* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně.

Je potvrzeno, že nyní dochází k trans-mutaci veškerých hmotných projevů existencí, čili i lidské tkáně a to z toho důvodu, že jádro, nebo-li Vědomí planety Země zvyšuje své frekvence. Zemské jádro má nyní už zhruba 2x vyšší frekvenci než tomu bylo před několika lety a je jen otázkou času, kdy dosáhne kritického bodu (viz vyobrazení na níže uvedeném videu), ve kterém dojde k prakticky okamžité trans-mutaci - přerodu struktur všech hmotných projevů existencí do vyššího projevu své existence. Úzce související článek: Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.


Proč při překročení určité úrovně frekvence dochází ke změně struktury tvořící hmotné projevy existencí (což způsobuje transmutaci veškeré hmoty) Vám odhalí video s názvem: Amazing Resonance Experiment! Uvedeno ZDE. Takže pokud máte nějaké "zdravotní" potíže, tak to nemusí znamenat, že jste nemocní, ale bude to nejspíše z důvodu, že se struktura vašeho těla mění - mutuje do vyššího projevu existence.


Hmota v projevu třetí dimenze je hmota, která je založena na základě uhlíku, kdežto hmota v projevu 5.D je hmota založená na základě světelných krystalů, tzn. též uhlíku, ovšem ve vyšším projevu jeho existence. Vynikající, úzce související článek: Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.


Tím, že se zvyšují frekvence tohoto světě, tím dochází k tomu, že z veškeré hmoty se stanou tekuté světelné krystaly a tudíž vše začne zářit jako miniaturní sluníčka. Úzce související článek: Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.


Transmutace, čili přerod do vyšší úrovně existence probíhá sice postupně, ale při dosažení určité výše frekvence dojde k trans-mutaci, čili ke změně struktury veškeré hmoty prakticky naráz, bez toho, aby bylo třeba nejdříve zemřít (pokud se vám umírat nechce) :-) a následně se zrodit do vyšší úrovně existence. Úzce související článek: Vynoření světelného těla Uvedeno ZDE.


Úzce související články:
* Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

Úzce související videa:
* Podstata světa , kvantové myšlení, realita nebo MATRIX? Uvedeno ZDE.
* Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Holografický vesmír - ZDE.

* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.Další úzce související články
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.* Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: - ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vidím to tak, že veškerá hmota, která je v projevu 3.D & 4.D (3tí a 4té) dimenze (což jsou světy duality, nebo-li protikladů) je tvořena na principu vzájemné interakce energií vyzařovaných a přijímaných z geometrie krychle (element Země - hexahedron) a z geometrie osmistěnu (element Vzduchu - octahedron). Krychle, nebo-li 6ti stěn má a 6 stěn tvořících 6 přijímačů energie (nebo-li 6 vortexů) a 8 vrcholů, čili 8 vysílačů energie (nebo-li 8 čaker), kdežto 8mi stěn má 8 stěn tvořících 8 přijímačů energie (nebo-li 8 vortexů) a 6 vrcholů, čili 6 vysílačů energie (nebo-li 6 čaker). Světy v projevu 3.D mají 6 čaker, čili 6 úrovní vědomí a existencí od sedmé čakry dolu (což jsou úrovně vědomí tvořící hmotu v projevu částic Jin) a 6 čaker, čili 6 úrovní vědomí a existencí od sedmé čakry nahoru (což jsou úrovně vědomí tvořící antihmotu v projevu frekvencí Jang, což je vně projevené světlo nebeských těles), přičemž sedmá čakra propojuje do jednoty spodní, hmotné úrovně existencí s těmi horními, antihmotnými. Takovéto vesmíry mající své paralelní odnože (čímž dohromady vytváří multivesmír) jsou založeny na 6 čaker (nebo-li odstředivá síla tvořící úrovně vědomí v projevu frekvencí světla polarizovaného na Jang) + 6 vortexů (nebo-li dostředivá síla tvořící úrovně vědomí v projevu částic hmoty Jin) + 1 čakra, což je sedmá čakra, která propojuje spodní úrovně vědomí a existencí s těmi horními. Nepleťte si ale dimenze s úrovněmi vědomí, neboť v takovýchto vesmírech je 6+1 dimenze = 7 dimenzí, ale 2x6+1, čili 13 úrovní vědomí, tvořící dohromady jeden multidimenzionální Já Jsem projev existence.


Veškerá hmota která je v projevu 5.D (zkrystalizované světlo) &6 D (tekuté světlo), nebo-li hmota v projevu tekutého světla krystalizujícího do světelných krystalů, je tvořena na principu vzájemné interakce energií vyzařovaných a přijímaných z geometrie dvacetistěnu (element Vody - icosahedron) a z geometrie dvanáctistěnu (pátý element, neboli Spirit - dodecahedron). 12ti stěn má 12 stěn tvořících 12 přijímačů energie (nebo-li 12 vortexů) a 20 vrcholů, čili 20 vysílačů energie (nebo-li 20 čaker), kdežto 20ti stěn má 20 stěn tvořících 20 přijímačů energie (nebo-li 20 vortexů) a 12 vrcholů, čili 12 vysílačů energie (nebo-li 12 čaker). Tyto světy jsou založeny na 12 čaker + 12 vortexů + 1 společný střed (nebo-li sloup světla spojující všech 13 úrovní do jednoty), přičemž mezi čakrami a vortexy jsou světelná vlákna (jež vytváří 12ti vláknové DNA), která se ovíjí kolem sloupu světla, který propojuje do jednoty všech 12+1 úrovně vědomí a jejich existencí (od první úrovně až po 13tou úroveň) do jednoho společného vědomí, čili do jednoho multidimenzionální Já Jsem projev existence. V páté a šesté dimenzi, čili ve světech polarit (nikoliv však dualit, které sahají jen do nejvyšší 4.D) jsou již alespoň částečně propojeny 3 spodní čakry a 3mi horními čakrami. Tím dochází k tomu, že částice hmoty Jin jsou prozářeny frekvencemi světla Jang. To způsobuje, že se z pevné hmoty v projevu 3.D stává tekuté světlo v projevu 6.D, které snížením frekvence tuhne do zkrystalizovaného světla v projevu 5.D. Čím více jsou ČÁSTICE hmoty prozářeny - nasyceny FREKVENCEMI světla, tím snadněji jsou tvárné pouhým záměrem, čili projekcí ze (7mé D - dimenze) a mentální představou (6tá D), vibrací, např. vysloveným slovem (5tá D) a emocí, neboli pocity (4tá D), které vytváří gravitační silová pole stmelující záměrem vyslané energie, čímž z nich formují částice tvořící strukturu pevné hmoty (3tí D).


Světy v projevu 7.D (světy záměrů) jsou světy ve kterých jsou světy v projevu 3.D & 4.D v zákrytu se světy v projevu 5.D  & 6.D. Tím všechny energie přijímané a vysílané přes posvátnou geometrii Platónských těles dohromady vytváří tzv. Metatronovu kostku (v níž je obsažena i Merkaba), ve které jsou všechny energie vyváženy a vystředěny do JEDNOHO společného středu (duchovního srdce), nebo-li do nulového bodu, který je vstupem do vně neprojeveného hyper-prostoru, čili do vnitřního, vně neprojeveného Absolutna. V posvátné geometrii (kterou Platónská tělesa obsahují) jsou 3 duální projevy existencí. Jedním je 6ti stěn versus osmistěn, druhým je 12ti stěn versus 20ti stěn a třetím je čtyř stěn (čili trojúhelníková pyramida s trojúhelníkovou základnou) hrotem dolu (gravitační energie - Jin) versus čtyřstěn hrotem nahoru (projekční energie - Jang), vytvářející společně Merkabu, nebo-li tvořivý dvou-plamen. Bytosti které ukotvili své vědomí ve svém duchovním srdci, nebo-li nulovém době se mohou volně pohybovat (tedy i odhmotňovat, teleportovat a zhmotňovat) ve všech 7mi dimenzích, čili ve všech 13ti úrovních vědomí a existencí tohoto vesmíru a to pouhým zadáním svého záměru.
8.D jsou již světy spirituální, nebi-li duchovní podstaty, které již vedou za tento vesmír.


Když se bytost přes svou aktivovanou sedmou čakru napojí na sloup světla, který prochází Sušinou v páteři a přes tento sloup světla propojí všechny úrovně svého multidimenzionálního Já Jsem projevu existence, čili všechny své čakry do svého osobního duchovního srdce, nebo-li do svého osobního nulového bodu, který je společný pro všechny úrovně vědomí a jejich existence, (neboť spojuje všechny dimenze do jednoho tady a teď, čili do jednoty), tak se stává středem i tvůrce svého vlastního vesmíru a jeho realit. Propojení všech 13ti úrovní vědomí a jejich existencí a jejich ukotvení v duchovním srdci lze učinit např. pomocí aktivace své energie Kundaliny, která propojuje všechny úrovně vědomí osobního multidimenzionálního Já jsem projevu existence tohoto vesmíru, od jádra Země až po 13tou čakru, která je v projevu centrálního slunce tohoto vesmíru. Ukotvení ve své duchovním srdci lze též učinit tím způsobem, že propojíte levou a pravou hemisféru svého mozku do svého třetího oka, nebo-li do jednoty a své vědomí soustředěné v třetím oku ukotvíte ve svém duchovním srdci. Funkce celého tohoto vesmíru je založena na číslech (6+6=12+1=13+20=33) Ne nadarmo jsou pro Májskou civilizaci čísla 13, 20 a 33 velice důležitá.Pro ukotvení se ve svém duchovním srdci, které funguje jako černá&bílá díra (přes kterou se dá odhmotnit, teleportovat a někde jinde opět zhmotnit), je potřeba v sobě nejdříve vyvážit tvořivý dvou-plamen a následně přesunout své vědomí ze své hlavy (čili z ega) do svého duchovního srdce. Na to je ovšem potřeba být v míru a harmonii se všemi a vším. Toho lze dosáhnout tím, že všechny a všechno slušně požádáte o odpuštění (stačí jen mentálně) a všemu a všem upřímně odpustíte. Též je dobré si představit, že všechny, tedy i nehmotné omezující, svazující, ovládající a všechny ostatní smlouvy, sliby, dohody atd. (které vám berou vaší absolutní volnost a svobodu) pálíte, čímž trháte veškeré disharmonické vazby. Vše čemu uvěříte se stane nejen vaší vnitřní pravdou, ale následně i vně projevenou realitou, neboť v co u-věříte, to se stává vaším vnitřním programem, podle kterého si vytváříte svou osobní, vně projevenou realitu.


Tvoření z posvátného - duchovního srdce, nebo-li ze svého nulového bodu, znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí polarizované duality. V duchovním srdci (které funguje jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném souznění, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza (která společně s tvořivým dvou-plamenem vytváří tvoří troj-plamen), takže proto bytosti které tvoří ze svého duchovního srdce nedělají v ničem žádné chyby. * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.


* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Centrální slunce (např. celého Univerza) je aktivní TVOŘIVÁ část kosmického vše-VĚDOMÍ (což je živé tvořivé světlo), přičemž "na druhé straně" - uvnitř centrálního slunce je pasivní, nic netvořící pouze existující část kosmického vše-VĚDOMÍ, které je v projevu NEPOLARIZOVANÉHO pra-SVĚTA (obsahujícího nejvyšší a pouze harmonické frekvence), ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše v existenci existuje, "plave". Centrálních sluncí, čili vně projevených "bohů", je ale tolik, kolik je dimenzí, neboť každé centrální sluce je kolektivní vědomí té dimenze - úrovně existencí, kterou si svými mentálními aktivitami vytváří. Květ života je světelný hologram ve tvaru koule, ve kterém každý průsečík funguje jako jedno samostatné centrální slunce, nebo-li nulový bod, ve kterém je černá bílá/díra, která slouží jako červí díra do hyperprostoru, spojující v Univerzu naprosto vše se vším do jednoho tady a teď - nyní.


V tomto vesmíru je 13 centrálních sluncí (hlavních čaker, což jsou černé bílé/díry), neboť je zde 13 dimenzí (a jejich projevů existencí) čili 13 úrovní vědomí (na které jsou napojeny naše osobní jednotlivé čakry) tvořící dohromady náš jeden multidimenzionální projev existence. Každá dimenze totiž má a musí mít své vlastní centrální slunce (což je kolektivní vědomí té úrovně vědomí a existencí do které svou životadárnou energii dodává), neboť bez něj by neexistoval nejen vně projevený prostor a pohyb, čili čas v té dimenzi, kterou si tvoří, ale ani život. To znamená, že království nerostů má své vlastní centrální slunce (první z 13ti čaker tohoto vesmíru), království rostlin má své vlastní centrální slunce (druhá z 13ti čaker tohoto vesmíru) království živočišné říše má své vlastní centrální slunce (třetí z 13ti čaker tohoto vesmíru) atd.


Všichni a všechno v Univerzu ale existuje v jednom nekonečně velikém kosmickém hologramu, v jehož středu je Mer-Ka-Ba (čili Jin&Jang tvořivý dvou-plamen) obsahující aktivní část kosmického vše-VĚDOMÍ - JÁ (tvořící tak s tvořivým Jin&Jang dvou-plamenem tvořivý troj-plamen), které si rozjímá a tím těmito svými mentálními představami tvoří všechno to, o čem rozjímá. Naprosto všechny jednotlivé - individualizované projevy existencí jsou odštěpky tohoto JEDNOHO kosmického vše-vědomí, které si uvnitř tohoto jednoho kosmického hologramu tvoří zmenšené kopie mateřského hologramu, na kterých si tato jednotlivá vědomí (individualizovaná do nejrůznějších JSEM to či ono) tvoří své vlastní světy a jejich reality.


Kdo pochopí tento princip tvoření jednotlivých dimenzí (a tzv. hmoty, prostoru a času v nich plynoucích) a propojí si přes svůj osobní nulový bod (čili přes své duchovní srdce) všech 13 čaker (úrovní vědomí a existencí) svého multidimenzionálního projevu existence do svého osobního nulového bodu tvoření (ve kterém je naprosto vše v jednom tady a teď - nyní), ten si bude moci vytvořit svůj vlastní svět a jeho reality dle svých vlastních představ, přání a pravidel. Kdo to nepochopí, bude muset do světa který stvořil někdo jiný, ale tam se bude muset podřídit pravidlům, které určila ta bytost, která jej stvořila.


Z tohoto důvodu varuji abyste si dávali pozor na všemožné falešné proroky, neboť by vás mohli svést z duchovní cesty a nalákat vás do svých světů a pak byste mohli skončit např. ve světech stvořených kupř. bezohlednými, bezcitnými krvelačnými entitami (jako je tomu např. v tomto světě), jež mají lidstvo jako méněcenné tvory, které využívají jako pracovní sílu nebo bojovníky (pracující nebo bojující za jejich vlastní zájmy), se kterými mohou nakládat jak se jim jen zlíbí.


Mnohem více podrobností o tom jak se stát tvůrci svého vlastního světa a tím i pány svého osudu (abyste mohli smýšlet, chovat se a jednat co možná nejsvobodněji) a jak se připravit na závěrečné vyvrcholení celé transformace, která vyvrcholí transmutací veškeré hmoty z báze uhlíku na bází tekutého světla (které dle přání krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, proporcí a projevů existencí), je uvedeno v článku s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé", který je uveden ZDE.


Úzce souvysející články a video:
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 9570

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* Vynikající video: beny - Plejádané vyslanci v čase Uvedeno ZDE. To co je uvedeno na videu má sice trochu zpoždění, ale to nevadí, neboť čas je ve své podstatě jen pouhá iluze.
Související články:
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Abraham Hicks - The Paradigm Shift (NEW) - Here.
* You are GOD (Bashar & Abraham Remix Uvedeno - Here.
* Power of Thoughts - The Unbelievable Power of Humans - Here.

* Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.

Jestliže se urychlují frekvence jádra naší a nejen naší planety, tak se vlastně urychlují frekvence našeho vnitřního Slunce. Četla jsem a jeví se mi to pravdivé, že pod pláštěm planety na jeho druhé straně je vnitřní Země a ta má své Slunce. Většina planet Sluneční soustavy včetně Slunce je zřejmě dutá. Podle fyzikálních zákonů tady platících to ani jinak není možné. Také jste si jistě všimli, že od roku 2012 naše Slunce změnilo barvu, již není žlutá, ale je bílá. Znamená to, že máme Nové slunce, tak jak předpověděli Májové. U Slunce byly pozorovány a vyfotografovány NASA velké objekty, některé doutníkovitého tvaru, zřejmě lodě, a některé jako gigantické jeřáby, právě kolem roku 2012. Možná je ještě možno nahledat na internetu. I Slunce, které jsme měli před rokem 2012, nebylo první, ale minimálně druhé. Staré Slunce se v dobách šerého dávnověku skutečně stalo šerým, ztrácelo svítivost, proto bylo vyměněno planetárními inženýry za Slunce, které jsme měli do roku 2012. Viz. knihy českého vědce Ivo Wiesnera : Stezka draka, Atlantida mýtus nebo zapomenutá historie, Gambit máhátmů a jiné.

Naprosto vše co se točí je duté a má, nebo lépe řečeno musí to uprostřed mít slunce, jinak by se to nemohlo točit jako motor. :-) S tím sluncem bych to trochu upřesnil a to tak, že přestup planety (tedy i nás) do vyšší úrovně frekvencí jsme se přeladili ze slunce v nižší dimenzi na to samé slunce, které ovšem je už ve vyšší dimenzi, čili ve vyšším projevu své existence. Je to podobné jako když se v jedné a té samé televizi změnou frekvence přeladí na jinou stanici.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby