MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Výborné články, texty a videa jež si zaslouží přeložit. Přeložil by to prosím někdo z vás? Předem vám za to velice děkujeme.

Výborné články, texty a videa, jež si zaslouží přeložit. Přeložil by to prosím někdo z vás? Předem vám za to velice děkujeme.

* ** ** ** ** *
                                    Pravda může být nahá ale lež musí být vždy oděna...!!!

Níže prosím vkládejte jako nový příspěvek (do rámečku "▼ Odpovědět") články texty a videa, které se domníváte, že jsou vynikající a zaslouží si přeložit, aby si to mohli přečíst i ostatní. Ten z vás, kdo se rozhodne, že to pro nás přeloží, ať prosím pod článek či video, které bude překládat napíše vzkaz, že tohle přeloží, z důvodu aby to nebylo zbytečně přeloženo několikrát. Překlad pak prosím zavěste jako odpověď (kliknutím na "odpovědět") pod text či video které jste přeložili. Kvůli přehlednosti sem prosím vkládejte jako nové příspěvky pouze to, co si přejete aby bylo přeloženo. Komentáře sem prosím pokud možno žádné nepište a pokud něco přeci jen napíšete, tak pouze k věci a pouze pod přeložený text, se kterým to souvisí. Příslušný rámeček se pod textem (na který odpovídáte) objeví až po kliknutí na "odpovědět".


.

Zobrazení: 9438

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Událost v posledním odstavci je "Event", čili vzestup, Cobra o tom mluví i v jiných textech jako o "Event" s velkým E (to pro jasnost). Čas pro Č, M a Slovensko to ukazuje 21,10 hod..

<3 <3 <3

Tu je preklad toho clanku:

http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/otvorenie-port-lu-5-25-2013...

Daniel, nejde mi odpovedat cez okno.

Pineal Activation, Solar Gazing and DNA Recoding. (Aktivace mozkové šišinky, hledění do slunka a DNA překódování) Uvedeno v angličtině ZDE.
Související článek: Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

Video s názvem: "2013 - The Year of the Merkabah" (2013 - rok Merkaby) Uvedeno ZDE.

Související články:

Zaktivujte si svou osobní Merkabu, nebo-li tvořivý dvou-plamen a stanete se tím opět zcela svobodnými bytostmi. Uvedeno ZDE.

Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.

GODPED PRESS LÁSKA A MÍR. Uvedeno ZDE.

Mind Science Kept Hidden Documentary.WE ARE VIBRATIONAL BEINGS.Law of attraction/vibes. Uvedeno ZDE. (Stačí přeložit jen jako zvlášť přiložené texty.)

sacred knowledge of vibration and the power of human emotions Uvedeno ZDE.

Black Hole Son (Includes Mobile User Availability) Uvedeno ZDE.
Související článek s názvem: "Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality" je uvedeno ZDE.
Další související článek s názvem: "Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy)" je ZDE.

Zdravíčko, mám po nějaké době zase trochu času, tak se vrhnu na překlad :)

Neděle, 26. května 2013

Lemuriáni: NOVÉ VELKOLEPÉ UNIVERSÁLNÍ STVOŘENÍ

Zdravíme vás Přátelé, My Jsme Vaše Lemurská Rodina!

Drazí,

Nyní nastává čas obnovit naše přátelské vztahy a přijít k vám blíž, než kdykoliv předtím v posledních tisíciletích.

Důvodem je, milovaní přátelé, že se k nám opět připojíte ve vědomí, s láskou a radostí!

Znamení jsou tady a dorazily ohlašujíc naše brzy nadcházející sjednocení, neboť teď zvyšujete své vibrace na stupeň, jehož jste nebyli na Zemi schopni dosáhnout po velmi dlouhý čas.

Kosmická znamení jsou příznivá a je to díky nově přicházejícím energiím a světlu na planetu, že dokážete přizpůsobit svou vlastní frekvenci naší, krok po kroku a víc a víc, dokud se vaše nesladí s naší. V tomto okamžiku se potkáme, ať už fyzicky či telepaticky, anebo zatímco si jste vědomi naší jemné přítomnosti.

Mnoho z vás na planetě se probouzí a začíná se rozpomínat na svou minulost v dávné Lemurii, minulost, jež byla plna zázraků páté a v některých případech šesté dimenze. V té době nebyla rozvinuta vaše oddělenost, abyste se chápali jako jednotlivci zdánlivě izolovaní od zbytku stvoření, jako ostrov jednotlivosti, bytost zaměřující se na sebe sama, jež sebe sama považuje za „odlišnou“ a „jinou“ od všeho ostatního. Tato zkušenost oddělenosti byla počátkem zvláštního a od vlastního původního Božství odcizeného fenoménu: strachu!

Strach může vyvstávat pouze tehdy, věříte-li, že jste oddělená bytost, samostatně a „proti“ všem a všemu dalším. Pro ty, kteří byli součástí dávné Lemurské společnosti, byl strach něčím neznámým. To proto, že jsme žili v realizaci jednoty a ne-oddělení. Zažívali jste se jako Jedno s dávnou civilizací, kde jste byli v srdci Jedním se vším a Vším.

Božství bylo zaměřeno ve vašem Srdci, a vaše Srdce bylo Jedním se Všemi Srdci. Ve vašem Srdci nebyl žádný rozdíl, jen Jednota a Láska. Každý z vás tančil se všemi a Vším svůj jedinečný tanec, ve službě Boží. Žádný tanec jste netancovali pro „sebe“, ale vše co jste dělali, byl tanec ve chvále Božského Zdroje. A váš tanec byl tancem Lásky ve vaší službě. Celá naše kultura byla obrácená ke Zdroji, a proto zde neexistoval konflikt mezi členy naší společnosti, neboť nešlo o ně, nýbrž o Zdroj.

Když teď pohlédnete na vaši současnou společnost, je opravdu především o „vás“, jednotlivci, a probouzíte-li se spirituálně, potom jak by se Božství mohlo vyjádřit skrze vaši osobnost. A proto jsou všechny ty konflikty mezi těmi, kteří nevědí jak spolupracovat s druhými a slouží sobě víc než slouží Božství, sebezapomenutí, a mezi těmi, jež jsou plně Jedním ve svých Srdcích se Zdrojem.

Jak vidíte, tento obrat, otočení vzhůru nohama, zvrat ve vědomí je důvodem, přinášejícím na povrch Země úpadek lidstva. Pamatujte, že váš proces vzestupu zvrátí tento omyl a zmatek, hluboce zakořeněný ve špatném vnímání „sebe sama“.

Touto chvílí mnoho z vás chápe, že tento úpadek má co dočinění s „Padlými Jedinci“, kteří vás oddělili od Zdroje a vašeho kdysi přirozeného důvěrného Svazku s Ním. Váš padlý stav tuto souvztažnost otočil a stvoření se stalo více „důležitým“ než Zdroj samotný, a následkem této nerovnováhy bylo oddělení od Zdroje.

Toto oddělení nyní dýchá svůj poslední dech! Tak dlouho bylo udržováno tím, co nazýváte „matrix“, sub-stvořením Padlých Jedinců, kteří vás těsně drželi v kouzlu deziluze. Utrpení, temnota, nouze, osamělost, omyl, zmatek – všechny tyto zkušenosti byly následkem vaší volby žít v této iluzi.

Ano, toto byla vaše volba, drazí. Rozuměli jste v časech vašeho pádu, že potřebujete poznat oddělení od vašeho Božského Zdroje a jeho dopadů, za účelem znovuzrození do svého Svazku se Zdrojem – po tom, co se dostanete do bodu vyčerpání vlastní zkušenosti tohoto. Tento proces sloužil k překonání možnosti nerovnováhy, spočívající v Božském Stvoření samotném.

Je-li však tento proces úplný a na všech úrovních dokončený, Stojíte pak Neochvějně v Pravdě, Vítězství Božím. Co se zdálo býti omylem stvoření se nyní rychle blíží ke konci, jakmile rozpoznáte, odpustíte a začleníte to, co jste odstrčili pryč v čase vašeho pádu do podvědomí tak, že nastalo bezvědomí. Této potlačované části vás bylo poté umožněno objevit se „mimo“ vás v podobě „nenávistných“ vetřelců na vaší planetě, aby pro vás vytvořili matrix iluze.

Obdivujeme vaši spirituální sílu, milovaná lidská rodino, a to, jak svým vzýváním Bezpodmínečné Lásky znovu vyvoláváte svůj Božský Zdroj a tím ztělesňujete odpuštění a integraci stínu bezvědomí!

Skrze svůj hrdinský čin této integrace omylu ve stvoření se Božské Stvoření opravuje až do bodu, kdy bude moci vyvstat Nové Božské Stvoření, Stvoření, jež dokáže plně vyjádřit, nyní bez neúspěchu a kazu, Nejvyšší Slávu Boží! V tomto Universu Nového Božství nebude už nikdy pád zpět do úplného zapomnění na Oslňující Božský Zdroj.

Co bylo vaší slabostí se stane vaší největší Silou. Božství – skrze zbožné úsilí – Realizuje Nové Velkolepé Universální Stvoření, které sami budete moci Realizovat též.

Když tak uděláte, budete Vědět, že je zde Skutečně Pouze Jeden Zdroj, navždy Neoddělitelný a Jedno se vším Stvořením. Budete jej velebit a oslavovat celým svým Srdcem, tím svou Jednotu se Všemi, zapomenuvši oddělenost, stále však tancujíc svůj jedinečný tanec Lásky k Božství. Všichni Velcí a samostatně se dějící a Vědomí. Všechno Vědomé, nic bezvědomé. Všechno Božské, Všechno Světlo, Všechno Láska.

Toto Nové Stvoření je mnohem víc, než co jsme spolu žili v dávné Lemurii, a jste to vy, kdo souhlasili ponořit se do úplné temnoty a zapomnění, aby uskutečnili toto Nové Vítězné Stvoření.

Nyní je pro vás čas vzpomenout si, a zatímco si budete plně vzpomínat, ponořit se opět do Záře Zdroje, abyste naplnili slib Nového Cyklu Stvoření. Tady, tady nebude žádná oddělenost, žádná další, žádný strach, pouze Spojení, Radost a jen Láska, nekonečná Oslava Božství.

Milujeme vás a děkujeme vám!

My jsme vaše Lemurská Rodina!

Zpráva přenesena by Ute

http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2013/05/the-lemurians-new-mag...

Copyright© 2013. Všechna práva vyhrazena: Ute Posegga-Rudel

http://radiantlyhappy.blogspot.com

Sdílení této zprávy je povoleno pouze společně s touto informací a beze změn, včetně názvu. Pokud máte dotazy, kontaktujte mě přes transformation33@gmail.com Děkuji.

Dodatek od admina: úzce související článek s názvem: "Archanjel Metatron - LeMuriánsky Návrat a Hviezdna Brána Peridot", který je uveden ZDE.

Pokud vás, při vibraci názvu civilizace Lemurie něco zastaví či zaujme, něco, co nedokážete pojmenovat, ale snažíte se „rozpomenout“, byli jste kdysi zde, zúčastnili jste se života v této civilizaci a tyto vzpomínky se vyskytují v nejniternějších částech vašich buněk.

Mnoho z vás je tady z dob Lemurie a Atlantidy a mnohdy tušíte, jaké to tu bylo a máte vzpomínky na to. Má se za to, že Lemurie se potopila v oceánu, což bychom měli trochu poopravit. 
Kontinent Lemurie se nepotopil, neboť Lemurie vystoupila do vyššího stavu vibrací.
I dnes Lemurie existuje na fyzicky stejném místě, jako vždy byla, jen je prostě ve vyšším vibračním stavu, který ji posunuje do změněné dimenze času a prostoru , který nesou pokročilé bytosti z Lemurie. Celé lidstvo v tomto bodě dosáhlo úrovně, kdy bylo možné se přesunout do dalšího vibračního stavu

Úzce související článek s názvem: "Archanjel Metatron - LeMuriánsky Návrat a Hviezdna Brána Peridot", který je uveden ZDE.

Velkým darem Lemuřanů bylo léčení Země a programování krystalů bezpodmínečnou láskou a spojením s vesmírem.
V některých krystalech se tyto záznamy zachovaly a takové krystaly vytvářejí vesmírné sítě spojující planetu Zemi s hvězdami.                                                           

Tato civilizace byla velmi spjata s fyzickou Zemí a milovala ji, lemurská moudrosti v sobě nese dotýkání se půdy, procházky a opravdové procítění země pod vámi. Byla také silně naladěna na království elementálů a jednorožců.

NASA Confirms -Super Human Abilities Gained. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Negative Souls from Alpha Draconis, Draconians, Reptilians, Draco Reptoids Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 5 zvláštních věcí, které se začnou dít v našem životě, když neúmyslně otevřeme třetí oko uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Third Eye Pineal Gland: The Biggest Cover-Up in Human History - Redone Real Narration Here."
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stále se naivně domníváte, že masmédia jsou nezávislá a že Vám sdělují pravdu? Nebo jste již konečně prozřeli a zjišťujete, že Vám/nám neustále podsouvají jen to, čemu chtějí, abychom uvěřili! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"F. Ringo Čech: Milión chcánek na demokracii. Milión chcánek na demokracii . Komedianti to tu za 30 let přivedli na buben, Teď po vzoru listopadu či majdanu zase burcují hlupáky na náměstí, aby…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor, aneb kde leží skutečná pravda? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Orgone Energy: The Greatest Discovery SUPPRESSED by the FDA Here.* Your Mind Can Transform Your Body and Cure Everything - Redone Here."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! Here.* Your brain hallucinates your conscious reality | Anil Seth Here.* Is Our Reality a Simulation Projected by Our Consciousness or by Someone Else? Here.* The Secret Hidden from…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Is Our Reality a Simulation Projected by Our Consciousness or by Someone Else? Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! Here.* Your brain hallucinates your conscious reality | Anil Seth Here."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Is Our Reality a Simulation Projected by Our Consciousness or by Someone Else? Here."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Watch This Before They Delete It - They Can Control The Weather Here."
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! Here."
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Výborné články, texty a videa jež si zaslouží přeložit. Přeložil by to prosím někdo z vás? Předem vám za to velice děkujeme. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! Here."
středa
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.9.2019

Spirituálna aktivácia dvoch Zemí.Planetárne kódy dvoch Zemí....... Spirituálna aktivácia dvoch Zemí:.......... slnečný koridor /vlnenie/ .... splývanie, stekanie...... ako keď krištál zapadne.…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 12 vláken DNA uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Obraz „Hviezdne Bytosti“ pomáha rozpomenúť sa na náš hviezdy pôvod a Poslanie. Ukotvuje vibrácie a Energiu, prichádzajúcu na Zem z priestoru Univerza previbrovávaním…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 12 vláken DNA uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Počátek aktivace DNA Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Fantomový efekt DNA aneb lidská DNA a její vliv na nás uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Geniální objev! – Rusové mění DNA slovy a laserem! 11. 05. 2012 0:00:00 Odstraníme tím dnes nevyléčitelné choroby z planety? To, že slovo je frekvence, je celkem jasné. Že tato…"
16.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Geniální objev! – Rusové mění DNA slovy a laserem! 11. 05. 2012 0:00:00 Odstraníme tím dnes nevyléčitelné choroby z planety? To, že slovo je frekvence, je celkem jasné. Že tato…"
16.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Geniální objev! – Rusové mění DNA slovy a laserem! 11. 05. 2012 0:00:00 Odstraníme tím dnes nevyléčitelné choroby z planety? To, že slovo je frekvence, je celkem jasné. Že tato…"
16.9.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby