* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

4D 5D 6D 7D čakry. Žlázy s vnitřní sekrecí

Naše čakry, neboli na energetická centra, nás spojují s různými stupni vědomí. Pomocí těchto center jsme spojeni s osobní i galaktickou úrovní těchto center. To znamená, že pokud jsou naše 4D centra otevřeny, máme možnost komunikovat a pracovat na galaktické úrovni. Po přesunutí do vědomí 4D se naše osobnost spojí s duší a my dostáváme vedení a instrukce od monády. Abychom mohli otevřít 4D čakry, často procházíme proces tzv. ukřižování. Pokud jste ve svém životě prošli časem "ukřižování", tato zkušenost byla plamenem, který spálil starý odpad, což vám umožnilo se posunout do 4D. Další kroky nebývají tak bolestivé, protože člověk prochází důkladnějším očišťováním, naplňováním světla a službě lidstvu.

5D čakry jsou čisté světlo. Přijmout 5D čakry napomůžou afirmace. JÁ JSEM afirmace jsou velmi silné a pro lidi pracující se světlem velmi důležité. JÁ JSEM se vztahuje k vaší Monádě neboli Božskému Já, což znamená, že Božské Já se ztotožňuje a spojuje s jejími kvalitami a bytím. JÁ JSEM kosmické srdce znamená mé Božské Já se teď spojuje s kosmickým srdcem. JÁ JSEM radost znamená, že se mé Božské Já plně ztotožňuje s radostí. V 7D andělský paprsek, zlatě perlové světlo vyzařuje vašimi čakrami. Lidstvo se navrací do domova v 7D. Lidé jsou mezi sebou spojeni kolečka ve stroji. Pokud se jedno kolečko točí rychleji, popohání s sebou ostatní kolečka.

 1. čakra (základní, kořenové centrum) má podle úrovně otevření červenou, svítivě perleťovou, platinovou, stříbrně růžovou barvu nebo zlatě krémovou barvu. Je spojená s fyzickým tělem, vylučováním, nohama a kostmi, dále s kmenovou sílou a skupinovou příslušností, tématem přežití, hmotným světem a Zemí. Je spojena s Archandělem Gabrielem, na Zemi se její energie soustřeďuje v oblasti pouště Gobi (Čína) a je spojena se souhvězdím Plejád a moudrostí delfínů. Při otevření základní čakry se aktivuje energie kundalini. Cítíme se v bezpečí a důvěřujeme, že se o nás vesmír postará a stojíme pevně nohama na Zemi. Získáváme jasnost, vhled a sebevědomí. Je to čakra radosti a jak se začíná otevírat, rozněcuje světlo, které je v buňkách těla. Pokud žijeme v radosti a spokojenosti, místo abychom bojovali o přežití, náš postoj k životu se zjemňuje a více mu důvěřujeme, svítíme a jsme plně odpovědni za svůj život. Tato čakra nás otevírá galaktickému vědomí a z tohoto místa jsme spojeni se Zemí. Nadledvinky jsou žlázami s vnitřní sekrecí, spojené se základní čakrou, produkují adrenalin jako odpověď na boj. Pomáhají uvolňovat nepotřebné látky, podporují ledviny, a proto, když jsme ve stresu, zadržujeme v těle tekutiny. Vesmírná základní čakra vysílá vysokofrekvenční energii osvícení.

 Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM ukotven v duši. JÁ JSEM ukotvený v lásce. PODPORUJI."

 Pokud je naše základní centrum čisté a otevřené, cítíme se v bezpečí, jsme uzemnění a vyrovnaní. Užíváme zdravý rozum, máme zdravý vztah k financím a každodenním odpovědnostem a spontánně začínáme nové aktivity. Jsme zdraví, máme schopnost přirozeného sexuálního kontaktu, který je v souladu s dalšími aspekty života. Pokud v základním centru máme bloky, cítíme se neustále v nebezpečí a ve strachu. Jsme roztržití, protože jsme neuzemnění. Máme finanční potíže a potíž si vytvořit domov. Stáváme se příliš zaměření na fyzické smysly a jsme egocentričtí, často máme depresi a jsme smutní. Člověk se zamotá do začarovaného kruhu opuštění a strachu z opuštění. Bojí se, že bude opuštěn. A protože se toho bojí, nemůže důvěřovat ostatním. A protože nemůže důvěřovat ostatním, je naštvaný. A protože je naštvaný, odhání druhé od sebe. A protože je odhání od sebe, opouští ho. A protože ho druzí opouští, bojí se, že bude opuštěn. Zapomenuté vzpomínky strachu, studu, zármutku a vzteku dávají našemu tělu zprávu, že je v ohrožení, a že je někde něco, čeho se máme obávat. Někdy je těchto neviditelných bitev tolik, že dostaneme depresi. Ve své depresi se pokoušíme uzavřít před vnějšími podněty, ale bolest přichází z vnitřku, a před ní nemůžeme utéct. Dochází k přetížení imunitního systému a k vytvoření nemoci. Cítíme se jako zvířata, která bojují, aby přežila. Jsme tak naplněni strachem, že jsme odstřiženi od instinktu přežití, který je vrozený našemu živočišnému Já, a proto, je-li třeba, nejednáme na základě svých instinktivních reakcí. Život je pro nás nepřetržitým bojem.

2. čakra (sakrální centrum) má podle úrovně otevření oranžovou, svítivě růžově oranžovou, červenofialovou, stříbrně broskvovou nebo zlatě světle červenofialovou barvu. Je spojená s pohlavními orgány, boky, kyčlemi a pánví. Je spojená s potřebou vztahů, radosti, rozkoše a sexu. Je spojená s tématem touhy a tvořivosti. Čím více jsou naše mužské a ženské energie v rovnováze, tím více se otevírá, a udržuje nás ve stavu spojení s duší a minerální, rostlinnou říší a lidmi. Poté z tohoto centra vyzařujeme světlo a lásku a plněji se účastníme léčení planety Země. Varlata a vaječníky jsou žlázami s vnitřní sekrecí, spojené se sakrální čakrou, tyto žlázy řídí sexuální a rozmnožovací orgány těla. Varlata produkují spermie a hormon testosteron. Vaječníky uvolňují každý měsíc vajíčko a produkují hormony estrogen a progesteron. Tato čakra je odpovědná za tvorbu a emoce. Vesmírná sakrální čakra vysílá vysokofrekvenční energii, která nás uvádí do rovnováhy a vtahuje nás do moudrosti a rovnováhy Božské Mužskosti a Ženskosti. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Božská Mužskost. JÁ JSEM Božská Ženskost. JÁ JSEM láska a moudrost v rovnováze. OBJÍMÁM."

3. čakra (solární plexus) má podle úrovně otevření žlutou, třpytivou zářivě zlatou, duhovou, stříbrně zlatou nebo zlatě světle rubínovou barvu. Je spojená s žaludkem a slinivkou. Je spojená se schopností postavit se někomu a bojovat za sebe. Je spojená s tématem osobnosti. Čím více uvolníme strachy, které se ukládají v solárním plexu, tím silnější napojení získáme ke své síle, sebevědomí a moudrosti. Vibrační vlny pak solárním plexem volně prochází a my se cítíme uvolněně, klidně a napojeni na moudrost, nezávisle na vnějších okolnostech. Přes 3. čakru je naše fyzické tělo spojeno s éterickým tělem, dostává se nám přístup k moudrosti minulých životů a spojení s jinými galaxiemi. Na této úrovni jednáte vzhledem k jiným planetám jako Ambasador pro Zemi, ať už vědomě nebo nevědomě. Často se tak děje ve spánku. Slinivka břišní je žláza s vnitřní sekrecí, spojena se solárním plexem, tato žláza má vliv na hladinu cukru a výživu těla. Vylučuje inzulín a enzymy zajišťující trávení. Souvisí s přijetím a umožňuje nám čerpat " emocionální a mentální sladkosti", tedy pustit si k tělu příjemné věci, čerpat z nich a přijímat ocenění a respekt. Vesmírná čakra solárního plexu vysílá velkou sílu a moudrost. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Galaktický Mistr. JÁ JSEM kosmická moudrost. POSILUJI."

 

4. čakra (srdeční centrum) má podle úrovně otevření zelenou, bledě fialově růžovou, čistě bílou, stříbrně bílou nebo zlatě bílo fialovou barvu. Je spojená se srdcem, plícemi, hrudníkem a brzlíkem. Je spojená s odpuštěním, soucitem a láskou a tématy spojenými s intimitou. Naše srdeční centrum se otevírá, přes ně se napojujeme na Kristovo vědomí, což je láska a přijetí všech forem života, žijeme v bezpodmínečné lásce, a automaticky se otevírá srdeční centrum lidí v naší přítomnosti. Srdeční čakra je hlavní čakrou pro plíce. Tato čakra nás spojuje s esencí duše a celým vesmírem. Brzlík je spojen se srdeční čakrou, tato žláza má velký vliv na imunitní systém. V dětství je proporcionálně větší a je odpovědná za růst. Pokud je příliš činná, způsobuje artritidu, pokud je málo činná, jste náchylní na choroby imunitního systému, AIDS a rakovinu. Brzlíku se říká vyšší srdce a je energetickým portálem srdeční čakry, kde světlo nebo energetické vyzařování jsou zažívány jako bezpodmínečná láska. Vesmírná srdeční čakra vysílá tep srdce vesmíru. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM kosmická láska. JÁ JSEM kosmické srdce. MILUJI."

 

5. čakra (centrum krku) má podle úrovně otevření modrou, tmavě fialovou, královsky modrou, stříbrně modrou nebo zlatě královsky modrou barvu. Je spojená s hrdlem, krkem, šíjí, štítnou žlázou, ústy a nervovým systémem. Je spojená se sebevyjádřením, komunikací, vůlí a tématem ovládání. Pokud se tato čakra otevře, dostaneme přístup k vyšším spirituálním energiím, otevřeme léčivé kanály a jsme schopni léčit mentální a fyzické stavy jiných. Otevřeme se vyšším jasnozřivým schopnostem a jsme schopni díky svým myšlenkám a síle pracovat se Zákony materializace a dematerializace a komunikovat s archanděly a mistry. V této čakře je ukryta velká síla. Tato čakra se otevírá, pokud jste připraveni přijmout plnou odpovědnost jako spolu - tvořitel s Bohem. Do té doby jedna vaše část stále může dávat Boha na pedestrián, spíše než byste poznali moudrost, sílu a moc Boha uvnitř. Štítná žláza je žláza s vnitřní sekrecí, spojena s krční čakrou, tato žláza má velký vliv na metabolismus a produkci protilátek. Pokud je příliš činná, oči vylézají z očních důlků, pokud je málo činná, můžeme ztratit hlas nebo mít problémy s kůží. Příštítná tělíska nám umožňují absorbovat vápník a udávají do rovnováhy hladinu vápníku, aby naše kosti byly zdravé a silné. Vesmírná krční čakra rozšiřuje kvality síly a schopnosti vést. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM spolustvořitel s Bohem. JÁ JSEM hlas Univerza. ROZHODUJI."

 

6. čakra (oblast třetího oka) má podle úrovně otevření indigovou, průsvitně zlatobílou, křišťálovou, stříbrně šeříkovou nebo zlatě bílou barvu. Je spojená s mozkem a hypofýzou. Je spojená s rozumem, viděním, vizemi, znalostmi a tématem mysli. Pokud se tato čakra otevře, naše mysl se automaticky odevzdává božskému plánu a naše myšlenky mají vyšší, čistší vibrace. Jsme v jednotě s boží vůlí a můžeme proměňovat karmu jiných lidí. Jsme otevřeni vyšším úrovním jasnozřivých schopností a proroctví a jsme schopni komunikovat s mistry a vyššími průvodci. Čakra třetího oka se vyvíjí do křišťálové koule proroka a mága, který vše ví, stává se svědkem a nic nesoudí. Hypofýza je spojena se třetím okem, je to hlavní endokrinní žláza, jejíž základní funkcí je regulovat činnost těla přes řízení hormonální rovnováhy. Hypofýza je klíčem k rovnováze. Spolupracuje se štítnou žlázou, aby regulovaly výdej energie v těle. Pokud je hypofýza nadměrně činná, na dočasnou dobu je nadměrně činná i štítná žláza a nadledvinky, které vyrábí velké množství energie, což způsobuje pocit "high". Tento systém můžeme uklidnit a uvést ho do rovnováhy tím, že budeme dýchat do srdeční čakry, konkrétně do brzlíku. Vesmírné třetí oko vysílá světlo mistrovství a ovládnutí. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM. JÁ JSEM Univerzum. JSEM SVĚDKEM."

 

7. čakra (oblast koruny) má podle úrovně otevření fialovou, bíle fialovou, zlatou, stříbrně křišťálovou nebo zlatě křišťálová barvu. Je spojená s hlavními orgánovými soustavami a kůží. Je spojená se vším posvátným, inspirujícím, transcendentním a tématem víry. Pokud se tato čakra otevře, plně jsme se spojili s duší a přijímáme vedení a instrukce od naší monády. Postupně se stáváme křišťálově čistým a začínáte se dívat do andělské říše. Šišinka je spojena s korunní čakrou, vysílá a absorbuje světlo a udržuje nás v harmonii. Šišinka je také nazývána třetím okem nebo okem Kyklopa. Říká se, že šišinka je místo, kde přebývá duše ve fyzickém těle. Vyrábí melatonin, který je důležitý pro udržení biorytmu, vnitřních hodin a pravidelnosti spánku. V noci je hladina melatoninu v krvi výrazně zvýšená. Tato žláza reguluje naši vnímavost ke světlu, ovlivňuje sexuální činnost, je spojena s růstem mozku a její aktivní činnost vyvolává předčasný intelektuální rozvoj. Šišinka je vyšším vibračním portálem do těla, portálem mezi fyzickým tělem a vyššími energiemi (světlem). Přes tento portál se energie ze světelného těla dostává do těla, a to přes chemický proces (hormony), které pak vstoupí do krevního oběhu. Světelná energie z vyšších dimenzí, která pulzuje z Galaktického středu, vstupuje přes šišinku do fyzického těla. Šišinka určuje naši pozici v čase a prostoru. Šišinka působí v dětství jako hormonální brzda a později atrofuje. Tuto žlázu je možno znovu aktivovat. Můžeme se ji naučit vědomě užívat a tak můžeme ovládat pozici v čase a prostoru, stárnutí, spánek, chuť na sex. Později budeme moci ovládat cestování v jiných dimenzích a čase a pomocí této žlázy dochází k aktivaci telepatických schopností. Tato aktivace napomůže spojení 12 multidimenzionálních vláken DNA a přípravě těla být člověkem plně ve své síle, který v sobě udrží více energie vyššího Já. Vesmírná korunní čakra vylévá světlo osvícení. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM."

Poznatky převzaty a upraveny z New light on ascension od Diany Cooper

 

www.lightworker.cz

http://tredoxe.blog.cz/1103/4d-5d-6d-7d-cakry-zlazy-s-vnitrni-sekreci

 

Zobrazení: 639

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 19 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 19 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby