* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Agrosymbolika - 25.9.2011

V mnohom ste pochopili, mnohé je ešte pre Vás otázkou. Všetko čo odovzdávame Vašej populácii, akoukoľvek formou a spôsobom je dôležitým symbolom, symbolikou, písmom, ktoré vnáša osvietenie. Stupňami rastu vedomia sa dokážete v tomto čase nanebovstupovania, to znamená zlaďovania sa s frekvenciou vyššieho vedomia, zamerať na všetko čo prichádza z iných subatomárnych sfér vesmíru. Máte už schopnosť skúmať, hľadať a nájsť odpoveď. Je medzi Vami poslaného veľa svetla a tí, ktorí poznajú tajomstvo uhlov a tvarov vedia čo znamená ten či ten kód.

     

Mnoho z Vás čelí útokom zo strany racionálneho chápania geometrických obrazov či už na poliach, v hline, na snehu, alebo v ľade. Vytvorených nami. Vytvarovaných formulou svetla, matricou hviezdnych kódov. Všetky symboly, ktoré Vám zanechávame hovoria o zmene, ktorá prichádza. O vzostupe populácie. Počas prebiehajúcich zmien pridávame ďalšie a ďalšie kódy, aby ste sa naučili ich postupne chápať a rozumieť im. Ukazujú Vám smer. Sú cielene zamerané na Zem a planéty slnečnej sústavy. Otvárajú vedomie srdca. Vo chvíli, keď tento symbol uvidíte a šírite ho ďalej medzi populáciu, otvára sa Vám ďalší stupeň pochopenia. Odkódovávajú sa informácie, ktoré v sebe nesiete už tisícročia a v tomto čase evolúcie ste schopní im porozumieť a čítať ich.

     

Človek, ktorý sa pozerá na kód na pôde Zeme sa aktívne vedomím "prenáša" do stredu galaxie. Cítite to, keď stojíte uprostred kruhov. Dejú sa Vám veci, ktoré si nedokážete vysvetliť. "Vznášate" sa, hojdáte, máte migrénu, pocit, že niekam stúpate, alebo padáte. Na niekoho pôsobí tento stav pozitívne, harmonizuje ho, na niekoho opačne. Dôvodom je skutočnosť, že človek ako organická bunka je v tejto sfére hustejšieho, hmotného tela. Jeho vedomie ho ukotvuje v pásme 3D reality. Človek, ktorý je schopný sa meditačne uvolniť, pobyt v obrazci mu navodí pocit kľudu, šťastia. To znamená, že vie, vnútorne cíti vibráciu, energiu, žiarenie, ktoré v kruhoch zostáva ukotvené. Akoby sa nadnáša, uvoľňuje a súčasne drží ukotvený so Zemou. Je to odľahčujúci pocit, ktorý na človeka pôsobí pozitívne. Vlieva mu do tela energiu, ukľudňuje ho a dodáva pocit radosti a šťastia. 

     

V opačnom prípade je dôvodom nedostatočné ukotvenie so zemským jadrom. Toto nedostatočné ukotvenie je spôsobené prílišnou zaujatosťou samým seba, izoláciou od okolia, odmietaním prijímať zmeny, ktoré sú súčasťou jeho vývoja a rastu. Jednoducho povedané, človek musí byť spojený s hmotnom svojho tela, aby dokázal postúpiť vyššie. Ukotvenie je dôležité pre každého kto žije na Zemi. Pretože je jej súčasťou. "Nelieta" nad ňou. Tvorí s ňou jeden celok. Človek je dôležitým prvkom, článkom jej spoločnej existencie. Preto je potrebné si túto pravdu uvedomiť. Je veľa meditácií, veľa spôsobov ako docieliť stav uzemnenia a súčasne mať schopnosť svoje vedomie i telo povznášať vyššie do iných, nových sfér.

     

Agrosymboly sú tiež posvätnou geometriou prenášanou týmto spôsobom do kolektívneho vedomia. Je potrebné začať ich čítať od stredu. Nech majú akékoľvek tvary a "písmo". Mnohokrát sa Vám javí symbol nerozlúštiteľný. Ale nie je to tak. Je vcelku jednoduchým stupňom Vášho chápania. My vieme, že konáte, vnímate a tvoríte ľavou hemisférou. Pracujete tým spôsobom, že nepoužívate pravú časť mozgovej sféry, ktorá Vám dá odpoveď na mnohé čomu nerozumiete. Zapojte city, emócie, zapojte srdcové vnímanie a uvidíte, že rozlúštite písmo, ktorému ste nerozumeli.

 

Konštrukcia schém obilných a iných geometrických tvarov :

     

Agrosymboly vznikajú prenášaním vibrujúcich fotónových častíc, ich cielene vytvorených zväzkov geomanticky prenášaných na povrch Zeme za pomoci gama lúčov, spôsobom prijateľným človeku. To znamená, že máme vytvorenú matricu, ktorá je uložená v spodnej časti našich lodí, ktoré majú rôznu veľkosť podľa účelu, funkcie. Telemetricky projektujú pomocou zhlukov fotónov žiarením do polí obrazce, pričom matrica tvarov je umiestnená na spodnej časti lodí. V spojení so žiarením a intenzitou tlakovej vlny vytvárajú kódy posolstvá populácii. Vytvorenie týchto obrazcov je pre nás technický detail. Pretože fotóny sú miniatúrne inteligentné častice, schopné cielene sa pohybovať a nasmerovaním vytvoriť objektívnu kresbu. Je to ako keď Vy chcete pocukrovať koláč a predtým naň položíte šablónu, ktorou chránite iné miesta. Tak aj my rotáciou spodnej časti lodí aktivujeme stĺp žiarenia, konkrétne zacielený na časť Zeme. Fotóny môžu modelovať tvar na akomkoľvek povrchu. Prenikajú i cez hrubú hmotu. Či je to kov, alebo iný materiál. Väzbou početnejších zväzkov väčšou intenzitou preniknú danou látkou, miestom, ktoré je potrebné zmeniť, alebo prispôsobiť inému tvaru.

 

Nanodimenzionálna sféra, ktorú tvoríte Vy, ľudia, je multiciplitne premietaná do sféry planét. Vy, každý zvlášť, akoby jedna planéta univerza, kráčate vývojom vyššie a ďalej tak ako Zem na ktorej žijete. Tak ako iná planéta. Planéty  -  rovnako ako Vy  -  tvoria symbiózu celého univerza. Sú taktiež krížením, spleťou energií, vibrácií. Všetko so všetkým ladí a vytvára jeden celok vesmíru. Je to vesmírne spájanie, "posúvanie" centrálnym okom univerza do vyššieho a vyššieho vedomia. Agrosymboly Vám ukazujú smer Vašej cesty. Do ďalšieho stupňa.  Okrem množstva geometrických tvarov sa vyskytuje i tvar hlavy bytostí  iných svetov. Tváre, ktorá Vám chce akoby niečo povedať. Tieto tváre sú odpoveďou na otázku, či existuje iný svet ako Váš. Iné spoločenstvo vesmíru. Áno, je to tak. Na mnohých frekvenciách času sú bytosti, ktoré žijú a tvoria tak ako Vy aj keď iným spôsobom. Neukvapujte sa v záveroch, že svet, ktorý sa Vám takouto formou  predstavuje a snaží sa Vám pomôcť je negatívny.  

 

Všetky upozornenia, ktoré vnímate zo strany Vášho sveta sú zámerom, hrozbou, strachom navodzujúcim nekľud a disharmóniu, ktorá sa okamžite premieta do kolektívneho vedomia a nedovoľuje mu rásť. Je to snaha tých, ktorí chcú ovládať. Myšlienkou, činom. Verte, že každý z Vás má v srdci plamienok lásky, ktorý neustále horí a radí čomu má a nemá človek veriť. Nenechajte sa prosím ovplyvniť strachom. Strach je vo Vašej sfére emóciou, ilúziou vytvoreným pocitom, že niečo sa stane, čo sa stať nemá. A Vy sami si takto navodíte strach z neznáma, neskutočna, nereálna.  Vy sami ho preto máte schopnosť vymazať, vygumovať zo svojho vedomia. Skúste to všetci a uvidíte, že sa to dá. Pristupovať s čistým srdcom, s láskou, s pozitívnou mysľou a tvorením ku všetkým.

     

Je to hra svetiel a tmy, kedy tma nechce dovoliť svetlu "svietiť" a rásť. Zintenzívňovať jeho bezhraničnú farebnosť trblietavých úlomkov lásky, ktoré vesmír tvoria a snažia sa včleniť tam aj Vás. Po kúskoch, po častiach vedomia a jeho lásky. Verte, prosím sami sebe. Vy, ktorí viete že svet nezaniká. Len rastie, vyvíja sa, kráča vpred. 

     

Ste už iní, mohutne rozžiarení každým z Vás. Tvoríte jedinečnú svetelnú žiaru. Vy viete, ktorí  ste sem prišli. Vy viete, že už je čas "svietiť" svojou čakrou osvietenia. Mnohí už nereagujú na Váš hlas, či pohyb, či tvár,....Sú už iní. Nevnímajú rastúci čas. Ani Vás, ktorí k nemu patríte. Je to zvláštny proces, kedy ste i nie ste prítomní na tejto Zemi. Kedy o Vás vedia i nevedia a strácate sa im pomaly z očí. Nadobúdate iný tvar, rozplývate sa akoby v okolí vstupovaním do nového svetla. Kontaktom s inou sférou. Viete, že človek je schopný vnímať zrakom svet v ktorom žije a iný nie. Je to stupeň akomodácie tejto dimenzie. Ale viete už i to, že sa mení zrak. Pohľad na tento svet, túto realitu sa mení i Vaším zrakom, ktorý prijíma vibrácie inej dimenzie. Je to prienik realitou. Váš zrak sa prispôsobuje inému videniu sveta v pozitívnom slova zmysle a súčasne prebieha premiestňovanie do vyššej sféry. Ste tu i tam. Prítomní aj neprítomní. V dvoch sférach súčasne. Ani si to neuvedomujete. Mnohým to pripadá divné, scestné, neuveriteľné. Ale deje sa to. Verte. My vieme ako celý proces prebieha. Zaostrujete na budúcnosť. Strácate sa postupnosťou zmien, aby ste sa ukotvili vyššie v čase. Hľadáte odpoveď na Vaše pocity a stavy, ktoré teraz prebiehajú. Dejú sa Vám vo dne vnoci. Nespíte, bdiete keď máte spať a cez deň naopak. 

     

Preto tak často teraz potrebujete jesť, lebo Vaše telo je aktivované centrálnym kódom, aby v závere bolo ukotvené na inom mieste času. Strava pomáha kompenzovať energiu, ktorá rozpúšťajúcim fyzičnom uniká do priestoru 3D reality. Strava Vám pomáha sa aj uzemňovať.

     

Viete, celý proces je pre Vás nepochopiteľný, ale nutný k premene tela. Aby ste zvládli ukotvenie. Vy to ešte nevidíte, nemáte predstavu ako  prebieha. Uvedomíte si až v závere, kedy sa aktívnym prepojením cez čakrál ukotvíte v inom pásme času. Sami sebou. Záver bude rýchly. Dva dni tmy, dva dni svetla.

 

                                                                                                                                     

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Zobrazení: 244

Komentář přidal(a) Ywet dne 28.Září.2011 v 8:34
ozaj sa niekedy strácam a začínam si to uvedomovať :-)
♥ prajem pekný deň ♥
Komentář přidal(a) Rhodes dne 30.Září.2011 v 7:36

Ale viete už i to, že sa mení zrak. Pohľad na tento svet, túto realitu sa mení i Vaším zrakom, ktorý prijíma vibrácie inej dimenzie. Je to prienik realitou. Váš zrak sa prispôsobuje inému videniu sveta v pozitívnom slova zmysle a súčasne prebieha premiestňovanie do vyššej sféry. Ste tu i tam. Prítomní aj neprítomní. V dvoch sférach súčasne.

posledne mesiace som mal veru skutocne zhorseny zrak... u doktorky som nevedel precitat posledny riadok co pre mna nikdy nebol problem.. hned som vedel cim to je... a teraz posledne cca 2 tyzdne vidim energie ovela lepsie ako kedysi.. ked idem do prirody tak mam pocit ze piata dimenzia je uz tu.. tolko energii vo vzduchu ze miestami mi to aj trochu vadi :)) ako v rozpravke :))

Komentář přidal(a) Dustin dne 30.Září.2011 v 14:45
Super, tesme sa :-) A nasi galakticki priatelia sa tiez hojne ukazuju. Stale ich hladam na oblohe.
Komentář přidal(a) Rhodes dne 1.Říjen.2011 v 4:13
Dustin ty si ich uz videl? :) seci ich vidia len ja nie:( :D
Komentář přidal(a) Ywet dne 2.Říjen.2011 v 13:29
Scooobydoo, seci ich nevidia, ani ja nie :D
asi by som to považovala za nejakú projekciu, možno preto sa mi v takejto forme neukazujú
Komentář přidal(a) Dustin dne 7.Říjen.2011 v 9:54
Scooobydoo : ano niekolkokrat.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve Vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* This Will Revolutionize Our Future! 10 out of 10 People Activated It. Here."
před 4 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Poslechem správného zvuku, můžete vyléčit své tělo i ducha. Přesvědčte se sami Uvedeno ZDE."
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Spojte své přání s pocity (emocí), čili s frekvencí radosti z toho, co si přejete mít, docílit, či prožívat, musíte to ovšem pociťovat jako, že to již teď, Teď, TEĎ je nejen…"
včera
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Duchovní pomoc pro život - Bruno Gröning - myšlenky 1. díl / 1. část ( cz )

Bruno Gröning - neobyčejný člověk V r. 1949 se pres noc stalo jméno Bruno Groening stredem verejného zájmu. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o nem prinášely z...
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě je třeba dodat, že čím více se naučíte zvládat a řídit své emoce (které tvoří gravitační silová pole), tím více se stanete pánem své…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vzrušující časové osy pro rok 2020. Strojový překlad ZDE.  Exciting Timelines for 2020! Here. Article Here. * Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Jak si začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na

Bude nejen dobré, ale i prospěšné si nejdříve poslechnout níže uvedené video a pak si poslechnout a přečíst navazující články a videa a to nejlépe v tom pořadí, v jakém je to vše seřazeno. Pokud se tím, co se dozvíte, začnete řídit, tak již nebudete…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Karel Spilko, Jak vytvářet svou vlastní realitu Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Chcete- li se stát úspěšným v čemkoliv co si jen přejete, je třeba pochopit gravitační, tzn. přitažlivou sílu svých emocí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 17.1.2020

Dobrý deň priatelia :). Dnešným ránom nazdieľané informácie a kódy len doplním o stručný fakt: Včera v podvečerných hodinách začala prúdiť k Zemi /do zóny života/ z prameňa všetkých a všetkého Zdroja prostredníctvom magnetizmu zdieľaná a plne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další články a videa, která by si ve vlastním zájmu měl poslechnout a přečíst naprosto každý, tedy ý ví. :-)Keď sa vyberiete k lekárovi s boľavým kolenom, nikdy mu…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skutečné příčiny nemocí, aneb jak si obnovit a udržet pevné zdraví, vitalitu, duševní & tělesnou svěžest, chuť do života + návody na Vaši dlouhou-věkost :-) Najdete ZDE.* Pokud to…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Následující video je nejen velice důležité, ale i povzbuzující. Proto byste si ho měli poslechnout celé. Dr. Bruce Lipton, Nová věda - Tělo - Mysl – Duch Uvedeno ZDE.*…"
pátek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby