* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Síla myšlenek, aneb jak se zcela odpoutat od starého prohnilého světa a přeladit se na jiný, krásný svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že zrovna tak jako v jedné a té samé televizi existuje mnoho nejrůznějších programů (čili "světů" a jejich realit), které se vzájemně nesmíchají, z důvodu, že každý funguje na jiné frekvenci, tak zrovna tak v jednom a tom samém prostoru existuje mnoho jiných, paralelních světů a jejich realit, které nejsou viditelné, neboť lidské vědomí na ně zatím není svými osobními frekvencemi naladěno. Úzce související články: * Vědci dokázali existenci paralelních světů + z čeho jsou jednotlivé světy tvořeny a jakým způsobem Uvedeno ZDE. * JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE. Úzce související video: * Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! Uvedeno ZDE. (To samé video je též pod názvem: * Vědomí řídí Vesmír - CZ titulky Uvedeno ZDE.)


Též je třeba si uvědomit, že každý jednotlivý svět a jeho reality je ve své podstatě jen holografická projekce tvořená myšlenkovými
pochody a mentálními představami, takže v každém jednotlivém světě existuje vždy přesně a pouze jen to, co si v něm bytosti svým chováním, jednáním, smýšlením a představami vytváří. Jednotlivé myšlenky, z nichž se následně rodí představy, vytváří kolektivní vědomí, které funguje podobně jako program v centrálním počítači (ke kterému mají přístup všechny bytosti žijící v jednom a tom samém světě) a co si bytosti do tohoto programu zadaly a zadávají, to z něj taky vypadává, neboť na osobní obrazovce se nikomu nemůže zobrazit něco co v programu společného - kolektivního počítače obsaženo není. Úzce související článek: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.


Takže pokud jsou do programu centrálního počítače zadány všemožné nepříjemnosti, strachy a hrůzy a pokud se na tyto programy svým záměrem či fokusem vaší pozornosti napojíte, tak se vám začnou na VAŠÍ obrazovce vašeho osobního monitoru (čili ve vaší OSOBNÍ realitě) nepříjemné a hrůzné události zobrazovat, neboť jste se na ten program VY, svým záměrem a fokusem své pozornosti sami n
aladili. To znamená, že všichni ti kteří se na nepříjemné, depresivní či dokonce hrůzné programy nenalaďují, těm se na jejich osobním monitoru, čili v jejich osobní realitě zobrazuje přesně to, na co se svým záměrem naladili a tedy i propojili. Z toho jasně vyplývá, že je třeba se svým záměrem zaměřovat jen na to co je příjemné, krásné, radostné a povznášející a s tím ostatním se emocionálně nijak neztotožňovat, neboť emoce tvoří gravitační pole, které k vám přitahují to s čím se svými emocemi ztotožňujete. Více o vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí najdete v článku: elektro-magnet Uvedeno ZDE.


Proto je třeba své osobní vědomí naladit pokud možno jen na to co je příjemné krásné a povznášející, neboť na co se kdo naladí a s čím se svými emocemi ztotožní, to také ve své osobní realitě prožívá.
Pro zdejší pozemské bytosti krásné harmonické světy a jejich reality, které jsou v projevu páté dimenze (čili zcela odlišné světy než je tento) prozatím existovaly pouze ve fantaziích těch bytostí, které touží po novém, lepším světě než je tento. Takovýmito mentálními představami si bytosti začínají tvořit zcela JINÉ - nové, ovšem harmonické světy, které, z důvodu, že jsou harmonické, jsou již v projevu vyšší, čili páté dimenze. Jedná se o jiné NOVĚ stvořené světy v projevu páté dimenze, který doposud ještě neexistovaly, které se stávají paralelními světy ostatních světů v projevu 5.D, které byly jinými bytostmi v jiných dobách již stvořeny. Berte na vědomí, že existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, čili je jich ne-skutečně mnógo, :-) takže stačí si z nich svým záměrem a fokusem své pozornosti jen vybrat. Úzce související článek: * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.


Díky tomu, že se frekvence tohoto světa stále více zvyšují, dozrál konečně čas na to, že si pozemské bytosti toužící po lepším světě (včetně bytosti v projevu planety Země) začínají své fantazie o krásném světě postupně přenášet na jinou, novou, svými mentálními představami nově tvořenou nosnou světelnou holografickou mřížku, na které se zobrazují jednotlivé mentální obrazy, jejichž sled vytváří nějaké události. Funguje to na stejném principu jako když se na nosnou vlnu televizního signálu namoduluje, čili nahraje zvuk a jednotlivé po sobě jsoucí obrázky, jejichž sled vytváří události tvořící zdání plynoucího času. Tato nově tvořená nosná světelná mřížka která je v úrovni 5.D je na mnohem vyšší frekvenci než je nosná světelná mřížka tohoto světa, nebo-li prostoro-času, který je zatím pouze v projevu 3.D (prostor)/4. D (čas). Úzce související článek: * Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


Na nové světelné holografické mřížce která je v úrovni 5.D si bytosti toužící po novém lepším světě tvoří a zobrazují zcela odlišné, nové světy, které jsou díky ušlechtilým přáním a představám ve vyšší frekvenci, tzn. ve vyšším projevu existence, takže existují v páté či ještě vyšších dimenzích. Bytosti toužící po harmonickém světě si do těchto svých nových, jimi stvořených harmonických světů (které si svými mentálními představami tvoří), z tohoto světa kopírují a do toho svého nového světa přenáší pouze t
o co je příjemné, krásné a povznášející, čili jen to co je harmonické a co si přejí ve svém novém osobním světě mít a prožívat. Úzce související článek: * Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.


Tím, že se bytosti na tyto vyšší, harmonické frekvence zaměří, tím se do těchto světů stále více přesouvají nejen mentálně, ale postupně i fyzicky, až nakonec dojde k tomu, že z tohoto zdejšího disharmonického světa, který je v projevu 3./4.D zcela a nadobro zmizí. Je to něco podobného jako když přepnutím kanálů, čili přeladěním frekvence na TV se dostáváte z jednoho programu a děje (světa a jeho realit) do jiného, paralelně probíhajícího děje (světa a jeho realit), přičemž když se ladícím kanálem přeladíte zpět na původní, předešlou, stanici, tak se opět ocitnete v původním světě a jeho realitách. Úzce související články: * Tak, jako se ze staré, umírající buňky rodí buňka nová, zrovna tak se ze staré, rozpadající se Země rodí a odděluje nová, zdravá, krásná, Země. Už jste si vybrali na které z nich si přejete být? Uvedeno ZDE. * Nové DNA – Dr. Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy + Symptómy zmeny DNA Uvedeno ZDE. Úzce související video: * 20. Hologram a jeho význam – YouTube Uvedeno ZDE.


Čím více a déle bude bytost schopna se zaměřit na vyšší frekvence, tzn. na to co je krásné radostné a povznášející, čili na světy v projevu vyšších frekvencí, (nebo-li na jinou stanici než je tento zkorumpovaný disharmonický svět), tím více se bytost začne od tohoto disharmonického světa odpoutávat a tím více začne fungovat v tom světě na který se svým záměrem zaměří a přeladí. Současně bude i o to méně
ovlivňována událostmi tohoto světa a začne se postupně přesouvat do toho světa na který se ladí až nakonec dojde k tomu, že se zcela přeladí a naladí se na nový svět a jeho frekvence. Přelaďováním osobních frekvencí na jiný svět, čili na frekvence toho jiného světa dojde nakonec k tomu, že bytost z tohoto světa nadobro zmizne, neboť se svým vědomím ukotví v tom světě na který se zaměřila. Funguje to na stejném principu jako když přepnete TV na jinou stanici a na ní již zůstanete naladěni tak dlouho, jak je vám jen libo. Úzce související článek: * Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.


Z toho všeho jasně vyplývá,
že pokud chcete opustit tento disharmonický svět a chcete se dostat do nějakého harmonického světa v projevu 5.D, tak vám nezbývá nic jiného, než přestat čučet na bednu, sledovat všemožné jiné zdroje negativních zpráv, filmů a událostí, neboť ty vás udržují v zajetí tohoto světa (jelikož s čím je kdo svými smýšlením spřežen, s tím je taky spoután) a nepustí vás to jinam do té doby, dokud své osobní vědomí nezaměříte na to co si doopravdy přejete a dokud fokus své pozornosti neodpoutáte od toho co si nepřejete. Takže být vámi, tak tu hypnotizující bednu obrazně řečeno vyhodím z okna a začnu sledovat je to co je příjemné, radostné a povznášející, neboť na cokoliv na co zaměříte svou pozornost, obzvláště pokud je to podpořené vašimi emocemi, vás směřuje na cíl na který jste se svým osobním vědomím zaměřili. Je to z toho důvodu, že fokus pozornosti funguje podobně jako např. navigační zařízení v autě směrující šoféra na vytčený cíl, neboť to je zadáno v jeho programu. Úzce související článek: co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu ZDE.


Pokud se od sledování násilí a negativních zpráv neodpoutáte a zůstanete nadále naladěni na negativní filmy, zprávy a události tak se nedivte, že nebudete schopni začít chytat "stanice" na kterých jsou příjemné krásné, zábavné a povznášející programy. Jedině když jste dobrotiví, což vám vaše vnitřní osobní frekvence zvyšuje a pokud jste fokusem své pozornosti naladěni na všeobecné dobro pro všechny zúčastněné, tak jedině v takovém případě jste schopni se na vyšší světy nejen naladit a začít je prožívat, ale postupně se do nich i přemístit a to nejen mentálně, ale postupně i fyzicky. Takže jak si kdo svým smýšlením, chováním, jednáním a fokusem své osobní pozornosti "ustele", takové to také bude mít, neboť na co kdo myslí, to nejen tvoří a podporuje udržet se v existenci, ale následně i prožívá to co svými mentálními pochody vytváří! Úzce související články: * Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE. * Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE. * Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.


Jak říká Kryon, vše je jen pouhá fyzika, ovšem kvantová, čili fyzila vyššího řádu. Úzce související článek: * Kryon - „Fyzika vědomí – odhalená budoucnost“ Uvedeno ZDE.


* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.


Bylo by též dobré poslechnout si tato videa: * 22. Síla myšlenky Uvedeno ZDE. * 23. Jak správně manifestovat Uvedeno ZDE. Ostatní videa této série obsahující 32 videí naleznete v článku s názvem: THOVT projekt lidstvo (kniha i videa) Uvedeno ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Uhlík 6-6-6 končí Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Procházíme do vyšší úrovně vědomí a existencí a nepovedení zloduši, kteří se nechtějí napravit, konečně postupně odpadávají! Současně se i hroutí celý ovládací systém, kterým jsme byli ovládáni a zotročováni. Takže jásejte, zpívejte a tančete. :-)Že by nás ty 3 dny temnoty teprve čekaly? Tak šup, už ať jsme tam a skrz, na druhé straně. :-)Tři dny temnoty nastanou až vlétneme do tétou červí ďury, :-) ale ničeho ne sebojte, neboť na konci tunelu je světlo!


* The Warnings Decoded from the Summer 2013 Crop Circles** Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty - ZDE.
* Co se stane, když vzestoupím? A co když ne? Studie o vzestupu do páté dimenze. Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.
* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vynikající videa doplňující to co je uvedeno ve shora uvedeném článku:
* 9 O kosmu, UFO, fyzice a templářských rytířích - NASSIM HARAMEIN (přednáška 1/2) CZ titulky Uvedeno ZDE.


* O kosmu, UFO, fyzice a templářských rytířích - NASSIM HARAMEIN (přednáška 2/2) CZ titulky Uvedeno ZDE.* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.


Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe. PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY! Uvedeno ZDE.


Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem Probuďte se prosím ...

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!


* FRACTALS-CHASE ON HIDDEN DIMENSION video (with CZ subtitles) video ZDE.


* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.


* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


Každý nulový bod (tedy i váš osobní nulový bod) je středem osobního vesmíru a vstupem do hyperprostoru spojujícího vše se vším do jednoho společného nyní.


* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.


* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.


* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 6562

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Úzce související články a videa:
* Nové DNA – Dr. Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy + Symptómy zmeny DNA Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.
* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE.
* Fantomový efekt DNA aneb lidská DNA a její vliv na nás Uvedeno ZDE.
* Transmutace - Přerod ze 7mi na 12 čaker (vláken DNA). Uvedeno ZDE.
* 12 vláken DNA Uvedeno ZDE.
* DNA aktivace a rok 2012 Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Světelná mřížka a aktivace světelného těla - merkaby Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.

Vstoupili jste do světa, kde opravdu musíte chápat, co to znamená pro světlo odrážet „světlo“.
Pokud jste těmi, kteří „koupili“ myšlenku, že světlo a temnota musí být stejnoměrné, aby bylo skutečně možné se naučit lekce světla a rovnováhy, potom vás musím nyní poprosit, abyste to okamžitě z vašeho vědomí vymazali.
Volba, kterou jste učinili, vám s touto příležitostí nabízí i šanci žít svůj život a odrážet světlo. Tím, že to budete konat, přitahujete do své fyzické reality každý aspekt světla, který ve vás existuje, a zažíváte to jako odraz zpět k sobě.
Toto může být výzvou pro mnoho vašich systémů víry, zvláště když je tolik lidí, kteří vám vyprávějí, že pokud nezažijete temnotu, nemůžete pokračovat v růstu.
Já vám říkám, toto je blbost!
Toto je pryč. Budu to opakovat stále dokola, pokud to musí být.
Celý článek: Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče. Uvedeno ZDE.

* VYKROČIT KE SVĚTLU znamená, PŘEJÍT PŘES MOST STRACHU, přestat se bát a vzít zodpovědnost do svých rukou Uvedeno ZDE.
* Informace o dělení této planety na 2 najdete ve videu: 20. Hologram a jeho význam Uvedeno ZDE.
* Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.

Všem doporučuji poslechnout si celé video s názvem: Petr Chobot - Čakra v hrudi, stav duše Uvedeno ZDE. (Čakra v hrudi je osobní nulový bod spojující vše se vším do jednoho tady a teď.) Úzce související video: * Petr Chobot - Šamanské naplnění se světlem Uvedeno ZDE. Úzce související článek: * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.
Další úzce související články: * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE. * Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.

* 7 způsobů jak aktivovat léčivé pole srdce, nejmocnější léčivou sílu. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 7 Ways to Trigger the Heart Field, The Most Powerful Healing Force There Is Here.
* Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) Uvedeno ZDE.

Úzce související články:
Síla myšlenky aneb jak správně manifestovat Uvedeno ZDE.
* Střežte svou mysl i své myšlenky, neboť co dnes odešleme jako myšlenku, bude zítra naše realita Uvedeno ZDE.
* Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.
* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Síla myšlenek, aneb jak se zcela odpoutat od starého prohnilého světa a přeladit se na jiný, krásný svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.
* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý. Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.

* Video: Bashar Ilumináti a paralelní verze planety Země [CZ tit] -  Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Orst

Posolstvo z 25.5.2020

Nastal nový svet. Svetlo prináša nové šťastie.Pravdou sa nastavila Zem.Pravdou svet v novej pravde žiari.Stalo sa tak,…Zobrazit další
před 53 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
před 4 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
před 4 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form - Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Rostliny jsou nejen živé, ale i…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Rostliny jsou nejen živé, ale i pěkně zní. Není proto divu, že pobyt v přírodě mezi vegetací nejen uklidňuje a povznáší na duši, ale i léčí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Jak se stát přáteli a…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 22.5.2020

Pripravme sa na časy, ktoré rezonujú s živou energiou. Neumelou - skutočnou.Nalaďujeme sa na tóny KVETU ŽIVOTA. To sa deje. To je tým čo zažívame - s čím sa zžívame - čo cítime - čo svojím spôsobom vnímame. Sú to skúsenosti na vlastných…Zobrazit další
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velice zajímavé a poučné video: CO JE VIRUS A CO NENÍ - jak je to doopravdy? ZDE.Vynikající následující video si ve vlastním zájmu též co nejdříve…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Podobně jako rostliny nemohou prospívat bez CO2, daří se stejně lidem bez kyslíku. Podle Warburgova efektu vede nedostatek kyslíku k překyselení, které transformuje organismus na optimální…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Soňa Peková: Nový koronavirus považuju za uměle vytvořený - ZDE. - - - * Coronavirus a souvislost s 5G sítí video ZDE. * Záhadná nemoc na školách. Nebezpečí WiFi a 5G…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Všechny nejděsivější epidemie v Kongu, na Filipínách a v Afghánistánu jsou spojeny s Gatesovými vakcínami. Do roku 2018 byly ¾ případů obrny ve světě z Gatesových…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"NIZOZEMSKO – pobřeží nizozemskaProstě obyčejný den na západním pobřeží Nizozemska. Všichni ptáci stojící na stromech v parku města, všichni padnou na zem a…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Podobně jako rostliny nemohou prospívat bez CO2, daří se stejně lidem bez kyslíku. Podle Warburgova efektu vede nedostatek kyslíku k překyselení, které transformuje organismus na optimální…"
středa
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat!

Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření…Zobrazit další
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Operace Bouře, probíhající celosvětově, již dorazila i do států bývalého East bloku. Slovákům se povedlo rozbít obrovskou síť politiků, mafiánů, zkorumpovaných soudců…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI

Z důvodu pochopení souvislostí je prvé řadě třeba si poslechnout celé video: Boj o planétu Zem a plán na jej záchranu od chazarskej satanistickej mafii Video s cz titulky…Zobrazit další
středa
Pedrogoso je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby