* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Bytosti, které jsou v dualitě a nejsou doposud probuzené, mají svou merkabu (čili dva opačně směrované čtyřstěny tvořící hvězdici) rozdělenou na dvě části, přičemž jeden čtyřstěn, čili polovina tvořivého ohně (např. Jing) v projevu třístěnné pyramidy s trojúhelníkovou základnou, je v jedné bytosti párové duše a ten opačně směrovaný čtyřstěn (papř. Jang), tvořící opačnou polaritu, je v té druhé bytosti. Toto je pravý význam toho, co to párové duše ve své podstatě vlastně jsou.

Teprve až když se tyto dva genetickou manipulací záměrně rozdělené čtyřstěny (tvořící tak dualitu) opět sjednotí a vytvoří tím tzv. merkabu (viz obrázek Merkaby - Davidovy hvězdy) a následně ji společně, svou láskou jeden k druhému aktivují, tak teprve potom se v těchto dvou bytostech obnoví tvořivý dvoj-plamen, který společně s osobním vědomím vytváří tvořivý trojplamen, který takovýmto bytostem dává křídla (nikoliv tedy rebvul :-)) jelikož se v nich obnoví tzv. svatá trojice.

Přivolat k sobě svou párovou duši, svůj dvoj-paprsek není v celku vůbec nic těžkého, neboť k tomu stačí pouhá Vaše vizualizace, ve které si představíte, že se energeticky propojujete a sjednocujete se svou párovou duší a to ať už je kdekoliv. Tímto energetickým propojením začnete k sobě přitahovat Vaše párové dvojče a pokud je ve hmotné podobě, tak se nakonec někde potkáte.

Pokud se ale opravdu chcete propojit se svou párovou duší, tak počítejte s tím, že pokud je vaše párové dvojče ve hmotné podobě, tak je pravým opakem Vás samých a tak pokud nejste dostatečně emocionálně v harmonii, tak se mezi Vámi vyostří spory, které ze začátku možná nebudete schopni vůbec zvládat. Z toho důvodu Vám vřele doporučuji, abyste se ze začátku propojili nejdříve pouze energeticky a zatím si nepropojovali i své opačně polarizované ohně (a netvořili si tím jednu společnou merkabu) a nejdříve se scházeli jen virtuálně, ve svých představách, nebo např. na netu.

Mer-ka-ba, čili nosič osobního vědomí v překladu znamená světlo neboli duše, spirituální podstata (což je duchovní pra-světlo pramenící z Absolutna) a tělo. Merkaba je tvořena ze dvou opačně směrovaných čtyřstěnů (fungující jako přijímač a vysílač duchovního světla), tvořící společně Jing&Jang hvězdici, která je v jádru - středu každého časoprostorového vortexu (čili hologramu ve tvaru globu), který je stvořen z Jingových a Jangových spirál času a prostoru.

S párovou duší si na hmotné úrovni existence ale nemusíte zrovna nic moc rozumět, neboť to může být váš přesný opak, z důvodu opačných polarit. Takže abyste nebyli zklamaní, tak být vámi, se propojím jen s tou polovinou sebe sama, která je v antihmotné, čili ve světelné existenci polarizované na Jang a vytvořím si sní jednu společnou merkabu. Tím začnete do svého hmotného těla Jing vstřebávat světlo polarizované na Jang, čili pravý párový protějšek hmotného Jing, čímž se vaše tělo začne transformovat do polo-hmotného a polo-světelného projevu existence, v projevu páté dimenze a jejích projevů existencí.

Mnohem více podrobností a i odkaz na tvořivou meditaci jak se se svou párovou duší spojit, naleznete v článku nazvaném: Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky uvedeném na:http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navrat-do-jednoty-napr...

Náš Božský doplněk, neboli dvoj-plamen.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nas-bozsky-doplnek-neboli

Jak se energeticky propojit se svou pravou párovou duší naleznete na:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/mistr-kuthumi-energie-...

Tvořivý dvojitý oheň, nebo-li dvoj-plamen, je generovaný právě těmi čtyřstěny (dvěmi pyramidami s trojúhelníkovou základnou) a to že jeden je směrovaný špičkou nahoru a druhý špičkou dolu určuje jejich Jing nebo naopak Jang polaritu. Každý z vrcholků těchto pyramid funguje jako vysílač a přijímač duchovní energie, čili duchovního světla (ze kterého je naprosto vše v existenci stvořeno), jehož volná cirkulace skrze věci či bytosti může takové věci a bytosti udržovat v existenci do nekonečna.

Toto je možné z toho důvodu, že jakmile jsou tyto dva ohně opačných polarit opět sjednoceny do jedné merkaby, tak je mezi nimi zažehnut vnitřní dvojplamenný oheň (obnovující funkčnost merkaby a vytvářející mezi těmito polaritami extázi) a tím se bytosti opět stávají tvořivými bohy s malým "b".

Takovéto bytosti nejenže již nemusí umírat, ale mohou se i odhmotňovat, teleportovat do libovolných lokalit a následně se tam opět zhmotňovat a to do libovolných věcí, bytostí, tvarů a projevů existencí, neboť funkční merkabou se každá bytost stává především osobním vědomím (čili nehmotnou energetickou nebo-li duchovní podstatou), které si svůj svět a jeho reality tvoří pomocí svých vůlí - Jang a přání - Jin. Více podrobností na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni a na: www.trefy.cz/PodstataKosmu a na: www.trefy.cz/ZivePredstavy


Probuzení párových duší, od Liory - Twin Flame Awakening by Liora
http://www.youtube.com/watch?v=saah31JpG40&feature=related

Toto níže uvedené video znázorňuje zažehnutí merkaby této planety a toto obnovení její funkce umožňuje transformaci do páté dimenze a projevu existence.
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Meditační vizualizace na vytvoření nekonečné markaby.
Infinite Merkabah Activation with the Gayatri Mantra
http://www.youtube.com/watch?v=SBA56_T3Q2s&NR=1


Pro ty párové duše, které jsou již propojeny do jedné společné merkaby začíná rok 2012 již letos, neboť se přes osobní nulový bod energeticky propojily se svým dvoj-plamenem a tím si v sobě obnovily tvořivý troj-plamen, což je Jing + Jang + vědomí, tvořící společně tzv. svatou trojici.
Lidská andělská rasa - Angelic Human Race
http://www.youtube.com/watch?v=BxJIrDxSpIg&NR=1


Na tomto níže uvedeném videu jsou pěkné obrazce, znázorňující podstatu tvoření veškerých existencí.

Merkabah http://www.youtube.com/watch?v=qWxl-LozJj8&NR=1


Davidova hvězda neboli Mer-Ka-Bah jsou dva opačně směrované světlené čtyřstěny posvátné geometrie (vytvářející tvarovou vysokofrekvenční anténu&zářič), fungující jako nosič osobního vědomí.


Světelný Hologram, tvořený ze spirál Jin a Jang, tvořící časoprostorové holografické promítací plátno na němž si pomocí svých představ a emocí zobrazujeme třírozměrný projev tzv. hmoty, prostoru a událostí, tvořící zdání plynoucího času.Časoprostorový vortex tvořený pomocí aktivní merkaby uložené v srdeční čakře, která je propojena s čarou duchovního srdce.Duchovní srdce, spojující vše do jednoty, a párové duše.Dodatky:

Jsou dvě nejrychlejší cesty, které vedou z duality zpět do jednoty a odtud do Absolutna. Jednou je Dikša - cesta srdce (bezpodmínečné lásky) a druhou je Tantra - cesta prožitků euforie a rozkoše, např. erotické. Euforie, včetně té erotické, není nic jiného než propojení energie Jin s energií Jang a prožívání extáze z opětovného sjednocení těchto dvou opačných polarit, které ve svých frekvencích obsahují souhrn všeho příjemného překrásného a povznášejícího co kde existuje a proto tyto stavy vyvolávají všude tam, kudy tyto dvě energie opačné polarity mohou volně proudit a propojovat se.
Každý by si ale měl vybrat současně obě dvě cesty, neboť bez splněných přání a tužeb nelze nikdy splynout s Absolutnem a stát se tak opět pouhým Bytím, čili pasivním, nic netvořícím vše-vědomím Univerza, které je ve formě pra-světla obsahující frekvence nic nepožadující vše rozdávající lásky. Splynout spět s Absolutnem totiž není jen tak jednoduché, neboť sebemenší vůle (mužský princip - projekce), či přání (ženský princip - gravitace) každou bytost okamžitě katapultuje do takových světů a projevů existencí, s čím každá jednotlivá bytost svými osobními frekvencemi svých vůlí či přání souzní.
Takže dokud bude bytost mít nějakou sebemenší vůli, přání, myšlenku či emoci, tak bude stále v takových světech a realitách, které odpovídají frekvenčnímu obsahu těchto svých osobních vůlí a přání a teprve až z ní naprosto vše výše popsané vyprchá, tak teprve potom je schopna se vrátit zpět do Absolutna a splynout sním natrvalo.
No a Tatra bez opravdové lásky může zase vést na scestí do disharmonie a sestupného procesu vývoje a proto je nejlepším řešením použít obě tyto cesty současně, aby se vzájemně doplňovaly a jedna druhou podporovala.
PS: odtud zpět do Absolutna, se kterým jednou splyneme a staneme se opět pouhým PASIVNÍM nic netvořícím pouze existující, prasvětlem a jeho frekvencemi nic nepožadující, vše rozdávající lásky, je ale ještě hodně, hodně dlouhá cesta, neboť na to bychom splynuli s Absolutnem je třeba nemít již VŮBEC žádnou vůli a přání něčím být.

Druhá polovina našeho neviditelného Já, existuje v antihmotě, čili ve formě projevu frekvencí světla polarizovaného na Jang - Shiva, mužský princip (pozitívne -mužské), přičemž ta pozemská část je v projevu částic hmoty polarizovaných na Jing - Shakti, ženský princip (negatívne -ženské).
No a pátá dimenze je právě o tom, že se tyto dvě části - poloviny sebe sama (tvořící spolu PRAVÉ párové dvojče) vzájemně opět energeticky propojí, čímž ze všeho hmotného vzniknou polo-hmotné polo-světelné formy existencí (ve formě světelných tekutých krystalů), které si tímto propojením obnoví své původní PLNÉ vědomí, neboť se v nich tímto propojením, sjednocením a zharmonizováním polarit Jin a Jeng obnoví funkce osobní merkaby, čili tvořivého dvoj-plamene, který společně s vědomím vytváří TVOŘIVÝ troj-plamen (neboli tzv. svatou trojici) a tím se stanou opět tvořivými bohy, jak tomu kdysi bývalo.
Tímto sjednocením obou principů začnou bytosti nejen prožívat neustálé pocity blaženosti (neboť se energie Jin a Jang, které tyto stavy vyvolávají, opět propojí a sjednotí) ale mohou být vším co je, existuje a prožívat kterýkoliv projev existence si jen zamanou, neboť v tomto stavu existence jsme především vědomí, tvořící svou aktivitou živé tvořivé NEPOLARIZOVANÉ světlo (jenž je nezávislé na hmotě čase a prostoru) ve kterém jsou polarity Jing&Jang opět v rovnovážném harmonickém souznění, které se může promítat do čehokoliv si jen zamane a prožívat to, co prožívá ta existence do které se promítneme (samozřejmě s jejím souhlasem) a nebo si z tekutých světelných krystalů (podstaty veškeré vně projevené existence) stvoří libovolný projev své vlastní existence. Na tomto principu funguje odhmotňování, teleportace a opětovné zhmotňování a to do libovolných věcí bytosti tvarů a projevů existencí.
Takže buďte čímkoliv čím si jen přejete být a prožívejte cokoliv příjemného co si jen přejete prožívat (samozřejmě že se souhlasem všech zúčastněných), neboť to co prožíváte vy prožívá i kosmické vše-vědomí, (neboli Bůh s velkým "B" chcete-li) a to si přeje především to, abyste byli šťastni a tyto harmonické, frekvence (které touto svou radostí, štěstím a pohodou tvoříte), šířily do všeho na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste. Veselou, radostnou euforickou zábavu Vám všem přeje živé tvořivé světlo, duchovní podstata všeho a všech. :-)

Nejsme tělo, které obsahuje vědomí, ale jsme naopak vědomí, které si ve svém světě a jeho realitě (na základě svého osobního přesvědčení a z toho se rodících představ), tvoří a tvaruje naprosto vše co v něm je - existuje, čili nejen své tělo, ale i naprosto vše ostatní! Naprosto všichni a všechno jsou totiž jiskry - odštěpky kosmického vše-vědomí, neboli Boha chcete-li, které se pouze dočasně individualizovaly do nejrůznějších projevů existencí, tedy do nejrůznějších JSEM to či ono. Tato individualizovaná vědomí svými osobními aktivitami, ve formě nejrůznějších vůlí (Jang) a přání (Jing), polarizují tuto spirituální, čili duchovní pra-podstatu, čímž je vnitřní (proto tedy duchovní), okem neviditelní pra-světlo, neboli pasivní, nic netvořící pouze existující vše-vědomí Absolutna. Toto prasvětlo ve svých frekvencích obsahuje souhrn naprosto všeho radostného, překrásného a povznášejícího, což je podstata nic nepožadující, vše rozdávající lásky. Vůlemi a přáními jednotlivých vědomí - bytostí se toto pasivní prasvětlo Absolutna polarizuje, čímž vzniká živé tvořivě světlo (ve formě merkaby tvořící si ve svém jádru osobní centrálního slunce), které se touto polarizací štěpí na frekvence světla polarizované na Jang (projekce - mužský princip) a částice hmoty polarizované Jing (gravitace - ženský princip).
Vzájemným působením jedné polarity na druhou následně vznikají časo-prostorové (z opačného úhlu pohledu prostoro-časové) hologramy, na kterých si tato individualizovaná vědomí (ve formě projevů nejrůznějších bytostí), zobrazují své vnitřní osobní představy, které se navenek jeví jako hmota prostor a čas v něm planoucí. Všechny tyto veličiny, ať už v projevu frekvencí světla, neboli sluncí, anebo částic hmoty (ve formě prostoru jako je např. buňka, člověk, planety, vesmír atp.) jsou však pouhou iluzí, neboť naprosto vše vně projevené jsou pouhé vně promítané obrázky vnitřních osobních představ. Tyto jednotlivé osobní představy jsou tedy projektované navenek z osobní merkaby (jenž je nosičem plného, čili celistvého osobního vědomí), která tvoří osobní centrální slunce (které obsahuje živé tvořivé nepolarizované světlo), kde je Jing&Jang v harmonii a tvoří jeden harmonický celek. Proto také funguje jako celistvé vědomí nebo-li nad vědomí pro všechny existence, které ve svém osobním hologramu obsahuje.
Každé celistvé osobní vědomí (individualizované do nejrůznějších projevů existencí) si ze své osobní merkaby, vytváří svůj vlastní osobní hologram (a tím i vlastní svět a jeho reality) na kterých si zobrazuje své osobní a kolektivní vize. Tyto jednotlivé obrázky osobních představ se ale podle momentálního stavu či změn osobního přesvědčení každou vteřinu nesčíslněkrát mění. Čili veškeré světy a jejich osobní či kolektivní reality jsou pouhé jednotlivé myšlenkové představy, tvořené osobními vědomími (individualizovanými do nejrůznějších JSEM to či ono), které se vzájemně prolínají, které dle vnitřního osobního přesvědčení zkrystalizují do zdání v podobě existencí nejrůznějších projevů hmoty, prostoru a času v něm plynoucím. Též je třeba si uvědomit, že frekvence prasvětla, obsahující frekvence bezpodmínečné lásky, jsou univerzálním klíčem, který otevírá přístup k naprosto všemu a všem, takže čím více budete tyto frekvence v sobě obsahovat, tím větší škála nekonečných možnosti využití vám bude k dispozici.
Toto objasnění podstaty tvoření tzv. hmoty (a jejích nejrůznějších projevů existencí) vám odhaluje, že pouhou zněnou svého osobního přesvědčení můžete kdykoliv změnit nejen svou vnější osobní, ale i kolektivní realitu a pomoci tak vytvořit Ráj na Zemi, kde je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Více na tomto níže uvedeném videu s českými titulky: Holografický vesmír.
http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému všemocnému a moudrému Univerzu. http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/aktivaci-a-harmoniza...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pravá párová duše, čili pravý dvouplamen není a nemůže být ve stejném světě, který je v dualitním projevu existence, neboť dualitní projev existencí znamená, že takovéto světy jsou rozděleny na dvě části, přičemž jedna polovina existence duše je v projevu ČÁSTIC hmoty polarizovaných na JIN, tvořících prostor - hmotu a druhá polovina existence stejné duše je v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na JANG, tvořících čas - události (pohyb). Ke spojení těchto dvou částí stejné duše může dojít v nulovém bodě, ale pouze za předpokladu, že tyto dvě poloviny stejné duše jsou připraveny ke sjednocení a chtějí se již navrátit nazpět do jednoty a harmonie, čili lásky. Mnohem více podrobností naleznete v článku s názvem: "Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já", který je uveden ZDE.

Takže pokud si přejete vrátit se již nazpět do jednoty a harmonie, která vás propojuje se všemi 13 úrovněmi vědomí a existencí tohoto vesmíru (čímž si obnovíte spojení se svým multidimenzionálním projevem své existence), tak k tomu může dojít 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku, čili galaktického nulového bodu - času) a to tím způsobem, že se spojí ČÁSTICE vašeho hmotného já - Jin s druhou polovinou vašeho já, které je v projevu FREKVENCÍ světla POLARIZOVANÉHO na Jang. Tím dojde k zážehu osobní Merkaby (tvořivého dvou-plamenu) a opět se obnoví její (jeho) funkčnost, která byla vyřazena z provozu pomocí genetické manipulace. Mnohem více podrobností naleznete v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Pokud je na sjednocení připravena jedna polovina duše, tak ta druhá je na sjednocení připravena taktéž, neboť jsou energeticky propojeny a fungují jako jedno vědomí. Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit", který je uveden ZDE.

Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: "Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče", uvedeným ZDE.

Celý článek s názvem: "Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D", který je doplněný i názorným vyobrazením, je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 21219

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

UPOZORNĚNÍ: Všichni jsme si navzájem párovými dušemi (neboť všechny bytosti pochází z jedné jediné nad-duše, čili z kosmického VŠE-vědomí), ale každá z těch jiných našich párových duší (existencí v hmotném projevu existence) vede do jiné časové linie! To znamená, že některé duše a jejich cesty - časové postoupnosti mohou vést do "nebe" - jednoty a harmonie, kdežto některé naopak do "pekel" – duality a destrukce! Proto se nenechte ovlivnit kde kým a kde čím, co slyšíte a buďte velice opatrní v tom, čemu uvěříte!
Někteří člověka totiž ovlivňují pouze z neznalosti, kdežto někteří záměrně, z důvodu snahy změnit něco ve svůj prospěch, nebo z důvodu snahy změnit časovou postoupnost pro někoho s kým spolupracují anebo komu slouží. Proto buďte raději velice opatrní, jelikož "Jidáš" dovede překroutit lež tak, že může vypadat jako zářivá pravda.
Jak poznat Jidáše od ostatních? Jednoduše, Jidáš se snaží prezentovat jako lidumil, ale když se mu nevede někoho či něco zmanipulovat dle svých představ, tak ztrácí nervy a stává se z něj podrážděná sedmihlavá saň. :-)
PS: pamatujte si, že PRAVÁ párová duše (nehmotný - světelný protějšek existence) není ve hmotě Jin - ženský princip, ale v antihmotě, čili ve frekvencích světla polarizovaného na Jang - mužský princip.
Mnohem více na: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blog/show?id=6370783%3ABlo...
všichni jsme Rodina, ale dual-párovou duši má každý jen jednu. neslučovala bych dualitu duší a kolektivní vědomí v jedno, je to zavádějící.
Buď sis to špatně přečetl, nebo vyložil.
RE:PS: pamatujte si, že PRAVÁ párová duše (nehmotný - světelný protějšek existence) není ve hmotě Jin - ženský princip, ale v antihmotě, čili ve frekvencích světla polarizovaného na Jang - mužský princip.____ to je nesmysl. duál-párová duše vznikla tak, že se příchozí duše vtělila do dvou těl, mužského a ženského. jako Adam a Eva. na Zemi s námi žije Avatar Sri Kalki Bhagavan, se svým duálem Ammou. Máme to neskutečné požehnání být tu s nimi a učit se od nich, na jejich modelu pochopit o co běží.
PRAVÁ párová existence, ať už je to čehokoliv, je v antihmotě, čili v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na Jang - mužský, PROJEKČNÍ princip, což je párovým protějškem hmotných, projevů existencí, čili částic hmoty polarizované na Jin - ženský, GRAVITAČNÍ princip. Vstupem do duality se totiž NEPOLARIZOVANÉ světlo (čili nosič vědomí) rozštěpí na antihmotu - mužský princip Jang a hmotu - ženský princi Jin.
V galaktickém nulovém bodě se hmota s antihmotou opět sloučí v jeden celek a vše si navzájem vymění informaci, což znamená, že se v nulovém bodě vše v existenci rozpadne na pouhé frekvence nepolarizovaného světla obsahující v sobě osobní vědomí, ale tato osobní vůle a přání, vytvářející polaritu, toto nepolarizované světlo opět rozštěpí, čím se vše opět promítne vně a vytvoří opět nové polarizované hmotné a antihmotné světy a jejich reality, které již ale nemusí být v dualitním projevu své existence.
PS: Jsem si NAPROSTO jistý, že to takhle funguje, ale tvou teorii ti vyvracet nehodlám, takže si klidně mysli co chceš. :-)
Nasla som tieto stranky, ked som hladala informacie o dvojplamenoch. Nikde to tak podrobne rozobrane nebolo.
  Z tejto diskusie mi nie je jasne, ci je mozne najst taku parovu dusu aj v hmotnom svete, ked to bolo v diskusii sporne. 
Tak ako to potom je?
Ve hmotě Jin - ženská princip lze najít pouze TÉMĚŘ shodné frekvence s těmi které máme v sobě, ale ta PRAVÁ polovina nás (čili duchovní dvojče) je v antihmotě. To znamená, ve frekvencích světla, ale POLARIZOVANÉHO na Jang - mužský princi, který je prozatím pořád ještě ve slunci naší sluneční soustavy.

Dlouho tam už ale nebude, neboť při přerodu této sluneční soustavy nazpět do jednoty se slunce stane sluncem centrálním, (to znamená se světlem NEPOLARIZOVANÝM) a z planet se stanou hvězdy, ve kterých budou Jin Jang polarity již ve vyváženém, vzájemně se podporujícím a doplňujícím stavu. (Ne jako je tomu v dualitě, kde tyto dvě energie opačné polarity proto sobě soupeří.)

Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE a ZDE a ZDE a ZDE.

Zaujalo ma to, co o tom hovoris preto, ze presne toto mi povedala jedna jasnovidka, ktorej som sa na to pytala.

Ale internet mas plny samych tvrdeni, ze dvojplamene mozme stretnut uz v hmotnom svete.

Preco je potom v tomto clanku napisane: "Pokud se ale opravdu chcete propojit se svou párovou duší, tak počítejte s tím, že pokud je vaše párové dvojče ve hmotné podobě, tak je pravým opakem Vás samých a tak pokud nejste dostatečně emocionálně v harmonii, tak se mezi Vámi vyostří spory, které ze začátku možná nebudete schopni vůbec zvládat."

Zjednodusene - Ako mozes mat spory s niekym, kto sa tu nenachadza?

Ta cast, co je v hmotnom svete sa este deli? A spolu druhu polovicu maju v antihmote?

Potom mi nie je jasne, kto je autorom tohto clanku, lebo v jednej diskusii som sa docitala, ze zive a zlate svetlo je ta ista osoba.

Naprosto vše má paralelní odnože svého já. Čili ty párové duše ve hmotě, jsou párem ne přímo té dotyčné bytosti, ale párem její paralelní odnože. Guláš? :-) Uvědom si, že naprosto vše v Univerzu je ve své podstatě jen jedna jediná bytost, ale v multidimenzionálním projevu své existence.

To znamená, že jeho/její vědomí je ve frekvenčně stále nižších a nižších patrech - dimenzích, tvořící nižší a nižší úrovně jednotlivých pater, v jejichž středu (ohnisku) jsou centrální slunce, které korespondují s jednotlivými čakrami (v tomto vesmíru jich je 13) a tyto jednotlivé patra mají navíc ještě k tomu své paralelní odnože. Ještě uhustší guláš? :-)

No zkrátka a dobře, Kosmické Vše-Vědomí, neboli vně projevený Bůh/Bohyně se vyblbne a my, jelikož jsme jeho/její nedílnou součástí, se vyblbneme spolu s ní/m. :-) Pokud máš zájem se dozvědět o podstatě a zákonitostech tvoření tzv. hmoty více, mrkni SEM, pokud ne, mrkni na koho je ti jen libo. :-)
(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až odkaz přeskočí kam má)


Ano, živé světlo a zlaté světlo je skutečně jedna a ta samá bytost, která je momentálně ve hmotném těle a jmenuje se jménem Lumír. :-) Ze začátku jsem totiž chtěl od sebe rozlišovat člena (živé světlo) od admina těchto stránek (zlaté světlo, což je můj druhý projevu sama sebe), :-), ale protože jsem zapomínal po čím jsem právě přihlášen a motal jsem to jak schizofrenik, :-) tak proto jsem od tohoto rozlišování raději už upustil, abych se z toho náhodou nezbláznil. :-)

PS: Možná je ale již pozdě, neboť někteří, hlavně na N. Z. (nebo spíše rádoby nové), si už o mně tak jako tak myslí, že jsme cvok. :-) No ale co už, to je jejich, nikoliv můj problém. :-) Hlavně že se já cítím dobře. :-)

 

Velmi sa mi paci tvoj zmysel pre humor, ktorym mas prespikovane clanky.
Ale mne sa zda, ze ty si sam so sebou nesuhlasil, ako diskuter s autorom.
MOZNO som uz pochopila aspon to, preco si myslis, ze je lepsie napojit sa na nas v opaku a nie na tomto svete, asi ako cez ustrednu, ktora ti prelozi jazyk toho, co vedla teba je. Ked si napisal, ze by si to nazivo neskusal.
Ale keby ti nejake tvoje zrkadlo skocilo na krk, nezaujimal by si sa, ci to nie je tvoje parove dvojca? Ktore radsej malo volat na ustrednu tiez?
Mam totiz take neuveritelne osobne zazitky, ze mam pocit, ze u mna tato vychova k vzostupu, prebieha prostrednictvom tohto zrkadla.
No neviem, ci si mi porozumel aspon trochu.
Citam to este raz. Moje parove dvojca ma svoj protipol a ten je moj dvojplamen. Takze sme vlastne do kriza. Nieco ako keby sme si potrebovali vymenit partnerov v antihmote.
Ten na svete je zrkadlo, ale jeho opak v antihmote milujem. Potom vlastne parove dvojcata miluju svoje opaky o ktorych nevedia.
To som vyrozumela z tejto vety:  Čili ty párové duše ve hmotě, jsou párem ne přímo té dotyčné bytosti, ale párem její paralelní odnože.
Ale to potom nie sme ani trojplamene ale stvorplamene. Alebo ti dvaja v antihmote sa uz nezrkadlia a nepolarizuju a preto tam uz su jeden.
Nase opaky su tam jednota a my s nimi tiez, len to nevieme. Cely klan dohromady sa moze aj teleportovat.
Je to takto alebo nie?

Ano, v dualitních projevech existencí jsme ve své podstatě 4 a to dvě polarity Jang + Jin v antihmotě, čili v projevu FREKVENCÍ světla - mužský princip, (tvořený z frekvencí světla slunce sluneční soustavy) a dvě opačné polarity Jin + Jang ve hmotě, čili v projevu ČÁSTIC hmoty - ženský princip (tvořený ze 4 elementů tvořící veškeré částice hmoty), ze kterého je stvořena jak planeta, tak naprosto vše ostatní co na ní a uvnitř ní v hmotném projevu existence je.

Tyto polarity se mohou ale odít nejen do jakéhokoliv hmotného projevu existence, ale mohou si vybrat i pohlaví které je opačné než je jejich polarita a přitom se v žádném případě nemusí projevovat jako gay nebo lesbička. To jsou ty zženštělé typy mužů a pochlapení ženy. :-)

Navíc, aby to nebylo nevýhodné pro nikoho, tedy jak pro ty ve hmotě či antihmotě, tak dochází k tomu, že v nulovém bodě (pokud se nevrací všichni nazpět do jednoty), se ty dvě části z antihmoty promítnou do hmoty a naopak, ti kteří jsou ve hmotě se promítnou do antihmoty.

Je to taková výměna stráží, :-) něco jako když se střídavý proud na své nulové ose změní z plusu na mínus a jeho protějšek (párově dvojče) se naopak mění z mínusu na plus. Po dokončení každého galaktického cyklu se ale má vždy naprosto vše navrátit nazpět do jednoty a pokud bytostí chtějí, tak se mohou opět promítnout do vnější, čili do hmotného projevů existence.

Tento vstup do galaktického nulového budu se ale neděje a to z toho důvodu, že těm, kteří si začali hrát na samozvanou elitu se jejich hra na pány a kmány natolik zalíbila, že začali vytvářet umělé časové smyčky, čímž se vše po dokončení galaktického cyklu vrací opět nazpět do původního výchozího bodu (čili je to tzv. začarovaný kruh) místo toho, aby vývoj pokračoval po spirále času výše, anebo se v nulovém bodě ukončil a udělal se nový velký třesk (ale v miniaturním měřítku, v tomto případě jen galaktickém) a vše začalo na novo, ale v mnohem dokonalejší podobě.

V nulovém bodě se totiž vše rozpadne na pouhé čisté vědomí, čili na pouhé frekvence světla (ve kterém si vše se vším navzájem vymění informace) obsahující v sobě jak osobní vědomí, tak i plán tvoření veškerých existencí (které z předešlých projevů existencí znají), podle kterého si po opuštění nulového bodu bytosti začnou (pokud chtějí) opět tvořit hmotu, prostor a čas v něm plynoucí, ale v daleko dokonalejší formě projevu existence než byla ta původní.

Tyto časové smyčky samozřejmě brzdí vývoj a to nejen planetární a galaktický, ale i celého vesmíru a proto se hvězdné bytosti (bytosti pravého duchovního světla), rozhodly, že budou inkarnovat do tohoto světa a zabrání tomu, aby k vytvoření další takovéto umělé časové smyčky již v žádném případě nemohlo dojít. Navíc obnovují zpřetrhaná spojení do svých světů čili do svých úrovní existencí a tím obnovují záměrně zpřetrhané kosmické multidimenzionální DNA

Dnes je již ZCELA jisté, že 21. 12. 2012 dojde k PLNÉMU protnutí galaktického bodu, což způsobí, že naprosto vše dostane PŘÍMÝ zásah fotony pramenícími z galaktického středu - srdce (což je galaktická černá/bílá díra), které v sobě obsahují nejen NEPOLARIZOVANÉ světlo, ale i galaktickou úroveň vědomí - vědění.

To způsobí, že dojde k okamžitému sjednocení veškeré hmoty s antihmotou, čili naprosto všech pravých párových existencí, které v ten moment budou nejen na této planetě, ale i kdekoliv v této sluneční soustavě a to nejen naprosto všeho, co je v přítomnosti, ale i naprosto všeho, co v ten moment bude, jak v naprosto všech minulostech a budoucnostech i naprosto všech jejich paralelních odnožích.

Zkrátka a dobře, jedná se o show, které nemělo a nemá  v tomto vesmíru obdoby, proto ti, kteří jsou negativní, panikaří, jelikož jim jde o krk, teda pokud se zavčas nevzpamatují a nestanou se taktéž dobrotivými bytostmi. Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE a ZDE.

Takže si držte klobouky, aby se vám z toho nezamotala hlava a hlavně nemějte strach, neboť pokud jste v celku dobrotiví, máte tuto planetu rádi a záměrně jí neškodíte, tak se nemáte vůbec čeho obávat.

Jak se sladit s frekvencemi (vědomím) této planety je uvedeno ZDE.
(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až odkaz přeskočí tam kam má)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Ikona profiluUživatelé Nekorektny a lucy se přidali ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Corona je lež uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Corona je lež

A je to oficiální.Senát Spojených států dnes oznámil:„Corona je lež„Média zakrývají pravdu Big Pharma a WHO budou nést odpovědnost.To jsou velmi dobre zpravy.Politici se asi zacinaji trast, maji taky proc. Poslete jim to. Anglicke Video v originalni…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Volební podvody se hroutí den za dnem: Je Trumpův návrat do Bílého domu na dosah? Uvedeno ZDE. - - - - - - * 2021-05-26 – MUDr. J.NIJO.Hrušovský_JESARA – Ať Vás síla…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu LÉKAŘI NESMÍ ŘÍKAT PRAVDU O TOM, CO SE DĚJE !!! uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Neústupnost vlády je alarmující, musí se do ulic a na náměstí uživatele Ina Obr
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Smart telefon nasel hloupe dealery? A koho to vlastne chytili? Velke ryby? Male ryby? Dealeri maji imunitu s nejvyssich mist.

                „Těžká rána proti organizovanému zločinu“ poté, co se zločinní „tvůrci králů“ napálili pomocí aplikace pro zasílání zpráv provozované FBIAKTUALIZOVÁNO DNE: 8. ČERVNA 2021 / 15:29 / CBS / AP…Zobrazit další
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
8.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Blokáda parlamentu 9.6.2021 uživatele Ina Obr
8.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
8.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Německý právník Reiner Fuellmich mluví o podvodné pandemii uživatele Ina Obr
8.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
7.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
6.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V Izraeli dnes (4.6.2021) vyhlásili konec plandemie COVID, zákaz očkování a nošení roušek !!! uživatele Ina Obr
6.6.

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby