* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Na zbytek světa je nyní uplatňována ta nejstrašnější zbraň, kterou kdy lidstvo proti sobě použilo


Přátelé, není to obávaná atomová zbraň, či jiná konvenční zbraň, není to také žádná jiná zbraň, která působí jen na bázi hmoty. Není to rovněž ani jakýkoliv prostředek, který by byl z těchto, byť velmi účinných a také obávaných zbraní, odvozen. Rovněž vylučme „bájné zbraně“ jako např. chemtrails či HAARP. Když pozoruji procesy, které se nyní konají a které jsou neustále vytvářeny pozemským agresorem, přicházím k přesvědčení, že tady byla, je trvale používána mnohem účinnější a sofistikovanější zbraň.

To by nebylo lidstvo, aby si skutečně nesáhlo na dno svých možností. To by nebylo lidstvo, aby se myšlení a rozum nezkusil dát do rukou někomu jinému, že ano. To by nebylo lidstvo, aby teprve, až nebude co jíst a pít, nebude co dýchat, peníze „za všechno“ se naakumulují na účtech pár lidí planety, teprve potom v pláči vezmeme druhého za ruku a začneme spolupracovat.

universum

Hmota, jak ji známe, má svoji krásnou a dokonalou strukturu. Z hmoty je vytvořeno všechno, tedy i lidská bytost, její části, orgány, svaly, tkáně, celá nervová soustava. Vypustím tady i nyní to, že nejde ve skutečnosti o hmotu, tvrdou a nepoddajnou věc, kterou vnímají naše fyzické smysly, především oči a hmat, jako něco neměnného, konečného, trvalého a omezeného.

Celá lidská bytost je dokonalým systémem, ve kterém všechno se vším spolupracuje. Každá buňka a stavební subatomární částice vědí dokonale o tom, čeho je součástí a v jakém že to systému s ostatními funguje. Na lidskou bytost působí venkovní prostředí, působí na ni síly, pomocí kterých je rovněž celý tento dokonalý systém, oživován. Pokud by jedna z těchto sil přestala fungovat, lidská bytost by se okamžitě rozpadla. Je to natolik perfektní a dokonalý organizmus, který je v přímé a on-line vazbě na venkovní prostředí.

Nikdo, za celou dobu existence lidstva, nás neučil skutečnému „umění lidské bytosti – umění sebe sama“. Existují však bohužel znalí tohoto systému, existují lidé, kteří vědí přesně, jak lidská bytost, ve vazbě k okolí, funguje. Toto je velké nebezpečí, když „oni ví“ a „my nevíme“. Ve znalostech je skutečná moc. V čem spočívá toto nebezpečí?

Lidskou bytost oživuje nejvyšší esence Univerza, tou je láska, a protože zatím lásce nerozumíme, zkusím ji na chvíli přejmenovat jako „vědomí“. Vědomí je míra napojení lidské bytosti na Univerzální podstatu, kterou bylo vytvořené celé Univerzum s cílem se poznat. Mohu s jistotou 101% a zcela přesvědčen potvrdit, že ten, kdo má a zná tyto principy a vazby k lidské bytosti, má v rukou téměř veškeré děje a procesy, kterými může skutečně hravě vytvářet to, co vnímají naše fyzické smysly, my tomu říkáme „realita“. Protože jsme v zóně Univerza, ve které je povolená na 100% svobodná vůle, vše co chceme, se materializuje, tedy i ta nejnebezpečnější přání těch, kteří lidstvo zotročují.

Mohu to rovněž nazvat „nejúčinnější zbraní“, kterou lidstvo kdy začalo používat. Zablokujte lidem vědomí, zablokujte jejich vazbu a poznání na síly, které jim daly ve skutečnosti život a tímto si je podrobíte. Nepochybně zazněla tato věta v historii. Tady je zdůvodnění, proč je takový chaos na světě, potažmo v České republice. Je tady něco, co je nevyslovitelné, je tady absolutní a velmi hluboký rozkol mezi Východem a Západem. Pokud nyní pominu to, kdo je ve skutečnosti „v právu“, došlo tady k opakovanému použité této „nehmotné zbraně“.

Každá lidská bytost je na jiném levelu vědomí. Každá lidská bytost je propojená s duchovními silami na jiné úrovni. Použití této zbraně způsobilo to, že komunikační linka – komunikační vlákna, která vedou z nitra lidské bytost, klidně si to takto představte (ze srdce nebo z mozku), byla odpojena od zdroje, zdroje, který představuje Stvořitel. Nikomu v Univerzu se sice nepodaří tato vlákna zcela zničit, tato vlákna v lidské bytosti stále jsou, jen je ona „vidlička“ vytažena ze zásuvky a spočívá vedle ní. V tento moment se stává lidská bytost neforemní hmotou bahna a hoven – nahrávací deskou, do které je možné velice jednoduchým způsobem nahrát cokoliv, co poslouží osobním cílům.

Přeme se. Lidé se napříč společností a politickým spektrem přou o to, kdo má ve skutečnosti pravdu. Pokud opět pominu, že pravda je proces, že pravda je něco, co se vytváří doslova za pochodu, že pravda je něco, co je fiktivní a bude trvat ještě velmi dlouhý čas, než se toto zformuje do něčeho, co bude možné používat, jako návod, nemůžeme najít odpověď dříve, než onu vidličku opět zasuneme do oné zásuvky. V podstatě jsme všichni zombie. Protlačujeme svoji „pravdu“, ničíme všechny a všechno a to, že si jedna mocnost udělá na planetě Zemi ze Země cvičiště a prostor ke své onanii, je jen výsledek toho, že jsme příliš dlouho nechali tuto vidličku mimo onu zásuvku. Ano, byli jsme touto zbraní odpojeni a nyní spíme.

Spánek je tak dokonalý, že vůbec nevíme, že spíme. Před našimi zraky se odehrává běžný den se všemi, my si myslíme, že skutečnými a pravdivými fakty. Vůbec nemáme ponětí o tom, že otroctví je již tak dokonalé, že ani nevíme, že v něm jsme. V rovině hmotné reality řešení neexistuje. Ano, jistá možnost pohnout s těmito silami by byla přes opětné ukončení života civilizace, ke kterému již mnohokrát, během skutečné historie planety Země, došlo. Bylo to vždy pomocí nejúčinnějších zbraní, které v té době lidstvo mělo, pomíjím i to, že tyto zbraně nemuseli nutně pocházet jen z lidského arzenálu. Nyní však lidstvo sahá k ještě hrůznější zbrani. Tou zbraní je „ovládání vědomí a tvořivých sil ducha“ pro své soukromé záměry. Tato zbraň překonává o 1 mil. levelů vše, co kdy bylo vymyšleno pro likvidaci života.

Je velmi jednoduché, když znáte a víte, jak funguje hmota, jak fungují síly, které lidskou bytost a celé Univerzum, oživují, jak fungují např. torzní pole, která jsou vytvářena každou aktivitou lidské bytosti, každou její myšlenkou. My si bláhově myslíme, že naše činy se projevují pouze lokálně a tam, kde právě jsme. Ani nevíme, jak se mýlíme..

Jsme naprosto krásné a veliké lidské bytosti. Každý máme obrovské možnosti, kdy po zapojení celého aparátu a potenciálu, který máme všichni již připravený, dokážeme v pár vteřinách, jako národ, jako krásná civilizace, tvořit a vytvořit si zcela jinou realitu. Patříme původem do světelné Vesmírné univerzální konfederace a pár jedinců si podrobilo hmotu planety Země. Pominu také to, že to skutečně bylo na popud venkovního zásahu. Jsme nyní na skutečném rozhranní dalšího vývoje. Máme 2 možnosti. První je pokračovat v pasivitě a skutečně padnout až na samé existenční dno a být „venčícím nástrojem a nádobou“ několika lidí, kteří se prostě rozhodli, že si realitu pomocí těchto znalostí, podrobí. Druhá možnost je ta, že začneme pracovat sami se sebou, že onu vidličku zapojíme do zásuvky sebe sama a tím již dále nebudeme přispívat k hegemonii, která nyní ve fyzické realitě probíhá.

Je těžké, velmi těžké najít nyní viníka toho, co vidíme kolem sebe. Ikdyž mnoho z nás přesně dokáže ukázat na toho, támhle toho, to on nebo ona za to mohou, to je přece jasné – je to támhle ten.. Ve skutečnosti se mýlíme na plné čáře všichni. Je to výsledek použití této nejúčinnější zbraně, mimochodem s cílem stále rozdmýchávat tyto přesné postoje, nikdy nekončící postoje. Věřte nebo ne, je s tím v tomto plánu zotročení, počítáno. Vidíte, jak velmi mocná je tato zbraň a co jsme všechno, svým vlastním přístupem, dovolili. Problém je v nás, nikoliv tam venku a v nich. Proměnou vlastní můžeme způsobit změnu kolem nás. Řešení je tak blízko a zároveň tak daleko, že si to ani neuvědomujeme.

Existuje ochrana před touto zbraní? Ano. Nejúčinnější ochranou je vlastní uvědomění si sebe sama. Prosím – není to jen pouhá fráze. To je nejmocnější způsob, jak zastavit působení této zbraně, která nás každý den uvězňuje do stále a stále hlubšího, o to víc neviditelného, vězení.

Zhruba uprostřed nás, někde ve spodní oblasti našich prsou leží ona „odpojená vidlička ze zásuvky“. Je to atomový reaktor lidské bytosti, který čeká na své probuzení, a díky němu můžeme zcela rozpustit účinky této zbraně, která na lidstvo byla aplikována. Až budete mít chviličku klidu, představte si, že uvnitř hrudi je takové místo, které září oslňujícím zeleným světlem. Zatím je to malý spící zelený miniaturní bod. Ačkoliv to mnoho z vás bude považovat za sci-fi, je to skutečně realita a toto je největší noční můrou všech, kteří pevně doufají, že lidstvo nikdy nedojde k těmto poznatkům.

Denně zkuste zvětšovat tento bod a zase ho zmenšovat, prostě nenechat ho v klidu, cvičit pravidelně s ním, rozsvěcovat ho a zase ho zhasínat. Rozsvěcovat a zhasínat a měnit mu průměr a intenzitu vyzařování. Všechny buňky lidského těla, jakmile zaregistrují tuto cílenou Vaši aktivitu, která je plně kontrolována našim vědomím, se nastaví do módu, který spustí v těle další nádherné procesy. Lidská bytost se stane imunní vůči všemu, co na ni působí přes fyzické smysly a čím je krmena. To je základ probuzení lidské bytosti. Na vaší cestě vám všem přeji to, ať dokážete pořádně rozsvítit a zvětšit toto místo vašich prsou. Všechno ostatní se potom spustí samo. S láskou Mio.

Pro svobodnenoviny.eu MIO


Zdroj je uveden ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Všechny stavební látky, které tělo potřebuje, si umí tělo vytvořit z všudypřítomné energie. Hmota je 6x6x6 komprimovaná energie. Člověk má navíc jako jediný ze všech známých živočichů v srdci bod zvaný hot spot. Zde je vakuum a teplota 540°C. Energie, kterou takto čerpáme z vakua, je naše životní energie. Hot spot vzniká do dvou týdnů od početí. Naleznete jej na papírové padesátikoruně, která už mimochodem neplatí. Mnohem více se dozvíte z videa: Jaký je svět - Aneb vše je jinak než nás učili (CZ titulky) - ZDE.


Související články a videa: * Žijeme z energie, jsme energie - CZ DOKUMENT 2015 (doporučuji všem, nejen těm, kteří si přejí začít žít z Prány) Uvedeno ZDE. * Masmédia nám neustále lžou, záměrně překrucují fakta i o pravých důvodech masové emigrace! Víte kdo za tím vším stojí a proč to vlastně dělají? Je třeba být v obraze! - ZDE.
* Na zbytek světa je nyní uplatňována ta nejstrašnější zbraň, kterou kdy lidstvo proti sobě použilo Uvedeno ZDE. * Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE. * Proč ve světě vbrzku dojde k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE. 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly Uvedeno ZDE. * Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Duchovní srdce, čili osobní nulový bod živých, či zdánlivé neživých bytosti (např. vesmíru), funguje jako černá/bílá díra, odkud díky vůli vyvěrá energie Jang (výdech, projekce - mužský princip) a díky přání se opět vrací nazpět jako energie Jin (nádech, gravitace - ženský princip). Úzce související článek: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit je uvedeno ZDE.


Máme v sobě všechnu moudrost, sílu (moc) a nekonečnou lásku (sou-cit) celého univerza, neboť my existujeme v jeho vně projeveném formě a jeho neprojevená forma naopak existuje v nás.

Překlad níže uvedeného videa: Jakmile se sladíte s Božím (duchovním) srdcem, svou JÁ JSEM přítomností (viz uvedený obrázek), umožníte tím aby do vás a skrze vás proudila věčná pravda Univerza a přinášela lásku a léčbu celému světu.

Umožněte proto božímu diamantovému světlu a jeho kódům, aby aktivovali vaší diamantovou esenci (vnitřní, duchovní krystalické světlo) a opakujte si afirmace: Já jsem celistvý/celistvá, já jsem láska, já jsem léčený/léčená i léčící.

Název videa je: Léčení lidských srdcí / Healing the Heart of Humanity Uvedeno ZDE.


Veškeré přírodně stvořené projevy existencí (to znamená kromě myšlenkových forem, klonů a uměle stvořených věcí), včetně zdánlivě neživých věcí, jako jsou např. nerosty, planety nebo vesmíry, jsou živé bytosti mající svou duši. To znamená, že mají své vlastní duchovní - diamantové srdce (nebo-li osobní nulový bod), které obsahuje světelný osmistěn, ve kterém je Boží jiskra, mající vnitřní teplotu několik set stupňů Celsia. Tento světelný osmistěn jsou dvě opačně směrované pyramidy spojené k sobě svými základnami, přičemž jedna pyramida vytváří Jang polaritu (mužský princip - vůle projekce, čili výdech) a druhá vytváří Jin polaritu (ženský princip - přání gravitace, čili nádech).

V tomto osmistěnu, tvořícím duchovní srdce (což jsou pravá párová dvojčata vytvářející dvoj-paprsek, nebo-li tvořivý dvou-plamen - oheň) jsou obě polarity v perfektně vyváženém a tudíž harmonickém stavu a proto v takovémto vyváženém stavu spolu tyto dvě opačné polarity vzájemně nesoupeří, ale naopak se navzájem podporují a doplňují.

Na principu cirkulace jedné a té samé, vnitřní, tzn. duchovní, nepolarizované energie světla, ze které je naprosto vše stvořeno a ve které naprosto vše existuje - plave (která je pouze jednotlivými vůlemi a přáními rozštěpena na dvě opačné polarity), funguje tvoření veškerých vně projevených projevů existencí, tzn. jak světelných, antihmotných - Jang světů (tvořených z frekvencí světla polarizovaného na Jang), tak fyzických, hmotných - Jin světů (tvořených z částic hmoty polarizovaných na Jin). Veškeré částice hmoty Jin jsou ale taktéž světlo, které z Jang frekvencí na moment zkrystalizuje do hmotného Jin projevu existence, neboť krystalické mřížky i DNA jsou Jang frekvence světla, které na moment "zamrznou" do Jin částic tvořících hmotu prostoru. Úzce související článek: Co je to dualita, jak vznikla, jak se lze vrátit nazpět do jednoty a harmonie, co je to tvořivý dvou-plamen a troj-plamen a jak je v sobě aktivovat a stát se vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit Uvedeno ZDE.

Tento vnitřní duchovní oheň je to, co umožňuje spontánní léčení, s okamžitým účinkem.

Vynikající video v češtině, s názvem elektromagnetické vlny srdce, které je o okamžitém spontánním vyléčení. Uvedeno ZDE.

Naše vědomí je tvořivé a je bezprostředně spojeno s planetou Zemí.

Existuje pouze jedno jediné kosmické multidimenzionální vědomí - JÁ Absolutno, které je v nekonečných projevech nejrůznějších věcí a bytostí, čili v nejrůznějších JSEM to či ono.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Další úzce související články:
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Více ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Vědci dokázali existenci paralelních světů Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Bašar v jednom ze svých videí uvedl, že odstranění války nedocílíme tím, že budeme válku nenávidět, ale tím, že budeme milovat mír. Toto lze samozřejmě aplikovat i na vše ostatní. Takže pokud chceme být např. zdraví, tak toho nedosáhneme tím, že budeme nenávidět svou nemoc, ani tím že ji budeme milovat, ale tím, že budeme milovat opak, čili že budeme milovat zdraví. Nebo, pokud chceme mít všeho nadbytek, tak nebudeme nenávidět to, čeho máme nedostatek, ani nebudeme milovat svůj nedostatek, ale budeme milovat OPAK, čili budeme milovat nadbytek všeho, co si jen přejeme..

Zobrazení: 5623

Odpovědět

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co je to ten sluneční trans-mutační pulz - reset a co se při něm bude dít a proč uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zajímavé informace nejen o transformaci do vyšší D.* ŽIVĚ: Indigový zpravodaj ~ Vesmírné cestování - tvorba vesmírů Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"V Rusku bojují s viry po svém a to asi nejen z důvodu, že alkohol prý Korona viry ničí. Tím Vás ale nenabádám, abyste chlastali do němoty, neboť Korona viry nelze umlčet! :-)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak kvantovat? Naučte se to jen tak. Zdarma. Uvedeno ZDE. * JAK KVANTOVAT? Technika dvou bodů, vstupní brána do kvantového pole. Uvedeno ZDE. * JAK KVANTOVAT? Záměry ovlivňují náš…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Frank Kinslow, Tajemství okamžitého léčení / The Secret of Instant Healing Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. Krize jsou vyvolávány uměle a záměrně!* Obyvatelé vesničky se zhruba 2700 obyvateli si vybudovali soběstačnou společnost. Jde to i bez zotročujících…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud pochopíte, co je ve výše uvedených článcích odhaleno, stanete se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu. Pak se nebudete muset bát vůbec ničeno, ani např.…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, či nějakých jiných virů, tak se nebojte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč funguje jak placebo, tak i nocebo efekt Vám objasní články:* Obrovská síla záměru (7.D) a představivosti (6.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a…"
úterý
Jaroslav J Hraško je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč!

Uvědomte si, že existuje nejen tzv. placebo efekt, který Vás snadno uzdraví z naprosto všech ne-mocí (pokud ovšem věříte, že se uzdravíte), ale že existuje i tzv. nocebo efekt, který Vás spolehlivě zabije, pokud věříte, že Vás něco zabije. Takže…Zobrazit další
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24*.2.2020

Cesta po ktorej teraz kráčame je podporovaná piliermi vlastných skúseností z dimenzií Svetla. Kdekoľvek sa nachádzame - všade sa držíme za ruky. Tak pevne a s takou silou, ktorá sa na všetkých miestach Zeme na ktorých sme prejavuje už nielen…Zobrazit další
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 2. část Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 2. část Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Byznys s nelegálními uprchlíky z Afriky, tiše podporovaný EU. Video dokument ZDE."
pondělí
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.2.2020

KRISTOVSKÁ HVIEZDA /energia esencie/, ktorá na oblohe svieti a vyžaruje k Matke Zemi a tým i všetkým jej bytostiam živé svetlo, ktorého energia je liečivá. Hviezda je ako kvapka vody, ktorou vlní vysoká frekvencia. Touto frekvenciou je Láska .......…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse If you are serious about finding out how is created all matter, look at all of these videos (this knowledge will set you free) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* VORTEX MATH NIKOLA TESLA 3 6 9 THE KEY TO UNIVERSE Part 1 and 2 Re-upload [New Audio] Here.* VORTEX MATH PART 3 IS THE UNIVERSE MADE OF MATH? [Re-Upload] Here."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Soběstačný dům v Chocni ZDE. * Český ostrovní dům má vlastní mozek, zvládne fungovat zcela soběstačně, říká Pavel Podruh ZDE. * Téměř nulový [ne]pasivní dům - DvP…"
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Vytvoření vaší cesty do páté dimenze, do 5.D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Creating Your Path to the Fifth Dimension Here. Article Here."
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby