* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Archanjel Metatron: 11-11, 12-12 a 12-21 Trojica Hviezdnych Brán LáskySprávu sprostredkoval J Tyberonn

Pozdravy, Ja som Metatron, Pán Svetla. A objímam vás všetkých v energii Bezpodmienečnej Lásky!

A tak hovoríme o Trojici Hviezdných Brán. Hovoríme vám že v zostávajúcom období roka sú tri hlavné frekvenčné otvory.

Vyskytnú sa 11eho Novembra 2009, 12eho Decembra 2009 a 21ého Decembra 2009.

Tieto Hviezdne Brány sú hlavnou časťou „Planetárneho Posunu“. 3 uvedené frekvenčné brány sú Trojicou vstupných chodieb, ktoré budú pracovať v združení, aby vám pomohli cez mocnú premenu. Planéta mení svoje duchovné obdobie.

11-11, 12-12 a 21-12 sú združené okolo uvoľnenia strachu a prijatia LÁSKY. Je to Návrat Srdca Holubice. Toto prináša Trojica Hviezdnych Brán Lásky, oživujúcej LÁSKY a sú naozaj stránkou a poslaním Kryštalického Veku. Výkyvy kyvadla duality sa zmenšili.

LÁSKA je Pro-aktívna

Majster hovoríme vám že v Nebeských ríšach je láska frekvenčná sila ktorá je pro-aktívna. Trojica brán vám ponúka milostivú stránku lásky, ktorá vám dá silu vôle byť harmonicky priebojný radšej ako pasívny. (tento druh lásky nás zaktivizuje, pozn. prekl,)

Trojica brán umožní ľudstvu obnoviť vášnivé pôsobenie prostredníctvom statočných činov. Kde ostýchavosť a strach zavreli vnútorné dvere, tam Trojica Lásky ponúkne frekvenčnú presnosť ktorá ich znova otvorí. 11-11 budú tieto prijaté v mikro, individualite. 12-12 budú prijaté v makro, v skupine a hromadne. A ako také budú držať otvorené vráta pre celé ľudstvo aby prekročilo cez rovnaký prah.

Energia ktorá je ponúkaná v Trojici Hviezdnych Brán ako vždy zahŕňa vašu voľbu a vaše rozlišovanie. Ale vyžadujú z vašej strany tiež činy aby ste aktivovali energiu splnomocnenia, ktorá je sprístupňovaná hľadajúcim dušiam ľudstva.

Ponúkajú vám zrenie, aby ste videli čo už vám viac neslúži a schopnosť prevziať vedenie nad multidimenzionálnymi stránkami vášho vedomia ponukou prístupu do sídla moci v nadduši. Sídlo vašej nadduše je strediskom moci a Univerzálnej Pravdy. A Univerzálna Pravda je v poli LÁSKY , ktorá je podľa vašich slov, zbavenie sa strachu. Rozšíri sa keď vstúpite a sprístupní vašu schopnosť pristupovať ku nesmiernej múdrosti a informáciám, aby vám pomáhali na vašej ceste Vzostupu.

Zistíte že účel vášho života a jeho úspech je po mnohých stránkach spojený s tými ostatných. Je nevyhnutné aby ľudstvo objavilo, že je možné udržiavať individuálnu realitu a zároveň spolupracovať s ostatnými, aby boli dosiahnuté čo najvyššie možnosti a výsledok.

Harmónia v Kryštalickom Veku

V Kryštalickom Veku Vzostúpenej Zeme bude partnerstvo s druhými odlišného typu videné ako dobre uskutočniteľná keď bude dovolené zbavenie sa strachu a láska nebude poškodená. Spolupráca a harmónia nevytvárajú obmedzenie, skôr rozšírenie a tvorivosť.

Táto možnosť však vyžaduje zodpovednosť a spoľahlivosť. Neznamená to krčenie sa alebo pasivitu v mukách duality. Láska vyžaduje odovzdanie sily. To neznamená sekírovať druhých alebo nechať seba ovládať strachom. Vskutku je to státie vo vlastnej pravde, a to vyžaduje jemnú ale pevnú odvahu.

Strach z nášho vyššieho pohľadu nie je opak Lásky, v skutočnosti má svoju zámernú úlohu v dualite rovnako ako ju majú všetky „prekážky“. Ani nie je zmyslom LÁSKY zrušiť strach sám o sebe. Skôr oba, z vyššieho nadhľadu, spolupracujú vo dvojici, aby umožnili ľudstvu nájsť harmonické riešenie.

Ale nechápte nás zle, bezuzdný strach oddeľuje. Škodí múdrosti. Ako taký je činiteľom v dualite. Strach zamestnávajú tí s agendou a túžbou ovládať. Uvoľnenie strachu prostredníctvom vedomia jednoty je vaša posledná skúška.

Ako váš veľký učiteľ vám Mahatma Gandhi povedal, keď odzbrojíte svoje vlastné srdce v jednote s tými, ktorí sú bázliví a ovládajúci, odzbrojíte aj ich srdcia. Nie tým, že sa vzdáte, ale budete neochvejní vo svojej sile a pravde, a predsa otvorení jednote v láske druhých.

Násilie plodí násilie, a to nikdy nie je odpoveďou na riešenie sporu. Na chvíľu sa môže zdať, že temná strana vyhráva, ale nakoniec, je to vždy láska, ktorá víťazí.

Takže v podstate existujú dve úrovne strachu s ktorými sa vám pomôže vysporiadať Trojica Brán. Prvý je vnútorný strach, strach ktorý spôsobuje že sa stávate slabými, napĺňa vás pochybnosťami a zmätkom, poškodzuje Lásku Seba.

Druhý je strach z vonkajších zdrojov. Jednoducho povedané, byť „zaseknutý“ dovolením druhým v skupine alebo jednotlivo ovládať vás a obmedzovať vašu slobodu.

Všetko čo sa vyžaduje na prekonanie škodlivých následkov strachu a jeho vedľajších účinkov zúfalstva, skľúčenosti a nehybnosti je postaviť sa im so silou. Potom požiadajte svoju Božskosť, aby vytvorila možnosti a situácie ktoré sú zbavené strachu a ublíženia a potom sa rozhodnite silou vôle žiť ich. Buďte aktívni!

Trojica Brán: Čas Vhľadu a Dobíjania.

Trojica Brán poskytne dobíjanie, renováciu odvahy a vhľadu vo vibrácii aktívnej LÁSKY. Budete povzbudení. Keď budete strachu čeliť a uvoľníte ho, nájdete príval energie. V tejto energii otvoríte kanály dovtedy spiacej tvorivosti, a tvorivosť vedie ku moci písať scenár vášho života. Ale vibrácia lásky musí večne sprevádzať múdre použitie moci. To sú vaše planéty, ktorú skutočne uplatňujú najväčšiu moc, robte tak v bratstve a nežnosti. Skutočná moc je tiež jemná.

Ale na dosiahnutie tohto je potrebný vhľad.

11eho Novembra sa energia spustí čo vám pomôže v prielome cez energetické schránky v ktorých sú ešte mnohí na planéte uzavretí, často nevedomky. Niektorí z vás si dokonca ešte nemusia byť vedomí ani zapletení. Základnou zložkou obmedzenia je znova stará energia strachu. A je to stránka strachu ktorá je multidimenzionálna v holograme duality súbežného času na planéte. Mnoho zo stránok ktoré sa vynárajú vo vzostupnej energii sú vskutku pozostatky v splývajúcich životoch jednotlivcoch, ktorú musia byť vyčistené, musia byť uvoľnené.

Počas posledných mesiacov nastal v podstate spätný ťah od mnohých Pracovníkov Svetla. Pocit prestávky. To preto sa mnohí na planéte cítili počas niekoľkých posledných týždňov zaseknutí, zapadnutí v nízkej energii, ktorá obsahuje vlny pochybností.

Je to súčasná astrologicky riadená fáza nerovnováhy, stará energia sa znova vyplavila. Ale nie sú to len falošne posvätné ovládajúce náboženstvá ktoré sú vidieť. Naozaj všetky stránky falošných presvedčení o ovládaní a pomste sa vyvárajú na povrch v očistnom tégliku potrebnom na čistenie planéty. V podstate to je symbolická skúška „Pokušenia Krista“ a je to zrkadlo ktoré zrkadlí to čo už viac neslúži.

Drahí, práve sme vám povedali že staré náboženstvá a staré dogmatické presvedčenia o ovládaní sú vo svojich posledných mukách. Svetlo priťahuje chrobáky, vždy to tak bolo. Násilie nikdy nie je riešenie. Všetky riešenia ležia v sile harmónie.

Tí od ktorých je v novej paradigme požadované aby sa vzdali starých trónov moci vo vláde a (hlavne) v náboženstve starej energie to neurobia dobrovoľne. Nepadnú bez boja.

Majstri, pozrite si aféry ohľadom tohto ktoré sa udiali počas posledného mesiaca len v Amerike. Prejavuje sa to na dvoch frontoch, jeden ktorý je aktívne ústrednou scénou a ďalší, ktorí je individuálny a poddajný. Nepadnite do upokojujúceho močiara vzdania sa.

Srdce Holubice: Kristova Ruža

11-11, 12-12 a Decembrový slnovrat sú energetické brány ktoré vám pomôžu v prielome cez močiar. Je to návrat Srdca Holubice. Ponúka to na čo niektorí odkazujú ako na „Kristovu Ružu“ to je Srdce Holubice. Nastal čas vyžarovať vaše svelo a to vyžaduje energiu.

Na vašej ceste rastu je mnoho ciest a mnoho volieb. Múdry človek je ten, ktorý sa ľahko nevzdá hrozbám alebo činom tých čo hovoria nie, ktorí sa budú vo svojej negativite snažiť poškodiť alebo vyhrážať za kritickým závojom pokrivenej seba oprávnenosti.

Planetárny Vzostup vyžaduje hľadajúcich aby získali späť svoju vôľu a vyžarovali svoj odhodlaný zámer v majáku sebadôvery, ktorá je neovplyvnená dualitnou predpojatosťou hodiny.

Už je čas preraziť cez močiar. Drahí ak vešiate hlavu v zúfalstve a zmätku váš srdečný lúč bude rovnako zoslabený. Stratíte hybnosť a vaša prieraznosť sa zmenší. Ak hltáte zverstvá prudké hrozby tých čo hovoria nie, budete zastrašení a vskutku to je účel ich ovládania. To je ich úloha v dualite, vidíte, polapiť vás v zmätku a pochybnostiach.

Duchovný Bojovník nemôže, nesmie vpustiť nepriateľské akcie sveta bez toho aby prenikal vrstvy harmónie a lásky v sebe. Nevzdávajte sa! Podriadená poddajnosť by bola jednotlivo slabá a nemá, ale spoločnú ľútosť by bolo cítiť v mikro a makro po celom ľudstve.

Záver:

Duch vás počuje. Duch prehovára ku srdciam malým tichým hláskom. Duch odhaľuje svoju PRAVDU z vnútra a vystavuje svoju vernosť prostredníctvom každého kroku po vašej ceste osvietenia. Duch nie je definovaný náboženstvom ani orámovaný dogmou. Duch ani nehľadá potvrdenie v dobrých názoroch druhých ani mu nechýba. Duch je PRAVDA a Pravda žiarivá vo forme aj bezforemnosti. Duch večne premieta frekvenciu dokonalosti vo Vesmírnom Zákone.

Frekvenčný otvor, ktorý nastane 11-11 (11.November 2009) je ten, ktorý vrhne svetlo na všetky tieto stránky. V skutočnosti jeho dvere boli otvorené od Splnu 2.Novembra. Zhodnotenie 11:11. Zoberte zásoby. 12:12 sa zhromaždite v skupinách kde je to možné a uvoľnite.

21-12 vysielajte lásku a aktívne prevezmite svoju moc. Láska je pro-aktívna. Láska je chovajúca ale neochvejná. Duchovná Zima na vašej planéte vytvára cestu cez Kryštalickú Energiu do zelenajúceho sa obdobia Jari. Pestujte smená svojho srdca v starostlivej a mocnej LÁSKE.

Táto energia vyžaruje nadol v Trojici Brán cez vynárajúcu sa 144-Kryštalickú Mriežku. Využite ich, tak sa deje Vzostup!

Ja som Metatron a zdieľam s vami tieto Pravdy. Vy milovaní!

A tak to je.

© www.Earth-Keeper.com
Preklad: SiR


Sluneční anděl - transformace strachu
http://www.youtube.com/watch?v=o-duT-Xa60c&feature=player_embedded

Zobrazení: 2759

Komentář přidal(a) Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra dne 4.Březen.2011 v 0:42
Abych řekl pravdu, tak něco sem vkládám bez toho abych to nejdříve celé četl. Intuitivně totiž pociťutu, co kam a k čemu patří a tak to tam někdy z důvodu nedostatku času vložím, bez toho abych to nejdříve celé četl či viděl. Čím více se totiž blížíme ke galaktickému nulovému bodu, tím více jsme ve spojení se svým vyšším já které nás vede a to je nesčíslněkrát inteligentnější a modřejší než jsme my všichni dohromady. :-)
Komentář přidal(a) Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra dne 4.Březen.2011 v 0:48
Značka: koupím od vás dostatek lineárního času, :-) aby mi postačil do doby než zkolabuje úplně. :-)
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Březen.2011 v 15:16
Jak se zbavit svého strachu.
St. Germain prostřednictvím Barbary Bessen.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/st-germain-prostrednic...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Matthew o klonování lidí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Gnostičtí ilumináti měli pravdu, skutečně máme co do činění se zlotřilou umělou inteligencí Uvedeno ZDE. Související články:* O klonovacích centrách, vriloch a únosoch…"
před 17 hodinami
Kateřina Müllerova je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pojďme po pravdě pátrat uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 2. německá patologická konference uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Fulford aktualne uživatele Uno Universus
středa
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Fulford aktualne

     Navigace příspěvku Benjamin…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlobil Zlobivej přidal komentář k příspěvku do blogu .... Očkování  proti COVID -19 je dobrovolné !!!!!!! uživatele Ina Obr.
"...a opět stejná písnička...            Zase se někdo zcela záměrně snaží pokřivení pravdy! Opět informace vytržené z kontextu. Zcela záměrně je…"
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ...... EU přechází od demokracie k tyranii uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DEKLARACE ZA UKONČENÍ DISKRIMINACE A NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby