* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

 

Je mým přáním sdílet s vámi příběh, abych v tomto čase vašeho růstu vyjádřil své vedení a moudrost.

Krásná, mocná a zářívá duše se manifestuje na Zemi jako fyzické tělo. Pojmenujeme si tuto duši Josef a necháme ji vzít na sebe mužskou podobu. Josef je nyní zcela dospělý člověk, již mnoho času strávil objevováním a poznáváním světa, který existuje na Zemi. Světlo, které bylo při jeho narození tak jasné, stále zůstává, ale Josef už si není tohoto aspektu svého bytí vědom; jeho mysl a aura se zaplnily jinými myšlenkami, touhami a rozptýlením. Josef cítí, že v jeho životě něco chybí, po něčem touží, ale neumí identifikovat, co je to, co mu tolik chybí. Cítí ve svém nitru smutek, i když je šťastný a vše se zdá být v pořádku.

 

Josef se rozhodne, že musí sám sobě dovolit uniknout a vydat se na cestu; neví kam půjde či co bude dělat, ale svoboda mu dává pocit veselosti a vzrušení. Rozhodne se, že i když chce cestovat, půjde všude pěšky, aby byl odkázán jen sám na sebe. Josef začne balit nějaká zavazadla a aniž by věděl, jak dlouho bude pryč nebo kam půjde, balí si mnoho oblečení, nástrojů, které mu pomohou přežít a dokonce i knihy, aby se na cestě zabavil. Opustí domov obtěžkán zavazadly, ale jejich váhu necítí, jeho nadšení ho pohání vpřed a vědomí, že bude všechny ty věci potřebovat, dovoluje, že mu zavazadla připadají neskutečně lehká. Jde a poskakuje si; není si jist, kam vlastně jde, ale je rozhodnut být tvůrčí.

Postupně se zavazadla stávají přítěží, jeho nadšení slábne a začíná proklínat všechna ta zavazadla i sebe sama, že je bral. Už se necítí svobodný, ale připoutaný, přesně tak, jak se cítil, než odešel. Posadí se a začne zavazadla prohrabávat, vyhazuje nepotřebné věci, dokud nemá jen jeden malý batůžek s tím nezbytným, co bude potřebovat k přežití. Nechá vše, co nepotřebuje u dveří kohosi s poznámkou, ať si vezme, co chce a zbytek někomu dá. Jeho nadšení se opět oživí. Po dlouhém dni plném tvůrčích rozhodnutí se ocitne u řeky, rozhodne se odpočinout si pod stromem. Vyndá si knihu a začne si číst, zcela se ponoří do jejího světa fantazie. Skrze větve stromu na břehu řeky začne foukat vítr a sfoukne knihu na zem a pohrává si sní. Josef nechá knihu být a zachumlá se do oblečení, aby se zahřál.

Josef má už jen velmi málo věcí, začíná se stmívat a on se začíná podivovat, proč chtěl uniknout z reality, proč si myslel, že ta realita, kterou si pro sebe vytvořil, bude nyní lepší, než ta předešlá. Stále měl pocit, jakoby s sebou vláčel mnoho zavazadel, hroznou přítěž, a říkal si, jestli vůbec může v pozemské realitě zažít nějakou krásu, svobodu a vzrušení. Vítr stále ostře foukal větvovím a Josef se ještě více schoulil a zachumlal, aby mu bylo tepleji a pohodlněji. Zdálo se mu, jakoby vítr k němu promlouval, i když neslyšel žádný hlas. Vítr mu ukazoval, že se potřebuje zbavit veškeré přítěže, nechat ji od sebe odfouknout. Josef začal přemýšlet o všech věcech, které udělal a za které se styděl a prostě je nechal odfouknout větrem pryč. Potom uvažoval o všech okamžicích, kdy zažil bolest a smutek a dovolil, aby všechny ty emoce a energetická zranění odnesl vítr pryč. Uvažoval, co ještě by měl nechat odejít a zjistil, že musí na větrné vlně poslat odpuštění lidem, které vinil z toho, že mu ublížili nebo mu v minulosti škodili a on dovolil, aby mu bylo ublíženo. Jeho tělo už bylo mnohem lehčí a on cítil, jak smutek, který s ním vždy byl, polevuje, a přece vítr kolem něj stále silně vál. Vybídl sám sebe, aby propustil opravdu vše, co má být propuštěno. Uvědomil si, že se již odpoutal od lidí kolem sebe a to i tím, že se vydal na tuto cestu; stále je hluboce miloval, ale nyní věděl, že kdyby musel být sám, byl by dokonale šťastný a dokázal by se o sebe postarat. Stále schoulený si uvědomil, že něco si žádá jeho pozornost. Musel vyjít ze sebe. Musel nechat vítr, aby odvál veškeré jeho vnímání sebe sama, myšlenky, které si o sobě vytvořil, ať dobré či špatné, způsob, jakým o sobě mluvil, věci, které na sobě miloval i nenáviděl, a také své sny a touhy do budoucna, které si vystavěl ve své mysli pod vlivem své osobnosti i dalších lidí. Začal pozvolna uvolňovat své fyzické i energetické sevření. Byl šťasten, že od něj byly odváty velké části jeho bytosti a dychtivě čekal až uvidí, co zbylo.

Propukl v pláč, v záplavu slz, tolik ho bolelo propustit určité představy o sobě, ale byl také naplněn velkou radostí a svobodou. Uvědomil si, že čekal celý život, aby tohoto dosáhl a věděl, že je to něco, v čem bude pokračovat i v budoucnosti.

Upadl do spánku a vplul do snu o stromu, který vyrůstal ze zemské půdy. Sledoval, jak strom vyrůstá do síly a charakteru. Strom byl pro svůj život připoután k jednomu místu a přesto si ve své realitě uchoval svobodu. Pak sám sebe pocítil jako strom vyrůstající ze zemské půdy hned vedle prvního stromu. Možná pociťoval trochu obavy, že roste tak blízko toho původního stromu. Byl vyšší a vyšší a jeho znepokojení rostlo. Pak ještě jednou zafoukal vítr a připomněl mu, aby nechal to znepokojení odejít a jen pozoroval. Josef nechal vítr, aby jeho znepokojení a obavy odnesl a ke svému údivu začal jako strom splývat s prvním, vyšším stromem. Když vklouzl do energie a vědomí toho stromu, zjistil, že přijal do svého bytí nesmírnou svobodu. I když se nemohl hnout ze svého stanoviště, cítil se silný a oproštěný od vší přítěže, cítil jasnost ve své mysli, srdci i emocích. Už ho nic nesužovalo, pochopil, že nemusí být jako ostatní lidé, nepotřeboval mít to, co ostatní vytvořili, mohl být jen sám sebou a být šťastný v realitě, kterou si pro sebe vytváří. Věděl, že kdyby v něm vyvstaly jakékoli energie, myšlenky či emoce, aby zapochyboval o svobodě a míru, které si vytvořil, že může jenom požádat vítr, aby je odnesl pryč, neboť byl připraven je větru odevzdat. Uvědomil si, že může žít šťastně obklopen mnoha věcmi nebo že může žít jednoduše. Josef také pochopil, že kdyby začal padat déšť, sníh či kroupy, byl by stále šťastný a že vnější prožitky nemohou zničit mír, sílu a svobodu, které si vytvořil uvnitř sebe. Svoboda s sebou přinesla obrovskou radost, která ho naplnila ještě větší odvahou v jeho přesvědčeních.

Začalo na něj svítit slunce, on načerpal veškeré vědomí toho prvního stromu a nyní cítil nesmírnou jednotu a spojení se vším. Zdálo se, že slunce září stále jasněji; bylo to, jako by kolem něj tančily tisíce světel. Představil si, jak otevírá svou hruď tomu světlu a nechává je vtéci do svého bytí.

Z jeho nitra vystoupilo uvědomění: ‘Osvobodil jsi se od vlivu obecného lidského vědomí, dal jsi si svobodu myslet a cítit, jak chceš, ne ze své osobnosti nebo pod vlivem ostatních, ale ze své duše. Já jsem tvá duše a jsem tu, abych tě vedla kupředu. Vydejme se nyní společně na skutečnou cestu. Ve svém snu jsi splynul s větším stromem, to jsem byla já, tvoříme jednoho Josefa. Prohlédni si své tělo, je naplněno světlem, prohlédni si své srdce a mysl, jsou otevřené a čisté. Má energie je tu vždy, jako přítel, který tě vede. Pamatuj si, že nic na Zemi nemůže stvořit tvou identitu; tvá pravá identita je tvá duše a Stvořitel.’

Josef se postavil a protáhl se, cítil se jinak. ‘Co budeme dělat?’, zeptal se sebe sama a odpověď přišla okamžitě.

Doufám, že se vám můj příběh líbil; v těch slovech a myšlenkách je pro vás mnoho vzkazů k rozjímání a k včlenění do vašeho života. Je to na vás, abyste dovolili své vlastní duši, aby vám ukázala svá poselství, protože každý člověk může vidět něco jiného. Možná se vám bude zdát užitečným přečíst si toto poselství ještě jednou a zapsat si všechny vzkazy či kousky moudrosti, která k vám prosvítá. Já věřím, že toto poselství je vhodné pro dobu, kterou nyní prožíváme na Zemi i v rámci Stvořitelova vesmíru.

S andělskou láskou, ochranou a podporou

Archanděl Michael

© Natalie Glasson, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

www.vzostup.sk

 

Zobrazení: 135

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 19 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 19 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby