* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Pyramidální energie a její účinky na nás a na probíhající transformaci do vyšší úrovně vědomí - světelných frekvencí a existencí.

Pyramidální energie a její účinky na nás a na probíhající transformaci do vyšší úrovně vědomí - světelných frekvencí a existencí.


Pokud nemáte informace o právě probíhající transformaci do vyšší úrovně vědomí a existencí, tak vám doporučuji nejdříve shlédnout výborné video s názvem: "Uhlík 6-6-6 končí", z důvodu abyste byli alespoň trochu v obraze o tom co se právě děje. Uvedeno ZDE. Základem tvoření veškeré tzv. hmoty je tzv. posvátná - tajná geometrie (tvořící světelné krystalické mřížky u tzv. neživých věcí, nebo DNA u živých bytostí), ze které je pomocí Fibernacciho matematické postoupnosti (čili Zlatého řezu) tvořeno naprosto vše co je vně projevené.Pyramida je polovina osmistěnu, čili polovina Duchovního Srdce (element Vzduchu), které je tvořeno ze dvou pyramid s čtvercovými základnami, jež jsou svými čtvercovými základnami navzájem spojeny tak, že tvoří osmistěn, nebo-li kostku z trojúhelníků, která má 6 vrcholů a 8 stěn. Osmistěn, nebo-li duchovní srdce je párovým dvojčetem krychle, 6ti stěnu s osmi vrcholy (element Země), do níž v posvátné geometrii přesně zapadá tzv. Merkaba, čili Jin&Jang tvořivý oheň (tvořící tvořivý dvou-plamen), neboť Merkaba má jako krychle taktéž 8 vrcholů. Merkaba jsou dvě do sebe vklíněné pyramidy (ovšem s trojúhelníkovými základnami), v jejímž jádru je nulový bod (fungující jako vstupní brána do vně neprojevených existencí), neboť v jejím středu se energie Jin/Jang protínají a tím se jejich opačné polarity navzájem vyvažují do nulového stavu. Úzce související článek s názvem: Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE. (po kliknutí je nutno chvíli počkat na to, než se stránka sama přesune na požadovaný text) Další úzce související článek s názvem: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.Jeli jedna pyramida s rojúhelníkovou základnou (čili čtyř stěn) svým vrcholem směrována vzhůru k nebesům, pak vytváří vortex (energetický vír) a přitahuje Kosmickou energii Jang, čili mužský, projekční tvořivý princip Jang - Siva. Jeli jedna takováto pyramida s rojúhelníkovou základnou svým vrcholem směrována dolu do jádra Země, pak vytváří vortex (energetický vír) a přitahuje Zemskou energii Jin - čili ženský, gravitační tvořivý princip Jin - Shakti. Vzájemná interakce těchto dvou Jin & Jang energií opačné polarity pak pomocí vůle, projekce - Jang a přání, gravitace - Jin vytváří vše vně projevené, čili prostor a pohyb v něm, nebo-li plynoucí čas, čili časo-prostor či prostoro-čas, což je zrcadlový protějšek časo-prostou. Úzce související článek s názvem: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uveden ZDE. Další úzce související článek s názvem: Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.Jsou-li dvě pyramidy se čtvercovými základnami spojeny svými základnami tak, že tvoří osmistěn a je-li Merkaba v ní směrována jedním vrcholem do nebes (k centrálnímu slunci) a jejím opačným vrcholem do jádra Země, pak vytváří aktivní duchovní srdce v jehož jádru je nulový bod, tvořící červí díru, která je vstupem do hyperprostoru, který nejenže spojuje všechny časy a prostory do jednoho nyní - tady a teď, ale i rozkládá hmotu zpět na pouhé vědomí, čili na duchovní energii, kterou lze přes hyperprostor teleporovat do jiného časo-prostoru či prostoro-čau, kde lze veškerou hmotu (které je v hyperprostoru rozložena na pouhou energii vědomí) opět zkrystalizovat do původního (či jakéhokoliv jiného) hmotného projevu existence. Úzce související článek s názvem: Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE. Další úzce související článek s názvem: Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.


Takto spojené pyramidy se čtvercovými základnami (tvořící tvar duchovního srdce) s aktivní Merkabou uvnitř lze používat nejen k teleportaci, ale např. i k léčení (neboť přitahují tzv. Tachionovu energii, což je energie Zdroje všeho a všech), k zhmotňování mentálních představ, získávání zdarma energie z kosmického zdroje a jeho nekonečného bohatství a k mnoha dalším účelům. Úzce související článek s názvem: Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky. Uvedeno ZDE. Další úzce související článek s názvem: Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE


Takováto duchovní srdce, ovšem gigantických rozměrů, jsou aktivována i specifickým zarovnáním nebeských těles, ke kterému dochází vždy při dokončení určitého vesmírného cyklu. Specifickým uskupením a zarovnáním nebeských těles se pak otevírá dimenzionální brána, nebo-li červí díra (stvořená z paprsků světla), která je vstupem do bezčasového hyperprostoru, který spojuje vše se vším do jednoho nekonečného nyní. Takovéto červí díry již existují ve všech nulových bodech a při jejich otevření dochází k tomu, že do sebe začnou nasávat vše co jim přijde do cesty. Ty velké nasají třeba i celé nebeské těleso jež dokončilo svůj cyklus (podobně jako vír v umyvadle do sebe nasává smítka) a přes bezčasový hyperprostor jej přemístí - teleportují do takového časo-prostoru či prostoro-času, čili do jiného prostoru a času (či do jiné dimenze), která odpovídá výši a kvalitě frekvence na kterou je
nasátá bytost či celé nebeské těleso svými osobními frekvencemi naladěno a tam jej pak "vyvrhne" ven. (Jedna taková aktivní červí díra je např. v Bermudském trojúhelníku, ale, té bych se být vámi raději obloukem vyhnul. Proč se dovtípíte z níže uvedených videí.) Úce související článek s názvem: Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE. Další úzce související článek s názvem: Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.


Takovouto teleportaci ve velice brzké době čeká nejen celou tuto planetu a s ní všechny její součásti a obyvatele kteří si přejí přejít do vyšší, harmonické úrovně vědomí a projevu existence, ale i celou naší sluneční soustavu. Že k tomu začíná již docházet nasvědčuje např. to, že stále více kolísá a mění svůj směr Zemský magnetický pól, že naše Slunce je stále více bělejší a ne žluté jako bylo kdysi a že z důvody změn energií dochází k tomu, že se po celém světě staré, zkostnatělé a zkorumpovaný systémy stále více a rychleji hroutí. Úzce související článek s názvem: Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE. Další úzce související článek s názvem: Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE. Další úzce související článek s názvem: Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


Úzce související video:

* Džoserova pyramida - důmyslné zařízení pro lidskou transformaci Uvedeno ZDE.
* Okem Boha Hóra 6 - Sakkára, kvantový stroj Uvedeno ZDE.
* Skrytá historie lidstva.avi Uvedeno ZDE.
* Bermundský Trojuhelník Šokující nové záhady Uvedeno ZDE.
* Naše galaktická historie - poselství Adronise Uvedeno ZDE.
(Ty první 3 videa by měla být povinná četba. Třetí video vám objasní informace uvedené na čtvrtém videu.)


Další úzce související články:

* HVĚZDNÉ sdělení Uvedeno ZDE.
* Andělská Rada & Plejádská Rada: Globální RESET (obnova) všech stávajících systémů v rámci přípravy na Zlatý Věk na Zemi Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, čili zvuková - vibrační, nebo-li frekvenční složka světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Kryštalické telo, 13 čakier, Kozmický Sex Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012 - 2013. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.

* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomími tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.
* Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.
* Jak se napojit na zdroj, čili na centrální slunce tohoto vesmíru, tzn. na své nejvyšší Já v tomto vesmíru. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí, Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak od základu přetvořit tento svět a vytvořit tu konečně Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:

* Vesmír jako hologram. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.
* Podstata veškerého tvoření a existencí. Uvedeno ZDE.
* PODSTATA TAJEMNÉHO KOSMU. Uvedeno ZDE.
* Esence "Boha", nebo-li vše-Vědomí, aneb podstata tvoření vně projevených existencí. Uvedeno ZDE.
* V Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla, které vždy vysílá část svého osobního Já - duši do toho co stvořilo a tvoří. Uvedeno ZDE.
* Všichni a všechno je nedílnou součástí jednoho a toho samého - kosmického, tvořivého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Vše vně projevené jsou pouze mentální projekce aktivních tvořivých vědomí (individualizovaných do jsem to či ono), tvořící dvojité Jin/Jang šroubovice - časoprostorové hologramy. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Uvedeno ZDE.
* Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE.
* Jak a čím je tvořeno zdání plynoucího času a události v něm probíhající. Uvedeno ZDE.
* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.
* Ochrana proti disharmonickým energiím - Bytostem a jejich destruktivním frekvencím. Uvedeno ZDE.
* Jak se přeprogramovat a udělat ze sebe spokojeného, šťastného a úspěšného člověka. Uvedeno ZDE.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí, přáními a představami tvoříme a přitahujeme situace a události. Uvedeno ZDE.
* Poznáním podstaty a zákonitostí tvoření tzv. hmoty a událostí se stanete pány svého i kolektivního osudu (jelikož Vás nebude moci již nikdo nijak programovat), čímž lze začít vytvářet Ráj pro všechny. Uvedeno ZDE.
* Jak si stvořit Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem si tvoříme "zlo" - disharmonii, či naopak "dobro" - harmonii aneb co je to tzv. "Boží" vůle. Uvedeno ZDE.
* Nejsme pouze naše vnější tělesná schránka, v projevu nějaké existence, ale jsme především vědomí, čili elektromagnetická "jiskra", jenž je odnoží moudrého, tvořivého a všemocného VŠE-Vědomí Univerza. Uvedeno ZDE.
* Pochopením podstaty tvoření času hmoty a událostí v ní probíhajících můžete pomoci v transformaci do harmonické úrovně vědomí nejen sobě a této planetě, ale i všem světům s touto planetou související. Uvedeno ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie (a odtud dále, ze středu našeho vesmíru), do středu naší Země. Uvedeno ZDE.
* Jak a proč se stát zářičem duchovního pra-světla. Uvedeno ZDE.
* Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomím tvůrcem a pánem své reality a osudu. Uvedeno ZDE.
* Jak si harmonizovat svou osobní a kolektivní realitu. Uvedeno ZDE.
* Jak harmonizovat, léčit a regenerovat sama sebe, tuto planetu či cokoliv co je právě třeba. Uvedeno ZDE.
* DESTINACE NAPROSTÁ SVOBODA Uvedeno ZDE.
* Galaktický nulový bod - červí díra spojující s centrálním životadárným sluncem ... Uvedeno ZDE.
* Napojte se na hvězdnou bránu 12 +1 propojující s vyššími dimenzemi - vědomím. Uvedeno ZDE.


* Spouštěč od Boha, aneb jak se dostat do souladu s energií ze zdroje. Uvedeno ZDE.


* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Bashar - Hudba, Eidolonické pole, Fí a Holografický zvuk. Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 3624

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Co nás v brzké době čeká je uvedeno v článku s názvem: "AKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011" Uvedeno ZDE.

Velké a úžasné změny se začnou dít. Uvedeno ZDE.

Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

13 13 13, December 16th 2013 - Initiation Into The Mysteries Of Life 
https://www.youtube.com/watch?v=vBkfF_5fFf8 
(* Golden Gate = Zlatá Brána * Silver Gate = Stříbrná Brána *)

Video úzce související se shora uvedeným videem:
The "Sun Moon" Meditation ~ Dattatreya Siva Baba
http://www.youtube.com/watch?v=clyQmHzOLogGalaktický nulový bod - červí díra spojující s centrálním životadárným sluncem - aktivním tvořivým vědomím naší galaxie. Uvedeno ZDE

Další video úzce související s výše uvedeným videem.
DNA upgrade, Magnetic Pole Shift and Consciousness
https://www.youtube.com/watch?v=jW9MTPKXrYw

Jakmile se otevře dimenzionální brána, tak dostaneme zásah světlem pramenícím z vyšší úrovně vědomí, které obsahuje podstatně vyšší frekvence. To způsobí zvýšení naší osobní frekvence, což způsobí trans-mutaci našeho DNA a ta umožní přechod do vyšší dimenze a projevu existence.

Další video úzce související s výše uvedeným videem.
2012 DNA UPGRADE : HUMANS ARE MUTATING INTO A BRAND NEW SPECIES!! (HD) https://www.youtube.com/watch?v=Fhul51pJpcU
(vysvětlení proč dojde k transmutaci a metamorfóze)

Comet Ison is Nibiru. Uvedeno ZDE.


Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Tj. před tím, než uhlík 666 skončí! Uvedeno ZDE.

GALAKTICkÉ ZAROVNÁNÍ při zimní rovnodennosti - slunovratu ~ 21 prosinec 2013 Uvedeno ZDE.

Připojte se prosím k deaktivaci a odpojení se od archonských ovládacích programů. Uvedeno ZDE.

Velké a úžasné změny se začnou dít. Uvedeno ZDE.

Meditave zaměřená na osmistěn - duchovní srdce. (uvedeno v angličtině)
Octahedron of Love Meditation SOLARA AN-RA
http://www.youtube.com/watch?v=12YNwvxl4yY

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby