* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné! :-)

Vzpomínáte si, že slunce kdysi svítilo žlutě? Pokud ne, tak proč ho tedy děti vždy malovali žluté? Že by to bylo z důvodu, že jsou barvoslepé? :-) A řekli vám už ve škole nebo ve zprávách co je ve své podstatě tzv. hmota, z čeho je tvořena a jakým způsobem jsou tvořeny jednotlivé světy a jejich reality? Taky ne? To je taktéž divný! Nezdá se vám? Že by si přáli, abyste se to nikdy dozvěděli a tím si nad vámi udrželi svou moc, aby vás mohli nadále ovládat a zotročovat? To snad ne, nebo snad ano? Pokud již nechcete být ovládanou, snadno manipulovatelnou a zotročovanou ovcí, tak vám doporučuji přečíst si oči otevírající článek s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít", který je uveden ZDE.


Možná jste už slyšeli o tom, že ti, kteří prožili klinickou smrt (a letěli zmiňovaným světelným tunelem), ale vrátili se nazpět do svého hmotného těla, tak že po nich skrze stěnu toho tunelu někdo sahal a snažil se je skrze stěnu toho tunelu vlákat tam, kde tyto bytosti byly. Ten tunel je koridor stvořený z živé kosmické energie a spojuje nejen všech 13 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru do jednoto tady a teď, ale každý jeho bod spojuje i všechny paralelní světy, jedné a tě samé úrovně vědomí (patra) do jednoho nekonečného tady a teď. Čili tento koridor funguje nejen jako dimenzionální výtah (spojující všechny dimenze do jedné), ale funguje zároveň i jako červí díra, spojující vše se vším, tedy i všechny světy a jejich reality navzájem.Kdyby se ten kdo letí tímto tunelem nechal něčím či někým někam vlákat, anebo se svými osobními frekvencemi ztotožnil s frekvencemi světa kam byl lákán bytostmi, které po něm sahaly, tak se stěna toho tunelu otevře, díky souznícím frekvencím se vytvoří červí díra a šup, dotyčný by z koridoru zmizel a objevil by se tam, v takovém světě a takové realitě, s čím by se ztotožnil anebo kam by se nechal někým či něčím vlákat. Něco podobného je to i teď, ALE protože tím koridorem putuje celá planeta, tak není až tak jednoduché, aby jste mohli být proti vaší vůli někam vlákáni. Proto znovu opakuji, pokud chcete nazpět do jednoty a jejich světů, ve kterých je radost pobývat a žít, tak neposlouchejte žádné zcestné bludy a držte se této planety jak rozehřátá žvejkačka na botě. :-)Proto jsem již mnohokrát upozorňoval na to, že je třeba aby se každý rozhodl co si doopravdy přeje, nenechal se ovlivňovat žádnými matoucími, zcestnými a zavádějícími informacemi a šel si každý tam, kam ho jeho vlastní, osobní energetická podstata táhne. Tuto svobodu ale bytosti temna, a bytosti které jsou temnotou ovládáni nechtějí nikomu dopřát, neboť velice dobře vědí, že většina lidí si přeje jít do světů, ve kterých je pro VŠECHNY zúčastněné radost pobývat a žít, čili do světů jednoty, ve kterých se tvoří vše k životu a zábavě potřebné pomocí zhmotňování mentálních představ. Tohle temné bytosti samozřejmě nechtějí dopustit, neboť ony rády vládnou, rozkazují a ovládají a kdyby jim každý frnknul do světů jednoty, tak koho by zotročovaly, komu by poroučely a hlavně, kdo by na ně makal, když jsou líný jak veš :-) a dovedou jen rozkazovat, manipulovat a zotročovat.Jakmile dozraje čas, :-) který však v koridoru spojujícího čas a prostor do jednoho nekonečného nyní neexistuje (neboť v něm existuje jen čas subjektivní), tak se tato planeta i každý její obyvatel promítne do takové dimenze a takového světa, se kterým bytost svými osobními frekvencemi (čili svým smýšlením, chováním a jednáním) souzní. Tato planta směřuje a je rozhodnuta, že půjde do projevu existence překrásného světa, ve kterém si všichni navzájem nezištně pomáhají a vytváří pro kolektiv jen to, co je prospěšné pro naprosto všechny zúčastněné. Jste připraveni si nezištně navzájem pomáhat? Zatím bytost v projevu této planety čeká na všechny, tedy i na opozdilce, ale do nekonečna čekat nebude! Takže pokud připraveni nebudete, tak budete muset tuto planetu opustit a najít si jiný svět, odpovídající vašim osobním frekvencím.Vstupenkou do páté, pozitivně polarizované dimenze, kam tato planeta směřuje, je OHLEDUPLNOST, což s bezpodmínečnou láskou velice úzce souvisí! Ti, kteří se nenaučí brát ohled nejen na jednotlivce, ale i na celek, ty můžou na vstup do páté, pozitivně polarizované dimenze zapomenout. Ti budou muset jít na doučování ohleduplnosti k ostatním a to do takového paralelního světa, který odpovídá jejich smýšlení, chování a jednání, čili jejich vnitřním, osobním frekvencím. No není to spravedlivé? Řekl bych, že velice! Ono také není divu, že je to spravedlivé, neboť prvotní stvořitel všeho a všech, čili kosmické VŠE-Vědomí není žádný hlupák :-) a ani TO není žádný chytrolín/ka, :-) jako tomu je u mnohých, rádoby ctěných :-) lidí.PS: Jak už jsem jinde uvedl, lidé tuto planetu potřebují, avšak tato planeta lidi nepotřebuje, neboť může klidně být planetou zvířat v jejímž nejvyšším vývojovým článkem jsou mírumilovní delfíni, kteří jsou ve svém vývoji podstatně dál než člověk, který si o sobě myslí, že je pánem tvorstva a může poroučet větru dešti. Když se však planeta zaklepe a ukáže člověku kdo je tady pánem, zda moudrá příroda, nebo člověk, tak se lidé nestačí divit. Moderní civilizace je pro planetu ve své podstatě parazit, takže můžeme být rádi, že nás zde stále ještě ještě trpí.


Doporučuji všem shlédnout vynikající video s názvem: "Únik z černé díry,Ivor Myers cz titulky", které je uvedeno ZDE. Nenechejte se zmást začátkem tohoto videa, jelikož vám to může připadat jako pouhé náboženské vymývání mozku. Opak je ale pravdou, neboť i když je to podané v náboženském pojetím, tak přesto obsah sdělení je vynikající, jelikož odhaluje jak jsou lidé pomocí show byznysu masově manipulováni, ovládáni a zotročováni.

Úzce související články:
* NEVĚŘTE zavádějícím a zcestným informacím, neboť těmi se vás snaží temné bytosti vlákat do jiného, paralelního světa, něž do kterého tato planeta přechází. Uvedeno ZDE.
* Nevěřte všemožným zcestným, zavádějícím a dezorientujícím informacím, neboť ty vás záměrně odvádí od fokusu pozornosti na vzestup do 5.D, tzn. od záměru navrátit se do tzv. Ráje. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fenomén sté opice:

Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.*

Změny již začaly, viz článek s názvem: "Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu", který je uveden ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Jak pomoci planetě a jejím obyvatelům do 5.D, pomocí tvořivé vizualizace a souhry s vaším nejvyšším já tohoto multi-vesmíru" je uveden ZDE.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vzestup do 5.D je možný kdykoliv, neboť jsme daleko mocnější, než si kdo vůbec dovede představit. Více je uvedeno v níže uvedených textech. Je jen třeba začít spolupracovat, zaměřit se na to co si přejeme stvořit a začít si to představovat, neboť naprosto vše než začalo existovat na hmotné úrovni existence bylo nejdříve pouhou mentálně stvořenou představu. Úzce související články s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít" je uveden ZDE.

... Ak sa nájde potrebný počet ľudí, ktorí vibrujú rovnako vo svojom vedomí a zdieľajú rovnakú predstavu a vieru o živote - vytvárajú tak spoločne istú dimenziu.


Čiže ak nebude existovať potrebné množstvo ľudí, ktorí veria a myslia v rovine kolektívneho vedomia, nebude možný vzostup na vyššiu úroveň vedomia.

Rovnako to funguje aj na planetárnej alebo galaktickej úrovni. ... Více je uvedeno v článku s názvem: "Čo je vlastne vzostup?".

Z tohoto důvodu se spojme a pomocí tvořivé vizualizace si stvořme překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Jak na to je vysvětleno v článku s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze", který je uveden ZDE
.


Tvořivá síla tzv. probuzených bytostí je nesčíslněkrát mocnější než bytostí neprobuzených a jelikož vesmírná energie (ze které je naprosto vše v existenci stvořeno) funguje dle zadaného programu, tak není možné aby se nám nepovedlo vytvořit to, co si stvořit přejeme. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "VZESTUP TADY A TEĎ", který je uveden ZDE.


Velice zajímavé a inspirující VIDEO s názvem: "Tajemství všech tajemství - uhlík" (CZ titulky)

DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny
ZDE.


VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze". Podrobnosti jsou uvedeny ZDE
.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Krystalická planetární mřížka se skládá ze 144 trojúhelníků; 144 x 3 = 432 a 432 Hz, takže komorní A neboli Óm jstě nebylo jen tak náhodou změněno na nepřirozených 440 Hz.

Pusťte si
VIDEO s názvem: "CANTO DELL' OM ( SINGING OM ) 432 Hz" a nalaďte se na správné frekvence své energetické podstaty. Hlasitost můžete trochu osolit, aby ty rezonance prošly až jak se říká do morku kostí. :-)

Když přitom budete souznícně mručet tak, že vám při tom začne rezonovat lebka, tak to bude působit ještě více. Můžete přitom dokonce začít prožívat extázi. Lepší než sex :-) a bez "dřiny". :-)
 Úzce související článe s názvem: "Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout" je uvedeno ZDE. Další úzce související článek s názvem: "Láska a sex" je uveden ZDE.


I tohle video, s názvem: "ADELE - Someone Like You - A=432hz ", je velice účinné. Uvedeno ZDE.
Další video
s názvem: 432HZ-8HZ - Zvuk tvého Já ! / 432HZ-8HZ - The sound of YOU!" je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci" je uveden ZDE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sme multidimenzionálne bytosti

*Dimenzí můžeme jinými slovy nazvat jako rozměr nebo rovinu. Je to způsob organizování různých rovin existence podle jejich vibračního stupně. Každá dimenze má své zákony a principy, které jsou specifické pro danou dimenzi. Vědomí reprezentuje schopnost vnímat a být si vědom impulzů v naší dimenzi. Ve vědomí 3D jsme si vědomi toho, co může být vnímáno pěti smysly, a nejsme si vědomi svých dalších aspektů.

Nevědomí znamená neuvědomovat si a nebýt schopen vnímat vnitřní a vnější impulzy v jiných dimenzích. V lidském nevědomí jsou uloženy prvky 1D a 2D, naší minulosti v současném životě a minulých životech. Lidé si nejsou vědomi procesů a asociací, které se v něm odehrávají, a proto je vědomě lze jen velmi těžko ovlivnit. Např. máme k něčemu nevysvětlitelný odpor, který, pokud se jej pokusíme překonat, nebo ignorovat, se přetransformuje do jiného pocitu a nás pak bolí hlava, jsme unavení nebo máme melancholickou náladu, popřípadě se chováme podivně a nevysvětlitelně.

V našem nevědomí je uloženo velké množství informací, vzpomínek, pocitů, asociací, postřehů, i podprahových vjemů. Podvědomí vyvolává naše pocity, nálady i jakési nevysvětlitelné názory na věc. Podvědomě reagujeme na podněty. Všechno to, co je v něm obsaženo se nějak propojí a dá nám výsledek, který poté ovlivní naše racionální rozhodnutí. Lidské nevědomí je nejlépe přístupno přes zprávy těla, sny, meditaci, sebepozorování, intenzivní pocity vášně, radosti, tvořivosti.

Nadvědomí je vyšší řád vědomí 5D a výše, kterého si lidé uvědomují ve svém vývoji později. Člověk, který je napojen na nadvědomí, je schopen uvědomovat si a vyřizovat impulzy z 1D až 5D aspektu. Náš 3D aspekt si uvědomuje nadvědomý aspekt přes meditaci, vyřčené přání a odevzdání se rozvinutí vyššího řádu vědomí.

Multidimenzionální vědomí je schopnost uvědomit si, že jsme spojení s více než jednu dimenzi, že máme v sobě potenciál rozšířit vnímavost dimenzí nad námi a pod námi. Je třeba se probudit a uvědomit si naši skutečnou multidimenzionální přirozenost, aby naše nevědomí, vědomí a nadvědomí se mohlo spojit do multidimenzionálního vědomí, což je naše vrozené dědictví a pravý základ.

Pokud chcete vědět, jaké je to v jiné dimenzi, dejte hlavu pod vodu. Jestli chcete změnit svět, změňte svou realitu a svůj úhel pohledu. Vědomí multidimenzionality nám pomůže podívat se na svůj život ze širšího pohledu, z jiné dimenze. Křišťálové děti se rodí s vědomím atributu multidimenzionality. V budoucnu si budeme více vědomi své multidimenzionality. Je přirozené být multidimenzionální a být v kontaktu s bytostmi z jiných dimenzí a dušemi zemřelých lidí, pouze se musíme s těmito atributy naučit zacházet.

Vědomí první dimenze reprezentují nerosty, voda a genetické kódy, které jsou základem pro naše fyzické formy. Tuto dimenzi nelze zachytit pěti smysly, nicméně šamani a léčitelé byli odedávna vědomě napojeni na tuto dimenzi a využívali kameny k léčení.

Vědomí druhé dimenze reprezentují rostliny a nižší živočichové, kteří si nejsou vědomi sami sebe, jednají pouze podle potřeby jídla, boje a množení, vyhrává ten nejzdatnější a žijí pro přítomný okamžik. Tuto složku si přes pět smyslů neuvědomujeme, ale můžeme se s touto živočišnou složkou spojit a ovlivnit tlukot srdce a metabolismus. Souvisí s vědomím, že jsme součást přírody, s přežitím, abychom byli v jednotě s naším "stádem" a vedou nás instinkty.

Vědomí třetí dimenze reprezentují vyšší živočichové a lidé. Uvědomujeme si svou individualitu. Třetí dimenze je uzamknuta v čase, místě, příčině a důsledku. Třetí dimenze je učebna, kde se lidé učí tvorbě přes myšlenky a pocity. Tato dimenze je známa jako vědomí. Z pohledu vědomí 3D je jen jedna realita, která je skutečná, a to je ta, která lze zachytit pěti smysly. Nejprve jsme děti a jsme závislí na prostředí a myslíme si, že jsme oběťmi událostí v našem životě. Naším cílem je si v dospělosti uvědomit, že nad svým životem můžeme mít kontrolu. Tím, co si ve svém životě vybíráme, získáváme potřebnou sebedůvěru a zodpovědnost ke svému životu a respektujeme sebe i druhé. Tento respekt je založen na vnímání své síly; jestliže tuto sílu nevnímáme, jsme odkázáni na to, abychom se báli životních okolností, což vede k tomu, že pouze přežíváme. Někteří lidé si stále vybírají přebírat zodpovědnost za druhé, protože jsou stále v dětském období závislosti a ještě se nenaučili být zodpovědní za sebe, a to způsobuje vytváření si vzorců, které vytvářejí dysfunkční rodiny. Naše duše se v 3D projevuje jako ego a jestliže mu přikládáme velký důraz, vede to ke ztrátě vnímání sebe jako součásti celku. Vědomí sebe jako součásti celku může být vnímána, až když si uvědomíme napojení na další dimenze. Pak můžeme opustit závislost na druhých, bezmocnost a pocit být obětí, tedy závislost na realitě 3D, a uvědomit si spojení na další, vyšší celky. Naše vědomí se pak rozšíří na individuální vědomí, skupinové vědomí, vědomí určitého společenství, národní vědomí, kolektivní vědomí, planetární vědomí a galaktické vědomí.

Vědomí čtvrté dimenze je známo jako naše astrální, éterické tělo. Ve 4D můžeme znovu integrovat naši skupinovou identitu bez ztráty osobního ega. Tuto dimenzi nemůžeme plně vnímat do té doby, než si vzpomeneme na své multidimenzionální vědomí. 4D je říše nevědomé mysli, která si je vědoma elementů 1D a 2D a naší minulosti. Jsme s ní v kontaktu v denních a nočních snech, uvědomování si sama sebe skrz své tělo a intenzivní pocity vášně, emocí, tvořivosti a spirituality. Zahrnuje představivost, nadpřirozené schopnosti, intuici, kouzlo a tvořivost. Čím více jsme této dimenzi otevřeni, tím více ji zažíváme v každodenním životě. Někteří lidé se narodí s vrozenou schopností se napojovat na 4D a musí se naučit tyto schopnosti uzemnit a naopak někdo se víc cítí „doma“ ve 3D a nevěří, že něco jako vyšší Já existuje. Tato dimenze pořád rozděluje situace na dobré a špatné a myšlenky se tu naplňují rychleji než ve 3D. Vědomí 4D rozlišuje nižší astrální tělo, které tvoří 3D strachy a potlačené emoce, kterými člověk musí projít, aby nalezl lásku, a mohl tak postoupit dále. Vyšší astrální těla nás učí ovládnout své myšlenky a emoce, jejich využití pro tvorbu harmonického života a napojení na vyšší vedení. Jestliže jsou naše emoce bouřlivé a plné strachu, není to příjemná jízda. I když jsme na pokročilé duchovní úrovni, naše osobní nerovnováha nás bude stahovat do nižšího astrálního těla, a proto je důležité se udržovat ve svém středu. 4D je mostem do vyšších dimenzí a je spojením s kolektivní myslí.

Vědomí páté dimenze je vědomí jednoty, spojení s dušíl, pochopení a cítění, kým opravdu jsme. Je to spojení s JÁ JSEM, vědomí zažívání individuální zkušenosti a zároveň uvědomování si napojení na celek. Ve vědomí 5D není iluze oddělení nebo omezení, je tu pouze vědomí jednoty. Ve vědomí 5D jsme si vědomi svých nižších složek, všech předchozích dimenzí a díváme se na ně jako na fyzické ruce a nohy. Ve vědomí 5D jsme integrovali své nižší části a jsme si vědomi příčiny a důsledku svého chování.

Vědomí šesté dimenze je vědomí jednoty s celým vesmírem. V této dimenzi panuje nekonečný mír a klid. V 6D můžeme poznat pravdu o věcech, na které se zaměříme. Je tu bezpodmínečnost.

zdroj: http://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10009


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Čo je vlastne vzostup?

Je to proces, pri ktorom presunieme naše vedomie z jednej úrovne reality do druhej.

Naša realita vychádza zo systému našej viery a zároveň je jej odrazom.

Náš život odráža úroveň nášho vedomia. Naša realita odráža naše rozhodnutia a voľby

Čo predstavuje dimenzia?
Dimenzia je úroveň vedomia.

Každú dimenziu charakterizuje systém predstáv a viery.
Napr. v 3D veríme, že toto je náš jediný život a všetko čo nemôžeme zachytiť fyzickými zmyslami, (čuch, chuť, zrak, sluch, hmat) neexistuje.
Je to vedomie jednotlivca - ega.

Vedomie 5D je vedomie jednoty (kolektívne vedomie), kedy chápeme a konáme v jeho zmysle, t.j. sme súčasťou jednoty a žijeme v jednote s druhými.

Naše vedomie v 3D mohlo vzniknúť vtedy, keď začalo potrebné množstvo ľudí myslieť rovnakým spôsobom.
Ak sa nájde potrebný počet ľudí, ktorí vibrujú rovnako vo svojom vedomí a zdieľajú rovnakú predstavu a vieru o živote - vytvárajú tak spoločne istú dimenziu.
Čiže ak nebude existovať potrebné množstvo ľudí, ktorí veria a myslia v rovine kolektívneho vedomia, nebude možný vzostup na vyššiu úroveň vedomia.

Rovnako to funguje aj na planetárnej alebo galaktickej úrovni.

Každá dimenzia má určitú frekvenciu alebo vibrácie.
Vibrácie sú o to rýchlejšie, čim bližšie sa nachádzame k integračnému bodu svetla a temnoty.

Čo je to súcit?
Súcit je integračný bod s najvyššou hodnotou vibrácie.

Súcit, definujeme na úrovni 3D ako hlboké vcítenie sa do utrpenia druhých, spojené so želaním, ich utrpenie zmierniť. Takýto stav však posudzujeme zároveň ako niečo negatívne, a tým ich istým spôsobom odsudzujeme.
Odsudzujeme skutočnosť, že prežívajú čosi, čo je negatívne a zlé.

Súcit na úrovni 5D je zbavený hodnotenia t.j., je to vcítenie sa do utrpenia druhých, bez potreby musieť toto utrpenie zmierniť, a pritom zároveň chápať hodnotu tohoto stavu – hovoríme o tzv. stave neposudzovania.

To znamená, že sme si vedomí ich bolesti, ale zároveň dokážeme rozpoznať, akú úlohu toto utrpenie v živote daného človeka zohráva.

Ako sa dá dosiahnúť vzostup?

Zjednodušene povedané tým, že odbúrame svoje blokády (blokády = strachy) a integrujeme svoje negatívne emócie a pocity.
Integrovanie a transformovanie týchto negatívnych pocitov a emócíi je možné dosiahúť najlepšie pomocou súcitu.
Ak sa naučíme akceptovať seba a svoje negatívne pocity (hnev, nenávisť, pocit viny a hanby) a primerane s nimi zaobchádzať, dosiahneme rovnováhu medzi svetlou a temnou stránkou našej bytosti.

Kedy dochádza k vzostupu?

- keď sme pripravení odbúrať svoje blokády

- keď sme pripravení odbúrať strachy tým, že ich precítime a prežijeme, a takýmto spôsobom zmeníme k nim svoj postoj

Priebeh vzostupu:

Vzostup prebieha na všetkých úrovniach – na mentálnej, duchovnej, emocionálnej a fyzickej

- požiadame o to, aby naše strachy vystúpili z nášho podvedomia na úroveň vedomia

- strachy sa manifestujú v podobe lekcií, ktoré sa objavia v našom každodennom živote

- týmto strachom sa postavíme s vedomím prežit ich naplno a uvedomiť si ich, aby sme ich mohli integrovať

- integrujeme strachy a zvládneme dané lekcie, tým že prežijeme pocity ako napr. vinu, hanbu, hnev, nenávisť, žiarlivosť, atď.
(týchto pocitov sa väčšinou obávame, pretože sme boli naučení, že sú zlé. Skutočnosť, že ich preživame znamená, že aj my sme zlí.)

- prežijeme pocit slobody, radosti, súcitu a vďačnosti (aj voči osobám, ktoré v týchto lekciách prevzali na seba úlohu “zlého”)

- osloboďte osoby, ktoré zohrali vo vašich lekciách negatívnu úlohu, od pocitu viny a transformujte svoj hnev alebo hanbu na súcit

- súcit zmení štruktúru vašej DNA tak, že umožní vášmu telu integrovať viac svetla. Súčasne sa zmenia aj implantáty (známe ako formy chovania), ktoré súviseli s danou lekciou a transformovali sa (dostali sa do rovnováhy). Tým sa aktivuje časť DNA, ktorá bola zablokovaná

- čím ďalej sa v tomto procese dostaneme, o to viac bude naša DNA aktivovaná, čím sa zmení aj naše vedomie a my sa priblížime bližšie k integračnému bodu svetla a temnoty.

- súcit znamená bezpodmienečnú akceptáciu všetkého (svetla aj temna), nezávisle od toho, kto sme.

Existuje mnoho mylných interpretácii o vzostupe.
Tu sú niektoré z nich:

- vzostup je možný aj bez toho, aby sme prežili bolesť a strach – nie je, pretože nikto nemôže za nás prežiť potrebné pocity a emócie - bolesť je najúčinnejši katalyzátor pre vznik súcitu

- svoju DNA môžeme jednoducho aktivovať vyslovením zámeru alebo to môže urobiť niekto za nás - samotný zámer na vznik súcitu nestačí

- vďaka procesu vzostupu získame schopnosť pohybovať sa súčasne na viacerých miestach, levitovať a presúvať predmety silou svojho vedomia – nie, tieto schopnosti nie sú súčasťou vzostupu a nie je potrebné ich nadobudnúť, aby sme ním prešli.

- po vzostupe sa ocitneme na inej planéte – v skutočnosti sa to naozaj môže javiť akoby sme boli na inej planéte - vzostupom sa človek ocitne v inej rovine tejto planéty. Je to ako keď ladíme rádio a jedným príjmačom dokážeme naladiť rôzne frekvencie (3D,4D,5D)

- vzostupom budeme žit v úplnej jednote, nebude existovať nič negatívne alebo temné a všetko bude láska a svetlo – aj v rovine 5D existujú obidve polarity, je to však život v jednote, ktorý existuje na tejto úrovni

- po našom vzostupe budeme môcť vidieť aj počuť našich duchovných sprievodcov – našich sprievodcov môžeme zatiaľ vnímať vnútorným zrakom a sluchom. Po ukotvení 4D a 5D bude neskôr možný aj priamy kontakt.

- procesom vzostupu by sme mali opustiť náš život v 3D a vystúpiť do svetla – nie je to súčasťou súčasného plánu, podľa ktorého by malo byť možné žiť v tomto svete s multidimenzionálnym vedomím.

Ako zistím, či som v procese vzostupu?

Ak sme sa rozhodli pre vzostup na úroveň 5D, je to niečo iné, ako keď sme sa rozhodli kráčať duchovnou cestou.

Ísť duchovnou cestou znamená, otvoriť sa a zaoberať sa javmi, ktoré presahujú rovninu 3D.
Vzostup je rozhodnutie, pozdvihnúť svojej vedomie do vyššej roviny.

V procese vzostupu sa nachádzame vtedy, keď:

- sa naše strachy manifestujú v našom živote prostredníctvom lekcií.

- naše fyzické telo začína reagovať na proces vzostupu novými bolesťami. Je to preto, že naše vnútorné dieťa reaguje na manifestujúce sa strachy, ktoré sú uložené v našom fyzickom tele na rôznych miestach. Toto sa prejavuje bolesťami na danom mieste.

- si uvedomujeme synchronizáciu (časové zhody) a neobyčajné udalosti, ktoré sa začínajú objavovať v našom živote.

Ako duše sme prišli na planétu Zem, aby sme sa podieľali na veľkej možnosti duchovného rastu.
Planéta Zem je zónou slobodnej vôle, čo znamená, že tu neexistuje žiadna hranica vo forme tvorivého procesu či už svetla alebo temna.
Týmto vytvárajú bytosti svoju vlastnú realitu, na základe ktorej rastú a učia sa.

Je pravda, že naše výtvory v temnej sfére sú práve tými, ktoré nám spôsobujú bolesť.

Bolestné skúsenosti sú však hybnou silou, ktorá umožňuje rast duše, a na základe ktorých sa učíme.
Faktom je, že rastieme prostredníctvom manifestovania v temnej sfére a nie manifestovaním vo sfére svetla.
Manifestácie svetla sme si vytvorili na to, aby sme sa obdarovali za naše pôsobenie a tvorivý proces.

Tento článek s názvem: "Čo je vlastne vzostup?" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zákony 5.D.

Zákon jednoty.


Všichni jsme součástí jednoty a naše činy ovlivňují každou bytost ve vesmíru. Pokud lední medvěd kýchne na Antarktidě, pohne se zrnko písku na Sahaře. Energie jednoty proniká každou buňkou a atomem. Kámen nebo rostlina obsahuje tu samou esenci jako živočich, člověk nebo anděl. Jsme nerozdělitelní. Jednota znamená, že jsme si všichni zrcadlem.

Zákon karmy.

Co dáváme, to dostáváme. Myšlenky, slova a činy, které vysíláme, jsou energie, která se k nám zpět dostává v té samé míře. Pokud se ještě musíte něčemu naučit, nebo jestli na určité úrovni chcete splácet dluh, tento dluh vám zůstane, a toto pravidlo bude dál v činnosti. Spousta lidí už splatila nevyřízené resty, které si přinesli do tohoto života, a proto jsou řízeni zákonem okamžité karmy. To znamená, že pokud ráno bezmyšlenkovitě soudíte činy souseda, odpoledne bude někdo soudit vás. Vše bude vyřízeno ihned.

Zákon manifestace.

Podobné přitahuje podobné. Naše myšlenky, slova a činy přitahují podobné materiální věci, lidi a zkušenosti. Jsme síla, která vytváří všechno v našem životě. Jsme síla, která nám utváří celý život. Pokud se nám nelíbí, co si do života přitahujeme, jsme žádáni, abychom se upřímně podívali do zrcadla. Poté musíme zvýšit vibrace. Vyšší vibrace provedeme zvýšením vědomí. Poté, co si dané systémy osvojíme a ovládneme je, nebudeme vtaženi do žádných nižších systémů.

Zákon reality.

Prapůvodcem reality je duch, který realitu „vymýšlí“. Proto jsou právě snílci těmi pravými realisty. A „realisté“ jsou lidmi včerejška, kteří se při řízení aut - místo dopředu - dívají jen do zpětného zrcátka. Naše myšlenky jsou energie, které svými vibracemi vytvářejí události ve vnějším světě anebo je mění. Myšlenky tedy nejsou něco, co se odehrává jen v naší hlavě, nýbrž veškeré stvoření „v naší hlavě“ vzniká a stává se realitou.

Zákon odpovědnosti.

Pokud převezmeme odpovědnost za své myšlenky, slova a činy, stáváme se pánem svého života a pak jsme schopni přiměřeně reagovat na každou situaci. Zákon odpovědnosti nás učí mít rád druhé lidi, a nikoli být jeden druhým. Nejprve je třeba se od druhých oddělit, abychom se pak mohli spojit.

Zákon rezonance.

Stejné přitahuje stejné a je posilováno stejným. Nestejné se navzájem odpuzuje. Silnější ovládá slabší a přizpůsobuje si je. Každý může přitahovat pouze to, co odpovídá jeho současné vibraci. Strach tedy přitahuje tedy to, čeho se bojíme. Naše chování určuje naše vztahy. Když udeříte do klávesy klavíru, rozechvějí se všechny struny, které určují vrchní tón hlavní struny, tj. které jsou homogenní. Stejně tak je každé tělo uvedeno do vibrace všemi tóny, které leží na jeho vlastní frekvenci. To ale neplatí pouze v oblasti fyzického těla, nýbrž zejména v oblasti psychického prožívání, v němž přijímáme energie, vibrace a naladění, pro něž jsme vnímaví. Tělo nebo duše tedy přijímají příbuzné vibrace a ladí se na zvuky svého okolí.

Zákon bezpodmínečné lásky.

Bezpodmínečná láska znamená přijímat lidi takové, jací jsou, bez jejich posuzování a vidění lidí bez klapek na očích. Je to soucítění, empatie a porozumění. S tímto zákonem souvisí Zákon desetinásobného vrácení. Cokoli, co dáme od srdce, se nám desetinásobně vrátí. Můžeme dát někomu jídlo a někdo jiný nám dá knihu. Dáme někomu peníze a někdo nám dá dovolenou, někomu pomůžeme a poté dostaneme náležitou péči od jiného.

Zákon záměru.

Pokud vidíme věci jasně, můžeme se rozhodnout. V tomto případě jsme v souladu s univerzální energií a posouváme se ve své síle. Pokud je náš záměr čistý, nevytváříme si žádnou karmu. Jasný záměr nás vede k hladké manifestaci.

Zákon toku.

Zákon toku zajišťuje, že v životě není žádná prázdnota, energie námi protéká a my vše přijímáte a posíláme dál. Pokud necháme jednu věc odejít, přijde na toto místo nová věc. Zákon toku znamená dávat a brát. Je třeba se neustále přizpůsobovat tomu, co se kolem nás děje a zvolit vhodný přístup a reakci. Ve vědomí 5D není na místě si "udržet svou tvář" a svůj způsob chování, protože tento způsob není náš, ale je to pouze image, kterou jsme si vytvořili na základě představ o sobě a druhých lidí. Je třeba se neustále adaptovat. Abychom přitom zůstali sami sebou, musíme se držet své vnitřní podstaty a svých žebříčků hodnot.

Zákon hojnosti

znamená myslet, mluvit a jednat tak, že vím, že jsem vždy podporován. Hojnost je žít v lásce, štěstí, prosperitě a naplnění, což přirozeně vede ke zdraví. Hojnost je rozhodnout se, co chceme a mít jasno v tom, že si to zasloužíme. Poté, co se otevřeme vědomí hojnosti, je nám jedno, kolik máme peněz nebo lásky, jako korytu řeky je jedno, kolik jím protéká vody. Zákon hojnosti říká, že nám náleží veškerá hojnost života - je to naše dědictví, které je nám k dispozici v každém okamžiku. V důsledku svého chybného myšlení a nedostatečné víry však často vyvoláváme omezení svého vnitřního a vnějšího bohatství, a tím si navozujeme stav, že se nám něčeho nedostává. Jakmile ale člověk pozná, kým doopravdy je a přijme své duchovní dědictví, projeví se v jeho životě zákon hojnosti. Kdo tento zákon pochopí v celé šíři, nezná už žádný nedostatek.

Zákon synchronicity zajistí, že budeme vždy ve správnou dobu na správném místě.

Zákon velkorysosti.

Láska je aktivní součástí, která aktivuje Zákon velkorysosti. Velkorysost rozpouští karmu. Pokud jednáme na základě lásky a soucitu, nabízíme velkorysost. Matka vezme nemocné dítě k doktorovi nebo léčiteli, který svou péčí nabízí dítěti velkorysost, která uvolňuje karmu dítěte. V současné době se rodí spousta léčitelů, protože v srdcích probuzených lidí je velká vlna lásky a soucitu.

Zákon vyřčeného rozhodnutí.

Pokud se jasně rozhodnete, co chcete, vypracujete prvotřídní návrh a prezentuje ho svému objednateli, očekávající plný souhlas a podporu, získáte vše, co potřebuje, aby mohl být tento plán realizován. Vyřčené rozhodnutí je říct vesmíru, co potřebujete a očekávat, že to bude realizováno. Je to vědomí, že zatímco univerzální síla pracuje na jejím uskutečnění, vy jednáte, jako by bylo vaše rozhodnutí vyplněno. Pokud vyřknete rozhodnutí, pracujete jako mistr a necháte univerzální síle, aby pracovala místo vás.

zdroj je uveden: http://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10055


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Další úzce související článek s názvem: "Co nás čeká v páté dimenzi....." je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 10446

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.

Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.

Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE

Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. To ale lze kdykoliv jakkoliv změnit!
Více je uvedeno Uvedeno ZDE.

Jak vypadá vzájemná výpomoc? Takto! :-)

nebo taky takto :-)) Lumíre VYDRŽ to (s námi) až do finále.........děkuji

Neboj, já jsem nezmar, do nekonečna dělitelný . :-)
Ano, přesně tohle je o skutečné, opravdové a upřímné spolupráci.

neni to slnko blizsie a belsie?
videl som riadne veci 21.12
v noci asi o pol tretej
a dokonca som myslienkou zapol rychlovarnu konvicu,ale myslel som iba na to ze som smedny a ona sa zapala a ako som ju isiel vypnut tak sa sama vypla

Tak tohle jsou známky toho, že máme 5.D již na dosah.

Kubí, ten můj výše uvedený příspěvek visí pod Martinem, což znamená, že je to odpověď na jeho výše uveden příspěvek, čili je to tak, jak píše Jana slen...
S pozdravem Lumír.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby