* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít.

V prvé řadě je třeba, aby si každý z vás nejdříve plně uvědomil, že naprosto vše zdánlivě hmotné je ve své podstatě jen zkrystalizovaná mentální představa, která se neustále mění a přizpůsobuje dle nových idejí a osobních a kolektivních přesvědčení. Jakmile si tuto skutečnost plně uvědomíte, tak vám dojde, že pouhou změnou svého osobního přesvědčení a vizí již existujícího nového překrásného radostného a povznášejícího světa, ve kterém je radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné, měníte kolektivní vědomí celého lidstva. Touto změnou dochází k tomu, že se na podvědomé úrovni existence mění smýšlení, chování a jednání nejen vaše, ale i naprosto všech ostatních! Úzce související článek s názvem: "Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu" je uveden ZDE.


Pro mnohem lepší pochopení toho, že všichni a všechno je ve své podstatě především živé tvořivé světlo, čili kosmické tvořivé vědomí, které je všemocné (pokud si to samo sobě dovolí), shlédněte prosím nejdříve vynikající video s CZ titulky, s názvem: "Vědomí Řídí Vesmír", které je uvedeno ZDE. Po shlédnutí tohoto videa vám nepřijde vůbec divné, že existují i světy v projevu páté a vyšších dimenzí, které jsou založeny na bázi zkrystalizované světelné plazmy
(proto v takovýchto světech naprosto vše září jako miniaturní sluníčka), která dle osobního přání či vloženého programu krystalizuje do požadovaných projevů existencí.  V takovýchto světech je zcela běžné se odhmotňovat, rychlostí myšlenky se teleportovat a v jiném čase a prostoru se opět zhmotňovat a to nejen do původního projevu existence, ale i do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledů a projevů existencí a to třeba i hned do několika současně. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč", který je uveden ZDE.Pojďte se prosím podílet na velice mocné tvořivé vizualizaci, ve které tvoříme překrásný svět v projevu páté dimenze, nejen pro sebe, ale i pro naprosto všechny ostatní, kteří jsou zatím ještě neprobuzeni, ale přejí si taktéž přetransformovat se a přejít do světa, ve kterém je radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné. Takže se nejdříve fokusem své pozornosti nalaďte a propojte s kolektivním vědomím těch, kteří takovéto výše zmiňované světy již tvoří. Toto propojení jednotlivých vědomí do jednoty lze učinit přes níže uvedený obrázek. Potom si začněte představovat, že 21.12.2012 dostáváme přímý zásah nepolarizovaným světlem pramenícím z galaktického středu - srdce (obsahujícím 12tou úroveň vědomí tohoto vesmíru), čímž dochází k tomu, že se tato 12tá úroveň vědomí kopíruje do všeho a všech, kteří si přejí přetransformovat se do světů jednoty a harmonie a přejí si v nějakém takovémto výše zmiňovaném světě pobývat či žít. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.


Z
důvodu zásahu tímto NEPOLARIZOVANÝM světlem (pramenícím z galaktického srdce) dojde zároveň i k tomu, že se u všech vzestupujících bytostí (tedy i u planety) sjednotí obě dvě poloviny pravých párových existencí nazpět do jednoty a harmonie. Tím dojde k zážehu a obnovení funkce osobní Merkaby planety, viz video uvedené ZDE a to umožní všem ostatním obyvatelům této planety zažehnout si svou osobní Merkabu a obnovit si její funkci taktéž. Související článek s názvem: "Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit" je uvedeno ZDE.


Jelikož je každý pozemšťan ještě zvyklý někde bydlet a mít nějaký hmotný projev své vlastní existence (a ne být jen pouhým vně neprojeveným vědomým - světlem), proto navrhují, abyste začali tvořit světy, ve kterých si každý pomocí zhmotňování svých představ tvoří vše, co je k zábavě a životu potřebné, tedy i např. létající domy, aby se každý mohl i se svým domem kdykoliv kamkoliv přemístit. Taktéž si představujte, že takovéto světy jsou jednou nádhernou, mentálními představami udržovanou zahradou, ve které bytosti nepracují (neboť si vše zhmotňují pomocí krystalizace svých mentálních představ) a tráví svůj čas tím, že dělají jen to, co dělá radost jak jim, tak všem ostatním, kteří se toho chtějí nějakým způsobem zúčastnit. Samozřejmě, že v takovýchto světech nejsou vůbec zapotřebí peníze, takže si nenechte od nikoho nakukat něco jiného. Též se nenechejte vlákat do takových světů, ve kterých jsou bytosti závislé na někom či na něčem (jako např. na penězích či energiích), neboť to jsou světy, které jsou tvořeny těmi, kteří rádi vládnou a pomocí závislosti na někom či na něčem ovládají ostatní zúčastněné. 
Úzce související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít", je uveden ZDE.

Čím více se přibližujeme k časové vlně nula, čili k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím je vaše vizualizace stále více účinnější, neboť v nulovém čase se kadá představa stává osobní pravdou a vně projebenou realitou okamžitě, bez jakékoliv časové prodlevy!


Pátá dimenze není nějaké místo ve vesmíru, ale je to stvoření, jehož tvůrcem jsi TY! Proto je na čase začít si už tvořit takový svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Co si stvoříte, to budete nejen mít, ale i prožívat a naopak, co si nestvoříte, to mít nebudete. :-) Uvědomte si, že naprosto vše je tvořeno mentálními pochody, ve kterých neexistují a nemohou existovat žádná omezení do té doby, dokud svým vyhraněným smýšlením nějaká omezení sami nevytvoříte! Z toho důvodu tvořte bez jakýchkoliv omezení, ale s rozvahou, za pomoci svého vyššího Já, které o spolupráci stačí jen mentálně požádat. Takže popusťte uzdu své představivosti a nevytvářejte v ní vůbec žádná omezení, ať se vaše fantazie může bez jakýchkoliv omezení plně rozvinout a realizovat. Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.


Uvědomte si také, že dokud nemáte svou osobní Merkabu, nebo-li osobní tvořivý dvou-plamen plně aktivní, což u většiny nastane až při protnutí nulového bodu - času (ve kterém se bytosti sjednotí se svou pravou párovou duší), tak do té doby to tak jako tak netvoříte vy. To, co ve svých představách prozatím vidíte (do doby než se spojíte se svou pravou párovou duší, čímž dojde k obnovení vaší Merkaby) je buď realita či svět, který/á již existuje někde jinde, nebo to je realita či svět který/ou za vás tvoří vaše vyšší Já, čilá váš tvořivý troj-plamen, což jsou nejen obě poloviny vaší duše, ale i vaše vyšší, duchovní Já, nebo-li vaše Boží podstata, ze které jste byli její mentální představou stvořeni. Úzce související článek s názvem:
"Jak se propojit se svými vyššími Já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já" je uveden ZDE.


Čím více se blížíme k 21. 12. 2012, čili k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím rychleji se každá vnitřní představa stává vně projevenou realitou, neboť v nulovém čase se kadá představa stává osobní pravdou a vně projevenou realitou bez jakékoliv časové prodlevy, čili OKAMŽITĚ! Takže od teď se soustřeďte především na to, co si přejete, vytvořte si představu krásného světa, ve kterém si přejete 21. 12. 2012 se ocitnout a tuto představu udržujte níže uvedeným způsobem stále v existenci, a to ať se snaží kdokoliv nakukat
vám cokoliv jiného. Čím více budete těmito a souvisejícími představami udržovat v existenci svou původní představu (čili plány tvoření toho, co si přejete stvořit) a čím více budete svými emocemi tyto své představy vyživovat (fungující jako "střelný prach", který dává představám sílu projevit se do vnějšího projevu existence), tím snáze se do takovéhoto světa dostanete nejen vy, ale i celá tato planeta se všemi a vším, co na ni a uvnitř ní existuje a přeje si dostat se taktéž do páté (či ještě vyšší) dimenze, současně s touto planetou. Úzce související článek s názvem: "Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč je uveden ZDE. Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality" je uvedeno ZDE. Vynikající článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.


A teď to, co je velice důležité k tomu, abyste opět nabyli zdravé, čili před nikým se neponižující, ale ani nad nikoho se nevyvyšující sebevědomí. Byli jsme všemožnými způsoby udržováni v pocitu, že jsme pouhé hloupé ovce, se kterými se dá kdykoliv jakkoliv manipulovat a zneužívat je a to se stalo osobní pravdou a vně projevenou realitou většiny z vás. Proto je třeba, abyste si již konečně uvědomili, že jste/jsme především vědomí, nebo-li živé tvořivé světlo, čili jiskra moudrého, všemocného a láskyplného kosmického vše-Vědomí, které naprosto vždy bylo je a bude pouze a jen tím, čemu uvěří že je !!! Též je třeba si uvědomit, že je třeba mít svou vlastní vizi - plán toho, kde chcete být, proč tam chcete být a co si přejete kde "dělat" a prožívat, neboť pokud svůj vlastní plán nemáte, tak se stáváte součástí plánu někoho jiného. To samozřejmě též znamená, že pokud si nestvoříte svůj vlastní svět, ve kterém chcete pobývat či žít, tak se ocitnete ve světě stvořeném někým jiným, ve kterém to pro vás nemusí být nijak zvlášť příjemné, neboť nebude řízen vašimi představami a pravidly, ale představami a pravidly někoho jiného, takže mohou být v lecčem omezující a spoutávající. Podrobnosti o tom, jak je pomocí mentálních představ tvořena veškerá tzv. hmota, je vysvětleno v článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět", který je uveden ZDE.

Uvědomíte si též, že vaše osobní přesvědčení vytváří vaše představy (ze kterých pomocí vašich emocí krystalizuje  vaše osobní realita) a že to, co ve své realitě prožíváte, je výsledem vašeho osobního přesvědčení. Když osobní pravdu někoho jiného odmítnete a za svou osobní pravdu ji nepřijmete, ale naopak přijmete za svou osobní pravdu to, co si přejete tvořit a prožívat, tak se stáváte nejen vědomým tvůrcem svých realit, ale i pánem svého osudu. Jakmile toto plně pochopíte a přijmete za svou osobní pravdu, tak vás již nebude moci nikdy nikdo nijak a ničím ovládat, dokonce ani veškerou nejmodernější technikou ne, neboť vědomí je nejenom tvořivé (takže si pro sebe vždy stvoří takovou osobní realitu, která odpovídá VAŠEMU osobnímu přesvědčení), ale pracuje i na podstatně vyšších frekvencích než i ta nejdokonalejší technika a proto se nedá nikdy nijak nikým a ničím ovládat do té doby, dokud osobní vědomí takovouto skutečnost uznává za svou vnitřní, osobní pravdu, která se stává plánem tvoření vnější osobní reality. "Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu" je uvedeno ZDE.

Ti, kteří tohle chápou alespoň na své podvědomé úrovni, jsou ti, o kterých se říká, že se narodili pod šťastnou hvězdou, neboť tyto bytosti si vybírají (ať již vědomě či podvědomě) to ,co chtějí mít a prožívat a proto jsou ve správný okamžik na správném místě.
Úzce související článek s názvem: "Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni" je uved
en ZDE. Související video s názvem: "Vědomí řídí Vesmír – (CZ titulky) / Consciousness Drives the Universe – CZ" je uvedeno ZDE a další související video s názvem: "Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného světa" (SK titulky) je uvedeno ZDE.


Tvořivá síla probuzených světelných bytostí je nesčíslněkrát mocnější než tvořivá síla bytostí temných, z důvodu že světelné bytosti buď jsou, nebo kdykoliv mohou být napojeny přímo na prvotní zdroj energie pro všechno a všechny. Toho temné bytosti schopny nejsou (z důvodu že s frekvencemi zdroje neladí) a proto je tvořivá síla světelných bytostí nesčíslněkrát mocnější než tvořivá síla bytostí temných, obzvláště pokud světelné bytosti spolupracují jako jedno společné vědomí, ve kterém se výsledný účinek ještě zmnohonásobuje, takže se stává mocnějším ziliónkrát. :-) Temné bytosti mohou někoho ovládat a zotročovat jen pokud v ovládané bytosti vyvolají strach. Jakmile si ale ovládaná bytost uvědomí, kdo ve své podstatě je i svou vnitřní neomezenou sílu a moc s tím spojenou, tak již ovládána být nemůže. Jelikož je nyní již probuzeno více než dost bytostí, proto máme nad tvořivými možnostmi a schopnostmi temných bytostí již výraznou převahu. Takže zachovejte klid, neboť všechno dobře dopadne pro všechny bytosti, které jsou v jádru v celku dobrotivé. Související článek s názvem: "Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí" je uveden ZDE.


Pokud si přejete ocitnout se v takovém světě, jaký je popisovaný v článku s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení", který je uvedeno ZDE, a pokud chcete prožívat to, co je popisované v článku s názvem: "Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo", který je uveden ZDE, tak si takovýto svět stvořte a pozvěte si do něj takové bytosti, které si přejete v něm mít.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.


* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat.
Uvedeno ZDE.

* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.

* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.

* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.

* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.Vážení, když si uvědomíte, že jste světelná bytost (čili 
živé tvořivé světlo, nebo-li vědomí - energie) nijak omezená nejen prostředím a kulturou, ale ani hmotou, časem a prostorem, tak už vás přestane omezovat vše, čemu jste doposavad věřili.

Pro umožnění vaše tvoření je njdůležitější zadat záměr, jehož intenzita, je tím intenzivnější, čím více svůj záměr podporujete svými emocemi. Uvědomte si, že i láska je emoce a to nejušlechtilejší, harmonická a tudíž konstruktivní.

Budoucnost nám přinese vždy jen to, co si svými myšlenkami a představami z Univerza objednáme a co si svými emocemi (které vytvářejí gravitační pole) zkrystalizujeme do vnějšího, tzv. hmotného projevu existence.

Další podrobnosti naleznete v článku článku s názvem: Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu, která je uveden ZDE.


Další úzce související články:

* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
*
Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.

* Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo. Uuvedeno ZDE.

Podrobnosti o tom, jak je pomocí mentálních představ tvořena veškerá tzv. hmota, je vysvětleno v článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět", který je uveden ZDE.


Proč po zásahu nepolarizovaným světlem (pramenícím z galaktického středu - srdce) dojde k okamžité transmutaci veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi světelné plazmy (krystalizující dle osobního přání či zadaného programu do libovolných projevů existencí) je velice dobře objasněno ve videu s názvem: "DNA.flv", které je v článku s názvem: "Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde", který je uveden ZDE.


Velice úzce související články:

* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

* 12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nikdy o nic ale neusilujte, neboť tím tlačíte na pilu, což je stresové jednání, které vytváří bloky. Berte vše jako zábavnou hru, buďte v pohodě a chovejte se tak, jako byste již měli to, po čem toužíte, ale s tím, že kdyby to náhodou přeci jen nevyšlo, tak že to nepřišlo z důvodu, že v zápětí dostanete něco mnohem lepšího než to, o co jste žádali. Příklad si vezměte ze zvířat a z textu uvedeného níže, který vám zvířata zasílají.
:-)


Připadá ti snad, že se my zvířata něčím stresujeme? My zvířata vás lidi fakt nechápeme. Žijete tu s námi takovou dobu a nevšimli jste si, že my si užíváme života, jak to jen jde, bez nějakejch stresů. Koukni na nás, žijeme tu v lásce a harmonii a bez stresů. Tak si to alespoň zkus. Hele je to fakt pohoda.

My si teď dáme šlofíka, zatím co ty člověče budeš muset mazat do práce, abys vydělal na účtenky. A pak že jsou lidé chytřejší než my, to může tvrdit jen člověk. :-)

S Lásku ♥ ♥ ♥ Vám tuto modrost předává království divo-činy :-)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vědomí je výsledkem aktivního zapojení informace – když vezmete informaci a vložíte jí do prázdného vědomí, tehdy dosáhnete kouzla zvaného „schopnost rozlišení“. Motor schopnosti rozlišení je částečné biologický – to znamená, že je do něj zapojen intelekt – ale hlavně emoční a spirituální – to znamená, že je do toho zapojená i další část, kterou nazýváme innate (to, co je vrozené). Tato směs, tato polévka, analyzuje informaci. Když se tyto části dokonale spojí dohromady, pak čtete slova nebo je slyšíte a okamžitě jim rozumíte. Tohle je ten rozdíl: právě teď, bez ohledu na to, co říkám, dostává tato skupina informace mnoha rozdílnými způsoby v závislosti na tom, kdo jste, v závislosti na moudrosti vás starých duší, na vaší Akáše, proč tu jste, na co jste připraveni, zda jste v procesu přechodu či ne… uvidíte informace rozdílně. Někteří z posluchačů právě teď vidí tuto informaci, okamžitě ji vyhodnotí a ona vstoupí do jejich vědomí a stane se jejich součástí. Informace je tedy souhrou energií. Oni by proto řekli, že informace je energie. Jsou jiní, kteří se podívají na tuto informaci a vůbec se jí nezabývají a pro ně jsou to jen slova na stránce. Pro ně není aktivním prvkem. Vidíte ten rozdíl? 


Takže skutečný rozdíl mezi informací a vědomím je v tom, co s ní uděláte. Jste připraveni slyšet, chápat a rozpoznávat v reálném čase? Jestli ano, pak jste zachytili dostatek světla a pak je tento proces váš. My tento proces povzbuzujeme, protože je procesem budoucnosti. 

Mimochodem, většina dětí této planety jej už „má“ v sobě. Nemůžete se na ně podívat a říci jim nepravdu nebo jim říkat „malé bílé lži“, protože to prohlédnou tak snadno! Podívají se na vás a vědí to lépe. 

Celý článek s názvem: "Kryon / channeling/", je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč.

Úryvek z článku s názvem: Otevřeně o Vzestupu vědomí, Pasem k Vzestupu je láska.

… Dále se mě ptáte na časové zarámování. Až budete vědět, že ostrost vaší mysli se zvětšila a že vaše emoce jsou jasnější a vyrovnanější, a že se vaše tělo cítí mladé a vibrující, pak budete vědět, že jste v bodě plného Vzestupu.


Také jsme řekli, že někteří budou procházet tímto portálem v poslední minutě, s kopáním a řevem. Všichni jsou vítáni. Ale je skupina vás, kteří jste již udělali velký kus cesty, kteří jste prožili tu věc, o které jsem právě mluvil.

Předtím, než se pustím do další otázky, chci také říci, že někteří z vás již prožívají integraci, a intenzitu této integrace, lásky Matky/Otce/Jediného s vrcholy nádherné energie, i jasnost, i pády do údolí. Jděte nyní do srdce Jediného a to vám pomůže to vše vyrovnat. …

Poznámka admina: Jít do srdce znamen jít do svého osobního nuluvého bodu, nebo duchovního srdce, ve kterém máte/máme svou osobní Merkabu, která funguje jako nosič osobního vědomí. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru", který je uveden ZDE.

Steve: Ó ano, Pane.


SB. Vím, že někteří mají problém, jak chápat celý Vzestup, a nemyslím tím jen jejich vlastní osobní vzestup, ale také vzestup Gaii. Někteří lidé si myslí, že vzestoupí, ale nehnou se z tohoto trojdimenzionálního místa. Někteří lidé si myslí, že vzestoupí a úplně opustí třetí dimenzi, prostě odtud zmizí, a objeví se v páté. A někteří, samozřejmě, jak jsi říkal, budou chodit sem a tam.

Takže jak je to z pohledu těch, kteří zůstanou ve třetí dimenzi? Lidé, kteří hned na začátku vzestoupí, a dejme tomu, že nepřijdou zpět ani na sekundu, zmizí těm ze třetí dimenze z dohledu? A když vzestoupí sama Gaia, zmizí z pohledu třetí dimenze? A když ano, co se stane s lidmi, kteří byli ve třetí a nejdou do páté?

AAM. Neobvyklou a jedinečnou a nádhernou kvalitou tohoto Vzestupu, tohoto nádherného rozvoje Vzestupu Gaii a všeho na ní, je, že si udržíte fyzickou formu. Proto jsou vaše fyzická těla měněna, přizpůsobována – odvažuji se říci upgradována, anebo vracena do původního stavu? Protože Gaia má v úmyslu stále mít formu fyzična.

Takže není to tak, že fyzično je opouštěno. To ne. Je zachováno. Není to tak, že jednu chvíli jste ve svém těle, a v příští už nemáte tělo, že jste pouze v duchovní formě. Tak to není. Jste v lehčí formě, to ano. Ale pořád je to fyzická forma.


SB. Ale není ve třetí dimenzi, Pane, je to tak?

AAM. Je to tak. Můžete si představit Gaiu jako velmi rozsáhlé tělo, protože to také je, a jako vy se také rozvíjí a roste. A tak po velmi krátké období se bude okraj Gaii dotýkat vrcholu třetí dimenze, což je prožitek fyzična. Ale nezakotví ve třetí říši, ve třetí dimenzi, to ne.

A jak je to s vámi? Vysvětlím vám to. Vy půjdete do vyšších oblastí, ale pořád zůstanete v říši 12 dimenzí a 12 úrovní v každé z této dimenzí. Tím, že zakotvíte v páté dimenzi, cestou do sedmé, budete mít schopnost zvolit si fyzično, i když ne tak husté jako ve staré třetí realitě. Ale není to říše, kde fyzično prostě zmizí. 

Změní se něco? Ano, změní. Protože v páté dimenzi není místo pro vlastnosti, které si lidé vytvořili a na nichž ulpěli. Ty prostě neexistují.


SB. Děkuji.

AAM. Ti, kteří budou právě teď ve třetí dimenzi, vás budou vidět. Je to něco jako efekt zrcadla: z páté dimenze jste schopni dosáhnout dolů .... Představ si to, jako by to fungovalo teď před tebou. Oni tě vidí, oni tě zažívají, ale pořád mají zážitek ve třetí dimenzi. Ale tuto zkušenost nebudou moci zažívat dlouho, protože Gaia z ní zcela odejde. Proto, abyste zůstali s Gaiou, vzestupujete do vyšší vibrace. Ano, víme, někdy to říkáme i jinak, ale opravdu je to vyšší frekvence, kam můžete vzestoupit z tohoto bodu dvanácti realit.

Ti, kteří si zvolí nevzestoupit, a učinili rozhodnutí srdce, mysli a duše, že nevzestoupí ani v tom nejposlednějším okamžiku, že si nezvolí posun, pak budou ve „stěhovacím balíčku“, řekněme, kde budou nadále zažívat zkušenost třetí dimenze, a pro ně to bude pocit, jako by se nic nezměnilo.


Nebudou na Gaie, protože Gaia je jinde, ale budou v situaci, kdy si budou myslet, že jsou na Gaie a kolem sebe pozorují stále to samé – dokud nedokončí to, co bylo jejich volbou, nebo dokud nezemřou. Pak se vrátí domů. A v přehledu života pochopí, co se stalo. Není to odsouzeno. Vzestoupení je jenom vřelá nabídka a víra, a není ani jediná lidská bytost ani tvor, který by se inkarnoval do této doby, aniž by tak učinil bez vědomí, co se bude dít.
(Úzce související článek s názvem: "Po vzostupe – bezduché 3D" je uveden ZDE .)

Mnozí to zapomněli, to ano. Ale je jim dávána hojně příležitost – vědomě, podvědomě, vědomě, nevědomě, aby si vzpomněli, a i když si nevzpomenou, aby si řekli: „Ano, to dává smysl, myslím, že to udělám. Mé srdce mě k tomu táhne.“

Vy, kteří se tak pečlivě a nádherně věnujete přípravě, si řeknete: „Jak to, že když nedělali žádnou přípravu a ani si neuvědomují, co se děje, jak mohou být připraveni?“ Tyto změny probíhají v celé populaci jemně a stále. Matka ani Otec neříkají: „Budeme vyzařovat světlo pouze na tento sektor věřících či vědomých bytostí.“ Ne, každá bytost na planetě je zasažena stejně. A pasem, vstupenkou, vstupním místem pro Vzestup je láska. Vždy tomu tak bylo. O tom to celé je. Je to návrat k lásce.

Takže, když nějaká bytost, třeba žena z afrických plání, která nikdy neviděla televizi ani nenavštívila tento web, a nikdy neslyšela o Radě lásky, která nezná archanděly, ale která uvnitř nese lásku, miluje Gaiu a svou rodinu, která miluje východ slunce a mluví se svými předky, tak samozřejmě vzestoupí. Protože je tam čistota. Pokud ztělesňujete lásku, pak jste připraveni jít.

Dá se to říci ještě prostěji?

SB: Ne, myslím že ne. Lidé si pořád představují, co se stane při Vzestupu. Jednou oblastí diskuse je: když se 22. prosince probudím, budu pořád ve stejném bytě? Za sebe můžu říct, že doufám, že dostanu nový kvartýr (:-)))! Ale vážně, takže, probudím se ve stejném bytě, ve stejném domě? Jak to bude vypadat? Co se změní? Co zůstane stejné?

AA: Ty se změníš. Tvé vnímání bude změněno. Tvé srdce a tvá schopnost vidět a vnímat bude změněna. Tvá schopnost konečně přijmout sám sebe jako plného spolutvůrce a tvůrce bude změněna.

Není to tak, že se posune Země, nebo tvůj byt či dům, jak ho znáš, ale posune se okamžitě tvé vnímání. Jakmile se probudíš, jdi ven! Budeš vnímat, jak je Gaia světlá a jasná a zářivá a rozsáhlá, nad to vše, co můžeš vnímat teď.

Co se stane? Ano, dostaneš nový kvartýr, drahé srdce. A důvodem je, že se rozhlédneš a řekneš si: „To není to, co si volím. To není to, jak chci žít.“ A s použitím hravých kreativních kódů začneš okamžitě spojovat subatomickou energii, molekulární kódy, do něčeho, co ti bude zcela vyhovovat.

Pátá realita je daleko flexibilnější. Ty chápeš třetí dimenzi jako velmi fixní, a taková i je, protože se zpevnila z důvodu chybných názorů. Ale není to tak všude. A tak si možná pro sebe 23. prosince stvoříš Taj Mahal, pak si řekneš: „Je to moc daleko. Jsem tu opuštěný.“, a přeorganizuješ molekuly do domku v Cotswolds. A bude to ve fyzičnu.

V jednotě s tvými bratry, tvými hvězdnými bratry a sestrami, lidstvem, budete tvořit komunity, nejen stavby, protože to je podružné. Ale ještě podotýkám, že stavby, které budou takto vytvořeny, jsou neuvěřitelně daleko krásnější než pozemské stavby, které máte teď. Ano, jsou tu již nějaké příklady pětidimenzionální architektury, města světla jsou již na vaší planetě. Ale všeobecně je to velmi obyčejné.

Nesnažíme se vytvořit situaci, abychom řekli, že se probudíte a budete si myslet, že máte psychózu, halucinace, nebo že jste přišli o všechno, o co jste kdy stáli. Ne, tak to není. Ale probudíte se s plným vědomím, že je nový den.

Je to naplněno požehnáním. Je to radostné. Vy, kteří ukazujete cestu, máte občas pocit, a to pořádný pocit, mentálního boje, že jste chyceni mezi tím, uprostřed toho všeho. A není to imaginace! Opravdu jste. Protože vy nastavujete matrix. Vy razíte cestu. Jste doslova v různých dimenzích. A protože jste se narodili v realitě třetí dimenze, nejste na to zvyklí.

Musím říci, že si v přizpůsobování vedete znamenitě! A vaše spolutvoření – ano, pojďme si o něm chvíli promluvit. Právě teď, drazí ukazatelé cesty, je vaše spolutvoření a tvoření zaměřeno primárně na přípravu lidského kolektivu na to, co leží před ním, na posun, na Vzestup, na návrat Mateřského plánu.

Vaše tvorba spočívá v psaní, blogování, hudbě, výstavbě komunit, léčení, učení, odstraňování starých způsobů v chování, vstupování do nových paradigmat komunikace a porozumění, rozšiřování svého srdce, svého fyzického já, svého mentálního a emocionálního já, sdílení informací s druhými. Ne že informace nejsou důležité. Pravda je neuvěřitelně důležitá. Takže vaše tvorba je soustředěna zejména na pomoc při zvyšování vibrací, na pomoc kolektivu vypořádat se s novou frekvencí.

Když se na mě obrátíte a řeknete: „Michaeli, ty říkáš, že jsem v páté dimenzi a zakotvuji se v novém, a já mám pořád problémy se zdravím, placením účtů, s bydlením,“ já vám řeknu: „Ano, drahé srdce. Protože ve svých srdcích máte šlechetnost, a spíše než k fyzickým potřebám se vaše tvoření vztahuje na kolektiv, na odstraňování a propouštění a eliminování s námi – ale ve fyzické realitě – starých paradigmat.“

Za to k vám cítíme obrovskou vděčnost. A chceme, abyste věděli, jak hluboce to oceňujeme, a jak si vážíme tohoto partnerství, protože je opravdové. Toto je pravé partnerství. Když se váš syn nervově zhroutí, nebo vaše žena má infarkt, taky se nestaráte o věšení nových záclon. Děláte to, co je nutné a co pokládáte za nejdůležitější. A právě to děláte vy, ukazatelé cesty. …

... SB: Dobře. Co uvidíme nejprve, až přijdeme do nižší páté dimenze, budeme mít všechny schopnosti hned, nebo bude proces učení? A co uvidíme ...

AAM: Bude tam trochu učení, můžete si to představit jako proces přizpůsobení. Ale není to dlouhé, ani obtížné, není to tvrdé. A úroveň rozvoje, kterou okamžitě pocítíte, je tak ohromná, že budete říkat „Ještě, ještě!“

Bude to trvat tak asi den. No, den, asi tak jako chápete váš čas teď. Ale s tím si nedělejte starost. Ano, budete mít rozvoj schopností. Protože – nezapomeňte, co vám říkáme – každý z vás, milí posluchači, si všechny schopnosti přinesl již do tohoto života. Žádné nenecháte doma. Všechny budou aktivovány. …

Takže, bude to snadnější? Ano. Například, vy pořád mluvíte o finančních stresech. Až budete ve spolutvoření, kdy můžete tvořit a vzpomenete si, jak splétat molekuly a kódy, pak pocit nouze, potřeby, který se ve vaší realitě třetí dimenze se stal tak dominantním, což samozřejmě vyvolávalo chamtivost, snahu ovládat a nedostatek, ten bude pryč.

Celý článek s názvem: "Otevřeně o Vzestupu vědomí, Pasem k Vzestupu je láska" je uveden ZDE.

Mnohem více podrobností o tom "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uvedeno ZDE a v článku s názvem: "Vzestup 2012.", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze", který je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obraz „Hviezdne Bytosti“ pomáha rozpomenúť sa na náš hviezdy pôvod a Poslanie. Ukotvuje vibrácie a Energiu, prichádzajúcu na Zem z priestoru Univerza previbrovávaním a vylaďovaním našej jemnohmotnej štruktúry na úroveň vibrácií Svetla. Svet
lo premieňa každú vibračnú frekvenciu, do ktorej vstúpi. Dochádza tak k zladeniu fyzického a jemnohmotných tiel s Vedomím a s rezonanciou krištalickej mriežky Planéty, k prenastaveniu buniek našich tiel z uhlíkovej na krištalickú svetelnú formu a cez toto rozšírenie k nášmu napojeniu na Existenciu.

Prastaré Symboly, ktoré Obraz uchováva, rozširujú naše vedenie do oblastí Zdroja a aktivujú tak zmeny vložené a zapísané do našej prvotnej DNA, ktoré otvárajú prístup ku všetkým našim schopnostiam. Bod v Čase, v ktorom žijeme, je premenou hustej vibrácie na jednu z najvyšších vibrácií – vibráciu Svetla. Obraz túto novú svetelnú frekvenciu otvára a ukotvuje. Uvedomením si, KTO SME – podľa proroctiev starých kmeňov – sme tí najsilnejší z najsilnejších, ktorí sem prišli urobiť zmenu a stať sa Bohmi a Bohyňami na Zemi. Pretože frekvencia Lásky, ktorú sme schopní stvoriť, je najzákladnejším liečebným zdrojom a prostriedkom tvorenia, najcennejšou substanciou v Univerze. Skutočná frekvencia celistvosti je pocit mieru vo vnútri nás samých. Sme Tvorcami Nového Bytia. Buďme Láskou.


Symbolika štvorca

Štvorec predstavuje základ pre stavbu nového človeka. Značí pevnosť a stabilitu. Je to vyváženosť štyroch živlov – voda, oheň, zem, vzduch.
Samotný tvar štvorca (plátno) predstavuje nemennú dokonalosť, pevnosť, hmotnosť a pozemskosť. Patrí k najčastejšie používanému symbolu v hinduizme, kde predstavuje vyváženosť protikladov, vesmírny poriadok, bezpečie, poriadok či spoľahlivosť. V kresťanstve je symbolom zeme, v Bielorusku sa používa na vysvätenie domu, využíva sa taktiež v numerológii (štvorec je základom numerologickej mriežky) alebo astrológii.


Symbolika čísla 13

Trinástka je číslo, ktoré zohrávalo zásadnú rolu v živote mnohých starovekých civilizácií. 13 čísel predstavuje tep stvorenia, energiu, ktorá vychádza zo svojej prvotnej formy, predstavuje v kozmologickej matrici Silu, ktorá všetko drží v pohybe, je to motor Vesmíru. Podľa starovekých Mayov všetko živé vzniká v trinástich stupňoch, a každý ďalší vývoj vyžaduje rovnaký počet evolučných krokov.
Trinásť neznamená to isté, čo 12+1. V čísle trinásť je zahrnutý Človek ako súčasť Vesmíru a celého stvorenia, naopak v západne ponímanom vyjadrení je človek oddelený od stvorenia, a tým od Vesmíru, čo pôsobí deštrukčne nielen na jeho vnímanie, ale aj na telo. Západný rok je rozdelený na 12 mesiacov, pričom rytmus, ktorý náleží celému stvoreniu – Bohu, Človeku a Planéte Zem, je 13 lunárnych cyklov. Trinásť je vesmírny pohyb, základňa individuálneho Ja v spojení so základňou bytostného Ja a s rytmom trojice. Trinásť je číslo milosti Bohyne.


Symbol Nekonečna

Ležatá osmička - lemniskáta je znakom večnosti, stále prúdiacej a obnovujúcej sa energie, prepája nebeské veci s pozemskými. Je symbolom nekonečna, stvorenia bez začiatku a bez konca, stále sa meniacich cyklov prírody i života. Symbolizuje nekonečnosť Vesmíru, cyklu života, smrti a znovuzrodenia, predstavuje spojenie dvoch pólov v dokonalú jednotu a harmóniu.


Krištáľ
Krištál je kameň kameňov - negatívnu energiu odoberá a pozitívnou nás nabíja. V mystike kryštál krištáľu symbolizuje Ducha a intelekt ľudských bytostí. Krištáľ vyrovnáva, čistí a chráni auru, odstraňuje zábrany a blokády brzdiace voľný tok energie. Nabíja telo energiou, vitalitou a silou. Lieči a zmierni bolesti, popáleniny a kožné ochorenia. Používa sa i k zastaveniu krvácania, je vhodné ho držať v ruke, aby znížil teplotu. Krištáľ je možné položiť na bolestivú časť tela a ponechať ho tam, aby navrátil telesnému stavu rovnováhu a odstránil energetické prekážky, ktoré spôsobujú ochorenie.
Krištáľ je nositeľom čistého Svetla, preto obsahuje všetky farby dúhy, a pôsobí na všetky čakry nášho tela. Pomáha prečisťovať naše myšlienky, a odstraňuje energetické blokády, podporuje intuíciu a meditáciu. Uloženie vhodnej kryštálovej drúzy do priestoru zjemňuje pôsobenie škodlivých geopatogénnych zón. Pomáha nám správne sa rozhodnúť a odstraňuje vnútorné disharmónie.
Krištály v obraze prenášajú kódy Obrazu cez jemnohmotnú úroveň do vedomia, ktoré ho následne manifestuje v realite. Vplýva tak priamo na bytie a životy nielen majiteľa obrazu, ale aj jeho okolia. Krištáľ cez obraz usmerňuje Energiu presne tam, kde je jej potreba, vnáša do duše jasno a čistotu. Nabíja nás neustále novou energiou a silou.
Do snov vnesie jasno a pozitívnu energiu, ak sa v noci nachádza v našej blízkosti.

S Láskou KVM


Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE..

Zobrazení: 6402

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Vaše budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkuše

nosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

Lady Gaia hovoří o vzestupu


Poselství Lady Gaia pijala Marketa Selinijana dne 06.11.2012


Milí pátelé,
zdravím vás všechny, jsem Lady Gaia, matka. Jsem vědomí této Země.
Jsem zem, vzduch, voda i oheň. Jsem z živlů stvořená a přesto je mé vědomí nehmotné.
Vřele vám děkuji za možnost doprovázet vás a za pomoc, kterou přispíváte.
Jsem Lady Gaia a s radostí k vám pronáším tato slova, která jsou pro vás určena.
V mém nitru se ukrývá mnoho cest, mnoho míst a mnoho světů. Ukrývá se tam celý vesmír a
přesto je tato myšlenka pro lidské chápání neuchopitelná. Jsou to světy, které jsou vám cizí a
přesto blízké a důvěrné. Doplňují se navzájem, jsou symbiózou světů, které se odlišují od toho
vašeho. Váš svět byl oddělen. Svět na povrchu Země vládne jinou energií než ta, která je
uvnitř mne ukrytá. Obracíte se k bytostem vně a přitom vzestup přichází zevnit Země,
z mého nitra a to, co vnímáte vně, jsou energie, které mi pomáhají se pozvednout. Hybná síla
vzestupu je však uvnitř mne a nedá se zvenku nijak ovlivnit. Vše, co se děje kolem planety, je
mi podporou a ukázání směru mé cesty. Je to důležité pro mé cestování vesmírem. Je to
balzámem pro mé tělo a má vděčnost za tuto pomoc je nesmírná. Bez pomoci zvnějšku by
vzestup nebyl možný. Je však důležité chápat, že přichází z nitra Země a já sama
rozhoduji o okamžiku vzestoupení mé fyzické schránky jako celku.
Některé z mých říší vzestupovat nepotřebují, vždy se pohybovaly v energiích jednoty a
skutečnosti. Jiné z říší vzestup uskutečnily během uplynulých měsíců, aniž jste si toho všimli.
V mém nitru vzestoupila již říše minerálů a říše vody. Vibrace těchto světů se nyní rozšiřuje
po povrchu Země a svým vnitřním zrakem můžeš možná zahlédnout to, jak světelné paprsky
pronikají z mého nitra až na povrch a dál, až do vesmíru. Neb tato vibrace končí svou pouť
v mížce lásky Země. Tisíce a tisíce těchto bodů se každým okamžikem připojuje na mřížku
lásky a Božská vlna magie, která mé tělo skrápí v poslední čas, zrychlila toto tempo vracení
se k jednotě.
Všichni vzrušeně hovoří o okamžiku vzestupu jako celku. Však to, co nazýváte celkem, tím je
myšleno vzestup lidských bytostí. Vy, jako obyvatelé Země, vaše speciální rasa, vzestupuje jako celek na závěr samotného vzestupu a proto se to pro vás jeví jako nejdůležitější část
vašeho života, jako nejdůležitější etapa Země.
Země pod vašima nohama však v tu dobu již vzestoupena bude. Poslední tečkou vrcholné
fáze vzestupu je vzestup lidské říše. V následujících dnech lze očekávat vzestup říše ohně.
Tato fáze bude protkána vibracemi, které při spojení se Zemí můžete vnímat a cítit. Když se
v tuto dobu spojíte se zemí, s mým nitrem, ucítíte jemné chvění. Vzestup říše ohně mohou
v říši lidí provázet výbuchy emocí, které byly drženy v nitru, pod pokličkou. Nyní se uvolní,
aby se transformovaly. I tímto je lidská říše připravována na svůj vzestup a je to jeho součástí.
Vzestup se koná postupně „moji milí“, avšak ani já nikdy pesně nevím, co danou vlnu
vzestupu provází. Důvěřuji však svému vnitnímu vedení, důvěřuji těm, kteří mne vedou
z vnějšku a v nitru sebe vím, že přichází doba, kdy shazuji svůj starý šat a oblékám zcela
nový.
Ten, který opět bude vyzařovat do široké dáli a oslní svou září okolí. Země kdysi byla
planetou, jejíž záře byla vidět z širokého vesmíru a nyní se k této záři vrací. A za to
děkuji i Tvému Já.
V době svých pochybností se obrať ke svému vnitnímu Já a zjistíš, že v čase přítomnosti není
nic, co tě mohlo ohrozit nebo ti ublížit. V čase přítomnosti existuje pouze okamžik lásky,
který znáš.
S láskou Lady Gaia


© Marketa Selinijana, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Zmny textu nejsou dovoleny. Stejn tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Facebook: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Tato níže uvedené video s českými titulky s tím výše uvedeným velice úzce souvisí.

Tajemství všech tajemství - uhlík
http://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU&feature=related

Elektromagnetické vlny srdce, které je o okamžitém spontánním vyléčení.

http://www.youtube.com/watch?v=TTCK7T8dNdw&feature=player_embedded

Elektrický vesmír (1 - 3) - české titulky

1. http://www.youtube.com/watch?v=PrLRm-ZLsHY&feature=related
2. http://www.youtube.com/watch?v=heuGWZLuJfI&feature=related
3. http://www.youtube.com/watch?v=bq9ehmihp5M&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fo9QwcDa9Lc&feature=fvwp&NR=...

1:15:15 .... Jsme všichni ze stejného materiálu jako Země. V starém tradičním lakotském jazyce, není žádné slovo pro „já“ nebo „mě“. Je založen na představě, že vaše  tělo se nachízí uvnitř vaší duše.  Spíše než že by vaše duše byla oddělená od všeho ostatního. Pokud si uvědomujete, že vaše tělo je ve vaší duši, jste mnohem propojenější s vyšší mocí, jste zodpovědní za tuto moc tím,  že se staráte o vše živé, nejenom o lidské bytosti, ale o všechen život, i o kámen, na kterém teď stojíte.

Přesně tak, neboť i ten kámen, nebo-li nerost má svou duši, jelikož nerosty jsou světy v projevu první dimenze našeho multidimenzionálního projevu existence, takže to jsou naše nižší já. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru", která je uveden ZDE.


Řekli mi, že mohu být čímkoliv, proto jsem se stala bezpečnostní kamerou. :-)))


:D to me skvele pobavilo. :-)

S tímto obrázkem úzce souvisí článek s názvem: "James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek", který je uveden ZDE. (12 + 1)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby