* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Meditácia Seraphysa Beya a šiestich svetelných bytostí bieleho bratstva ,ktorá je nazvaná aj meditáciou kryštálových lebiek

Meditácia Seraphysa Beya a šiestich svetelných bytostí bieleho bratstva ,ktorá je nazvaná aj meditáciou kryštálových lebiek .Ony samy sú tou múdrosťou ktorú Nám zanechali v kódoch kryštalických lebiek ako symbol otvoreného a čistého vedomia napojeného na múdrosť a vedenie Stvoriteľa .Meditácia vyvolala zaujímavú diskusiu a nie každý ju prijal ,čo je plne slobodná vôla každého jednotlivca .Meditácia bola napísaná za účelom spoločnej meditácie ,ale dávam ju po jej viacerom preskúmaní a zvážení šíriť všetkými ľudmi ktorí nemajú strach z nepoznaného .Len pri samotnom čítaní sa otvorí ďalšie spektrum poznania dúhy v Nás ako aj celku v láske ku všetkým bytostiam s planétou v poznaní univerzálneho vedenia .. ,,Nebo na Zem ,,
Napíšem prečo kryštalické lebky a neskôr meditáciu . Atlanťania ,vysoký mágovia Nám zanechali tento symbol zámerne a jasne ,len ako veľa vecí ani túto sme neboli schopný rozlúštiť a pri tom je tak jednoduchá .V Atlantíde bol aktivovaný kryštál v strede Zeme aby sa Zem sama nezničila a sa vedela sama harmonizovať .Samy sa tak napájali na kryštál ,pretože pri meditácii je dôležité byť uzemnený v Zemi ale tu nehrozilo ani nehrozí nikdy že sa prisajú entity zo Zeme ,preto je kryštál bezpečný spôsob .V strede srdca je presný bod , hranica ktorú preciťujeme. Dolná časť organizmu je prepojená božským svetlom s kryštálom Zeme a horná časť organizmu sa prepája božským svetlom s Mysľou Stvoriteľa .Tu Atlanťania znázorňovali ako číru kryštalickú planétu s božskými kódmi ktoré neustále kryštalizovali ,vyzerá to ako veľké počítačové centrum kde sa jedna božská bunka aktivuje silným energetickým prúdom k druhej božskej bunke .Je to banka univerzálnych múdrosti v dokonalej čistote a jasnosti .Atlanťania sa vedeli spájať s božskou mysľou a aktivovať svoju vlastnú myseľ na božskú .Neskôr ked vedeli čo príde..., tak vytvorili siene s informáciami ktoré nám zanechali a ktoré sa aktivovali postupne pri vzostupe od roku 1996 a najsilenejšie od roku 2010 do roku 2012 . Teraz máme možnosť sa dostať do stvoriteľovej mysle samy a tak zaktivovať našu myseľ priamo .Ako vieme Boh je v Nás ale jeho tvorivý potenciál je v našej mysli a čistote .Nepotrebné myšlienky a formy nie .Preto je symbol,, lebky ,,taký aký je .Je to naša aktivovaná božská myseľ .V čistote a v božskej forme .
Tak to je zbežné vysvetlenie ,toho že je dôležité mať čistú myseľ to je alfa a omega ,ďalšou alfou a omegou je dych ,máme si ho uvedomovať a cítiť v srdci ,dych myslíme v čistej mysli ,dýchanie máme v mysli to znamená že keď začíname dýchať myslíme na dýchanie až ho začíname cítiť v každej našej bunke a aktivujeme samotným dychom aj naše srdce .Tým začne vibrovať na srdcovej vlne kolektívneho vedomia , dávame lásku pripájaním sa na jej samotnej vlne lásky ľudstva .No najväčší potenciál si stále uvedomujeme v Mozgu alias Mysli . Môžete si predstaviť váš mozog ako kryštalický a prázdny .Nebojte sa, to sa len vyprázdni od nepotrebných myšlienok a tie keď odídu ostane nesmrteľné a to je božská myseľ a tá ked sa z aktivuje tak sa stáva sama symbolicky kryštalická .Začnú sa v mozgu elektrizovať iskričky stvorenia ,začne sa myseľ zrýchľovať a fungovať na božskej vlne potenciálu tvorivosti v čistote.To všetko Nám zanechal jeden symbol kryštalickej lebky ,potenciál čistoty a tvorivosti ako odkaz že sme božské bytosti ,Pretože ak dokážeme zaktivovať svoju kryštalickú lebku .Tak máme silu rozpúšťať systémove kódy matrixu ,a to na silnej úrovni .Ta ak Nás samotných držia umelo vytvorené káble matrixu tak naše božské vibrácie kryštalického pôsobenia ich rozpúštajú ,.
Ďalej keď sme toto pochopili a dokážeme to cvičiť ,potom sa môžme spojiť a spraviť spoločnú meditáciu kryštalických lebiek ,ktorá bude mať veľkú silu ...

Treba vedieť aj o temnotách ,len ako informáciu ,lebo stále je veľa tých čo sa snažia zachovať svoj svet ,je to ich voľba a My to rešpektujeme ale máme sa právo aj chrániť od ich okultistických praktík .Je to naše právo ,Preto je dobré pred meditáciou si dva dni dať pôst aj pre myseľ a pre organizmus .Menej mliečnych výrobkov a sladkostí ,ovocie je o.k je to dar boží ,lici je super napájač ale ak máte svoje recepty ,tak sa tie dva dni stravujte tak, ako ste naučený na očistenie organizmu .Ak máte vôľu silnejšiu môžte si dať aj týždeň,dôležité je aby ste v deň meditácie sa cítili zdravo a dobre .Najväčší napájač je voda ,voda a voda a potom ešte raz voda . Dôležité je si čistiť myseľ príde Vám nejaká negativita do hlavy ,že nemáte zaplatený šek ,alebo nepríjemný telefonát ,choroba ..všetko je len ilúzia ...buďte stále pozitívny ,začnite si spievať mantru a tancovať.
Ked toto zvládneme tak na konci meditácie sú presné obrazce ktoré si budeme predstavovať na uzemnenie tvorivého božského aspektu Novej Zeme afirmáciami hojnosti,zdravia ,šťastia ,radosti ,krásy a lásky .
PLán je vytrénovať našu myseľ a zaktivovať ju na božskú .
Zdvihnúť naše vlastné vibrácie a rozvibrovať plne okolie našimi božskými kódmi .
Božské svetlo ukotviť tu na Zemi .
Hojnosť a dostatok , Mier pre všetky bytosti .

Môžte , zatiaľ trénovať dýchanie a ,,Nemyslenie .. ...-..Predstavujte si kryštalickú lebku ...vaše vedomie si spomenie .----.
V deň meditácie ..
Od rána naladenie ,veľa vody ,príjemné božská hudba ,prechádzka príroda ,alebo len bytie bud v samote alebo s ľudmi podobne naladenými ,málo komunikácie ,málo rozprávania...
,čistiť svoju myseľ ,čím menej myšlienok tým silnejšie prepojenie zo sebou samým a tým aj samotný výsledok..
19.00 dýchanie ,preciťovanie ,naladovanie sa na svoje srdce ,stav lásky ,harmónie a zároveň aj naladovanie do svojej mysle .
20.00
Dýchanie
tri hlboké nádychy a výdychy postupne zvoľňovanie dychu a pránická výživa božským svetlom, očistovanie organizmu
Predstavíte si biele svetlo nad vašim temenom hlavy ktoré budete dýchať do seba spojíte sa s kryštálom zeme svojou dolnou častou organizmu a hornou častou organizmu ste spojení bielim božským svetlom ktoré si môžete predstavovať ako svetelný biely lúč ,týmto lúčom ste spojený z univerzálnym vedomím Stvoriteľa .A tým istým lúčom ste spojený zo stredom planéty, Váš stred je láska vaše srdce . Dýchate a uvedomujete si tento stav ,trojjedinosť vo Vás -myseľ -srdce- Zem

Poviete si afirmáciu pri ktorej dýchate boží lúč svetla do Vás a uskutočňuje sa pránycka výživa a zároveň aj očista,,..
pri dýchaní ..nádych prijímate a výdych vyživujete
Všetko nepotrebné a negatívne v sebe rozpúšťame 6 krát ,,afirmácia,,
prijímam iba pozitívne a dávam iba pozitívne 6 krát ...nádych a výdych

Som láska 6 krát
Som zdravie 6 krát
Som čistota 6 krát
Potom len dýchate a uvedomujete si svoj dych
Neskôr v bezmyšlienkovitom stave napojíte svoju myseľ na myseľ stvoriteľa
Predstavíte si pred vami kryštál alebo kryštálovú lebku ,a vizualizáciou si ju ukotvíte vo vašom mozgu.
Napojíte sa vašou už kryštalickou mysľou do mysle,, Stvoriteľa ,,a budete v tomto stave zotrvávať .Váš organizmus bude fungovať takto ,predstavíte si obrázok .Ukotvenie kryštál Zeme ,srdce vibrácia lásky do kolektívneho vedomia ,Vaša myseľ prepojená v mysli Stvoriteľa To ste Vy...
Takto ste pripravený na meditáciu ,ktorá bude pokračovať na zvyšovanie vibrácii božských kódov a uzemnenia božského svetla na Zemi

Sila každého človeka ktorí bude meditovať sa zosilnie na božský stupeň bytosti svetla ,kde pristupuje ďalších 6 svetelných bytostí a pomáha pri meditácii, Meditáciu bude viesť v strede Seraphys Bey .
Majster Seraphys Bey bieleho bratstva bol veľa krát reinkarnovaným s spomínaným Merlynom ,je mágom kryštálov a stále pracuje na vzostupe našej planéty a Nás samotných ,jeho silná energia stále pôsobí v Atlantíde , bol sám zakladateľom meditácie kryštálových lebiek .

Ked pocítite svoj božský stav na konci prepojíte sa s božskou mysľou ,ucítite jeho spoločnosť ako aj spoločnosť bieleho bratstva .

V tomto bode je čas začať z afirmáciami a predstavami ...bude to 6 želaní ,v 6 farbách a v 6 obrazoch.....
Druhá časť Meditácie

Vaša myseľ je pripravená tvoriť
Váš učiteľ je pri Vás
6 svetelných bytostí Vás vedie a pomáha Nám všetkým je čas začať
Každé zhmotnenie má svoju farbu
Doteraz ste boli biely ,práca bola s bielym božským svetlom
Farby sú tvorivá časť našeho potenciálu
prvá svetelná bytosť Mieru pristupuje k Nám a dáva Nám božskú afirmáciu Mieru v modrej farbe

začíneme
,,modrou,,
predstavíme si modrú farbu a pri dýchaní použijeme afirmáciu Mieru .
Mier je Mier je modrý ,Nech Mier je skutočnosťou a prítomnosťou Všetkých bytostí ,všetkých detí ,všetkých ľudí , nech Mier je znamením a Symbolom Našej Planéty .
necháme svetlú modrú farbu prejsť celou planétou...
Ružová ,pristupuje k Nám bytosť svetla z harmóniou ,pokojom a dostatkom vôle
Harmónia je aj spravodlivosť .
Dáva Nám harmóniu do Nás a My ružovou esenciou vo farbe lotosového kvetu pokrývame našu Zem .
Nech harmónia je hudbou Zeme …
Pristupuje k Nám
pravda ,je oranžová , dáva a otvára Nám vedomie pravdy
Nech celé ľudstvo uzrie pravdu v sebe a v svojom prebudení vidí svoju božskú skutočnosť .
Pristupuje k Nám zdravie je číre a biele ako kryštál ,je to číra bytosť svetla nemenná v svojej podstate a dáva Nám seba ako dar večného života....
Nech všetky bytosti precitnú do svojej podstaty večného zdravia.....
Hojnosť
pristupuje k Nám bytosť svetla ktorá sa mení pred nami všetkými farbami ,je ako dúha a dáva Nám dar dúhy , hojnosť je dúha je všetkým a Nám svetelná bytosť ukazuje že My sme všetkými farbami hojnosti ,máme všetkého stále dostatok
Nech všetky bytosti pocítia hojnosť a dostatok
Láska je zelená ako listy v tropickom pralese ,cítite ich? ...ako tráva po daždi v lete ,ako rosa na kvetoch ,voní a trbliece sa na tráve, je nie len uspokojením ale aj výživou pre každého človeka

A k Nám pristupuje bytosť a dáva nám zelenú lásku aby sme boli otvorený láske a precítili že sme láskou ,vždy boli a vždy lásku budeme ...
Nech láska sa šíri ku všetkým bytostiam ,ku všetkým ľudom ,ku všetkým deťom nech zaplní všetky domovy,a nech každá žijúca bytosť pocíti v sebe že láskou bola a láskou navždy bude ...
Mier
Harmónia
Pravda
Zdravie
Hojnosť
Láska
Prestúpi do našich životov a je našou súčasťou .----...
Predstavíme si dúhu
nad nami

potom okolo Nás
predstavíme si ako je v dúhe celá naša planéta
Poďakujeme Seraphysovi Beyovi za spoluprácu
Poďakujeme 6 bytostiam za pomoc
Poďakujeme stvoriteľovi
Poďakujeme matke Zem
a necháme v tichu doznieť dúhu v Nás .....................................................................................................Nebo na Zem ............
Mia Zarki

Zobrazení: 5799

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Únor.2013 v 15:33

Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. Uvedeno ZDE.

V krystalu v jádru planety Země si představte 13ou křišťálovou lebku obsahující vědomí centrálního slunce celého tohoto vesmíru, čili vědomí stvořitele celého tohoto vesmíru. Současně s tím si představujte, že tato úroveň harmonizující, regenerující, ozdravující, omlazující energie vesmírného vše-vědomí se kopíruje jak do planety, tak do naprosto všeho a všech, čili i do bytostí, které se na tuto lebku napojí. Bytosti, které se na tuto lebku napojily, začínají vyzařovat tuto úroveň vědomí do všeho a všech, na co jen pomyslí a všude tam, kde jsou. Tu lebku v jádru Země propojte světelným vláknem s centrálním sluncem tohoto vesmíru, čili s naší 13tou čakrou.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Únor.2013 v 18:28

Pro vzestup do jednoty a harmonie je potřeba propojit všech 13 čaker a jejich vláken DNA, čili 6 mužských Jang a 6 ženských Jin + 1 společnou - centrální (13tou) úroveň vědomí tohoto vesmíru nazpět do jednoty. Je to nutné z toho důvodu, že transformace tohoto světa do jednoty je o vyvážení mužského principu Jang s ženským principem Jin. Tím dojde nejen k tomu, že tyto dvě opačné polarity spolu již nebudou soupeřit (ale budou se naopak vzájemně podporovat a doplňovat), ale dojde tím i k obnově funkce osobní Merkaby, nebo-li tvořivého dvou-plamene.

Sedm Paprsků Božího Vědomí pro vaši Zemi, které původně nesly Božský Otisk Věku Ryb, bylo téměř úplně staženo a nyní je na vyšší frekvenci nahrazuje jemnějších dvanáct Paprsků galaktického vědomí, spojených s Věkem Vodnáře. Celý článek s názvem: "AA Michael - "PRÁVĚ PROBÍHÁ EVOLUČNÍ PROCES, KTERÝ NEMÁ OBDOBY"" je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Únor.2013 v 18:54

Uvědomte si, že představy (projekce Jang) podporované emocemi (gravitace Jin) tvoří hmotné světy a jejich reality. V tom co si přejete stvořit nehledejte nic složitého, dostaňte se do klidu a harmonie, nalaďte se něčím na příjemné harmonické či dokonce extatické frekvence, např. frekvencemi zvuků 432Hz (což jsou frekvence vaší energetické podstaty) a nechejte se vést svou intuicí. Proto před meditací nejdříve požádejte své vyšší, světelné - Boží já (stačí pouze mentálně) ať vás vede v tom co máte kdy kde a jak dělat. Při té meditaci tedy každý dělejte jen to, co máte pocit, že máte kdy udělat a nedělejte z toho žádnou vědu, nebo se místo mocným tvůrcem stanete pouhým tápajícím vědcem. :-)

Pusťte si např. VIDEO s názvem: "CANTO DELL' OM ( SINGING OM ) 432 Hz" a nalaďte se na správné frekvence své energetické podstaty. Hlasitost můžete trochu osolit, aby ty rezonance prošly až jak se říká do morku kostí. :-)

Když přitom budete souznícně mručet tak, že vám při tom začne rezonovat lebka, tak to bude působit ještě více. Můžete přitom dokonce začít prožívat extázi. Lepší než sex :-) a bez "dřiny". :-) Úzce související článek s názvem: "Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout" je uveden ZDE. Další úzce související článek s názvem: "Láska a sex" je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Únor.2013 v 21:58

♥ ♥ ♥ D--O--L--E--Ž--I--T--Á I--N--F--O--R--M--Á--C--I--A ♥ ♥ ♥

Moje milé svetielka, prišli mi info k tej riadenej meditácii cez kryštálové lebky, v noci som videla kryštálovú lebku,ako sa jej z očí leje celý oceán vody...akoby plakala...pocit: varovanie...teraz som si prečítala, vlastne prebehla očami text,ktorý tam dala MiaZarki, ten pocit bol tak ťaživý,že som mala až fyzickú nevoľnosť, je to manipulácia, silná, je v tom zamontovaný kód na ovplyvnenie a zastavenie tvorby 12 vláknovej DNA, jednoznačne u tých, ktorí sa zúčastnia tejto mediácie sa zastaví vzostup...cez ten kód vedome-nevedome prijmú toto zastavenie...veľmi podobne to precítila aj Vierka Vierushka Pekinka...tak vám to dávam všetkým na vedomie...precíťte si to, a urobte každý tak, ako to budete cítiť...

Na facebooku uvedla Anuljata Chalachanová. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Únor.2013 v 21:59

Člověk musí být stále ve střehu, neboť ještěrky nespí. :-)
Tím ale neříkám, že Mia je ještěrka.

Komentář přidal(a) Hrošík dne 5.Únor.2013 v 22:33
Já to ani nedočetl! Něco mi na tom od začátku smrdělo! Už vím alespoň co a proč! :-) Je možné aby něco ve mě, či nade mnou vědělo co mám číst či nečíst, aniž bych věděl co se tam píše??? :o
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 6.Únor.2013 v 14:55

ZDE, na facebooku vznikla sáááááááááááááááhodlouhá debeta, pod kterou jsem uvedl toto:

Vážení, z mnohých z vás mluví strach, čímž zabraňujete své duchovní podstatě, aby se skrze vás mohla volně projevovat, ochraňovat vás a mohli jste v pohodě a harmonii tvořit. Uvědomte si, že jste (jsme) jiskra kosmického moudrého, vše-mocného, láskyplného vše-Vědomí, které nemá a nemůže mít vůbec žádná omezení, jinak by nebylo všemohoucí. Takže do té doby, dokud si vy sami nějakým nesprávným či zcestným osobním přesvědčením (či negativním smýšleních, chováním a jednáním) nevytvoříte v sobě nějaký blok, tak můžete být tím, co je toto kosmické vše-Vědomí, neboť pokud v sobě nemáte žádné bloky, tak se tato duchovní podstata může skrze vás volně projevovat. Tím chci říci, že i kdyby vás někdo či něco uřklo, proklelo, překódovalo či jakkoliv jinak negativně ovlivnilo či naprogramovalo, tak je to pouze DOČASNÝ stav, který lze snadno KDYKOLIV opět přeprogramovat!!!

Takže pokud máte strach, že vás někdo či něco nějak negativně naprogramovalo, tak zadejte duchovní podstatě svůj záměr o tom, co si přejete stvořit a sdělte ji, že si v tomto případě přejete zharmonizovat energetickou podstatu svého já ve všech svých tělech a to od první až po 13tou úroveň existence vašeho multidimenzionálního já. Pak si představte kolem sebe Metatronovu kostku a to tak, že středový - prostřední, 13tý kroužek je ve vašem duchovním srdci a ostatních 12 kroužků je kolem vašeho těla (tvoříce kolem něj hologram vašeho osobního projevu existence), čímž se tato Metatronova kostka propojuje s vaší aurou, kterou harmonizuje, energetizuje a posiluje.

Taktéž požádejte mistra Metatrona, aby vás buď vedl v tom, jak máte co udělat, nebo aby udělal za vás vše tak, jak má být správně uděláno, aby byl zharmonizován, zregenerován a ozdraven nejen váš vnější, hmotný projev existence, ale všech 13 úrovní projevů vašeho multidimenzionálního projevu existence.

Já osobně se 13.02.2013 zúčastním aktivní tvořivé vizualizace. Pokud chcete, tak se zúčastněte také. Popis je uveden výše, v prvních 3 příspěvcích, které jsem uvedl pod hlavním článkem.


Komentář přidal(a) Iva Kotásková dne 6.Únor.2013 v 15:00
Co nemám číst, tak asi na druhém řádku se mi začnou motat písmena a slova vůbec to nedávám. Toto jsem taky nedala.
Komentář přidal(a) Mia dne 6.Únor.2013 v 15:06

..Strach vždy plodí další strach ,ako aj nepoznané ,Mediáciu nakoniec Patrick zrušil ale vymysleli sme iný plán .Prekopírujem čo som napísala a už sa rozhodnete vy samy akými emóciami sa chcete živiť . Texty čo vložím boli vyprodukované otázkami na meditáciu  otázky na  kryštálové lebky ,otázky na Astrál ,otázkami na bytosti svetla ako aj porušenia univerzálneho zákona ..

fuu to som bola len venčiť psíka a čo sa to tu deje ,rešpektujem vaše obavy a aj rozhodnutie ,sama by som nikdy nešla do meditácie s ktorou nesúznim .Osobne len pre vysvetlenie .Kryštalická lebka Nám bola zanechaná ako symbol ktorí vedci dlhé roky skúmali a je to naša vlastná myseľ ktorá bola božská ale to som tiež vysvetlila v meditke .Strachy sú oprávnené ,pretože sme sa odpojili po 18 decembri a veľa entít sa pripojilo na Nás preto som začala pracovať s Atlantídou .Merlyn bol sám ktorí na meditácii spolupracoval a deň predtým som ju robila s ľudmi na živo .Je mi ľúto že to takto dopadlo ale nie kvôli sebe ,lebo pravdu povediac do skype som ešte meditku nerobila ale som len cestou ,je mi trapné hovoriť a obhajovať niečo od bytostí svetla ako je Seraphys Bey ,ale chápem že kryštálová lebka môže mať nepochopenie a strachy v človeku ktoré vyvoláva možno karma ako bolo kedysi číslo 666 zmanipulované a ľudia sa ho báli ,tak aj kryštálová lebka je ešte možno nadčasová ...a jej pochopenie ako našej vlastnej mysle ešte príde

a ešte ma napadlo ako to čítam ,ked som videla Atlantídu sa vlievať do našej reality ,bolo to presne cez kryštálovú lebku ako sa spájajú mosty ,no to len tak pre zaujímavosť ,do budúcnosti

Nedá mi to spať :-)) meditácia tam bola už pár dní a som napísala že ked niekto niečomu nerozumie tak nech sa spýta a rada vysvetlím ,tak to sa splodili hlúposti a ešte okultistické .Kryštalické lebky sú napojené na stvoriteľovu myseľ na božskú podstatu ,cez kryštál Zem sme plne chránený fyzicky a božská myseľ je v Nás samých .Niet sa čoho báť ,keby sa niekomu nepáčila meditácia mohla sa dať iná ,je zvláštne že za chvíľku mojej neprítomnosti vznikli takéto konšpirácie. Mi to pripomína históriu ...Nejde o moju osobu momentálne , to mi nie je dôležité ,len neviem či zrovna toto bolo čisté a takto by sa mali zachovať pracovníci svetla . Ved to môžete spraviť kedykoľvek napísať hoc jakú konšpiráciu strachu z nevedomosti a všetko zvrhnúť a to za aký krátky čas . Práca by mala byť spoločná a ľudia by si mali dôverovať v to kto v čom pracuje a do tej meditácie mali ísť len tí čo cítili že je to o.k a nie sa zapojiť tí čo chceli iné . Koľko krát som bola pozvaná na meditáciu a sa mi nepáčila ale nikdy som nezasahovala ,bytosti svetla totiž nikdy nezasahujú to je jeden z univerzálnych zákonov ktorí bol dnes porušený .

Ďakujem Paťko za snahu rozlúštiť problém .Osobne nemám problém zo Zdenkou ani s Vierkou ,problém som mala s tým ako to prebehlo ,a to tiež mi postupne začalo dochádzať až po čítaní príspevkov .Myslím si že to nie je osobné ale mali by to vedieť všetci .Bytosti svetla nezasahajú nikdy do takýchto rozhodnutí je to porušenie univerzálneho zákona ,ale pre budúcnosť a možno práve preto niečo takéto vzniklo pre naše zdokonalenie sa a spoluprácu v budúcnosti kohokoľvek .Ja som spravila chybu že som to rozšírila ale bola to chyba ,tiež som sa domnievala že po 2 februári sme už chránený a svetlo má väčšiu silu a aj ten pocit mám stále ,cítim ho a ja sa do kelu nemýlim ! V Budúcnosti by som bola rada keby sme problém riešili spolu,mohla som sa napojiť na Atlantídu a spýtať sa majstrov ,ako som spomínala pracujem tam a som tam možno viac prítomná ako tu a preto by som chcela ochrániť tak krásny symbolizmus ako sú kryštálové lebky ,je v nich sila ,čistota a práve ten kód ktorí Nás dostane do vyšších vibrácii .Nikdy som nezdieľala spoločné meditácie ,pretože cítila som že ľudia sa slabo chránia a vždy sa niekto pricucol ,nikdy som nechodila na žiadny kurz som obdivovateľka Eduarda Tomáša a jeho žiačka phdr Marta Foučková ma naučila prvé kroky meditácii božským svetlom ,odvtedy sa moje učenie zrýchlilo a do môjho vývoja prišli učitelia z vyšších sfér .Dokonca ani nerozumiem ked mi niekto hovorí o čakrách .My sme ich moc v Atlantíde nerozoberali ,pracovali sme s kryštálmi a boli majstri ktorí pracovali s kameňmi ja sama som nebola v Atlantíde žiadnym mágom a moje znalosti nevynikali v ničom a preto si ma aj vybrali aby som nemala v tejto realite vedľajšie úmysli ,ale chránila čo chrániť mám .Za roky čo pracujem som mala asi 3 silné útoky a boli tak silné že fuuuu,ale vždy som z toho vyšla silnejšia ,neskor som pátrala prečo a bolo to kvôli kódom ,nechápala som prečo pretože na božský zdroj sa môže napojiť každý .Po 18 decembri som bola sama odpojená a zacítila som že to nie je až taká sranda kráčať po Zemi v odpojení a pochopila som strachy a depresie ...žiadna sranda ! Chápem ,strachy ,chápem obavy ,nesúdim a nechcem sa nikoho dotknúť ale mám potrebu vyhlásiť všetkým temnotám a všetkých strachom ,Ja som silná a moja čistá myseľ sa nezahltí ničím ,cítim božské napojenie a možno práve to že som tam napísala že ak by sa chcel niekto len zviesť tak ho to odtial vykopne spustilo obavy ktohovie .Seraphys Bey mi prišiel ako učiteľ v januári 2012 a bol prísny ! to Vám poviem ,,,.... ...No chcem tým len povedať že meditka je naozaj o.k .A netreba sa báť kryštálových lebiek ,zanechali ich Nám tu tí najvyšší učitelia pre Nás a pre Náš vzostup .Chcem Vás uistiť že sa na nikoho nehnevám a že som rada že sa to rozprúdilo a tým sme dali priestor sa vyjadriť kryštálovým lebkam ,Prosím ešte každého aby si prečítal v kľude meditáciu kto sa chce vyjadriť ku vložení kryštálovej lebky do hlavy ,lebo ked je to takto napísané znie to inak ,a je to potom len ako úmyselný výber jednej časti .Kryštálová lebka je silný symbolizmus a je niečo ako slnko pre votrelcov ,pre božské bytosti len rozkóduje božskými kódmi myseľ na rýchlejšiu a napája ju na božskú podstatu cez kryštál Zeme v meditke je popísaný aj potup že sa z kryštálu Zeme spájame cez srdce do lásky a odtiaľ hore do univerzálnej mysle ,lebka znie morbídne ale čo Nám tu mali zanechať Atlanťana viac ako svoju božskú myseľ ? Jéminku to je dlhé čo som napísala ...P.s kto ma otázky tak sa spýtajte a naučme sa pýtať a pýtať kto sa pýta vie ..a ja len tak fungujem....A ešte raz Paťko si super a všetci sme na jednej lodi aj tak nie ? a nie sú informácia zlé a dobré ,sú len informácie ..

Je to veľa krát len nevedomosť posudzovať nepoznané a nie je nik za ňu vinný,boli sme naučení stále niečo posudzovať na zlé a dobré .Veci sú také aké sú ,My samy sme tí ktorí to určujú a dávajú tomu pomenovania .Najlepšou cestou spolupráce medzi odlišnosťami ktoré existujú stále vo vnímanom čase je veci neposudzovať a nevytvárať strachy .Ale sa nacitovať na svoje vnútro a vlastnú existenciu .Pracovať sám zo sebou inak sa obchádzame .Obchádzame svoje bytie svoju existenciu .Ak s niečím sa nestotožnujem jednoducho to obídem ,ak to posudzujem obchádzam podstatu ,ak sa mi niečo páči tak si z toho vyberiem to vhodné pre mňa ,takto sa pracuje jednoducho a nevznikajú uzle .Meditácia je široký pojem ,niekto medituje pri varení a upratovaní ,niekto v samote a úplnom bezmyšlienkovitom stave ,Meditácia ak je plnohodnotná tak sa prepájame s našou podstatou bytia a živíme sa božskou výživou ,,pránou,,.Sú aj spoločné meditácie kde spoločnou duchovnou meditáciou máme zámer a ten ideme uskutočniť .Zámer môže byť akýkoľvek ,ale je jedno aký je ,opäť sa rozhodne tá skupina a ľudia a je to ich rozhodnutie .Ja môžem povedať za svoju prácu ,že sa prepájam s božkým svetlom a samotným stvoriteľom ,nepracujem s ľudmi ale s vyššími bytosťami svetla a tak aj meditácie vediem .Ako rozlíšiť kto aký je ? Len vašimi pocitmi ,ja si robím svoju prácu a nezasahujem ani do práce iných .Meditácia zo spoločným zámerom je silnejšia ,napríklad táto meditácia bola vytvorená s presným zámerom a ten je preladenie do vyšších vibrácii ,dekódovanie matrixovských umelých káblov božským svetlom a aktivovane našeho vedomia na božskú myseľ stvoriteľa ,na konci meditácie boli afirmácia lásky a hojnosti pre všetky bytosti a celú planétu .Stvoriteľ má rád a teší sa ked jeho deti tvoria a My tvoríme ,Osobne ja tvorím a robím to čo ma baví a teší a to čo viem .Niekto šije krásny šaty ,niekto pečie dobré koláče ,niekto sa rád smeje ,niekto robí hoopono..niekto rád tancuje a ja milujem Atlantídu a pracujem s nou , lebo ma to baví a teší a cítim sa komfortne pri Svoriteľovi ktorého cítim ako blaženosť .Ked robíme to čo Nás baví ,dáva Nám to energiu a prepája s našou podstatou ,našim domovom a teším že tento rok je predurčený k Nášmu vývoju realizácie našej duše. Posielam ešte niečo o meditácii ,z mojich stránok ...pre zorientovanie sa ..http://www.facebook.com/Meditacie a tu dole pod obrázkom je písané o meditácii viac .....http://arielasamitula.webnode.cz/ P.s naučme sa rešpektovať ,našu farebnosť ,náš výber ,náš prejav ,berme to ako našu úlohu pre našu budúcnosť .

Astrál v tejto meditke použitý nebol a astrál je ako kôš taký istý kôš je aj peklo ako tomu hovoríme ľudsky mi ľudia .Božské biele svetlo je použité zámerne pretože je to priama línia do zlatého trojuholníka kde prebýva biele bratstvo .Takže vyzerá to takto , naša realita pod nami kôš ,odpad našich emócii ,bolesti atd..pod ním je taký istý zlatý trojuholník v ktorom je zrkadlový odraz zlatého trojuholníka hore .Tam prebývajú Nagaovia ,čistý raj ,nádherné jazerá ,kameňe na ktorých len pohľad Vás uzdraví ,s týmito energiami pracovali zasvätenci Matky drakany ako ochranci Atlantídy ,ochranci bielych knažiek a bájny liečitelia ,zelený kameň zdravia je do dnes chabou spomienkou na ich krásu a liečenie .Medzi touto realitou a horným zlatým trojuholníkom je další odpad a tým je astrál ,kôš máme ho aj doma nie ? Ale obom košom sa priamym božským svetlom vyhýbame lebo ideme po priamej línii .Aj dole rovno sa prepájame s kryštálom v Zemi aby sme moc neuleteli a boli zároveň chránený a hore do zlatého trojuholníka ,Ked spojíte oba trojuholníky vyzerá to ako merkaba ale bez duchovného srdca aj merkaba bola zneužitá na konci Atlantídy a preto biele bratstvo nám dalo Kristove vedomie,v srdci ktorím sme chránený .Ale vráťme sa k bytostiam svetla bieleho bratstva,kedysi v Atlantíde pracovali v chrámoch kňažky bieleho rúcha pred pádom sa ich veľa dematerializovalo aby pomáhali vzostupu ,nám sa zdá čas dlhý ale je to len okamžik ,ich plán bol Nebo na Zem a zachovať všetky informácie pre ďalšie generácie .V zlatom trojuholníku prebývajú vzostupení majstri ako aj spomínaný Seraphys Bey ak sa Vám zjaví sú okolo neho kryštáliky a zlaté svetielka .Bytosti svetla Vás nikdy na nič nelákaju a málokedy sa k niečomu vyjadrujú len informujú ak máte záujem o prácu zo svetlom a váš zámer je čisto čistý pre vzostup vedomia tak Vás budú rady viesť .

No osobne sa snažím vysvetliť veci,pretože je ešte stále veľká neinformovanosť a potom vznikajú zbytočné strachy.

Komentář přidal(a) Mia dne 6.Únor.2013 v 15:35

meditácia nie je blud ,len je príliš silná a krásna a nie každý chce Nebo na Zem :-)asi .., nečítal ju celú nikto kto sa k nej vyjadroval negatívne ,som len cestou a chránim čo chrániť mám ,stručne a jasne ...Meditácia je o.k a viac...všetko je v samotnej meditácii a potom v mojich skopírovaných odpovediach na otázky a strachy ktoré prišli .

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.1.2020

UMENIE POSVATNOSTI. Je podstatou tvorenia. Tzn. všetkých schopností /danností/ - darov od Boha.Tým sa budeme zapodievať, tomu sa budeme venovať, to sa bude diať /už sa diať začína - je tomu tak/.Podpisom Boha vpečatené - znovu sa aktivujúce posvätné…Zobrazit další
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Spojte své přání s pocity (emocí), čili s frekvencí radosti z toho, co si přejete mít, docílit, či prožívat, musíte to ovšem pociťovat jako, že to již teď, Teď, TEĎ je nejen…"
před 11 hodinami
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Duchovní pomoc pro život - Bruno Gröning - myšlenky 1. díl / 1. část ( cz )

Bruno Gröning - neobyčejný člověk V r. 1949 se pres noc stalo jméno Bruno Groening stredem verejného zájmu. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o nem prinášely z...
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě je třeba dodat, že čím více se naučíte zvládat a řídit své emoce (které tvoří gravitační silová pole), tím více se stanete pánem své…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vzrušující časové osy pro rok 2020. Strojový překlad ZDE.  Exciting Timelines for 2020! Here. Article Here. * Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9.…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Jak si začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na

Bude nejen dobré, ale i prospěšné si nejdříve poslechnout níže uvedené video a pak si poslechnout a přečíst navazující články a videa a to nejlépe v tom pořadí, v jakém je to vše seřazeno. Pokud se tím, co se dozvíte, začnete řídit, tak již nebudete…Zobrazit další
před 21 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Karel Spilko, Jak vytvářet svou vlastní realitu Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Chcete- li se stát úspěšným v čemkoliv co si jen přejete, je třeba pochopit gravitační, tzn. přitažlivou sílu svých emocí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 17.1.2020

Dobrý deň priatelia :). Dnešným ránom nazdieľané informácie a kódy len doplním o stručný fakt: Včera v podvečerných hodinách začala prúdiť k Zemi /do zóny života/ z prameňa všetkých a všetkého Zdroja prostredníctvom magnetizmu zdieľaná a plne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další články a videa, která by si ve vlastním zájmu měl poslechnout a přečíst naprosto každý, tedy ý ví. :-)Keď sa vyberiete k lekárovi s boľavým kolenom, nikdy mu…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skutečné příčiny nemocí, aneb jak si obnovit a udržet pevné zdraví, vitalitu, duševní & tělesnou svěžest, chuť do života + návody na Vaši dlouhou-věkost :-) Najdete ZDE.* Pokud to…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Následující video je nejen velice důležité, ale i povzbuzující. Proto byste si ho měli poslechnout celé. Dr. Bruce Lipton, Nová věda - Tělo - Mysl – Duch Uvedeno ZDE.*…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve Vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: V celém tomto…"
středa

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby