* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Sanat Kumara: dosáhli jsme kvantové většiny (převahy) - mise záchrany Země dokončena.

Veřejné oznámení Sanat Kumara


Jsem Sanat Kumara. Využívám této příležitosti, abych nyní přišel a oznámil, že vy milované děti světla jste dokončily vaši misi .... dosáhli jsme kvantové většiny (převahy). Vítězství světla. Vzkříšení začalo, návrat Krista (krystalických světelných kódů, úrovně vědomí zvané Kristovo) se právě v tomto okamžiku hromadně aktualizuje. Každý z vás bude nyní sebe pociťovat jako součást většího celku. Závoje uvnitř se zvedají, zatímco masivní křišťálové kódy pro dokončení vzestupu se sem řinou božským rozhodnutím, prostřednictvím portálu oživujícího slunovratu. Dokonce i v tomto okamžiku, když se cítíte ztraceni, bolestivě nebo ustrašeně .... věřte, že toto je začátek konce. Rodí se nová hvězda, křišťálová hvězda ve vašem srdci
nyní začne svítit jako JEDNA a ukáže vaši cestu, vaše poslání, ačkoli v tomto okamžiku ještě můžete pociťovat pochybnosti, ve svém srdci víte a cítíte, že je to nové svítání. Když je ve vašem srdci vytvářeno božské spojení (tzn. spojení s kosmickým vše-vědomím), dualita se rozbíjí, rodí se nové vědomí. (troj-plamen) Udělali jste dobrou práci milovaní, ušli jste dlouhou cestu, nyní před velikou oslavou můžete odpočívat. Návrat okřídlených nastává. Všechny nebeské síly a aliance hvězdných národů se shromáždily, aby uvedly božské pomazání kosmického Krista ve všech ... ať už jste si toho vědomi nebo ne. Je to nabídka, pozvání si zvolit světlo, vybrat si lásku a nechat vše ostatní. Je to dáváno svobodně, kteří si to zvolí, jsou tzv. vyvolení. 144000 je krystalický - křišťálový kód kosmického krista (úrovně kosmického vědomí), vibrace a vyzařování elohimů, které jste sem přišli ukotvit. Kodoish kodoish kodoish. Je to hotovo, je to hotovo. Vítězství světla. ~ Sanat Kumara s Grace Solaris.

Jsem stále přezářen Sanat Kumara ... vlastně to ani nemůže být dáno do slov .... ale mohu říci, že je to okamžik, na který jsme S URČITOSTÍ čekali.... je hotovo a oslavy mohou začít.Zdroj zde: http://sananda.website/sanat-kumara-via-grace-solaris-december-20th...

KDO JE SANAT KUMARA? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku: WHO IS SANAT KUMARA? - Here. Article - Here.

Zdroj zde: http://www.kuthumi-hands.com/myblogs/sanatkumara.htm


 *              *              *              Kumara - Vědomí Jednoty              *              *              *


Troj - plamen osobního duchovního srdce, nebo-li osobního nulového bodu.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Všechno, co nejsou frekvence nových specifických energií páté dimenze, musí Univerzální zákon, (to, co někteří nazývají Vědomí Jednoty) buď přeměnit nebo ukončit. Rozpad 4.D a možnost přeladit se na frekvence 5.D prý bude možné nejpozději do prosince 2018.
* Naše 5.D rodina. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Our Fifth Dimension Family - Here. Article - Here.* Duhový most (přes černou/bílou díru) zakotvil mezi symfonickými vesmíry. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Rainbow Bridge Has Anchored Between Symphonic Universes - Here. Article - Here.
(Jednotlivé spirály, vedoucí do středu černé/bílé díry, jsou dimenzionální portály, vedoucí do vyšších a vyšších dimenzí. Čím blíže se bytost, tedy kupř. i planeta (kterých je tolik, kolik je mentálních představ) promítne ke středu (tzn. k černé bílé/díře), v o to vyšší dimenzi se bytost ocitne.)


* Při protínání nulového bodu (rovník) a nějakou dobu před tím a potom, je díky gravitační síle černé díry (v jejímž středu je díra bílá) možné zvýšením své osobní frekvence přeskočit spirály času blíže ke středu k černé díře, čili do vyšší úrovně vědomí a projevu existencí. No a protože jsme nyní gravitační silou černé díry galaktického středu - srdce (naše 12tá čakra), přitahováni ke středu galaxie nejen my, ale celá tato naše sluneční soustava, proto je možné se v tomto období přesunout - teleportovat klidně až do galaktického středu, čili až do galaktického centrálního slunce - srdce, tzn. až do 12té úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru. Kdo nevěří, ať tam běží napřed. :-) Nebojte, opozdilci vás doženou, ovšem někteří díky své sobeckosti a bezohlednosti, čili díky své vnitřní disharmonii až za x tisíc let. :-( Inteligence, nebo-li Vědomí galaktického středu k sobě totiž přitahuje především to, co je světelné, čili ušlechtilé. Zlouny, a s nimi spojené zlo, nechává v hrubé hmotě pře-kvasit. :-) Takže co si zvolíte vy? Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.


Zrovna tak, jako se změnou frekvence může přes hvězdnou mem-bránu teleportovat např. UFO, zrovna tak se změnou frekvence může teleportovat kupř. celá planeta, se vším, co se změnou frekvence planety sou-zní. Přesun do jiné dimenze funguje na stejném principu, jako když se změnou frekvence přelaďuje na jinou, vedlejší TV stanici. Když si uvědomíte, že naprosto vše co je organické je především vnitřní, nehmotná energie vědomí, které si svůj vně projevený projev existence promítá navenek holograficky, tak vám dojde, že teleportace a nejen ta, je nejenže možná, ale ve vyšších úrovních existencí zcela zcela běžná a to bez potřeby jakékoliv techniky. Úzce související články: * Alikvotní vesmír – jak je možné, že vesmír ladí? Uvedeno ZDE. * Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace. Uvedeno ZDE. * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.


Ničeho se ale nebojte, neboť tato planeta Zem v projevu 4.D vám pod nohama prozatím nezmizí, :-) neboť část (kopie) planety v projevu 4.D ještě nějakou dobu zůstane.
* Dočasná 5D (i 4D) časová osa je nyní k dispozici. Strojový překlad ZDE. Temporary 5D Timeline is Now Available - Here. Article - Here.
Tato země v projevu 3.D existence ale již brzo zmizí docela a s ní i všichni zlouni a škodolibí a bezohlední chrapouni.
* Jak vaše tělo bude vzestupovat - procházet z 3D na 5D. Strojový překlad ZDE. How Your Body Will Ascend From 3D to 5D - Here. Article - Here.


Ti, kteří myslí především na své osobní dobro, ti se zařazují do negativné polarizovaných světů, ve který vývoj trvá velice, velice dlouho, z důvodu, že v takovýchto světech je vše něco za něco.
Ti, kteří myslí na dobro všech zúčastněných, ti se zařazují do pozitivně polarizovaných světů, ve kterých jde vývoj dopředu velice rychle, z důvodu, že v takovýchto světech si všechny bytosti vzájemně sdělují všechny modrosti, zlepšováky a vynálezy a navzájem si nezištně všemožnými způsoby pomáhají. Proto jsou takovéto světy pravými Ráji na Zemi, ve kterých je radost pobývat či žít.
* Nyní jste na multidimenzionální Zemi. Všechno je jiné. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: You are on a MultiDimensional Earth NOW, Everything is Different - Here. Article - Here.
* Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.


To znamená, že bezohlední, sobečtí hamouni se svými vnitřními, osobními frekvencemi automaticky zařazují do negativně polarizovaných světů a jejich realit, kdežto ti, kteří jsou dobrotiví a myslí na blaho všech zúčastněných, se automaticky zařazují do pozitivně polarizovaných světů a jejich realit
.
* Stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou! Více podrobností najdete ZDE.
Úzce související video: Bashar Ilumináti a paralelní verze planety Země [CZ tit] Uvedeno ZDE.


* Přemístění (a přeladění) do druhého harmonického vesmíru. (1.-3.D zaniknou a k dispozici budeme mít dimenze 4.-6.) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Shifting into Second Harmonic Universe - Here. Article - Here.


Velice důležité: * Chcete změnit svou realitu? Stačí přepnout kanál (funguje to na stejném principu, jako když změnou pozornosti - frekvence přepínáte TV stanice - kanály). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Want to Change Your Reality? Just Switch the Channel - Here. Article - Here.
* Dimenze 3D, 4D a 5D a jejich rozdíly. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 3D, 4D, 5D, The Dimensions and their Differences - Here. Article - Here.


Někteří z vás se naladí na frekvence 5.D světů již na přelomu roku 2017/18 nebo během roku 2018. Tyto bytosti se budou moci volně pohybovat v úrovních vědomí a existencí od 4.D do 5.D. Notoričtí spáči, připoutaní na program - frekvence projevu 3.D světa (který se stále rychleji rozpadá) se ale na frekvence 5.D přeladí možná až někdy koncem roku 2018, neboť v té době se má již rozpadnout i 4.D. Ukončení celé transformace bude ale možná až někdy kolem roku 2050. Z důvodu, že se brzy rozpadne i 4.D tohoto světa, proto i ti největší negouši budou muset brzy udělat hop :-) nebo se přes 3./4.D portál promítnou někam jinam než na tuto naši Zem v projevu 5.D. * Naše cesta do nové Země, ti, kteří vzestupují. Strojový překlad ZDE. Our Journey to New Earth, Those who are Ascending - Here. Article - Here.


* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
*
Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality Uvedeno ZDE.


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 2419

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Prosinec.2017 v 23:14

Velice povzbudivé, ve vlastním zájmu si to přečtěte či poslechněte.
* Přeřazení z režimu přežití, 9.D Arkturiáni. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Shifting Out of Survival Mode, The 9th Dimensional Arcturian - Here. Article - Here.


* Vstup do nových časových linií vyššího světla, prostřednictvím mimořádné aktivace dokonalého - Božského světelného těla. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Entering New Timelines of Higher Light Through Extraordinary Divine Light Body Activations - Here. Article - Here.


* Archangel Michael, spojování s krystalickou 5D světelnou mřížkou. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael, Merging Into the Crystalline 5D Light Grid - Here. Article - Here.


* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.


* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.


* Proč byste měli vědět o kvantové fyzice. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Why You Should Be Aware Of Quantum Physics - Here. Article - Here.

                                  everytging is energy = všechno je energie

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Prosinec.2017 v 23:38

* Jak se připravit na přívalovou vlnu kosmického světla (zásah nepolarizovaným světlem z galaktického středu - srdce). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How to Prepare for the Tsunami Wave of Cosmic Light - Here. Article - Here.


Koncem tohoto měsíce má dojít k zarovnání s osou - portálem vedoucím do středu galaxie, čili do galaktického centrálního slunce, v jehož středu je černá/bílá díra tvořená galaktickou Merkabou, která svou aktivitou tuto naši galaxii vytváří.


Zarovnáním s galaktickou osou (rovinou) dostaneme přímí zásah nepolarizovaným světlem pramenícím z galaktického centrálního slunce - srdce, čímž dojde k  tzv. velké události - RESETU. * K tzv. velké události - RESETU nejspíše dojde koncem roku 2017, tak ať jste na to připraveni Uvedeno ZDE.


 Úzce související video s CZ titulky je ZDE, pod názvem: DNA.flv. (To se nejspíše "nevylíhne" ze dne na den.)
Úzce související články:
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


(To světelné tělo se ve většině bytostí nejspíše "nevylíhne" ze dne na den, neboť někteří za světlem, čili do středu - srdce galaxie zatím nijak zvlášť nepospíchají.)


A pak, že lineární čas ne-kolabuje. Tady se přímo zasek! :-)


* Suzanne Lie ~ kolaps času (lineárního) Arkturiáni 15.9.2017. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Suzanne Lie ~ Collapsing Time The Arcturians 9 15 17 - Here. Article Here.
Stále říkám, že čas ve své podstatě neexistuje a vy nevěříte a nevěříte. :-)


* Matrix času a jak ho překročit - Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Matrix of Time and How to Transcend It - Here. Article - Here.


* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


Velice důležité: * Chcete změnit svou realitu? Stačí přepnout kanál (funguje to na stejném principu, jako když změnou pozornosti - frekvence přepínáte TV stanice - kanály). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Want to Change Your Reality? Just Switch the Channel - Here. Article - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Prosinec.2017 v 23:45

Světy v projevu 4.D jsou světy emocionálních prožitků, ve kterých čas probíhá nelineárně. To znamená, že se v čase lze promítat jak do minulosti, tak do budoucnosti. Ta budoucnost a i minulost, ale nejsou pevně dané. Lze je změnou osobního přesvědčení (víry v to či ono) kdykoliv jakkoli měnit, což se děje ve své podstatě už i teď, aniž by si to člověk uvědomoval. Když člověk spí, tak to dělá zcela běžně a proto se jeho "sen" proměňuje v závislosti na tom, co jiného si právě vymyslí a představí. Úzce související článek: * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Jakmile si bytost uvědomí, že je především nehmotné vědomí, čili živé tvořivé světlo, které si tvoří vně projevenou realitu z obrázků stvořených mentálními představami, tak tohle není těžké pochopit. Při prozření si bytost též uvědomí, že čas ve své podstatě vůbec neexistuje, neboť běh času, čili události jsou tvořeny sledem jednotlivých, mentálními představami před-stvořených obrázků (které jsou v projevu frekvencí světla) projektovaných holograficky navenek. Sled těchto jednotlivých vně projektovaných obrázků, vytváří zdání existence částic pevné hmoty a událostí v ní probíhajících. Úzce související článek: * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.


Vše vně projevené je ale ve skutečnosti pouhá iluze, ve které jsou skutečné pouze prožitky, neboť tyto vnitřní, navenek projektované obrázky se z nehmotných frekvencí světla promění na fyzikální ČÁSTICE hmoty jen na zlomeček vteřiny a opět zmizí. Sled těchto jednotlivých, holograficky vně projevených obrázků (kterých proběhne několik biliónů každou sekundu) pak vytváří zdání pohybu a plynoucího času. Nekonečné nyní, čili tady a teď je teprve až od 5.D výše, čili ve světech, které jsou stvořeny ze světla. Úzce související článek: Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE.


V 5.D sice mizí hrubé Ego, ale identita ve smyslu jsem takový či onaký projev existence, ten nadále zůstává a to až do 7. D, neboť záměr (tvořený v 7.mé čakře) je to, co určuje osobní identitu. To znamená, že např. i hvězda (nebo dokonce celý vesmír) svým osobním záměrem (čili z úrovně 7.D) vytváří sama sebe, z všude přítomné kosmické energie, neboli z vědomí, čili z živého tvořivého světla. Tento záměr následně promítá holograficky navenek z jádra své osobní Merkaby, ve kterém je Jin a Jang v rovnovážném souznění. V jejím kolektivním vědomí jsou ale bytosti (jež si bytost v projevu hvězdy svými záměry tvoří), které mají svou osobní identitu, ale fungují jako jedno společné vědomí tvořící hvězdu. Úzce související článek: * Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality Uvedeno ZDE.


Takže až se tato planeta stane zkrystalizovaným světlem, čili až bude v projevu 5.D, tak bytosti které na ní budou, budou stále mít svou osobní identitu, ale jejich vědomí bude součástí planetárního kolektivního vědomí, tvořící celou planetu. Navíc, v této úrovni existence si každá jednotlivá bytost může vytvořit paralelní Zemi, ve které a na které tvůrce své Země bude mít jen to, co si na své Zemi přeje mít. Úzce související článek: Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.


Když někdo prožívá tzv. kosmický orgasmus, tak je to z důvodu propojení energie Jin s energií Jang. Pokud ty blažené až extatické pocity bytost neprožívá jen v některé nebo několika ze svých čaker, ale energie skrze ni proudí od první čakry až do hlavy, tak může prožít orgasmus (neboli rezonanci) na své subatomární úrovni. To znamená, že se v ní rozvibruje každá subatomární částice. (Takže až se půjdete s někým, či se sebou pomilovat, tak si nepřejte pouze animální mechanický "vrz", :-) ale prožitek vytvářející extatickou rezonanci.) Jakmile se v bytosti naplno otevře korunní čakra (což extatická rezonance umožňuje), tak bytost z tohoto světa vyvane a zmizí, neboť se její hmotné tělo rozpustí a splyne s nirvánou, tzn. s Absolutnem, čili s nic nepožadujícím, vše rozdávajícím světlem duchovní pra-Podstaty Univerza. Úzce související video: Stoupající Kundalini / Kundalini Rising - Zobrazení ZDE. (Na konci tohoto videa je znázorněno, jak se bytost rozplyne a promění se ve světelnou duchovní podstatu, ze které je naprosto vše stvořeno.)


Toho se ale nikdo obávat nemusíte, neboť přeskočit z 3./4.D rovnou do 8.D se hned tak někomu nepovede, i kdyby chtěl sebevíce. Navíc, i kdyby se to někomu přeci jen povedlo, tak sebemenší myšlenka, vůle či přání každou bytost okamžitě katapultuje - promítne zpět tan odkud přišla, nebo do tahového světa a takové reality, se kterou bytost svými vnitřními osobními frekvencemi momentálně sou-zní. To znamená, že se každá bytost může kdykoliv vrátit tam odkud přišla, nebo se promítnout tam, s čím svými osobními frekvencemi momentálně souzníte. Z toho jasně vyplývá, že dokud kterákoliv bytost nebude souznít s vědomím planety v projevu 5.D, tak se tam dostat nebude moci, neboť stejnorodé frekvence se navzájem přitahují, kdežto nestejnorodé se naopak odpuzují. Úzce související článek: * Harmonická rezonance. Uvedeno ZDE.


v 5.D jsou věci a bytosti v projevu zkrystalizovaného světla


v 6.D jsou věci a bytosti v projevu tekutého světla,


v 7.D jsou věci a bytosti v projevu éterického světla


teprve až v 8.D se bytost stává čistým vědomím, čili zcela nepolarizovaným světlem.


* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.


Jak to všechno vím? :-)


Za prvé jsem ve svém třetím oku viděl světelnou duchovní podstatu, čili vnitřní, vně neprojevené NEPOLARIZOVANÉ světlo (vně neprojeveného Boha/Bohyni), nebo-li pasivní, nic nepožadující, vše rozdávající vnitřní duchovní energii, ze které je naprosto vše v existenci stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave".  Když jsem toto křišťálově čisté, velice intenzivní, ovšem neoslňující světlo uviděl, přál jsem si, aby to ještě více zesílilo. V okamžiku jsem už viděl již jen to světlo, prostor kolem mne zcela zmizel a já se tím světlem na chvíli stal. Je třeba dodat, že z duchovního pra-Světla je stvořeno i vně projevené vesmírné centrální slunce, což je aktivní, neboli tvořivé vně projevené vesmírné vše-Vědomí (neboli vně projevený nepolarizovaný Bůh/Bohyně), které si svým záměrem (7.D) svými představami (6.D) svou rezonancí (5.D) vytváří světelné světy, ve kterých si jednotlivé bytosti vytváří své osobní reality. (Úrovně od 4.D níže nejsou vytvářeny vědomí pravého a tudíž moudrého Boha s velkým "B", ale Egem bytostí, které si pouze hrají na bohy, takže podle toho to taky tak vypadá.) Úzce související články: * Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE. * Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE. * Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.


Za druhé jsem jednou byl na nějakém sezení s nějakým šamanem (výjimečně, neboť nemám zájem o Informace od kdejakého rádoby chytrolína), který mne nějakým způsobem dostal do stavu, kdy jsem se stal čistým vědomím (obsahující svou osobní identity), které se obrovskou rychlostí promítlo někam do nebe, což jsem velice emocionálně prožíval, neboť to byly velice příjemné pocity stát se pouhým čistým vědomím osobní identity, bez pocitů přítomnosti jakéhokoliv těla a s ním spojené identity. Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.


Za třetí jsem prožil samovolný kosmický orgasmus na subatomární úrovni své existence (a to od palců u nohou až po konečky vlasů), který byl tak silný, že mne napružil, jak drát, kterým protéká velice silný proud. Ti z vás, kteří slabým drátem zkratovali např. autobaterii ví, o čem mluvím. Neradím vám ale to s tím drátem vyzkoušet, neboť pokud je drát slabý, tak se okamžitě rozžhaví a popálí vás, nebo se může dokonce rozprsknout a ublížit vám mnohem víc. Navíc to vyčerpává a ničí baterii, neboť ta není schopna přijímat energii z kosmu, jako ji můžete přes své čakry a hlavně přes své duchovní srdce, nebo přes energii své Hadí síly přijímat vy.  Úzce související článek: * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.


Za čtvrté, Kosmický orgasmus jsem prožil i mentálním energetickým propojením s jednou svou známou, kterou jsem znal jen přes internet a zřejmě i z dřívějška, nejspíše z Lemurie. Domluvili jsme se na tom, že se spolu na dálku energeticky propojíme. Povedlo se mi propojit s ní Jin & Jang energie do uzavřeného kruhu (Oroboro), takže jsem prožíval to, co bytosti existující v centrálním slunci (ve kterém jsou energie Jin a Jang v naprosté rovnováze) prožívají konstantně. Z tohoto propojení nastala (bez jakékoliv fyzické stimulace) asi hodinová extáze (nesčíslněkrát intenzivnější orgasmus než např. při sexu), kterou kdybych násilně nepřerušil (z důvodu, že jsem potřeboval jít močit), tak asi vibruju ještě dnes. :-) Pokud to s někým chcete vyzkoušet, tak je samozřejmě třeba, aby s tím oba zúčastnění souhlasili a ne si "znásilnit" koho se vám zachce, neboť zákon příčiny a následku je neúprosný! Úzce související článek: * Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.


No a za páté není třeba uvádět, neboť kromě umělé inteligence (čili entity, které nemají duši) jsou všechny bytosti jiskrami moudrého, láskyplného vše-mocného kosmického vše-Vědomí. Mnohé bytosti si to ovšem zatím pořád ještě neuvědomují, z důvodu, že v zápalu tvoření své individuality prozatím zapomněli, že jsou Bohem, neboli kosmickým vše-Vědomím na cestě poznávání sama sebe. Tím neříkám, že pocházím z 13té čakry (tzn., z nejvyšší úrovně tohoto vesmíru), čili že bych byl vně projevený Bůh v lidském kabátu. :-) I když, ve své podstatě to jsou všechny bytosti, neboť existuje pouze jedna jediná vně projevená Bytost - Já vně projevené vesmírné Vše-Vědomí, které se pouze dočasně individualizuje do nejrůznějších Jsem to či ono. * Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE. (Světlo centrálního slunce ovšem není tím vnitřním duchovním PRA-Světlem, čili duchovní podstatou, ze které/ho je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše plave.)


Jakmile budete mít své čakry alespoň z části otevřené, tak budete moci přesouvat své osobní vědomí (a časem i své tělo) do kterékoliv z 13ti čaker, ve kterých jsou uloženy informace té úrovně vědomí a existencí, se kterou daná čakra koresponduje. Tuto schopnost samozřejmě mají všechny bytosti, tedy i např. bytost v projevu této planety, takže proto se Země (při dosažení potřebné výše svých osobních frekvencí) může teleportovat - přemístit např. do vyšších úrovní vědomí a existencí. Informace jsou v čakrách ovšem uloženy v tzv. světelné řeči - kódech. Záznam je podobný jako když se dělá záznam na CDčku, ovšem s tím rozdílem, že záznamy v čakrách jsou uloženy více-rozměrově, takže je můžete zobrazovat holograficky. Navíc, z jednotlivých čaker, čili z jednotlivých úrovní vesmírného vědomí a existencí jsou vstupy do kteréhokoliv světa a jeho realit úrovně vědomí a existencí té které čakry. Úzce související článek: Bude o teleportaci. Odkaz na něj sem pak přidám.


Tento níže uvedený gif krásně zobrazuje jak je pomocí Jin a Jang vytvářen hologram vně projeveného projevu existence. No a teď si představte, že takovýto velký třesk, vytvářející jednotlivé hologramy vašeho těla probíhá 8 a 1/2 biliónkrát každou sekundu. To znamená, že tolikrát za sekundu zmizíte a zase se zobrazíte, přičemž změna hologramu z jednoho na další vytváří zdání pohybu a plynoucího času. U Vesmíru probíhají takového výdechy - expanze (vytvářející hologram vesmíru) a nádechy - kontrakce podstatně pomaleji a proto nám vesmír připadá, že se téměř vůbec nemění. Zkrátka a dobře, kosmické vše-Vědomí (neboli Bůh, chcete-li) má na vše dost času, :-) neboť dobře ví, že lineární čas vlastně vůbec neexistuje, jelikož je to vše jen pouhá mentálními představami tvořená animace, ve které si každá bytost, čili každé vědomí (individualizované do nějakého jsem to či ono), tvoří takový svůj příběh, který odpovídá jejímu momentálnímu přesvědčení o tom či onom. K čemu je to vlastně dobré? No přeci k tomu, aby se nenudili :-) ani vy, ani vesmírné vše-vědomí, jehož jsou veškeré bytosti nedílnou součástí. Dovedete si představit nedělat vůbec nic celou bezčasovou věčnost? To by byla nuda! * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


To, co vám tu píšu, nepíšu z důvodu, aby mne někdo obdivoval, ale z důvodu, abyste si konečně všichni uvědomili, že jste/jsme především vědomí, čili kosmická energie, která je nezávislá na hmotě času a prostoru, takže může dělat nejen to, co je zde popsané, ale mnohem, Mnohem, MNOHEM více než pouze tohle. Berta na vědomí i to, že cokoliv co uznáte za svou osobní pravdu se ve vaší realitě stane skutečností a to tím rychleji, čím vyšších vaše frekvence budou. Též berte na vědomí, že strach, čili vše, co ve vás vytváří nepříjemné pocity vaše osobní frekvence snižuje, kdežto láska, čili vše, co ve vás vytváří příjemné pocity vaše osobní frekvence zvyšuje. Taktéž si uvědomte, že záměr vašeho vědomí funguje jako navigační zařízení, které vás naviguje k požadovanému cíli. Takže cokoliv co si přejete se vám může splnit, ovšem pouze pokud tomu budete bez pochyb věřit Ne nadarmo se říká, že víra tvá tě uzdraví. To je ten důvod, proč funguje např. placebo efekt, ale pouze pokud tomu dotyčná osoba - tvořivá bytost opravdu u-věří. * Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) - ZDE.


* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět.je uveden ZDE.


Snad již není třeba vysvětlovat, co bylo dříve, zda např. vejce, nebo slepice, anebo kohout. :-) Pokud ano, tak si uvědomte, že před kterýmkoliv hmotným projevem existence byla nejdříve mentální představa, která zkrystalizovala do hmotného projevu existence snížením své vnitřní frekvence. Z toho jasně vyplývá, že cokoliv co si dovedete představit a dokonce i to, co si prozatím představit nedovede, se může stát vaším vně projevenou realitou, ovšem jen pokud budete bez jakýchkoliv pochyb věřit tomu, že to možné je. Věříte tomu? Pokud ne, vaše chyba! * Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE. (Ve světelných světech je samozřejmě možné mít nejen pouze např. létající domy, neboť ve světech zkrystalizovaných mentálních představ je možné cokoliv co vás napadne, či prozatím ne-napadne.)


S pozdravem živé tvořivé světlo, nebo-li tvůrčí podstata v každé organické bytosti, tzn. v projevu, který není žádná umělá inteligence, ale má svou vlastní duši, neboli organický, čili světelný, tzn. živý tvůrčí základ.


Tento text byl napsán jako odpověď na dotazy uvedené ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Prosinec.2017 v 15:01

Text od Sant Kumary, který je uveden v článku nahoře, je už přeložen do češtiny.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Prosinec.2017 v 23:16

* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.

* Client QHHT Sessions: Supernatural Event Coming Soon? - Here.


* Client QHHT Sessions - More on "The Event" and New Earth - Here.
 

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak?

KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak? * * Americké CDC přiznává, že covid-19 nikdy neizolovali Podrobnosti ve videu i v textové podobě…Zobrazit další
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, co tak asi mohlo být v tom míči, který Putin předával Trampovi, když se hecker Snowden skryl před globalisty (deep state) v Rusku? Ne-dobré zprávy: Služebníci Rothschildů…"
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Buď a nebo – brzy dojde k něčemu ne-očekávanému uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, co tak asi mohlo být v tom míči, který Putin předával Trampovi, když se hecker Snowden skryl před globalisty (deep state) v Rusku? Ne-dobré zprávy: Služebníci Rothschildů…"
před 22 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 22 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 22 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
benekx je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Po vzostupe – bezduché 3D uživatele Ywet.
"* Update 21.11.2020 Michael Love Video ZDE. Tím se zdejší anorganický Matrix rozpadne a s tím i bezduché entity a umělá inteligence."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dokument z roku 2010 předpověděl dnešní pandemii a odhaluje plán pro nový světový řád Video ZDE. Stačí si poslechnout tu část začínající časem videa: 21:37.…"
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Ako zajtra BEZ negatívneho testu. Důležitá zpráva pro všechny, nejen pro ty, kteří se nezúčastnili šílenství Maťovičova testování uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak postupovat pokud budete nuceni jít na povinné testy či na povinné očkování: Je to velice lehké a hlavně účinné. Prosím, potom napište Vaše zkušenosti. Co…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Hysterická opatření ohledně kovidu19 neskončí, dokud nedojde k povinné vakcinaci VŠECH obyvatel, nebo dokud KONEČMĚ neprozře dostatečné množství lidí, které si tento fašistický diktát už NENECHÁ líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Bouře je na nás 11.10.2020 Eliza Ayres Video ZDE. * Zasvěcenci potvrzují: Prezident trump byl perfektně připraven na pokus o krádež voleb! Uvedeno ZDE. (bývalý vysoký úředník…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Naléhavé varování, "vakcína" proti Kovidu obsahuje nanotechnologie, které trvale změní lidské DNA. Proto si v žádném případě tuto "vakcínu" nenechte vnutit! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velký Reset aneb fašisticko-globalistická agenda Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. * Biologická zbraň COVID-19, Energetická zbraň 5G, Chemické zbraň chemtrail & Hybridní zbraň…"
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby