MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit.

Obzvláště nyní je VELICE důležité zaostřit se fokusem své pozornosti na to, co si přejete a pokud možno se soustředit jen na to, co je příjemné krásné a povznášející (nikoliv na to, co si nepřejete), neboť čím blíže jsme k protnutí galaktického rovníku (čili nulového bodu - času), tím rychleji se každá myšlenka (a z ní se rodící osobní přesvědčení, z kterých se tvoří mentální představy) stává vaší osobní pravdou a vámi prožívanou realitou!


Galaktický nulový bod funguje jako červí díra, která spojuje všechny světy a jejich reality do jednoho nekonečného nyní - tady a teď. Přes tento nulový bod se každý (nejpozději při jeho protnutí) dostane do takové dimenze, či do takového paralelního světa a takových jeho realit, které odpovídají tomu, čemu dotyčný věří a s čím svými vnitřní osobními frekvencemi souzní. Proto si nenechte nakukat nic, co nesouzní s tím, co si přejete, snažte se setrvávat v klidu, pohodě a harmonii sami se sebou a se všemi a vším ostatním a vytvářejte si ve svých představách obrazy toho, kam (do jakého světa a jeho realit) se chcete přes tuto galaktickou červí díru dostat - promítnout.


Nenechte se nikým a ničím vytočit a setrvávejte pokud možno stále ve vnitřním klidu a pohodě. Toho se dá celkem snadno docílit tím, že se napojíte na sloup harmonizujícího světla (nebo rovnou přesuňte své osobní vědomí do svého duchovního srdce) a staňte se pouhými pozorovateli všeho, co může být (pokud to dovolíte) nějak nepříjemné. Toto je velice důležité, neboť čím více budete v pohodě a harmonii sami se sebou a se všemi a vším ostatním, tím na vyšší frekvenci budete rezonovat a čím vyšší frekvence budete v sobě obsahovat, tím snadněji projdete celou transformací, která vyvrcholí transmutací do vyššího, světelného projevu hmotné existence. Takže, chcete-li vzestoupit do páté či ještě vyšší dimenze společně s touto planetou, tak se této vzestupující planety držte jak opička :-) své mámy a nepouštějte se jí, kdyby se kolem vás dělo nevím co.


Uvědomte si, že příjemné emoce obsahují harmonické frekvence a proto jsou konstruktivní, kdežto nepříjemné emoce obsahují disharmonické frekvence a proto jsou destruktivní a to v daleko větší míře než si vůbec dovedete představit. Je tomu tak z toho důvodu, že emoce fungují jako "střelný prach", který dodává mentálním představám energi potřebnou k tomu, aby se mohly projevit - zkrystalizovat do hmotného projevu existence. Z toho naprosto jasně vyplývá, že příjemné emoce a jejich harmonické frekvence tvoří, kdežto nepříjemné emoce a jejich disharmonické frekvence boří! Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: elektro-magnetismus (což je podstata pro tvoření dualitních projevů existencí), který je uveden ZDE.


Proto se nenechte vtáhnout do žádného emocionálního dramatu, čili do ničeho, co je nepříjemné a vysává energii. Vytvořte si smír (nebo alespoň emocionální netečnost) s naprosto všemi a vším. Svou emocionální netečností a smírem se všemi a vším vyanulujete veškeré své disharmonické vazby, čímž zpřetrháte veškerá vaše disharmonická pouta (karmu), která vás udržují v dualitních projevech existencí, které sahají až do nejvyšší 4.D. Vše, co vytváří emocionální dramata je destruktivní hra světů v projevu 3. a především 4.D, která vyvolává v zúčastněných zlost a deprese, kdežto tvoření (všeho co je příjemné, radostné a povznášející) je konstruktivní hra světů 5.D, vytvářející překrásné "ráje", ve kterých je radost pobývat či žít pro všechny zúčastněné, neboť v nich všichni prožívají příjemné, euforické až extatické pocity. Takže se máme na co těšit. :-)


PS: Chápete už, o co se snaží všichni ti, kteří vám podsouvají všemožné polopravdy, či se vás snaží rovnou všemožnými způsoby vykolejit nebo dokonce vyděsit? Podrobnosti o tom, jak vás mohou neškodné, či dokonce zdánlivě prospěšné informace přivést na scestí, naleznete v článku s názvem: Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky, který je uveden ZDE.


VIDEO Osvietené čakry - vizionárska cesta do vnútorného sveta (Slovenské titulky) - v anglickém originálu to bylo pod názvem: Process Probuzení Kundalini.


Je třeba si uvědomit, že na co upnete svou pozornost, to si pro sebe nejen tvoříte, ale i to prožíváte. Většina lidí je neúspěšná z důvodu, že nemají svůj vlastní plán, a proto se stávají součástí plánu někoho jiného. PROTO JE TŘEBA ZADAT ZÁMĚR TOHO, CO SI PŘEJEME, SOUSTŘEDIT SE PŘEDEVŠÍM NA TO, CO JE PŘÍJEMNÉ, RADOSTNÉ A POVZNÁŠEJÍCÍ, NEBOŤ TÍM TO NEJEN TVOŘÍME, ALE I TO PROŽÍVÁME A  ZÁROVEŇ SI TÍM ZVYŠUJEME I SVÉ OSOBNÍ FREKVENCE - VIBRACE. Související článek s názvem: "Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to, co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit" je uveden ZDE. Dejte taktéž pozor, na co myslíte, neboť dříve, než se nadějete, se to stane realitou. Podrobnosti jsou uvedeny ZDEVše je vždy tak, jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Jak se z toho vyvázat je uvedeno ZDE. Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni je uvedeno ZDE. NEVĚŘTE zavádějícím a zcestným informacím, neboť těmi se vás snaží temné bytosti vlákat do jiného, paralelního světa, něž do kterého tato planeta přechází. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


V galaktickém nulovém bodu - času (který 21. 12. 2012 protneme) se každá myšlenka okamžitě stává osobní pravdou a vně projevenou realitou. Proto je třeba zaměřit se již nyní na to, co si přeje tvořit, kde se chcete nacházet,
co si přejete prožívat a v jakém světě si přejete se po 3 dnech temnoty ocitnout. Úzce související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE. Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE. Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:

* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.

* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.

* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo Uvedeno ZDE.

* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.

* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.

* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Článek je uveden ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.

* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí, Uvedeno ZDE.

* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.

* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.

* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dvejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.

Kód proti negativitě. (od Févy, ze dne 31. 10 2012) Načteme si ho do sebe tím, že se na něj díváme a vstřebáváme do sebe jeho frekvence.


Féwa 31. 12. 2012 v diskuzi na FB (která je
pod tímto jejím obrázkem) vádí: Prosím, aktivujte si každý sám pomocou tohto kódu svoje energetické pole ochrany pred akoukoľvek negativitou. Samozrejme - ak to tak cítite. Je to pomoc zo svetla na posilnenie vlastného energetického poľa.......<3

a k tomu ještě dodává tohle: Na doplnenie: veľmi dôležité momentálne pne všetkých strážcov energetických brán a tých, ktorí sú na Zem poslaní ako pomoc vzostupu.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak častokrát sděluji, pamatuj i nadále na své uzemnění. Uzemnění je to, co ti zaručí, že se během následujícího období budeš cítit dobře ve svém fyzickém těle. Uvědomuj si, kdy je tvá energie nestabilní, kdy kolísá, kdy kolísá tvá nálada. V těchto okamžicích se vědomě propoj se zemí a vše se stabilizuje.

Dovol sám sobě, aby se i tebe a tvé duše dotkly energie skutečnosti. Můžeš přitom provést krátké meditační cvičení. Svou mysl zaměř na své nitro. Naslouchej, co ti chce říct, jaké zprávy pro tebe má. Vnímej, co ti radí hlas tvého srdce. Zároveň otevři svou alfa a omega čakru a nechej skrze sebe proudit energii skutečnosti. Tyto čakry jsou čakrami nové doby. V hustotě duality zakrněly, aby se se vzestupem opět probouzely k životu.

Alfa čakra se nachází asi 10 centimetrů nad tvým temenem hlavy a spojuje tě s vesmírem, spojuje tě s mřížkou lásky, na kterou je napojena, pakliže je v harmonii.
Omega čakra se nachází asi 10 centimetrů pod tvým rozkrokem a propojuje tě s centrem Lady Gaia, pakliže je v harmonii. Má vliv i na tvé uzemnění.

Dovol mi nyní, abych tato tvá 2 energetická centra vyrovnal a napřímil tak paprsky energie, které z nich míří. Lépe pak budeš přijímat energii skutečnosti, která k tobě přichází a lépe si vychutnáš vlny energií, které Zemi svlažují. Mé působení můžeš v obou oblastech vnímat jako jemné mravenčení, možný je však i krátkodobý tlak nebo svědění. Vše se děje tak, jak je to pro tebe správné a dobré a k mému působení postačí tvůj čistý úmysl.

Jsi-li připraven, uvolni svou mysl i tělo a oddej se vlnám energie skutečnosti, které osvěží tvé buňky a zároveň zharmonizují tvou alfa a omega čakru.
… pauza …             
   
(tak dlouho, jak dlouho vnímáš energetické působení v oblasti temene hlavy a svých nohou).

Děkuji ti za důvěru, se kterou k nám přistupuješ. O vlně, která bude následovat po vlně Božské magie skutečnosti, tě budu opět předem informovat.
Užívej si pocit vnitřní harmonie, která se nyní rozlévá tvým tělem a já se s tebou v hluboké sounáležitosti a s vnitřní radostí loučím.

Kryon

Celý článek s názvem: "Kryon - Vlna Božské magie skutečnosti" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zvyšovanie Vášho bodu vnímania

26.12.2012


Správa od Arkturiánov

Bod vnímania 

Milovaní, my sme Arkturiáni,

Žehnáme Vám v tento významný deň 21.12.12 a prajeme vám všetkým šťastný zimný slnovrat. Vidíme, ako sa vaše Svetlo zosilňuje s každým dychom. Z nášho pohľadu Gaia absorbuje svoje rastúce Svetlo a zdieľa ho so všetkými, ktorým doteraz nebol prístupný prameň svetla, ktorý je teraz pre všetkých k dispozícii.

Gaia a všetci jej obyvatelia sa radujú v tento deň, pretože tichý začiatok bol započatý. Váš Nový Vek prišiel ako baránok a porastie do sily leva. Silné Ticho prišlo do vášho TERAZ, v ktorom môže BYŤ vaše JA vo vašom každodennom živote. Ako sa uvoľníte do tohto Ticha, budete počuť náš hlas a vidieť všade naše tváre. 

Mnohí z vás chceli opustiť výzvy a zmätok v tretej dimenzii, ale neuvedomili ste si, že niečo ako opustenie neexistuje. Vy ste vždy a všade v každom čase. Čo sa nemení, je to, kde sa nachádzate. Všetko čo sa mení, je váš Bod vnímania. Váš Bod vnímania je to, kde je zaostrený váš zámer. Tento zámer je udržiavaný silou vašej bezpodmienečnej lásky.

Postupne si tak začnete uvedomovať, že tam, kde umiestnite svoj zámer a obalíte ho vašou bezpodmienečnou láskou, tam bude váš Bod vnímania. Najprv budete schopní udržať len jeden Bod vnímania v "čase." Potom, akonáhle začnete uvoľňovať svoj zvyk vnímania času, budete mať možnosť zostať súčasne zameraní na viac ako jeden bod vnímania. 

Táto schopnosť udržať viac bodov vnímania je vrodená schopnosť vašej prítomnosti Vzostúpeného Majstra. Áno, vy už ste Nanebovzatí majstri, len ste na to zabudli vzhľadom na vaše trojdimenzionálne myslenie. Nie ste v procese zmeny na päťdimenzionálnu bytosť . Teraz sa nachádzate v procese návratu vášho Bodu vnímania späť do piatej dimenzie JA, ktorým ste VŽDY boli. 

Váš vzostup nie je procesom evolúcie na niečo vyvinutejšie. Váš vzostup je procesom rozpamätania sa, kým ste vždy boli a návratu Bodu vnímania do tohto prejavu vášho Multidimenzionálneho JA. Akonáhle vedome umiestnite váš Bod vnímania na vyššiu úroveň dimenzionálneho prejavu vášho JA, budete môcť ľahko žiť ako Vzostúpené JA súbežne s ľudským ja.

Už sme o tomto procese predtým hovorili. Akokoľvek, v rámci vášho TERAZ má energetické pole svetla, zamerané na vašu fyzickú realitu, oveľa vyššiu frekvenciu, než ako ste zažívali počas takmer 26.000 rokov. Toto energetické pole rezonuje s najvyššou frekvenciou svetla, ktorou je bezpodmienečná láska. 

Prijatie tejto bezpodmienečnej lásky do vašej fyzickej formy a každodenného života značne uľahčí návrat vašej multidimenzionálnej pamäte. Vaša multidimenzionálna pamäť vám umožní znovu dôverne nadviazať spojenie so všetkými pravdami, ktoré ste zabudli počas dlhého pobytu v tretej dimenzii.

V skutočnosti vás žiadame, aby ste sa práve teraz uvoľnili do prijatia tohto Svetla...
Vnímajte, ako toto väčšie Svetlo vstupuje do epifýzy a aktivuje vašu multidimenzionálnu pamäť ...
Nezabudnite, že VY už ste Vzostúpení Majstri ...
Predstavte si túto súčasť vášho JA veľmi podrobne ...
Ako vyzeráte? Čo to máte na sebe? 
Vnímajte ako vaše nádherné svetlo a láska vyžarujú z vášho tretieho oka, Vyššieho srdca a rúk ...
Cíťte a prijmite bezpodmienečnú lásku vychádzajúcu z tohto Vyššieho prejavu VÁS ... 

Vaše JA Vzostúpeného Majstra je tým, ktoré si zvolilo sa inkarnovať vo svojom súčasnom tele preto, aby ste mohli pomôcť Planetárnemu Vzostupu. Preto si nemusíte zaslúžiť toto JA alebo sa akokoľvek meniť. Vy už ste vzostúpení. Všetko, čo potrebujete urobiť, je umiestniť váš Bod vnímania do tejto úrovne vášho Multidimenzionálneho JA. 

Vnímanie môžete zmeniť prostredníctvom sily vašej predstavivosti/5D myslenia. Aby ste uskutočnili tento posun v bode vnímania, môže vám to zabrať trochu meditatívneho "času", takže buďte trpezliví sami so sebou. Nosili ste vašu pozemskú podobu po mnoho inkarnácií, a identifikoval ju ako vaše vlastné ja. Preto budete musieť prelomiť tento zvyk a identifikovať svoje JA so Vzostúpeným Majstrom a vašu pozemskú formu ako projekciu vášho JA. 

Začnite svoj proces predstavovaním si sami seba ako Vzostúpeného Majstra, ktorým aj ste!

Pozrite sa dolu na svoje nohy a všimnite si, čo na nich máte ...
Teraz sa pozrite vyššie na svoje telo, aby ste videli, čo máte na sebe ...

(Váš Vzostúpený Majster nemusí byť humanoid, tým sa nemusíte zapodievať ...)

Pozrite sa na svoje vzostúpené ruky a vnímajte svetlo, ktoré z nich žiari ...
Dotknite sa svojej tváre rukami, aby ste videli, ako sa svetlo vášho Tretieho Oka zosilní dotykom rúk ...
Teraz sa dotknite svojho Vyššieho Srdca, aby ste videli, ako vaše Vyššie Srdce a ruky zosilnia svoje svetlo ...
Umiestnite váš Bod vnímania na túto formu ...

(Na začiatku môžete byť schopní udržať tento bod vnímania len počas meditácie.)

Z vášho bodu vnímania Vzostúpeného JA, zahrňte vašu pozemskú formu do tohto bodu vnímania ... 

Ako budete opakovať toto cvičenie, začnete si pomaly uvedomovať, že ste obomi z týchto prejavov vášho JA po celú dobu. Potom budete mimo obmedzenia času, keďže váš primárny Bod vnímania bude na úrovni vás ako Vzostúpeného Majstra. Potom budete udržiavať svoj ľudský Bod vnímania len tak dlho, ako budete chcieť. 

V skutočnosti, môžete opustiť svoj ľudský Bod vnímania a ochraňovať túto pozemskú podobu vo vyššej frekvencii s tým, že môžete znova aktivovať a používať túto podobu, kedykoľvek budete chcieť. Vzostúpení Majstri často udržiavali pozemskú formu týmto spôsobom. 

Možno budete potrebovať veľké množstvo "praxe" predtým, než sa budete schopní rozpamätať, že váš primárny Bod vnímania je vaše Vzostúpené JA a vaša pozemská nádoba je len projekcia tohto JA. Na začiatku budete pravdepodobne cítiť, akoby vaša pozemská podoba bola vaším primárnym Bodom vnímania a Vaše JA Vzostúpeného Majstra ako keby ani nebolo celkom reálne. Buďte trpezliví, trvá to nejaký "čas" zlomiť svoje 3D zvyky. 

Čím viac a viac obyvateľov Gaie premiestni svoj primárny Bod vnímania na svoje Vzostúpené JA, tým viac bude kolektívny zvyk 3D času slabnúť. Toto blednutie času sa vystupňuje, keď Jednotné Vedomie Gaie presunie svoj hlavný Bod vnímania na Vzostúpené JA Vzostúpenej planéty. 

Rovnako ako vaše Vzostúpené JA rezonovalo s piatou dimenziou a vyššie dávno predtým, než ste sa prvýkrát inkarnovali na Zemi, Vzostúpené JA Gaie rezonovalo s piatou dimenziou a vyššie dávno predtým, než si vzala 3D podobu Zeme. Gaia a jej obyvatelia nepochádzajú z fyzickej úrovne. Všetok život pochádza zo Zdroja a rozhoduje sa presunúť sa až dole na frekvenčnej stupnici reality. Lenže, akonáhle Bytosť zostáva na fyzickej rovine času príliš dlho, zabúda na svoje vyššie frekvencie JA. 

Znovu vám pripomíname, že vzostup je nie je o "dosiahnutí". Vzostup je návrat k verzii vášho Multidimenzionálneho JA. Otvorene a bezpodmienečne milujeme a vítame všetkých navrátilcov späť do našich vyšších frekvencií reality.

Channelling SuzanneLie
26. decembra 2012.

Zobrazení: 21423

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE i ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* Bude během devíti dnů, od 12. prosince 2012 (12.12.12) do 21. prosince 2012, planeta Země rozdělena na Země dvě, podobně jako když se dělí buňka? Uvedeno ZDE.
* Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo. Uuvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni. Uveden ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
*
Jak harmonizovat, léčit a regenerovat sama sebe, tuto planetu či cokoliv co je právě třeba. Uvedeno ZDE.
* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
*
Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu.
UvedenoZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. ZDE
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek Uvedeno ZDE.
* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
* Kryon - Rekalibrace Gaii Uvedeno ZDE.
* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* Otevřeně o Vzestupu vědomí, Pasem k Vzestupu je láska. Uvedeno ZDE.
* Podstata frekvence vibrací vědomí. Uvedeno ZDE.
* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.
* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
* Sdělení o konci roku a přepólování v nás. Uvedeno ZDE.
* Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět? Uvedeno ZDE.
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.
* Velice důležité informace nejen o přicházejících změnách spojených s 21. 12. 2012. Uvedeno ZDE.
* Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012. Uvedeno ZDE.

* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.

Pouze věřit je málo, je třeba vědět, že se tak skutečně stane. Takže: tak tomu je, tak tomu je tak tomu je. Děkuji, děkuji, děkuji.

Právě dochází k transmutaci, čili k přerodu veškeré hmoty (jak této planety, tak i nás) z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů, To znamená, že z této planety se stává hvězda. Podrobnosti jsou ZDE.

Ne, není, tohle co se děje 31. 10. 2012 je jen příprava ne celkouvou transformaci, při které vytváříme dimenzionální most, aby mohli přes něj přejít nazpět do jednoty i ostatní. Podrobnosti jsou uvedeny v textu, který je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Ano, s tím počítám také. Z tohoto důvodu mne jistě "osud" v září letošního roku zavál do Bojnic na Slovensko, na setkání tamějších pracovníků světla. Tam jsme jako jeden celek provedli tvořivou meditaci pro přípravu zážehu planetární Merkaby. Požádali jsme Metatrona a všechny ostatní bytosti, kteří mají s aktivací planetární Merkaby co společného, aby vše připravili a nachystali tak, aby při protnutí galaktického nulového bodu k zážehu planetární Merkaby skutečně došlo.

Nemám pochyb, že k zážehu planetární Merkaby v ten moment skutečně dojde, neboť už při meditaci se probouzela a Metatron se přitom usmíval, že jsme to dokázali. Tím dojde nejenom k vzestupu této planety do 5.D, ale i k zážehu osobní Merkaby u všech bytostí, které si přejí přejít do 5.D společné se vzestupující planetou.

Následně jsme si světelným paprskem navzájem propojili jádra - ohniska svých duchovních srdcí - osobní nulové body, abychom spolupracovali jako jedno tvořivé vědomí, které takto propojené funguje i na dálku jako jedno společné vědomí, které má nesčíslněkrát větší tvořivou sílu - moc.

Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

ahoj lumir ja som bol v bojniciach asi pred rokom na stretnuti pracovnikov svetla trochu sme meditovali na luke  nabijali svoje kryštaly stretol som tam velmi užasnych ludi dokonca tam boli niektory aštarovci . meditaciu nam kazilo lietadlo čo furt bzučalo nad nami.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Negative Souls from Alpha Draconis, Draconians, Reptilians, Draco Reptoids Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 5 zvláštních věcí, které se začnou dít v našem životě, když neúmyslně otevřeme třetí oko uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Third Eye Pineal Gland: The Biggest Cover-Up in Human History - Redone Real Narration Here."
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stále se naivně domníváte, že masmédia jsou nezávislá a že Vám sdělují pravdu? Nebo jste již konečně prozřeli a zjišťujete, že Vám/nám neustále podsouvají jen to, čemu chtějí, abychom uvěřili! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"F. Ringo Čech: Milión chcánek na demokracii. Milión chcánek na demokracii . Komedianti to tu za 30 let přivedli na buben, Teď po vzoru listopadu či majdanu zase burcují hlupáky na náměstí, aby…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor, aneb kde leží skutečná pravda? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Orgone Energy: The Greatest Discovery SUPPRESSED by the FDA Here.* Your Mind Can Transform Your Body and Cure Everything - Redone Here."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! Here.* Your brain hallucinates your conscious reality | Anil Seth Here.* Is Our Reality a Simulation Projected by Our Consciousness or by Someone Else? Here.* The Secret Hidden from…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Is Our Reality a Simulation Projected by Our Consciousness or by Someone Else? Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! Here.* Your brain hallucinates your conscious reality | Anil Seth Here."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Is Our Reality a Simulation Projected by Our Consciousness or by Someone Else? Here."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Watch This Before They Delete It - They Can Control The Weather Here."
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! Here."
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Výborné články, texty a videa jež si zaslouží přeložit. Přeložil by to prosím někdo z vás? Předem vám za to velice děkujeme. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! Here."
středa
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.9.2019

Spirituálna aktivácia dvoch Zemí.Planetárne kódy dvoch Zemí....... Spirituálna aktivácia dvoch Zemí:.......... slnečný koridor /vlnenie/ .... splývanie, stekanie...... ako keď krištál zapadne.…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 12 vláken DNA uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Obraz „Hviezdne Bytosti“ pomáha rozpomenúť sa na náš hviezdy pôvod a Poslanie. Ukotvuje vibrácie a Energiu, prichádzajúcu na Zem z priestoru Univerza previbrovávaním…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 12 vláken DNA uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Počátek aktivace DNA Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Fantomový efekt DNA aneb lidská DNA a její vliv na nás uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Geniální objev! – Rusové mění DNA slovy a laserem! 11. 05. 2012 0:00:00 Odstraníme tím dnes nevyléčitelné choroby z planety? To, že slovo je frekvence, je celkem jasné. Že tato…"
16.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Geniální objev! – Rusové mění DNA slovy a laserem! 11. 05. 2012 0:00:00 Odstraníme tím dnes nevyléčitelné choroby z planety? To, že slovo je frekvence, je celkem jasné. Že tato…"
16.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Geniální objev! – Rusové mění DNA slovy a laserem! 11. 05. 2012 0:00:00 Odstraníme tím dnes nevyléčitelné choroby z planety? To, že slovo je frekvence, je celkem jasné. Že tato…"
16.9.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby