* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

 

Je mým přáním sdílet s vámi příběh, abych v tomto čase vašeho růstu vyjádřil své vedení a moudrost.

Krásná, mocná a zářívá duše se manifestuje na Zemi jako fyzické tělo. Pojmenujeme si tuto duši Josef a necháme ji vzít na sebe mužskou podobu. Josef je nyní zcela dospělý člověk, již mnoho času strávil objevováním a poznáváním světa, který existuje na Zemi. Světlo, které bylo při jeho narození tak jasné, stále zůstává, ale Josef už si není tohoto aspektu svého bytí vědom; jeho mysl a aura se zaplnily jinými myšlenkami, touhami a rozptýlením. Josef cítí, že v jeho životě něco chybí, po něčem touží, ale neumí identifikovat, co je to, co mu tolik chybí. Cítí ve svém nitru smutek, i když je šťastný a vše se zdá být v pořádku.

 

Josef se rozhodne, že musí sám sobě dovolit uniknout a vydat se na cestu; neví kam půjde či co bude dělat, ale svoboda mu dává pocit veselosti a vzrušení. Rozhodne se, že i když chce cestovat, půjde všude pěšky, aby byl odkázán jen sám na sebe. Josef začne balit nějaká zavazadla a aniž by věděl, jak dlouho bude pryč nebo kam půjde, balí si mnoho oblečení, nástrojů, které mu pomohou přežít a dokonce i knihy, aby se na cestě zabavil. Opustí domov obtěžkán zavazadly, ale jejich váhu necítí, jeho nadšení ho pohání vpřed a vědomí, že bude všechny ty věci potřebovat, dovoluje, že mu zavazadla připadají neskutečně lehká. Jde a poskakuje si; není si jist, kam vlastně jde, ale je rozhodnut být tvůrčí.

Postupně se zavazadla stávají přítěží, jeho nadšení slábne a začíná proklínat všechna ta zavazadla i sebe sama, že je bral. Už se necítí svobodný, ale připoutaný, přesně tak, jak se cítil, než odešel. Posadí se a začne zavazadla prohrabávat, vyhazuje nepotřebné věci, dokud nemá jen jeden malý batůžek s tím nezbytným, co bude potřebovat k přežití. Nechá vše, co nepotřebuje u dveří kohosi s poznámkou, ať si vezme, co chce a zbytek někomu dá. Jeho nadšení se opět oživí. Po dlouhém dni plném tvůrčích rozhodnutí se ocitne u řeky, rozhodne se odpočinout si pod stromem. Vyndá si knihu a začne si číst, zcela se ponoří do jejího světa fantazie. Skrze větve stromu na břehu řeky začne foukat vítr a sfoukne knihu na zem a pohrává si sní. Josef nechá knihu být a zachumlá se do oblečení, aby se zahřál.

Josef má už jen velmi málo věcí, začíná se stmívat a on se začíná podivovat, proč chtěl uniknout z reality, proč si myslel, že ta realita, kterou si pro sebe vytvořil, bude nyní lepší, než ta předešlá. Stále měl pocit, jakoby s sebou vláčel mnoho zavazadel, hroznou přítěž, a říkal si, jestli vůbec může v pozemské realitě zažít nějakou krásu, svobodu a vzrušení. Vítr stále ostře foukal větvovím a Josef se ještě více schoulil a zachumlal, aby mu bylo tepleji a pohodlněji. Zdálo se mu, jakoby vítr k němu promlouval, i když neslyšel žádný hlas. Vítr mu ukazoval, že se potřebuje zbavit veškeré přítěže, nechat ji od sebe odfouknout. Josef začal přemýšlet o všech věcech, které udělal a za které se styděl a prostě je nechal odfouknout větrem pryč. Potom uvažoval o všech okamžicích, kdy zažil bolest a smutek a dovolil, aby všechny ty emoce a energetická zranění odnesl vítr pryč. Uvažoval, co ještě by měl nechat odejít a zjistil, že musí na větrné vlně poslat odpuštění lidem, které vinil z toho, že mu ublížili nebo mu v minulosti škodili a on dovolil, aby mu bylo ublíženo. Jeho tělo už bylo mnohem lehčí a on cítil, jak smutek, který s ním vždy byl, polevuje, a přece vítr kolem něj stále silně vál. Vybídl sám sebe, aby propustil opravdu vše, co má být propuštěno. Uvědomil si, že se již odpoutal od lidí kolem sebe a to i tím, že se vydal na tuto cestu; stále je hluboce miloval, ale nyní věděl, že kdyby musel být sám, byl by dokonale šťastný a dokázal by se o sebe postarat. Stále schoulený si uvědomil, že něco si žádá jeho pozornost. Musel vyjít ze sebe. Musel nechat vítr, aby odvál veškeré jeho vnímání sebe sama, myšlenky, které si o sobě vytvořil, ať dobré či špatné, způsob, jakým o sobě mluvil, věci, které na sobě miloval i nenáviděl, a také své sny a touhy do budoucna, které si vystavěl ve své mysli pod vlivem své osobnosti i dalších lidí. Začal pozvolna uvolňovat své fyzické i energetické sevření. Byl šťasten, že od něj byly odváty velké části jeho bytosti a dychtivě čekal až uvidí, co zbylo.

Propukl v pláč, v záplavu slz, tolik ho bolelo propustit určité představy o sobě, ale byl také naplněn velkou radostí a svobodou. Uvědomil si, že čekal celý život, aby tohoto dosáhl a věděl, že je to něco, v čem bude pokračovat i v budoucnosti.

Upadl do spánku a vplul do snu o stromu, který vyrůstal ze zemské půdy. Sledoval, jak strom vyrůstá do síly a charakteru. Strom byl pro svůj život připoután k jednomu místu a přesto si ve své realitě uchoval svobodu. Pak sám sebe pocítil jako strom vyrůstající ze zemské půdy hned vedle prvního stromu. Možná pociťoval trochu obavy, že roste tak blízko toho původního stromu. Byl vyšší a vyšší a jeho znepokojení rostlo. Pak ještě jednou zafoukal vítr a připomněl mu, aby nechal to znepokojení odejít a jen pozoroval. Josef nechal vítr, aby jeho znepokojení a obavy odnesl a ke svému údivu začal jako strom splývat s prvním, vyšším stromem. Když vklouzl do energie a vědomí toho stromu, zjistil, že přijal do svého bytí nesmírnou svobodu. I když se nemohl hnout ze svého stanoviště, cítil se silný a oproštěný od vší přítěže, cítil jasnost ve své mysli, srdci i emocích. Už ho nic nesužovalo, pochopil, že nemusí být jako ostatní lidé, nepotřeboval mít to, co ostatní vytvořili, mohl být jen sám sebou a být šťastný v realitě, kterou si pro sebe vytváří. Věděl, že kdyby v něm vyvstaly jakékoli energie, myšlenky či emoce, aby zapochyboval o svobodě a míru, které si vytvořil, že může jenom požádat vítr, aby je odnesl pryč, neboť byl připraven je větru odevzdat. Uvědomil si, že může žít šťastně obklopen mnoha věcmi nebo že může žít jednoduše. Josef také pochopil, že kdyby začal padat déšť, sníh či kroupy, byl by stále šťastný a že vnější prožitky nemohou zničit mír, sílu a svobodu, které si vytvořil uvnitř sebe. Svoboda s sebou přinesla obrovskou radost, která ho naplnila ještě větší odvahou v jeho přesvědčeních.

Začalo na něj svítit slunce, on načerpal veškeré vědomí toho prvního stromu a nyní cítil nesmírnou jednotu a spojení se vším. Zdálo se, že slunce září stále jasněji; bylo to, jako by kolem něj tančily tisíce světel. Představil si, jak otevírá svou hruď tomu světlu a nechává je vtéci do svého bytí.

Z jeho nitra vystoupilo uvědomění: ‘Osvobodil jsi se od vlivu obecného lidského vědomí, dal jsi si svobodu myslet a cítit, jak chceš, ne ze své osobnosti nebo pod vlivem ostatních, ale ze své duše. Já jsem tvá duše a jsem tu, abych tě vedla kupředu. Vydejme se nyní společně na skutečnou cestu. Ve svém snu jsi splynul s větším stromem, to jsem byla já, tvoříme jednoho Josefa. Prohlédni si své tělo, je naplněno světlem, prohlédni si své srdce a mysl, jsou otevřené a čisté. Má energie je tu vždy, jako přítel, který tě vede. Pamatuj si, že nic na Zemi nemůže stvořit tvou identitu; tvá pravá identita je tvá duše a Stvořitel.’

Josef se postavil a protáhl se, cítil se jinak. ‘Co budeme dělat?’, zeptal se sebe sama a odpověď přišla okamžitě.

Doufám, že se vám můj příběh líbil; v těch slovech a myšlenkách je pro vás mnoho vzkazů k rozjímání a k včlenění do vašeho života. Je to na vás, abyste dovolili své vlastní duši, aby vám ukázala svá poselství, protože každý člověk může vidět něco jiného. Možná se vám bude zdát užitečným přečíst si toto poselství ještě jednou a zapsat si všechny vzkazy či kousky moudrosti, která k vám prosvítá. Já věřím, že toto poselství je vhodné pro dobu, kterou nyní prožíváme na Zemi i v rámci Stvořitelova vesmíru.

S andělskou láskou, ochranou a podporou

Archanděl Michael

© Natalie Glasson, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

www.vzostup.sk

 

Zobrazení: 127

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 14 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 14 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 14 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 14 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 15 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 18 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby