* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu.

Cambridbe Univerzita zjistila, že od galaktického zarovnání, ke kterému došlo 21. 12. 2012, se DNA mění na čtyřnásobnou šroubovici. Začínáte vidět spojitost mezi světelnou vlnou, frekvencí a magnetismem? Mnohem více je na videu v angličtině, s nnázvem: "Energy Cloud May Be Triggering Rapid DNA Changes & Evolution 02-06-2013", které je uvedeno ZDE. (zbrusu nové, natočeno 06.02.2013)

Úzce související článek s názvem: 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uveden ZDE.Související články:
* Nové DNA – Dr. Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy + Symptómy zmeny DNA Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.
* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE.
* Fantomový efekt DNA aneb lidská DNA a její vliv na nás Uvedeno ZDE.
* Transmutace - Přerod ze 7mi na 12 čaker (vláken DNA). Uvedeno ZDE.
* 12 vláken DNA Uvedeno ZDE.
* DNA aktivace a rok 2012 Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Světelná mřížka a aktivace světelného těla - merkaby Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla. Uvedeno ZDE.


* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

*
Níže je uveden text z videa s CZ titulky s názvem: "UHLÍK 6-6-6 KONČÍ" Uvedeno ZDE.

V poslední dekády již bylo vyřčeno pár zatajených Tajemství. Nyní jsme na prahu nejvýznamnějšího posunu, jaký kdy lidstvo zažilo. Je čas, aby byla odhalena všechna tajemství. Toto tajemství je skryto po dlouhou dobu. A Příroda hovoří skrze znamení, že je čas, aby toto tajemství vyšlo najevo.

Uhlík je základ veškerého života na Zemi. Nedávno vzbudil rozruch ve vědeckých kruzích objev vlivu slunce na rozpad radioaktivních prvků na Zemi. Bylo zjištěno, že jakýsi druh podivných emisí ze Slunce zapříčiňuje změnu hmoty na Zemi. Obzvláště podivný a neočekávaný je jeho vliv na rozpad prvků jako uhlík 14. Uhlík, jak bylo výše řečeno, je základním stavebním blokem života tak, jak ho známe. A uhlík 12 je nejhojnější forma uhlíku, která tvoří asi 99 % veškerých známých forem uhlíku. Uhlík 12 také je jeden z pěti prvků tvořící DNA. Takto je uhlík 12 nejzákladnějším prvkem, pokud jde o život tak, jak ho známe dnes.

Tajemství uhlíku 7

Přirozeně se tvoří v mozcích duchovních adeptů, když mají mimotělní zážitky nebo provádějí jiné nadpřirozené jevy jako bilokaci nebo materializaci atd. Během této doby se kolem hlavy těchto vysoce vyvinutých bytostí tvoří záře či duha, která vzniká nadbytečnými neutrony, které se uvolňují při transmutaci uhlíku 12 na uhlík 7 v jejich mozku. Avšak uhlík 7 se rychle rozpadá na další stálejší formy hmoty. Proto je téměř nemožné najít uhlík 7 přímo v lidském těle. Muselo to být zahaleno do nejzáhadnějšího jazyka a symbolů, protože toto poznání ve špatných rukou by mohlo znamenat zničení celé planety. Taková je jeho síla!

Toto poznání je známo pokročilým civilizacím mimo naši planetu, které nás pozorují po několik tisíc let. Uvolnění této informace v tomto časovém bodě je také zamýšleno k urychlení Odhalení.Tyto znalosti s mocí zesílit naši mysl učiní veškerý technologický pokrok a ekonomické systémy naprosto zbytečnými, protože ve věku Manifestací a hojnosti, který nás čeká po r. 2012, nebudou mít technologie a peníze žádný význam.

V období po Odhalení proběhne proměna člověka, během níž kolektivní mysl lidí projde kvantovým posunem k rozšíření. Obrovská masa lidstva přejde z egocentrického materiálního života do života duchovního, naplněného láskou, bez ega.

Sluneční aktivita v tu dobu bude vzrůstat. Finální transmutace, která bude provedena Sluncem, bude transmutací uhlíku 12 v lidské DNA na uhlík 7. To dá člověku sílu, aby přežil závěrečné dvojí kataklyzma velkého posunu pólů a aby přešel do Nové země ve vyšší dimenzi.

Toto je časová linie, kterou si musíme uvědomit.

Více podrobností je uvedeno pod článkem s názvem: Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.


Související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.


Z důvodu, že slunce naší sluneční soustavy vyzařuje stále více světla, (jelikož získává stále více světla z galaktického středu - srdce, čili z černé bílé/díry v jejím středu) dochází k tomu, že všichni a všechno v naší sluneční soustavě začíná stále více zářit a měnit se z báze uhlíku 6-6-6 (6 elektronů - 6 protonů - 6 neutronů) na bázi uhlu 12, s mono-atomickým jádrem, čili s jádrem, obsahujícím pouze jeden neutron (12+1, což koresponduje s posvátnou geometrií obsaženou v Metatronově kostce). Tím dochází k mutaci veškerých hmotných projevů existencí, při které se všichni a všechno stává stále více světelným a méně hmotným projevem existence.
 Touto transmutací dojde k tomu, že si budeme moci nejen tvořit vše co je k životu a zábavě potřebné pomocí krystalizace (zhmotňování) mentálních představ, ale staneme se i bytostmi, které nemusí být vázány na vůbec žádnou hmotu prostor a čas. To umožní např. teleportaci a mnohé další zdánlivé nemožnosti, které jsou nemožné pouze s úhlu pohledu 3.D.


Úzce související článek s názvem: "Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí" je uveden ZDE. Další úzce související článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení je uveden ZDE a článek s názvem: "Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo" je uveden ZDE. Tajemství uhlíku 7 Uvedeno ZDE.


Obzvláště nyní se již nenechte zatahovat do negativních záležitostí vytvářející nepříjemné pocity, neboť emoce tvoří gravitační pole, která přitahují a zhmotňují odpovídající událost. Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Názor Féwy na proces vzestupu

Základem všeho je evoluční a involuční proces. Čili - probouzíme se opět do plného vědomí a současně k nám proudí energie galaktického středu. Přirozeně ne všichni mají schopnost energie vidět a tím posoudit, jestli se opravdu něco děje. Proto jsou zde všichni ti, kteří informace odevzdávají. Je to pokus o návrat zpět. Založený prioritně na pochopení celého procesu a tím i vlastní aktivaci svého duchovního srdce. I když u mnohých panuje přesvědčení, že se nic neděje - není tomu tak. Vše probíhá. V opačném případě by nebylo možné, abych odevzdávala kódy. A současně i informace. Rovněž všichni ostatní. Dá se říct, že právě rok 2012 byl dokončením dlouholetých příprav. Já osobně velice málo odevzdávám časové údaje. Každý den je odpovědí kolektivního vědomí, jestli ten předcházející den zvládlo dostatečnou hutností potřebných vibrací. Pokud ne, děje se všechno na všech úrovních ve smyslu pomoci, harmonizace. A to nejen tady na Zemi, ale i ze strany jiných planetárních systémú - těch, které jsou jako pozitivní energie zainteresovány do programu pomoci. 21 a 22. prosince byl pokusem lidského vědomí o aktivaci. Problém nastal ze strany jiných energií. Tady byly podniknuty ještě další kroky. Země je neustále maximálně chráněna. Čili....proces pokračuje i když to není vidět. Nemúžeme zapomínat na skutečnost, že ten očekávaný okamih přijde nečekaně. Řekla bych to takhle - galaktický střed drží v "ruce" foťák, má nás v záběru, prst na spoušti a čeká na nejpříhodnější moment. To znamená, že to múže nastat za pár minut, za den, dva....je to záležitost kolektivního vědomí, jestli bude schopno v dané chvíli splynout s vyslanou kosmickou energií - pulzem světla galaktického středu.

Převzato z komentáře Féwy na FB ze dne 4.2.2013


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Světelné tělo neboli spirituální DNA je pravzorem, plánem pro účel našeho života a pro božské možnosti každé duše.

Vzestup není pouze vzestoupení do života svého Vyššího Já, ale hlavně také návrat ke Všemu, co je.

Nejsme to pouze my lidé, kteří se měníme, ale všechny formy života na Zemi se stávají krystalickými.

Naše spirituální DNA je předlohou pro strukturu fyzické DNA a připomíná spirálovité energetické korálky navlečené v jedinečných specifických vzorcích.

Naše současná dvouvláknová DNA se nedokáže vypořádat s multidimenzionálním energetickým polem zkušeností.

Tajemství této aktivace (do rozšířené a vyšší verze) spočívá v pochopení tajemství některých funkcí a vztahů mezi určitými žlázami a s nimi spojenou vyrovnávající produkcí speciálních hormonů.

Žláza brzlíku (thymus), která se nachází ve 4. čakře, je známá jako "Sídlo Duše" nebo "Vyšší srdeční centrum".

Jeho funkcí je produkovat silné hormony, které stimulují a vylepšují náš imunitní systém a tím nám umožňuje mít silná mentální a fyzická těla.

Žláza hyperthymus, která se nachází uprostřed mozku, je zodpovědná za propojení a interakci dvou dalších žláz; hypofýzy a šišinky.

Vlastní aktivace těchto žláz a jejich následná integrace umožňuje produkci SOMY.

SOMA je známá jako "Spirituální nebo také božský hormon".

Tento hormon rozvíjí vnitřní sílu pro transmutaci dvouvláknové šroubovice DNA do originální pro lidstvo navržené DNA se 12 vlákny.

Věda dosud nerozpoznala tuto pravou 12 - vláknovou DNA obsaženou v potenciálu lidsta a zahrnuje ji do buněčné hmoty, kterou v současné době nazývá "nadbytečná, odpadová" DNA.

Tato "nadbytečná" DNA není nadbytečná! Je součástí dědictví, které vás jednoho dne přivede zpět k vaší úplné identitě.

Završení aktivace Světelného těla umožní Vyššímu Já načíst si a trvale ukotvit mřížku kompletní DNA/RNA.

Mřížka DNA/RNA sestává ze 64 zřetelných pečetí, které se nacházejí uvnitř všech vašich čakrových mřížek (kompletní šablony vašich současných čaker).

K tomuto specifickému procesu dochází v těsné součinnosti s Vyššími Bytostmi a s požehnáním od Vzestoupených Mistrů a Vyšší Hierarchie sloužících podle Zákona JEDNOHO.

Všechny tyto aktivace nakonec umožní Duši, aby trvale ukotvila "bio-stratus".

Tento "stratus" je vzorec super DNA, rovněž známý jako "Spirituální genetická super-šroubovice DNA", kterou lidstvo ztratilo během "Pádu".

Tento vzorec může být plně obnoven, protože byl uchován v "Božském Matrixu".

Protože byl součástí původně navrženého plánu pro evoluci lidské rasy a pro vesmírný vývoj.

Vzorce původní DNA vibrují na vyšších frekvencích.

Tím, jak se vyvíjejí a posouvají energie samotné planety, jsme si postupně schopní znovu uvědomovat tento dávný dřímající potenciál.

Naladění a překódování DNA je nezbytným procesem pro opětovné sladění Duše se Záměrem Duše.

A tím nám umožní vrátit se zpět a znovunastolit náš původní stav bytí a znovu nabýt naše božské dědictví.

JSME JEDNÍM.

Nechte své srdce otevřené.

Více je uvedeno ve spodní části článku (až pod videama) s názvem: "Zapomeňte na všechno, co do vás odmalička hustili, a vzpomeňte si už konečně, kým skutečně jste", který je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


... Najprv sa zmeníme na iné chemické zloženie.Necháme za sebou naše uhlíkové telá. Staneme sa menej hustými. Naše telá a naše prostredie sa zmení. Tí, ktorí prechádzajú na Taru budú mať úplne iný druh tela ako tí, ktorí zostanú vo Vnútornej Zemi. Tí, ktorí prechádzajú na Gaiu sú takmer neviditeľní. Tí, ktorí sú z vyšších hustôt môžu vidieť nižšie hustoty; ale tí, ktorí zostanú v 3D nebudú schopní vidieť žiadnu z nových realít. Mohlo by sa zdať akoby veci mizli pretože posuny vyšších častíc stiahnu niektoré v jednom smere a nižšie stiahnu tie v inom smere. Je nekonečno úrovní hustoty. ...

... Základňa elementárnej častice Zeme stúpne na 5 a základňa atmosferickej častice Zeme stúpne na 6. Táto úroveň nárastu umožní atmosfére a elementálom z Vnútornej Zeme objaviť sa na Zemi. Toto bude naša prvá vízia našej Novej Zeme. Začneme vidieť atmosféru Vnútornej Zeme formujúcu sa okolo nás a potom si všimneme stále viac nových druhov a objavia sa záhrady vnútornej Zeme. Všetky zvieratá a rastliny vo Vnútornej Zemi neprestajne spievajú. Všimneme si tento rozdiel na Zemi okamžite. ...

Celý článek s názvem: "Ako sa Zem stane Vnútornou Zemou Crystalai" je ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo


Vaše telá sa menia zo systémov založených na uhlíku na monoatomicky založené systémy. V starom systéme ste museli jesť jedlo aby ste nahradili vyčerpaný uhlík, ktorý je nevyhnutný pre funkcie tela.

V monoatomickom kryštalickom systéme budete nabíjať telo Tekutým Svetlom.

V starom systéme ste mali sodík a chlór (morská voda), médium známe ako krv, a v ňom sa vznášajú atómy ako vápnik, horčík, draslík a fosfor. Monatomický kryštalický systém má tekuté svetlo a v ňom sa vznáša zlato, kremík, selén, platina a iné monoatomické atómy ako monoatomické Telúrium a nekovová rovnováha Rhodia, Irídium a na Zemi vzácne Ormus minerály. Monoatomické kryštalické telo premení slnečné svetlo priamo na elektrinu, aby poháňala telo. Bude vyžadovať slnečné svetlo, žiadne jedlo. Monokryštalický kremík je prijímačom v tele a pracuje v spojení so zlatom, paládiom a titániom v médiu tekutého svetla.

Kozmické Lúče sú substrát a tieto vchádzajú do tela cez korunnú čakru. Kozmické lúče nesú monatomické prvky a sú prinášané do tela vo vlnách, ktoré sú ako vietor, ktorý prichádza od Veľkého Centrálneho Slnka a nášho lokálneho Slnka - Sol. Ako Kozmické lúče schádzajú nadol vchádzajú do Zeme a tiež do našich monatomických kryštalických tiel. Všade po celom tele sú energetické brány, kde sú Kozmické Lúče prijímané a prenášané do meridiánov, alebo elektrických kanálov svetla, nachádzajúcich sa v celom tele. Meridiány sú uložené ako dráhy z vrcholu hlavy po spodok nôh a všade po celom tele. Táto „dráha“ je cesta pre elektrinu, aby mohla cestovať po tele.

Táto elektrina je to čo bude poháňať funkcie tela.

Pojem „Lúč“ v Kozmických lúčoch, nie je úplne pravdivý, keďže sú tieto prenášané ako Kozmické častice, prichádzajúce jednotlivo, v vonkajšieho vesmíru, cez atmosféru Zeme a do každého ľudského Galaktického tela. Prijímame častice zo Sĺnk a tiež udalosti ďaleko vonku v našom Vesmíre. Sme ovplyvnení všetkým vo Všetkom Čo Je.

Teraz sa dejú aktivácie (spúšťanie) na otvorenie 24 fyzických vlákien DNA a 24 éterických vlákien DNA.

Tieto tvoria fyzické-éterické telo. Sú to fyzicko-éterické telá pracujúce spoločne čo umožňuje cestovanie mimo tela, neviditeľnosť, telepatiu, teleportáciu, levitáciu a ďalšie telesné funkcie..

Budeme prechádzať od starého systému žuvania, trávenia a vylučovania. To je stará časová línia a zahŕňa ďalšie zvieracie pudy. My teraz prechádzame ku novým telesným systémom, čo zahŕňa ionizujúce žiarenie. To zahŕňa solárny vietor Slnka a magnetické pole Zeme. Tieto prispôsobujú tok a prúd Kozmických Lúčov do monoatomického kryštalického tela.

Spôsoby akými sú tieto častice použité telom je možné pochopiť len zistením viac o 13ej Bráne. 13a Brána popisuje energetické brány prebiehajúce telom. V monoatomickom kryštalickom tele je umiestnených 13 kolies svetla. 13 čakier sú: základná, krížová, solar plexus, nižšie srdce, stredné srdce, vyššie srdce, krčná, tretie oko, koruna a štyri éterické čakry: hviezdna, galaktická, vesmírna a kozmická, ktoré vychádzajú z tela vzadu na úrovni srdca – obiehajú okolo vrchu hlavy a vstupujú do tela v prednej časti srdca.

Každé z kolies svetla prijíma ionizujúce žiarenie ktoré potrebujú na svoju činnosť. Keď monoatomické kryštalické telo má všetko čo potrebuje pracujú tieto kolesá svetla v harmónii so zvukovou vibráciou spojenou so svetlom aby existovali v hmotnom prostredí 5D Zeme.

Čokoľvek želané 5D fyzické vozidlo môže zapojiť 13u Bránu a vstúpiť do éterického fyzična. Keď sa udeje toto zapojenie je prekročená 13a Brána a toto vezme monoatomické kryštalické telo z fyzickej ríše do fyzicko-éterickej ríše kde sa zažíva antihmota.

Ako sa dosiahne toto zapojenie?

Keď sú jemné telá zladené, dosiahne sa zapojenie. Toto vyžaduje byť pravdivý ku Sebe a tiež byť pravdivý ku Všetkému Čo Je. Na dosiahnutie tohto musí byť rovnováha.

Ďalej, ktosi začne zo zámerom ktorý zodvihne radosť na jej maximum, byť centrovaný a sústredený v láske, optimalizácia úvodnej myšlienky a udelenie jej vysokej dôležitosti.

Toto je rovnica potrebná na to aby sa to všetko udialo.

Deje sa to tak, že akonáhle fyzické krúži do fyzicko-éterického, svetlo vstúpi do koruny, obieha okolo 13 čakier, roznieti trojplameň v srdci a zmení všetko v tele na výbuch svetelnej energetiky. Toto je pulzujúce svetlo. Je to okamžitá premena z hmoty na antihmotu. Je to druh zvratu alebo prevrátenia svetelnej energie. To čo človeka zoberie mimo tela aby skúmal Vesmír, je antihmotové telo. Je to možné dosiahnuť počas meditácie alebo v čase snívania. Ešte ste nepreskúmali meditáciu, je to možné, v živote môže byť viac radosti, keď to začleníte do vašej dennej rutiny. Meditácia je kľúč na spojenie sa s 13ou Bránou. Je to miesto kde hmotný svet nižších 12ich dimenzií prechádza do 13ej dimenzie antihmoty. Toto zapojenie, pokiaľ ho cvičíte, sa môže udiať okamžite. Nie je to ťažké dosiahnuť, človek musí jednoducho skúšať, stále znova, až kým to zvládne.

Monoatomické-kryštalické telo je oveľa účinnejšie ako telo založené na uhlíku. Vyžaduje oveľa menej údržby. Napokon nepotrebuje potravu. Má rado správne množstvo vody. Neporuší sa tak ľahko ako iné telo a je v zásade odolné voči chorobe. Toto je nesmrteľný telesný systém.

S monoatomickým-kryštalickým telom môže človek zažiť zrod zo svetelnej ríše. S týmto telom sú dosiahnuté stále vyššie úrovne spolu-tvorenia. Má veľkú schopnosť okamžitého prejavu. Uhlíkové telo cestovalo v tele merkaba a monoatomické-kryštalické telo cestuje v tele merkiva. Kryštalická merkiva sa nachádza srdci a človek vchádza do tohto stavu vedomia v meditácii aby opustil fyzické telo a vstúpil do fyzického-éterického tela. Toto je podstata teleportácie.

Kanál energie prebiehajúci z korunnej do základnej čakry prijíma Kozmické Lúče do tela, ked sú prijaté a prenesené cez sústavu meridiánov a cez centrá energetických brán.

Každý orgán má energetické brány, ktoré usmerňujú ionizujúce žiarenie a premieňajú ho na energiu. To tvorí rieku tekutého svetla prúdiaceho cez telo. V základni – v perineu – je oblasť delty, kde sa táto rieka tekutého svetla zbiera a zhromažďuje a potom tečie späť hore na vrch hlavy, do mozgu cez mozgo-miešny mok. Toto tekuté svetlo, substrát, v monoatomickom-kryštalickom tele prebieha z vrchu hlavy – alfa, po spodok chodidiel – omega. Táto dráha prebieha cez slnečnú-hviezdu merkiva v srdci. Takto je Energia Zdroja prichádzajúca v Kozmických Lúčoch zmiešaná s vedomím lásky v srdci. Prostredníctvom tohto procesu s vyrovnaním pôvodnej myšlienky a zámeru, s dôležitosťou, túžbou a dĺžkou zdržania je základ pre spolu-tvorenie.

4-Nov-2009 Metatron Anatómia Monoatomického-Kryštalického Tela

Energia Zdroja zo Stvorenia vchádza do korunnej čakry na vrchu hlavy.

Korunná čakra sa otvorí a pulzuje rovnako ako sa rozšíri a otvorí krčok maternice, aby dovolil dieťaťu narodiť sa z pôrodného kanála. Predstavte si rozšírenie mäkkého tkaniva kože hlavy, uvoľňujúce a otvárajúce sa v kruhu na vrchu hlavy.

Čím viac sa rozšíri, tým viac svetla sa dostane dnu. Cez túto korunu sa vlievajú Kozmické Lúče, vyživujúce monoatomické-kryštalické telo všetky monoatomické prvky ktoré potrebuje na výrobu elektriny a na substrát tekutého svetla, vlieva sa do kanálu, ktorý prebieha po celej dĺžke tela. Kanálom tečie svetelná Energia Zdroja z vrchu hlavy do perinea.

Potom ako Energia Zdroja vstúpi do koruny tečie dnu ako hmla z 13ej Dimenzie, 13ej Brány, kde existuje antihmota. Prekladá sa a zostupuje do monoatomických prvkov ako kremík, selén, platina, hélium, zlato a ďalšie. Vstupuje ako svetelná energia do vybraných jemných brán v mozgu. Tieto brány sú prevodníky, keďže prijímajú a vysielajú informácie z Vedomia a prijímajú informácie zo Zdroja.

Tieto jemné brány v mozgu sú prepojené priamo na srdce. Myseľ a srdce pracujú celý čas spoločne simultánne a synchronizovane. Kanál prechádzajúci z koruny do mozgu prináša svetelnú energiu z dimenzií bezforemnej formy do našich tiel a prebieha vez energetické brány mozgu v postupnom prúde.

1)Koruna
2)predný temenný lalok a zadný čelný lalok
3)corpus callosum (neurónová sieť prepájajúca obe hemisféry, pozn. prekl.), čo je rám okolo kanála
4)šišinka mozgová (epifýza)
5)thalamus (lôžko)
6)podmozgová žľaza (hypofýza) – hlavná žľaza
7)hypothalamus (základná časť medzimozgu; o.i. spája nervový a hormonálny systém, pozn. prekl.)
8)hippocampus
9)Plazí mozog (cerebellum – malý mozog; a mozgový kmeň)

Odtiaľ prúdi Energia Zdroja do miechy aby bola prenesená pozdĺž nervových buniek do všetkých ostatných oblastní tela. Prechádza cez štítnu žľazu, kde ovplyvňuje všetky časti imunitného systému a dýchanie.

Najväčšia časť prechádza odtiaľ priamo do merkivy, mnohocípej slnečnej hviezdy srdca. Toto je zvláštna štvorkomorové lono, ktoré zbiera Energiu Zdroja a vlieva do nej Vedomie Lásky tiež známe ako Kristovo Vedomie.

Prúdi nadol zo slinivky brušnej (ďalšia energetická brána) a do Pohlavných Orgánov. Tu sa zbiera v nádrži blízko perinea, pulzuje do končatín a potom sa obráti a vracia sa hore Centrálnym Kanálom a späť von vez hlavu.

V monoatomickom-kryštalickom tele sú dve miesta s Nulovým Bodom.

Jeden je v perineu. Predstavte si symbol nekonečna začínajúci v hlave, alfa, a končiaci v nohách, omega, s bodom obratu v perineu.

Ďalší Nulový Bod v tele je v trojplameni v srdci. Sú tu tri srdcové čakry, nižšie srdce, stredné srdce a vyššie srdce. Toto tvorí trojplameň.

Toto sú centrá Múdrosti, Lásky a Moci v tele.

Symbol nekonečna v srdci má svoj bod obratu v strede trojplameňa. Rozširuje sa von zo srdca vpredu a vzadu. Toto spája fyzické telo s éterickým telom. Je to tiež elektráreň pre éterické čakry, ktoré sú ukotvené v srdci a obiehajú von okolo hlavy.

Keď človek umožní Energii Zdroja spojiť sa s Kristovým Vedomím v centre srdca a prenesie ho cez kanál tekutého svetla do Nulového Bodu, to je okamih keď sa meníme z hmoty na antihmotu.

Toto nastane keď odchádzame mimo tela [OOB] alebo sa teleportujeme alebo sa stávame neviditeľným alebo odložíme svoje fyzické oblečenie v stave spánku. Monoatomické telo nemá potrebu rozkladať živiny, pretože už nie je závislé na hustých prvkoch draslík, sodík, chlór, fosfor, vápnik. Nakoniec, keď sa človek stane skúseným v žití viac na svetle, tráviace orgány sa začnú zmenšovať kvôli tomu že sú málo používané. Toto sa neudeje okamžite ale postupom času. Keď bude prijímanej menej potravy, bude menej mrhania a menej možnosti ukladať jedy, a nakoniec, toto telo je odolné voči chorobám a nesmrteľné. Ako toto telo prijíma Svetelnú Energiu z Centrálneho Slnka a Kozmické Lúče, naše čakry zvýšia svoju schopnosť držať svetlo. Náš svetelný kvocient vzrastie.

Keď toto telo zvýši svoju schopnosť prúdenia Vedomia Lásky, alebo Kristovho Vedomia cez neho, kvocient lásky sa zvýši. Môžeme mať teraz svoje úrovne kvocientu na 100% a plne Vzostúpiť bez opustenia fyzického tela. Toto funguje, pretože monoatomické-kryštalické telo má schopnosť niesť a udržiavať viac svetla a viac lásky. Toto zmení schopnosť tela zdieľať lásku. Milovanie bude lepšie.

Milovanie bude zahrňovať zažívanie energií vo všetkých 13 čakrách a orgazmy vo všetkých energetických centrách.

Toto je Kozmický Sex, a my všetci budeme schopní si ho užívať. Toto prispeje ku poznaniu stále viac lásky. Následne sa naša schopnosť okamžitého prejavu mnohonásobne zvýši. To preto, lebo radosť a láska hrajú veľmi dôležitú úlohu v spolu-tvorení.

Keď Energia Zdroja pulzuje cez naše monoatomické-kryštalické telá, cez centrálny kanál a potom do vašich paží a nôh, rúk a chodidiel, prepája všetky energetické brány prebiehajúce cez meridiány z vrchu hlavy na spodok chodidiel.

Naša sústava meridiánov je tvorená 13 hlavnými meridiánmi, prebiehajúcimi pozdĺž tela (vrátane meridiánov pľúc, srdca a trojitého ohrievača) a je tvorená 13 vedľajšími meridiánmi, ktoré podporujú oblasť hrude v kruhoch okolo pŕs a chrbta.

Popri týchto meridiánoch je približne 400 energetických brán prevodníkových miest vyvažujúcich prúd Energie Zdroja, Kozmických Lúčov a Kristovho vedomia v monoatomickom-kryštalickom tele. Tieto energetické brány pripájajú fyzický systém na nadi, čo sú éterické energetické brány. http://www.kheper.net/topics/chakras/nadis.html

S aktivovanými 48 vláknami DNA 24 fyzických + 24 éterických, sú meridiány riadené fyzickou DNA a nadi sp riadené éterickou DNA. Nadi umožňujú éterickej Kozmickej Energii prúdiť dnu a von z tela v pulzujúcich zoskupeniach.

Energia cez svetelné centrá alebo čakry, riadiaca orgány a žľazy a energia cez kozmické brány nádi riadiace kundalini energiu stúpajúcu a prúdiacu cez centrálny kanál sa spájajú spolu v približne 400 energetických bránach kde sa zmiešajú do svetla a sú rovnováhou medzi fyzickým a éterickým v monoatomickom-kryštálovom tele.

Beth a Mark

Preklad: SiR

Zdroj: ee.dunres.sk


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sluneční erupce a duchovní vzestup

Sluneční erupce mají duchovní význam. Zvyšují frekvenci Země, která s celým vesmírem vzestupuje do vyšší dimenze.

Jedna z největších slunečních erupcí v historii se odehrála 27. ledna 2012. Oznámila začátek vstupu do plného vědomí pro lidi, kteří si vybrali cestu vzestupu. Jde o největší událost v historii, která aktivuje frekvenci Země i lidstva. Tato frekvence upozorňuje, že se lidstvo začíná vracet do probuzeného stavu. Spali jsme od pádu Atlantidy. Nastal čas, na který jsme čekali! Buďte vděční, že žijete na této planetě.

Určitě se ozvou věční skeptikové, kteří se budou obávat, co se to děje, až budou sluneční erupce pokračovat po celý rok 2012. Strach může být důsledek jejich vlastní rezignace. Erupce mohou opravdu odstřelit ty, kdo se rozhodnou, že nezaměří svou pozornost duchovním směrem. Bylo již řečeno, že lidé, kteří se nerozhodnou vzestoupit s Matkou Zemí, odstraní sami sebe z přicházející Země v páté dimenzi. Sluneční erupce znamenají začátek této doby.

Každý má šanci vzestoupit. Nikdo nebude opomenut. Je naším úkolem přesunout centrum soustředění z hlavy do srdce a pevně se odhodlat k vzestupu. Času na toto rozhodnutí je málo.

Solární erupce uvolňují stále vyšší frekvence. Neexistuje jiný způsob, jak se dívat na to, co se právě děje. Tyto vyšší frekvence působí a pozdvihují vibrace všeho, s čím se setkají. Zvyšování frekvencí může být nepříjemné, dokonce i pro ty, kteří se na to určitou dobu připravovali, děje se to, když vibrujeme do jakýchkoliv vyšších úrovní světů, na které nejsme zvyklí. Čeká tam sílící blaženost, možná je jí až příliš, na ty, kdo mají aktivovanou srdeční čakru. Tyto pocity lidé vnímají jako brnění v každé buňce fyzického a energetického pole.

Zvyšující se vibrace bude nepříjemná pro ty, kdo se nesnaží zvýšit svou frekvenci. Bude jim stále hůře z dopadajícího záření a také ze všeho znečištění na planetě, které způsobilo lidstvo. Zplodiny jsou nyní jedovaté pro všechny životní formy 3. a 4. dimenze. Lidé, kteří si vybrali, že zůstanou v egu, to potřebují pro vývoj své duše. Tento rok jim poskytne skvělou pomoc v podobě různých životních lekcí. Škola Země a dimenzionální mistrovství se týkají vibrací. Je to velmi jednoduché. Všechno jsou pouze různé úrovně vibrací. Lidé jsou vědomí, které se zpomalilo do velmi pomalé vibrace, aby zažilo fyzickou oddělenost od Zdroje. Hra skončila! Tento cyklus končí. Nastává čas, abychom si vzpomněli, kdo a co opravdu jsme. Děláme to jednoduše tak, že zvyšujeme vibrace. Nejsnadnější cesta je být Láskou! Někteří lidé ukazují, jak a proč to tak funguje. Já například komunikuji se svým vyšším já v rozšířeném stavu vědomí. Spojuji ego a vyšší já, jak nejlépe umím. Jestliže toužíte vzestupovat, rozhodněte se pro to. Musíte to udělat upřímně, ze srdce a vyslat své přání vesmíru. Jakmile to uděláte, tak poznáte, že to tak je a začnete svou vlastní duchovní práci.

Ta práce spočívá v tom, že se obrátíte do sebe. Tam najdete své skutečné Já.

Všechno, co je vně vašeho srdce, je iluze! Tu iluzi tvoří vaše myšlenky a emoce. Veškerou pravdu můžete najít v sobě, je uzavřená ve vší DNA.

TO VŠECHNO JE VE VÁS!

Sluneční erupce dekódují DNA a způsobují, že se vibrace života zvyšuje. Vyšší vibrační úroveň se týká vzestupující Země a všech, kdo s ní chtějí do páté dimenze. Dimenze jsou vibrační úrovně, na kterých buď žijeme, nebo se na ně nalaďujeme. Rychle směřujeme do stavu, kdy vše, co bylo dosud skryté, se stává viditelným. Nepromarněte to! Pochopte, co se děje. Nebo prostě buďte láskou. Učte se jenom být!

Země a celý vesmír vzestupují. Nezáleží na tom, na kterou dimenzionální úroveň je individulní vědomí naladěno. Všechny úrovně se posunují nahoru v Dechu Zdroje. Každý, kdo se zabývá spirituálními naukami, ví, že tento stav přijde. Ale nikdo neumí popsat, co se opravdu stane po skutečném posunu. Procházíme portálem do individuálních časových linií a realit. Děje se to proto, že každý sníme svůj sen, svou vlastní realitu, kterou máme prožít kvůli růstu své duše.

Uskutečněte svůj sen teď! Naplňte ho emocemi, aby se projevil v realitě a sladil s ní! Skutečná magie 5D začíná právě teď.

Nedělejte si starosti s jinými lidmi a s tím, jaké jsou jejich sny. Já vím, že máte rádi svou rodinu a přátele, ale sledujte, co se děje. Nemůžete dělat nic jiného, než snít svůj sen a vytvořit si své nebe nebo peklo, které chcete po posunu vytvořit. Lidé, které milujete, to pro vás nemohou udělat. Posun již probíhá, ale my nejdeme všichni na stejné místo. I když někteří mohou doopravdy pokračovat v cestě společně, nelpěte příliš na této možnosti.

Přišli jsme do Školy Země z různých míst, časových linií, dimenzí a částí univerza/multiverza, abychom se připojili k této hře. Jsme učitelé a bohové na semináři. Škola Země byla školící základnou. Ale to teď skončilo. A je čas vzestoupit na vyšší stupeň studia, abychom odešli do univerza předávat dál, co jsme se naučili. Pozemská Škola je nejtěžší škola ve vesmíru. Tento vzestup končí mistrovským stupněm!

Zpátky ke Slunečním Erupcím

Největší z posledních erupcí dorazila k Zemi kolem 2. února 2012. Erupce byla 5x větší než slunce. Výbuchy budou pokračovat ještě mnoho let a budou mít vliv na všechno v naší sluneční soustavě. Tyto extrémně vysoké vibrace pocházejí z Galaktického středu hluboko ve vesmíru. Zasáhnou každou planetární soustavu a každý měsíc. Tyto vysoké spirituální vibrace nyní dopadají na Zemi. Děje se tak každých 26 tisíc let a zahajují časovou linii vzestupu.

Předtím, než jsme sem přišli v tomto období masového vzestupu, zničili jsme 4 světy. Země Mu byla zničena během mimozemských válek na Zemi. 100 tisíc let staré důkazy o jaderném palivu – granule jaderného paliva - byly nalezeny v Jižní Africe v uranových dolech. Potopili jsme Lemurii a potom Atlantidu, na které jsme nakonec “spadli” do třetí dimenze, abychom dokončili božský plán oddělení od Zdroje. Nastal čas postoupit do vyšších dimenzí. Vše, co se nyní odehrává, je o tom! Mise skončila! Je čas vrátit se domů!

Mutace DNA

Až začnou vyšší frekvence dopadajících slunečních erupcí působit na každého z nás, DNA se bude měnit a přeskupovat. Když to dovolíte, pocity extáze a blaženost budou normální věcí. Části naší DNA, které byly „rozepnuty“, abychom mohli „padnout“ po zániku Atlantidy, abychom zažili nižší vibrační dimenze, budou nyní přeměněny do svého přirozeného stavu.

Nyní budou aktivována vlákna DNA, které byla dosud nevyužita. Přitom se bude zvyšovat naše vědomí, kdo jsme, o našich minulých životech, našich božských silách, které jsme odmítli používat. Sluneční erupce mohou být problém pro lidi, kteří se nezaměřují na svou spiritualitu a nárůst vlastní fyzické frekvence. Pamatujte, že není ani dobro ani zlo. Existují jen volby svobodné vůle a práce.

Boží dokonalost

Vše je ve stavu Boží Dokonalosti bez ohledu na to, jak to my osobně vidíme.

Dimenze mají mnoho vrstev – podobně jako cibule – jsou propojené a spolupracují, aby byl boží plán završen. Rok 2012 dovoluje všem, kdo se tak rozhodnou, aby se stali probuzenými božími bytostmi. S tím, jak vzestupujeme, rozšiřuje se naše úroveň porozumění. Brzy budeme okamžitě realizovat své sny – bude to dalece přesahovat vše, co si teď umíme představit. Okamžitá realizace je přirozený stav božské bytosti.

Když sníme a manifestujeme naši budoucnost na individuální úrovni, děláme to i kolektivně. Takže odstraňte vše, co vás omezuje. Odstraňte pravidla hry. Jestliže se blížíme k 5D bez pravidel, můžeme definovat každou zkušenost v čase, kdy se děje. Začněte všechno vnímat z neomezené perspektivy. Musíme to dělat na nejhlubších úrovních nás samých, když procházíme tímto procesem, abychom společně ovlivňovali, co budeme, až budeme procházet poslední vortexem roku 2012 a posuneme mezi dimenzemi.

Zahoďte limity

Nastal čas rozvíjet, čím budete potom! Jestliže půjdeme do tohoto posunu s omezeními sebe sama, tak tam budou i poté. Cílem je dosáhnout nejvyšších vibrací a s nimi nejvyšší úrovně vědomí a svých schopností. Jako multidimenzionální bytosti můžeme cestovat všemi vibračními a dimenzionálními úrovněmi dle libosti.

Působení slunečních erupcí

Při dopadu slunečních erupcí na nás můžeme být trochu nervóznější. Můžeme mít bolesti hlavy a kloubů, roztěkané myšlenky. Nepropadejte skepsi a pochybnostem. Dělejte, co vám říká vyšší já. Příčinou potíží je osvobozování a restrukturování vašeho světelného těla. Všechny staré nižší vibrace musí být uvolněny z hluboko pohřbených míst vaší bytosti.

Minulé životy mohou rušit

Vzpomínky na minulé životy mohou být problém pro lidi, kteří si ještě nevybrali probuzení a pochopení toho, co se děje. Můžeme potkat jedince, kteří šílí z toho, jak k nim přicházejí staré vzpomínky. Stále se identifikují se světem 3D. Mohou se projevovat násilně vůči sobě i vůči okolí. Opravdu bychom ale neměli zaměřovat naši energii na věci, které nechceme, aby se uskutečnili v naší realitě.

Ochrana pro všechny

Všichni, kdo pracují na vytvoření a posílení světla uvnitř své merkaby, jsou pod ochranou. Každý si potřebuje vzpomenout na naše spirituální nástroje. Tyto informace máme uloženy v sobě. Je čas je začít používat. Požádejte své průvodce a vyšší Já, aby vám pomáhali.

Klíčem je neulpívání

Neulpívání je klíčem pro všechny, kdo se rozhodli pro vzestup. Ano, cítíte lásku a soucit ke všem, ale zůstaňte od nich odděleni, abyste nepadli do pasti iluze někoho jiného nebo abyste se nenechali zatáhnout do nižších vibrací! Jenomže každý člověk si svobodně vybírá svou cestu a my s tím nemůžeme nic dělat.

Čas promoce

Rok 2012 je čas promoce pro ty, kdo dokončili školní docházku. Sluneční erupce signalizují, že začíná promoční ceremonie. Někdo odmítne dokončit školu, a to je v pořádku. Někdo bude chtít opakovat třídu v dalším cyklu výuky. Není to ani dobré, ani špatné. Tito lidé budou odstraněni na vlastní přání. Ty, kteří se rozhodli, že nepůjdou cestou vzestupu, musíme nechat, i když třeba ještě zůstávají v našich životech. Oddělte se od nich s láskou. Milujte je za to, jací jsou.

Buďte vědomí a beze strachu

Sklizeň roku 2012 začala. Každý by si měl být vědomý možné intenzity toho, co se bude dít. Solární výbuchy magnetické radiace, únik radiace ve Fukušimě, války, nemoci, kontaminace, záplavy a extrémní počasí aj., to jsou rozmanité metody, při kterých si duše nevybraly vzestup a tímto způsobem jsou odstraňovány ze Země. Kromě toho, začalo i čištění a obnova Matky Země a budou dokončeny. To vše již začalo. Každé ulpívání znamená možnost, že se změní zaměření pozornosti a nasátí do nižších vibrací. Jde o poslední zkoušku našeho mistrovství a ukončení vzdělání v Pozemské Škole. Zkoušky začaly.

http://bezt.cz/zajimava-myslenka/slunecni-erupce-a-duchovni-vzestup


.

Zobrazení: 18815

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE.

Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je ZDE.


Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou.
Uvedeno ZDE.

Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem.
Uvedeno ZDE.

Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými.
Uvedeno ZDE.

Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.

Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
 
Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.

Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.

Ano zrazu to bol pokus... a pred 21.12 mala byt tma,bolo treba robit zasoby a podobne... 12 vlaknova dna mala byt a podobne..som ja velmi zvedavy..aby ste neboli sklamany Vam prajem :)

Renata,pise sa z - z koho,coho.... :) Dostihli ma ale vymlety z toho este niesom vdakabohu:) Rad sa mam az prilis:) Namosureny som to ano....na tych co siria bludy.Sam viem co je realne a co nie, roky to studujem tieto veci... ako si si vsimla 90percent ludi nema tusenia takze tak rychlo to nepojde.Ja tymto veciam verim,viem o nich ale hadzat datumy to je uz dobra drzost a odvaha by som povedal...manipulacia.Tato stranka je super nahodou,vyberiem si tu hocico.Chcel som uzatvarat stavky na 21.12 ale nikto nechcel,co bol znak toho ze nikto tomu neveril(tej tme a neviem co...ani ja).LUDIA VY SAMI VIETE CO A AKO.AHOJ ;)

Ale ja neodmietam vsetky info odtialto..co si...ano uz aj pochybujem pretoze to ze som veril ze v decembri a pod...ma dostalo do velkych tazkosti aj moju priatelku do obrovskych a potrva to...netvrdim ze je to vina neviem koho...ale uz nabuduce sa chystat na tmu a nieco velkolpe nebudem :) To je dlhodoby proces na cele roky,mozno aj desatrocia.To sa nestane ze niekto luskne prstami.Ved ako Lumir pise ide 4vlaknova postupne....a nie naraz 12vlaknova dna a hned sa mame dobre ;)

Zrazu si chlap?:D

ja by som ti neodporucala Georga K....Lumir dal clanok,je to reptos...ahoj a nehnevaj sa :) Sranda musi byt

ja tomu právě přes cc vubec nerozumím, ale chtěl bych, moc by mne to zajímalo.

To je úžasné!!!S kamarátkou sme si po 21.12 ty hovorili ako sa cítime  a tak a došli sme k záveru,že sa udialo veľa,len to zatiaľ nevidno.Ked´napr. nás ožiari výbuch atómky,tiež prvé týždne nebudeme nič cítiť.Ukáže sa to neskôr.(lenže samozrejme v zlom)Preto som nesmierne šťastná,že tá naša dna sa mení.

Ano díky, hned to opravím.

Tie odpovede vôbec nejdú po sebe.Nejak to tu preskakuje.Žeby ten čas už nebol lineárny?

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby