* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Upozornění pro všechny. Na těchto stránkách byl a nadále zůstane poklid, souznění a harmonie. Proto jsem odtud vyhostil další členy a to tentokrát i s veškerými jejich příspěvky.

To, co jsem uvedl v článku s názvem: "Výzva, prosím všechny o spolupráci a vzájemnou výpomoc ve vytváření překrásného světa, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny, kteří si přejí v něm pobývat či žít", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Mám pro vás jak trochu špatnou zprávu, tak i velice dobrou zprávu", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "VELICE DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ, URČENÉ VŠEM ČLENŮM I.L.", který je uveden ZDE myslím naprosto vážně!


Tyto stránky byly jsou a zůstanou otevřeny pro ty, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu v pomoci planetě a jejím obyvatelům vzestoupit do páté, pozitivně polarizované dimenze a spolupodílet se na vytvoření překrásného světa, ve kterém je radost pobývat či žít pro všechny zúčastněné. Pokud tohle není vaše přání, tak odtud raději sami odejděte a běžte si hrát, prudit či četovat na stránky odpovídající vašim osobním zájmům.podmínkách pro přijetí za člena na tyto stránky je mimo jiné jasně uvedeno toto: Světy duality, čili třetí a čtvrtá dimenze, jsou o akci a následné reakci (proto zde nestrpím, abyste se zde přeli, dohadovali či chovali nějak nezdvořile), kdežto světy jednoty, páté a vyšších dimenzí, již o akci a následné reakci nejsou, ale jsou o vzájemné podpoře, spolupráci a harmonickém tvoření, které vytváří hodnoty pro blaho všech zúčastněných. Chcete-li se podílet na vytváření takovéhoto nového, harmonického, čili láskyplného světa, ve kterém je radost pobývat a žít pro VŠECHNY zúčastněné (neboť si v něm všichni navzájem NEZIŠTNĚ pomáhají), napište zde: *ANO SOUHLASÍM*. PS: V přivítacím komentáři sice uvidíte: Vítejte ve společném svobodném světě, ale berte na vědomí, že vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda ostatních, tvořící tento náš celek.

Z toho jasně vyplývá, že možnost stát se členem těchto stránek není nabízena kde komu, ale je jen pro ty, kteří se chtějí podílet na vytváření světa, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Všichni ostatní zde nemají buď vůbec co dělat, nebo alespoň nesabotovat náš cíl. Ti, kteří to nechápou či nechtějí pochopit a vytváří zde disharmonii, budou muset z tohoto našeho společného prostoru buď dobrovolně sami odejít, nebo budou odtud bez milosti vykázáni.

PS: "Svatý Péťa" :-) také nevpustí do nebe, čili do jednoty (což jsou světy od 5. D výše) hned tak někoho a když už tam někoho pustí, tak ho tam také nenechá dělat kde co. Kdyby to strážci vstupu do jednoty nedělali, tak to by tam byl pěkný čurbes. V takovém případě bych tam ani nechtěl a mnozí ostatní nejspíše také ne.


Světy a jejich reality jsou tvořeny osobním přesvědčením (fungujícím jako vnitřní program), podle kterého jsou tvořeny mentální představy, které snížením frekvence krystalizují do tzv. hmotného projevu existence. To znamená, že ti, kteří tvoří a udržují představu, že tento svět je již v 5.D (ve které je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné), ti napomáhají této planetě a jejím obyvatelům, aby se to již co nejdříve uskutečnilo. Z toho důvodu zde nestrpím nikoho, kdo by měl jakýmkoliv způsobem demotivovat zdejší členy, kteří takovýto svět pomáhají stvořit, ani ty, kteří by tu chtěli vytvářet nějaký chaos a narušovat zdejší poklid a harmonii.


Úzce související články:

* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


PS: Jelikož je zde na těchto stránkách již hodně členů, a já nestačím vše číst a sledovat, proto vás všechny prosím abyste mne hned upozornili na případné sabotéry, abych je mohl odtud hned vypakovat, dříve než začnou zapouštět své destruktivní kořeny. Předem vám všem děkuji za spolupráci, s pozdravem živé tvořivé světlo, duchovní podstata všeho a všech.

Dne 06.04.2013 jsem do podmínek byl nucen přidat i tohle: Předem upozorňuji na to, že zde nestrpím, abyste se zde přeli, dohadovali či chovali nějak nezdvořile! Pokud to nehodláte respektovat a dodržovat, tak se sem ani nepřihlašujte, neboť tím zde bez varování skončíte. Proč jsme byli nuceni nastavit takovéto nekompromisní podmínky je vysvětleno v textech.

Teď jsem podmínky rozšířil o tyto věty: Pokud to nehodláte respektovat a dodržovat, tak se sem ani nepřihlašujte, neboť tím zde bez varování skončíte. Proč jsme byli nuceni nastavit takovéto nekompromisní podmínky je vysvětleno v hlavních, shora a níže uvedených článcích.

Upravil jsem to z toho důvodu, že je vás zde již přes 1.000 a kdybych měl každého prudiče usměrňovat a vysvětlovat mu co se sluší a patří, tak bych se z toho musel zbláznit a to se mi nechce a to přestože, že ve cvokárně je ubytování a strava zdarma. :-)

ZDE jsem uvedl tohle: Moniko, je sice pravda to co uvádíš, ale když bychom zde takovéto členy trpěli, tak zde pak dochází k různým emocionálním přestřelkám, čímž se stránky začínají zaplňovat různými dohady a nepodstatnými věcmi, které pak dělají stránky nepřehledné. Proto zde žádné prudiče nestrpím a budu je odtud nadále bez milosti vyhazovat. Dohadovat se mohou doma na pavlači s místníma drbnama :-) a ne zde.

Laco, fohat uvedl ZDE tohle: tohle funguje dávno...přísně se kádruje EGO nových zájemcu... http://www.bydlina.cz/ Jelikož tady nelze kádrovat EGO každého ještě před povolení členství, proto to musíme dělat až podle toho jak se členové projevují.


*Jan Werich - Lekce svobody Uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Níže uvedený komentář přidala dne 11.01.2013 Malena. Uvedeno ZDE.


Hosťovi bolo umožnené, že môže vojsť, bol pozvaný ďalej. Hosť vojde. S rôznymi úmyslami. Vrchný ešte nevie, pretože každému chce poslúžiť podľa svojej najlepšej vôle. Je mu to dané, s tým vošiel do služby - poslúžiť, obohatiť svojou službou. Ochotne predloží ponuku. Ponuka je zostavená na základe prvotnej myšlienky pri zriaďovaní danej inštitúcie. Pri vstupe je na dverách uvedený jej celý súhrnný zoznam služieb a požiadaviek pre hostí. To znamená: privítanie, radosť z toho, že si prišiel, človeče....ale zároveň ťa prosíme, aby si si toto prostredie užíval v radosti, v spokojnosti, v pohodovej atmosfére s plodmi tvojej i našej spoločnej práce, čím sa vytvorí obojstranná harmónia.
Hosť, ktorý vstúpil mierumilovne, s predstavou jasnou a čistou ako krištál, si všetky ponúkané plody vychutná a obohatený novými ingrediancami si s radosťou užíva spoločnosť iných spokojných hostí v prítomnej atmosfére. Zo spokojnosti ho však necitlivo, hrubo - zrazu vyruší hosť, ktorý bez toho, aby si niečo čítal (čo mám čo čítať, ja - múdry z najmúdrejších) s hrmotom rozrazí dvere a hlučne, opäť bez toho, aby si prečítal celú ponuku, kritizuje a zosmiešňuje nielen všetkých prítomných, obsah ponúknutých špecialít ale aj samotnú idylku - atmosféru v danom prostredí. Rozbalí svoju ponuku, vytvára skraty.....
A ďalej........nič ma nenapadá. Z môjho pohľadu.
Tu môj mozog zastal, tu som skončila.
Čo ďalej?
Niektorí by mi poradili - poďakuj sa tomuto hosťovi, za to, čo ťa naučil, čo si si týmto uvedomila
čím ťa obohatil, čo to zanechalo v tvojom srdci. A - miluj ho.
Možno by som sa pousmiala a pomyslela - tento hosť ma nič nenaučil, v mojom srdci zostal rozbitý porcelán..........v lepšom prípade - nič z toho, čo som videla sa nechcem naučiť, lebo učiť sa chcem iba to, čo rezonuje s mojím srdcom, s mojou predstavou o Krásne a o Láske.
Ako to teda je?

(Prepáč mi, Lumír, Kubi, Hrošík, mám vás rada, ale - ja som musela....dnes to zo mňa (opäť) muselo vyjsť von)

Dodatek od admina těchto stránek. Maleno, to co jsi uvedla výše je přesně ten důvod, proč se nehodlám s nikým mazat. Ne nadarmo se říká, čím více se člověk s trusem maže, tím více smrdí :-) a my tu přeci chceme mít krásné prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře. Takže ti, kteří nehodlají dodržovat podmínky přijetí za člena musí počítat s tím, že odtud bez milosti poletí.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Níže uvedený článek napsal a zveřejnil dne 11.01.2013 BUDY, pod názvem: "Jednota nebo Dualita? aneb Jaká je situace na tomto webu. Z mého úhlu pohledu". Tento blog je uveden ZDE.

Je pravda, že každý má právo mít svůj názor a každý má respektovat názor druhých. Toto ovšem přestává fungovat, jakmile se někdo začne s někým dohadovat, resp. prosazovat si svoji pravdu a vnucovat ji těm ostatním.

Setkal jsem se s názory, že je špatné, že Lumír si tu určuje pravidla a kdo se jimi nebude řídit, ten odtud poletí. Tím si spousta lidí myslí, že je Lumír nějaký diktátor, který si prosazuje svůj názor a kdo dá najevo jiný, ten je nežádoucí. Z určitého pohledu to tak opravdu vypadat může, zejména ale pro ty, kteří nechápou nebo ani neví, pro jaký účel tyto stránky fungují.

Pokud se nepletu, tak nás Lumír vyzývá k tomu, abychom společně tvořili svět v 5D, ve kterém bude pro všechny radost žít. Ovšem aby se toto opravdu dařilo, tak je zapotřebí, aby nám tu naši práci nikdo úmyslně nekazil. Takže tady může být opravdu kdokoliv za podmínky, že nám záměrně nebude narušovat to naše tvoření. Někdo řekne, že je potřeba respektovat všechny názory za všech podmínek, tedy to naše dobro i zlo jakoby tím spojit. Ale vysvětlete mi tedy, jak chceme něco "postavit", když nám to budou ostatní (ti, co mají jiný názor nebo rovnou opačný a snaží se ho prosadit) "bořit"?

Zde mě napadá krásná analogie: Chci zapálit svíčku. Zapálím sirku a přiložím ji ke knotku. Jenže vedle mě stojí osoba, která nesouhlasí s tím, abych tu svíčku zapálil, takže pokaždé mi ten oheň sfoukne. A teď mi tedy vysvětlete, jak mám "vytvořit" hořící svíčku, když mi to mé "tvoření" neustále ten oponent "hatí"?

Podle některých je to takhle v pořádku, protože musím přeci svého oponenta respektovat, jinak vytvářím dualitu. Takže já něco vytvořím a oponent mi to rozbije. V tomto bodě se FAKT ztrácím... Tak to přece nemůže fungovat. Nebo snad ano? Já osobně nevím, jak to takhle může fungovat.

Takže my vytváříme svět 5D a zároveň máme trpět to, že nám to nějací oponenti budou ničit, takže tím pádem to ale nikdy nestvoříme, prostě budeme v nekonečném kruhu, kdy jeden něco vytvoří a druhý to zase hned zničí, toto je ta Jednota? Takto se máme chovat, abychom nevytvářeli dualitu? Být v "začarovaném" kruhu, kdy si jeden něco vytvoří, aby mu to druhý hned zase zničil a naopak? Toto že je Jednota?

Já v tom naopak vidím právě tu dualitu, že tím budeme neustále ve stavu boje a prosazování si své pravdy a vzájemném vnucování si toho. Já to chci a ty to nechceš, tak já to budu tvořit a ty mi to budeš ničit, donekonečna. Toto přeci není Jednota, nýbrž právě ta Dualita.

Z toho jasně vyplývá, že pokud by tu Lumír respektoval úplně všechny, tzn. i ty jednoznačné oponenty, tak se tady budeme nekonečně dohadovat a nikdy si ten svět v 5D nestvoříme a ani tu jednotu, ba právě naopak bychom se tu umlátili v dualitě.

Takže z mého pohledu Lumír nevytváří dualitu tím, že zde zabraňuje být těm, kteří by nám záměrně kazili naši práci, ale snaží se vytvořit Jednotu. Právě naopak by vytvářel tu Dualitu, kdyby tu ty kaziče nechal, ať kazí. Docházelo by k neustálému boji dejme tomu dvou energií: té, která vytváří svět v 5D a té, která tomu zabraňuje.

Z toho mi naprosto jednoznačně vyplývá, že pokud chceme opravdu něco vytvořit, tak si to nesmíme nechat nikým a ničím ničit. TAKHLE dle mého názoru to tady v 3D funguje.

A to nemluvím o tom, že tady chceme mít pohodu. Jednota přeci spočívá v tom, že se všichni navzájem respektují a tvoří si, co chtějí, ale ne na úkor ostatních. To že se tím pádem mají všichni rádi, to z toho také plyne; není zde důvod někoho za něco nemít rád.

ALE tady v 3D realitě, tudíž v Dualitě, toto jaksi nefunguje, protože zde ta Jednota právě není.

Ano, mohli by tady být naprosto všichni, nezáleželo by na názoru nebo přesvědčení, ovšem to by si tu každý musel tvořit ten svůj svět paralelně, tzn. společně na jednom místě, ale zároveň odděleně. Tzn., že by ti, kteří nechtějí jít do 5D úrovně, by si tvořili svoji úroveň, kde chtějí být a vzájemně bychom si do toho našeho individuální tvoření nezasahovali. Takže my, kteří chceme svět 5D, si tu můžeme ten svět tvořit a zároveň by tu byli ti, kteří chtějí třeba svět 4D, tak by si tvořili také ten svůj svět. Byli bychom na jednom místě, ale nezasahovali bychom si do svého individuálního tvoření. Ovšem TOTO tady NIKDY nefungovalo. Ti naši oponenti tu do nás akorát tlačili to svoje přesvědčení, místo aby si podle toho tvořili svůj svět a nás nechali, ať si také tvoříme svůj svět. Takže kdo tu vytváří nebo vytvářel tu dualitu? ;-)

Přece to, že všechno je jakoby na jednom místě, ale funguje paralelně, tak přeci funguje ten náš Vesmír. Ta paralelizace jsou ty jednotlivé dimenze řekněme, které se liší frekvencí. A všechny frekvence existují zároveň. Záleží právě na tom, na jaké frekvenci jsou určité bytosti naladěny.

Rozepsal jsem se dost, ale cítím, že to bylo potřeba, protože TOTO je tady zase horké téma. Tady máte můj názor. (jen pro zajímavost: toto je stránka a půl textu A4 ve Wordu :-), přes 800 slov.)


Dodatek vložený dne 16.09.2013
Z důvodu, že někteří členové těchto stránek jsou ovlivňováni negativní stranou a vkládají na tyto naše stránky všemožné bláboly a z důvodu, že si někteří členové pletou svobodu s anarchií, proto všechny členy předem upozorňuji na to, že texty které jsou matoucí, zavádějící nebo nejsou přínosem pro vzestup planety a jejích obyvatel do páté dimenze začnou admini těchto stránek bez upozornění mazat. Pokud na tyto stránky budou tito dotyční nadále vkládat matoucí a zavádějící texty a články, tak je z našich stránek bez varování odstraníme taktéž.

Jak už jsem někde jinde uvedl, každého svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Ti kteří tento neměnný vesmírný zákon nechápou, ti se do 5.D nedostanou do té doby dokud jej nezačnou dodržovat a ctít..

Vypadá to tak že nějakou dobu se bude 4.D s 5.D prolínat, takže tyto světy budou v jednom prostoru a bude se moci z jednoho do druhého přecházet, ovšem ti kteří nebudou mít dostatečně vysoké osobní frekvence ti se do 5.D nedostanou do té doby dokud si své osobní frekvence dostatečně nezvýší.


.

Zobrazení: 4181

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE.

Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je ZDE.


Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou.
Uvedeno ZDE.

Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem.
Uvedeno ZDE.

Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými.
Uvedeno ZDE.

Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.

Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
 
Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Právě jsem z těchto stránek z výše uvedených důvodu vyhostil další 4 členy, kteří sem nepatří.
PS: Bude-li třeba, vyhostím další.

Dozvěděl jsem se, že tu byly opět nějaké snahy vytvářet zde nějaké disharmonické, destruktivní, demotivující či depresivní energie. Jak už jsem zde na těchto stránkách uvedl, z důvodu, že je zde již mnoho členů, proto nestačím sledovat vše co se tu kde děje. Obzvláště to nestíhám z důvodu, že pro tyto stránky píšu různé články, příspěvky a komentáře, takže mi čas na to sledovat co se tu kde děje ani nezbývá.

Proto vás všechny prosím o to, abyste mi dali o těchto výtečnících hned vědět (třeba vnitřní poštou), i o tom o co se konkrétně jedná. Pokud to bude něco, co narušuje zdejší harmonii a naši kolektivní tvůrčí sílu v pomoci planetě a lidstvu dostat se do 5D, tak je odtud okamžitě bez pardonu vypakuju rychleji, než si stačí sbalit texty které zde uvedly.

Děkuji vám všem předem za spolupráci v pomoci udržet zde poklid, pohodu a harmonii, abychom mohli v klidu a pohodě tvořit a dosáhnout vytčených, výše uvedených cíle.

Tyto stránky jsou jen pro ty, kteří si přejí vzestoupit do 5.D společně s touto planetou, což je uvedeno i v podmínkách pro přijetí za člena. Ostatní zde nemají co dělat. Ttakže pokud to někdo nechápe či nehodlá respektovat, tak odtud budu takovýto plevel nadále nemilosrdně eliminovat.

PS: Pohoda, klid a harmonie zde byla a nadále zůstane. Proto berte všichni na vědomí, že vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda ostatních členů. Pokud to někdo nehodlá respektovat, budou pokračovat další letecké dny. :-)

VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.

Petshope, Jana slun.. ti ZDE napsala: "Pet Shope Boy i mě jsi některými větami včera a dnes překvapil. Mám na mysli ty, které jsi směroval  k Lumírovi. Nebo např. Lituji jen Ty, kteří jen věří bez toho, aby čerpali ze svých informacích. Tuto větu cítím jako posměch ! Každý tuto schopnost nemusí mít rozvinutou....  Každý ví, že mezi lítostí  x  soucitem je velký rozdíl.  A co věta : Jak Ti je Antone?   ???   Co když vše, jak se událo bylo v plánu, aby se prověřila víra....... není třeba posměchu !!"

I ty jsi adept na vyhození a to ne kvůli tomu, co zde uvedla Jana slun.., ale z důvodu, že v tobě od začátku cítím sabotéra, který si nepřeje, aby tato planeta vzestoupila do 5.D a proto záměrně vypouštíš ty tvé skepticky naladěné příspěvky. Ne nadarmo jsem ti poslední dobou začal dýchat na zátylek :-) a za tvé negativní příspěvky vkládám pozitivní.

Řekl bych, že jsi něco podobného jako Semangat, ale protože se neprojevuješ tak často a nejsi až tak agresivní jako ona, tak proti jsem tě odtud zatím ještě nevypakoval. Co ale zatím není, může v nanosekundě být, zrovna tak, jako se může převibrování do 5.D odehrát v nanosekundě.

Jistě jste slyšeli o změnách kolektivního vědomí na základě tzv. sté opice. Proto je třeba setrvávat zaostřen fokusem své pozornosti na vzestup této planety a jejích obyvatel do páté, pozitivně polarizované dimenze a na tvoření světa, ve kterém neexistují peníze, neboť si každý pomocí krystalizace svých mentálních představ zhmotňuje to, co ke svému životu a zábavě potřebuje.

Mnozí z váš kteří jste na těchto stránkách jste do tohoto světa přišli z důvodu abyste ukotvili do zdejšího kolektivního vědomí jiný, harmonický způsob smýšlení, čímž pomáháme planetě a jejím obyvatelům, tedy i lidstvu, vzestoupit do páté a vyšších dimenzí.

Nenechte se nikým a ničím zviklat ani odradit, neboť negativní bytosti používají všemožné rafinované způsoby jak váz odradit. Z toho důvodu z těchto stránek vyhazuji a vyhodím každého, kdo se pokouší vzestup sabotovat.

Nenechte si namluvit ani to, že zasahujeme do něčí svobodné vůle, neboť bytost v projevu planety si přeje přejít do páté a vyšších dimenzí i za cenu, že by měla být jen planetou zvířat. I lidé kteří zde jsou inkarnovali do tohoto časového období právě z toho důvodu, že si přejí přejít nazpět do jednoty a harmonie již taktéž. Mnozí si to akorát na své vědomé úrovni existence prozatím neuvědomují, neboť inkarnací do tohoto světa většinou každý zapomene kdo je, proč je zde a co je přáním jeho duše.

PS: Vy (my) jste tvůrci Nové Doby! Více je uvedeno ZDE.

Duše zlaté, čím více se budeme zabývat negativními ohlasy, tím více radosti naděláme temným entitám! Nehodlám jim dát nic ze své duše, tudíž čtu jen to co mě povzbudí a opačné prostě spláchnu do virtuální latrýny! Radím vám udělat totéž! Užívejte si každý den a svojí energi věnujte přípravě sebe sama na vzestup nás všech! I těch reptalů! Může nám jich být akorát líto, ale na druhou strant, oni si cestu negativity zvolili sami, tak že ať si po ní jdou třeba do ...! :-) My máme tu svou! No ne?? :-)

Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Nebojte, reptoše bolí Světlo jako "sviňa". Čím víc ho budeme vyzařovat a budeme jednotní, tím hůř pro ně. A čím víc Světla v sobě máte, tím víc jste proti nim imunní. Jak se jednou Světlo usídlí v jejich zapáchajících vodách plných klamu, mamu, iluzí a lží, tak už ho ven nedostanou  - je to taková Boží pračka :-)

Žeru, tohle je krásný obrázek - často si ho připomínám, vím, že už jsi ho sem jednou dával,  a škoda, že nemám barevnou tiskárnu - už by se natřásal v mém deníku (výkazu duchovní práce)...:-)

Přesně tak jak praví Livisipea a protože je světlo nejen bolí, ale i ničí, proto nejsou schopni se do 5 a vyšší dimenzí dostat.

Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni je uvedeno ZDE.

aj ja som reptoska uz stretol.. su genialni herci a podlizaci a ked sa im podari ku vam votriet potom vas pomaly rozkladaju a diskredituju.. su v tom naozajstni majstri... je to az neuveritelne.. nastastie ja som sa tymto clovekom v tej dobe nenechal rozhodit ani po dlhom case jeho posobenia v mojej blizkosti a jedneho dna to on uz neuniesol ze tie jeho chmaty so mnou nic nerobia a tak vybuchol a pekne sa ukazal v plnej krase... inak do vtedy sme boli par mesiacov kamarati aj ked som vedel o co mu ide. bola to velmi zaujimava skusenost

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Jaky je stav presidenta Ceske republiky, kde je a proc? JE?

                České nepokoje kvůli odstranění pravomocí churavějícího prezidenta ZemanaRob CameronBBC News, PrahaZveřejněnopřed 2 dnyhttps://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/525B/production/_121138012_zeman.jpg 320w,…Zobrazit další
před 6 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu REVOLÚCIA, KTORÁ VIE HRAVO UKONČIŤ KORONAVIRUSOVÚ PANDÉMIU ? uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Zdravý 16-ročný chlapec po druhej dávke Pfizeru zomrel uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nenechme si to líbit a ozvěme se! uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Protest v Terstu: My lidé vyhráváme uživatele Ina Obr.
"Krásny dôkaz zjednotenia toho že len spoločne môžeme dosiahnuť víťazstvo bez prejavov nenávisti.  "
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Terstu: My lidé vyhráváme uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Boj o záchranu svobodných voleb uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu MAĎARSKO: Vláda snižuje cenu energií pro domácnosti! uživatele Uno Universus
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Puč proti Zemanovi. uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Volný blok informací 2021-10-13 - Lubomir Volny uživatele Ina Obr
včera

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby