* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Již dozrál čas na to začít si vizualizovat - představovat nádherný svět, ve kterém chcete žít, který je stvořen ze zkrystalizovaného světla, takže v něm již není žádná temnota, noc ani stíny. Světy 5.D jsou světelné světy, tvořené vnitřními mentálními představami, které při projekci do vnějšího projevu existence krystalizují do hmatatelného - hmotného projevu existence a jelikož je v nich naprosto vše v existenci stvořeno ze světla, proto naprosto vše v existenci září jako miniaturní sluníčka, jejichž souhrn vytváří sluneční či hvězdný svit. Tyto světy ovšem již nejsou v podobě pevných, neprůstupných látek (jako je tomu v 3.D), ale jsou v podobě tvárného zkrystalizovaného světla, které lze velice snadno libovolně modelovat, neboť to jsou světy stvořené z tekutého světla (světelné plazmy), které dle osobního přání či zadaného programu krystalizuje do požadovaných projevů existencí. Proto je mimo jiné možné se v takovýchto světech velice snadno odhmotňovat, teleportovat se do llibovolných míst, časů a prostorů a tam se dle svého přání opět zhmotnit a to nejen do jednoho původního projevu existence, ale klidně i do mnoha libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledů či projevů existencí současně. Úzce související článek: * Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Uvedeno ZDE.

Vědomí, což je energetická podstata každé bytosti, je duchovní energie, která má moc tvořit, přetvářet a jakkoliv měnit hmotu, neboť hmota je hmotný projev energie živého tvořivého vědomí - světla. Proberte se a uvědomte si tuto duchovní tvořivou podstatu, kterou v sobě máte, ze které jste nejen stvořeni, ale které jste současně i nedílnou součástí. Probuzení vám přinese uvědomění a uvědoměním se stanete osvícenými bytostmi, které se již nedají nijak a ničím ovládat a to dokonce ani magií, silou, či tou nejdokonalejší technikou!


Nenechejte se ovšem vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

V páté dimenzi, do které se celá tato planeta transformuje, nejsou potřeba vůbec žádné technologie, neboť v 5. a vyšších dimenzích se tvoří vše k životu potřebné pomocí vnitřních, mentálních představ, které krystalizují do vnějšího projevu existence.

Ve světech jednoty (čili ve světech páté a vyšších dimenzí) se nic nevyrábí ručně, či v nějaké továrně atp. Veškerá výroba naprosto všeho co v těchto světech existuje je pomocí krystalizace mentálních představ do hmotného projevu. Veškeré tyto existence jsou ze světelné plazmy, která krystalizuje do hmotného projevu existence a protože je naprosto vše (včetně např. kamenů, trávy a oblaků) ve své podstatě světlo. Proto v takovýchto světech naprosto vše svítí jako miniaturní sluníčka, takže tam neexistují stíny, noc ani temnota.

Naprosto vše než začalo a začne existovat v tzv. hmotném projevu existence jsou nejdříve jen pouhé mentálními pochody stvořené vnitřní představy (existující ve vnitřních - mentálních, tzn. vně neprojevených světech), které snížením frekvencí krystalizují do fyzického projevu existence.

Tato krystalizace mentálních představ do hmotného projevu existence funguje na stejném principu jako když se přehřátá a tudíž okem neviditelná pára snižováním teploty (čili snižováním vnitřních frekvencí) nejdříve stane párou viditelnou, pak vodou a dalším snižováním frekvencí pod bod mrazu začne nakonec krystalizovat do pevného projevu existence.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE.

Světy v projevu páté dimenze fungují naprosto stejně jako je znázorněno v NÁDHERNÉM, česky dabovaném filmu s názvem: "jaké sny mohou přijít - uskutečnit se - What Dreams May Come", který je ke stažení ZDE. Rozdíl je pouze v tom, že pátá dimenze nejsou světy posmrtných existencí.


* Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat Uvedeno ZDE.

___________________________________________________________________________________


Pátá dimenze jsou polo-hmotné polo-světelné světy, ve kterých si bytosti tvoří vše, co si přejí a vše, co k životu potřebují, pomocí krystalizace - zhmotňování svých mentálních představ. Proto lze v těchto světech mít nádhernou, mentálními představami upravenou přírodu, která může být nesčíslněkrát krásnější než je tato. Taktéž tam můžete mít svůj vysněný domeček, který ladí s okolní přírodou, nebo můžete mít dokonce i létající domeček (abyste nebyli vázáni stále na jedno místo) anebo tam můžete být již jen pouhým vědomím (které se dle svého přání kdykoliv kdekoliv zhmotňuje a to do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledů, či projevů existencí), takže v takovém případě samozřejmě vůbec žádnou střechu nad hlavou již nepotřebujete.

*
Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


Video s názvem: "Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham" je uvedeno ZDE.

Na co upnete svou pozornost to si pro sebe nejen tvoříte, ale to budete i prožívat. PROTO JE TŘEBA ZAČÍT SE SOUSTŘEDIT NA TO CO JE PŘÍJEMNÉ RADOSTNÉ A POVZNÁŠEJÍCÍ, NEBOŤ TO ZVYŠUJE OSOBNÍ FREKVENCE - VIBRACE. Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Inspiraci na tvorbu krásného světa, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné a jak to v něm může fungovat, naleznete v článku s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení", který je uveden ZDE.

Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo" je uveden ZDE.

Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

*TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď. Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

* STRUKTURA REALITY A ZRCADLA. Uvedeno ZDE.

* Jsme především vědomí, čili zvuková - vibrační, nebo-li frekvenční složka světla. Uvedeno ZDE.

* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky. Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.

* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž letos dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. Uvedeno ZDE.

* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.

* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.

* Z knihy PŘIJÍMÁNÍ BOHA - D.N.Walsh. Uvedeno ZDE.

.
___________________________________________________________________________________Více je uvedeno v dalších souvisejících textech uvedených ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) a ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)___________________________________________________________________________________


OPUSTENIE MINULOSTI


Keď si v rezonancii s piatou dimenziou, môžeš tiež zistiť, že je stále ťažšie udržať si drámy a dokonca sny o svojej fyzickej realite. Keď sa tvoje vedomie posúva za fyzickú realitu, promuješ z ilúzií obmedzení a oddelenosti, ktoré ťa ovládali po tisícročia. Utrpenie, ktoré bolo vznešené vo veku Rýb, bude teraz vnímané ako „vykročenie mimo Prúdu“.


Pokiaľ si v „Prúde“ päťdimenzionálnej reality, budú obavy tvojho ega hladko zamenené naplnením tvojej Duše, a ciele tvojho ega sa zmenia na príspevok tvojej Duše ku Planetárnemu Vzostupu. Keď sa tvoje vedomie rozširuje, aby obsiahlo tvoju multidimenzionálnu povahu, tvoj zmysel seba sa zmení z jednotlivca na skupinu. Toto Kolektívne Vedomie sa potom ľahko rozšíri na Planetárne Vedomie, Galaktické Vedomie a dokonca na Kozmické Vedomie.


Tvoje vedomie, ktoré bolo v našom Koridore od Septembra 2008 (pre mnohých to bolo dlhšie) (a pre mnohých kratšie, pozn. prekl.) slúži ako Prieskumník, ktorý ti presekáva Cestičku do novej, vzrušujúcej reality. Nekonáš už viac ako dieťa, ktoré musí slepo sledovať svojich vodcov, dokonca aj keď ich nerešpektuješ a nedôveruješ im. V skutočnosti si našiel svoje vnútorné vodcovstvo prostredníctvom získania a začlenenia svojho Multidimenzionálneho JA.


„Pretrpel“ si mnoho príznakov premeny ako stará a nová realita súperili o tvoje vedomie. Prostredníctvom tohto boja vytvorila Duša záverečné dejstvá v tvojej fáze života aby su mohol jasne vnímať oblasti života, v ktorých si sa húževnato držal trojdimenzionálej paradigmy (prístupu, pozn. prekl.). V súčasnosti sa nachádzaš v procese uvoľňovania toho čo ťa obmedzuje alebo oddeľuje od toho, aby si BOL svojim pravým JA.


Uvoľnením starého sa pripravuješ na prechod cez východ z Kryštálového Chrámu a cez prah do päťdimenzionálneho PRÍTOMNÉHO OKAMIHU JEDNÉHO. V TU a TERAZ vytvárajú realitu zjednotené zámery ľudí a planéty. Aby si vkročil do tohto sveta, žiadame ťa, aby si použil svoj úžasný dar predstavivosti, svoje päťdimenzionálne myslenie, aby si vnímal prah do piatej dimenzie na ktorom pevne stojíš.

 


PRAH


SLEDUJ prah svojim prebudeným jasnozrakom ako plápolá cez tvoj každodenný život.


POČUJ jeho pôvabné posolstvá a tóny jednoty a prísľubu svojim rozširujúcim sa jasnosluchom.

CÍŤ so svojim večne-prítomným jasnocitom aký je svet za týmto prahom odlišný, ľahší a pokojnejší

ZAŽÍVAJ bezpodmienečnú lásku, radosť a kľud, ktoré ku tebe Průdka


TY ideš Domov, do tvojich pravých vibrácií!


Si pripravený prekročiť teraz prah?


Mnohí z vás už dávno prekročili tento prah, (a tiež mnoho ďalších prahov). Žiadame vás, skúsených, aby ste sa vrátili ku tomuto päťdimenzionálnemu prechodu, aby ste prispeli svojim vedomím ku Kolektívu. Vedzte, drahí, vaše vedomie vás, ako vždy, predchádza. Avšak my vás žiadame, aby ste pevne uzemnili tento prechod to vášho fyzického pozemského vozidla, vášho denného života, a tiež planetárneho tela Gaie.


S poslednými rokmi Veku Rýb ste zaznamenali nárast zákerných a nezmyselných vojen ako ich môžu predviesť len zosilnené emócie štvrtej dimenzie. Naviac ste museli čeliť svojim vnútorným a vonkajším démonom, keď ste smelo prechádzali osobnou a planetárnou Temnou Nocou Duše. Vďaka vašej odvahe čeliť svojim strachom ste zistili, že vaša Duša nikdy nebola temná. V skutočnosti je naplnená bezpodmienečnou láskou a nekonečným svetlom.


Práve vstup lásky a svetla do vášho denného vedomia vyplavoval stále viac vrstiev skrytého strachu a temnoty. Odvážne ste sa oddali vedeniu svojho vnútorného JA, aby vám ukázalo cestu cez temnotu a do Svetla. Ako stále viac z vás nachádzalo svoje vnútorné svetlo a ukázalo ho vonkajšiemu svetu, pozdvihli ste kolektívne a planetárne vedomie nad ilúziu temnoty, v ktorej bolo také zapletené.


Týmto spôsobom sa ľudia a planéta presunuli za Nižšiu Astrálnu Rovinu a do vyšších frekvencií štvrtej dimenzie. V našom Koridore, a tiež vo vašom dennom živote, ste odvážne prešli cez mnoho podrovín štvrtej dimenzie, cez Veľkú Prázdnotu a do tohto Kryštálového Chrámu. Teraz stojíte zjednotení na prahu piatej dimenzie, pripravení pokračovať vo svojej ceste.

Hoci možno niekedy odvrátiš svoju pozornosť z Koridoru, tvoja Duša bola taká šťastná, že ťa vidí vo tvojej pravej podobe, že pokračovala v ceste bez tvojho bdelého vedomia. Venuj chvíľu tomu, aby si ich prebudil (prebudil čo?, zdá sa že tu niečo chýba, pozn. prekl.). Môžeš sa rozhodnúť že si pošleš sny, aby podporili túto spomienku, pretože teraz si pripravený opustiť tento chrám. Kryštálový Chrám preniká hlboko do základov našej Arkturiánskej reality. V skutočnosti je Kryštálový Chrám na prahu každej frekvencie reality. Tieto Chrámy slúžia ako energetické rozbočovače, aby uľahčili interdimenzionálnu a intradimenzionálnu komunikáciu a cestovanie.


Každý Kryštálový Chrám je prenášaním točitých vĺn napojený na dimenziu, na ktorej je založený a tiež ku všetkým ostatným Kryštálovým Chrámom v každej dimenzii, slnečnom systéme a planéte tejto Galaxie. Tieto točité vlny prúdia z Čiernej Diery v Jadre našej Galaxie Mliečnej Dráhy a prenášajú nekonečnú tvorivosť, božský zámer a bezpodmienečnú lásku, ktorá spája všetky bytosti, miesta, veci, dimenzie a interdimenzionálnych cestovateľov. Na lepšie pochopenie toho čo hovoríme opusti svoje trojdimenzionálne myslenie. Čas a priestor sú ilúzie tretej/štvrtej dimenzie. Preto bytosti, miesta, veci, dimenzie a cestovatelia môžu byť všade „súčasne“.CHVÍĽA ÚVAH


Skôr ako prekročíš cez prah do JEDNÉHO piatej dimenzie a ďalej, venuj dlhú chvíľu svojej doterajšej ceste. Z mnohých tvojich trojdimenzionálnych inkarnácií je táto výnimočná, pretože máš príležitosť vstúpiť do nového veku, vytvoriť novú realitu a podieľať sa na planetárnom vzostupe. Mnohí z vás prekročili tento prah milujúcim a vedomím spôsobom. Možno si praješ využiť túto príležitosť na obnovenie všetkých spomienok na vzostup, ktoré si mohol mať vo všetkých svojich inkarnáciách na ktorejkoľvek planéte, galaxii alebo dimenzii. Týmto spôsobom môžeš začleniť tieto lekcie to svojej súčasnej skúsenosti planetárneho vzostupu.

Viete, drahí, každý jeden z vás je veľkolepá bytosť svetla a multidimenzionálny obyvateľ mnohých súbežných zážitkov reality. Keď vaše vedomie úplne obsiahne piatu dimenziu, spoja sa tieto alternatívne/paralelné reality s vašim vedomím, aby sa stali JEDNÝM s vašim vedomím. Mimozmešťania už nebudú cudzinci, ale priateľskí členovia vašej galaktickej rodiny.

Ale najprv urobme inventúru vašich skúseností osvietenia v tomto živote vášho Osobného a Planetárneho Vzostupu. Pretože vaša súčasná inkarnácia prebieha v posledných fázach Kali Yuga (posledných a najtmavších 2000 rokov precesie rovnodennosti Gaie okolo Mliečnej Dráhy), zažili ste veľa osobných a planetárnych výziev. Preto dovoľte, aby sme urobili prehľad prebúdzania vášho trojdimenzionálneho vedomia.

... Na uľahčenie tejto spomienky venuj chvíľu zažívaniu svojho JA v podobe svojej MERKABY. Nadol smerujúca pyramída je tvoja ženská, na zem viazaná forma hmoty a nahor smerujúca pyramída je tvoja mužská forma v Duchu. V strede, kde sa mužské a ženské stretáva, je tvoje Duchovné Srdce, nositeľ tvojho ATMA, tvoj trojplameň života. Nežne ale predsa pevne vlož svoju multidimenzionálnu spomienku na JA do svojho ATMA. ...


Celý článek je uveden ZDE.* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.", je uveden ZDE.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak se ochránit před veškerou negativitou.

Představte si centrální Slunce a z něj pramenící světelný paprsek který vstupuje do vaší korunní čakry, který přes další vaše nižší a nižší čakry prochází dolu až do vaší první čakry a odtud do jádra Země. K tomu si představte, že z vašeho duchovního srdce, čili z vašeho osobního nulového bodu, se kolem vás vytváří sále větší a větší zářivá světelná bublina, která k vám nejenže nepropouští žádnou negativitu, ale funguje i jako zrcadlo, které vysílá harmonizující světlo do všeho odkud k vám nějaká negativita přišla, nebo k vám byla vyslána.

Takováto světelná koule do vaší aury nepropouští žádnou negativitu ani útoky, ale naopak je zesílené odráží nazpět a to nejen na ty kteří to na vás vysílají, ale i na všechny bytosti, klony a i na originály z nich jsou klony stvořeny, čili naprosto na všechny kteří mají co společného s negativitou směrovanou na vás. Toto světlo temné bytostí nejen bolí, ale přímo je ničí, takže pokud by si na vás někdo něco dovolil, tak uvidíte, že vás velice brzy nechají na pokoj.

Uvědomte si ale, že čím více se člověk bojí, tím více na něj negativní bytosti mohou a naopak, čím méně se bojí, tím méně na něj mohou. Takže setrvávejte pokud možno neustále v klidu, radosti a pohodě, požádej své vyšší já o všestrannou ochranu, věřte tomu, že tomu tak je a nebude se vám moci nic špatného stát.

Kdybyste potřebovali někdy přeci jen  pomoct, ať už ve vašem bdělém stavu, nebo třeba ve spánku, tak stačí jen mentálně někoho požádat o pomoc. Můžete požádat třeba archanděla Michaela, andílky, své vyšší - boží Já, či kohokoliv kdo je vám nějak blízký a oni vám mile rádi přijdou na pomoc a to rychlostí myšlenky.

Bez požádání to ale neudělají, neboť respektují vaši svobodou vůli, čili i to, že si třeba přejeto něco negativního prožít, abyste si z prožitku mohli vzít nějakou tu zkušenost. Proto je požádání o pomoc nutné!

Úzce související články:
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí a tužbami tvoříme a přitahujeme situace a události* Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Video s názvem: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 15108

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE i ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* Bude během devíti dnů, od 12. prosince 2012 (12.12.12) do 21. prosince 2012, planeta Země rozdělena na Země dvě, podobně jako když se dělí buňka? Uvedeno ZDE.
* Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo. Uuvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni. Uveden ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
*
Jak harmonizovat, léčit a regenerovat sama sebe, tuto planetu či cokoliv co je právě třeba. Uvedeno ZDE.
* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
*
Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu.
Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek Uvedeno ZDE.
* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytost, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
* Kryon - Rekalibrace Gaii Uvedeno ZDE.
* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* Otevřeně o Vzestupu vědomí, Pasem k Vzestupu je láska. Uvedeno ZDE.
* Podstata frekvence vibrací vědomí. Uvedeno ZDE.
* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.
* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
*
* Sdělení o konci roku a přepólování v nás. Uvedeno ZDE.
* Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět? Uvedeno ZDE.
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.
* Velice důležité informace nejen o přicházejících změnách spojených s 21. 12. 2012. Uvedeno ZDE.
* Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012. Uvedeno ZDE.

Je potřeba posílit svou víru. V těchto dnech se probouzí Země. Tento článek je uveden ZDE.

Na liště pod videem, uvedeného níže v textu, lze na = nastavit překlad. Postup jakým způsobem lze překlad nastavit je uveden ZDE. Tento automatický překlad sice není nijak přesný, ale je dostačující na to, aby člověk pochopil podstatu toho co je na videu uvedeno.
Pleiadiani Messaggio importantissimo alle genti della terra-la Luce Verde sta arrivando.2012
http://www.youtube.com/watch?v=DOMX_iMeMHQ&feature=related

George Kavassilas / Naša cesta & Veľkolepý podvod časť 1 (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
George Kavassilas / Naša cesta & Veľkolepý podvod časť 2  (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
George Kavassilas / Naša cesta & Veľkolepý podvod časť 3  (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

Stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou. Více podrobností je uvedeno ZDE.

SECRETS REVEALED: Pleiadian-Sirian Transmission - SOLARA AN-RA
http://www.youtube.com/watch?v=faHPRoIeY9I&feature=related

Taro , vnimam Petshopovo sdeleni taky jeste jinak. On mluvi o rozdilu kdy nekdo nema vlastni nazor a nekdo ma vlastni nazor.
Jestli nema nekdo vlastni nazor a ridi se nazory nekoho jineho tak je jinde nez ten kdo ma sve vlastni nazory.
Ale Petshop nam to urcite dokresli.
Taro, nejsem na Tebe ted napojena,proto me momentalne nejde napojit se na to co pises. Mozna pozdeji. :)

* Je to vzrušující doba. (vytvořte si takový svět a jeho reality, jaké si jen přejete mít) Arcturiánská rada z 9.D.  Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: These Are Exciting Times, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.
Je tolik světů, kolik je mentálních představ, přičemž každý svět a jeho reality má své specifické frekvence. To znamená, že s kterými frekvencemi světa se svými osobními frekvencemi sladíte, v takovém světě a jeho realitě se následně ocitnete.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE. (Toto video je bohužel již jen v angličtině pod názvem: You are GOD (Bashar & Abraham Remix Uvedeno ZDE.

* Vzestup do Nové Země (a jak to na Nové Zemi vypadá a funguje) Uvedeno ZDE.
* Po vzestupu: Jak budeme cestovat. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: After Ascension: How Will We Travel? Here. Article Here.
Ufa fungují na principu funkce Merkaby, tzn. na principu bílé díry (elektricá/projekční energie Jang) a černé díry (magnetická/gravitační energie Jin). Je ovšem třeba vědět, že ufa až do nejvyšší 4.D mají jen syntetickou Merkabu a proto to jsou ve své podstatě jen takové technické, tzn. bezduché, čili neživé pixly. UFA od 5.D výše mají už Merkabu organickou, takže celá ufa, s veškerým zařízením, jsou stvořena ze světla a fungují pomocí programu, který je
do živého tvořivého světla vložen záměrem (7.D). Související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!! „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ „Je zázrak, že atentát dokázal Robert Fico prežiť a že nie sme na jeho pohrebe. Premiér je pod Božou ochranou.

VIDEO: „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ vyhlásil novozvolený prezident Pellegrini a spýtal sa občanov Slovenska, či toto je stav, do ktorého sme sa ako národ chceli dostať. Na spoločnom brífingu s odchádzajúcou hlavou štátu…Zobrazit další
před 23 minutami
Griffin Welcome je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Prahu osvobodila v roce 1945 Evropská unie… Přepisování dějin... !!!!!!!!! uživatele Ina Obr
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu „Dostali jsme zaplaceno, abychom očkovali vaše děti“ !!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
6.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Takto tři američtí miliardáři rozjeli a zafinancovali klimatický alarmismus uživatele Ina Obr
6.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby