* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Stvořte si mentálně harmonizující zářič, kterým můžete harmonizovat, tedy i léčit ozdravovat a omlazovat cokoliv co jen chcete

Konečně jsem našel obrázek který vystihuje tvar zářiče vyzařujícího spirituální energii. Jen je třeba abyste všech 6 konců hranolů zakončily pyramidami a jejich křížení udělali tak, aby se těch 6 jednotlivých hranolů nespojovalo v jednom středu jako na plocho zkřížené klády. :-( Proto je třeba všechny hranoly pootočit o 45°, čili postavit je na hranu, nikoliv na plocho jak to na obrázku vyobrazeno. Tímto pootočením se docílí toho, že v bodě kde se všech 6 stejně dlouhých hranolů spojuje se vytvoří rovnoramenný kříž, jehož vrcholy (konce 6ti hranolů) jsou zakončeny pyramidami. Je to jakoby 6 krystalů které mají na obou svých koncích pyramidy s čtvercovou základnou, které jsou jedním koncem sesazeny tak, že tvoří 6ti paprskový kříž. Úzce související článek: * Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE. Mnohem více vyobrazení najdete např. v tomto videu. Z důvodu pochopení funkce tzv. posvátné geometrie, čili podstaty tvoření veškerých hmotných projevů existencí bude ale dobré když shlédnete všechna videa této série. Jsou pod názvem: Vzestup Země, nebo-li transformace do vyšší úrovně frekvencí, čili vzestup do vyšší úrovně vědomí a existencí.Stvořte si ve své představě z čirého krystalu výše popsaný kříž (dle obrázku vyobrazeného níže), kolem kterého se z jeho středu (nulového bodu) začne vytvářet energetické pole ve tvaru koule. Tuto energii pak mentálně nasměrujte na cokoliv co je třeba zharmonizovat. Jelikož naprosto vše, tedy nejen veškerá anorganická hmota, ale i organická hmota je stvořena z této duchovní harmonizující energie, proto ji lze směrovat a pomocí záměru naprogramovat tak, aby u-dělala to, co je zadaným záměrem uloženo v jejím programu. Fantazii se meze nekladou :-) a pouze limit vašich představ určuje hranice možností nejrůznějšího využití. Mám ověřeno, že takovýto mentálně stvořený zářič funguje zrovna tak jako by byl vyroben fyzicky. Energii vygenerovanou tímto zářičem nelze zneužít, neboť se jedná o harmonickou esenci stavebního materiálu Univerza (ve které naprosto vše existuje - plave), která má tak vysoké frekvence, že nelze přeprogramovat a použít pro nějaké nedobré účely. Úzce související články: * Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE. * Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE. * Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.


Uvědomte si, že naprosto vše, tedy i vejce a slepice byly nejdříve pouhá mentální představa, čili duchovní nehmotná energie vědomí (nebo-li živého tvořivého světla) které snížením frekvence (tzn. vibrace) zkrystalizovalo do hmotného projevu existence, podobně jako když okem neviditelná pára (která je zahřátá hodně nad 100 °C) snížením teploty, čili frekvence se stává nejdříve párou viditelnou, pak vodou a dalším snížením frekvence následně krystalizuje do pevného stavu v podobě krystalků ledu. Úzce související články: * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. * Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.


Každý vně projevený objekt má svůj osobní hologram, na kterém se zobrazuje hmota prostor a čas v něm plynoucí. Více podrobností v článku: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.

Takto vypadá hologram spirituální, nebo-li duchovní podstaty celého Univerza, obsahující harmonické frekvence, nebo-li energii obsahující pouze frekvence lásky.

Metatronova kostka v sobě obsahuje veškerou posvátnou geometrii tvořící různé tvarové zářiče.Metatronova kostka má 6 stěn (do jejichž středu míří 6 paprsků níže narýsovaného zářiče, který tvoří třírozměrnou realitu (čili šířku výšku a hloubku prostoru reality v projevu třetí dimenze) a 8 rohů, nebo-li vortexů (přitahující do sebe eneregii), do nichž míří 8 paprsků Markaby, která vytváří duchovní srdce, které pasuje do osmistěnu (který má 6 roků - vortexů a 8 stěn), což je geometrický útvar elementu vzduchu, nebo-li éteru. Úzce související článek najdete ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka sama ustálí na požadovaném textu)


Pyramidové zakončení těch 6ti hranolů pasují přesně do 6ti rohů, nebo-li vortexů osmistěnu, tvořícího duchovní srdce. V nákresu je zakončení pyramidovými vrcholky nakreslené trochu nepřesně, neboť čáry mají přesahy, ale pro ilustraci jak takový zářič vypadá Vám to snad postačí. Ty ramena nemusí být tak dlouhá, mohou být zhruba poloviční délky.


Každá jednotlivá Merkaba, nebo-li nosič osobního Vědomí je složena ze dvou opačně směrovaných rovnostranných čtyřstěnů, nebo-li ze dvou opačně směrovaných pyramid, které mají trojúhelníkové základny,


Ve středu, neboli nulovém bodě takovéhoto zářiče je tvořena tzv. černá/bílá díra
ve kterém je Merkaba fungující jako duchovní srdce, které (kromě umělé inteligence), má ve svém osobním středu každá jednotlivá vně projevená bytost, tedy např. i nerosty a rostliny. Duchovní srdce, nebo-li černé/bíle díry do sebe nasávají energii rozpadající se hmoty a tuto energii následně opět vyzařují ven, což znamená, že černá díra je zároveň i díra bílá a naopak. Tím se z každé černé/bílé díry (nebo-li z duchovního srdce) stává jak transformátor, tak generátor, který transformuje - mění energii hmoty v duchovní - spirituální energii, čili ve stavební materiál, ze kterého je záměrem a mentálními představami veškerá hmota tvořena. Funguje to tak, že záměrem a mentálními představami je spirituální energie formována do mentálních, čili nehmotných obrazů, které snížením frekvence opět krystalizují do hmotných, vně projevených projevů existencí. Úzce související články: * Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE. * Vesmírné Perpetum Mobile. Uvedeno ZDE.


Uprostřed hologramu každé bytosti je duchovní srdce, ve kterém je Merkaba, v jejímž středu je vyvážený stav energie Jang (která energii vysílá ven) a energie Jin (která
přijímá vyslanou energii nazpět. Vůle je odstředivá - projekční energie Jang a přání je dostředivá - gravitační energie Jin. Čím větší je intencita vůle a přání a čím více jsou tyto energie vyváženy, čili čím více jsou stejné intenzity, tím dříve se záměr, čili zadaný úkol uskuteční.Sérii všech těchto videí pod názvem: Transfiguration bude též dobré shlédnout úplně celou.

Další úzce související články a videa:
* Tajemství Tvoření Své Reality Uvedeno ZDE.
* Jak a čím si začít tvořit Ráj na zemi a v životě. Uvedeno ZDE.
* Podstata veškerého tvoření a existencí. Uvedeno ZDE.
* Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Uvedeno ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* Jak si stvořit Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
.

Zobrazení: 1574

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.


* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

Do tohoto článku jsem ještě přidal mnoho důležitých doplňujících informací a obrázků.

Takovýto výše uvedený, 6ti ramenný, mentálně stvořený zářič, stvořený např. z Jantaru (což je nerost zlaté barvy, viz. obrázky) si můžete vložit do svého osobního duchovního srdce, čili do svého světelného osmistěnu, který máte ve své hrudi (viz přiložený obrázek duchovního srdce) a to tak, že střed, nebo-li nulový bod zářiče vycentrujete se středem, nebo-li nulový bodem svého duchovního srdce. Následně si začněte představovat, že Vaše duchovní srdce i ten vámi stvořený zářič začíná navenek do světa vysílat duchovní harmonizující světlo a uznejte za svou osobní pravdu, že to je již od nyní napořád. Tím se z Vás stane zářič duchovní podstaty, který harmonizuje vše na co jen pomyslí, co dělá a všechny a všechny kde se ocitá. Nedělejte z toho žádnou vědu, jen jednoduše pořádejte své vyšší, světelné Já aby to tak udělalo a následně přijměte za svou osobní pravdu, že se to již uskutečnilo.


Uvědomte si již konečně, že naprosto vše co existuje bylo nejdříve pouhou latentní ideou - 8má čakra, která byla směrována záměrem - 7má čakra (vůle - projekce Jang - mužský princip), která byla vytvářena představou - 6tá čakra, která byla formována vibrací (např. nahlas proneseným slovem) - 5tá čakra, která byla stmelena emocí (pokud možno co nejvíce harmonickou) - 4tá čakra, která pomocí emoce (přání - gravitace Jin - ženský princip) zkrystalizovala do hmotného - 5ti smysly uchopitelného projevu existence.

Takéž si uvědomte, že jste/jsme především Vědomí, nebo-li jiskry kosmického VŠE-Vědomí, což znamená, že pokud se přestaneme vymazovat do nějakého specifického jsem to či ono (což v nás vytváří limity možností a schopností) a začneme se ztotožňovat s vědomím Absolutna, tak můžeme začít mít schopnosti jako tzv. na nebe vzatí mistři, kteří díky tomu, že si začali uvědomovat svou světelnou, čili energetickou podstatu a s tím spojené možnosti a dovednosti tak začali být schopni dělat všemožné "zázraky" a zdánlivé nemožnosti.

Úzce související články:
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.
* Síla myšlenky aneb jak správně manifestovat Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby