* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Zrovna tak, jako je mezi jednotlivými TV stanicemi (frekvencemi) prd, :-) zrovna tak je mezi dimenzemi nicota. Víte co to pro vás znamená? Být vámi, tak si ve vlastním zájmu přečtu toto:

Pokud se domníváte, že s mezi dimenzionální nicotou nemáte nic společného, tak vám vřele doporučuji dočíst tento článek až do konce, neboť okolnosti vás velice brzy vyvedou z omylu, že s tím nic společného nemáte.


Nejdříve by ale bylo dobré, abyste si přečetli celý krátký článek s názvem: Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! Uvedeno ZDE. Potom je třeba vysvětlit, že nám známý vesmír nevznikl z nicoty (že by se najednou z ničeho nic zrodil tzv. velkým třeskem), jak se nám "moudří" vědci snaží nakukat. Je to jako chtít uvěřit tomu, že vás sluníčko vytáhlo z písku :-) a ejhle, vaše hmotná existence je z ničeho nic už na světě. No a tomu, že by vás přinesl čáp nebo vrána, tomu již celkem s určitostí nevěříte dávno. I když kdo ví, neboť člověk se někdy nestačí divit, jakým všemožným nesmyslům jsou lidi ochotni uvěřit, když jim masmédia či nějaká autorita naservíruje blud jako 100%ní fakt. Vědci už ale přišli alespoň na to, že zobrazení hmoty je holografické. Podrobnosti v článku: Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.


Věřte nevěřte, tento 3.D svět vznikl tím, že svět v projevu vyšší frekvence snížil svou vnitřní frekvenci a tím se promítl - teleportoval do nižší úrovně vědomí a existencí, čili v tomto případě do světa v projevu 3.D - třetí dimenze. Též je třeba vysvětlit, že mezi dimenzemi je prázdnota ("nicota"), zrovna tak jako mezi jednotlivými TV stanicemi není žádný program, protože na těch mezi frekvencích žádné stanice nevysílají. Ti, kteří při meditaci tuto prázdnotu nad naší dimenzí viděli a domnívají se, že již viděli vše, jsou též na omylu, neboť ve skutečnosti viděli pouze jednu z "bariér", které mezi jednotlivými dimenzemi jsou. Vědci už začínají přicházet alespoň na to, že existence hmotné reality funguje podobně jako počítačová simulace. Ještě je ale třeba, aby všichni věděli toto: Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Těch dimenzí (úrovní vědomí a existencí) v tomto vesmíru je 13, přičemž tou třináctou úrovní vědomí a existencí je centrální slunce celého vesmíru, což je zároveň i 13tá čakra našeho multidimenzionálního projevu existence. Ano, ve skutečnosti existuje pouze jedna jediná bytost (Já kosmické Vše-VĚDOMÍ), která je v multidimenzionálním projevu svých existencí (Jsme to či ono) a ano, i na jednotlivých sluncích, hvězdách a centrálních sluncích žijí bytosti, které (zrovna tak jako vy) jsou ve skutečnosti odštěpkem jednoho jediného kosmického vše-Vědomí, které někteří nazývají např., Absolutno, Jsoucno nebo Bůh/Bohyně. Úzce související článek: Úrovně vesmírného vědomí, neboli naše nižší a vyšší Já Jsem to, či ono Uvedeno ZDE.


Tyto bytosti ale nejsou z masa a kostí jako jste vy. Jsou to světelné bytosti (stvořené ze světelné plazmy), které v nižších úrovních existencí krystalizují do hmotného projevu existence v podobě zkrystalizovaného světla. Těla takovýchto bytostí ovšem jsou na bázi uhlíku 7 (což je něco podobného jako nám známé krystaly), nikoliv na bázi uhlíku 666, jako je tomu u bytostí v projevu 3.D. Ve světech stvořených ze světla je veškerá hmota (tedy i např. nerosty a rostliny) stvořena ze světla, takže v takovýchto světech naprosto vše září jako miniaturní sluníčka. Úzce související článek: Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí, nezávislou na hmotě času a prostoru Uvedeno ZDE.


Tak a teď něco o tom, co se nejspíše koncem letošního roku bude dít, z jakého důvodu se to vlastně bude dít a proč
se to má právě koncem letošního roku dít. Tohle vše je třeba vědět z důvodu, abyste nebyli zaskočeni tím, co se možná již letos bude dít a nezačali jste věřit např. tomu, že prorokovaný konec světa právě nastal. Uvědomte si, že nejen hlupák, ale i nezasvěcený člověk se dá snadno zmanipulovat a ovládat. Proto bude dobré vzít na vědomí alespoň to, co je uvedeno níže.


1. Teď někdy v brzké době (možná ale až příští rok), z důvodu, že končí galaktický rok trvající necelých 26.000 let, dojde k tomu, že naše sluneční soustava protne galaktický nulový bod, čas, ve kterém bude všechno a všichni prozářeno NEPOLARIZOVANÝM světlem - vědomím pramenícím z galaktického centrálního slunce, neboli z galaktického středu - srdce této galaxie, což je 12tá čakra vašeho multidimenzionálního projevu existence. (Píši záměrně vašeho galaktického centrálního slunce, neboť já pocházím z jiného galaktického centrálního slunce, čili z jiné galaxie, než ze které pochází valná většina z vás.) Po zásahu tímto nepolarizovaným světlem dojde k přeprogramování zdejšího kolektivního vědomí, neboť se do něj překopíruje úroveň vědomí 12té úrovně vědomí a existencí této galaxie. To způsobí nejen reset, ale i přesun hmoty, tedy i bytostí do dimenze - úrovně vědomí odpovídající vnitřní frekvenci struktury dané
bytosti - existence. Úzce související článek: K tzv. velké události - RESETU nejspíše dojde koncem roku 2018, tak ať jste na to připraveni. Uvedeno ZDE.


2. Při průchodu z jedné dimenze do jiné dimenze dochází k rozpadu veškeré hmoty na pouhou kosmickou energii, která ovšem obsahuje veškeré informace - vědomí o tom, jaký projev existence to byl a jaké osobní vědomí obsahoval. Takže nemusíte mít strach, že by se někde něco ztratilo. (To v takovémto případě nehrozí, neboť u přenosu dat nejsou politici, :-) kteří by někam něco zašamonili.) Při odhmotnění dochází k přeladění na jiné frekvence (což v tomto případě může trvat zhruba 3 dny) a následnému opětovnému zhmotnění. Jelikož to ale většina nebude vnímat, z důvodu že budou něco jako v hypnóze, tak není třeba si s tím ještě více zatěžovat svou hlavu, :-) již tak ztěžklou zbytečnými starostmi. Nejdůležitější je dostat se do stavu vnitřní pohody a přát si dostat se do světů, se kterými svými skutečnými vnitřními frekvencemi doopravdy souzníte.
Z výše uvedených důvodů se nejspíše bude dít to, co je uvedeno v článku: Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty Uvedeno ZDE. (Jelikož v nulovém bodě neexistuje čas, natož lineární běh času (neboť v nulovém bodě je vše, tedy i vědomí bytosti v nekonečném tady a teď - NYNÍ), proto to každá bytost může prožívat úplně jinak než kdokoliv jiný.)


3. Rozložení hmoty na pouhé informace toho, co to bylo, se děje z důvodu, že každá dimenze funguje na jiných frekvencích a dle jiného programu, který je tvořen kolektivním vědomím těch bytostí, které si tu kterou dimenze a její světy a reality svými představami spoluvytváří. Při teleportaci se nepřenáší hmota, ale pouze informace o věci či bytosti, které se v místě destinace následně zhmotňují z všude přítomné kosmické energie, čili z vědomí, ve kterém naprosto vše existuje - "plave" a ze kterého je naprosto vše stvořeno. (Přenos je pomocí světelných kódů, podobně jako když přehráváte informace z diskety na disketu.) Úzce související článek: Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


4. V prostoru mezi dimenzemi dochází k přeladění na jiné nosné frekvence (tvořící nějakou určitou dimenzi a její světy a reality) a následně k případné trans-mutaci do jiného hmotného projevu existence. Jelikož do vyšší dimenze vzestoupí (bude se teleportovat) celá tato planeta, proto je pro bytosti mnohem snadnější se na vyšší dimenze přeladit a teleportovat se do vyšší dimenze a projevu existence společně s touto planetou. Stačí mít tuto planetu rád/a držet se jí jako ho.no košile. :-) Úzce související článek: Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.


5. Chcete-li se dostat do harmonických úrovní existencí, čili alespoň do světů v projevu 5.D, je třeba se na takovéto frekvence nalaďovat již dnes. Berte na vědomí, že na co zaměřujete svou pozornost, tam vaše energie teče a s takovými světy a jejich realitami se spojujete. Hlavně berte na vědomí, že čím více se budete nacházet ve vnitřním klidu a pohodě se všemi a vším, tím snadněji celou transformací proplujete, aniž byste o to museli nějak usilovat. Proto se zabývejte především tím, co je vám příjemné a dělá vám radost a to ostatní, hlavně to co je nepříjemné disharmonické, nechejte kolem sebe jen bez povšimnutí plynout, neboť emoce vytváří gravitační silová pole, která vás vtahují tam, s čím svými emocemi momentálně souzníte. Z toho jasně vyplývá, že byste neměli čučet na bednu a sledovat negativitu kterou vyzařuje. Úzce související článek: Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE. (Vše co si dovedete představit je pro vás možné, neboť světy v projevu 5.D jsou zkrystalizované představy stvořené ze světelné plazmy a proto září jako miniaturní sluníčka.)


Další úzce související články:
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE. (Toto je důkazem toho, že k trans-mutaci do vyšší dimenze již dochází.)
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.
* Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE.


Tento svět, a nejen tento svět, ale celý vesmír, je nejen pouze řízen, ale je i tvořen vědomím z energie vědomí. Jakým vědomím, naším vědomím, to znamená i vaším vědomím.

                          takto vypadá mozková buňka          takto vypadá vesmír

Pro ty, kteří si alespoň z části uvědomí že vše je tvořeno vědomím z energie jednoho a toho samého kosmického vše-Vědomí (ve kterém naprosto vše "plave" - existuje), pro ty hra na pány a kmány (čili na nadřízené a pod-řízené) skončila, neboť si již uvědomí, že si mohou svými představami vytvořit a pomocí posvátné geometrie zhmotnit takovou realitu a následně i takový svět, jaký se jim jen zlíbí.


* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.


Kosmické vše-vědomí tvoří jak 12 vláken DNA+středový sloup světla, tak i krystalické mřížky.

Ze světla, čili z aktivit vědomí jsme se zrodili a světlem se dříve či později opět staneme.

Transformace do 5.D bude probíhat zhruba takto:


Takže buďte v klidu, je to vlastně pohodička:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Více ZDE.


.

Zobrazení: 2551

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Z důvodu zvyšujících se frekvencí právě dochází k transmutaci, čili k přerodu veškeré hmoty (jak naší tak i planetární) z báze uhlíku 666 na bázi tekutých světelných krystalů - uhlík 7. To znamená, že z této planety se stává zářivá hvězda. Podrobnosti v článku: Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
Podrobnosti najdete v článku: Tajemství uhlíku 7. - ZDE. uhlík 666 končí


* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

* Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.

* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.

* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.

* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.

Čím více jsou ČÁSTICE hmoty prozářeny-nasyceny FREKVENCEMI světla, tím snadněji jsou tvárné pouhým záměrem, čili projekcí zámeru ze (7mé D - dimenze) a mentální představou (6tá D) a vibrací, např. vysloveným slovem (5tá D) a emocí, neboli pocity (4tá D), které vytváří gravitační silová pole jež stmelují záměrem vyslané a představou a ostatními úrovněmi existencí tvarované energie, čímž se z nich formují částice tvořící strukturu pevné hmoty (3tí D) Více v článku: * Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) - ZDE.

* Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? Uvedeno ZDE.
Už je na čase začít si tvořit takový svět 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. ZDE. * Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE * Sen, který žijete, tvoříte vy! Nový Sen (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
... každý z vás je hybatelem celého vesmíru, ale aby svoji sílu opravdu mohl využít, je třeba si ji uvědomit, opět ji přijmout a být si vědom, jak jste silné a mocné bytosti. Věřte, že i v Bibli není nadarmo psáno, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Myslíte, že jsou to jen planá slova? Můžete si být jisti, že v Bibli je mnoho mylných informací, ale tato je pravdivá. Jen vám ji nikdo nevysvětlil. Vy máte jednu vlastnost, kterou nemá na Zemi nikdo jiný a tou je svobodná vůle. Díky svobodné vůli můžete tvořit a to je nedoceněná věc, s kterou disponujete. Zahoďte proto všechny své obavy. Přestaňte mít ze všeho strach a vrhněte se na vlastní tvorbu. Na jakou? Na tvorbu vlastní reality! ...
... Slováci a Češi, máte jedinečnou a naprosto mimořádnou příležitost změnit svět, který je naprosto záměrně drancován určitými skupinami, s kterými není třeba bojovat fyzicky, ani jiným způsobem. Jediná možnost, jak je odzbrojit je v posílení vašeho myšlení a vaší kreativity. Věnujte pozornost životu na Zemi takovému, jaký jej chcete mít. Tvořte jej v těch nejkrásnějších barvách, myslete ve vzorcích, že vše je možné a tudíž se zbavíte negativních vzorců, kterými tyto skupiny velmi posilujete. ...
Celý text najdete v článku: Čtení z kvantového pole 16.10.2017 - ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

Jdeme do finále!
Ve vlastním zájmu si přečtěte nebo poslechněte toto:
Jak se připravit na přívalovou vlnu kosmického světla (zásah nepolarizovaným světlem z galaktického středu - srdce). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How to Prepare for the Tsunami Wave of Cosmic Light - Here.
Úzce související video: Bashar Ilumináti a paralelní verze planety Země [CZ tit] Uvedeno ZDE.
* K tzv. velké události - RESETU nejspíše dojde koncem roku 2017, tak ať jste na to připraveni Uvedeno ZDE.
* Zrovna tak, jako je mezi jednotlivými TV stanicemi (frekvencemi) prd, :-) zrovna tak je mezi dimenzemi nicota. Víte co to pro vás znamená? Být vámi, tak si ve vlastním zájmu přečtu toto: Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pokud se chcete stát vědomým tvůrcem a pánem své osobní reality a svého osudu, ve vlastním zájmu si přečtěte či poslechněte toto:
* Nové výzkumné šokovaly vědce. Lidská emoce fyzicky tvaruje skutečnost! (vně projevenou realitu) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Human Emotion Physically Shapes Reality - Here.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete-li začít prožívat šťastný život, přečtěte či poslechněte si toto:
* Probuzení ve snu (ze snu), skutečné tajemství manifestace. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Waking Up in the Dream, The Real Secret to Manifestation - Here.* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Simulated Reality - EARTH: Ultra Advanced A.I. Supercomputer, Virtual Holographic Matrix Environment - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Velice důležité
* Chcete změnit svou realitu? Stačí přepnout kanál (funguje to na stejném principu, jako když změnou pozornosti - frekvence přepínáte TV stanice - kanály). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Want to Change Your Reality? Just Switch the Channel - Here.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene vaší realitou. Uvedeno ZDE.
... každý z vás je hybatelem celého vesmíru, ale aby svoji sílu opravdu mohl využít, je třeba si ji uvědomit, opět ji přijmout a být si vědom, jak jste silné a mocné bytosti. Věřte, že i v Bibli není nadarmo psáno, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Myslíte, že jsou to jen planá slova? Můžete si být jisti, že v Bibli je mnoho mylných informací, ale tato je pravdivá. Jen vám ji nikdo nevysvětlil. Vy máte jednu vlastnost, kterou nemá na Zemi nikdo jiný a tou je svobodná vůle. Díky svobodné vůli můžete tvořit a to je nedoceněná věc, s kterou disponujete. Zahoďte proto všechny své obavy. Přestaňte mít ze všeho strach a vrhněte se na vlastní tvorbu. Na jakou? Na tvorbu vlastní reality! ...
... Slováci a Češi, máte jedinečnou a naprosto mimořádnou příležitost změnit svět, který je naprosto záměrně drancován určitými skupinami, s kterými není třeba bojovat fyzicky, ani jiným způsobem. Jediná možnost, jak je odzbrojit je v posílení vašeho myšlení a vaší kreativity. Věnujte pozornost životu na Zemi takovému, jaký jej chcete mít. Tvořte jej v těch nejkrásnějších barvách, myslete ve vzorcích, že vše je možné a tudíž se zbavíte negativních vzorců, kterými tyto skupiny velmi posilujete. ...
Celý text najdete v článku: Čtení z kvantového pole 16.10.2017 - ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Dokončovací fáze byla dokončena, my jsme to udělali. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Completion Phase Has Been Accomplished, We Did It - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Arcturiáni, NYNÍ a ZDE (tady a teď) mimo čas. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Arcturians, The NOW of the HERE Beyond Time - Here.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Aktivujte si svou epifýzu (šišinku mozkovou), fungující jako hvězdná brána (a stane se z Vás vědomí tvůrce svého světa a jeho realit). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Activate your Pineal Stargate - Here.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

* Suzanne Lie ~ kolaps času (lineárního) Arkturiáni 15.9.2017. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Suzanne Lie ~ Collapsing Time The Arcturians 9 15 17 - Here. Article Here.
* Dimenze 3D, 4D a 5D a jejich rozdíly. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 3D, 4D, 5D, The Dimensions and their Differences - Here.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Arcturiáni, NYNÍ a ZDE (tady a teď) mimo čas. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Arcturians, The NOW of the HERE Beyond Time - Here.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Přesun (transmutace) z karbonového těla na tělo založené na krystalické struktuře křemíku. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Shift from Carbon Base to Crystalline Silicon Structure Bodies - Here.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 12 etap vzestupu do světelného těla (projevu existence). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 12 Stages Of Light Body Ascension - Here.
* Vynoření světelného těla. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Nyní jste na multidimenzionální Zemi. Všechno je jiné. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: You are on a MultiDimensional Earth NOW, Everything is Different - Here.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Super kvantová Země a naše nová existence. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Super Quantum Earth and Our New Existence - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Dimenzionální přesun do 5.D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Dimensional Shift to 5D - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Jak můžete být jedním z architektů 5D Země? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku: How Can YOU Be One of the Architects of 5D Earth? - Here.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.

* UDÁLOST * (J. Chvátal - je to pravda, děje se to) Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Více videí pod názvem: "Absolutně neuvěřitelné", od J.Chvátala najdete ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Něco mimořádného se ve světě děje a většina lidí si toho nevšimla. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Something Extraordinary Is Happening In The World, And Most People Haven’t Noticed - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Arcturiáni, vy jste se probudili - probrali (konečně :-)). Strojový překlad ZDETo samé v angličtině je na videu: The Arcturians, You Have Awakened - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Kritická množství (probuzených) se blíží! (čím více se přibližujeme k otevření dimenzionální brány, tím více "podivností" se začíná dít) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Critical Mass Is Drawing Near! - Here.
* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Otevřeli jsme portál - 9. dimenzionální arcturianská rada. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: We Have Opened a Portal, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Vzestoupení s Matkou Zemí a současného stavu záležitostí. (transformace do bytostí s nadlidskými schopnostmi) Strojový překlad ZDETo samé v angličtině je na videu: Ascension with Mother Earth and Current State of Affairs - Here.
Související videa, ale jen v angličtině:
* What is Nei Kung | Nei Gong ? - Here.
The Magus of Java - the story of John Chang - Here.
* Powers Of The Mind! (What we all can actually do!) - Here.
* What you need to know about HUMAN ENERGY and the POWER of the MIND - Here.
* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úryvek z knihy Anasta (desátý díl) od Vladimíra Megre:
... Samotný člověk není nic jiného, než materializovaný obraz. A také sám dokáže vytvářet svou myšlenkou obrazy a materializovat je. V tomto spočívá jeho nikým a ničím nepřekonatelná vesmírná síla. Pokud si nějaký člověk neuvědomuje schopnosti, které mu daroval stvořitel, blokuje v sobě svou majestátní sílu a spadá pod vliv jiných obrazů, materializuje jejich úmysly až do celkového zničení sebe, rodiny, svého rodu, státu a celé planety.
Umělý technokratický svět byl také stvořen člověkem pomocí energie obrazu vnuknutého člověku jeho antipodem. Umělý svět je smrtelný. Dokonce nejdokonalejší auto, budova či jakákoliv věc umělého světa se každou vteřinu ničí a za pouhých několik let se proměňuje v popel nebo v odpad škodlivý pro člověka, což je ještě horší. Samotný člověk, jenž žije v umělém světě, se také stává smrtelným. Jelikož je pro něj těžké dívat se na množství rozkládajících se předmětů, které nemají schopnost sebe obnovení, a přitom představovat věčný život, vytvořit obraz vlastní věčnosti a materializovat jej. ...
… Skutečný, přirozený svět je na kraji asfaltových silnic, kterými se dnešní lidstvo žene k propasti. Do hromadného vědomí současných lidí jsou vštěpeny umělé pojmy. Naši vědci a „inteligentní“ badatelé dokázali pojmenovat dnešní medicínu, která je jen 200 let stará, tradiční medicínou a lidovou medicínu, jejíž dějiny čítají statisíce let, alternativní. A přitom léčitelům, mám na mysli skutečné léčitele, kteří dobře znají léčivé vlastnosti rostlin, začali říkat šarlatáni. Jako důsledek mnohé nemoci, které lidé před pouhými sto lety snadno a zdarma léčili bylinami z vlastní zahrady, musí dnešní člověk léčit drahými léky na doporučení lékaře.
... Přirozený viditelný svět neexistuje miliardy let, ale mnohem déle, jelikož ze začátku existoval v zatím nemateriálním obrazu. Vědci, kteří určili stáří země, nevypočítali datum jejího zrodu, ale jen datum materializace. Přirozený svět se může reprodukovat, a toto jej dělá věčným. Stvořitel, jenž vymyslel věčnost, je věčný Sám. Je Alfou a Omegou a znovu Alfou. ...
Úzce související článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
... Působit na lidi, vláda v tomto případě není výjimkou, lze různými způsoby. A nejsilnějším z nich je působení prostřednictvím obrazu. Současní lidé si zvykli na nemyslné podmínky a obrazy, přijímají je jako danost. ...
... Neznalost vědy o obraznosti proměňuje celé státy a národy v loutky, šachové figurky v rukou těch, kteří tuto velkou vědu ovládají. ...
(proto nečučte na bednu, nebo z toho zblbnete)
Další úzce související článek: Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
"Anastázie, ale vždyť obrazy mohou být jak pozitivní, tak i negativní. Jak se má člověk vyznat, který z nich poskytuje správné informace a který obsahuje dezinformace, třeba v něčím zájmu?"
"Sebou, Vladimíre, svým obrazem poznáš hodnotu jakýchkoliv informací."
"Znamená to tedy, že každý člověk vlastní obraz?"
"Samozřejmě Vladimíre, každý člověk má svůj obraz. Je velmi odlišný od ostatních. A kdyby každý uchoval ve svém nitru svůj původní obraz, co myslíš, jak by vypadal dnešní svět, Vladimíre?"
"Původní? Takže každý člověk vlastnil nebo vlastní původní obraz? Jaký byl?"
"Božský! Tak je stvořil ve velkém náš rodič – Stvořitel."
"Copak náš původní obraz byl Bohem?"
"Byl Božím synem a stále jím je."
"Kampak se poděl tento původní obraz? Obrazy alkoholiků a narkomanů můžeme vidět na ulicích. Obrazy prostitutek – podél silnic. V televizi se pošklebuje mnoho dalších obrazů. A kde můžeme spatřit ten původní?"
"V Sobě. Představ si ho sám. Jdi mu vstříc a on s radostí zamíří k tobě. Ta cesta bude radostná. Postupně se budete k sobě blížit a jednou se potkáte. Spojíte se! ...
… "Pokud uvěříš v otroka – zrodíš v sobě otroka. Pokud uvěříš, že se tvou energií někdo nabíjí proti tvé vůli, budeš chřadnout a skutečně odevzdáš svou energii. Existuje všechno co považuješ za existující. Od samotného narození se snaží snižovat význam člověka – Božího syna. Ale všimni si, Vladimíre, vždy za tím stojí někdo, kdo se snaží vyvýšit. Ve skutečnosti je v porovnání s člověkem bezvýznamný a vyvýšit se nedokáže. Proto mu zbývá jediná cesta – ponížit toho významného a zabrzdit jeho vývoj."
"Ano, v tomto máš pravdu Anastázie. Nějak si nevzpomínám ani na jednu knihu či film, kde by byl člověk prezentován jako nejsilnější bytost ve vesmíru. Vždy se jako nejsilnější zobrazují mimozemšťané, a pokud člověk, tak pouze ten který je spojený s nějakou nadpozemskou silou. Teď rozumím, jak vážnému a dlouhodobému zpracovávání podléhá člověk. A to samozřejmě není náhoda. Někdo má na tom velký zájem. Pokud je člověk skutečně slabý a nevlastní nějakou tajemnou a nevídanou sílu, proč by se ho někdo bál?"…
Další úzce související článek: Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí (tvořivé) a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
... Anastázia je člověk z jiné roviny, z roviny, v níž vládne (zdravý) lidský Rozum. Ona cítí a vidí tuto rozumnou rovinu. Je jí hodna. Je to rovina, v které dokonalý, šťastný člověk, tvůrce, proměňuje Zem v nejkrásnější planetu ve vesmíru. A planety celého vesmíru, jež jsou nadšené pozemskými výtvory, ho vybízejí, aby na ně také pomyslel. Aby se jich alespoň dotkl svou rukou a úsměvem jim daroval budoucnost. A jak nesnesitelnou bolest musí prožívat, když se dívá na dnešní pozemskou Bakchanálii. ...
Společnost si zvykla na antirozum a přestává být rozumná.
Další úzce související článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
Další úzce související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. ZDE.
Na obrázku je uvedeno: "Vše začíná na mentální úrovni (v úrovni nehmotných mentálních představ), před tím, než se to projeví (zhmotní) fyzicky.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) - ZDE.

Proces přechodu mezi symfonickými vesmíry. Strojový překlad ZDE. The Transition Between Symphonic Universes - Here. Article - Here.
* Přemístění (a přeladění) do druhého harmonického vesmíru. (1.-3.D zaniknou a k dispozici budeme mít dimenze 4.-6.) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Shifting into Second Harmonic Universe - Here. Article - Here.
* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Plejáďané, držíme energetickou platformu, abychom vám pomohli ve vašem přechodu (do vyšší dimenze). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Pleiadians, We Hold an Energetic Platform to Support You in Your Transition - Here. Article - Here.
* Jste probuzení tvůrci, 9. dimenzionální Arturiánská rada. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: You Are Awakened Creators, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here. Article - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Jsme ve čtvrté dimenzi. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: We Are in The 4th Dimension - Here. Article - Here.
Předpokládaný další vývoj probíhající transformace na vyšší úroveň vědomí a existencí.
Podle nejnovějších zpráv má sluníčko stále více a více "pšoukat" a přeposílat nám sem nepolarizované světlo pramenící s galaktického středu - srdce.
4.D a 5.D reality tohoto světa se zatím stále ještě prolínají, ale během 1/2 roku se údajně mají od sebe již oddělit. Do 5.D se má dostat více než 1/2 lidí, ale méně než 3/4. 3.D Matrix, kterým jsme byli spoutáváni a zotročováni se prý již rozpadl, ale zbytky jeho programu, (vtištěného do osobního vědomí) na vás může stále ještě působit. Proto se ve vlastním zájmu soustřeďte především na to, co je příjemné radostné a povznášející, neboť to zvyšuje Vaše osobní frekvence, což Vám pomáhá ukotvit se v 5.D na trvalo. Proč je MNOHEM lepší pobývat a žít v 5.D než ve 4.D je objasněno např. v článku: Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.
Související video:
* Přicházejí čisté krystalické energie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Pure Crystalline Energies Arriving - Here. Article - Here.
* Porozumění 5té dimenzi - Dimenzionální (více rozměrové) světlo a dualita. (dualita sahá až do nejvyšší 4.D) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Understanding The 5th Dimension – Dimensional Light and Duality - Here. Article - Here.
* Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické, či euforické pocity Uvedeno ZDE.
Rozpad anorganických světů a jejich časových linií, vytvořených reptoši.
* Saturn v Galaktickém centru a aktivování organické energie Saturnu.
Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Saturn on the Galactic Center and Activating Saturn's Organic Energy - Here. Article - Here.
* Po vzostupe – bezduché 3D Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Přeměňte své chemické, dvou vláknové DNA na energetické, 12ti vláknové DNA. Jak? No přeci vizualizací, neboť naprosto vše (tzn. i vejce, slepice a kohout) :-) bylo nejdříve pouhou vnitřní, mentální, čili vně neprojevenou představou! Tuto představu následně vložte do svého nulového bodu, neboli do svého duchovního srdce a nechejte ji odtud pulzovat navenek, do své aury, čili do svého energetického Já. Energetické tělo samozřejmě nejenže není nemocné, nestárne a neumírá, ale může např. měnit formu a začít klidně i mládnout, budete-li si to přát. (Berte ale na vědomí, že trpělivost růže přináší a že v tomto světě nižších frekvencí, čili úrovně vědomí se nic nezrodí rychlostí lusknutí prstů.)
* Aktivace DNA. / DNA Activation [Abundance Gene Activation] - Here.
* DNA Activation - The SECRET About DNA Activation - Here.
(Vidíte ten nulový bod uprostřed osobní Merkaby - duchovního srdce?)
Vidíte ty nulové body (duchovní srdce), fungující jako dimenzionální mem-brány? Přes ty se dá teleportovat, dematerializovat a z kosmické energie i materializovat a to nejen své tělo, ale naprosto vše potřebné k životu a zábavě!
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.

* "Během tří dnů temnoty" (Účelem této práce je příprava na Vzestoupení) Strojový překlad ZDETo samé v angličtině je na videu: "DURING THE THREE DAYS OF DARKNESS" (The Purpose of this Work is the Preparation for Ascension) Here. Article Here.
Pokud dimenzionální branou profrčíme, tak žádné 3 dny temnoty nenastanou.
* Zrovna tak, jako je mezi jednotlivými TV stanicemi (frekvencemi) prd, :-) zrovna tak je mezi dimenzemi nicota. Víte co to pro vás znamená? Být vámi, tak si ve vlastním zájmu přečtu toto: Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Tohle je, jak vaše tělo bude vzestupovat (transmutovat) během planetárního posunu. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: This is How Your Body Will Ascend During the Planetary Shift Here. Article Here.
Řekl bych, že do nové Země, která je na bázi tekutého krystalického světa, nepřejdou všichni najedenou, jak je ve videu uvedeno. Vidím to tak, že postupně budou přecházet ti, kteří jsou na frekvence nového světa již přeladěni. To ovšem neznamená, že na přeladění má každý dost času, neboť dimenzionální brána bude otevřená už jen několik let. Navíc, existuje tolik světů, kolik je mentálních představ. Proto: Už je na čase, abyste si začali tvořit takový 5.D svět, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Událost, vylepšení DNA & krystalické tělo. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Event, DNA Upgrade & Crystalline Body Here. Article Here.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
TRANS-MUTACE
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Událost ~ Zdroj k Vám hovoří. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Event ~ Source Speaks to You. Here. Article Here.
* Vzestup do Nové Země (a jak to na Nové Zemi vypadá a funguje) Uvedeno ZDE.
* Strážce času a den kdy se čas zastavil. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Keeper of Time and The Day Time Stopped Here. Article Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Dle klientů v hypnóze se brzy objeví nadpřirozená UDÁLOST. Google překladač je zde. To samé v angličtině je na videu: A Supernatural Event Coming Soon According to Hypnosis Clients Here. Article Here.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno  ZDE.
* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.
Překrývající se a hroutící se časové linie, plus aktivace vyšších časových linií. Google překladač je zde. To samé v angličtině je na videu: Overlapping and Collapsing Timelines, Plus Activations of Higher Ones Here. Article Here.
* Už je na čase, abyste si začali tvořit takový 5.D svět, ve kterém chcete pobývat či žít. ZDE.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Všem Vám doporučuji přečíst/poslechnout si toto:
* Země v přechodu do nové země: Budoucnost je nyní. Strojový překlad ZDE. The Earth in Transition to New Earth : The Future is Now Here. Article Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Přechodový bod vzestupu (duhový most). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Ascension Crossing Point Here. Article Here.
* Přesuňte se do alternativní reality, přesunem do jiné časové linie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Move into Alternate Reality by Shifting Timelines Here. Article Here.
Jak se přemístit do paralelní reality. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How To Shift Into A Parallel Reality Here. Article Here.
* Návštívení vyšších úrovní, ve starší třetí dimenzi. Strojový překlad ZDE.  To samé v angličtině je na videu: Visiting Higher Planes in the Old Third Dimension Here. Article Here.
* How to Jump Into a Parallel Universe – Cynthia Sue Larson - Here.

Zdánlivě nesouvisející článek: Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? Uvedeno ZDE.

Neumíráš, je to Schumannovou rezonancí! (Zvyšující se Schumannova rezonance způsobuje trans-mutaci veškeré hmoty, tedy i fyzického těla a proto máme všemožné potíže, které po čase opět samy od sebe mizí.) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: You're Not Dying, It's The Schumann Resonance! Here. Article Here.


Čím vyšší frekvence, tím vyšší dimenze, neboli úroveň vědomí a jenu odpovídajících existencí.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 příznaků, že procházíme čtvrtou sféru (dimenzí) !! Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 15 Signs We Have TRANSITIONED to The Fourth Realm!! Here. Article Here.


* Při průchodu dimenzionálního portálu dojde k překročení určité výše frekvence (rezonance), což způsobí tzv. metamorfózu, neboli trans-mutaci veškerých hmotných projevů existencí, tedy i lidské tkáně. To znamená, že transmutací dojde ke změně struktury vašeho těla do vyššího, dokonalejšího projevu existence, takže budete vypadat mladší a budete se cítit svěžejší, pružnější, čilejší, vitálnější, atd., Atd., ATD. Takže zachovejte klídek a pohodičku a té trans-mutace, ani ničeho jiného, se nebojte a naopak se na to těšte. :-) Proč při překročení určité frekvenční hranice k tomuto jevu, čili k transmutaci dochází, vám objasní např. video: Amazing Resonance Experiment! Zobrazení ZDE.


(Nenapravitelní zloduši tu frekvenční změnu nebudou schopni přežít a proto se snaží planetu udržet v projevu 3.D. Nějak se jim to ovšem nedaří, :-) neboť frekvence jádra Země je již mnohem vyšší než do nedávna bývala. Takže se nebojte, snad již brzy frekvence Země překročí takovou výši své frekvence, která je potřebná k planetárnímu převibrování. Tím dojde k tomu, že se planeta (i s námi) přes dimenzionální portál promítne do vyšší dimenze a projevu existence, což zapříčiní, že "zazvoní zvonec" a pomatené pohádky v projevu 3.D bude na naší vzestoupené Zemi nadobro konec.)
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* TŘI DNY TEMNOTY "Velký Přesun". Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: THREE DAYS OF DARKNESS "The Great Shift" Here. Article Here.
Neříkám, že k těm 3 dnům temnoty musí u vás bezpodmínečně dojít. Ve vlastním zájmu si ale raději výše uvedený článek
přečtěte, z důvodu, abyste věděli, co se tak asi bude dít a co máte dělat a co naopak dělat nemáte.
Čím více si své osobní frekvence zvýšíte, tím více se na vyšší dimenze přeladíte. To se již děje, z důvodu, že na vyšší dimenze se přelaďuje celá planeta. Důkazem je zvyšující se "Schumanova" frekvence jádra, čili vědomí Země. No a čím méně se budete čehokoliv obávat, tím rychleji se přes dimenzionální portál do vyšší dimenze promítnete.
* Zrovna tak, jako je mezi jednotlivými TV stanicemi (frekvencemi) prd, :-) zrovna tak je mezi dimenzemi nicota. Víte co to pro vás znamená? Být vámi, tak si ve vlastním zájmu přečtu toto: Uvedeno ZDE.


Lineární běh času brzy
skončí nadobro!
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.


* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

Něco k zamyšlení:
Zbytky zkamenělých stromů, některých až 1/4 míle v průměru (tzn. v průměru přes 400m) dokazují, že na této planetě bylo kdysi vše obří a že zde asi opravdu žili obři. Fotky zkamenělých stromů jsou ve videu: Hleďme Obři /
BeholdGiants ZDE.
Související video: Co potřebujete vědět o PRASTARÝCH GIANTICKÝCH PAHÝLECH ... tomu neuvěříte! / What you need to know about GIANT ANCIENT TREE STUMPS...you won't believe it! Here.
Proč zde již není vše obří je možná z důvodu, že planeta přeskočila z jedné oběžné dráhy na jinou oběžnou dráhu, nebo dokonce k jinému protonovému jádru - slunci. Tohle by způsobilo změny podmínek pro život určitých druhů existencí, a proto zde možná žádní obři již nejsou. Pokud zde obři žili, tak z našeho pohledu obří sochy, které jsou např. na Velikonočních ostrovech, byly pro ně možná jen dětské panenky na hraní. Nesměli si ji ovšem pustit na palec. :-)

Možná vám vše zní pošetile, ale je dokázané, že elektron může za určitých podmínek přeskočit na jinou oběžnou dráhu nebo dokonce k jinému protonu, fungujícího jako miniaturní slunce. (Jak nahoře, tak dole.) No a když to může udělat elektron, což je ve své podstatě miniaturní planeta miniaturní sluneční soustavy, tak proč by to nemohla udělat planeta, která je ve své podstatě gigantický elektron?
Čeká nás něco takového znova, a pokud ano, tak kdy a co se přitom bude dít a proč? :-) Že by kvůli tomu měly nastat ty prorokované 3 dny temnoty? Související článek: Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Zrovna tak, jako je mezi jednotlivými TV stanicemi (frekvencemi) prd, :-) zrovna tak je mezi dimenzemi nicota. Víte co to pro vás znamená? Být vámi, tak si ve vlastním zájmu přečtu toto: Uvedeno ZDE.

Výše uvedený text je v článku: Zatajované pravdy, nebo jen bujné fantazie, aneb co tak asi pravdou může být Uvedeno ZDE.

A potom,že film Avatár je vymyslený.

* Martin Pávek, Skrytý původ lidstva Uvedeno ZDE.
* Martin Pávek, Skrytý původ lidstva - vnitřní kódy Uvedeno ZDE.
* Martin Pávek, Spirituální archeologie a amazonská mystika Uvedeno ZDE.

Pracovníka NASA objevil, že se v roce 2012 propojilo elektromagnetické pole slunce, s elektromagnetickým polem Země. Tím se vytvořila organická červí díra (neboli hvězdná brána), přes kterou se dá rychlostí myšlenky teleportovat do jiných světů a dimenzí. Tudy se zřejmě lidé budou z tohoto světa postupně přemisťovat do takových světů a jejich realit, se kterými svými osobními frekvencemi sou-zní. Proto je nejvyšší čas začít být dobrotivou, čili harmonickou bytostí (vytvářející svým smýšlením chováním a jednáním harmonické frekvence), jinak se dotyčná bytost do Ráje, čili do harmonických světů nedostanete. Související video v angličtině: You Might Wanna Watch This Video Right Away.. (2018-2019) Here.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Zrovna tak, jako je mezi jednotlivými TV stanicemi (frekvencemi) prd, :-) zrovna tak je mezi dimenzemi nicota. Víte co to pro vás znamená? Být vámi, tak si ve vlastním zájmu přečtu toto: Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby