* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Náš Božský doplněk, též známý jako náš dvojplamen (dvojpaprsek – twinflame), je uskutečněním našeho 5D, androgynního JÁ. V 5. dimenzi a výše neexistuje polarita. Proto tam nejsou žádní “muži” a “ženy”. Všechny bytosti jsou svou přirozeností androgynní (oboupohlavní), ale mohou si zvolit šat mužské či ženské formy, stejně jako my bychom se mohli rozhodnout obléci si oděv druhého pohlaví. Jestliže rezonujeme s 5. dimenzí, můžeme se rozhodnout vyslat do nižších dimenzí své vědomí či část své esence, jež podnikne vtělení. Pak si musíme zvolit ženskou či mužskou podobu.

Náš Božský doplněk či dvojplamen je částí našeho androgynního Já, které zůstává v 5D, aby sloužilo jako inspirace a vedení pro svá nižší dimenzionální těla. Jelikož náš Božský doplněk s námi sdílí tutéž podstatu, je naším nejsnazším portálem do 5D. Ačkoliv je naše manifestované tělo jednoho pohlaví, jsme trvale propojeni se svou opačnou polaritou, jež setrvává nemanifestována v našem 5D androgynním těle. Právě toto propojení nás nutí hledat jednotu pravé lásky.

Naše Vyšší Já vysílá do nižší dimenze za účelem získání zkušeností mnoho součástí sebe sama. Právě zkušenosti 3. a 4. dimenze umožňují získání větší moudrosti, lásky a síly. Naše Vyšší Já “výdechem” vysílá svou esenci, aby zakusila život v nižších dimenzích. Poté “nádechem” přivolá tyto “výhonky” domů se vším, čemu se naučily.

Tuto výzvu k návratu domů lze vnímat jako lásku… bezpodmínečnou lásku. Často neslyšíme toto volání z vyšších dimenzí, neboť tuto lásku hledáme v realitě, kde žijeme. Potkáme-li ve fyzickém vtělení další část svého JÁ, cítíme se být puzeni s tímto člověkem splynout. Někdy uspějeme, ale mnohem častěji nám složitosti života ve 3D nedovolí úspěšné splynutí. Nicméně již jen pouhé setkání s onou druhou částí našeho JÁ zažhne oheň rozpomenutí. Poté hluboce toužíme po návratu Domů, kde je splynutí jisté. Též se můžeme vrátit Domů svým vědomím, takže pak můžeme získat euforickou zkušenost splynutí na psychické úrovni a naše projevené, fyzické Já se spojí se svým neprojeveným, duchovním Já. Carl Jung tomuto říkal “Mystická svatba”.
Níže je pro další ilustraci našeho Božského doplňku, splynutí s ním a života v 5. dimenzi uveden výňatek z knihy “Vize z Venuše – Kniha II” ("Visions from Venus, Book II") od Suzan Caroll:…"Ano, Shature, nyní jsi se vrátila do svého DOMOVA na 5D Venuši. Nalézáš se mezi inkarnacemi, studuješ své 3D životy na Zemi, v nichž ses snažila splynout se svým Božským doplňkem.” Shatuřin průvodce se dotkl jejího ramene. “Extrémní emoce spojené s Tvou pozemskou zkušeností v Atlantidě tě vytrhly z uvědomění tvého opravdového Já. Nechtěla by sis chvíli odpočinout?”

Shature si položila ruku na čelo a přikývla.

"Snad mi odpočinek pomůže obnovit rovnováhu," pomyslela si, rozpomínajíc se, že veškerá komunikace na Venuši je telepatická.

“Navrhuji, abys splynula s Lamirem, svým doplňkem, který tu je s tebou. Myslím, že to tě navrátí nazpět k tvému JÁ.”

Shature znovu přikývla a spustila nohy na podlahu, aby se posadila. Cítila závrať… pomalu se postavila. Její průvodce jí pomohl vstát a doprovodil ji ke dveřím. Byl vlastně androgynní, ale jeho převládající vyzařování bylo mužské. To, že se mohla opřít o jeho vřelou podstatu, Shature uklidnilo a dodalo jí jistoty. “Děkuji”, řekla, když opouštěla místnost. “Vím, že když splynu nazpátek do Lameria, získám znovu svou sílu.”

Lamerius bylo jméno jeho ucelené, oboupohlavní podoby. V době, kdy ona a Lamire studovali se svými průvodci v chrámu, oddělovali se na svou mužskou a ženskou podstatu. Používala jméno Shature raději než venušanské jméno Lamira, protože jí to pomáhalo se ztotožnit se svými pozemskými zkušenostmi. V obdobích mezi studiem se spolu nezřídka znovu spojovali v jednu bytost. Její průvodce jí sdělil, že se připravuje na svou poslední návštěvu na třídimenzionální Zemi. Kolo velkého cyklu se uzavíralo a Venušané byli voláni nazpět Domů. Bylo důležité, aby před svou poslední inkarnací své pozemské životy pochopili a uvedli do rovnováhy z 5D perspektivy Venuše.

* *

Lamerius ležel na teplém růžovém písku jejich zvláštní zátoky pod útesy Rudé hory. Světelné vody zlehka hladily jejich chodidla a ukotvovali jejich spojené vidění, zatímco hřejivý písek pronikal jejich sloučenou aurou. Slunce stálo nízko nad obzorem a blížil se čas návratu ke studiím v chrámu. Lamerius vzpomínal na jejich mnohé oddělené třídimenzionální životy. Nyní byli znovu jedním světelným tělem. Jejich splynutí je oba obohatilo a zacelilo jejich rány. Sdíleli spolu to, co se v době odloučení naučili, a jejich spojené vidění do toho vneslo jasnost a mír.

Lamerius měl rád “bezčasí” 5D Venuše, kde osobní připravenost utvářela v životním prostředí signály naznačující, že jsou připraveni k přechodu. Byl-li jeden z nich připraven se vrátit z cyklu hluboké meditace, známé na Zemi jako spánek, slunce vyšlo. Když byli připraveni vstřebat nádherné a léčivé láskyplné paprsky ekosystému na Venuši, jejich slunce stálo vysoko na nebi. Jestliže byli připraveni k návratu do chrámu za účelem dalšího učení a uzdravování, stálo tedy slunce nízko nad obzorem.

Neexistovalo tu žádné časové kontinuum jako na 3D Zemi. Na 5D Venuši si každý z členů skupinového vědomí prostředí utvářel či spíše vybíral. Vybíralo se z domluvených reality, asi jako byste na Zemi ladili stanici na rádiu nebo otočili stránku v knize. Všechny stanice a stránky existovaly stále, simultánně, a mohli jsme si vybrat tu, kterou jste si přáli zažít. Druzí, kteří učinili stejnou volbu, s vámi tuto realitu sdíleli.

"Můj průvodce řekl, že brzy budu připravena vrátit kousek sebe sama do třetí dimenze,” promluvila Lamira, ženská polarita Lameria.

"U mne je to také tak," řekl Lamire, mužská polarita. "Náš závazek na Zemi končí a můžeme se svobodně vrátit domů. Tedy až poté, co uvedeme do rovnováhy a uzdravíme omezené myšlenky a bolestné emoce svých pozemských inkarnací. To se nejlépe provádí ve fyzické formě, pokud se nám ovšem po vtělení podaří se rozpomenout, kým jsme.”

"To je právě to nejtěžší," dodala Lamira. "Iluze oddělení je silná a zamlží paměť."

"Říká se, že někteří z nás zůstanou na Zemi a budou pomáhat vytvořit její novou pětidimenzionální realitu. Co si myslíš, že budeme dělat my?”

"Nemyslím, že bychom byli schopni se rozhodnout, dokud neukončíme své léčení. Zrovna jsem se dívala na svou první inkarnaci, a naše první oddělení, v posledních letech Atlantidy. V onom životě vznikly velmi silné emoce, které ze svých těl třetí a čtvrté dimenze ještě pořád odstraňuji.”

"Emoce jsou v astrálním a fyzickém světě neustálou výzvou. Až se naučíme obracet k lásce pro ulehčení od strachu, uvedeme polarity 3. a 4. dimenze do harmonie. Jakmile budou polarity v rovnováze, lze upustit od veškerého posuzování, zda je něco “dobré” či “zlé” a chyby se mohou stát lekcemi. K téhle zkušenosti Země poskytuje nadmíru příležitostí,” zasmál se Lamire.

"Ano, a ta příležitost stále trvá. Dnes jsem si při studiu uvědomila, že od toho prvního atlantského vtělení ve mně přetrvává zlost vůči Tobě, vůči mně. Když jsi se mnou nemohl vstoupit do mého 3D těla, cítila jsem se opuštěná, sama a měla jsem vztek. Zjistila jsem, že jsem v jednom životě za druhým opakovala tento prvotní vzorec opuštění. Bála jsem se důvěřovat, bála jsem se milovat. Zbyl mi jen ten skrytý hněv. Můžeš mi prominout? Mohu odpustit sama sobě?”

"Já jsem také stvořil vzorce, které se pak opakovaly," navázal Lamire. "Když jsem s tebou nemohl vstoupit do těla, zkoušel jsem s tebou celé dny a měsíce vašeho pozemského času navázat kontakt, ale neslyšela jsi mne. Pokud jsem snížil svou frekvenci na úroveň nižší 4. dimenze, pak můj strach a smutek, že jsem tě ztratil, přilákal všechny temné síly, které v té době byly na planetě aktivní. Proto jsem tě tedy musel přivolávat v tvém nočním těle, když jsi spala. Takto jsme se mnohokrát spojili, ale ty jsi byla v takovém citovém zmatku, že jsi po probuzení své sny zapomínala. Než jsme vstoupili do třetí dimenze, emoce tohoto druhu byly neznámé. Z toho důvodu jsi je nebyla schopna ovládnout, když jsi je zažívala poprvé.

Nakonec, když jsi byla již v bezpečí chrámu, jsem byl přivolán zpět na Venuši. Bylo nás mnoho, kteří jsme nebyli schopni vstoupit do těla se svou druhou polovinou. Spojili jsme se a vytvořili jsme skupinu, která měla provádět naše doplňky na Zemi. Ač jsem ještě neměl opravdovou fyzickou zkušenost, vnímal jsem ty tvé, protože jsme ve skutečnosti jednou bytostí. Cítil jsem tvůj hněv, strach a smutek. Stejně jako jsi si Ty připadala jako jedna jediná část sebe sama, připadal jsem si tak i já. Ti z nás, kteří o své doplňky přišli, se od ostatních lišili. Ačkoliv na Venuši nikdo nikoho neodsuzuje, velmi dlouho jsem si nepřipadal “normální”.

Naplňovaly mne nekontrolovatelné výčitky svědomí. Řekl jsem ti, že to já půjdu v čele, ale ty ses ujala vedení a vběhla jsi do toho po hlavě. Tak jako jsi ty nesla hlubokosáhlý pocit opuštěnosti, já jsem s sebou táhl silný pocit viny. Uvědomuji si, že právě tato vina je částečně důvodem, proč mi činilo obtíže Ti to sdělit. Ve všech svých životech na Zemi, kdykoliv jsem se setkal se situací opuštění, reagoval jsem prastarou vzpomínkou na vinu a stud. Možná také potřebuji odpustit nám oběma a té třetí dimenzi, která nám oddělení způsobila.”

Lamerius se na chvíli po společném rozhovoru odmlčel. Oba si uvědomili, že právě pocit oddělenosti pro ně činil třetí dimenzi tak těžkou. Ale oddělenost byla jen iluzí. Spolu byli Jedním…. a Jedním byli i s celým vesmírem. Vzpomněli by si na to, kdyby spolu nesplynuli?

"Slunce je nízko," promluvili jako jeden. "Je čas se znovu rozdělit a vrátit se k učení. Požádáme každý o pomoc svého průvodce."

Jedno světelné tělo Lameria se postavilo na písku a natáhlo jejich paže k vrcholkům Rudé hory. Jejich zářící zlatá forma podoba se zvolna rozpínala, stále více se rozšiřovala, až přijala podobu dvou pyramid spojených v místě základny, vrcholek té mužské směřoval k nebesům a vrcholek ženské mířil k srdci Venuše. V okamžiku, kdy se horní vrchol otevřel, tato dvojitá pyramida se pomalu oddělila do dvou samostatných světelných spirál. Spirály vypadaly jako vířící zlaté víry. Postupně se rozvinuly do dvou zlatých hvězd. Z hvězd se pomalu vynořovaly paže, nohy a hlava… a objevily se dvě samostatné bytosti. Lamire a Lamira pozvedli své ruce do výše svých srdcí a dotkli se dlaněmi.

"Nyní sbohem, milovaný/á”, pronesli současně, zatímco odcházeli svou vlastní cestou do chrámu. Přestože se mohli rozdělit až u chrámových dveří, zjistili, že je lepší, pokud jdou do chrámu zvlášť. Poskytlo to každému z nich čas na návrat k individualitě. Lamire se vrátila ke své osobnosti Shature, protože při pohledu na její pozemské reality pro ni bylo snazší o sobě přemýšlet jako o Shature. Při svých oddělených studiích v chrámu se Lamire a Lamira učili prožívat v jednom okamžiku více než jednu skutečnost. Tímto způsobem si mohli uvědomovat jak své pětidimenzionální Já, tak své 3D Já, které sledovali.

Hlavním cílem jejich chrámových studií byla komunikace s jejich 3D realitami z jejich 5D pozice na Venuši a působení v roli průvodců, kteří měli léčit a probouzet ty části jejich úplného Já, jež byly dosud uzamčeny v zapomnění na Zemi. Jakmile by se jejich třídimenzionální část byla schopna probudit k přirozenosti jejich celistvého Já a vědomě se dorozumívat s jejich 5D Já, mohli by pochopit a vyléčit bolest fyzického vtělení a stát se oním Vyšším Já. Na Zemi byl tento proces znám jako vzestup. Na Venuši se mu říkalo “přivolání všech součástí vlastního Já nazpět k Jednotě”.

K tomuto navázání kontaktu docházelo většinou tehdy, když ten na Zemi spal nebo v okamžiku velké výzvy. Někdy, jestliže pozemské Já bylo schopno vidět duchovnost jako stezku ke svobodě, mohlo k němu dojít během jeho modliteb nebo meditací. Když se Shature či Lamire dívali na své životy, stávali se vlastně jejich součástí, zatímco si současně udrželi své venušanské vědomí. Nicméně pokud byly pozemské emoce či city příliš silné, hrozilo nebezpečí, že ztratí svou pětidimenzionální perspektivu, a tudíž se propadnou do zapomnění pozemské inkarnace. Shatuřin průvodce jí sdělil, že dělá velký pokrok. Již byla téměř připravena přesunout část svého základního vědomí nazpátek do 3D, aby mohla zažít svá vyšší Já z úhlu pohledu třetí dimenze. Shature svůj život na Venuši velice milovala. Její průvodce jí řekl, že může tuto lásku využít ve své 3D realitě k vytvoření touhy, která způsobí nutnost se rozpomenout na její multidimenzionální vědomí.

Zatímco Shature kráčela osamoceně do chrámu, slyšela jeho vyzvánění. Každý z dvanácti Chrámů mystérii na Venuši měl svůj vlastní zvuk a barvu. Ona studovala ve Fialovém chrámu transmutace. Shature sice mohla vyslat do chrámu svůj záměr a být tam v tomtéž okamžiku, ale prostředí Venuše milovala natolik, že se rozhodla tam dojít s oním pocitem plutí vzduchem, jenž byl pohybu v 5. dimenzi vlastní. Cestou do chrámu spatřila mnoho svých přátel, kteří se také naladili na realitu, již prožívala ona. Přítelkyně Shature, Founteen, k ní připlula a pozdravila ji vřelým splynutím. Spojení s jinou duší sice nebylo jako dokonalé sjednocení s vlastním Božským doplňkem, ale pořád bylo báječné.

"Vracíš se teď do chrámu?" zeptala se Founteen telepaticky.

"Ano, jsem připravena se podívat na další z mých pozemských inkarnací. Můj průvodce pravil, že brzy budu připravena na návrat do 3. dimenze."

"Třeba se potkáme," pokračovala Founteen "protože já se také vracím. Zdá se, že mnoho z nás. Lady Gaia, vědomí Země, vysílá volání, aby se vrátili pracovníci světla a podpořili ji při významné přeměně. To je alespoň ta realita, do níž se vracím já.”

"Ó, tak to doufám, že se mohu vrátit do téže reality. Snad tě tam uvidím.” řekla Shature, když opouštěla Founteen a zamířila k chrámu.

Shature měla obzvláště ráda poslední úsek před branami chrámu. I když se přenášela přímo do chrámu, vždy dorazila na úpatí kopce, na němž spočíval oscilující chrám. Pozvolné stoupání po stezce jí umožňovalo se soustředit na otevřený a vstřícný stav vědomí. Jakmile vstoupila na Zlatou cestičku, ucítila lásku vyzařující z nádherných vznášejících se zahrad obklopujících chrám. V těchto zahradách se rodily květiny tvarů a barev, jaké na Zemi neexistovaly. V zahradách žilo také mnoho menších forem života. Některé poletovaly a jiné přeskakovaly z květu na květ. Jiné žily ve vznášejících se kořenech visících dolů, směrem k srdci planety.

Shature na chvilku odbočila z cesty, jako již mnohokrát předtím, a procházela mezi krásnými záhony. Tady ji vřele vítala každá rostlina a každá forma života, když se k nim blížila. Měla pocit, že dokáže komunikovat s veškerým životem. Usmála se, protože si vzpomněla, že mnohé pozemské společnosti by takové chování považovaly za pomýlené. Užije si to, dokud je ještě na Venuši. Jakmile bude na Zemi, bude jejím úkolem se rozpomenout na tu část své bytosti, jež věčně existuje na pětidimenzionální Venuši. Pokud by to zvládla, pak by mohla ukotvit do své fyzické formy své multidimenzionální vědomí. Toto ukotvení by napomohlo pozvednutí frekvence planety, neboť by tím vytvářela most, spojovala by ducha a hmotu téměř tak, jako to dělávali v Atlantidě.

Nyní Shature již cítila, že je chrám nablízku, protože její srdce zářilo a její mysl zpívala. Plula vzduchem nad květinovými záhony, aby nenarušila jejich jemné kořínky, a se všemi se rozloučila, jakmile se přiblížila branám chrámu. Než vstoupila, obrátila se a pohlédla na svůj milovaný domov. Od chrámové brány na vršku kopce viděla úplně všechno. Pod ní a napravo od ní leželo překrásné údolí plné převislých fialových stromů. Stezka k růžovému pobřeží, kde se setkala s Lamirem, byla po její levé straně. Fialový chrám byl vlastně korunou spočívající na vršku Rudé hory. Daleko pod ní se nalézalo pobřeží Světelných vod, kde se sešla s Lamirem, aby splynuli v Lameria. Sotva na něj pomyslela, okamžitě ji obklopila jeho esence. Ke chrámu vystupovala obzvláště pomalu, jelikož se rozhodovala, že nyní by se chtěla zaměřit na životy, v nichž se inkarnovala s Lamirem. Intuitivně věděla, že v mnoha z těchto životů ho nepoznala – stejně jako on ve svém životě jako Malton nepoznal ji.”…

Máme těla, která sídlí ve všech dimenzích. Někteří z našich “průvodců” jsou těly našeho vlastního JÁ z vyšších dimenzí, zatímco jiní nejsou součástí našeho supervědomého proudu života. Až se naučíme vědomě cestovat skrze čtvrtou dimenzi, budeme schopni tyto dva druhy odlišit. Bezpodmínečná láska supervědomých částí našeho JÁ, především našeho Božského doplňku, jenž je duchovním scelením našeho fyzického Já, nás může nejlépe provést “úzkými soutěskami” a do páté dimenze. Jakmile tam budeme, můžeme splynout v JEDNOTU svých supervědomých realit.

Zdroj: www.multidimensions.com

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Zobrazení: 5766

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/mistr-kuthumi-energie-...

Víte, kdo je vaše pravá párová duše a pokud ne, tak jakým způsobem ji najít? http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/vite-kdo-je-vase-prava...

RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/rukopis-mari-magdaleny

Sjednocení Dvojplamenů http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/sjednocen-dvojplamen

....když se spojí oba paprsky protikladů,když se spojí jejich energie a stoupají v záři do světla,nastane extáze barevné záře aury,tehdy jen pouze tehdy nastává spojení s celkem.Tehdy a jenom tehdy budeš naplněn...(vítej "doma")...

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Není něco špatně? * (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek) ** (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek) **…"
před 14 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Petice za odvolání vlády a za vypsání předčasných parlamentních voleb !!!!!!!

Petice za odvolání vlády a za vypsání předčasných parlamentních voleb Jak petici vyplňovat a jak ji podpořitPetici si stáhněte a vytiskněte. Formulář zde:…Zobrazit další
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co myslíte, jak daleko ve vývoji mohou dnes již být utajované technologie, když už před více jak 1/2 stoletém znali to, co je zdokumentováno na uvedených videích. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Vytvořili nacisté úspěšně stroj času?Strojový překlad:Říká se, že „Nacistický zvon“ byl experiment provedený nacistickým Německem, zejména SS, která měla…"
čtvrtek
Uživatelé Zlaté Živé Světlo a Antonín Kratochvíl jsou nyní přátelé.
středa
Jozef Wolf commented on Jozef Wolf's status
"Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie? (TLIG: Svedectvá: Pohľad Cirkvi: Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005))"
úterý
Jozef Wolf commented on Jozef Wolf's status
"znameni_casu.pdf"
úterý
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil stav.
"Vítejte ve společném svobodhttp://poselstvi-zbytku.org/pdf/znameni_casu.pdfném světě."
úterý
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil stav.
"Vítejte ve společném svobodném svhttp://poselstvi-zbytku.org/pdf/znameni_casu.pdfětě."
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
24.9.
Uživatel Ina Obr přidal komentář k příspěvku do blogu !! Zakázáno do voleb na podzim zásadním způsobem zvyšovat zálohy za plyn (a elektřinu). Cílem je nevyděsit voliče před komunálními/krajskými a senátními volbami !!! uživatele Ina Obr.
"Žádných šest korun, devět až jedenáct to bude. A lidé to nevědí. Ekonomka a senátorská kandidátka rozbíjí vládní…"
23.9.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
23.9.
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu !!! „Zničiť Európu Ukrajinou“ – Tajný plán Pentagónu !!! uživatele Ina Obr.
22.9.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zdarma energie - krok za krokem. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.9.

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby