* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

ARCHANGEL MICHAEL přes Celia Fenn - zahájení Triple Gateway - probuzení času kapslí - vstup do nové duše Mission - 10-27-17 (stroj. překlad) !

Předchozí 

další

ARCHANGEL MICHAEL

Milovaná rodina světla, posuny a transformace na vaší Zemi se nadále zrychlují. Existuje mnoho zmatků a nejistot, jak staré systémy začínají selhat a rozpadávat se a nové se začínají projevovat. V tomto stádiu se zhroucení starých může zdát zjevnější než vzestup nového, ale ujistit se, že nová Země získává sílu, jak se projevuje.

http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-triple-gat...

V tomto okamžiku procházíte tím, co nazýváme Trojitá brána a Iniciace do své posílené a vyšší duševní mise na 11.11. Bráně 11. listopadu.

První z těchto hvězdných bran nebo hvězdných portálů byla 10/10 dne 10. října. Tato první brána byla aktivace do nových počátků. Mnozí z vás měli pocit, jako byste už ve staré realitě nebyli spokojeni a toužili, aby se nová realita projevila. Toto intenzivní nepohodlí a touha po novém znamenalo, že vaše duše byla v procesu zahájení Triple Gateway.

Druhá brána 11. listopadu je brána 11/11 a je to brána navádění, ve které vaše duše přijímá a začne projevovat svou novou nebo rozšířenou duševní misi na Zemi. Toto je důležitá iniciace, ve které jsou konečně uvolněny hluboké úrovně "starých" otisků, přesvědčení a omezení, které vám umožňují plně zahrnout vaši novou realitu a vaše nové vnímání sebe sama a své duševní poslání do této nové reality.

Třetí brána je 12. 12. v 12/12, kdy získáte sílu začít projevovat svůj život podle vaší nové mise a v rámci holografických mříží Nové Země. V tomto okamžiku jste osvobozen od všech starých vnímání a vazeb s minulostí a jste připraveni přijmout dary nové časové linie budoucí země, jak se projevují v současnosti. Budete si více uvědomovat, jak jsou tyto dary prezentovány jako příležitosti a nápady, a na ně budete činit, když vytvoříte svou novou realitu bez úzkosti nebo strachu.

Tyto tři brány najdou vyvrcholení a dokončení v době prosincového slunovratu 21. prosince 2017. V tomto okamžiku, milovaní, budete schopni přivést tyto vznikající energie do rovnováhy s Božským světlem a mocnými kódy Galaktických světel které pocházejí z Galaktického centra, když se v současné době vyrovná se Zemí.

Bude to skutečně čas oslavy a radosti, když se budete pohybovat vpřed ve spirále tvorby na vyšší a hlubší a hlubší úrovni.

Časové probuzení kapslí

 

Milovaná rodina světla, je teď velmi silná a krásná energie, která se nyní pohybuje po celé planetě pomocí Diamantového světla. Je to dar, který vám přichází z budoucí doby, kdy je Galaktické vědomí plně zakotveno na Zemi a moudrost Time Travel a Time Creation je plně pochopena.

Představte si, jestli chcete, setkání planetární rady starších v tomto budoucím čase. Když zkoumají boje a utrpení společnosti z počátku 21. století, usilují o vyslání týmu vysoce vyvinutých duchovních válečníků světla, které pomáhají urychlovat a usnadňovat proces Vzestupu a Transformace. Ale vědí, že jediný způsob, jakým může být takový zásah dosažen, je umožnit těmto pokročilým duším vdechnout do fyzických těl v této časové ose být součástí jeho projevu a stvoření.

Od roku 2012 se milovníci mezi diamanty Děti, kteří se na Zemi inkarnují, jsou týmy Galaktických duší na vysoké úrovni, jejichž účelem je být "časovou kapslí probuzení". Ty existují na obou místech současně, jako děti v této realitě a jako dospělí v budoucí realitě. Jsou krátce v "pozastaveném stavu spánku nebo snu", když přicházejí žít celý život ve vaší době, aby přispěli k posunu a velkému probuzení jednoduše tím, že jsou tím, čím jsou a vysílají svůj pokročilý energetický podpis do kolektivního vědomí na Zemi . Jejich zkušenost s vaší časovou osou je délka snu v jejich (budoucí) domově, protože časoví kouzelníci toho období vědí techniky komprese času a expanze. Nejsou tady, aby udělali něco jiného než přispět vysokou frekvencí galaktické energie k vznikající časové ose.

Když se více z nich dostane do fyzické inkarnace, jejich silné podpisy Galaktické duše zvyšují frekvenci na Zemi. Jsou živoucími představami budoucí energie, která byla umístěna na Zemi, aby působila jako aktivace v probíhajícím Probuzení a Transformaci.

Jejich přítomnost, jak roste u moci, urychluje proces probuzení na Zemi. V tomto období po Lví bráně a zatmění Slunce v srpnu 2017 došlo k obrovskému probuzení, které vytváří větší vlnu probuzení, než tomu bylo dříve na Zemi. A to je tato vlna probuzení, která bude pokračovat až do roku 2018.

Tento nárůst nově vzkřísených duší si také vyžádá zvýšení počtu těch, kteří jsou připraveni jednat jako průvodci, učitelé a způsoby, jak tyto duše prospět. To znamená, že mnozí z vás jsou povoláni, abyste propustili minulost a připravili se na nové nebo rozšířené Soulské mise, aby tyto nově vzbudené duše vedly do nové pozemské reality.

Pusťte se do nové nebo rozšířené duševní mise v rámci reality nové země

 

Pro ty z vás, kteří byli již řadu let lehkými dělníky, léčiteli a učiteli, mohlo dojít k nedávnému období zmatku, kdy jste se necítili, co děláte. Nebo jste možná měli zdravotní potíže, které se zdály, že vás zadržují a přimět vás, abyste přestali a odpočívali, spíše než pracovat, i když se zdálo, že máte hodně práce.

To je známka toho, že vaše duše vás nabádá k tomu, abyste zastavili a "dolů nástroje", zatímco jste podstoupil to, co by mohlo být nazýváno "reorientací" období, které vás uvede do souladu s tímto novým směrem vaší duševní misie pro tento nový čas .

Tyto nové mise vyžadují nové vnímání sebe sama, toho, jak se projevovat a vytvářet a jak se v těchto nových energiích uzdravuje a vyrovnává. Prostě nemůžete dělat to samé, co děláte ve staré energii.

V minulosti, Milovaní, vaše energie byla zaměřena na přechod a probuzení a jak pracovat s probuzením a jak se s traumou vyrovnávat s tím, jak se lidé probouzejí. Ale teď je na planetě dostatek probuzení, aby se usnadnilo vytvoření šablony pro zrychlení tohoto procesu.

Nyní je třeba vytvořit šablonu, která pomůže těm, kteří jsou probuzeni, k vědomí Nové Země.Abyste to mohli udělat, musíte být sami součástí tvorby této šablony. Musíte žít uvnitř vědomí Nové Země as vědomím vaší role průkopníka v Novém. Musíte se přestěhovat od duality a vědomí obětí a musí vytvářet empowerovaný život, který také posiluje ostatní.

Když dosáhnete tohoto prostoru nebo místa vyrovnání se Vyšším Vědomím a Duší, budete docela přirozeně sladit s vaší rozšířenou nebo novou Soul Mission. Nemusíte je tlačit ani hledat.Někdy je to, co je nejvíce zapotřebí, prostě kompletní odpočinek a ticho, abyste slyšeli naléhavost duše prostřednictvím intuice a synchronicity.

Když je toto spojení vytvořeno, budete mít jednu z možností: buď posílenou duši, kde bude vaší dřívější duševní mise nebo práce doplněna novými uvažováním a novými směry, nebo budete mít zcela novou duševní misi. V případě rozšířené duševní mise budete i nadále pracovat s moudrostí, kterou jste získali v průběhu let, ale budete si vědomi nových vnímání a nových přístupů, které jsou nezbytné pro toto nové období.

Na druhou stranu můžete také cítit potřebu úplně odklonit se od minulosti a přijmout něco zcela nového a lépe vyjadřovat svůj smysl toho, kdo jste teď. Bude to proces, který vás povede do zcela nového duchovního poslání, které je více v souladu s potřebami a projevy Nové reality.V tomto případě můžete být přitahováni ke způsobu života, který je kreativnější a více propojený se Zemí, a to lépe vyjadřuje, kdo jste v této době.

Milovaní, je to vzrušující doba změny a stvoření.

Přejeme vám všechno velké dobrodružství času a prostoru ve vaší tvorbě Nové Země.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o těchto energiích a o tom, jak získat přístup k vaší nové duševní misi, přidejte se k nám na naše Online webové serie "Triple Gateway Initiation of 2017". Budete vedeni přes Brány a zasvěcení od Celie Fennové a Archanděla Michaela ve společnosti planetární skupiny probuzených bytostí.

Zobrazení: 186

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19

Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. Nyní se postavil na barikády respektovaný lékař MUDR. Peter Lipták. “Testy na COVID-10 jsou nastaveny tak, aby vykazovaly až…Zobrazit další
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Snění jako duchovní praxe. 11.8.2020 Architekt Video ZDE."
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 11. září 2001 byl podvod, vysílán podle připraveného scénáře - 100% důkaz (vše je jinak než se nám snaží namluvit, otevřete již konečně oči, nebo z vás udělají naprosté otroky) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 9/11 - Das verbotene Video zum 11. September 2001 Video ZDE.  "
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 5 etap vzestupu 9.6.2020 Erena Velasquez Video ZDE. * Planetární vzestup – spojení nositelů pravdy 8.5.20 Romeo Baron/ Asur´ana Video ZDE. * Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Video ZDE.…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SOUČASNÁ SITUACE 20 - black goo, transhumanismus, proč krev, a náš původ Video ZDE. (ti bezduší P-Archoni nejsou v první dimenze, ale ve spodním astrálu)"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ministře Vojtěchu, profesore Prymulo, docente Maďare, premiére Babiši, ministře Hamáčku (a média, která Vám slouží), toto je Vaše dílo.  Matete veřejnost. Manipulujete s fakty. Ze…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... O vakcínách je známo, že jsou smrtonosné. V roce 2017 přezkoumali italští výzkumníci složky 44 různých typů vakcín. V každé lidské vakcíně, kterou…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zatím sem nic nepište a nevkládejte, není to ještě zcela hotové."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Posvátná geometrie a principy tvoření

5 základních platonských těles. Hroty posvátné geometrie fungují jako bílé díry (projekce - frekvence Jang, které energii…Zobrazit další
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby