* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí.

Že dostaneme zásah světlem pramenícím z galaktického středu, to je naprosto jisté, neboť už i vědci vědí o tom, že se k nám tato vlna světla blíží. Že k tomu dojde nejspíše 21. 12. 2012, o tom jsou přesvědčeni nejen Májové, ale nezávisle na nich i např. Magenta Pixie a Drunvalo Melchizedek. Že lze původní DNA pozměnit či zcela přepsat tím, že nějaké DNA prosvítíme (čímž se ta informace v tom světle uloží) a pak tímto světlem prosvítíme něco jiného, to vědci už zjistili také.

Vzali např. embrya slepic, prosvítili je světlem obsahující DNA kachny a tím došlo k tomu, že se nerodili mutanti, něco mezi kachnou a slepicí. (Tím samozřejmě neříkám, že s těmito "vědeckými" pokusy souhlasím.) Když to udělali s vajíčkem (např. žáby), které prosvítili světlem obsahující DNA např. salamandra, tak se nenarodil původní druh (tedy v tomto případě se nevyvinul pulec a z něho nevyrostla žába), ale zrodil se z něj salamandr. To znamená, že původní DNA žáby bylo prosvícením z žabího vajíčka zcela vymazáno a nahrazeno salamandřím DNA, čímž došlo k tomu, že se z původně žabího vajíčka narodil salamandr a ne pulec.


Z toho NAPROSTO jasně vyplývá, že po zásahu světlem pramenícím z galaktického středu (které obsahuje hyper-galaktickou, čili 12tou úroveň vědomí) dojde u všeho a všech k okamžitému přepsání původního DNA (obsahující momentálně maximálně planetární DNA, čili devátou úroveň vědomí), čímž u všeho a všech (tedy i u planety a lidstva) dojde k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší úrovně vědomí a jeho forem existencí.


Proto z důvodu galaktického zarovnání zvané Hunab Ku dojde k tomu, že světlo pramenící z galaktického středu, čili z galaktického centrálního slunce (obsahující hypergalaktickou, čili 12tou úroveň vědomí, tvořící 12 vláken DNA), projde do galaktického slunce Vodnáře (čili do 11té úrovně vědomí), z něj do slunce naší sluneční soustavy (čili do 10té úrovně vědomí) a odtud do planety (čili do deváté úrovně vědomí) a do všeho a všech, co na ní a uvnitř ní je. Tím dojde k tomu, že se vše posune do vyšší úrovně vědomí a existencí než doposud je.


Na některém videu Drunvalo Melchizedek hovoří o tom, že dojde k tomu, že ti, u kterých nedojde k transformaci do dvanácté - hypergalaktické úrovně vědomí rovnou, to znamená zároveň se vzestupující planetou (jelikož na to zatím nejsou svými osobními frekvencemi připraveni), tak ti se na nějakou krátkou dobu zařadí do úrovně vědomí a existencí desáté (sluneční) nebo jedenácté (galaktické) a tam se frekvenčně doladí, aby mohli následně přejít do úrovně vědomí a existencí 12té (hypergalaktické) taktéž. Toto doladění bude u některých trvat pouze pár dní, ale dle něj nejdéle do roku 2015 (dle jiných možná do roku 2017), neboť během té doby dojde dle mně k završení hypergalaktického cyklu v naprosto VŠECH jeho paralelních existencích.


Průběh a dokončení celé transformace vidím podobně jako Drunvalo a Dolores Cannon, jen s tím rozdílem, že to vidím tak, že ti, kteří neprojdou do 12té úrovně hned napoprvé (čili 21.12.2012), ti se přes galaktický nulový čas - bod (čili přes jeho černou/bílou červí díru) přesunou do jiných - paralelních, již existujících úrovní existencí a jejich světů, existujících v této naší multi galaxii a vesmíru. DOKONČENÍ hypergalaktického cyklu tedy podle mne neproběhne pro všechny ve stejném okamžiku, neboť se někteří při zásahu světlem pramenícím z galaktického středu promítnou do takové paralelní existence se kterou
budou svými osobními frekvencemi souznít. V těchto paralelních existencích ale dojde k urychlenému vývoji (v důsledku zásahu zmiňovaným světlem, pramenícím z galaktického středu), což ve všech paralelních realitách umožní, aby dokončení jejich hypergalaktického cyklu proběhlo nejpozději do několika let.

Završení hypergalaktického cyklu (to znamená dokončení a zavrčení cyklu ve všech jeho paralelních existencích) umožní dokončit cyklus celého tohoto vesmíru, čili 13té úrovně vědomí (které je obsažené v centrálním slunci vesmírném), čímž celý tento vně projevený vesmír zmizí a zanikne, neboť se všichni a všechno stane pouhým čistým vědomím, (což je osmá dimenze) a ti kteří budou chtít, ti si vytvoří zcela nový vesmír, který bude (z důvodu získaných zkušeností) mnohem dokonalejší, než je tento. Mnohem více podrobností o úrovních vesmírného vědomí a existencí a způsobu jejich tvoření je uvedeno v článku s názvem: "Vesmírné Perpetum Mobile", který je uveden ZDE.


Světlo pramenící z galaktického centrálního slunce (galaktického středu) obsahuje nejvyšší vědomí a inteligenci naší galaktické soustavy (neboť je stvořitelem této naší galaktické soustavy) a proto se jako správný rodič
:-) postará o to, aby vše probíhalo tak, aby bylo vše tak jak je zapotřebí, to znamená, aby se vše zařadilo tam kam to patří, takže se přestaňte obávat, že by se na vás zapomnělo. :-) Navíc, ti kteří by se toho mohli bát, ti budou po celou dobu průběhu přerodu v hypnotickém "spánku", aby nemohli panikařit, :-) takže zachovejte klid.

Související článek s názvem: "Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existenc" je ueden ZDE.

Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

Další úzce související články:

* 21.12.2012 - Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 konečně odhalena" je uveden ZDE.

* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.Další úzce souvisejí články:

* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.

* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.

* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 6338

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Související články:
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) je uvedeno ZDE.
*Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je ZDE.

Časová vlna nula, odpočítávání do protnutí galaktického nulového bodu - času, ve kterém se naše sluneční soustava spojí se svým pravým párovým dvojčetem, čímž zde zanikne veškerá dualita. Timewave Zero - odpočítavanie do prechodu. Diskuze je uvedena ZDE.

Co se bude od 21. 12. do 23. 12. 2012 dít a proč je znázorněno na níže uvedeném videu.

Při zažehnutí a aktivaci planetární Merkaby (viz. níže přiložené video), k čemuž 21. 12. 2012 dojde (z důvodu zásahu vlnou světla pramenící z galaktického středu - srdce) začne vzestup, čili transmutace této planety do světelného projevu její existence, který bude trvat zhruba 3 dny, tj. zhruba do 23. 12. 2012.

Během tohoto období dojde k zažehnutí osobní Merkaby u všeho a všech kteří si přejí vzestoupit do světelného projevu existence společně s planetou. To znamená, že pokud nevzestoupí dříve, tak vzestoupí společně s planetou všichni ti, kteří si přejí přejít do světů jednoty a harmonie, čili do světů ve kterých si bytosti vzájemně pomáhají a tvoří jen to, co je pro dobro všech zúčastněných.

Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012vzestup, duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno ZDE.

Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/individualni-kosmick...

TRANSFORMACE z dosavadního (uhlíkového) projevu existence na světelný projev existence, s 12 + 1 vlákny DNA. (3x4 = 12 + 1 středové =13)

VIDEO s názvem: 2012 NOVÉ KRUHY V OBILÍ ZOBRAZUJÍCÍ ZMĚNY DNA

Podrobnosti v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 končí. Tím transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s názvem: Uhlík 6-6-6 končí

Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.

Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.

Související videa:
Reality nebo iluze. - Reality or illusion 1 & 2
http://www.youtube.com/watch?v=Jbzh8o3MX-4

http://www.youtube.com/watch?v=T5F1VOONu8g

Další související články, které jsou uvedeny na facebooku - obrazová knihovna.

Prijde fotonova vlna, ktera nas naprosto zmeni od zakladu.

Je to mozne, byli s tim jiz delany pokusy, dneska se mi znovu dostal do rukou tento clanecek, ktery je starsiho data:

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6234-vedecky-potvrzeno-jsme...

pokud nemate trpelivost to cele precist, doporucovala bych Vam aspon tyto dva odstavce:

Je tomu již několik let, kdy ruský vědec dr. Piotr Garjajev uspěl v modelu komunikace s molekulou DNA, a to prostřednictvím ultrafialových fotonů (světla). Navíc tvrdil, že díky této komunikaci pomocí laserového paprsku se mu podařilo přenést data z prostředí DNA embrya žáby do jiného organismu, konkrétně do embrya mloka. Po tomto světelném přenosu nastalo cosi neuvěřitelného. Zárodek mloka se začal měnit v žábu. Ovšem ani toto nebylo všechno.

Dr. Garjajev ukázal, že tento typ komunikace je možný nejen v rámci jednotlivých buněk nebo mezi dvěmi izolovanými buňkami, ale i v rámci organismu jako celku, kdy "světlo" lze použít jako unikátní prostředek komunikace s jinými organismy. Podle jeho názoru by tato skutečnost mohla být určitým vysvětlením pro existenci mimosmyslového přenosu dat, jako je telepatie a podobné příbuzné schopnosti. Podle těchto informací se zdá, že lidé mají k dispozici od první vteřiny svého fyzického života vlastní "bezdrátový internet", který je navíc zabudován do prostředí DNA.

A to se nam v podstate stane. Do dneska Vam zadny biolog nevysvetli, krome toho, ze to zpusobuji hormony, jak naprosto stejna bunka, ktera je oplnodnena muzskou spermii se zacne delit a naraz pritom deleni se v jedne bunce zacnou vytvaret enzymy a hormony, ktere zpusobi, ze z jednoho je hlava, z druheho nervova soustava, z tretiho srdce, ze ctvrteho nohy a z dalsiho mozek nebo kosterni soustava.

Je to tez svetlem ktere prochazi celou nasi slunecni soustavou a nasim vnitrnim svetlem. Stejne tak Zeme ma sve slunce a je jim nase Centralni slunce.

Az dorazi fotonova vlna, nesouci nove informace, zmenime se proste opet i my.  Nyni jsme prizpusobeni teto svetelne matrici pak budeme prizpusobeni jine.

Celý tento příspěvek je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
před 11 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby