* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

1.) První čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce první úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech nerostů které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen v tomto našem světě, ale i ve všech paralelních světech tohoto našeho světa.
2.) Druhá čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce druhé úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech rostlin které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen v tomto našem světě, ale i ve všech paralelních světech tohoto našeho světa.
3.) Třetí čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce třetí úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech živočichů které kdy existovali, existují a mohou existovat a to nejen v tomto našem světě, ale i ve všech paralelních světech tohoto našeho světa.
4. Čtvrtá čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce čtvrté úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech emocí které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen v tomto našem světě, ale i ve všech paralelních světech tohoto našeho světa.
5.) Pátá čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce páté úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech rezonancí (tvořící tvary vně projevené hmoty), které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen v tomto našem světě, ale i ve všech paralelních světech tohoto našeho světa.
6.) Šestá čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce šesté úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech mentálních představ, které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen v tomto našem světě, ale i ve všech paralelních světech tohoto našeho světa.
 (Čakra 1 – 6 jsou úrovně vědomí bytostí, které existují NA nebeských tělesech a jsou stvořeny ZE substance nebeských těles.)
7.) Sedmá čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce sedmé úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech záměrů (toho, co si kdo přeje stvořit), které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen v tomto našem světě, ale i ve všech paralelních světech tohoto našeho světa.
8.) Osmá čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce osmé úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech našich měsíců, které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen v tomto našem světě, ale i ve všech paralelních měsících tohoto našeho měsíce.
9.) Devátá čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce deváté úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech našich planet, které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen v tomto našem světě, ale i ve všech paralelních planetách této naší planety.
10.) Desátá čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce desáté úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech našich sluncí (této naší sluneční soustavy), které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen tohoto našeho slunce, ale i všech paralelních sluncí tohoto našeho slunce.
11.) Jedenáctá čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce jedenácté úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech našich galaktických sluncí, které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen tohoto našeho galaktického slunce (jedno z těch 12 galaktických sluncí), ale i všech paralelních galaktických sluncí tohoto našeho galaktického slunce.
12.) Dvanáctá čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce dvanácté úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi všech našich galaktických centrálních sluncí (ze kterých se rodí galaxie, nebo-li pod-vesmíry), které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen tohoto našeho galaktického centrálního slunce, ale i všech paralelních galaktických centrálních sluncí tohoto našeho galaktického centrálního slunce.
13.) Třináctá čakra, nebo-li černá/bílá díra tvořící centrální slunce třinácté úrovně vesmírného vědomí obsahuje vědomí, čili databázi centrálního slunce celého našeho vesmíru (ze kterého se rodí paralelní vesmíry), které kdy existovaly, existují a mohou existovat a to nejen tohoto našeho vesmíru, ale i všech paralelních vesmírných centrálních sluncí tohoto našeho vesmírného centrálních slunce.
Úroveň vědomí 8 – 13 jsou úrovně vědomí v projevu nebeských těles, které si svým záměrem na sobě (z hmoty svého projevu existence) tvoří bytosti úrovně vědomí 1 – 6. To znamená, že těchto 13 úrovní vědomí (nikoliv však dimenzí, kterých je 2x6+1) koresponduje s 6 úrovněmi vědomí, které jsou v projevu bytostí, jež jsou NA nebeských tělesech a s 6 úrovní vědomí, které jsou bytostmi v projevech TĚCH nebeských těles, ze který jsou úrovně vědomí 1 – 6 tvořeny. Sedmá úroveň vědomí, nebo-li záměr je ta úroveň vědomí, přes kterou se lze spojit s vědomím nebeských těles, čili s databází toho, jak jsou tvořeny nejen měsíce planety, slunce, galaktická slunce a galaxie, ale i celý tento vesmír a paralelní vesmíry a i to, co v nich a na nich existuje.
Těch úrovní vědomí je ale ve skutečnosti 12 + 12 + 1 (jedno vesmírné centrální slunce, neboli "nejvyšší" vně projevený Bůh), neboť to, co je v jednom vesmíru polarizované např. na Jin, tak je v párovém dvojčeti, kupř. v párovém dvojčeti vesmíru polarizované na Jang, tzn. že je to polarizované opačně. (Např. párovou galaxií naší galaxie zvané Mléčná Dráha je galaxie Androméda.)
* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.
Ve skutečnosti ale existuje jen jedno vědomí a jen jedna bytost, která je ovšem v multidimenzionálním projevu existence, přičemž každé zdánlivě individualizované Jsem (to či ono) je nedílnou součástí jedno Já vně projevené vše-Vědomí, nebo-li vně projevený Bůh, chcete-li. No a jelikož je vše propojeno světelnými vlákny (tvořících 12 vláken DNA + středový sloup světla), tak po těchto světelných vláknech můžete rychlostí myšlenky přesouvat své osobní vědomí do kterékoliv úrovně vědomí, a pokud se s tou úrovní vědomí frekvenčně sladíte, tak se tam můžete objevit nejen energeticky.
Existuje ale i vně neprojevené vše-Vědomí nebo-li Bůh, chcete-li, které je v podobně vnitřního NEPOLARIZOVANÉHO pra-SVĚTLA, které prýští z jednotlivých čaker (fungujících jako duchovní srdce systému, který vytváří), ze kterého je nejen naprosto vše vně projevené stvořeno, ale ve kterém naprosto vše existuje - "plave".
Dodatek: Pokud Vám někteří tvrdí, že hovořili s bohem, tak buďte obezřetní, neboť nevíte, na kterou úroveň vědomí (vně projeveného "boha"), nebo-li na kterou databázi se vlastně napojili, čili z které úrovně vesmírného vědomí informace vlastně získávají.
Nejvíce je třeba si dávat pozor na informace pocházející ze čtvrté úrovně vesmírného vědomí (čili z astrálu), neboť tento bůh/bohyně s malým b, nebo-li vědomí této čtvrté čakry (kterou si ale nepleťte s duchovním srdcem) je obrovský ješita, jelikož je náčelníkem :-) světů, které jsou v projevu emocí! Obzvláště spodní astrál je plný všemožných agresivních, ovšem bezduchých emocí, které když se spojí s frekvencemi nějaké bytosti, která s frekvencemi těchto emočních energií souzní, tak se tato emoční bezduchá energie, nebo-li entita může projevit jako zlomocná entita, která si přeje se projevit i navenek. Jelikož tyto emoční energie nemají duši, proto se mohou projevit POUZE přes takové bytosti, které s takovýmito energiemi souzní.
To znamená nejen to, že se přes vás žádný zlo-duch nebude moci projevit, pokud se na takovéto disharmonické frekvence nenaladíte, ale i to, že se s takovýmito bezduchými entitami ani s bytostmi těmito entitami ovládanými nesetkáte, dokud se na ně nenaladíte, neboť se k sobě přitahují pouze frekvenčně podobné frekvence. Uvědomte si ale, že váš strach, čili disharmonické frekvence k vám přitahují právě to, čeho se obáváte.
Proto je třeba své osobní vědomí naladit především na to, co je příjemné, radostné a povznášející, a to, co je nepříjemné, to jen bez jakýchkoliv emocí pouze pozorovat, neboť kde není emoce (vytvářející gravitační silové pole), tam není ani přitažlivá síla, která k sobě přitahuje to, s čím vaše osobní frekvence souzní. To znamená, že vám žádný zlo-"duch" ani zlo-"duška" :-) (ani ty, které jsou ve fyzické formě) nemohou nijak ublížit, dokud nepoužijí vaše emoce strachu, čili vaší osobní sílu k tomu, aby vás nejdříve ovládli a pak třeba i nějak napadli.
Z toho jasně vyplývá, že když ubližujete např. planetě, z jejíž substance jste/jsme stvořeni, tak tím ubližujete nejen sobě, ale i všemu živému, neboť vše je z jejích substancí stvořeno. Naštěstí ale existuje od všeho tolik paralelních existencí, že ti kteří někomu ubližují, ti se svými osobními disharmonickými frekvencemi přesouvají do takových paralelních světů a jejich realit, ve kterých si všichni a všechno ubližuje navzájem. A to bude trvat tak dlouho, dokud jim nedojde, že tudy cesta nevede. Takže si nedělejte hlavu např. z tzv. Illumi-hnátů, :-) jelikož už se na ně vaří voda, :-) nikoliv však v nějakém "biblickém" :-) pekle, ale v nějakém disharmonickém paralelním světě, který si negativně polarizované bytosti svým disharmonickým smýšlením vytváří a do kterého se svými negativními frekvencemi stále rychleji přesouvají.
Úzce související video: Bashar Ilumináti a paralelní verze planety Země [CZ tit] Uvedeno ZDE. (Už jste si své osobní frekvence naladili na takový paralelní svět, do kterého si přejete se dostat?)
Jelikož jsou všechny projevy zdánlivě hmotných projevů existencí jen na okamžik holograficky zobrazené mentální představy (jež jsou promítány navenek vaším vědomím), které se neustále mění dle toho čemu u-věříte a přijmete to za svou osobní pravdu, tak můžete žít např. v takových světech, ve kterých jsou kupř. létající domy, které jsou stvořeny z tekutého krystalizujícího světla, nebo-li ze světelné plazmy.
Jelikož nejen vy, ale i vše zdánlivě hmotné, co vás obklopuje, je tvořeno vaším záměrem a představami, které jsou vně holograficky projektovány VAŠÍM vědomím, proto naprosto vše, co si dovedete představit, lze vaším záměrem a představou stvořit nejdříve jen ve vašich mentálních představách a ty pak vaším vědomím holograficky promítat ze světů mentálních představ i vně. Tím si pak tyto své představy zobrazovat jako vně projevenou hmotu, tedy i jako prostor a události v něm probíhající. Čím vyšší vaše osobní frekvence budou, tím snadněji vám to půjde. Jelikož se frekvence jádra této planety zvyšují, proto vám to brzy půjde nejen mnohem snadněji, ale začnete svůj svět tvořit opět vědomě, jako tomu bývalo dříve.
Úzce související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
Pozor ale na falešné proroky a jejich zavádějící informace (jako jsou např. ty, že jdeme za falešným, anorganickým, čili umělým světlem), neboť čemu u-věříte, v takovém světě a jeho realitách se ocitnete !!!
Začněte vše naciťovat, ale ne pocity přicházejícími z vaší třetí čakry, čili z vašeho ega. Řiďte se pocity přicházejícími z vašeho duchovního srdce, čili z vaší duchovní podstaty. Tyto pocity jsou jiné, velice jemné, jako dotek něžného vánku.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vědci se začínají vážně zabývat otázkou, zda tento svět není pouhá počítačová simulace. Odpověď zní, že nejen tento svět, ale celý 3./4.D vesmír je "počítačová" simulace. To ale neznamená, že tento svět je ovládán na dálku nějakými uchouny, :-) kteří náš svět řídí. Tento svět, a nejen tento svět, ale celý vesmír, je nejen pouze řízen, ale je i tvořen vědomím z energie vědomí. Jakým vědomím, naším vědomím, to znamená i vaším vědomím.
Pro ty, kteří si to alespoň z části uvědomí, pro ty hra na pány a kmány (čili na nadřízené a pod-řízené) skončila, neboť si již uvědomí, že si mohou vytvořit takovou realitu a následně i takový svět, jaký se jim jen zlíbí.
                                takto vypadá mozková buňka       -       takto vypadá vesmír
Že by to byla podoba pouze náhodná a existují vůbec nějaké náhody? :-)
* Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE.
* Jak to vlastně funguje je vysvětleno ve spodní části článku s názvem: Úrovně vesmírného vědomí, nebo-li naše nižší a vyšší Já Jsem to, či ono Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Matrix je konstruktem vědomí mysli (toho čemu věříme/věříte). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Matrix Is A Construct Of The Mind’s Beliefs - Here.
Na níže zobrazeném obrázku je uvedeno:
Lidé začnou věřit tomu, co jim média určí čemu mají věřit - George Orwell (spisovatel, který napsal známou knihu s názvem: 1984.)

* 12 Metody odpojení od matrixu. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 12 Methods to Unplug from the Matrix - Here.
* Lži které žijeme! (video které bylo na Facebooku zablokováno, protože není v souladu se zájmy ne-mocných) Uvedeno ZDE.
* Žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš. JE ČAS SE PROBRAT! Uvedeno ZDE.
* Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? Uvedeno ZDE.

* Vinni nejsou ti, kteří nám vládnou ale my, jelikož ne-mocným dovolujeme, aby nám mohli vládnout a ovládat nás. Ve vlastním zájmu si poslechněte celé video s názvem: Petr Chobot, SUPERROZHOVOR – Konec zla v Čechách a na Planetě. Podrobnosti ZDE.
* Jak se deprogramovat (zbavit chapadel Matrixu). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How To Deprogram Yourself - Here.
Je třeba se zaměřovat na to, co si přejete, nikoliv na to, co si nepřejete, neboť na co se kdo zaměří, to tvoří!
Proč je tomu tak je vysvětleno v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou vytvářeny jednotlivé světy a jejich reality a jak lze náš svět přeprogramovat a vytvořit zde Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat či žít Uvedeno ZDE.
* Global Unity Project: What The World Needs Right Now -- MIRROR & SHARE!! - Here.
* Return of the Masters (Opening of Stargates and Collapse of the False Matrix - August 2017) - Here.
* The Matrix - Our Reality In Question - Here.
* Are We Living in a Computer Simulation: YES! - Here.
* What Is Reality? - Here.
* How The Magic Works - Here.
* PROOF WE ARE IN A MATRIX SIMULATION! - Here.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Podívejte se na to, kolik vědců je potřeba na to, aby vymysleli takové 3.D ne-smysly, jaké jsou uvedeny např. ve videu: Tajemstvi cernych děr CZ Uvedeno ZDE. (Grafika je ovšem velice pěkná, takže přeci jen stojí za to shlédnout celé video.)
Není žádná náhoda, že na těchto stránkách jsou takovéto obrázky.
Obrázek znázorňuje černou díru (tvořenou spodkem pyramidy s trojúhelníkovou základnou), která se mění v díru bílou (tvořenou vrcholem - hrotem pyramidy s trojúhelníkovou základnou), přičemž černá/bílá díra je vytvářena funkční Merkabou, nebo-li posvátnou geometrií vytvářející tvarové zářiče. Funguje to tak, že přáním vytvářený ženský tvůrčí princip Jin - gravitace (jejíž gravitační síly vytváří ČÁSTICE hmoty) se energie částic hmoty v jádru Merkaby nejdříve mění nazpět na nepolarizovanou energii NULOVÉHO bodu (nebo-li na vnitřní, duchovní, nepolarizované světlo), která se vůlí, nebo-li mužským principem Jang - projekce (v podobě FREKVENCÍ světla) mění na mužský tvůrčí princip, čili na světlo polarizované na Jang - projekce.
Tzn., že vnitřní duchovní pra-Světlo vycházející ze středu Merkaby je vůlí přes slunce vyzařované ven v podobě světla polarizovaného na Jang (mužský princip – projekce), přičemž přání toto vyzářené světlo polarizované na energii Jang (mužský princip) pře-polarizuje na energii Jin (ženský princip), čímž frekvence světla polarizovaného na Jang mění (přepólovává) na částice hmoty tvořící gravitaci Jin. To je ten důvod, proč se částice hmoty někdy chovají jako frekvence světa tvořící čas (časo-prostor) a někdy jako částice hmoty (prostoro-čas) tvořící krystalickou strukturu hmoty. Čili vůle Jang a přání Jin je to, co vytváří časo (světelný)-prostorový (hmotný) hologram ve tvaru globu.
Jakmile vůlí vně projektovaná a přáním zhmotněná duchovní energie uskuteční to, co bylo od ní záměrem požadováno, tak se částice hmoty přes černou díru dostávají zpět do jádra, tzn. do středu Merkaby, kde se rozpadají a vytváří se z nich opět nepolarizovaná energie nulového bodu, sloužící jako stavební materiál pro tvorbu nejen dalších následných hologramů, ale i hologramů čehokoliv, co si jen kterákoliv z bytostí přeje svou vůlí a přáním tvořit. Naprosto vše, co je organické (tedy nejen např. člověk, ale kupř. i nerost, rostlina, živočich, planeta, hvězda či celý vesmír) má svou vlastní, osobní Merkabu, ze které si svou vůlí a přáním vytváří osobní hologram zobrazující projev sama sebe, čili toho, co si svou vůlí a přáním přeje vytvářet.
Naprosto vše existující ve zdánlivě hmotném projevu existence jsou ve své podstatě ale jen jednotlivé statické, čili nepohybující se mentální obrázky, které díky gravitační síle Jin na okamžíček zkrystalizují do vně projeveného, čili hmotného projevu existence, přičemž sled těchto po sobě následujících holografických obrázků (jejich změny z jednoho na další jsou tak rychlé, že je nelze postřehnout) vytváří ZDÁNÍ pohybu a tím i plynoucího času. Jakmile si toto uvědomíte a začnete to plně chápat, tak máte možnost si vybírat jen takové mentálními představami předstvořené obrázky, které se Vám líbí a z nich si sestavovat pouze takový děj, který je příjemný radostný a povznášející, takže je radost v takové realitě pobývat či žít. Čím více zkušeností bytost (tedy i vy) nabude, tím překrásnější reality a následně i celé světy začnete vytvářet.
Ve skutečnosti existuje jen jedno nekonečné nyní, to jsou ty mentálními představami předstvořené obrázky (uložené ve frekvencích světla, podobně jako jsou uloženy informace na CD disku), ze kterých si každá bytost svým osobním přesvědčením o možnostech toho či onoho vybírá ty obrázky, se kterými momentálně vnitřně souzní, čímž si vytváří svou osobní realitu a sled událostí v ní probíhajících. Složeniny osobních realit podobných přesvědčení, čili stejnorodých frekvencí si následně vytváří společný časo-prostor, nebo-li svět a události v něm probíhající. No a protože existuje tolik paralelních Zemí, kolik je mentálních představ, proto se změnou osobního přesvědčení o tom či onom každá bytost rychlostí myšlenky stále přesouvá - teleportuje (zatím jen nevědomě) do takové paralelní země, jejíž kolektivní vědomí odpovídá vnitřnímu stavu vědomí, nebo-li určité úrovni a kvalitě frekvencí tvořících nějaký společný svět.
Kdyby se vědci či kdokoliv jiný přes své čakry 1 - 7 napojili na čakry 8 - 13, tak zjistí nejen toto, ale i to, že je naprosto vše stvořeno z JEDNÉ a té samé kosmické energie (nebo-li z kosmického vše-Vědomí - Já, které se dočasně individualizuje do nejrůznějších Jsem to či ono), která je formována do požadovaných projevů existencí pomocí záměru, který koresponduje s naší sedmou čakrou, nebo-li se sedmou úrovní vědomí a projevů existencí. Vědci ovšem většinou používají především levou, čili racionální (Jang) polovinu mozku a proto se takovýmto bytostem napojení na kosmickou databázi nedaří. U návštěvníků těchto stránek je ovšem předpoklad, že používáte i pravou (Jin) polovinu mozku, takže není důvod, proč byste se přes své vyšší čarky ne-mohli na kosmickou databázi napojit taktéž. Na kterou čakru svého vyššího - multidimenzionálního Já Jsem se napojíte, tu úroveň kosmické databáze (svého vyššího a vyššího Já Jsem) budete schopni "číst".
Už vám dochází, že jste jiskra moudrého všemocného láskyplného kosmického vše-Vědomí, která se jen momentálně individualizovala do projevu, kterým nyní právě jste? Začínáte už chápat jaké nekonečné možnosti a schopnosti poznání principu a zákonitostí tvoření světů a jejich realit každému poskytuje? Uvědomujete si např. i to, že přes svůj osobní nulový bod, nebo-li přes jádro své osobní Merkaby (vytvářející osobní duchovní srdce) se můžete naučit nejen odhmotňovat, vědomě se někam teleportovat a tam se opět zhmotňovat a to klidně i do několika různých projevů existencí současně? Pokud vám to zatím nedochází nevadí, neboť na prozření máte celou věčnost. :-) Ve vlastním zájmu ale prozřete co možná nejdříve, neboť pravda nejenže osvobozuje, ale poskytne vám i možnost stát se nikým neovládanou, NAPROSTO svobodnou bytostí, která si dokonce může začít vědomě tvořit svůj vlastní svět a jeho nejrůznější reality.
Čím více si začnete uvědomovat že jsme/jste především tvořivé kosmické Vědomí, čili nehmotná věčná duchovní podstata (obsahující nekonečné možnosti a schopnosti), která si ve své osobní realitě (a následně i v té kolektivní ) vytváří to, čemu u-věří (čili cokoliv, co si jen dovede představit), tím snáze se začnete odpoutávat od spár ovládacího a zotročujícího matrixu, čili od programu, který je vytvářen a neustále přetvářen tím, čemu kolektivní vědomí momentálně věří. To znamená, že následně se budete moci VĚDOMĚ dostávat do kterékoliv vyšší dimenze a kterýchkoliv jejich realit, takže budete moci (pokud se tedy tak rozhodnete) tento svět a podobné světy nadobro opustit. Uvědomte si ale, že dimenzionální mem-brána vás do odlišného světa či dimenze, čili do odlišných frekvencí nevpustí do té doby, dokud se svými osobními frekvencemi nesladíte s frekvencemi toho světa či dimenze, do které si přejete se dostat. To znamená, že zloduch se dostane pouze do takových světů, se kterými svými osobními frekvencemi momentálně souzní a dobrotivá bytost se dostane též jen tam, s čím svými osobními frekvencemi právě souzní. Ne nadarmo se říká, že vrána k vráně sedá, rovný rovného (ale i křivý křivého) si hledá.
Ti, kteří sem ale přišli z vyšších dimenzí, z důvodu, že chtějí planetě a lidstvu pomoci se dostat do vyšších dimenzí, ti zde nejspíše zůstanou, z důvodu, že vědí, že jejich změny smýšlení a přesvědčení o tom či onom mění program kolektivního vědomí, které se nakonec změní natolik, že se ovládací matrix zhroutí a zcela zanikne. Pokud jste jedni z těch, kteří se rozhodli změnit zdejší kolektivní vědomí lidstva, tak si začněte představovat mimo jiné např. i to, že se zde již začínají používat nejen přístroje na výrobu volné energie, ale i tzv. replikátory, které z duchovního světla, čili z pra-podstaty (ze které je naprosto vše stvořeno) vytváří kopie toho, jaký předmět či výrobek třírozměrně či dokonce vícerozměrně zkopírovaly. Čím více lidí si uvědomí, že vše je jen zhmotněná představa (promítaná navenek fokusem osobního a kolektivního vědomí), tím více lidí začne zhmotňovat své představy bez pomoci jakýchkoliv pomůcek, což celou transformaci do 5. a vyšších dimenzí ještě více urychlí. Berte přitom na vědomí, že negativní smýšlení vás může i zahubit. Proto je třeba být pokud možno stále pozitivní. Ne nadarmo se říká, že víra tvá tě uzdraví. Na přesvědčení o tom či onom vlastně funguje i tzv. placebo efekt. Berte na vědomí, že světy v projevu 3./4.D jsou o akcích a následných reakcích, kdežto světy v projevu 5.D jsou o vytváření takových světů a jejich realit, jaké si tvořící bytost momentálně přeje.
Na obrázku je uvedeno: v okamžiku kdy poznáš, kdo jsi, všechna tajemství světa se pro tebe stávají otevřenou knihou. (autor Sri Chinmoy)
Doporučuji všem tento článek (a nejen tento) si občas znovu přečíst, nejen z důvodu, že bude občas časem (samozřejmě že neexistujícím) :-) doplňován o další informace, ale i z důvodu, že vám začnou docházet souvislosti, které vám při předešlém čtení unikly. Uvědomte si i to, že je třeba tvořit svým duchovním srdcem, nebo-li svým osobním nulovým bodem a ne svým rozumem - egem, neboť duchovní podstata (která je v duchovním srdci) nedělá žádné chyby. Související článek: TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
Úzce související články:
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, tedy i světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni zaměříme pozornost Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here.

* Fyzická realita je zrcadlem toho čemu u-věříte. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Physical Reality is a Reflection of Your Beliefs - Here.
Zákon přitažlivosti, naše myšlenky (a z nich se rodící představy) se stávají naší realitou. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Law Of Attraction, Our Thoughts Become Our Reality - Here.
* 9.D Arkturiánská rada, potvrzování svých vibrací. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Affirming Your Vibration, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.
Tak, a teď, když už máte naservírováno na zlatém podnosu, jakým způsobem je vytvářena hmotná realita a na jakém principu to všechno funguje, tak si můžete začít tvořit to, co si doopravdy přejete. Ti z vás, kteří si přejí tento svět změnit, ale nevěří ve své vnitřní, duchovní tvůrčí schopnosti, ti ať jdou raději k volbám. :-)  Vy, kteří již začínáte věřit tomu, že mentální představy vytváří vně projevenou realitu a to obzvláště rychle a spolehlivě, pokud jsou představy posilovány silnými emocionálními prožitky (jež vytváří mohutná gravitační silová pole), vy klidně můžete sedět na zadku (nebo přitom třeba prožívat erotické blaho) :-) a tímto mnohem snadnějším, a pokud si to přejete, tak i daleko příjemnějším :-) způsobem přitom můžete současně tvořit to, co svým záměrem požadujete vytvořit. Související článek: Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
PS: Proč je třeba v životě prožívat blaho? Protože prožívání blaha, ať již takového či makového, :-) vytváří v bytosti příjemné pocity, které v těle vytváří harmonické frekvence, jež regenerují, ozdravují a omlazují. Proto je třeba přestat sledovat masmédia (neboť ty vás programují negativně) a začít dělat a prožívat to, co ve vás vytváří pocity příjemné. Je sice dobré být informovaný, neboť pravda osvobozuje a je dobré vědět např. i to, kdo je nepřítelem lidstva, abyste věděli před kým a čím se máte mít na pozoru. Není ale dobré se v tom, co zjistíte nijak hnípat a emocionálně to prožívat a to především z toho důvodu, že disharmonické energie spoutávají, zotročují, ubíjí a proto způsobují stárnutí a následně i smrt. Berte taktéž na vědomí, že na co svou pozornost zaostříte, tam vaše energie teče! Související článek: Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE. (Když si bytost, tedy i člověk uvědomí, že je především vědomí, čili nestárnoucí, nesmrtelná, věčná kosmická energie, která si své hmotné tělo neustále vytváří a přetváří dle toho čemu momentálně u-věří, tak člověku dojde, že je možné nejen tohle, ale cokoliv, čemu je bytost ochotna uvěřit.)

Další úzce související články sem ještě dodám.
Tento článek zatím není zcela dodělán, ale jelikož chci na nějakou dobu odjet, nikoliv do jiné dimenze ale jen na dovolenou, :-) tak Vám to sem dávám již teď, abyste zatím měli o čem rozjímat. :-) Později to zveřejním jako samostatný článek, možná pod názvem něco ve smyslu: Tajemství tvoření světů a jejich realit odhaleno - konečně. :-)


.

Zobrazení: 986

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* Vyvíjení nového člověka: Vyšší já a integrace celku (celého já jsem). Strojový překlad ZDE. Evolving the New Human: The Higher-Self and the Integration of the Whole - Here.
* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete-li transformaci - transmutaci svého hmotného těla urychlit, představujte si, že vaše tělo zachytávané okem neviditelné kosmické světlo, které se ve vás mění v miniaturní světelné čtyřstěny (pyramidy s trojúhelníkovými základnami), jenž mění strukturu Vašeho těla z báze uhlíku 666 na bázi uhlíku 7, čili na tělo, které je na bázi zkrystalizovaného světla. Úzce související článek: Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
Více najdete v článku a videu: Tajemství uhlíku 7 (uhlík 666 končí) - ZDE.
Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Oznámení o energiích ~ portál 10/10, klíčové kódy ve vašem DNA jsou odemčeny. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Energy Report ~ 1010 Portal, Key Codes in Your DNA Are Unlocked - Here.
* Posun z uhlíkové báze na krystalickou, silikonovou strukturu těla. / The Shift from Carbon Base to Crystalline Silicon Structure Bodies - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * Sladění se s časovými liniemi, 9. dimenzionální Arcturiánský koncil. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Harmonizing with Timelines, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.

* Sloučení s vaším 5. dimenzionálním Já ~ Suzanne Lie prostřednictvím Arcturiánů a Plejáďanů. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Merging With Your 5D Self ~ Suzanne Lie via the Arcturians and Pleiadians - Here.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Upgradovali (povýšili) jsme na novou (vyšší) kosmickou frekvenci. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: We Have Upgraded to a New Cosmic Frequency - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 7 příznaků, že začínáte žít v páté dimenzi | Doba vzestupu! Strojový překlad ZDE. / To samé v angličtině je na videu: 7 Signs You Are Starting to Live in the Fifth Dimension | Ascension Time! - Here.
* Jste na Multidimenzionální Zemi NYNÍ, Vše je jiné. Strojový překlad ZDE. You are on a MultiDimensional Earth NOW, Everything is Different - HERE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Země vzestupuje? Schumannova frekvenční rezonance Země se zdvojnásobila! (Tento údaj je z roku 2015) Strojový překlad ZDETo samé + související info v angličtině je v článku:  Earth Ascending? Schumann Frequency Resonance of the Earth Has DOUBLED! - Here. To samé v angličtině je na videu: Earth Ascending ` Schumann resonances rising, Gaia Ascension - Here.
* Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Plazmová infuze (příliv plazmové energie) v nulovém bodě, Hvězdné portály se otevřely / Plasma Infusion at Zero Point, Stargate Portals Opened - Here. * Energy Update ~ Plasma Infusion at Zero Point Eclipse - Here.

* Matrix je konstruktem vědomí mysli (toho čemu věříme/věříte). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Matrix Is A Construct Of The Mind’s Beliefs - Here.
Na níže zobrazeném obrázku je uvedeno:
Lidé začnou věřit tomu, co jim média určí čemu mají věřit - George Orwell (spisovatel, který napsal známou knihu s názvem: 1984.)

* Lži které žijeme! (video které bylo na Facebooku zablokováno, protože není v souladu se zájmy ne-mocných) Uvedeno ZDE.
* Žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš. JE ČAS SE PROBRAT! Uvedeno ZDE.
* Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? Uvedeno ZDE.

* Vinni nejsou ti, kteří nám vládnou ale my, jelikož ne-mocným dovolujeme, aby nám mohli vládnout a ovládat nás. Ve vlastním zájmu si poslechněte celé video s názvem: Petr Chobot, SUPERROZHOVOR – Konec zla v Čechách a na Planetě. Podrobnosti ZDE.
* Jak se deprogramovat (zbavit chapadel Matrixu). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How To Deprogram Yourself - Here.
Je třeba se zaměřovat na to, co si přejete, nikoliv na to, co si nepřejete, neboť na co se kdo zaměří, to tvoří!
Proč je tomu tak je vysvětleno v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou vytvářeny jednotlivé světy a jejich reality a jak lze náš svět přeprogramovat a vytvořit zde Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat či žít Uvedeno ZDE.
* Global Unity Project: What The World Needs Right Now -- MIRROR & SHARE!! - Here.
* Return of the Masters (Opening of Stargates and Collapse of the False Matrix - August 2017) - Here.
* The Matrix - Our Reality In Question - Here.
* Are We Living in a Computer Simulation: YES! - Here.
* What Is Reality? - Here.
* How The Magic Works - Here.
* PROOF WE ARE IN A MATRIX SIMULATION! - Here.

Chcete-li začít prožívat šťastný život, přečtěte či poslechněte si toto:
* Probuzení ve snu (ze snu), skutečné tajemství manifestace. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Waking Up in the Dream, The Real Secret to Manifestation - Here.* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Simulated Reality - EARTH: Ultra Advanced A.I. Supercomputer, Virtual Holographic Matrix Environment - Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby