AKTUÁLNÍ ENERGIE

Load Previous Comments
 • Zlaté Živé Světlo

  Těch zásahů bude stále více, neboť tím, že se blížíme k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím bude docházet k temto slunečním výbojů stále častěji a s větší intenzitou.
  Více se dozvíte v článku s názvem: "Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie.", uvedeném ZDE.
 • Zlaté Živé Světlo

  Já jsem dnes otevřel video s názvem "Holografický vesmír.", uvedeném ZDE, protože jsem potřeboval zjistit jeho You Tube adresu (kterou jsem přidával do textu jednoho dalšího článku) a dole bylo uvedeno počet zobrazení: 666 77. Náhody přeci neexistují. :-)
 • Zlaté Živé Světlo

  ANO, PŘESNĚ TAK, neboť naprosto věše v existenci v celém Univerzu je jedna jediná multi-dimenzionální bytost, obsahující nejrůznější frekvence, které podle výše své vnitřní frekvence tvoří jednotlivá patra (dimenze), ve kterých jsou jednotlivé světy a jejich reality od sebe odděleny specifickou vnitřních, osobních frekvencí.
  Více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Vesmírné Perpetum Mobile", uveceném ZDE.