* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Archanděl Michael - Vaše Light Plášť z mnoha barev na vás čeká - 1-23-15

Sanat Kumara prostřednictvím Jenny Schilz - Čas Velké čistky - 1-23-15   

https://higherdensity.wordpress.com/2015/01/24/sanat-kumara-via-jen...

 

Archanděl Michael - Vaše Light Plášť z mnoha barev na vás čeká - 1-23-15

 

https://higherdensity.wordpress.com/2015/01/24/archangel-michael-yo...

 

 

Zobrazení: 692

Komentář přidal(a) Ywet dne 26.Leden.2015 v 22:56

na stránkach transformace je Archanděl Michael preložený

PESTROBAREVNÁ SVĚTELNÁ VESTA“

AA Michael - „ČEKÁ NA VÁS VAŠE PESTROBAREVNÁ SVĚTELNÁ VESTA“
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 21 Leden 2015 16:31
AA Michael prostřednictvím Ronny, Leden 2015

Milovaní mistři, neboť věk Ryb upadá a zcela se stává minulostí, je tu nový systém pravidel a Vesmírných zákonů, která nyní budou platit pro všechny vynořující se Duchovní Lidské Bytosti. Rozvíjí se nový, rozšířený cyklus Stvoření, vy všichni, kteří se snažíte dosáhnout jednotného stavu vědomí budete označeni jako pokročilí spolutvůrci budoucnosti. Pro Vás, jako zplnomocněného Nositele Božího Světla na rovině fyzické existence, je novým Božím posláním pomáhat v rozpuku, v expanzi, v rozšíření Božího vědomí. Vaším cílem je stát se mistrem projevení, zhmotnění, vysílání, vyzařování, vynášení Esence Tvoření ven, a aktivování této Esence vaším Svatým Srdcem. Pak, prostřednictvím zvýšené intuitivní pozornosti, začnete dostávat zvláštní myšlenky/koncepty, které budou vysílány do vaší Svaté Mysli. Postupně budete získávat schopnost vyzařovat nové Myšlenky-Semínka do svého osobního Květu Života/ Kola Tvůrce, Stvořitele, a to započne pokročilý proces tvoření věcí, které potřebujete pro radostné, zjemnělé bytí plné hojnosti. Zvuk vašeho Světla se zvětší, tak jak toto světlo postupně bude plynout ven ve vzorci Nekonečna dalekosáhlého vlivu, a bude přitom více a výhodněji ovlivňovat vaše prostředí a všechny okolo vás.

Ti z vás, kteří aktivně hledají mistrovství Sebe, jsou připravováni na to, aby vstoupili do nového Božího Plánu Věku Vodnáře a čerpali z něj, do věku, který nyní září velkým Archandělským a Dévickým královstvím a z nich vyzařuje ven. Jak čistíte své osobní prostředí od negativních, nevyvážených, nerovnovážných frekvencí Třetí a Čtvrté Dimenze, postupně procházíte zbylými pod-rovinami Čtvrté Dimenze. To je základ procesu vzestupu, který nyní lidstvo zažívá. Můžete tuto skutečnost popřít nebo ignorovat, ale dříve či později každá duše na Zemské pláni bude muset přejít stezkou vzestupu do vyššího vědomí, pozornosti. Proč nevyužít možnost, která je vám nabízena? Čím déle budete čekat, tím těžší cesta bude.

Během nadcházejících asi dvaceti let zažije podstatná část lidstva přesun od vnějšího zaměření na materiální svět k vnitřnímu zaměření na Ducha a vědomí Sebe. To započne proces vstřebávání zbylých prvků Vyššího Já, což se skládá z projasnění všech prvků nižších frekvencí, stejně jako poskytnutí prostoru prvkům vyšších frekvencí Duchovní Lidské Bytosti. Tomu se v ezoterických učeních minulosti říká zřeknutí se, neboť to s sebou často nese to, abychom nechali odejít věci, které nezapadají do rozvíjejících se vibračních vzorců na další vyšší úrovni vědomí. Proto je v tom určité nepohodlí, stejně jako jistá dávka zmatku ve vnějším světě osoby, jak se přizpůsobuje, aby byl vhodný pro „vynořující se pročištěné Já“.

Duchovní oheň je základem jakékoli manifestace, jakéhokoli zhmotnění a tvoří pozadí lidského vývoje. Meditace je nejúčinnějším prostředkem jak se spojit s jemnějšími, čistšími stránkami vašeho Vyššího Já. Spojení se s Duší je začátkem procesu probuzení Sebe. Dalším krokem je postupné splývání se stránkami vyšších a vyšších frekvencí vaší NadDuše/Vyššího Já, dokud nakonec nebudou všechny zbývající zlomky znovu začleněny do fyzické loďky. Osobnost naplněná Duší pak začne ukazovat svou Duševní sílu a Účel Duše se zaměřením především na službu a časem postupně na rozvoj Kolektivního (Skupinového) vědomí.

Vězte, mí stálí, jste v konečném stádiu zvláštní jednotky času, kde všichni podléháte jednotnému systému pravidel. Naprosto svobodná vůle měla být největším darem; nicméně se stala velkým břemenem, jak se lidstvo ponořilo do širokého spektra duality, což vyústilo ve velkou bolest a utrpení. V těchto pravidlech byla napsána také věta o nezasahování, a tato fáze Stvoření měla být hrána, dokud náš Bůh Otec/Matka neřekl: „Dost, to stačí. Je čas do toho vstoupit, zasáhnout. Pro ty, kteří se snaží obdržet mistrovství Sebe, tu bude Boží odpuštění, a Vesmírné Rady a Andělská království mohou jakkoli vhodně pomáhat v rámci Vesmírného Zákona.“ Ve vyšších frekvencích Karmického Zákona existuje Zákon Milosti, a od této chvíle bude používán pro vynořující se skupinu Služebníků Světa i pro aspiranty a učedníky na cestě vzestupu.

Vy, kteří ukazujete cestu, jste nadějí budoucnosti. Vy kladete základy nového sociálního pořádku. Je nanejvýš důležité, abyste se snažili jít střední cestou. Mistr Sebe se nepřidává na tu nebo onu stranu, ani pro konflikty, které právě ve světě jsou, ani proti nim. Vaše osobní moc je nejsilnější, když zůstanete vycentrovaní, soustředění ve svém Svatém Srdci, a když jste vedeni moudrostí své Svaté Mysli. Vaším postojem by vždy měla být dobrá vůle a vaším programem pro největší dobro všech.

Jedna z nejdůležitějších změn ve fyzické struktuře vzácných Duší, které se na Zemi inkarnovaly během posledních asi třiceti let, je, že v Diamantovém Jádru Boží Buňky byly aktivovány všechny tři Boží Paprsky, a Duše/osobnost bude mít stejnou příležitost rozvíjet všechny Boží kvality, dobré vlastnosti, přednosti a talenty našeho Boha Otce/Matky. Nadále už nebude ve složité fyzické anatomii jeden hlavní Boží Paprsek hluboko v Diamantovém Jádru Boží Buňky každé osoby fungovat jako prvotní Světelná vrchní vrstva Stvořitelových kvalit po všechny inkarnace-s ostatními dvěma Božími paprsky jako sekundárními. Toto je vývojové vylepšení potřebné pro další kruh vzestupu lidstva a v prostředí Páté Dimenze je to požadavek. Bude záležet na egu/osobnosti a později na osobnosti naplněné Duší, které z dobrých vlastností, kvalit a talentů Tvoření budou zlepšovány a rozvíjeny. Cílem nadcházejícího období je ztělesnit, aktivovat a naučit se účinně používat všech Dvanáct Paprsků galaktického vědomí.

Abychom osvěžili vaši paměť, stručně popíšeme každý Boží Paprsek, jeho znaky, kvality a dobré vlastnosti.

PRVNÍ BOŽÍ PAPRSEK ANDĚLSKÉ VŮLE, MOCI A TOUHY TVOŘIT: Toto je mentální Paprsek Božího/Andělského Otce. Je to dynamický Paprsek zaměřený směrem ven, ze kterého Andělský Otec vysílá Atomy Semínka Bílého Ohně nového Stvoření. Aktivuje vitalitu, iniciativu a touhu tvořit nově v říších hmotného. Přináší moc tvořit rovnováhu a harmonii, soulad, tím, že se sladí s vaším Andělským Posláním a  Vůli našeho Boha Otce/Matky. Zvláštními přednostmi Prvního Paprsku jsou síla, odvaha, stálost a pravdivost. Tím, že se naučíte správně používat mocné kvality a znaky Prvního Paprsku, získáte potenciál stát se opravdovými spolutvůrci krásy, hojnosti, radosti a pokojného spolužití v míru na Zemi. Paní Archandělka Víra a Já, Archanděl Michael, jsme nositeli kvalit a předností tohoto dynamického Božího Paprsku.

DRUHÝ BOŽÍ PAPRSEK OSVÍCENÍ, MOUDROSTI A ZÁKONŮ PŘÍČINY A NÁSLEDKU, ZNÁMÝ TAKÉ JAKO KARMA: Archanděl Jofiel a Paní Constance (Stálost) jsou nositeli předností, znaků a kvalit tohoto Božího Paprsku. Je to Paprsek, který rezonuje s LÁSKOU/MOUDROSTÍ BOŽÍ/ANDĚLSKÉ MATKY, která ochraňuje ve svém vesmírném životě, ve své vesmírné děloze, Atomy Semínka vysílané z mysli Božího/Andělského Otce. Ona dodává milující energii, aby zažehla Atomy Semínka nového stvoření, aby zhmotnila Andělský Plán na hmotných úrovních bytí. Hlavním záměrem tohoto paprsku je přeměnit znalost v moudrost a zapálit tuto moudrost láskou a soucitem.

TŘETÍ BOŽÍ PAPRSEK INTELIGENCE V AKCI: Vyzařuje moc, která pomáhá lidstvu ve zdokonalování a zjemňování, pročišťování jeho emocionálních těl a vštěpuje touhu zdokonalit své spolutvůrčí schopnosti na hmotné úrovni bytí. Také nese kvality tolerance, trpělivosti, jednoty a kultury. Milovaný Archanděl Chamuel nese vibrační vzorce, kvality a přednosti Třetího Božího Paprsku. Paní Archandělka Milosrdenství nese ženské znaky Třetího Paprsku. Je to Paprsek Sluncí (synů a dcer našeho Boha Otce/Matky), Paprsek aktivní inteligence, kde dynamická energie našeho Boha Otce je spojena s vibracemi Druhého Paprsku naší Boží/Andělské Matky, a ve vesmírné děloze tvoření, se líhnou velké návrhy nového stvoření, a pak jsou vysílány, obalené její láskou a moudrostí, aby se zhmotnily ve hmotných říších tohoto Pod-Vesmíru.

ODHALILI  JSME VÁM TYTO (NÁSLEDUJÍCÍ) DŮLEŽITÉ KONCEPTY JIŽ V MINULOSTI; NICMÉNĚ JSME SI VĚDOMI TOHO, ŽE JE TĚŽKÉ VSTŘEBAT A UDRŽET TOLIK NOVÝCH A POKROČILÝCH INFORMACÍ, PROTO SI PŘEJEME ZNOVU OSVĚŽIT VAŠI PAMĚŤ A POMOCI VÁM ZJEMNIT VAŠE SPOLUTVŮRČÍ SCHOPNOSTI:

Když dosáhnete určité úrovně vnitřní harmonie, vnitřního souladu, otevřete brány fyzického těla vyšším dimenzím: Čakra Vzestupu neboli Medulla Oblongata na spodině lebeční; zadní brána vašeho Svatého Srdce; vaše Svatá Mysl, sídlící v zadní horní části mozku; a rozšíření otevření Korunní Čakry. Toto jsou hlavní fyzické kroky v procesu vzestupu, neboť znovu umožňují fungovat vašemu spojení s Řekou Života, která obsahuje Žijící Světelné Částice Stvoření nazývané Adamantinovými Částicemi. V tomto bodě začínáte stavět silové pole plnospektrálního Světla, jak se snažíte stát se mistrem Sebe, a vědomým spolutvůrcem, který vytváří jen ty věci, které jsou pro největší přínos pro všechny. Od té doby budou mít vaše dechová cvičení a afirmace zcela nový význam.

Když cvičíte cvičení Nekonečného Dechu, dýcháte Svatým Srdcem, což tvoří nepřetržitý tok vesmírné energie vaším fyzickým tělem. Tento proces zaplavuje sytém Adamantinovými částicemi Světlem Andělského, Svatého Ohně.

Abyste se stali žijícím přítokem Řeky Života, musíte připravit sebe, abyste dovolili Esenci Života plynout do vás a vámi. Musíte použít, co potřebujete, a pak dovolit zbytku plynout ven, připravenému a k dispozici, aby se vytvaroval do divukrásných nových výtvorů. Tak se stanete nositeli a služebníky Světla. To je poslední zpráva všech učení, které jsme vám poskytli během těchto posledních několika let. To je cíl mistrovství Sebe. To je cesta vzestupu.

Jak se stáváte zběhlými jako spolutvůrci na zemské rovině, musíte stále sledovat své energetické vzorce a pokusit se je vylepšit, žádat jejich zlepšení, na vyšší verzi. Musíte osvobodit moc svatého ohně uvnitř, která ležela spící mnoho tisíc let. Musíte se naučit nasměrovat a  zamířit svou energii do oblastí života, které si přejete změnit. Tím, že ustanovíte a stále zlepšujete svůj Dvanáctý Paprsek, Stvořitelovo Kolo Života, sázíte semínka záměrné změny, a dodáváte Svatý Oheň Tvoření potřebný k projevení, zhmotnění toho, co jste si vizualizovali. Když v tom budete zběhlí, váš osobní svět se stane kouzelným světem a vy se stanete Světelným signálem, aby to všichni viděli.

Když se majestátná síla Tvoření spojí s fyzickým mistrem jako oponující, protikladná síla, výsledkem je vždy zmatek. Ale, když je tato kouzelná síla natažena do odpovídající smyslové schránky, nádoby, se kterou si rozumí, vynoří se spousta zázraků. Musíte změnit očekávání o lidech kolem vás. Musíte uvolnit, nechat odejít strach ze zastávání určitého stanoviska, dávání hranic a říkat svou pravdu zahalenou závojem láskyplné energie. Je pro vás příkazem naučit se být vycentrovaní, když zažíváte kritiku. Nereagujte vztekem nebo energií nízké frekvence. Musíte se naučit povznést se nad každodenní stresující situace, abyste mohli transformovat okamžiky nesouladu na hodiny klidu.

Vesmír a zvláště Pod-Vesmír, ve kterém žijeme – jsou vprostřed úžasného procesu přeměny. Planety mění místo a posunují se blíže ke Slunci slunečního systému, jehož jsou součástí, galaxie a Pod-Vesmíry se rozpínají a pohybují se vzhůru, ven nebo dolů, podle úhlu pohledu pozorovatele. Formují se nové galaxie, jak je velkým přílivem Částic Světla/Života Stvořitele zažehnut podnět k rozpuku a semínka myšlenek nového Stvoření pronikají do vědomí všech smysly obdařených Bytostí.

Nikdy dříve jste neměli takovou možnost sloužit lidstvu a Stvořiteli.
Jste ve svém evolučním procesu na křižovatce, neboť svět jak jste ho znali pomalu zaniká. Jako Andělské Jiskry Stvořitele jste obdařeni velkým darem, drahocennou truhlou Esence Stvořitele, abyste ji užívali jakýmkoli způsobem si budete přát. Tento život jste začali s dávkou Adamantinových Částic Světla uložených ve vašem Svatém Srdci a s rezervou ukrytou ve vaší Kořenové Čakře, s Atomy Semínky Svatého Ohně někdy nazývané Kundalini a znázorňované jako stočený had. Vždy jste měli přístup ke Svatému Ohni uloženému ve vašem Svatém Srdci, ale musíte si pamatovat, jak používat Klíče ke Království, abyste zažehli a efektivně využívali tento mocný zdroj Božího Světla. Kundalini nebo Hadí Oheň je něco jiného, neboť musíte projasnit 51% pokřivené energie, kterou jste vytvořili v minulosti, abyste mohli čerpat z tohoto rezervoáru Stvořitelova Světla.

Jste vprostřed vesmírného procesu sjednocení, mí stateční přátelé, a budete se vyvíjet v příhodnou dobu, tak či onak
. Musíte si být vědomi toho, že tento transformační proces je dlouhý a úplný cyklus; nicméně, může to být skvělá cesta, pokud využijete výhodu moudrých učení a nástrojů, které vám nabízíme. Zákon Kruhu říká, že každé nové úsilí musí začít zevnitř z Tichého Bodu Moci Vůle, Esence Jádra Stvořitele/spolutvůrce.

Vaše Píseň Duše je tvořena vibračními vzorci nepodmíněné lásky, moudrosti, rovnováhy a souladu, harmonie střední Čtvrté a vyšších Dimenzí. Váš energetický podpis jako mistra svého Já, se sloučí s Nebeskou Mandalou Světla, zvuku a barvy, kterou budete rozpoznáni ve vyšších Říších. Jste poznáni podle jasu svého vnitřního Světla. Čím více Světelné Esence vstřebáte do své fyzické loďky, tím jasněji bude zářit vaše aura.

Pokud pohlížíte na všechno, co je v současnosti ve vašem životě, jako na přechodné, kromě Lásky/Světla a Duchovního Ohně ve vašem Svatém Srdci A v Duši, pak budete vědět, co se vám snažíme sdělit. Uvolněte svůj strach z minulosti a z budoucnosti, vyřaďte z provozu emocionální a mentální manipulaci druhých, kontrolu nad vámi a staňte se svobodným Duchem, kterým jste měli být.

Vibrační vzorce Fialového Plamene jsou jediné, ke kterým je přístup z obou stran, prostřednictvím Korunní Čakry a technik Svatého dechu i ze Země.
Vizualizujte si tento krásný Plamen planoucí z pod vašich chodidel, obklopující vaše tělo, jak přeměňuje jakékoli nesouladné vibrační frekvence, které kolem sebe můžete mít, než tento Svatý Plamen pošlete ven do světa ve větších a větších soustředných kruzích. Pamatujte, jeden člověk, který je vystředěný ve svém Svatém Srdci a Svaté Mysli může sdělit vesmírné pravdy a inspirované myšlenky miliónům lidí, zatímco milující vibrace jeho aurického pole požehná každého, s kým přijde do kontaktu.

Světová Pyramida je Stanicí ve středu (na půli) cesty pro vaše mnohočetná Duševní Já. Vaše dobré činy jsou uloženy v Pokladnici Světelného Úložiště v Pyramidě Světa. Každý rok se dobré skutky sklízí, a vaše milující myšlenky a činy jsou zvětšeny a tam uloženy. Větší část je smísena se Světlem Stvořitele, aby byla použita na největší dobro pro celé lidstvo. Vy dostanete své zvláštní dary a Boží svolení v souladu s tím, čím jste přispěli do Úložiště Světla.

Žádáme vás, abyste nás otestovali. S otevřenou myslí studujte základní vesmírné koncepty, které jsme vám poskytli, a pomalu ale věrně začleňte některé z nich do svého denního života. Dejte nám svolení, abychom vás vedli a inspirovali, a tím, že to uděláte, budete mít za sebou síly Nebe. Můžete prohrát jen tehdy, když se nebudete snažit nebo se vzdáte, milovaní.

Pamatujte: Jas vaší Boží Buňky Diamantového Jádra, plus Světlo vaší Duše a zář vašeho Svatého Srdce tvoří záření vašeho aurického pole Světla.  Andělské království násobí Světlo; lidské království ho rozptyluje (vyzařuje) do široka. Můžete se vyhřívat v požehnané Lásce/Světle svého Boha Otce/Matky nyní a navždy. Vždy jsme nablízku, abychom vás vedli, směrovali, inspirovali a chránili.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Komentář přidal(a) Ywet dne 27.Leden.2015 v 22:21

Pravdupovediac, nečítala som to, len očami prebehla /pre mňa dosť dlhé/.

Takže teraz som si text v rýchlosti prečítala ..... všetko by bolo dobré, až na posledné dva odstavce ..... to už mi "zasvietil červený výkričník". Keď v channelingoch vyzývajú k napojeniu na Zdroj cez svätého, božstvá, alebo archanjela, začne vo mne rásť odmietnutie.

http://orgo-net.blogspot.cz/2015/01/channelingy-odhodte-masky.html

http://orgo-net.blogspot.cz/2015/01/channelingy-odhodte-masky-2.html

http://orgo-net.blogspot.sk/2015/01/jak-nas-channelingy-tahaji-za-n...

http://orgo-net.blogspot.cz/2013/11/jak-nas-channelingy-tahaji-za-n...

Komentář přidal(a) Raalaam dne 28.Leden.2015 v 18:24

Osobne channelingom už neverím. Mám doma pár knih, ktoré ma tiež ťahali za nos a teraz sú vhodné akurát do zberu, alebo s nimi priložím do krbu. Čítal som niekedy v channelingu Tajemství Amenti, že všetky channelingy sú kontrolované - je tam aj vypísané kým. Avšak aj Tajemství Amenti je channeling a beriem ho s rezervou. Je ťažké sa v tom marazme orientovať, tak som to všetko od seba odstránil.

Komentář přidal(a) Ywet dne 28.Leden.2015 v 22:07

Ano sandra existujú Archanjeli. Majú rôzne zameranie, ale v podstate to je jedno. Keď potrebuješ pomoc, Archanjelske energie už vedia čo majú poslať :-)
Napríklad tu je zoznam http://www.ewavestenie.net/anjelska_energia/zoznam_archanjelov.html

Ešte by som chcela upozorniť, že entity často zneužívajú ich podobu.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
před 1 minutou
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zatím sem nic nepište a nevkládejte, není to ještě zcela hotové."
před 15 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Posvátná geometrie a principy tvoření

5 základních platonských těles. Hroty posvátné geometrie fungují jako bílé díry (frekvence Jang - projekce, která energii…Zobrazit další
před 16 minutami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Uživatel Jirka Tanistra zanechal komentář k uživateli Maris Ahmed.
"Muj email je   jirkatanistra@gmail.comtam mne můžete kontaktovat.Jirka"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.9*.2020

Exaktné vedy - A Múdrosť, ktorou je Láska.Hĺbkou zvnútornenia individuálne prejavená - znovu zrodená /znovu sa rodiaca/. Inšpirujúca, motivujúca v menšom, či väčšom zabudnutí žijúceho Človeka - ľudí.Energie o ktorých bolo v kódoch hovorené…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velká tajemství budou odhalena (Marného okénko 19.Q9.2Q2Q.) Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19

Dr. Buttar - Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 Přepis textu níže uvedeného videa:Moderátorka: Některé lidi zajímá, jak je to s rouškami, karanténou, co se na nás chystá… Říkají, že spousta lidí zemře, ale nezemřela… Teď se věci znovu…Zobrazit další
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je nošení roušek velice škodlivé Vašemu zdraví a jak se proti povinnosti nošení roušek bránit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu žalobu na ČR za roušky uživatele Ina Obr.
"* Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu žalobu na ČR za roušky uživatele Ina Obr.
"Bububu s pokutami :) Netreba to platit, stale to hovorim :) Pána vytiahli policajti z vlaku pretože nemal rúško a nezaplatil pokutu na mieste tak mu pohrozili ,že zaplatí 1650 eur.Ale z úradu mu prišlo ,že…"
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby