* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou

Pokud může regenerující uzdravující kosmická energie Čchi všude v těle volně proudit, tak je člověk zdráv a překypuje vitalitou, optimismem a dobrou náladou. Pokud jsou ale někde v těle nějaké energetické bloky, tak tam kam se energie Čchi nemůže pořádně dostat, tam je tělo nedostatečně vyživováno a proto se tam tvoří ne-moci. No a že orgasmus prožívaný v celém těle (nikoliv však pouze v prvních 2 čakrách) umožňuje kosmické energii Čchi se rozproudit po celém těle, to Vám po Vašich osobních zkušenostech snad ani není třeba vysvětlovat. Pokud ano, tak si to sami na sobě znovu vyzkoušejte a pak když tak podejte hlášení. :-) Úzce související články * ORGASMUS = ZDRAVÍ a skvělá nálada - dar matky přírody! Nejen o chlebu a vodě je člověk "živ Uvedeno ZDE. * Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE. * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.


Je dokázané, že špatná nálada, sklíčenost a stresy vytváří v těle energetické bloky, které jsou příčinou nemocí a následně ještě horší nálady a sklíčenosti, neboť energetické bloky znemožňují životadárné, regenerující, ozdravující, omlazující,
kosmické energii volný průchod. Proto je tedy třeba se soustředit především na to co je příjemné radostné a povznášející, neboť to v těle vyvolává příjemné pocity, které energetické bloky v těle nejenže nevytváří, ale naopak je pomáhají odstraňovat. V kosmické energii (ze které je naprosto vše stvořeno) jsou uloženy nejen informace o tom jak má vše setrvávat v perfektním stavu a funkci, ale je v ní uložena i veškerá moudrosti celého Univerza. Proto bytosti kterými tato životadárná energie volně proudí jsou nejen zdraví, vitální a s dobrou náladou, ale mohou z této kosmické databáze čerpat i Moudrosti všech věků. Úzce související článek: * Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.


V Univerzu je vše se vším navzájem propojeno světelnými vlákny, fungujícími jako nosiče informací (tvořící kosmické vše-Vědomí, jež je v multidimenzionálním projevu své existence), které dohromady vytváří kosmické DNA, což je DNA Vašeho/našeho multidimenzionálního projevu existence. Takže pokud z těla odstraníte energetické bloky (které lze odstranit např. prožitkem celotělního orgasmu) a pokud aktivujete svou korunní, nebo-li svou 7mou čakru a umožníte tím aby kosmická životadárná energie mohla volně proudit skrze všechny vaše čakry a tím i celým vaším tělem, tak můžete být nejen zdraví vitální a dokonce začít i mládnout (neboť tato životadárná energie regeneruje), ale můžete začít i přijímat moudrosti Univerza (protože jsou v ní uloženy veškeré informace o celém Univerzu) a začít dostávat i odpovědi na všechny otázky. Úzce související článek: * V Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla, Uvedeno ZDE.


Jelikož orgasmus prožívaný v celém těle aktivuje energii Kundaliny, která stoupá přes jednotlivé čary (od čakry 1 - až do čakry 7 a odtud dále přes čakru 8 až do čakry 13), tak z toho jasně vyplývá, že přes orgasmus se můžete dostat nejen ke svému nadvědomí a odtud k vědomí celého Univerza, ale současně se tím i spojíte s inteligentní, moudrou, živou, životadárnou energií celého Univerza. Tato kosmická energie regeneruje ozdravuje, omlazuje, uklidňuje a vyvolává pocity blaženosti (které mohou vyvrcholit až tzv. kosmickým orgasmem) všude tam, kde
může volně proudit. Úzce související články: * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE. * Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE. * Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.


Pokud nemáte partnera tak nezoufejte, neboť orgasmus lze navodit nejen sexem, ale např. i masturbací, vizualizací, dechovým cvičením nebo fokusem pozornosti na požadovaný záměr. Ne nadarmo se říká, že s čím člověk zachází, s tím i schází. Tohle rčení znamená taktéž to, že na co upnete svou pozornost, to k sobě nejen přitahujete a následně to i prožíváte, ale i to pomocí emocí (tvořící gravitační silová pole) k sobě přitahujete a uvádíte to do hmotného, čili vně projeveného projevu existence. Úzce související články: * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE. * Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Osho napsal knihu od sexu k nadvědomí, ale spíš by se to mělo jmenovat přes prožitky orgasmu k nadvědomí, osvícení a spojení se svou energetickou - duchovní podstatou. Související video: OSHO: Making Love -- A Sacred Experience (CZ titulky) Uvedeno ZDE. Úzce související audio: Od sexu k nadvědomí II 2 Uvedeno ZDE. Celá čtyřdílná audio kniha: * Od sexu k nadvědomí - Osho je uvedena např. ZDE. Úzce související články: * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE. * Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.


Proč se tento článek jmenuje právě takto: "Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným optimistou s dobrou náladou", protože jakmile je něco o erotice, :-) tak to přitahuje co nejvíce čtenářů. Kdyby to bylo pouze o zdraví, tak to bude číst mnohem méně lidí, no a kdyby to bylo o podstatě a zákonitostech Univerza, tak se na to většina ani nepodívá a to přesto, že vše se vším vzájemně souvisí, neboť vše je světelnými vlákny navzájem propojeno. Úzce související článek: * Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.


Po světelných vláknech se informace šíří rychlostí myšlenky, takže přenos informací je okamžitý. Úzce související článek: * Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.


V prvé řadě byste si ale ve vlastním zájmu měli poslechnout celé audio s názvem: Čtyři Dohody - Don Miguel Ruiz (čte Jaroslav Dušek) Uvedeno ZDE.


* Jak použít orgasmus k manifestaci požadovaného (Pokud je pod videem zubaté kolečko, tak na něm většinou lze nastavit překlad do mateřštiny. Je to trochu hlavolam, ale jde to!) / how to use orgasm to manifest Videa ZDE, ZDE a ZDE.

* Směrujte svou sexuální energii pro LÉČENÍ + MANIFESTACI (Pokud je pod videem zubaté kolečko, tak na něm většinou lze nastavit překlad do mateřštiny. Je to trochu hlavolam, ale jde to!) / Channel Your Sexual Energy- HEAL + MANIFEST Videa ZDE.

* Rukopis Máří Magdalény odhaluje jak probudit energii kundaliny a aktivovat šišinku fungující jako anténa do beztvarého Bytí. Uvedeno ZDE.

* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.

Další úzce související články a videa:
* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.
* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.
* Nejzákeřnější zabiják nálady a sexu. A ani o něm nevíte! Video ZDE.
* BONUS: Naši předci věděli, jak vyzrát na zabijáka sexu a dobré nálady Video ZDE.
* Osho: Učení o sexu, aneb příčinou nadváhy, zdravotních neduhů, agrese, deprese a např. upovídanosti je zablokovaná sexuální energie Uvedeno ZDE.
* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.
* Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.
* Orgasmus, čili sexuální energie nejen ozdravuje a regeneruje tělo, ale funguje i jako most k našemu vyššímu - spirituálnímu Já, které nás spojuje s duchovní podstatou a informacemi Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.
* Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.
* Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení. Uvedeno ZDE.

* Chcete zpomalit nebo zastavit své stárnutí? Anebo chcete začít dokonce mládnout? Nevěříte že je to možné? Vaše chyba! :-) Uvedeno ZDE.
* Erotika a harmonie nejen mezi partnery. Uvedeno ZDE.
* Láska ne manželství Uvedeno ZDE.
* Globální orgasmus za mír Uvedeno ZDE.
* Související audio: Petr Chobot - Netělesná tantra Uvedeno ZDE.
* RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.
* Petr Chobot - Šamanské naplnění se světlem Uvedeno ZDE.
* Petr Chobot - Mysl a jak je tvořená naše realita + mnohem více (vynikající oči otevírající informace) Uvedeno ZDE.
* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý. Uvedeno ZDE.


POSVÁTNÁ SEXUALITA: PLEIJÁDSKÝ NÁHLED. Strojový překlad ZDETo samé v angličtině je na videu: SACRED SEXUALITY: A PLEIADIAN PERSPECTIVE Here. Article Here.
* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.

Související videa v angličtině:
* DIe Sexualität des Menschen (Weibliche Masturbation) - Here.
* Bashar on Sexuality Uvedeno Here.
* Abraham Hicks ~ What happens energetically in an orgasm? - Here.
* Masturbation and The Law of Attraction - Here.

* Abraham Hicks - Sexual Fantasies In The Vortex - Here.


* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Níže uvedené video objasňuje nejen jakým způsobem je z mentálních obrazů vytvářena hmota, ale objasňuje i proč orgasmus otevírá brány do beztvarého bytí (čili světelný "tunel" vedoucí za světlem) a proč pomocí orgasmu lze materializaci požadovaného přání urychlit. Taktéž vám to může objasnit, pokud se do hloubky zamyslíte nad tím, co je videu uvedeno, proč lze dosáhnout orgasmu pouhou představou, nebo jen dechovým cvičením. * MindBlowing Secrets of the "All Seeing Eye," Your Pineal Gland/ Third Eye- - Here.


Pro ty, kteří anglicky neumí, vysvětlím alespoň to, že naprosto vše, co je organické je zároveň i orgasmické, neboť vše organické je stvořené pomocí sexuality, čili interakce probíhající mezi energiemi Jang (mužský princip - projekce) & Jin (ženský princip - gravitace). Navíc, tam, kde není regenerující orgasmus (stačí nejrůznější pocity blaženosti), tam vše stárne, má nemoci a následně umírá. * Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.


Tím neříkám, že za světlem je třeba se prosexovat. :-) Jen konstatuji, že je třeba pravidelně prožívat pocity blaženosti, neboť tam kde kosmická energie volně proudí, tam se vše regeneruje, ozdravuje a omlazuje a klidně i do nekonečna.  * Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické, či euforické pocity Uvedeno ZDE.


Související články: * Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE. * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.


Takže pokud se domníváte, že jste již staří a koupili jste si už rakev, tak si k ní pořiďte pádla a můžete ji začít používat jako pra-mičku :-) a dekl jako stříšku nad ní, :-) aby na vás při nepřízni počasí nepršelo. Pokud jste si už vykopali i hrob, tak na něj dejte ceduli k pronájmu. :-) Příjemné, radostné a povznášející "pádlování" za světlem a šťastné prožití celého milénia Vám všem přeje mír-lu. :-)


Opět musím zopakovat, že jste/jsme především vědomí, neboli živé tvořivé světlo, které si vytváří takový vnější svět, který odpovídá vnitřnímu osobnímu přesvědčení - programu. Z toho jasně vyplývá, že pouhou změnou toho čemu u-věříte v sobě změníte program, podle kterého se změní i vaše vně projevená realita. Uvědomte si už konečně, že jste jiskra moudrého, všemocného láskyplného, kosmického, tvořivého vše-Vědomí, neboli světla, které na pouti poznávání sama sebe jen zapomnělo, co že to vlastně ve skutečnosti doopravdy je. * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.


* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Proč je třeba v životě prožívat pocity blaženosti? Protože prožívání blaha, ať již takového či makového, :-) vytváří v bytosti příjemné pocity, které v těle vytváří harmonické frekvence, jež regenerují, ozdravují a omlazují. Proto je třeba přestat sledovat masmédia (neboť ty vás programují negativně) a začít dělat a prožívat to, co ve vás vytváří pocity příjemné. Je sice dobré být informovaný, neboť pravda osvobozuje a je dobré vědět např. i to,i kdo je nepřítelem lidstva, abyste věděli před kým a čím se máte mít na pozoru. Není ale dobré se v tom co zjistíte nijak hnípat a emocionálně to prožívat a to především z toho důvodu, že disharmonické energie spoutávají, zotročují, ubíjí a proto způsobují stárnutí a následně i smrt. Berte taktéž na vědomí, že na co svou pozornost zaostříte, tam vaše energie teče! Související článek: Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE. (Když si bytost, tedy i člověk uvědomí, že je především vědomí, čili nestárnoucí, nesmrtelná, věčná kosmická energie, která si své hmotné tělo neustále vytváří a přetváří dle toho čemu momentálně u-věří, tak člověku dojde, že je možné nejen tohle, ale cokoliv čemu je bytost ochotna uvěřit.)


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Používáte-li sexuální magii pro vytvoření energetického náboje, na zesílení a urychlení uskutečnění Vašeho záměru (např. pro ozdravení omlazení a revitalizaci svého těla), tak ji v žádném případě nepoužívejte na manipulaci s něčí svobodnou vůlí, nebo se Vám to vymstí. Stejnorodé frekvence se totiž naprosto vždy vzájemně přitahují, a proto každý dříve či později sklidí, co sám zasel. Podrobnosti o vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí najdete v článku: NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne., který je uveden ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


V tomto vesmíru máme 13 úrovní vědomí, které korespondují s 13ti čakrami, které jsou na sloupu světla (Sušimně), který spojuje všechny úrovně vědomí našeho multidimenzionálního Já Jsem, tedy i jádro Země a centrální slunce tohoto multi-vesmíru (což je vně projevený Bůh/Bohyně) do jednoho tady a teď. Kolem tohoto sloupu světla se točí dvě spirály, přičemž jedna je Ida - Jin (ženský princip) a druhá je Pingala - Jang (mužský princip), pomocí kterých jsou tvořeny všechny vně projevené světy a jejich reality.


S vše-Vědomím Univerza se lze propojit buď přes své duchovní srdce, nebo-li přes svůj osobní nulový bod, což je vstup do hyperprostoru spojujícího vše se vším do jednoho tady a teď. Na to je ovšem třeba mít energie Jin a Jang v rovnovážném souznění, čehož lze dosáhnout především nepodmíněnou láskou.

Druhý způsob jak se lze spojit s vše-Vědomím Univerza je přes sloup světla, který vede přes naše čakry 1-7 do čakry 8-13 (čili do centrálního slunce ze kterého se rodí vesmíry) a odtud do vnitřního, vně neprojeveného Boha/Bohyně, nebo-li do pra-Světla, ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave". Na to je ale třeba mít aktivované čakry 1-7.


Třetí způsob jak se lze spojit s Vše-Vědomím Univerza je přes energii Kundaliny, čili přes Jin/Jang šroubovice, které jsou kolem sloupu světla ovinuty. Na to abychom se přes svou aktivovanou energii Kundaliny mohli spojit s pravými duchovními úrovněmi vědom, která jsou až nad astrálem (v jehož spodní části jsou všemožné slušně řečeno mentálně vyšinuté bytosti a bezduché entity), na to je třeba tímto astrálem projít.

Ti kteří mají strach, nebo ti kteří mají z nějakého důvodu nečisté svědomí, ti z důvodu přitažlivosti stejnorodých frekvencí k sobě přitahují takové bytosti a entity, které s jejich osobními frekvencemi souzní. Takže se nejedná o to, že by energie Kundaliny končily v pekle, :-) ale o to, že se bytost spojuje s tím s čím svými osobními frekvencemi z nějakého důvodu momentálně souzní.


Čili pokud máte čisté svědomí a jste při vzestupující energii Kundaliny v pohodě, pak se nemáte čeho bát. Pokud se ale přeci jen bojíte, tak se vám většinou energii Kundaliny nepovede téměř žádným způsobem aktivovat, takže se opět nemáte čeho bát. :-) Pokud se ovšem přeci jen chcete bát, tak si poslužte ať se vám uleví. :-)


Na to, aby mohla energie mezi Jin a Jang volně proudit, a tím se mohla neustále prožívat nejen blaženost, ale aby se kupř. tělo mohlo i do nekonečna regenerovat a dosáhnout tak i věčného mládí a třeba i nesmrtelnosti, na to je třeba buď zasunou kolíček do zdířky, :-) aby se tím obvod mezi energií Jin a Jan mohl uzavřít. Pokud ale máte vy nebo váš partner kteroukoliv z čaker 1-7 uzavřenou, tak vám to bude houby platné, neboť v takovémto případě můžete dosáhnout maximálně jen krátkodobého orgasmu, který nemá s revitalizací organismu nic moc společného.


Nebo, jelikož v sobe máme tzv. hadí sílu, tak lze svého mužskou hada se svou ženskou hadicí :-) propojit přímo v sobě a to bez potřeby partnera. Toto propojení lze vytvořit pomocí vizualizace, nebo masturbace, anebo pomocí dechového cvičení podpořeného vizualizací. Co z toho si kdo zvolí, je již jen a jen na každém z vás. :-)


Úzce související články: * Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.


* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Černo stříbrný "had" (barva světla měsíce) reprezentuje ČÁSTICE (ženský princip tvořící gravitaci) vytvářející hmotu a žluto zlatý "had" (barva světla slunce) reprezentuje FREKVENCE (mužský princip tvořící projekci) vytvářející záři slunečního svitu.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ida, pingala a Šušumna
Podle jogínské tradice proplétá fyzické tělo jemná síť nádí neboli energetických kanálků, kterými rovnoměrně proudí energie a vyživuje orgány, všechny části těla a čakry. Za nejdůležitější jsou považovány ida, pingala a šušumna.

Ida neboli lunární kanálek (jin) vystupuje z kořenové čakry po levé straně a vine se podél páteře nahoru až k levé nosní dírce. Má ochlazující funkci, symbolizuje podvědomí a odpočinek, introverzi a pasivitu. Křišťál na levé ruce jako energetický katalyzátor podporuje průtok prány idou, proto bude podporovat uklidnění, ochlazení a pohled do nitra.

Pingala neboli solární kanálek (jang) vystupuje z kořenové čakry po pravé straně a vine se podél páteře nahoru až k pravé nosní dírce. Má ohřívací funkci, symbolizuje bdělost a vitalitu, extroverzi a aktivitu. Křišťál na pravé ruce jako energetický katalyzátor podporuje průtok prány pingalou, proto bude podporovat vnější aktivitu, ohnivost a extroverzi.

Šušumna je hlavní nádí, která propojuje kořenovou čakru s korunní čakrou na temeni hlavy. Prochází páteří všemi hlavními čakrami, které propojuje. Probuzená Kundaliní v kořenové čakře prochází právě šušumnou na vrcholek hlavy a jogín vstupuje do samádhi. Pokud prána proudí rovnoměrně idou i pingalou, začíná proudit i šušumnou, ve které se lunární i solární proudy prány propojí. Člověk pak zažívá různé blaženosti.

Zdroj a odkazy na související texty najdete ZDE.


Kosmický orgasmus lze vyvolat tím, že v sobě propojíte mužský princip Jang s ženským principem Jin. Toho lze docílit nejen při sexuálním spojení s partnerem či při masturbaci (neboť Jin - Ida a Jang - Pingala jsou Jin&Jang energie Kundaliny které máme ve svém těle), ale např. vizualizací podpořenou záměrem toho co si přejete docílit. Do záměru zadejte např. že si přejete otevřít - aktivovat čakry 1 - 7 a přes ně že si přejete propojit Jádro Země - Jin s jádrem Slunce - Jang (což vytvoří "zkrat" vyvolávající extázi) a odtud se propojit dále "výše" až do centrálního slunce celého Univerza, čili až do své 13té čakry. Tím se propojíte a aktivujete v sobě všech 13 čaker a jejich úrovní vědomí tvořící dohromady vaše multidimenzionálního Já Jsem. Jelikož v centrálním slunci Univerza je Jin & Jang propojené do jednoty a tvoří společně rovnovážné souznění vytvářející pocity blaženosti, proto je v této úrovni vědomí a existencí extatická blaženost prožívána neustále. Související článek: Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.

Lze praktikovat i jiné vizualizace, např. energetické propojení se s někým. To ale provádějte pouze s někým kdo s tím souhlasí a jen s někým kdo je vám sympatický, čili s kým souzníte. S jednou ženou se mi jednou povedlo prožít asi hodinový orgasmus prožívaný v celém těle, který byl vyvolaný pouhou mentální představou (tedy bez jakékoliv fyzické stimulace) ve které jsem si představoval, že jsme se na dálku energeticky spojili do pozice 69. Předem jsme se domluvili na čase kdy se pomocí vizualizace energeticky projíme do libovonného milostného aktu. Jakmile jsem si představil, že jsme v pozici 69 již propojeni do uzavřeného okruhu, tak jsem začal prožívat extázi na subatomární úrovni své existence (čili jak se říká až do morku kostí) a kdybych po zhruba hodině nepotřeboval jít močit (takže jsem to násilně přerušil), tak bych snad vibroval ještě teď. :-) Související článek: RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE. Související video: Petr Chobot - Netělesná tantra Uvedeno ZDE.

Jeden z mnoha malých či větších spontánních kosmických orgasmů u mne osobně nastal např. při poslechu audio videa s názvem: "beny - SEXUALITA-MOST K VYŠŠÍM ÚROVNÍM VĚDOMÍ 1". Uvedeno ZDE. Došlo k němu spontánně a to když jsem si při tom co říkali pouze uvědomil a představil spojení se svými vyššími úrovněmi vědomí a existencí.

K tomuto spontánnímu kosmickému orgasmu u mne došlo tím, že jsem na tom audiu uslyšel toto: Pokud se tato energie či historie vás samých odhalí a nastaví a vy zjistíte kdo jste, sjednotíte mnoho těl vaší multidimenzionální identity ve své fyzické podobě. Abyste mohli docílit plného účinku souřadnicové sítě vaší identity, nechte do svého těla zapadnout 12 šroubovic a dovolte světelným vláknům aby se sami nově uspořádaly. … (tento text začíná na výše uvedeném videu časem 12.25.)

Související video s názvem: Tantrický energetický orgasmus / Tantric Energy Orgasm Compilation je uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


… Jídlo vám může poskytnout sexuální uspokojení, protože ústa jsou spojena se sexuálním centrem. Proto je líbání tak sexuální zážitek. Když někoho vášnivě líbáte, okamžitě cítíte, jak se ve vás probouzí sexuální energie. Proč? Protože ústa a sexuální centrum jsou opačnými póly téže energie. Takže kdykoliv hladoví sexuální pól, energie se přesune do úst. Okamžitě máte chuť něco sníst nebo aspoň něco žvýkat. A nemáte-li co jíst ani co žvýkat, cítíte silnou potřebu mluvit, protože při mluvení aspoň pohybujete ústy. Proto lidé celý den ustavičně mluví. Někteří lidé mluví dokonce i ve spánku. Když sexuální energie volně proudí, celé tělo funguje harmonicky. Jste vyrovnaní a máte dobrou náladu. Jakmile se sexuální energie někde zablokuje, pocítíte to po celém těle. ... Více v článku: Osho: Učení o sexu, aneb příčinou nadváhy, zdravotních neduhů, agrese, deprese a např. upovídanosti je zablokovaná sexuální energie Uvedeno ZDE.

keep rubbing and you just might get your wish znemaená: pokračujte ve tření a Vaše přání se můžete splnit

* Spiritual Masturbation * Daily Aaron Bit - Here.
* Sacred Sexuality - Here.
* Masturbation (A Spiritual Perspective on Masturbating) - Teal Swan - Here.

* How to Use an Orgasm to Manifest - Teal Swan - Here.
* Orgasmic Meditation (full call) - Here.

* The Spirituality of Sex - Here.
* Sexual Spiritual Healing -Tobias Lars - Here.
* Guided Meditation/Hypnosis to Enhance Sexual Pleasure: The Spirituality of Sex III - Here.
* Sexy Sundays: Can Masturbation be Spiritual? - Here.
* Taosist Masturbation Meditation ~ Take the Plunge - Here.
* Most Powerful Way to Awaken Kundalini Thru Anus Work, Chicago Illinois - Here.
* Kundalini Awakening Process  - Here.
* Kundalini Rising - Here.
* THE AWAKENED KUNDALINI ENERGY & HOW TO DEAL WITH IT - Here.
* Kundalini Yoga: Experience Higher Consciousness: Week 3, Dr Pillai's Birthday Trip - Here.
* Kundalini Yoga: Enlightenment Series Part 6, Dr. Pillai Invites You To Path of Enlightened Masters - Here.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Centrální slunce (např. celého Univerza) je aktivní TVOŘIVÁ část kosmického vše-VĚDOMÍ (což je živé tvořivé světlo), přičemž "na druhé straně" - uvnitř centrálního slunce je pasivní, nic netvořící pouze existující část kosmického vše-VĚDOMÍ, které je v projevu NEPOLARIZOVANÉHO pra-SVĚTA (obsahujícího nejvyšší a pouze harmonické frekvence), ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše v existenci existuje, "plave". Centrálních sluncí, čili vně projevených "bohů", je ale tolik, kolik je dimenzí, neboť každé centrální sluce je kolektivní vědomí té dimenze - úrovně existencí, kterou si svými mentálními aktivitami vytváří. Květ života je světelný hologram ve tvaru koule, ve kterém každý průsečík funguje jako jedno samostatné centrální slunce, nebo-li nulový bod, ve kterém je černá bílá/díra, která slouží jako červí díra do hyperprostoru, spojující v Univerzu naprosto vše se vším do jednoho tady a teď - nyní.


V tomto vesmíru je 13 centrálních sluncí (hlavních čaker, což jsou černé bílé/díry), neboť je zde 13 dimenzí (a jejich projevů existencí) čili 13 úrovní vědomí (na které jsou napojeny naše osobní jednotlivé čakry) tvořící dohromady náš jeden multidimenzionální projev existence. Každá dimenze totiž má a musí mít své vlastní centrální slunce (což je kolektivní vědomí té úrovně vědomí a existencí do které svou životadárnou energii dodává), neboť bez něj by neexistoval nejen vně projevený prostor a pohyb, čili čas v té dimenzi, kterou si tvoří, ale ani život. To znamená, že království nerostů má své vlastní centrální slunce (první z 13ti čaker tohoto vesmíru), království rostlin má své vlastní centrální slunce (druhá z 13ti čaker tohoto vesmíru) království živočišné říše má své vlastní centrální slunce (třetí z 13ti čaker tohoto vesmíru) atd.


Všichni a všechno v Univerzu ale existuje v jednom nekonečně velikém kosmickém hologramu, v jehož středu je Mer-Ka-Ba (čili Jin&Jang tvořivý dvou-plamen) obsahující aktivní část kosmického vše-VĚDOMÍ - JÁ (tvořící tak s tvořivým Jin&Jang dvou-plamenem tvořivý troj-plamen), které si rozjímá a tím těmito svými mentálními představami tvoří všechno to, o čem rozjímá. Naprosto všechny jednotlivé - individualizované projevy existencí jsou odštěpky tohoto JEDNOHO kosmického vše-vědomí, které si uvnitř tohoto jednoho kosmického hologramu tvoří zmenšené kopie mateřského hologramu, na kterých si tato jednotlivá vědomí (individualizovaná do nejrůznějších JSEM to či ono) tvoří své vlastní světy a jejich reality.


Kdo pochopí tento princip tvoření jednotlivých dimenzí (a tzv. hmoty, prostoru a času v nich plynoucích) a propojí si přes svůj osobní nulový bod (čili přes své duchovní srdce) všech 13 čaker (úrovní vědomí a existencí) svého multidimenzionálního projevu existence do svého osobního nulového bodu tvoření (ve kterém je naprosto vše v jednom tady a teď - nyní), ten si bude moci vytvořit svůj vlastní svět a jeho reality dle svých vlastních představ, přání a pravidel. Kdo to nepochopí, bude muset do světa který stvořil někdo jiný, ale tam se bude muset podřídit pravidlům, které určila ta bytost, která jej stvořila.


Z tohoto důvodu varuji abyste si dávali pozor na všemožné falešné proroky, neboť by vás mohli svést z duchovní cesty a nalákat vás do svých světů a pak byste mohli skončit např. ve světech stvořených kupř. bezohlednými, bezcitnými krvelačnými entitami (jako je tomu např. v tomto světě), jež mají lidstvo jako méněcenné tvory, které využívají jako pracovní sílu nebo bojovníky (pracující nebo bojující za jejich vlastní zájmy), se kterými mohou nakládat jak se jim jen zlíbí.


Mnohem více podrobností o tom jak se stát tvůrci svého vlastního světa a tím i pány svého osudu (abyste mohli smýšlet, chovat se a jednat co možná nejsvobodněji) a jak se připravit na závěrečné vyvrcholení celé transformace, která vyvrcholí transmutací veškeré hmoty z báze uhlíku na bází tekutého světla (které dle přání krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, proporcí a projevů existencí), je uvedeno v článku s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé", který je uveden ZDE.


Úzce souvysející články a video:
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 6606

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* Velice zajímavé, poučné a inspirující video:
JAK VYUŽÍT SEXUALITU K POSÍLENÍ VŠECH OBLASTÍ ŽIVOTA Uvedeno ZDE.
* Denisa Palečková a Richard Vojík - celostní smyslná masáž (tantra masáž) Uvedeno ZDE.

Související videa:
* 1 SEXUALITA MOST K VYŠŠÍM ÚROVNÍM VĚDOMÍ Uvedeno ZDE.
* 2 SEXUALITA MOST K VYŠŠÍM ÚROVNÍM VĚDOMÍ Uvedeno ZDE.
* Od sexu k nadvědomí II 2 Uvedeno ZDE.
(ostatní díly jsou taktéž dobré)

* SEXUÁLNÍ ENERGIE OBNOVUJE DNA Mantak Chia v Londýně Real / SEXUAL ENERGY RENEWS THE DNA | Mantak Chia on London Real Here
* Zablokovaná energie (včetně sexuální energie) a nemoci Video ZDE.

... Dá se říci, že
dlouhodobé zadržování sexu je ve skutečnosti rychlá smrt, neboť celé lidské tělo je určeno k reprodukci potomků. Když tato funkce zmizí, tělo začne velmi rychle stárnout. Cévy jsou tenčí a slabší, zvyšuje se riziko infarktu a cévní mozkové příhody a objevují se poruchy psychosomatického systému. Mužské vlasy poměrně rychle zešediví (pokud k tomu nedošlo již dříve). Klouby začínají bolet, držení těla se ohýbá. I nespavost, kterou trápí lidi ve starším věku, je spojena s nedostatkem sexu a nedostatečnou produkcí řady hormonů. …

… Stále si myslíte, že nemusíte mít sex? Možnost mít sex znamená stabilitu ve vztazích. Bohužel existuje příliš mnoho případů, kdy muž po problémech s potencí zůstává sám. Ženy mohou mít sex až do velmi vysokého věku. Ony to také potřebují. Obecně platí toto pravidlo: čím déle má pár sex, tím déle žije. …

… Prostata je orgán, ve kterém se vytváří ejakulát. Ten by měl být odčerpáván - "vysypán" :-). Pokud je tam nějaký čas uložen, pak se doslova začíná kazit. :-( V prostatě se objevují patologické kongestivní jevy (hromadění nebezpečných mikroorganismů). Ty vedou k zánětu prostaty (prostatitidě). Dlouhodobě zanícená žláza prostaty vede k adenomu, potížím s močením a pyelonefritidě. Další fází po adenomu je rakovina prostaty. Mezi těmi, kteří mají problémy s potencí, se rakovina prostaty vyskytuje 7krát častěji než u zdravých mužů. ...

Takže pokud chcete být nejen zdraví, svěží, vitální, mladě vypadající a být duševně i fyzicky při síle, je třeba si vzít příklad z cvrčka a pravidelně vrzat. :-) Pokud není s kým, tak alespoň pravidelně ona-novat :-) a při tom dosahovat co možná nejlepšího orgasmu, neboť orgasmus prožívaný v celé podstatě bytí umožňuje rozproudit životadárnou energii po celém těle a ta tělo regeneruje, ozdravuje a omlazuje!

Více podrobností v článku: Mladá uroložka prozradila, jak se jí podařilo obnovit mužskou sílu u mužů ve věku 60–70 let. Uvedeno ZDE. (S nabízeným produktem nemáme nic společného, ale s uvedenými informacemi lze jen sou-znít!) Sexualita je skutečně mocná a tvořivá sála Univerza, kterou je třeba používat. Když tuto tvořivou energii někdo již nepoužívá, tak nemá cenu, aby v tomto světě nadále strašil. :-)

* Co s námi udělá absence sexu? Debata na videu ZDE. Tam kde nejsou energetické bloky, tam energie Čchi volně proudí a kde energie Čhi (propojení energie Jin&Jang nazpět do jednoty) volně proudí, tam je prožíváno blaho, které může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem, jehož intenzita je přímo úměrná velikosti toku zmiňovaných energií.

* Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.


* Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické, či euforické pocity Uvedeno ZDE.

* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.

* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.


* Erotika a harmonie nejen mezi partnery. Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) - ZDE.


* Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundalini mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.

* CZ 1 Konec stárnutí / začátek mládnutí! Video ZDE.

* Jaroslav Dušek - O Sexualitě Uvedeno ZDE. (Začátek je celkem "suchý", ale celkově to stojí za to si to poslechnout.)

* Jaroslav Dušek přednáška 1. část Uvedeno ZDE.
* Jaroslav Dušek přednáška 2. část Uvedeno ZDE.
* Jaroslav Dušek přednáška 3. část Uvedeno ZDE.
* Jaroslav Dušek přednáška 4. část Uvedeno ZDE.
* Jaroslav Dušek - Svoboda v nesvobodném světě Uvedeno ZDE.

Orgasmus jako prostředek k dosažení nesmrtelnosti, zdraví a věčného mládí. Podrobnosti jsou na videu, které je bohužel jen v angličtině. Ancient Aliens - History of the Earth - Spirit Science - 2015 Full - Here. (David Wilcock je údajně reinkarnací Edgara Cayceho a podle fotek vypadá, že to asi je pravda.)

Bashar na níže uvedeném videu uvádí, že pro dokonalé zdraví je třeba: 1.) kyslík, 2.) dostatek vody, zhruba 2 l vody denně (záleží na individualitě) 3.) pohyb, 4.) snížení stresu, 5.) detoxikace, 6.) jíst zdravou stravu, především organické ovoce a zeleninu (dopoledne ovoce, večer zeleninu a vzájemně je nemíchat). * Bashar Archives :: Achieving Perfect Health  -  Here.

* Seemingly not related video: Orgone Energy: The Greatest Discovery SUPPRESSED by the FDA Here.

* SEX - tajná brána do Edenu-Ráje/SEX - The Secret Gate To Eden [Full Film] - Here. (But do not belive everything what is said, because for example: full body orgasm experiencing in the subatomic structure rejuvenate the body and connect you with the spiritual realms!)
Související články: * Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE. * RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE. KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE. * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.

The Science of Lust (Full Documentary) - Here. (velice zajímavé video, ale pouze v angličtině)

* (((Masturbation Is Spiritual))) Engage Your Senses - Here.
* Tantric Therapy - Mindful Masturbation Part 1 - Here.
* Spiritual Masturbation * Daily Aaron Bit - Here.
* Masturbating Without Porn - Is It Ok? - Here.
* 6 techniques to turn masturbation into sacred meditation Here.
* Female Masturbation Part 1 - Herte.
* Self-Pleasure for maximum orgasmic results - Here.
* Masturbation (A Spiritual Perspective on Masturbating) - Teal Swan - Here.
* Integrating Sexuality and Spirituality - Here.
* Abraham Hicks ~ Questions about Lust and Incest - Here.
* Sexual energy, energizing organs and seminal retention for longevity - Sarina Stone - Here.
* Top 15 Health Benefits of female masturbation | Arousing Facts About Female Masturbation - Here.
* Happy Masturbation Month - Here.
* Masturbation Is Spiritual- Practical Application - Here.
* Masturbation is Spiritual Relax & Enjoy the Experience - Here.
* Tantric Therapy -Mindful Masturbation – Introduction - Here.

* Alan Watts On Masturbation,Religion & Love - Here.

* Full body energy orgasm with tantric massage Here.
* Full body energy orgasm from WOMAN to MAN with tantric massage Here.
* Energy Orgasm – Giving A Full Body Orgasm Without Touching Here.
* Tantric energy tested by science Here.


* Vědecky testovaná Tantrická energie / Tantric energy tested by science - Here.
* Zážitek blaženosti Tantrickou léčbou / Experiencing Bliss with Tantra Healing - Here.

* Co s námi udělá absence sexu? Debata na videu ZDE.
Tam kde nejsou energetické bloky, tam energie Čchi volně proudí a kde energie Čhi (čili spojení energie Jin&Jang nazpět do jednoty) volně proudí, tam je prožíváno blaho, které může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem, jehož intenzita je přímo úměrná velikosti toku zmiňovaných energií.


* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) - ZDE.

* Video znázorňující postup jak si lze vyrobit přírodní Vy-Jágru. :-) Zda to opravdu zabírá nevím, ale jelikož vápník je dobrý na kosti a zuby, tak by to mohlo být dobré přinejmenším alespoň na něco. You Will Never Throw Away After Watching This Video -Be a King in 3 Hours with Egg Shell Znázornění postupu ZDE.


* Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.

* Kundalini Rising - stoupající energie Kundalini. Zobrazení ZDE.
* The Great Arcanum – Kundalini and Twin Flames Here.

* Spirituality and Sexuality - Interview with Sasha Cobra. Here.
* EP 011 What is the cause of Erectile Dysfunction? / Sasha Cobra Here.
* ENRG Tune - Vibrating higher as ONE with Sasha Cobra Here.

* SEXUÁLNÍ ENERGIE OBNOVUJE DNA Mantak Chia v Londýně Real / SEXUAL ENERGY RENEWS THE DNA | Mantak Chia on London Real Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby