MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Stvořte si mentálně harmonizující zářič, kterým můžete harmonizovat, tedy i léčit ozdravovat a omlazovat cokoliv co jen chcete

Konečně jsem našel obrázek který vystihuje tvar zářiče vyzařujícího spirituální energii. Jen je třeba abyste všech 6 konců hranolů zakončily pyramidami a jejich křížení udělali tak, aby se těch 6 jednotlivých hranolů nespojovalo v jednom středu jako na plocho zkřížené klády. :-( Proto je třeba všechny hranoly pootočit o 45°, čili postavit je na hranu, nikoliv na plocho jak to na obrázku vyobrazeno. Tímto pootočením se docílí toho, že v bodě kde se všech 6 stejně dlouhých hranolů spojuje se vytvoří rovnoramenný kříž, jehož vrcholy (konce 6ti hranolů) jsou zakončeny pyramidami. Je to jakoby 6 krystalů které mají na obou svých koncích pyramidy s čtvercovou základnou, které jsou jedním koncem sesazeny tak, že tvoří 6ti paprskový kříž. Úzce související článek: * Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE. Mnohem více vyobrazení najdete např. v tomto videu. Z důvodu pochopení funkce tzv. posvátné geometrie, čili podstaty tvoření veškerých hmotných projevů existencí bude ale dobré když shlédnete všechna videa této série. Jsou pod názvem: Vzestup Země, nebo-li transformace do vyšší úrovně frekvencí, čili vzestup do vyšší úrovně vědomí a existencí.Stvořte si ve své představě z čirého krystalu výše popsaný kříž (dle obrázku vyobrazeného níže), kolem kterého se z jeho středu (nulového bodu) začne vytvářet energetické pole ve tvaru koule. Tuto energii pak mentálně nasměrujte na cokoliv co je třeba zharmonizovat. Jelikož naprosto vše, tedy nejen veškerá anorganická hmota, ale i organická hmota je stvořena z této duchovní harmonizující energie, proto ji lze směrovat a pomocí záměru naprogramovat tak, aby u-dělala to, co je zadaným záměrem uloženo v jejím programu. Fantazii se meze nekladou :-) a pouze limit vašich představ určuje hranice možností nejrůznějšího využití. Mám ověřeno, že takovýto mentálně stvořený zářič funguje zrovna tak jako by byl vyroben fyzicky. Energii vygenerovanou tímto zářičem nelze zneužít, neboť se jedná o harmonickou esenci stavebního materiálu Univerza (ve které naprosto vše existuje - plave), která má tak vysoké frekvence, že nelze přeprogramovat a použít pro nějaké nedobré účely. Úzce související články: * Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE. * Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE. * Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.


Uvědomte si, že naprosto vše, tedy i vejce a slepice byly nejdříve pouhá mentální představa, čili duchovní nehmotná energie vědomí (nebo-li živého tvořivého světla) které snížením frekvence (tzn. vibrace) zkrystalizovalo do hmotného projevu existence, podobně jako když okem neviditelná pára (která je zahřátá hodně nad 100 °C) snížením teploty, čili frekvence se stává nejdříve párou viditelnou, pak vodou a dalším snížením frekvence následně krystalizuje do pevného stavu v podobě krystalků ledu. Úzce související články: * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. * Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.


Každý vně projevený objekt má svůj osobní hologram, na kterém se zobrazuje hmota prostor a čas v něm plynoucí. Více podrobností v článku: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.

Takto vypadá hologram spirituální, nebo-li duchovní podstaty celého Univerza, obsahující harmonické frekvence, nebo-li energii obsahující pouze frekvence lásky.

Metatronova kostka v sobě obsahuje veškerou posvátnou geometrii tvořící různé tvarové zářiče.Metatronova kostka má 6 stěn (do jejichž středu míří 6 paprsků níže narýsovaného zářiče, který tvoří třírozměrnou realitu (čili šířku výšku a hloubku prostoru reality v projevu třetí dimenze) a 8 rohů, nebo-li vortexů (přitahující do sebe eneregii), do nichž míří 8 paprsků Markaby, která vytváří duchovní srdce, které pasuje do osmistěnu (který má 6 roků - vortexů a 8 stěn), což je geometrický útvar elementu vzduchu, nebo-li éteru. Úzce související článek najdete ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka sama ustálí na požadovaném textu)


Pyramidové zakončení těch 6ti hranolů pasují přesně do 6ti rohů, nebo-li vortexů osmistěnu, tvořícího duchovní srdce. V nákresu je zakončení pyramidovými vrcholky nakreslené trochu nepřesně, neboť čáry mají přesahy, ale pro ilustraci jak takový zářič vypadá Vám to snad postačí. Ty ramena nemusí být tak dlouhá, mohou být zhruba poloviční délky.


Každá jednotlivá Merkaba, nebo-li nosič osobního Vědomí je složena ze dvou opačně směrovaných rovnostranných čtyřstěnů, nebo-li ze dvou opačně směrovaných pyramid, které mají trojúhelníkové základny,


Ve středu, neboli nulovém bodě takovéhoto zářiče je tvořena tzv. černá/bílá díra
ve kterém je Merkaba fungující jako duchovní srdce, které (kromě umělé inteligence), má ve svém osobním středu každá jednotlivá vně projevená bytost, tedy např. i nerosty a rostliny. Duchovní srdce, nebo-li černé/bíle díry do sebe nasávají energii rozpadající se hmoty a tuto energii následně opět vyzařují ven, což znamená, že černá díra je zároveň i díra bílá a naopak. Tím se z každé černé/bílé díry (nebo-li z duchovního srdce) stává jak transformátor, tak generátor, který transformuje - mění energii hmoty v duchovní - spirituální energii, čili ve stavební materiál, ze kterého je záměrem a mentálními představami veškerá hmota tvořena. Funguje to tak, že záměrem a mentálními představami je spirituální energie formována do mentálních, čili nehmotných obrazů, které snížením frekvence opět krystalizují do hmotných, vně projevených projevů existencí. Úzce související články: * Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE. * Vesmírné Perpetum Mobile. Uvedeno ZDE.


Uprostřed hologramu každé bytosti je duchovní srdce, ve kterém je Merkaba, v jejímž středu je vyvážený stav energie Jang (která energii vysílá ven) a energie Jin (která
přijímá vyslanou energii nazpět. Vůle je odstředivá - projekční energie Jang a přání je dostředivá - gravitační energie Jin. Čím větší je intencita vůle a přání a čím více jsou tyto energie vyváženy, čili čím více jsou stejné intenzity, tím dříve se záměr, čili zadaný úkol uskuteční.Sérii všech těchto videí pod názvem: Transfiguration bude též dobré shlédnout úplně celou.

Další úzce související články a videa:
* Tajemství Tvoření Své Reality Uvedeno ZDE.
* Jak a čím si začít tvořit Ráj na zemi a v životě. Uvedeno ZDE.
* Podstata veškerého tvoření a existencí. Uvedeno ZDE.
* Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Uvedeno ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* Jak si stvořit Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
.

Zobrazení: 1243

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.


* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

Do tohoto článku jsem ještě přidal mnoho důležitých doplňujících informací a obrázků.

Takovýto výše uvedený, 6ti ramenný, mentálně stvořený zářič, stvořený např. z Jantaru (což je nerost zlaté barvy, viz. obrázky) si můžete vložit do svého osobního duchovního srdce, čili do svého světelného osmistěnu, který máte ve své hrudi (viz přiložený obrázek duchovního srdce) a to tak, že střed, nebo-li nulový bod zářiče vycentrujete se středem, nebo-li nulový bodem svého duchovního srdce. Následně si začněte představovat, že Vaše duchovní srdce i ten vámi stvořený zářič začíná navenek do světa vysílat duchovní harmonizující světlo a uznejte za svou osobní pravdu, že to je již od nyní napořád. Tím se z Vás stane zářič duchovní podstaty, který harmonizuje vše na co jen pomyslí, co dělá a všechny a všechny kde se ocitá. Nedělejte z toho žádnou vědu, jen jednoduše pořádejte své vyšší, světelné Já aby to tak udělalo a následně přijměte za svou osobní pravdu, že se to již uskutečnilo.


Uvědomte si již konečně, že naprosto vše co existuje bylo nejdříve pouhou latentní ideou - 8má čakra, která byla směrována záměrem - 7má čakra (vůle - projekce Jang - mužský princip), která byla vytvářena představou - 6tá čakra, která byla formována vibrací (např. nahlas proneseným slovem) - 5tá čakra, která byla stmelena emocí (pokud možno co nejvíce harmonickou) - 4tá čakra, která pomocí emoce (přání - gravitace Jin - ženský princip) zkrystalizovala do hmotného - 5ti smysly uchopitelného projevu existence.

Takéž si uvědomte, že jste/jsme především Vědomí, nebo-li jiskry kosmického VŠE-Vědomí, což znamená, že pokud se přestaneme vymazovat do nějakého specifického jsem to či ono (což v nás vytváří limity možností a schopností) a začneme se ztotožňovat s vědomím Absolutna, tak můžeme začít mít schopnosti jako tzv. na nebe vzatí mistři, kteří díky tomu, že si začali uvědomovat svou světelnou, čili energetickou podstatu a s tím spojené možnosti a dovednosti tak začali být schopni dělat všemožné "zázraky" a zdánlivé nemožnosti.

Úzce související články:
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.
* Síla myšlenky aneb jak správně manifestovat Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tomáš Peterka uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Zdena Živa - SRDCE VYŠEHRADU PO 80 LETECH - Druidi.cz uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 19.5.2018 Info

Simsalabim a - je tu stredovek. Alebo - že by to bol novovek? :). Záleží z akých uhlov sa nový vek pozeráme. Je ešte stále u mnohých ľudí v zábehu. Čo v realite života znamená menej, či viac výraznú nedôveru voči kvalite, spoľahlivosti, funkčnosti a…Zobrazit další
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle se začíná dít díky kolapsu lineárního běhu času, z důvodu, že přecházíme do nekonečného tady a teď, ve kterém se fokusem pozornosti můžeme naladit na kterýkoliv…"
pátek
Radkapra je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
čtvrtek
Uživatel Anka-veva odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"S tým časom sa to fakt deje,proste nefunguje ako doposiaľ.Ale dejú sa mi aj iné veci asi posledný mesiac.Chyby v matrixe,ak ste videli film,tak tam to bolo,že dvakrát šla tá istá mačka a sa…"
16.5.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 16.5.2018 Info

..... Jedna light rada pre všetkých, ktorí čistým zámerom srdca pomáhajú svojou prácou, svojím tvorením celému ľudskému spoločenstvu a tým i Zemi. V prípade, že Vašu prácu ktokoľvek a akýmkoľvek spôsobom dehonestuje /zosmiešňuje, bagatelizuje,…Zobrazit další
16.5.
Uživatelé bilyandel a Joycee jsou nyní přátelé.
16.5.
Uživatel Orst sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
15.5.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 15.5.2018 Info

Modelovanie /premodelovávanie/ reality spôsobom, akým myslíme, aké myšlienky a s myšlienkami spojené emócie premietame do nami tvoreného života. Skloňovanie duše vo všetkých pádoch. To je podstata všetkého čo sa už deje a bude diať. Je to jednoducho…Zobrazit další
15.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Probíhá proces obrovské přeměny, vedoucí do vyšší úrovně existence, manifestace zrychleným časem. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Huge Upgrade in…"
15.5.
Uživatel Král Králů uvádí jako oblíbený příspěvek blogu POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 16. – 18. TÝŽDEŇ 2018 uživatele Orst
15.5.
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 16. – 18. TÝŽDEŇ 2018

Malo pravdou stať sa, pravdou prišlo, svetlo nové na Zem.Nastal…Zobrazit další
14.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Záhadný cestovatel v čase z roku 2036 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 5 zajímavých a znepokojivých ,,důkazů“ o cestování v čase. Opravdu lze cestovat časem, nebo jsou lidé, kteří tvrdí, že to umí, obyčejní pomatenci? Uvedeno ZDE."
14.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zmeny na fyzickom tele uživatele Dustin.
"To je velice individuální. Já osobně mám již několik let, vždy k ránu, když se probouzím, takové škubnutí těla, jako kdybych dostával elektrošoky. Není to ale…"
13.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Volná energie živě v akci! Bere to dech, protože se přepisuje věda uživatele Zlaté Živé Světlo.
"No a teď bych rád, abyste se na této stránce už vyjadřovali jen k tématu, čili k tomu, co souvisí s volnou energií, jinak budu nucen začít mazat vše, co s tímto…"
13.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Volná energie živě v akci! Bere to dech, protože se přepisuje věda uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Maximei i všichni ostatní, na úvodní stránce, čili tady: http://inner-light.ning.com/ je uvedeno mimo jiného i toto:SVÉ VLASTNÍ STRÁNKY SI MŮŽETE ADMINOVAT-SPRAVOVAT SAMIDiskuze,…"
13.5.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 13.5.2018

LIEČIVÉ PARAMETRE NOVÝCH ROZMEROV. Nevieme čo všetko sa dá a či to všetko čo sa dá je možné zrealizovať spôsobom pre každého viditeľným. Čo je dôvodom, prečo nevieme, je neustále prebiehajúci vývoj. Čo k nemu neodmysliteľne patrí je energia, ktorá…Zobrazit další
13.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak otevřít a aktivovat vaše třetí oko - Teal Scott uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Secret To A Healthy Body & Mind - Distilled Water ✅ (Radio Show) - Here."
13.5.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby