Božská zlatá

Milí moji všetci. :-) Ešte včera sa mi takmer nedalo dýchať. Skutočne to bolo pár dní veľmi náročné. Kto ma dobre pozná, vie, aký je môj názor na hranie divadla - v akomkoľvek zmysle. Len toľko by som chcela povedať za seba. Viem, čo sa smerom ku mne /to znamená k nám/ odohrávalo. To sú výhody i nevýhody schopností, ktoré máme.


V zmysle výhod pomáhame a v zmysle nevýhod nám často tečú slzy po tvári. Dôvodom je ľútosť nad nepochopením i správaním. Čo je najnáročnejšie v súvislosti s najbližšími. Ale taký je život, taký je tento svet a my sme neprišli pre to, aby sme sa ľudskému nevedomiu, nevedomosti, poddávali. Čo cítime hlboko v našom neviditeľnom vnútri je neochvejná viera v lepší svet, aký sme na Zemi poznali. Takže žiadne slzy, žiadne beználadové stavy, dvíhame sa milí priatelia. Rozdýchavame sa. Kto, alebo čo nám pritom pomáha - je intenzívne sa prejavujúca vibrácia božskej zlatej s ktorou súvisí i chrám svetla o ktorom som včera písala. Chcem poďakovať Robertovi, ktorý zorganizoval akciu mojej energetickej podpory - a rovnako každému z Vás. Možno niektorí cítili, že ich to ku mne nepúšťa. Vysvetlím dôvod - zobrali to “do rúk” vysoké biele bytosti. Detaily nie je potrebné vysvetľovať. :-) Už je dobre. :-)
….a bude čoraz lepšie. Nemám na mysli len seba, ale všetkých nás. Konečne sme sa dostali celoplanetárne do štádia uvedomenia si, aké dôležité je….. aký hlboký význam má pre nás všetkých i pre našu Zem …ťahanie za jeden povraz. Zmena prístupu, uvedomenie si súvislostí ku ktorým sme časom dozreli, sa veľmi pozitívne prejavila v efekte celosvetovej meditácie.

Dnes Vám odovzdám pár kódov, medzi ktoré sú zakomponované energie slnečnej zlatej. To znamená obrazy, ktoré sú taktiež kódmi a na energetickej úrovni pomáhajú mimozmyslove často lepšie ako slová. :-)

Ale teraz stručne, jasne… v pár bodoch o aktuálnom dianí. Trochu sa pravdepodobne aj zasmejete. :-) Tak ako som sa rehotala ja, keď som informácie písala.

1./
“Houston…. máme problém. Nievieme, čo sa deje….” :-)

2./
Liečivé vibrácie Božskej zlatej energie.

3./
Včera večer, približne medzi 23.00 - 24.00 som mimozmyslove videla tlieskať snáď všetky bytosti v kozmickom priestore. Smerom od tých najvyšších. Išlo to ako rozpínajúca sa zvuková vlna po jednotlivých časových líniach. Mne sa tlieskať nechcelo, respektíve som nevládala, tak som toto veľkolepé dianie len sledovala. :-)

4./
Keď som sa ráno prebúdzala, videla som ešte posledný obraz nočného cestovania v čase. Maliara, ktorý stál pred bielym plátnom a obomi rukami súčasne maľoval škicu obrazu. Súčasne…. to znamená nie len pravou, alebo len ľavou hemisférou.

5./
Igráčikovia…. pamätáte si na malých panáčikov pre deti? Bola to napríklad sestrička s kompletnou výbavou…. požiarnik so všetkým, čo k jeho výbave patrí…. lekár…. zdravotník…. atď. Predávali sa v krabičkách. Bola to obľúbená hračka aj mojich detí. A veru aj ja som sa s nimi rada zahrala. Keď si predstavíme, že majú panáčikovia prepojené vnútro s povrchom ….či už gumičkami, alebo iným spôsobom - výsledný efekt je taký, že keď dvihne jednu rúčku - rovnako sa dvihne aj druhá. To isté platí pre nôžky. Akoby nám tým chcel povedať, že jedna bez druhej nemôže fungovať…. že predsa tak je to normálne. V praktickom živote to vyzerá asi tak, že keby chcel panáčik niekoho kopnúť do zadku - zistil by, že sa to nedá, pretože by vzápätí po zadku dostal sám….. :-)
/Potrebujeme sa aj zasmiať, nadľahčiť úsmevom vážne sa tváriace tváre. A naviac - asi tak to bude v reáli vyzerať/.

….a v šiestom bode pridáme ešte trochu korenistých ingrediencií…. :-)

6./
“ Ty vole, čo to je ? ” ……..typické spontánne prejavy, reakcie na niečo, čo bolo nami dlho zabudnuté.

7./
Včera v poobedňajších hodinách sme vdýchli /boli posilnení/ Božský dych….Vydýchnutie - chvíľa bez dychu - napojenie. Jednoducho povedané sme sa na chvíľočku vypli a znovu zapli. Počas niekoľkých predchádzajúcich dní sme mohli mať pocit, že sa doslova strácame v čase. Mnohí mali problém si spomenúť, aký je dátum… aký je deň. Všetko sa takpovediac zlievalo v jednom čase a bolo sem tam náročné sa v tejto novej skúsenosti orientovať. Padala energetická krivka predovšetkým u ženskej časti populácie, ktorá “na čele” s energiou Božskej Matky zobrala intenzívne proces do rúk.

8./
Haló…. tu som…. čo ma nevidíš? Približne takto vyzerali situácie počas viacerých predchádzajúcich dní. Ja viem, že sa to ťažko mnohým chápe, ale čokoľvek sa v tomto zmysle dialo súviselo s miznutím a vracaním sa späť v čase. Jednoducho povedané - behanie po dimenzionálnom moste /mostoch/. Medzi realitami 4D a 5D, ale i frekvenčne vyšších nelineárnych svetov.

9./
Stav, ktorým sme prechádzali spolu so Zemou má vedecké pomenovanie - homeostáza. Čo súvisí jednoducho povedané s dôležitosťou udržiavania rovnováhy medzi vnútorným a vonkajším prostredím /ale i v rámci množiny prostredia vonkajšieho, ako i množiny prostredia vnútorného/. Čo súvisí s dôležitosťou rovnováhy. Takpovediac vo veľkom štýle nám pomáhali bytosti svetla. Od Boha a jeho zlatej /najvyššie kozmické energie/ až po bytosti svetla na Zemi vtelené.

Zatiaľ toľko, milí priatelia. Prajem nám všetkým čo najkrajší a najpríjemnejší deň….* * * * * * *


Božské oko je lupa. Takpovediac z oboch strán. I z tej strany, ktorú sme schopní fyzickým zrakom /zmyslove/ vnímať, registrovať - i z tej druhej do ktorej mnohí nedovidia. Inými slovami povedané - je to svet /vesmíry/, ktorý sa nachádza na druhej strane šošovky. Svet svetla. 
Iným spôsobom povedané: …..keď je obraz väčší, ako sa zdá, ale i menší ako si myslíme.

from Blogger http://ift.tt/1MPpVQT
via IFTTT