* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Proč je třeba se zbavit veškerých svých obav a zvýšit si své frekvence + související info

Proč je třeba se zbavit veškerých svých obav a zvýšit si své frekvence + související info.
Ovládáni můžete být jen strachem a/nebo přijetím cizího scénáře, neboli programu, podle kterého si následně vytváříte Vaší osobní realitu. Pokud se ale nebojíte, jste nad věcí, bez jakéhokoliv emocionálního ztotožnění se s tím, co je Vám někým či něčím sdělováno, pak má smysl si poslechnout i informace od všemožných negativních programátorů, jelikož je dobré vědět, co na vás/nás "é-lítá" chytá. Berte ale každé info pouze jak info o tom, co by si např. ne-mocní přáli vytvořit (a jak Vás ještě více zotročit) a tvořte si svou osobní a potažmo i kolektivní realitu dle svých VLASTNÍCH záměrů a představ, neboli dle SVÉHO scénáře (čili dle toho, čemu VY věříte), nikoliv dle toho, co je vám někým či něčím podsouváno! Uvědomte si, že i např. Titanic byl nejdříve též jen pouhý, zdánlivě neškodný román (neboli mentální představa), který se díky emocím čtenářů následně projevil i jako hmotná událost. Hlásné trouby negativních zpráv (podsouvající nám negativní programy) jsou nejen v masmédiích, ale naprosto všude, tedy např. i na SVCZ. Jakmile si u-vědomí-te, že jste v prvé řadě organické vědomí, neboli vesmírný tvůrčí princip, tak se již nebudete ničeho bát, neboť si u-vědomí-te, že VY jste tvůrce JEN toho, čemu VY u-věříte!!!
*
* Pokud se již nebudete ztotožňovat s frekvencemi strachu, nebudete už nikdy zažívat jejich negativní účinky, neboť na ně nebudete na-laděni! Zobrazení je ZDE.
* Řešení Pro Nebezpečné prostředí Video ZDE.
* Rozpad zkorumpovaného 3.D světa v přímém přenosu a jak se můžete stát tvůrcem své reality a být nad věcí Podrobnosti ZDE.
* Strach – portál ztráty síly. 1.2.22 Jevgenij Sedoj Video ZDE. (po zobrazení klikněte na přehrát na YouTube)
* Chcete-li se osvobodit ze spárů programů matrixu, pochopte toto: Podrobnosti ZDE.

*
Dostat se do pozitivně polarizované 5.D, či ještě výš než jen do 5.D, není automatickou samozřejmostí. Dostanou se tam jen dobrotivé, čili láskyplné bytosti a udrží se tam jen v tom případě, že se už ničeho nebojí. Strach je totiž gravitační síla, která každou bytost promítá do takové reality, ve které existuje to, čeho se bytost bojí.

To znamená, že i když se na frekvence 5.D naladíte a dostanete se tam, avšak následně se něčeho začnete obávat, tak Vás to z 5.D opět vyhodí a katapultuje Vás to do takové reality, ve které je to, čeho se pořád ještě obáváte. Proto je třeba si uvědomit, že to jak smýšlíte, vytváří předlohu toho, co se ve Vaší osobní realitě projevuje navenek, jako 3./4.D svět, neboť myšlenky vytváří představy, představy vytváří scenérie (plán tvoření událostí o specifických frekvencích) a emoce vytváří gravitační silová pole, která vytváří 3./4.D světy a jejich reality.

To osobní přelaďování na vyšší frekvence je pro všechny bytosti v celku jednoduché (jelikož se na frekvence 5.D přelaďuje celá planeta), ovšem ovládnout a eliminovat své vnitřní, osobní strachy, to už musí každá bytost udělat sama! Jakmile si ale bytost uvědomí, že je v prvé řadě vědomí, čili živé tvořivé světlo, které si tvoří svůj svět a jeho reality dle toho čemu u-věří, tak potom je již celkem snadné se veškerých svých obav zbavit.

Pro zvýšení osobních frekvencí je třeba být ve vnitřním klidu a pohodě se všemi a vším, stát se pouhými emocionálně nezúčastněnými pozorovatelem všeho co je nedobré, disharmonické a ztotožňovat se pouze s tím, co je příjemné, radostné a povznášející. Z toho vyplývá, že je dobré a prospěšné přestat čučet na bednu a číst masmédia, neboť ta jsou vlastněna ne-mocnými disharmonickými psychopaty, kteří se snaží ve Vás vytvářet disharmonické pocity, z důvodu, abyste se z důvodu svých osobních disharmonických emocí, čili frekvencí do pozitivně polarizovaných 5.D světů dostat nemohli.

Proč to dělají, no přeci proto, že pokud se nezmění, tak oni se díky svým disharmonickým frekvencím do pozitivně polarizovaných 5.D světů nebudou moci dostat. No, a když jim Vy zmiznete do harmonických světů, které jsou ve vyšších frekvencích, tak kdo na ně bude dělat, nad kým se budou povyšovat a koho budou moci ovládat a zotročovat? Pak budou moci ovládat a zotročovat jedině tak sami sebe :-) a to se jim samozřejmě vůbec nelíbí!

Nyní jsou frekvence jádra planety Země mnohem vyšší, než tomu bývalo, takže teď již můžete být VĚDOMÝM tvůrcem světa a jeho realit, nikoliv pouhou nevědomou obětí okolností. The 5th Dimensional Earth Has Arrived! But Only 1% Can See It! - Here.

* Jak zvýšit vaše vibrace, andělští průvodci. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Angelic Guides, How to Raise Your Vibration Here. Article Here. Naprosto VŠE, co je Vám příjemné a vytváří ve Vás příjemné pocity Vám nejenže zvyšuje Vaše osobní frekvence, ale i Vás to regeneruje, ozdravuje a omlazuje!

* Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ Uvedeno ZDE.

Neexistuje nic co by Gaiu zastavilo ... Směr je zaměřen na přesun do 5D. Strojový překlad je třeba provést tím, že zkopírujete anglický text a vložíte jej do překladače sem. To samé v angličtině je na videu: There's No Stopping Gaia Now...The 5D Shift Moves Through the Gears Here. Article (text) Here.


* Vzestup do Nové Země (a jak to na Nové Zemi vypadá a funguje) Uvedeno ZDE.

* Jak vaše duše pomáhá vašemu vzestupu? ~ Mistr El Morya. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How Your Soul is Assisting Your Ascension? ~ Master Here. Article Here.
Čím více si zvýšíte své osobní frekvence, tím více se naladíte na vyšší dimenze a tím rychleji se Vám otevře portál do vyšších světů a jejich realit.


* Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. Uvedeno ZDE.
* Kolektiv bílých křídel ~ Vytváření hvězdné brány. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The White, Winged, Collective ~ Creating a Stargate Here. Article Here.


* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

* Pleiadiáni ~ Vědomé tvoření a planetární změna. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Mary Magdalene & The Pleiadians ~ Conscious Creation and Planetary Change Here. Article Here.


* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
Zaměřte se na to pozitivní, neboť změnou fokusu pozornosti měníte nejen svůj, ale i kolektivní vně projevený svět a jeho reality.


* 5 zvláštních věcí, které se začnou dít v našem životě, když neúmyslně otevřeme třetí oko + jak jsou pomocí myšlenek a z nich se rodících představ vytvářeny světy a jejich reality Uvedeno ZDE.
AA Michael ~ Přístup k živému světlu vyšších dimenzí světelných měst | Spirituální (Duchovní) podstata života. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: AA Michael ~ Accessing The Living Light OF The Higher Dimensional Light Cities | The Spirit of life Here. Article Here.

* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.


* Mike Quinsey ~ Už nejsi spjat se starými energiemi. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Mike Quinsey ~ You Are No Longer Bound to the Old Energies Here. Article Here.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Velice dobrá zpráva, reptoši nepůjdou do "nebe", ale do ... :-) konečně!

* Probuzení lidstva a nová mřížka ~ Reintegrace kolektivního vědomí plazovitých - reptilních bytostí. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Human Awakening and the New Grid ~ The Re-Integration of the Reptilian Collective Here. Article Here.


* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Světy v projevu 5.D jsou též světy zhmotněných představ a fantazií, ovšem takovéto světy nejsou stvořeny z uhlíku 666 (jako je tomu ve 3./4.D světech), ale jsou stvořeny z mono-atomického uhlíku 7. Související článek: Tajemství uhlíku 7 (uhlík 6-6-6 končí). Uvedeno ZDE.

Jsou to světy ze zkrystalizovaného mono-atomického světla, které lze svým záměrem (7.D), a svými představami (6.D), kdykoliv jakkoliv libovolně modelovat a přetvářet a tyto své představy pak zkrystalizovat do projevu 5.D. Související článek: Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

V těchto úrovních existencí veškeré projevy existencí, tedy i lidé,  nejenže září jako miniaturní sluníčka, ale mají i minimální hmotnost (jelikož to je zkrystalizované světlo), a proto se mohou kupř. nejen vznášet, ale mohou napříkladu i létat. Související článek: Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Video ZDE.


* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.


* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno  ZDE.


* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.


* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE. Jaký příběh si ze svých představ sestavíte je taktéž jen a jen na Vás.(pošlete to dál, pro ostatní)


.

Zobrazení: 1575

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Níže je uvedeno několik negativních zpráv, abyste si na sobě mohli vyzkoušet, zda jste schopni je již brát s nadhledem, jako pouhý emocionálně nezúčastněný divák, který toto všechno bere jako pouhé sdělení, nebo zda Vás negativní zprávy stále ještě emocionálně rozhodí. Pokud Vás to stále ještě rozhodí, tak si ve vlastním zájmu sami sobě zakažte čučet na bednu a sledovat masmédia. Pokud byste to neudělali, tak Vám hrozí nebezpečí, že můžete skončit u psychiatra Chocholouška, :-) který je poslední dobou stále více přetížen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tak kdo nám vlastně lže, masmédia, nebo, že by lhali pamětníci? :-)
* 2018 08 23 - IvA Interakce v Akci - Pamětníci k roku 1968 ZDE.
* Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. - ZDE. (pádné důvody proč je třeba z EU vystoupit)
* Masmédia nám neustále lžou, záměrně překrucují fakta i o pravých důvodech masové emigrace! Víte, kdo za tím vším stojí a proč to vlastně dělají? Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje! Uvedeno ZDE. Masmédiím nevěřte, neboť masmédia jsou vlastněna ne-mocnými psychopatickými globalisty, kteří lidstvu podsouvají jen to, čemu chtějí abychom uvěřili.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Video: Ty ožralo, zloději zlodějský. V Babišovi bouchly saze a pustil se do Kalouska. Uvedeno ZDE. Ne, že bych byl obdivovatelem Babiše, ale určitě je lepší než Kal-housek. :-) Jestlipak víte proč?
* Podvody Miroslava Kalouska, ministra financí (bývalého) - to je tedy síla! - ZDE.
* Miroslav Kalousek byl komunistický kolaborant - ZDE.
* Kalousek měl na úplatky kolem církevních restitucí pět miliard a kvůli tomu vznikla Topka! Aktivistka Lenka Procházková řečnila v Plzni - ZDE.
Kalouska není nutné zabít, ale zavřít do kriminálu - ZDE.

* Tragikomedie – Stojí za to si to poslechněte celé. Soukup si slušně utahuje z tzv. lídrů EU /Týden podle J. Soukupa Here.
* To nejlepší co zaznělo proti EU diktátu s názvem DUBLIN 4 ZDE.
* 3:39 / 10:55 T. Okamura aktuálně / 50 let od okupace 5 zeměmi Varšavského paktu ZDE.
Stojí za to si poslechnout a přečíst i tohle:
* Video: Ferenc a Lorenc - ZDE.
Privatizace , krimi série a tragedie o 4 dílech , nechybí ani vraždy - ZDE.
Necháme/necháte si to nadále líbit?
* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prozřeli jste již, nebo máte stále ještě propagandou vypláchlý mozek?
* Sionista Allan Dulles - časť prejavu na kongrese USA v roku 1945 Video k zamyšlení - ZDE.
* Peter Stanek - Globálna kríza a kontrolovaná spoločnosť Uvedeno ZDE. Toto video stojí za to si to poslechnout až do úplného konce, neboť vám odhalí, nejen kdo a proč by vás nejraději vyhubil, ale mimo jiného např. i to, kdo a proč tak horečně brojí proti Rusku.
* George Soros si v Maďarsku balí fidlátka, L. Jakl vs. prof. Jařab - ZDE.
* Související video: Časopis Šifra - Uniklé dokumenty dokazují, kdo je opravdu pan Soros (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE(Pozor na vlastizrádce!)
Kdybychom takovéto nadace neměli, přibylo by do státní pokladny x miliard korun! Jak to, je vysvětleno v článku: Lze přidat do státní kasy x miliard Kč a přidat 2.000Kč/měs. např. všem důchodcům (kteří mají své již odpracováno), aniž by se zatížil státní rozpočet? Ano, chce to poslat do práce 300.000 příživníků! Uvedeno ZDE.
* Stále se naivně domníváte, že Evropská unie nám pomáhá a že ji potřebujeme? Uvedeno ZDE.
* SLOVANSKÉ JAZYKY jsou KONSTRUKTIVNÍ (důkaz) Není jazyk jako jazyk Uvedeno ZDE. (Z tohoto článku pochopíte, proč by nás tzv. nadřazená rasa nejraději vyhladila.)
* Utajovaný projev prezidenta ČR. Uvedeno ZDE.
* 2 Nela Lisková varuje před Jiřím Drahošem Video ZDE. Už chápete, proč bylo pro ne-mocné velice důležité, aby se Drahoš dostal k moci? (Pozor na vlastizrádce, ne-mocní se budou snažit nám podsunout další!)

* Tohle by se mělo uveřejnit v novinách po celý Evropě! Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích a skutečně ví, o čem mluví, nám vzkazuje: toto:
Masmédiím nevěřte, neboť masmédia jsou vlastněna ne-mocnými psychopatickými globalisty, kteří lidstvu podsouvají jen to, čemu chtějí abychom uvěřili.
* Masmédia nám neustále lžou, záměrně překrucují fakta i o pravých důvodech masové emigrace! Víte, kdo za tím vším stojí a proč to vlastně dělají? Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje! Uvedeno ZDE.
* Peter Staněk - STOJÍME NA PRAHU OBROVSKÝCH ZMĚN Podrobnosti ZDE, nebo svým neuváženým rozhodnutím necháte vše pohřbít.
* O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci Uvedeno ZDE.

Tohle si ve vlastním zájmu poslechněte celé. Není to ale povinné! :-)

* Ramona Siringlen – Využití magické moci našeho podvědomí pro zázračný a tvořivý život Uvedeno ZDE.
Když připustíte, že naprosto vše, tedy i vy jste zhmotněná mentální představa toho, jak o sobě smýšlíte, tak si uvědomíte, že změnou osobního přesvědčení, čili změnou vnitřního osobního programu lze změnit cokoliv, tedy nejen např. Vaši osobní realitu a třeba i Vaše zdraví a Váš vzhled, ale např. i Vaši fyziologickou strukturu kostry Vašeho těla. (Pak se při hubnutí už nebudete moci vymlouvat na nic, ani kupř. na to, že máte příliš silnou kostru, či moc širokou pánev.) Související článek: Zbavte se nadváhy jednou pro vždy a vytvarujte si své tělo dle svých představ. Jak na to je uvedeno ZDE.
Související video a články:
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Video ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Zmiňovaný film: Počátek, Leonardo Di Caprio 2010 SUPER film cz avi dabing akcni drama scifi. Je ke stažení ZDE. (Po zhlédnutí tohoto filmu pochopíte, proč je třeba být svými představami tvůrcem a tím pádem i pánem svého vlastního snu, čili i svého vlastního osudu.)
3./4.D světy a jejich reality jsou ve skutečnosti taktéž snové reality (jako je uvedeno ve zmiňovaném filmu), ve kterých jsou skutečné jen prožitky. Tyto světy a jejich reality jsou formovány a vytvářeny tím, čemu jste ochotni u-věřit. Z toho vyplývá, že změnou svého osobního přesvědčení, čili osobního programu, změníte i svou osobní vně projevenou realitu.
Pokud Vám nejde do hlavy jak je něco takového možné, tak Vám doporučuji přečíst si kupř. tyto články: * Důkaz, že veškeré 3.D (Jin) ČÁSTICE hmotných projevů existencí jsou tvořeny ze 4.D (Jang) FREKVENCÍ světla, které krystalizuje do hmotných projevů existencí dle programů do nich vložených Uvedeno ZDE. * Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) Uvedeno ZDE. * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
Až Vám po shlédnutí filmu a přečtení článků dojde, že i tento svět je pouhou mentální projekcí, snem - Matrixem snících bezduchých negativních entit, tak Vám dojde nejen to, proč nás rádoby mocní stále "krmí" násilím a všemožnou negativitou, která v lidech vytváří negativní, agresivní myšlenky a představy, vytvářející scénáře pro tvoření
zdánlivě vně projevených, hmotných světů a jejich realit (tvořených vašimi představami - sny vtištěných do jejich snu, tvořícího tento Matrix), ale i to, jak lze tento Matrix - sen tohoto světa a souvisejících světů od základu přetvořit k obrazu svému a vytvořit z něj Rajskou zahradu, ve které je pro všechny zúčastněné radost pobývat či žít. Čím vyšší frekvence tohoto světa jsou, tím rychleji a snadněji to jde!
* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.

Představte si svět v projevu 3./4.D třeba jako vodu (hmotu) ve spodní baňce přesýpacích hodin a 5.D svět jako vzduch (éter) v horní baňce přesýpacích hodin a bytosti, jako jednotlivé bublinky kysličníku uhličitého, který se z vody postupně uvolňuje.

Pak si představte, že čím vyšší frekvence bytost, v tomto názorném případě bublinka má, tím dříve se z vody, v tomto názorném případě z hmoty uvolní a přemístí se do horní baňky, čili do 5.D světa. Jak jistě víte, tak z vody se všechen kysličník uhličitý také neuvolní naráz.

Z toho vyplývá, že přechod do 5.D bude pro každou bytost jindy, neboť záleží na tom, jak rychle si bytost své osobní frekvence zvýší natolik, že tím u ní dojde k trans-mutaci do jiného, vyššího projevu existence.

Zvyšující frekvence jádra Země sice způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci u všech bytostí, ale u každé bytosti to půjde jinak rychle, neboť neprobuzení a loudalové si dávají na čase. Do nekonečna to ale zdržovat nejde, neboť matrix tohoto 3./4.D světa se stále rychleji a rychleji rozpadá a zaniká, neboť to, co udržuje 3./4.D matrix v existenci je aktivita Vědomí fixovaných na 3./4.D a těch je už stále méně a méně!

Naprosto VŠE, co je Vám příjemné a vytváří ve Vás příjemné pocity Vám nejenže zvyšuje Vaše osobní frekvence (a současně nabourává zdejší disharmonický Matrix), ale i Vás to regeneruje, ozdravuje a omlazuje!


* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) Uvedeno ZDE.


Některé celebrity jednají podivně. Kupř. Jim Carrey při interviu prohlásil, že nic není skutečné, že vše jsou jen pohybující se čtyřstěny (z nichž je vytvářena hmota) a že to není náš (možná míněno jejich) svět. Že by to bylo tím, že se matrix - hologram tohoto světa již rozpadá a ti, kteří si zde hrají na pány a kmány, čili např. i na celebrity, jsou pouhé zhmotněné bezduché astrální přízraky, které zaniknou současně s rozpadem 3./4.D hologramu? Celý článek i se souvisejícími komentáři je pod názvem: Některé celebrity jednají podivně. Že by to bylo tím, že se matrix - hologram tohoto světa již rozpadá? Uvedeno ZDE.


* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Nyní jsme uvnitř probíhající události / Příznaky vzestup před tím, než přejdete do 5D. Strojový překlad ZDE. We Are In The Event Now / Ascension Symptoms Before Going 5D Here. Article Here.


Vzestup - Příprava na to, co ještě přijde. Událost Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Ascension – Preparing For What’s Yet To Come: The Event Here. Article Here.


* Země v přechodu do nové Země ~ Budoucnost je nyní přítomna. Strojový překlad ZDETo samé v angličtině je na videu: The Earth in Transition to New Earth ~ The Future is Present Now Here. Article Here.

* Koncil: Nová mřížka, událost a Nová Země. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Council: The New Grid, The Event and The New Earth Here. Article Here.
* Archangel Michael - Vycházející (rodící se) Nová Země, minulost, přítomnost a budoucnost. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ New Earth Rising, The Past, The Present and the Future Here. Article Here.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. - ZDE. Uhlík 666 končí. Právě dochází k transmutaci, čili k přerodu veškeré hmoty (jak naší tak i planetární) z báze uhlíku 666 na bázi tekutých světelných krystalů, tzn. uhlíku 7.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Život ve zlatém věku. Vzestoupíme v nestárnoucích tělch, s novými duchovními schopnostmi. Strojová překlad část 1. ZDE část 2. ZDE. To samé v angličtině je na videu: Life in the Golden Age. We’ll Ascend in Ageless Bodies with New Spiritual Capacities. Here. Article part one Here. Article part two Here.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

* Archanděl Michael - Sjednocení se svým dvoj-plamenem. Strojový překlad ZDE. Archangel Michael ~ Uniting with your Twin Flame Here. Article Here.
* Archanděl Michael ~ Extaze posvátné lásky. Strojový překlad ZDE. Archangel Michael ~ The ecstasy of sacred love Here. Article Here.
Archangel Michael ♥ ~ Energie "Dvou-Plamene" (neboli tvořivého Jin&Jang ohně, vytvářeného aktivní Merkabou) !! Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ♥ ~ The "Twin Flame" Energy !! Here. Article Here.
* Hmota je v projevu ženského principu Jin - gravitace, kdežto energetická podstata, ze které je hmota tvořena, je v projevu mužského principu Jang - projekce. Z toho jasně vyplývá, že pravá párová duše nemůže existovat ve hmotě. Více v článku: Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit. Uvedeno 
ZDE.
* Rozdíly mezi dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.
Jang - Shiva (odstředivá projekce)     Jin - Shakti (dostředivá gravitace)


* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


* Duchovní srdce nebo-li osobní nulový bod není emoční srdce, které koresponduje s naší čtvrtou čakrou. Duchovní srdce, vytvářené aktivní Merkabou, je aktivní miniaturní černá/bílá díra, vytvářející tvořivý dvou-plamen. Dvou-plamen, společně s harmonickou duchovní podstatu celého Univerza, vytváří tvořivý troj-plamen.
* V duchovním srdci je vakuum, ve kterém je teplota 540°C. Více podrobností najdete pod článkem: Žijeme z energie, jsme energie.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SÍLA SYMBOLU INFINITY. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: THE POWER OF THE INFINITY SYMBOL Here. Article Here.
Mentálně si kolem svého těla vytvořte světelný infinity symbol. Jeho průsečík (neboli nulový bod) ukotvěte ve svém osobním duchovním srdci, neboli ve svém osobním nulovém bodu, ve kterém je střed Vaší osobní Merkaby. Ty osmičky udělejte 3 a to tak, že jedna směruje vertikálně, čili nahoru a dolu a druhá směřuje
horizontálně dopředu a dozadu a třetí směřuje horizontálně do obou vašich stran. To znamená, že ty 3 osmičky budou mít 6 ok. Ty osmičky pak udělejte tak, že budou jak naležato, tak nastojato, což znamená, že těch osmiček bude celkem 6 a těch ok bude celkem 12, přičemž 13ka, neboli nulový bod je nekonečno. Jaký program do toho svým záměrem (sedmá čakra) vložíte, tak se to bude fungovat. (Že nic se nesmí zneužít, neboť akce vytváří re-akce, snad není třeba vysvětlovat.) No a pak ať si kolem vás "pšouká" co chce, jak chce a jak dlouho chce. :-)
VAJRA neboli DORJE
*
432 Hz – Unlocking The Magnificence Of The 3 6 9, The Key To The Universe - Here.
* The Secret Behind Numbers 369 Tesla Code Is Finally REVEALED! (without music) - Here.
* 432Hz The Magical Number Documentary Chapter 2 Cycles of time - Here.

* Archangel Michael ~ Are You Ready To Become a Full-Fledged God-Inspired Co-creator - Here.

* ArchANGEL Michael !! "Dýchání" Duše ~ Dech života.. | Duch života. Strojový překlad ZDE. ArchANGEL Michael !! Soul " Breathing " ~ The Breath OF Life .. | The Spirit of life Here. Article Here.

* Kryon Gives Lightworkers The Universes Biggest Secret Here.

Pokud chcete poznat tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibracích. - Nikola Tesla
Pokud byste znali význam čísel 3, 6 a 9, měli byste klíč k vesmíru. Nikola Tesla.
* O co se Nikola Tesla snažil, byla aby svět pochopil tajemství za čísly 3, 6 a 9. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: What Did Nikola Tesla Try To Make The World Understand The Mystery Behind Numbers 3, 6, and 9 Here. Article Here.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.
(číslo 9 je nulový bod v jádru - středu Merkaby)
Veškerá hmota je tvořena z živé, světelné plazmové, rezonanční, elektro-magnetické posvátné geometre, fungující dle matematických zákonitostí. Zkrátka a dobře, kosmická energie, produkující světlo, je nosičem vědomí, přičemž zvuk, nebo-li frekvence, je aktivní tvůrčí podstatou, tvořící struktury jednotlivých projevů existencí. Související článek v češtině: * Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci Uvedeno ZDE.
Jakmile pochopíte klíč stavby veškeré hmoty, tak se stanete nejen vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit, ale i vás to osvobodí ze spár zdejšího, ovládaného Matrixu. Zdánlivě nesouvisející článek: Rozdíly mezi tvořivým dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.
V průsečíku energie Jin a Jang v rovnováze (čili v
jádru Merkaby) je díky interakci opačných polarit vytvářena živá tvořivá světelná plazma, ze které jsou pomocí vůle Jang (projekční odstředivé síly) a přání Jin (gravitační dostředivé síly) tvořeny naprosto všechny projevy existencí. Na těchto hologramech se zobrazuje - projevuje do vnějšího projevu existence jak to dobré, tak to nedobré, přičemž ZÁMĚR určuje, jak se stvořený projev existence bude chovat. Úzce související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
V dualitě lze naprosto VŠE použít jak negativně, tak i pozitivně! Proto se neobávejte např. čísel 666, ani ničeho jiného zdánlivě negativního. To, co určuje jak se stvořený projev existence má a bude chovat je záměr (7.D), který lze pochopitelně jiným záměrem kdykoliv jakkoliv přeprogramovat. To znamená, že pokud chcete, aby něco sloužilo např. pro dobro všech zúčastněných, tak se to tak chovat bude, neboť záměr vytváří program uvnitř stvořené věci či bytosti, podle kterého stvořený projeve existence jedná.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
Tightly related videos:
* The Secret Behind Numbers 369 Tesla Code Is Finally REVEALED! (without music) Here.
* The Secret Behind Numbers 3, 6, 9 Tesla Code Is Finally REVEALED! (Extended) Here.
* 432 Hz – Unlocking The Magnificence Of The 3 6 9, The Key To The Universe Here.
* Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form Here.
* Sonic Geometry 2 : Communicating with the Universe in 432hz Here.
* If You Only KNEW the MAGNIFICENCE of The 3, 6 & 9, You Would Hold a Key to The Universe! Here.
* The Reality of Free Energy, Torus Energy Flow & Zero-Point Energy Devices! Here.
* Tesla Technology Has Been Revived Here.
* THIS is What You Must Know about Electromagnetic Chambers Discovered INSIDE Great Pyramid of Giza Here.
* Ancient Monuments Are All Connected Globally Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby