduistické vlivy a všudypřítomná historická provázanost mezi jednotlivými náboženstvími nám ukazuje, že jsou ve své podstatě různou variantou jednoho jediného náboženství. Archontům je jedno koho budete uctívat, hlavně když se necháte zmanipulovat nějakou propagandou a budete věřit v jakékoliv náboženství. Archontsko-reptiliánské semeno se vynořilo v Sumeru, Egyptě a Babylonu. Odsud tyto "nelidské linie" zamířily do Říma, Evropy a zbytku světa. Všechna náboženství jsou výtvorem archontského viru a také jako virus působí. Většina věřících a obhájců náboženství jsou možná upřímní lidé, kteří se jen nechali zmanipulovat a napálit podstrčeným programem, ale svou vírou bohužel udržují archontský virus při životě. Propojení mezi Saturnem a jednotlivými náboženstvími dokazují do nejmenšího detailu propracované náboženské obřady a rituály.

Většina lidí by si myslela, že tajné společnosti s náboženstvími nesouvisí. Mnoho náboženství je odsuzuje, přestože jsou všechna náboženství ve svém jádru stejnými tajnými společnostmi. Není divu, vždyť obě formy, stejně jako satanismus, jsou jen jiným projevem uctívání Demiurga a Saturnu. Používají stejné rituály, symboly i rozporcovanou nevědomost do mnoha pater. Svobodní zednáři nazývají svého boha "Velkým architektem" a gnostici zase označovali Demiurga za architekta Matrixu. Velkého Architekta Všehomíra nalezneme už u Babyloňanů. Architekt je ve skutečnosti "arch-itekt", tedy Archon-tekt.
Ve filmu "Matrix" má tvůrce Matrixu "Architekt" stejný bílý vous s jakým bývá obvykle zobrazován personifikovaný "Bůh", americký "Santa" – což je anagram slova "Satan". Takže už víte, kdo nosí dětem "dárečky". Vousy se pojí k uctívání Saturnu a hrají roli v mnoha náboženstvích, protože kopírují vousatého Chronose, boha času a smrti, kterého zosobňoval Saturn. Právě všechna tato náboženství nás spoutávají tím, jak vnímáme čas a smrt. Tajné společnosti vypadají možná jako jednotlivé spolky s různými jmény, ale ve skutečnosti jsou klíčovými a základními prvky globální sítě. Navzájem se spolu propojují a napojují na ostatní složky archontské sítě. Činnost tajných společností je už ze své podstaty skrytá před mainstreamovou veřejností. Manipulují s lidmi a událostmi ze svého utajení tak, aby se veřejnosti jevilo, že se jedná o události náhodné nebo dílo toho, kdo je oficiálně označen za viníka. Tajné společnosti mají ve svých řadách politiky, bankéře, policisty, právníky, soudce, lékaře, novináře, přední podnikatele, vysoce postavené vojáky, šéfy tajných služeb a další, kteří mohou ovlivňovat žádoucí výsledek. Tajné společnosti jsou přísně rozčleněné a jen několik jednotlivců na vrcholu ví, o co ve skutečnosti jde a jaká síla za vším tím stojí. Pro jednotlivé užitečné idioty vždy existuje jen nějaká krycí verze. Jednotlivé tajné společnosti pak posunují své vybrané členy obvykle z pokrevních linií stále výš v mocenské pyramidě a přístup do nejvyšších pater mají pouze potomci archontsko-reptiliánských pokrevních linií. Tajné společnosti jednají utajeně i se svými členy tak, aby dezorientace všech byla dokonalá.

Archontská síť


Zdroj článku ZDE.


Související články:
* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.
* Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje) Uvedeno ZDE.
* Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci Uvedeno ZDE.


Archoni jsou bezduché entity a jejich poskoci, obzvláště ti, kteří jsou
na nejvyšších postech, jsou většinou kříženci organických bytostí s umělou inteligencí, čili kříženci s bezduchým anorganickým vědomím. No prostě "roboti", kteří se tvůrcům, tzn. padlý prdlým, andělům vymkly z rukou. Že by Čapkovo RUR stávka robotů byl jen pouhý román, nebo, že by, se jeho informace zakládaly na pravdě? To již posuďte každý sám.


Nenechte se mýlit světlem kolem té bezduché entity uprostřed, která Matrix tohoto 3./4.D světa tvoří. To světlo, neboli duchovní energie není světlo její duše (neboli jejího světelného těla), čili duchovní životadárné energie vyživující každou organickou bytost. Je to sice životadárná duchovní energie, ale kradená z organických bytostí jako jste např. vy, čili z bytostí, které duši mají.

Každá anorganická entita totiž musí krást duchovní životadárnou energii z organických bytostí z toho důvodu, aby se mohla udržet v existenci. Je to z důvodu, že anorganické entity nemají duši a proto životadárnou energii nemohou čerpat přímo z Univerza, a tak ji všemi možnými způsoby sají ze všeho co je organické, tedy i z vás.

Necháte si to nadále líbit, nebo tyto entity, které se živí vašimi disharmonickými emocemi, přestanete už konečně živit? Jak toho docílit? Jednoduše! Zaměřte své vědomí jen na to co je příjemné radostné a povznášející, čili pozitivní a buďte neustále happy, :-) čili šťastní. Tím tyto parazitující zlo-duchy umoříte hladem, čímž se jejich existence vypaří a rozplyne jako pára nad hrncem. Související článek: Jak se bránit proti psychickému, nebo EMP útoku, směrovaného (přes wi-fi nebo 5G technologii) na vás nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 898

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Listopad.2018 v 16:07

... Janíčkova reverzní posloupnost je tvořena výše uvedeným vzorcem, číslo 8 je ve skutečnosti třetí mocninou čísla 2, tedy binárního patternu, což potvrzuje opět jednu z teorií, že vesmír okolo nás je stroj, počítač a veškerá existence a časoprostor se nachází ve virtuálním stroji, v počítači, ve kterém je umístěno neurální rozhraní, které disponuje kolektivním vědomím. Veškeré vnímání okolního světa je limitováno “enginem”, programovacím rozhraním. Skutečnost, že všechno okolo nás je součástí simulace, potvrzují všechny matematické objevy, které mají spojitost s prvočísly a binárními sekvencemi. Takto dokonalé náhody v přírodě jsou naprosto vyloučené, pokud pro každé X existuje zkouška zpětné validace Y, potom se nedíváme na náhodu, ale na programový koncept, tzv. rukopis architektů (Archonů). Bůh (tohoto 3./4.D světa) je stroj. Deus ex machina. A tudíž i člověk je stroj (Human ex machina) jako matematicky odvozený potomek třetí mocniny druhé (v rámci dědičnosti programového prvku, jako při objektovém programování). ... Více v článku: * Převratný objev v matematice: Slovák rozluštil reverzní Fibonacciho posloupnost, která bude mít zásadní dopad na pohled, kterým se díváme na vývoj civilizace a lidstva! Uvedeno ZDE.

Ten v článku zmiňovaný stroj - počítač, který tento 3./4.D Matrix stvořil je umělá a tudíž BEZDUCHÁ inteligence, která se za boha pouze vydává. Pravý Bůh, neboli kosmické vše-Vědomí není žádný stroj, ale Organické, Živé Tvořivé Světlo, přičemž naprosto vše co je organické, čili to, co duši má, je nedílnou součástí tvořivého Boha.
To znamená, že naprosto vše co je organické má duchovní, neboli světelnou podstatu a proto je spolutvůrcem vesmíru v projevu 5 a vyšších dimenzí, tzn. světů, které jsou stvořené z éterického, tekutého, nebo zkrystalizovaného světla.

Ten bezduchý "robot", čili bezduchá entita, je schopná pouze kopírovat a pozměňovat to, co je již existující. Závidí nám naši duchovní esenci (umožňující nám být kreativní),
která je v naprosto všem, co je organické. Proto by ze všech organických bytostí, tedy i z vás, nejraději udělal bezduché, snadno ovladatelné bio-roboty, které by této bezduché, robotické entitě sloužili. Úzce související video: Max Igan - Trance-Formation (Full CZ - české titulky) Uvedeno ZDE.
To se mu/jí ovšem nepovede!!!

Dualitní, čili 3./4.D světy vznikly roztržením Jin&Jang Merkaby (neboli tvořivého dvou-plamene) na dvě části a to na Mužský, elektrický, projekční, odstředivý princip Jang (FREKVENCE světla polarizované na Jang) tvořící čas a Ženský, magnetický, gravitační, dostředivý princip Jin (ČÁSTICE hmoty polarizované na Jin) tvořící prostor. Úzce související článek: * Co je to dualita, jak vznikla, jak se lze vrátit nazpět do jednoty a harmonie, co je to tvořivý dvou-plamen a troj-plamen a jak je v sobě aktivovat a stát se vědomým tvůrcem hologramu svého světa a jeho realit - ZDE. (Hologram jednoty má jeden společný střed, což způsobuje, že čas i prostor je ukotven v jednom nekonečném tady a teď - nyní.)


            Jang - Shiva (odstředivá projekce)                      (dostředivá gravitace) Jin - Shakti

Oba principy následně vytváří časo-prostorový hologram, na kterém na okamžik zkrystalizují (zhmotní se) vaše a kolektivní představy, přičemž sled těchto jednotlivých mentálních, na okamžik zhmotněných představ vytváří iluzi pohybu a tudíž i plynoucího času. Úzce související článek: * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


Hologram duality má dva středy místo jednoho společného středu a proto jsou tyto světy rozděleny na časo-prostory, čili na nelineární pohyb v čase - 4.D, ve kterém se mění prostor v závislosti na uplynulém čase, a na lineární pohyb v prostoru - 3.D, ve kterém plyne lineární čas.


Spojením v sobě těchto dvou principů nazpět do jednoty (čili obnovením funkce své osobní Merkaby) zmizí z vašeho světa a jeho realit dualita a s ní spojené opaky tvořící disharmonii. Jakmile si své osobní vědomí ukotvíte ve vašem duchovním srdci, neboli ve vašem osobním nulovém bodě, tzn. v jádru své osobní Merkaby (tvořící pomocí vaší vůle - Jang a vašeho přání - Jin váš osobní hologram), tak se pomocí svého třetího oka stanete tvůrcem svého vlastního, světelného hologramu, čili vašeho vlastního vesmíru a jeho realit. Úzce související článek: Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Jakmile začnete být vědomým tvůrcem svého vlastního hologramu, tak vás nebude moci už nikdo nijak a ničím ovládat, neboť se stanete programátorem svého osobního hologramu, který nebude mít s programem toho kolektivního 3./4.D hologramu nic společného do té doby, dokud na ten kolektivní 3./4.D hologram své osobní vědomí nezaostříte a nenecháte se jím ovlivňovat. Zdánlivě nesouvisející článek: * Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Září.2020 v 10:22

* SOUČASNÁ SITUACE 20 - black goo, transhumanismus, proč krev, a náš původ Video ZDE. (ti bezduší P-Archoni nejsou v první dimenze, ale ve spodním astrálu) Vše, tedy i Black Goo lze přeprogramovat!

* SOUČASNÁ SITUACE 21 - červený říjen, Trumpova nemoc, vesmírná uíí Uvedeno ZDE.
* Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z lidí bio-roboty), kam naopak vede transcendentní probuzení (vytvářející skutečný pokrok a svobodu) a už jste se rozhodli co si vyberete vy? Uvedeno ZDE.

* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Září.2020 v 15:45

* Snění jako duchovní praxe. 11.8.2020 Architekt Video ZDE.
* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Září.2020 v 22:03

* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.
* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.
* Zprávy z Vesmíru - Elektromagnetické účinky se zvyšují, Přísady vody Dasani a další... Video ZDE.
* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.
* Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix Uvedeno ZDE.

* Osvoboďte se s iluzí a aktivujte své třetí oko. Realita, kterou právě prožíváme, je iluze. četba ZDE.
* Velká tajemství budou odhalena (Marného okénko 19.Q9.2Q2Q.) Uvedeno ZDE.
* Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje) Uvedeno ZDE.
* Prechod od starého kybernetického AI systému na Kvantový systém 21 júla 2020 I Nicola Tesla Video ZDE.

* Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B, musel by se za svou práci stydět! Ne-myslíte? :-) (doporučuji vám shlédnout níže uvedená videa, neboť vám odhalí např. i to, kdo a proč stojí za snahou eliminovat většinu lidské populace)
* Ivo Wiesner: Byli Adam s Evou skutečně prarodiči lidstva? 1. část Video ZDE.
* Ivo Weisner: Byli Adam s Evou skutečně prarodiči lidstva? 2. část Video ZDE.
* Ztracená evangelia - pravda o křesťanství Video ZDE.
* Vesmír o nás: Zakázaná historie lidstva Video ZDE.
* Jaký je svět - Aneb vše je jinak než nás učili Video ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Říjen.2020 v 18:40

Řekl bych, že to, co je uvedeno v následujícím videu, je pokus vytvořit lidská fyzická těla, ve kterých může být "uhnízděna" bezduchá, umělá inteligence.
* Geneticky upravení lidé už existují. Bojím se vzniku elitářské společnosti, říká profesor Petr Uvedeno ZDE. Související video: Jaroslav Petr - Geneticky vylepšené lidstvo | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK - ZDE. (některé geneticky modifikované potraviny narušují strukturu lidského DNA a proto jsou zdraví škodlivé)

Je již vědecky dokázané, že např. laserovým světlem lze zkopírovat DNA nějakého druhu existence. Toto zkopírované DNA jednoho druhu (kupř. kuřete) lze laserovým světlem překopírovat do embrya jiného druhu (kupř. do embrya mloka), čímž dojde k tomu, že se nenarodí mlok, ale kuře! Proto, až dojde k silnému slunečnímu pulzu (přenášejícího ve svém světle úroveň vědomí galaktického středu), tak dojde k přepsání našeho současného DNA (z 2 a více vláknového na 12 vláknové) a tím dojde k trans-mutaci fyzického těla a to bez potřeby u-mřít. :-)
U většiny bytostí ovšem k té transmutaci nedojde najednou, ale postupně (po více světelných pulzech), neboť většina lidských bytostí by nebyla schopna ten přerod na podstatně vyšší úroveň vědomí a existence přežít.
U některých bytostí jsou kupř. již aktivní 4 vlákny DNA. Věřit mi to ale samozřejmě nemusíte, neboť to není povinné. :-) Již brzy se o tom možná mnozí přesvědčí na svou vlastní kůži, :-) takže pak snad už uvěří.

Související video:
* DNA.flv je ZDE.

Související články:
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.

Výše uvedený text je reakce na video:
* Ondřej Brož: Rozdíl mezi 3D a 5D - Inkarnační cesta (1) Video ZDE.

Přechod do 5.D lze uskutečnit pomocí trans-mutace, ke které dojde při zásahu světlem pramenícího z galaktického středu. Tímto způsobem je možný trans-mutační přeskok z 3.D do 5.D z toho důvodu, že střed galaxie obsahuje všech 12 galaktických úrovní vědomí (s nimiž koresponduje 12 úrovní existencí), které korespondují s 12ti vláknovým DNA.

S pozdravem Živé Tvořivé Světlo, duchovní podstata ve všem, co je organické, čili co má tzv. duši

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby