* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Před přečtením článku na níže uvedeném odkazu by bylo velice prospěšné si nejdříve poslechnout - přečíst celé video (obsahující překlad do češtiny) s názvem: "Holografický vesmír ", uvedené na tomto odkazu: http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Jste připraveni na události a změny, které nás pravděpodobně v roce 2012 čekají? Článek s názvem: "DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012)", uvedený na tomto odkazu byste si měli ve vlastním zájmu velice pozorně přečíst. http://www.osud.cz/sites/default/files/dulezita_poselstvi_george_ka...

S tím článkem, uvedeném výše na odkazu ve své podstatě vcelku (až na nějaké detaily) souzním. Chtěl bych ale především upřesnit to, že v celém tomto vesmíru, čili ve všech jeho dimenzích - patrech je polarita, nikoliv však dualita. Polarita je totiž tvořena tím, že NEPOLARIZOVANÉ světlo centrálního slunce vesmíru (což je nejvyšší naše vědomí - Já tohoto vesmíru, tvořící jedno společné - kolektivní vědomí) je jednotlivými vůlemi, tlak - projekce (Jang - mužský princip) a přáními, tah - gravitace (Jing - ženský princip) polarizované na dvě opačné polarity, přičemž ani jedna z nich není "zlá" či "dobrá" dokud jsou v rovnovážném souznění, ve kterém se navzájem podporují a doplňují.
Teprve až když je Jin/Jang rozštěpeno na dva samostatné principy (které již nemají jeden společný střed - ohnisko, což vyřazuje z funkce Merkabu - tvořivý dvoj-plamen), čili na hmotu Jin (v podobě hmotných částic) a na antihmotu Jang (v podobě frekvencí světla sluncí slunečních soustav), tak teprve potom je vytvořena dualita (která sahá až do dimenze čtvrté), ve které tyto dvě opačné polarity začínají mezi sebou soupeřit, místo toho aby se vzájemně doplňovaly a podporovaly. Nemyslete si, že plus je "dobré" a mínus je naopak "nedobré", neboť tzv. dobré nebo naopak zlé může být cokoliv a to ať už se jedná o polaritu kladnou, anebo naopak zápornou.
Je tomu tak z toho důvodu, že "zlo", či naopak "dobro", není závislé na polaritě (zda obsahuje či převažuje mužský, nebo naopak ženský princip), ale na tom, zda je vůle - mužský princip či přání - ženský princip (které tvoří určitou realitu) egoistické - určené pro užitek či blaho osobní, či naopak dobrosrdečné - určené pro užitek či blaho všech zúčastněných. Čili to, zda je něco tzv. dobré či naopak nedobré určuje vnitřní program, který v sobě polarita Jin nebo Jang obsahuje.
Též si dovolím tvrdit, že nyní je již jisté, že do páté dimenze projde daleko větší počet lidí a že do světů ovládaných dravci - disharmonickými bytostmi se nepodaří vlákat mnoho bytostí, takže tyto bytosti nejenže utřou nos, ale dojde tím i k transformaci celé této sluneční soustavy, čímž půjdou
slušně řečeno do kytek. :-) i jejich základny umístěné na měsíci a Marsu.

Také bych řekl, že ten přerod na vyšší úroveň vědomí - existencí nastane prakticky ze dne na den (což budou zřejmě ty 3 dny temnoty na to aby se vše frekvenčně přeladilo a navzájem vše se vším sladilo), neboť tím, že je dnes již jisté, že tato planeta a nejen ta, ale i celá tato sluneční soustava, protne galaktický nulový bod - čas, tak dojde k tomu, že v celé této sluneční soustavě dostane všechno a všichni přímý zásah světlem (vědomím) pramenícího z centrálního slunce galaxie (což je vědomí našeho vyššího já) a tím dojde k okamžité transformaci - přerodu z nižší úrovně vědomí a existencí na podstatně vyšší úroveň.Též vám doporučuji přečíst si článek s názvem: "Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo." uvedeném zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/maya-rise-iluzi-aneb...

a článek s názvem: "Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je), se stává hvězda." uvedeném zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a...

a článek s názvem: "Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce" uvedeném zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-prijimat-a-vysilat

a článek s názvem: "Vesmírné Perpetum Mobile." uvedeném zde: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile

a článek s názvem: "Sociální parazité" uvedeném zde: http://www.leva-net.webnode.cz/products/socialni-parazite/


Na níže uvedeném videu je znázorněno jak vypadá dematerializace, čili rozložení hmotné formy zpět na frekvenční - energetickou podstatu. Tzv. hmota totiž není nic jiného než aktivní vědomí (čili živé tvořivé světlo) ztuhlé do projevu prostoru a zdání času v něm probíhajícím, to znamená zkrystalizované do projevu krystalických mřížek (u tzv. neživých věcí) nebo u živých bytostí promítnuté do Jin/Jang šroubovic tvořící jejich DNA.
Vnitřní svět - Probuzení Hadí Síly / Innerverse - Awakening The Serpent
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fEwV23wJUHs

Tak co vy na to? :-)časo-prostorové Jin-Jang šroubovice tvořící strukturu kosmického DNA.

sjednocení všech čaker do osobního duchovního srdce, osobního nulového bodu - středu
fraktlální - holografická podstata všeho a všech

Zobrazení: 2954

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Aha, to je také dobré vědět. (uvedl jsem ten shora uvedený odkaz z toho důvodu, že je to na něm v jenom celku)
PS: uvedl jsi odkaz na první část a tady je druhá:
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/5656-dulezita-poselstvi-geo...

Níže uvedená  (a mnohá další) videa od Févy úzce souvisejí s výše uvedeným článkem.

Féva 27.12.2011 http://www.youtube.com/watch?v=dPMORYoPYq8&feature=related

Féva 28.12.201 http://www.youtube.com/watch?v=yy6RK6MP2C4

Další videa od Févy a texty související s výše uvedeným článkem, jsou uvedyny ZDE.

Ano a tenhle blázinec, kdo je majitel Nejpravdovější Pravdy pravdoucí bude pokračovat až do 21.12.2012, přestávám to číst. Budu radši meditovat. :-)
Z důvodu, že při obnovení funkce Merkaby - tvořivého dvoj-plamene jsme sami tvůrci své reality a z důvodu, že naprosto vše má paralelní odnože existencí, tak nic není pro nikoho striktně dané. Jelikož ale každý současný stav úrovně a kvality kolektivního vědomí určuje směr dalšího vývoje společných událostí, tak je VELICE pravděpodobné, že pro většinu lidstva bude platit tento a podobný scénář průběhu událostí.
Kdo nevěří, ať si změnou svého smýšlení, chování a jednání a z toho se rodících osobních představ (tvořící reality) raději honem rychle alespoň nahrubo stvoří nějaký jiný osobní scénář (detaily lze kdykoliv doladit), nebo bude kolektivním vědomím lidstva vtažen do proudu jimi tvořených událostí a nebude se pak stačit divit. :-)

PS: nevěřím úplně všemu co je v tom jeho článku uvedeno, neboť mám pocit, že se pokouší nastavit to tak, aby došlo k plichtě - "výhře" obou stran (proto jsem pod odkazem na jeho stránky uvedl jak to vidím já), ale pro ilustraci je ten jím zmiňovaný scénář dosti výstižný.

Bluehearte, pokud si dobře pamatuju, tak jsi na změny které 21. 12. 2012 nastanou nevěřil. Jak je vidět, tak i tvé vědomí se již posunulo jinam než tomu bylo dříve. Je vidět, že kolektivní vědomí lidstva se rapidně mění, neboť o 21. 12. 2012 již mluví i lidé u který bych to vůbec neočekával.
Ještě jsem do toho hlavní článku přidal tohle:

Také bych řekl, že ten přerod na vyšší úroveň vědomí - existencí nastane prakticky ze dne na den (což budou zřejmě ty 3 dny temnoty na to aby se vše frekvenčně přeladilo a navzájem vše se vším sladilo), neboť tím, že je dnes již jisté, že tato planeta a nejen ta, ale i celá tato sluneční soustava, protne galaktický nulový bod - čas, tak dojde k tomu, že v celé této sluneční soustavě dostane všechno a všichni přímí zásah světlem (vědomím) pramenícího z centrálního slunce galaxie (což je vědomí našeho vyššího já) a tím dojde k okamžité transformaci - přerodu z nižší úrovně vědomí a existencí na podstatně vyšší úroveň.

To, že protneme galaktický nulový bod je díky tomu, že sem do tohoto světa inkarnovalo mnoho bytostí z páté a vyšších úrovní existencí, z důvodu aby negativním bytostem zabránili udělat zase časovou smyčku, čímž by v takovém případě k protnutí galaktického nulového bodu a vzestupu opět nedošlo. Takže poděkuj především těmto bytostem, které se obětovaly a dobrovolně sestoupily z harmonických úrovní existencí do tohoto disharmonického světa, z důvodu aby pomohli v přerodu do páté a vyšších dimenzí jak planetě, tak lidstvu. Byla a je to pro ně oběť, kterou si žádný pozemšťan nedovede ani představit.
Mnozí z nás, kteří jsou na těchto stránkách nejsou pozemšťané (to ale neznamená, že tu kdysi nežili), jen si to většina prozatím neuvědomuje. Zásah světelných fotonů, pramenících z galaktického centrálního slunce - středu, (které v sobě nesou vědomí, našeho vyššího já, čili i paměť naprosto všech našich existencí) umožní aby si na svou identitu rozpomněl naprosto každý.
Tentokrát jsme se dožrali, řekli a dost, inkarnovali jsme do tohoto světa a zajistili jsme aby došlo k transformaci do páté dimenze celé planety a ne pouze její části a to že k tomu dojde, je již naprosto jisté.
Tvoření je hra, která se však může zvrtnout do všemožných velice disharmonických, manipulativních projevů, pokud nejsou nastavena co nejlepší - nejdokonalejší pravidla.
Proto se bytosti pozorováním i svými vlastními prožitky učí, aby pak mohly (pokud tedy budou chtít), tvořit nové, dokonalejší vesmíry, fungující podle lepších, dokonalejších pravidel.
Je to dokonce obrovské finále, které nemá obdoby, neboť přerod nazpět do jednoty je pro tuto část vesmíru premiérou, jejíž účinek umožní přerod celého vesmíru, neboť tato sluneční soustava je poslední disharmonickou soustavou v této galaxii.
Ano, naprosto vše ovlivňuje vše a proto tím, že dojde k transformaci do jednoty celé planety (a ne pouze její části), tak tím budou nuceni se transformovat i všechny disharmonické bytosti, nebo budou nuceni tento vesmír opustit a přesunout se (přes hyperprostor do něhož je vstup přes nulové body) do jiného vesmíru, kde dualita a s tí spojená disharmonie stále ještě existuje. Tam ale nebudou moci začít na svých vysokých postech, ale pouze jako řadový pěšáci, neboť vyšší posty jsou již rozebrány tamějšími bytostmi. No není to spravedlivé? :-)
Tzv. hmotný svět je Maja - iluze, tvořená našimi osobními a kolektivními předsvědčeními, z nichž si tvoříme jednotlivé mentální představy (které následně krystalizují do projevu prostoru), jejichž změna z jednoho mentálně stvořeného obrazu na druhý vytváří dojem plynoucího času. To znamená, že změnou svého osobního a kolektivního přesvědčení měníme i naše představy a tím i jednotlivé obrazové scény, které snížení vnitřních frekvencí následně krystalizují do projevu prostoru a času v něm plynoucím. Takže jaký svět si představíme a jaké podmínky si v něm nastavíme, takový svět (ať už osobní či kolektivní) budeme mít. Viz např. scény uvedené zde: http://www.youtube.com/watch?v=teSH2mgbnJE (začínají zhruba od poloviny videa)
Naprosto vše hmotné je totiž jen pouhá fatamorgána - iluze, v níž jsou skutečné pouze pocity a osobní zkušenosti z prožitků, které v takovémto světě prožíváme.

Ve třetí dimenzi je svět jedním společným "hřištěm", ve kterém si každý tvoří pouze svou osobní realitu, kdežto od páté dimenze výše, si každý již tvoří svůj VLASTNÍ svět, do kterého si buď pozve či vymyslí to, co si přeje v něm mít a když už to tam mít nechce, tak to ze svého osobního světa jednoduše vymaže.
Zkrátka a dobře, vše v existenci jsou jen pouhé mentální představy tvořené fantaziemi kosmického vše-vědomí, které se dočasně individualizovalo do nejrůznějších projevů existencí a občas v zápalu svého tvoření zapomnělo kdo, nebo spíše co ve své podstatě je. Takže pokud si do svého světa někoho pozvete (a nevymažete - nevyhostíte ho), tak bude mít ty charakteristické vlastnosti, které opravdu má, kdežto když si tu samou bytost vymyslíte vy, tak bude mít takové charakteristické vlastnosti, jaké do ni vložíte vy sami.
Je třeba si uvědomit, že ve své podstatě neexistuje nic jednotlivého, jako ty, já, my, vy, oni, ono či cokoliv jiného v existenci, neboť naprosto všichni a všechno je jedno jediné kosmické multidimenzionální vědomí - JÁ, které si svým smýšlením a z toho odvozeným přesvědčením pouze hraje na nejrůznější individualizované věci a bytosti, čili na všemožné JSEM to či ono.
Zkrátka a dobře, vše je jen taková hra na lež či pravdu, neboť všichni a všechno jsou jiskry - odštěpky kosmického vše-vědomí, jenž se dočasně individualizovaly do nejrůznějších projevů existencí (které občas v zápalu své hry zapomenou kdo, nebo spíše co ve své podstatě jsou) a vše v existenci jsou jen pouhé mentální představy tvořené fantaziemi tohoto jednoho jediného multidimenzionálního všudypřítomného, moudrého, láskyplného, tvořivého a všemocného kosmického vše-vědomí (jehož jsou naprosto všichni a všechno nedílnou součástí), jehož moudrost, lásku a všemohoucnost  máme k dispozici ve svém osobním duchovním srdci, čili ve svém středu - osobním nulovém budu.
Pro lepší pochopení by bylo dobré shlédnout toto shora zmiňované video: http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE
"Bůh", čili naše nejvyšší Já, v podobě kosmického vše-vědomí, se na každého z nás vyprdne do té doby, dokud nemáme upřímné přání a záměr se doopravdy změnit, neboť naše vyšší já poskytuje každému NAPROSTOU svobodnou. Proto nefunguje žádné přání či motlitba do té doby, dokud náš záměr není skutečný a upřímný.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 8 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 8 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 8 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Způsob, jak globální zločinec Bill Gates profitoval z covidového podvodu potvrzuje, že byl jedním z čelních aktérů !!! uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Členské státy OSN budou ve středu hlasovat o politické deklaraci, která má dát zelenou pandemické smlouvě WHO !!! uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! EU vydala příkaz k cenzuře všech videí invaze na italský ostrov Lampedusa !!! uživatele Ina Obr
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby