* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

To, že kamna zvaná Rocket mass heater mají až 5x nižší spotřebu dřeva a mnohem vyšší výhřevnost, je z důvodu, že v nich probíhá téměř dokonalé spalování a že skoro všechno teplo nevylétne ven komínek, jako je tomu u běžných kamen, ale je absorbováno do akumulátoru tepla. Z důvodu, že převážná část kouřovodu (jehož optimální délka zasypané části je do 6ti metrů) je vedena pod např. lavicí či lůžkem, a že kouřovod je obsypán teplo akumulujícím materiálem (kameny a pískem nebo hlínou s pískem) o celkové hmotnosti zhruba 2 tuny, proto takováto kamna vyzařují teplo ještě 24 - 48 hodin po ukončení topení. Pro mnohem lepší spalování a tudíž i mnohem vyšší účinnost je též důležité, že se nepřikládá zepředu, jako je to u běžných kamen, ale že se přikládá zeshora, přes zvláštní, samospádovou šachtičku. Související video s obrázky, ovšem jen v angličtině: * What is a rocket mass heater? Here.


Výborné spalování (čili provoz téměř úplně bez kouře a popelu) umožňuje tvar prostoru pro přikládání, spalování a krátké vertikální odkouření (které je těsně za spalovacím prostorem), vytvářející společně tvar "J", a průduch (dvířky uzavíratelný) pro nasávání vzduchu (kyslíku), který je pod spalovací komoru, sahající až trochu za ní. (To jsou ty díry ve čtyřech řadách.) Ze zhruba metrového vertikálního komínku, nad kterým má být mezera asi 3.75 - 6 cm (záleží na průměru rour kouřovodu) pak odkouření pokračuje dolu, směrem k podlaze, takže je ve tvaru "Z", ale s kolmou vertikální nožičkou u Z.:-) Tento tvar, a velikost mezery nad tím krátkým komínkem, vytváří sací podtlak, který dokonalé spalování podporuje. Ten komínek (těsně za spalovacím prostorem), je nejlépe udělat ze dvou rour, mezi které se dává  materiál, který absorbuje a udržuje teplo. Tohle se dělá z toho důvodu, že čím více je tento krátký vertikální kouřovod horký, tím více umožňuje správné proudění odkouření. Související video: * rocket stove mass heater workshop how to tutorial - ZDE.


Ještě lepšího spalování může být docíleno tím, že nasávaný vzduch je předehřátý, např. ohněm vyhřívaným plechem, přes který nasávaný vzduch proudí pod a až za spalovací prostor tak, aby to z plamenů ohně vytvářelo vortex, neboli rotující tornádo.
Jakým způsobem je možno ten vertex vytvořit odhaluje kupř. video: Best ROCKET STOVE DIY Vyobrazení ZDE. (Je to to postranní sání vzduchu, vedoucí do vertikálního komínku, ze silnostěnné roury, do které jsou otvory navrtány šikmo.) Při stavbě klasických kamen zvaných Rocket mass heater, těch se sudem přes ten krátký komínek, to boční sání (vedoucí do krátkého kouřovodu) není potřeba dělat, neboť pokud se přes ten krátký vnitřní kouřovod dá plechový sud, tak jeho kulatý tvar vířivou rotaci vytváří automaticky.Ke konci následujícího videa je vidět, jak ten navařený vingl, těsně u toho komínku, vytváří rotaci - vortex hořícího plamene. Ракетна піч / Rocket stove. Частина 1 - ZDE.


Pokud jsou kamna Rocket mass heater dobře postavena, stačí v nich topit jen zhruba 2 hod denně, přičemž po týdenním provozu je v nich jen zhruba 1 decilitr ekologicky neškodného popelu, kterým lze hnojit zahrádku. Další výhodou je, že do komína jde již jen mírně teplý vzduch, prakticky bez kouře, jehož teplota již není dostatečně vysoká na to, aby mohla zapálit dehet usazený ve starých komínech, což jsou časté příčiny požárů starých domů. Dobré vyobrazení průběhu stavby takovýchto kamen je kupř. ve videu: * Building a Rocket Mass Heater - ZDE. * rocket mass heater build and burn - ZDE. * greenhouse construction + rocket mass heater how to tutorial - ZDE. * Rocket Mass Heater Build - ZDE. * Dyno V Gravity feed Pellet basket progression - ZDE.


Strojový překlad níže uvedených textů článku do Češtiny či Slovenštiny získáte vložením této: http://www.inspirationgreen.com/rocket-mass-heaters.html web adresy (nebo jen textu) do Google překladače uvedeného ZDE. (Tímto postupem si můžete přeložit i kterýkoliv jiný článek.)

Proč tento typ spalování spotřebuje při stejné výhřevnosti zhruba jen pětinu dřeva než spotřebují běžná kamna je vysvětleno ve videu v angličtině: Video: * 47. Rocket Mass Heaters: A better burning wood stove - Here. Kamna Rocket Mass Heate fungují na podobném principu jako
dvouplášťové piliňáky (vyobrazené v následujícím videu), které mají odkouření taktéž zespodu. * Sawdust Stove - Here. * Postup jak stavět Rocket Mass Heaters / How to Build Rocket Mass Heaters and Stoves - Here. (článek v angličtině)


Mezera mezi vnitřní plochou vršku sudu a horní hranou vnitřního kouřovodu prý musí být (kvůli vytvoření správnému tahu) přibližně 2 - 3 palce, což je zhruba 5 - 7,6cm. Spalované dřevo je třeba aby bylo kolmo dolu, z důvodu aby nehořelo najednou ale postupně. Vyobrazení postupu práce uvidíte na videích: * Rocket Mass Heater Ciumara Ranni 3.0 - ZDE.Building a Rocket Mass Heater - Here. * Rocket Stove Mass Heater with Homemade Mortar & Cob  - Here. * rocket stove mass heater workshop how to tutorial - Here.


Tento způsob topení na dřevo (stačí topit pouhými klacíčky) má téměř dokonalé spalování, takže po shořelém dřevu nezývá téměř žádný popel. Přesto bych ale být vámi raději udělal v přední straně spalovacího tunýlku vzduchotěsná dvířka, aby se popel
mohl ze zadní části vyhrábnout. Viz video: Window in a Rocket Mass Heater and baking bread in the built in oven - Here. Taktéž by asi bylo dobré dát na rovnou ležatou kouřovou rouru (roury) zaslepené téčko, kterým by
v případě potřeby šlo kouřovou rouru vyčistit. Hlavně to nechce pro zapalování používat velké množství papíru, z důvodu aby tah nenasál nespálené kusy a ty pak nezůstaly někde v kouřovodu nespálené ležet a ucpávat průduch.


Další videa: - How to build a Rocket Heater: rocket mass heater build and burn - Here, portable rocket mass heater / free cycles missoula - HereStatements and testimony: wood stove vs. rocket mass heater - Here, wood burning stoves - super efficient rocket mass heater - Here, Living with the Rocket Mass Heater, cleaning, lighting, splitting fuel - Here.


Do prostoru do kterého se dává nějaký materiál který akumuluje teplo, tzn. do prostoru mezi vnitřní rourou kouřovodu a širší, prostřední rourou kolem ní (přes které se dává vnější kovový sud), se dá přidat spirála potrubí na ohřev vody. Teplovodní spirálu je pak třeba zasypat tím teplo kumulujícím materiálem tak, aby se spirála potrubí neopírala ani o rouru kouřovodu, ani o stěnu širšího pláště který je kolem kouřovodu. Rocket Stove Space Heater Water Heater - Here.


Rocket Mass Heaters - is a clean burning, high performance burner (80-90% reduction in wood usage)

Rocket Mass Heaters

A rocket mass heater is a clean burning, high performance burner usually put together using a majority of recycled and/or natural materials, such as cob. Owners claim an 80-90% reduction in wood usage compared to heating the same space with a metal wood stove.

As opposed to the masonry heater which requires some advanced masonry skills, the rocket mass heater can be built by any enthusiast with basic masonry and engineering abilities. The only problem with this project is difficulty in getting a building permit, because basically not many officials know what a rocket heater is. The exception is Portland, Oregon, which has a building code for rocket mass heaters, thanks to Ernie and Erica Wisner, who share some hints on how to acquire a permit on their site. Many communities do have building codes and give permits for masonry heaters, so you might need to treat your rocket heater as a masonry heater. Be cautioned, that without a permit, you may void your fire insurance policy.

The rocket mass heater works on similar properties as a masonry heater. A fast, high heat and oxygen-fed fire burn up the volatile gases and particulates, leaving very little pollution, and turn almost all the fuel into energy. A bit of smoke is released during the first minutes of a fire, until the temperature in the chamber is hot enough to burn the combustion gases as well as the wood. The major difference between a masonry heater and a rocket, is that the rocket stove has an insulated J- or L- shaped combustion chamber that forces the fire to burn horizontally. The fire then hits a 90 degree angle at the end of the chamber which causes a strong turbulence to rise up the insulated heat riser, creating a strong draft that feeds the intensity of the fire. The heat riser sits inside a barrel or larger secondary chamber which extends a couple of inches above the inner riser, the hot rising gases hit the top of the secondary chamber, give off some of their heat and then fall down the larger chamber's sides. The exhaust is then directed through flue piping, usually set within a bench, which will absorb the last vestiges of heat. Today's rocket heaters often employ cob, but there is no reason why you can't build a masonry bench of brick, stone or tile. The final flue gas that escapes the exit is basically water vapor. As hydrogen during combustion turns into water vapour.

Small pieces of wood, basically trimmings from one's yard, can be used to fuel the heater. The spaces between the small pieces of wood allows more draft into the combustion chamber, helping to fuel a fast, hot fire.


Rocket mass heater. Leaving the drum exposed allows immediate heat to enter the room. Covering the barrel with a natural surface of cob slows down the instant heat and holds heat for slower release. permaculturedesign.fr


Rocket Mass Heater in a straw bale home in France by Bec Touvière. Courses given once a year in France. Great video of the process at bottom of page here: permaculturedesign.fr


Rocket mass heater, built during a Bioconstruyendo held in February, 2010 in Patagonia, Argentina, in a straw bale and adobe cabin. www.firespeaking.com


Rocket Mass Heater by Juured in Estonia.


Rocket Mass Heater by Ernie and Erica Wisner. Plans for sale here: rernieanderica.info/shopThe combustion chamber runs horizontally, the flames and gases hit a 90 degree angle and then throw off a lot of strong turbulence, which helps intensify the heat and create draft, or a rocket effect up the heat riser. The heat riser is usually a smaller pipe set within a larger pipe, the inner heat riser needs to be insulated as that creates a heat differential which again increases draft. This heat riser is then usually set within a 55 gallon barrel, with the top exposed to give off instant heat, but there is no reason it could not be set within masonry. (See resource below.) The barrel's lower half is often covered in cob, to store the stove's heat and allow the heat to radiate slowly.


Rocket heaters need a heat riser that is at least twice as tall as the burn tunnel is long. From: Rocket Mass Heaters by Ianto Evans, Leslie Jackson. www.amazon.com


Rocket mass heater and cooktop in Brussels. Great design! Brick veneer and must be a refractory cement counter top. See the inner workings here: flickriver.com


Rocket mass heater and cooktop in Brussels. Wood goes into feed to right of the sink. Cooktop is to right of the feed. See the inner workings here: flickriver.com


Rocket mass heater by Ernie and Erica. ernieanderica.blogspot.com


Rocket mass heater in a Shamen center in France. From "Rocket stoves, wood fires and mass heaters" ecologie-pratique.org


Rocket Mass Heater by Juured in Estonia.


Rocket mass heater in a cob cottage in Eugene, Oregon. canadiandirtbags.wordpress.com


Rocket mass heater mostly used for cooking as it is in the highlands of Guatemala. joachim2010.blogspot.com


Mass Heater by terre-et-flammes.fr


This is a masonry mass heater but looks like a nice start off point for a design of a rocket mass heater. poeles-eco-09.com


An antique stove was surrounded in cob. The wood loads on the right side, there is a heated bench behind. By Ernie and Erica Wisner, more photos: plus.google.com


Rocket mass heater with a cooktop. The heat riser does not have to be a barrel, but can be built from masonry. marquedeposee.over-blog.com


Rocket mass heater by expert Kirk “Donkey” Mobert, sundogbuilders.net ... donkey32.proboards.com


. systemed.frDragon Heater's 6" powder coated metal rocket heater. Kit includes everything but the 55 gallon barrel and the perlite. It can be operated on its own or connected to thermal mass storage. Inside the red box is a 6" Dragon Burner. A square feed tube and 2" round air intake. The barrel has been painted with Stove Bright Hi-temp paint in black metallic. Available in 4 colors, textured black, copper vein, silver vein, and red. $1450. www.dragonheaters.com


Video: E47 Rocket Mass Heaters: A better burning wood stove Here.


More Videos:

How to build a cast core: youtube.com

Lots of videos on this page: richsoil.com

Institutional Rocket Stoves by Aprovecho: www.youtube.com


DIY:

Very active forum: permies.cmm

Forum: donkey32.proboards.com

Plans: ernieanderica.info/shop

Permit/Building Code Issues: ernieanderica.info/rocketmassheaterpermit

Picture Guide: outdoorhub.com

Design Tool for measurements for stove: rocketstove.org

RMH with bread oven, step by step photos: es-cargo.qc.ca

Nice heater here: www.mayacreek.org

Interesting design: intothewild.over-blog.org

Typical exhaust system: midwestpermaculture.com

Understanding the bell: stove.ru

More on the bell design: handprintpress.com


Kits:

Dragon Heaters: www.dragonheaters.com


In combination with the masonry heater:

Step by step photos of a masonry rocket mass heater: www.mha-net.org

Round masonry rocket mass heater: mha-net.org


Metal Heaters:

www.iwilltry.org

streetjesus.blogspot.com


Books:

Rocket Mass Heaters: Superefficient Woodstoves YOU Can Build
by Ianto Evans, Leslie Jackson. www.amazon.com


Stoves:

Clean rocket stoves for developing countries, yeah! www.aprovecho.orgShare this page...Zdroj: Source: http://www.inspirationgreen.com/rocket-mass-heaters.html


* Earthbag Room with Rocket Stove, Paperbag Floor & Pallet Ceiling Construction - Here.
Videos - How to build a Rocket Heater: rocket mass heater build and burn - Here, portable rocket mass heater / free cycles missoula - HereStatements and testimony: wood stove vs. rocket mass heater - Here, wood burning stoves - super efficient rocket mass heater - Here, Living with the Rocket Mass Heater, cleaning, lighting, splitting fuel - Here.


Rocket Mass Heaters http://www.rocketstoves.com/If you would like to start other new discussion in English, click HERE.


.

Zobrazení: 12008

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Topení Rocket Mass Heater - má čisté spalování. Je to vysoce výkonné topení, které je obvykle zhotovené použitím recyklovaných nebo přírodních materiálů, jako je například hlína. Majitelé tvrdí, že při ohřevu stejně velkých prostor mají sníženou spotřeby spáleného dřeva až o 80-90% ve srovnání s používáním běžných kovových kamen na dřevo.

Na rozdíl od kamen ohřívající zdivo, která již vyžadují pokročilé zednické dovednosti, topení zvané Rocket Mass Heater si mohou postavit nadšenci se základními technickými a zednickými schopnostmi a dovednostmi.

Videa - Postup stavby Rocket Heateru: rocket mass heater build and burn - Here, portable rocket mass heater / free cycles missoula - Here. Vyjádření a svědectví - v angličtině: wood stove vs. rocket mass heater - Here, wood burning stoves - super efficient rocket mass heater - Here, Living with the Rocket Mass Heater, cleaning, lighting, splitting fuel - Here.

Více v článku s názvem: Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného zotročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.
* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. Uvedeno ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL Uvedeno ZDE.


Živé stavby aneb jak využít slámu, dřevo a hlínu - ZDE.


* Toto video, převážně v Češtině a Slověnštině, je nejen o postupu jak stavět slaměné domy. Build a Strawbale House in One Month - ZDE.


* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? Uvedeno ZDE.


* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, tak si ve vlastním zájmu poslechněte celé toto video: - ZDE.

* El Barro, las Manos, la Casa Jorge Belanko. 53min - ZDE.

Small, Natural, Straw Bale Home that You Can Build for $4,627 - Details Here.

* Raketový sporák, peletový hořák s gravitačním násypem zahřívá 300 litrovou nádrž s vodou / rocket stove, Gravity fed pellet burner Heats a 300 ltr water tank Vyobrazení ZDE.

Natural-Small-Self Sufficient Home More Here.
.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Transfigurace, Transcendence a Transmutace uživatele Naren Sahava
včera
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Transfigurace, Transcendence a Transmutace

V posledních 48 hodinách a dále se děje obrovská transfigurace a úplná transmutace, transcendence, jak  nyní rozpouštíme starou existenci a jsme přetvářeni, znovuobjevováni a přeprogramováváni (ve vyšším smyslu), jak se ty duše, které jsou…Zobrazit další
včera
Uživatel daninka sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Francie v plamenech: protivládních protestů se účastní 1 milion lidí ! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !! Necenzurováno a nezmanipulováno !! Tisková prohlášení prezidentů Ruska a Číny. Video s překl. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Hathorové: Vaše energetické pole uživatele Naren Sahava
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Maďarsko nepošle do Kyjeva zbraně ani nezatkne Putina ! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby