MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Z čeho a jakým způsobem jsou vytvářeny jednotlivé světy a jejich reality a jak lze náš svět přeprogramovat a vytvořit zde Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat či žít

Představte si celý vesmír, třeba jako obrovský balón, který má ve svém středu (13té čakře) obrovské zářivé centrální slunce (nebo-li vně projevené vše-Vědomí) celého vesmíru, ze kterého se pomocí dělení (podobně jako se dělí buňka) oddělují jeho části, čímž vznikají centrální slunce (nebo.li vně projevená vše-Vědomí) dalších vesmírů (které jsou k tomuto vesmíru paralelní), ve kterých může, ovšem nemusí být taktéž 13 úrovní vědomí a existencí jako je tomu v tomto vesmíru. To znamená, že i vesmírů může být prakticky nekonečné množství, neboť z jednoho se rodí další a z nich další a z nich opět další atd. Úzce související článek: Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.



V tomto vesmíru to funguje tak, že z centrálního slunce (čakra 13) se rodí menší centrální slunce, čili jednotlivá centrální slunce jednotlivých hyper-galaxií (nebo-li podvesmírů - čakry 12), která obíhají kolem centrálního slunce našeho vesmíru. Z jednotlivých centrálních sluncí hyper-galaxií se rodí opět menší slunce, čili jednotlivá slunce jednotlivých galaxií (čakry 11), která obíhají kolem centrálních sluncí podvesmírů, nebo-li hyper-galaxií. Z jednotlivých sluncí jednotlivých galaxií se rodí opět menší slunce, čili jednotlivá slunce slunečních soustav (čakry 10), která obíhají kolem galaxií. Z jednotlivých sluncí se opět rodí menší "slunce", nebo-li jednotlivé planety (čakry 9), které obíhají kolem sluncí slunečních soustav. Z jednotlivých planet se rodí opět menší nebeská "tělesa", nebo-li jednotlivé měsíce (čakry 8), které obíhají kolem planet. Úzce související článek: Vesmírné perpetum mobile Uvedeno ZDE.


Jelikož je vše co ve vesmíru existuje odštěpkem vně projeveného vše-vědomí vesmíru, tak z toho jasně vyplývá, že ve vesmíru je ve své podstatě jen jedna jediná bytost JÁ Vše-Vědomí, která je ovšem DOČASNĚ v projevu nejrůznějších JSEM to či ono. Např. jsem nerost (světy prvních čakrer, jsem rostlina (světy druhých čakra), jsem živočich či člověk (světy třetích čaker), jsem astrální, nebo-li emocionální bytost (světy čtvrtých čaker), jsem frekvenční - éterická bytost (světy pátých čaker), jsem bytost mentálních představ (světy šestých čakra), jsem bytost záměrů (světy sedmých čakra), jsem nebeské těleso, jehož projev existence koresponduje s výše popsanými čakrami 8 - 13. (Těch jednotlivých úrovní - pater vědomí je 13 a ne jen 3 jak je níže vyobrazeno.) Úzce související článek: DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.


Žádná část tohoto jednoho a toho samého vesmírného vše-Vědomí nemusí prožívat naprosto všechny projevy existencí (jak Dolores v níže uvedeném videu popisuje), neboť tím, že to prožívá některá část a z důvodu, že je naprosto vše se vším světelnými vlákny (po kterých putují informace rychlostí myšlenky) propojeno do jednoho tady a teď, proto každé částečce, nebo-li každému jednotlivému jsem to či ono připadá, že prožil či prožívá všechny existence a že tedy bylo např. i kamenem. To ovšem není pravda, neboť kosmické vše-Vědomí (jehož je naprosto vše součástí), dává každé své částečce naprostou svobodu, tedy i svobodu v tom čím chce být a co si přeje prožívat. Pouze v případě, že bytost někomu ublíží, pak by taková bytost měla zažít něco podobného, jelikož se nějakým způsobem musí naučit, že ubližovat se nemá, neboť když někdo ubližuje, tak ve své podstatě ubližuje celku a tím i sám sobě. Úzce související článek: V Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla, ... Uvedeno ZDE.


V úrovních vědomí a existencí až do čtvrté dimenze pltí tzv. Karma, neboť to jsou světy příčin a následků. Od páté dimenze výše již karma ale neplatí, neboť to již nejsou světy příčin a následků, ale jsou to světy kreativního tvoření. Pokud se chcete do 5. či ještě vyšší dimenze dostat, pak je třeba se své Karmy nadobro zbavit. Toho lze docílit tím, že všemu a všem odpustíte a upřímně požádáte všechny a všechno o odpuštění. Stačí, když požádáte jen mentálně, neboť veškeré vně projevené světy i veškerá hmota jsou tak jako tak jen pouhé krystalizující mentální představy (6tá čakra, jež jsou vytvářeny záměrem, 7má čakra), která se pomocí vibrací (5tá čakra) a pomocí emocí (tvořících gravitační silová pole - 4tá čakra) na okamžik holograficky nebo-li třírozměrně zobrazí navenek, čili se zhmotní, ale opět se zase odhmotní a zmizí. Rychle probíhající sled takovýchto jednotlivých třírozměrných holografických obrázků vytváří dojem existence pevné hmoty a plynoucího času. Veškerá vně projevená hmota i plynoucí čas je ovšem pouhá iluze, ve které jsou skutečné pouze prožitky. Úzce související článek: Co je to tzv. Karma (která určuje Váš osud), co Karmu vytváří a co ji udržuje v existenci a jak se stát tvůrcem a "pánem" svého osudu Uvedeno ZDE.


Naprosto vše tzv. hmotné totiž byly nejdříve pouhé mentálními pochody stvořené jednotlivé vnitřní - mentální obrázky (kterých je tolik, kolik je bytostí a jejich jednotlivých mentálních představ), ze kterých si každá bytost dle svého osobního přesvědčení sestavuje nějaký sled, který vytváří nějaký děj. Jelikož jednotlivé vně projevené světy a jejich reality naprosto vždy zrcadlí a zrcadlit budou to v co kdo u-věří, proto je vždy osobní realita následkem vnitřního přesvědčení a s tím souvisejících představ. To znamená, že čemu kdo u-věří, to nejenže ve svých představách tvoří, ale to se stává i jeho vnitřní osobní pravdou (čili vnitřním osobním programem - paradigmatem) podle kterého si bytost vytváří svou osobní, vně projevenou realitu. Z toho jasně vyplývá, že pouhou změnou osobního přesvědčení si bytost zprvu mění jen svou osobní realitu, ale následně i celý svůj svět, neboť každá změna osobního přesvědčení, nebo-li programu - paradigmatu ovlivňuje i všechny ostatní a to způsobuje změnou kolektivního vědomí, čímž dochází ke změně holohramu tvořící časo-prostor - svět a jeho reality. Úzce související článek: Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.


Toto video s názvem: Dolores Cannon Posun do Nové Země CZ titulky, uvedené ZDE je opravdu velice dobré, ale nesouzním úplně se vším, co je v něm řečeno. Především nesouzním s tím, že musíme být naprosto vším, tedy třeba i kamenem, rostlinou či nějakým zloduchem. Proč s tím nesouhlasím je objasněno v textu uvedeném výše. Úzce související článek: Tak, jako se ze staré, umírající buňky rodí buňka nová, zrovna tak se ze staré, rozpadající se Země rodí a odděluje nová, zdravá, krásná, Země. Už jste si vybrali na které z nich si přejete být? Uvedeno ZDE.


Úzce související články a video:
* Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) Uvedeno ZDE. (Toto samé video bylo též pod příhodným názvem: Vědomí řídí Vesmír)
* Vědomí vesmíru.avi (CZ titulky) Uvedeno ZDE. (Když roztáhnete obraz přes celou obrazovku, pak jsou titulky čitelné i pokud video stopnete.)
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.

* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7 (uhlík 6-6-6 končí). Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


.

Zobrazení: 470

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
* Řízená tvorba představ použitelná k čemukoliv, např. k uzdravení vás, přírody i celé planety, se vším co je na ní a uvnitř ní. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.

* Matka Země - jak mohou ženy změnit svět. Uvedeno ZDE.

* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Jana Kokrdová sdílel svou fotografii v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Jana Kokrdová aktualizoval svůj profil.
před 2 hodinami
Jana Kokrdová si oblíbil(a) diskusi Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky je o rovnovážném stavu energií jin&Jang uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra
před 2 hodinami
Uživatel Jana Kokrdová sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Jana Kokrdová si oblíbil(a) diskusi V Tajemství Amenti část 7, 8, 9 jsou pro váš další život velice důležité informace o kterých by se měl dozvědět naprosto každý, neboť už jdeme do finále. uživatele Zlaté Živé Světlo
před 2 hodinami
Uživatel Libor Marecek zanechal komentář k uživateli Slnecnica.
"Vitam te at ti sviti svetilko"
před 2 hodinami
Ikona profiluUživatelé Libor Marecek, Bea Aurora a Slnecnica se přidali ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 2 hodinami
Uživatel Slnecnica aktualizoval svůj profil.
před 4 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 26.5.2018 Info

Pár viet .... z mosta do prosta.... kým zaklapnem net, obujem si botasky a hurá do prírody :). Čo očividne potrebuje nami žitý svet je oceán lásky. Nehranej, neskrývanej, celkom prirodzene - ľudsky prejavovanej. Bez tohto prejavenia a tým i jej…Zobrazit další
před 18 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 432 Hz The Magical Number Documentary Chapter one - Here.* 432Hz The Magical Number Documentary Chapter 2 Cycles of time - Here."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pokud se jim v Cernu podaří vytvořit červí díru, vedoucí přes hyperprostor do různých dimenzí a paralelních světů, tak tu bude veselo. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* What you need to know about CERN and why you need to be AWAKE - Here.Pokud by se jim podařilo vytvořit černou či červí díru s dostatečnou gravitační silou, tak to všechny a všechno promítne do…"
čtvrtek
Uživatel Král Králů zveřejnil stav.
"Buď tiše a poznej, že já je Věčné světlo, Mahátmá, Bůh, blaženost, extáze."
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Jurijan

Život

                                                                      ŽivotNajskôr by som chcel poďakovať adminovi za prijatie a zároveň za odobrenie tohto článku, ak bude spĺňať kritéria web-stránky.Po dlhšom uvažovaní som sa rozhodol napísať svoj…Zobrazit další
středa
Uživatel Jurijan aktualizoval svůj profil.
středa
Jurijan je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
středa
Uživatel Tomáš Peterka uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Zdena Živa - SRDCE VYŠEHRADU PO 80 LETECH - Druidi.cz uživatele Ina Obr
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 19.5.2018 Info

Simsalabim a - je tu stredovek. Alebo - že by to bol novovek? :). Záleží z akých uhlov sa nový vek pozeráme. Je ešte stále u mnohých ľudí v zábehu. Čo v realite života znamená menej, či viac výraznú nedôveru voči kvalite, spoľahlivosti, funkčnosti a…Zobrazit další
19.5.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
18.5.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby