* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Pro milovníky přírody, turistiky, ekologie a třeba i alternativního bydlení bychom rádi založili neziskovou organizaci - sdružení, které bude pro své členy hledat a nakupovat do společného vlastnictví v různých částech naší republiky (časem třeba i v zahraničí, bude-li o to zájem ) stále více nejrůznějších pozemkových komplexů situovaných někde v poklidu pěkné přírody. Nějaké několikahektarové pozemky již vlastníme, takže příjemní nekonfliktní, ohleduplní lidé, ochotni si vzájemně pomáhat, jsou pro přijetí do sdružení vřele vítáni. Na některých pozemcích by možná povolili např. zahrádky s možností si tam na pevných základech postavit celoročně obyvatelné zahradní domky. V takovýchto domcích ovšem nemůžete mít hlášenou trvalou adresu, takže trvalý pobyt byste museli mít hlášen někde jinde. Založit sdružení bude prospěšné mimo jiného i z toho důvodu, že nezisková organizace bude moci mnohem snadněji a efektivněji komunikovat s úřady (které mohou někdy být velice byrokratické), např. při vyřizování různých povolení. Inspiraci pro rekreační či celoroční pobyt v přírodě najdete v článku: Krásné a levné bydlení (např. jen rekreační), které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE. Pokud máte o něco takového zájem, tak o tom dejte vědět nejen nám, ale i co nejvíce lidem, neboť čím více lidí se o tom dozví, tím dříve se sežene skupina lidí podobných zájmů, kteří se budou chtít na tomto projektu podílet.


Každý, kdo se bude chtít stát spolupodílníkem nakoupených pozemků, získá 500m2 pozemku za jednorázový členský příspěvek ve výši pouhých 25.000Kč. Složením tohoto příspěvku se každý nový uchazeč o členství stane nejen právoplatným členem neziskové organizace, ale i vlastníkem části (podílu 500m2) toho společného pozemkového komplexu, na jehož nákup přispěje, nebo podílu 500m2 v jiné lokalitě, bude-li mít zájem o jinou lokalitu a bude-li  na pozemkovém komplexu požadované lokality stále ještě volné místo. Z důvodu, aby někde nebyla, jak se říká hlava na hlavě, je určeno, že každý pozemkový komplex bude moci používat pouze určitý počet členů komunity (záleží na celkové velikosti pozemkového komplexu), tak, aby na každého dospělého člena a jeho partnera/partnerku (děti se do toho nepočítají) vyšlo alespoň zhruba 500m2 z celkové velikosti každého jednotlivého pozemkového komplexu. Možnosti různých způsobů využívání pozemkového komplexu naleznete v článku s názvem: ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL Uvedeno ZDE.
Nejméně 1/5 (tzn. 100m2 z každých 500m2) a nejvíce 1/2 plochy z celého komplexu by ale měla být vyhrazena k společnému užívání (pro účely jako je např. přístupová cesta k jednotlivým podílům, hřiště, rybník, zahrada, třeba jen okrasná, jezírko atd.) a druhá část (čili 4/5 - 1/2) by měla být pro soukromé užívání. Bude-li pozemkový komplex komunitou užíván především pro rekreaci a zábavu, pak pro společné užívání bohatě postačí jen 1/5 celkové plochy. Bude-li ale komplex užíván např. i k pěstování obživy pro komunitu, pak bude třeba pro společné účely použít až 1/2 z celkové plochy. Rozhodnutí o tom, jak si to která komunita bude chtít určit, je již záležitostí samosprávy každé jednotlivé komunity. Samozřejmě, že by nebyl jeden karavan, maringotka, či mobilhome vedle druhého, jako je to vyobrazeno na níže uvedeném obrázku, neboť každý jednotlivec bude mít několikanásobně větší prostor k soukromému užívání než je znázorněno na obrázku. Jiný obrázek jsem ale nenašel, takže to berte pouze jako ilustraci z nepřeberného množství nejrůznějších možností. Obrázky života mimo infrastrukturu najdete kupříkladu ZDE.

Nárok a možnost užívání 500m2 pozemku vznikne každému hned po složení jednorázového příspěvku do společenství, neboť několik velikých pozemků nyní již vlastníme. Více podrobností najdete v článku: Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirituálně založenými lidmi? Uvedeno ZDE. Dokonce máme i opravdu veliký pozemek, který má přes 47.500m2 (což je 95 podílů - 95 x 500m2 = 47.500m2), na který by se vešla celá vesnice poblíž které tento níže zobrazený pozemek je. Pokud nějaká skupina lidí bude chtít koupit tento pozemkový komplex celý najednou, tak tento konkrétní pozemek v této oblasti bude za 1/2 ceny, čili za pouhých 12.500Kč za 500m2 podíl. Kdyby někdo chtěl 2x tolik metrů čtverečních, čili 1.000m2, tak by je získal za 25.000Kč. Za získané peníze by se nakoupil jiný pozemek, tentokrát pokud možno nejspíše někde na rozhranní jižních Čech a jižní Moravy. Nakupovat se budou pouze velké pozemkové komplexy na sebe navazujících pozemků, jejichž celková cena nepřevýší částku 25.000Kč za 500m2. Pokud bude cena nižší, tak se zbylé peníze použijí na nákup dalších pozemků, které budou pokud možno opět v nějaké jiné lokalitě ČR, aby jich časem po republice bylo co možná nejvíce. Některé pozemky jsou vhodné i např. pro permakulturu. Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy Uvedeno ZDE. Obrázky  Obrázky permakultur a ekozahrad nejdete ZDE.


Rozhodne-li se někdy některý z členů toto společenství opustit, či bude-li nějaký výtečník z členství vyloučen, např. z důvodu nesnášenlivosti či bezohlednosti k ostatním (takovéto rozhodnutí musí samozřejmě odsouhlasit nadpoloviční většina členů užívajících jeden společný pozemkový komplex), tak mu bude vrácen poplatek za členství mínus 2.000Kč za každý rok od doby počátku jeho členství (těch 2.000Kč ročně je příspěvek za užívání pozemku, placení daně za něj atp.) a již nebude moci nadále užívat žádný z pozemkových celků vlastněných členy našeho sdružení. Uvolněné místo pak bude moci začít užívat některý jiný nebo nově příchozí člen, který do společenství jednorázový příspěvek ve výši 25.000Kč již přispěl. (Takže pokud nejste snášenliví a ohleduplní k ostatním, tak se o členství ani nepokoušejte žádat!) Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? Uvedeno ZDE.


Každá komunita si po obsazení a zaplacení všech jednotlivých podílů celého komplexu pozemků které společně užívají můžete nadpoloviční většinou svých členů odsouhlasit např. to, že chcete z naší neziskové organizace vystoupit a založit si svou vlastní, nebo, že si přejí vystoupit z důvodu, že si přejí celý svůj samosprávní komplex pozemků rozparcelovat, s tím že si každý podílník komplexu převede svou část pozemkového komplexu do svého osobního vlastnictví. Takovéto řešení má ovšem tu nevýhodu, že když se některý z majitelů svého pozemku někdy rozhodne, že chce svůj pozemek směnit za nějaký z jiné lokality, tak by to již šlo pouze s tou lokalitou, která si svůj pozemkový komplex taktéž rozparcelovala a převedla všechny jeho podíly do osobního vlastnictví jejich členů. Uvědomte si také i to, že takováto výměna by již podléhala dani a všem ostatním byrokratickým procesům, které s převodem majetku v osobním vlastnictví souvisí. Proto je mnohem lepší řešení si raději založit svou vlastní neziskovou organizaci a být jen podílníkem společného majetku. Pokud některá z vašich skupin bude chtít přeci jen rozparcelovat pozemkový komplex který společně užíváte a bude mít zaplaceny všechny vstupní podíly, čili tolik podílů, kolik celý pozemkový komplex obsahuje, tak pokud si to nadpoloviční většinou svých členů odsouhlasíte, tam vám v tom samozřejmě nikdo nebude bránit. Obrázky malých mobilních domků na kolech najdete ZDE.


Navrhujeme dát dohromady 20 lidí, kteří by měli zájem se složit a zakoupit si pro rekreační účely do společného vlastnictví např. níže uvedený pozemek u lesa a rybníku. Výměna svého podílu 500m2 pozemku z této (či jakékoliv jiné) lokality za podíl pozemku v nějaké jiné lokalitě je po dohodě s vlastníkem podílu v lokalitě, o kterou máte zájem, samozřejmě možná. Takže nikdo nemusí být vázán na jednu a tu samou lokalitu až do skonání světa. :-) Směna je ovšem možná jen za předpokladu, že oba uchazeči budou mít zájem o směnu svého podílu za ten druhý podíl a budou souhlasit s nastavením podmínek té lokality, o kterou mají zájem. Každá lokalita totiž bude mít svou vlastní samosprávu, která si nastaví své vlastní upřesnění podmínek společného soužití, takže si mohou např. nadpoloviční většinou odhlasovat, že budou od každého člena vybírat kupř. 500Kč ročně na zvelebování pozemku, který společně užívají. O vlastnictví společného pozemku mají zájem např. nekonfliktní Rainbow people, tzn. duhoví lidé, takže kdo hledá někoho se společnými zájmy, tak ho vždy najde. Proč je obzvláště dnes dobré vlastnit pozemek, se dozvíte z článku: Bydlení v minidomku jako východisko z nouze i jako životní styl. Uvedeno ZDE.


Pokud se vám výše uvedené možnosti společného užívání a soužití líbí, ale nemáte 25.000Kč na jednorázový příspěvek, pak je možnost přispívat do společenství 2.500Kč ročně po dobu 15ti po sobě jdoucích let a stát se 100% členem sdružení až po uplynutí této doby. Nárok používat 500m2 pozemku pro vás a vašeho partnera/partnerku a vaše děti na jeden kalendářní rok vám vznikne hned po prvním příspěvku 2.500Kč. Doba 15 let je určena z důvodu, že ti, kteří si na zakoupení svého podílu peníze půjčí, ti musí za vypůjčenou částku platit úroky. Bylo by nefér, aby členové s ročním členstvím, používající splátkový kalendář pro dosažení 100% členství, měli stejné podmínky jako ti, kteří zaplatí 25.000Kč hned při vstupu do společenství a to především z toho důvodu, že vše, tedy i pozemky jsou stále dražší a dražší. * Místo dřevostavby si pořídili komfortní maringotku se vším pohodlím Uvedeno ZDE.Na níže uvedeném obrázku je uvedeno toto: Vědci říkají, že těm, kteří mají problémy se spánkem stačí 1 týden kempování (v přírodě) bez elektroniky (a hodinek). Tohle (v nás) restartuje biologické tělesné hodiny a zesynchronizuje naše hormony melatoninu s východem a západem slunce. / For those who have trouble sleeping researchers say that 1 week of camping, without electronic resets our biological body clock and synchronizes our melatonin hormones with sunrise and sunset. Simona a Petr (lidé žijící v přírodě mimo civilizaci) Video uvedeno ZDE.


Řekl bych, že výše uvedená nabídka je jak se říká za hubičku :-) a všestranně výhodná, neboť kde seženete 500m2 pozemku za pouhých 25.000Kč? Nehledě k tomu, že ceny všeho stoupají pořád výš a výš, takže kdo ví, kam až se mohou ceny za pozemky během několika let vyšplhat. Pokud se vám ale výše nabízené soužití ve společenství z nějakého důvodu nelíbí, nevadí, máte možnost si sami zakoupit pozemek a třeba i s chatkou, jako je kupř. níže uvedená bouda, tedy pardon :-) "chata", která je na pozemku o velikosti "celých" :-) 96m2 a to vše za "pouhých" :-) 480.000Kč. Jak se říká, nekupte to za ty prachy. :-) Prý údajně žijeme ve svobodném světě, takže rozhodnutí o tom, co máte udělat a jak se máte zařídit je samozřejmě již jen a jen na každém z vás. Bylo by ovšem dobré si uvědomit nejen to, že jak si kdo ustele, tak si i lehne, ale i to, že komu není rady, tomu není ani pomoci. Úzce související články: * Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, tak si ve vlastním zájmu poslechněte celé toto video: - ZDE. * 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného zotročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE. Úzce související video: Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (Krize jsou vyvolávány uměle!)


* Voda je život - obrázky najdete ZDE.
* Obrázky zahradních jezírek na koupání najdete ZDE.
* Asociace biobazénů a jezírek - STANOVY Uvedeno ZDE.


* Obrázky zahradních jezírek najdete ZDE.
* Okrasná a koupací jezírka - rádce Uvedeno ZDE.
* Zahradní jezírka se bez užitečných bakterií neobejdou Uvedeno ZDE.
* Průvodce stavbou zahradního jezírka. Za týden se můžete koupat Uvedeno ZDE.
* BAZÉNY, JEZÍRKA, ČOV, ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD, JÍMKY, SEPTIKY, NÁDRŽE Uvedeno ZDE.


Pokud máte zájem nejen o
společné rekreační soužití, ale i o komunitní soužití, tak byste si měli poslechnout celé video s názvem: Náš venkov - Bydlím na Bydlině - ČT 22.11.2013 Uvedeno ZDE. Jelikož každý z vás bude pobývat ve svém vlastním vigvamu, :-) nikoliv ve společném (jako ti z toho výše uvedeného videa), proto vám odpadnou povinnosti související se společným staráním se o chod a údržbu společné domácnosti. Pokud si ale chcete např. společně pěstovat nějakou tu svou vlastní potravu, tak je dobré předem vědět do čeho chcete jít, s kým.si přejete do toho jít a zda ti s kterými do toho chcete jí jsou na to ti praví. To znamená, zda vás i je baví to co si přejí dělat, abyste to nedělali jen z důvodu, že se to musí udělat, ale z důvodu, že vás to všechny baví a děláte to rádi. Takže než se k něčemu rozhodnete, tak raději jak se říká, 2x měř a jednou řež. Pokud si pořídíte např. zateplenou maringotku, tak takovéto malé prostory mohou být velice snadno a poměrně levně vyhřívány např. plynovým topením na propanbutan, jako se používají např. v mobilhomech nebo malými krbovými kamny. Podrobnosti nejen o způsobu vytápění naleznete v článku: ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL Uvedeno ZDE. Postup jak si vyrobit svůj vlastní domek na kolech o velikosti 3x6m najdete na videu s názvem: Tinyhouse on wheels in Sweden Uvedeno ZDE.
* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. Uvedeno ZDE.


* Mobilní chaty Uvedeno ZDE.
* Obrázky interierů mylých domků najdete ZDE.
* Obrázky ekologiských wc najdete ZDE.


Návrh plánku na zahradní chatkau 3+kk, vysokou 5m, o velikosti 6,4m x 3,9m = 24,96m2 zastavěné plochy. (Pokud by byl rozměr 6.4 x 3.95, tak je poměr délky s šířkou v poměru zlatého řezu, neboť 3,95 x 1.618 = 6,39.)


* Jaký je rozdíl mezi stavebním povolením a ohlášením stavby? Uvedeno ZDE.


* Kořenové čistírny Uvedeno ZDE.
* Kořenová čistírna odpadních vod - KČOV Uvedeno ZDE.
* Kořenové čistírny odpadních vod ( KČOV ) pro domácnost Uvedeno ZDE.
* Fotogalerie / Kořenová čistička a přírodní jezero Kobeřice u Brna Uvedeno ZDE.
* Více o kořenových čističkách si můžete vygooglovat např. ZDE.
* Ceník čistírny - čističky odpadních vod Uvedeno ZDE.


Takže pokud máte stále zájem o něco z toho co je výše uvedeno, nebo pokud nám chcete nějaké pozemky za rozumnou cenu nabídnout, anebo pokud byste chtěli tento projekt sponzorovat či nějak jinak podpořit, tak nám prosím dejte vědět, o co se jedná, či o co konkrétního máte zájem. Se spoluvlastněním ale raději neotálejte, neboť ceny stále stoupají (obzvláště na jaře), takže pokud ceny polezou stále výš, tak budeme nuceni podle toho upravovat i jednorázový či splátkový členský příspěvek. Kontaktovat nás můžete mailem na: luminfb@seznam.cz Tento uvedený mail bude v průběhu času ale změněn, neboť jakmile na něj začne přicházet mnoho reklam, čímž začne být nepřehledný, tak bude zrušen a nahrazen mailem novým - jiným, s tím, že zde na této stránce bude ten nový mail uveden místo toho původního. (Proto byste si měli odkaz na tuto stránku někam uložit.) Mailové adresy zájemců o výše uvedené však budou ukládány, takže se zrušením původní mailové adresy neztratí.

Chcete-li tento projekt pouze finančně podpořit, prosím zašlete libovolnou částku na č. konto: 2800690360/2010 které je vedenu u Fio banky v ČR v Kč. IBAN: CZ4020100000002800690360, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Všem přispívajícím předem za vše velice děkujeme a věnujeme vám všem na oplátku toto: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE; a toto: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu ZDE.


PS: Kdyby nějaký škarohlíd či nepřející závistivec měl nějaké rozvratné hlášky, což se dříve již dělo, tak než nějaké výmysly a pomluvy přijmete za svou vlastní, osobní, neověřenou pravdu, tak si uvědomte, že vlastník několika desítek hektarů pozemků, které již nyní vlastní, nepotřebuje nikomu nic nabízet. Místo poskytování svých pozemků k užitku a prospěchu i pro ostatní může klidně část z nich prodat, za obdržené jmění si koupit sídlo třeba u moře, např. někde ve Španělsku nebo někde jinde a kašlat na celý svět, :-) čili na všechny a na všechno, obzvláště na škarohlídy a nepřející závistivce, kteří umějí jen pomlouvat, neobjektivně zaujatě kritizovat a šlapat ostatním lidem po štěstí. Majitel pozemků ovšem záměrně neposkytuje nic zcela zadarmo, neboť v takovém případě si toho lidé nejenže neváží, ale byli by schopni majitele nejen využívat, ale i zneužívat. To uvádím jen tak, aby bylo hned od počátku zcela jasno. :-)


* Zdánlivě nesouvisející články a videa naleznete v článku: Musíš to niekam dotiahnuť (J. Dušek) + Budujte šesťsten a nevyhoríte, český psychiater Max Kašparů + související články a videa. Uvedeno ZDZdánlivě nesouvisející články a videa naleznete v článku: Musíš to niekam dotiahnuť (J. Dušek) + Budujte šesťsten a nevyhoríte, český psychiater Max Kašparů + související články a videa. Uvedeno ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


Tento článek bude průběžně doplňován o další související údaje.
(rozešlete to prosím lidem, o kterých se domníváte, že by mohli mít o něco z uvedeného zájem)


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


V tom článku: "Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč?" není uvedeno, že pozemky vám budu kupovat já, nebo strana a vláda, anebo miliardář Rothschild :-) V tom článku je uvedeno, že je třeba dát dohromady lidi společných zájmů, založit neziskovou organizaci a společně (za společný vklad) si pak jako nezisková organizace nakupovat větší pozemky a za vložený vklad 25.000Kč se stát vlastníkem části - podílu SPOLEČNĚ zakoupeného pozemku.

Zatím se moc nikdo neměl ani k tomu, abychom založili neziskovku, natož pak něco společně zakoupit a budovat. Proto jsem lidem v článku: "Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky" nabídl, že mohou používat ZDARMA (pouze za zvelebování) pozemky, které již vlastníme. Nikdo se ale zatím neměl k tomu je zušlechtit a začít je používat. Jak to tak vypadá, tak většina z těch, kteří o to zájem mají, by asi nejraději byla, aby mohla přijít již k hotovému a pak to milostivě začali užívat.

Na titulní stránce těchto stránek je sice uvedeno, že Vaším příspěvkem na web hosting těchto stránek současně podpoříte i tyto výše uvedené projekty, ale to, co pár lidí zatím přispělo (za což jim velice děkuji) zdaleka nepokryje ani to, co jsem za těch 7 let za web-hosting těchto stránek již zaplatil. Celkově jsem za web-hosting těchto stránek již zaplatil přes 40.000Kč (7 x necelých 6.000Kč/rok = přes 40.000Kč), což bych řekl, že není zrovna málo. Navíc (k tomu že tyto stránky dotuji ze svého) těmto stránkám věnuji obrovské množství času, aniž bych za to kdy od někoho požadoval nějakou finanční odměnu, jako to na některých jiných stránkách bývá.

Pokud se někomu z Vás podaří např. přimět členy těchto stránek k tomu, aby každý člen (kterých je již téměř 2.000) přispěl kupř. pouhých 120Kč ročně (10Kč měsíčně), tak ročně našetříme 240.000Kč a za to si můžeme kupovat další a další pozemky KAŽDÝ následující rok. Jestliže ale chcete něco takového společného přeci jen vybudovat, tak se o sjednocení lidí již musí postarat někdo jiný, neboť mě osobně již přestalo bavit někomu něco nabízet a dávat a ještě se doprošovat, aby pro to někdo něco udělal.

Takže pokud má někdo chuť se do toho pustit, tak bude dobré nejdříve začít se založením neziskovy, neboť tu sám založit nemohu ani já, ani někdo jiný, jelikož pro založení neziskovky musí být nejméně 3 lidé. Na založení neziskovky bych několik lidi dohromady nejspíše dal. Již jsme o tom spolu i hovořili a zjišťovali si jak se neziskovky zakládají, ale teď to asi již opravdu nemá cenu, neboť předpokládáme, že nejspíše již brzy dojde k tzv. velké události a po ní bude naprosto vše úplně jinak. Takže vydržme do konce příštího roku a pak se uvidí.


.

Zobrazení: 13469

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* Inspirující video s český dabingem: Permakultura (1991) (CZ) český dabing - ZDE.


Permakultura je cesta jak se velice rychle a co nejvíce odpojit od zkorumpovaného systému.


* Permakultura Příprava za 90 Dní / Permaculture Transformation In 90 Days Zobrazeno ZDE.


* Slepice to rozhrabou a podělaj, :-) čili pohnojí a hurá, jde se pěstovat. Níže o velkofarmaření.


* Permakultura v nádherné Oregonské krajině v USA. Permaculture Keyline Water Systems: Tom Ward @ Wolf Gulch Farm Uvedeno ZDE.


* Krajina po deseti letech je skutečně k nepoznání. Více uvidíte na níže uvedeném videu.


* Video v angličtině: #15 What if we change - Perennial Paradise - Zaytuna Farm Uvedeno ZDE.


* Video v angličtině: Od Holé hlíny k hojnosti - Rok Života v Lásce k Živému Potravinovému Lesu / From Bare Dirt To Abundance - A Year In The Life Of The Love For Life Food Forest  - ZDE.

* Cold climate permaculture design and farming - Here.
* Surviving the Coming Crises - Here.

něco takového hledám, spíše větší pozemek, nejlépe i s nějakými milými sousedy, ale musí to být někde v blízkosti Prahy a dopravně dostupné, jinak bez auta bych se tam neměl jak dostat. nápad je to dobrý. ale úplně mimo civilizaci bych být nechtěl. stačí jen být trochu stranou toho nejhoršího. už kousek za Prahou jsou oblasti zcela venkovské, s lesy, loukami. +ideálně vlakové spojení k tomu.

Dejme dohromady aspoň 10 lidí a kupme spolu pro začátek např. těchto 9.683m2 pozemku s pěkným výhledem, za nejvýše 367.954Kč (což by na každého vyšlo max. necelých 37.000) a udělejme z toho jedlý les s místem pro společnou rekreaci.


* Ovocné město – 1. část – hlavní záměr, náš dům, zahrada, sousedé… uvedeno ZDE.
* Jedlý les Uvedeno ZDE.

* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (Krize jsou vyvolávány uměle!)

* Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? Uvedeno ZDE.

* Musíš to niekam dotiahnuť (J. Dušek) + Budujte šesťsten a nevyhoríte, český psychiater Max Kašparů + související články a videa Uvedeno ZDE.

* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.

* Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! Uvedeno ZDE.

* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze je uveden ZDE.

* MY SI NEKUPUJEME VĚCI POUZE ZA BEZCENNÉ PAPÍRKY ZVANÉ PENÍZE, ALE HLAVNĚ ZA HODINY SVÉHO ŽIVOTA! Úzce související článek: Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) Uvedeno ZDE.

* Zrušit celosvětově veškeré dluhy, které na naší planetě momentálně přesáhly 223 bilionů dolarů, lze jednoduše tím, že se zruší peníze a zavede se výměnný obchod. To ale ne-mocní nechtějí dopustit, neboť by nás již neměli nejen čím ovládat, vykořisťovat a zotročovat, ale ani by si již nemohli hrát na bohaté a mocné.

* Velice jednoduchý a efektivní způsob jak z dnešního plno automatizovaného světa odstranit nezaměstnanost, aneb co znamená opravdová demokracie. Uvedeno ZDE.

* Nikdy nepochybujte o tom, že i malá skupina lidí může změnit svět a to o to rychleji čím více lidí získá na svou stranu svými inovujícími nápady. Jak se moderního otroctví zbavit naleznete v článku a videu s názvem: Co zjistila 12ti letá holka o bankovním systému? Uvedeno ZDE.

* Systém, kterým jsme ovládáni a zotročováni, se zhroutí tím rychleji, čím méně ho budeme podporovat a živit. Uvedeno ZDE.

* Obyvatelé vesničky se zhruba 2700 obyvateli si vybudovali soběstačnou společnost. Jde to i bez zotročujících korporací a zkorumpovaných zaprodaných politiků, kterých je bohužel většina. Uvedeno ZDE.

* Nový solárny kolektor od IBM dokáže koncentrovať energiu z 2000 sĺnk a dodať energiu celej planéte (pošli to dál prosím) Uvedeno ZDE.

* Zatajované technologie které zachrání svět budou snad již velice brzy zpřístupněny Uvedeno ZDE.

* Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu! Uvedeno ZDE.

* Stále se domníváte, že energii nelze získávat zdarma a dokonce několika způsoby? Přesvědčte se o tom tedy na vlastní oči! Uvedeno ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL Uvedeno ZDE.

* Jak se co nejvíce a co nejrychleji odpojit od zkorumpovaného systému naleznete v článku s názvem: Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. Uvedeno ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.

* Inspirace pro tvoření Ráje na Zemi, kde je radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

* Vezměte si příklad z koček, neboť ty jsou stále šťastné a ve vnitřním klidu a pohodě, nikoliv zarmoucené, se špatnou náladou. Jak na to najdete ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.

* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.

Dejme dohromady několik lidí a kupme si společně tohle. Jedná se o prodej rekreační a turistické chaty v Travné u Javorníku, oblasti Rychlebských hor. Uvedeno ZDE. Z 869.000Kč možná něco uhandlujem. :-)


* Satelitní snímek je ZDE. Je tam dokonce i fotka budovy braná zezadu od potoka.


* Podle mapy je budova něco málo přes 500m nad mořem, což by šlo.

Zahradní domek o zastavěné ploše 25m2 (v poměru zlatého řezu 3.95m x 6.4m)


* Jaký je rozdíl mezi stavebním povolením a ohlášením stavby? Uvedeno ZDE.


* Jak na to, abyste na své chatě mohli trvale bydlet? Uvedeno ZDE.


* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného zotročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

Na zahradě kolegyně Martiny se rodí krásné přírodní koupací jezírko. Hotové jsou výkopové práce a je položena folie. Takže budeme mít přímou zkušenost s přírodním jezírkem na vlastní zahradě a přineseme Vám fotoseriál z budování jezírka. Mnohem více v článku: ZAHRADY HOJNOSTI Uvedeno ZDE.


.

.

.

* Obrázky zahradních jezírek najdete ZDE.
* Okrasná a koupací jezírka - rádce Uvedeno ZDE.
* Zahradní jezírka se bez užitečných bakterií neobejdou Uvedeno ZDE.
* Průvodce stavbou zahradního jezírka. Za týden se můžete koupat Uvedeno ZDE.

Wildová: Vydělávání peněz obětujeme moc času, já je nepotřebuju, měním konzumní vzorce. Video - ZDE. V našem světě nevíme kudy kam, lidé si hledají novou hodnotovou náplň, tak jsem do toho šla od podlahy a vymyslela nový filozofický směr, říká disfrutalistka Kateřina Varhaník Wildová. Člověk podle ní dělá spoustu zbytečností jenom proto, že ostatní očekávají, že se to tak dělat má. V okolí svého bydliště natiskla vlastní peníze, které v rámci komunity používá.


* Muž, který je zcela nezávislý na dodávce energie a dodavatelích potravin. Z tohoto inspirujícího pořadu se mimo jiného dozvíte i to, že 2 jedny a ty samé hektary údaje uživí buď jednoho masožravce, nebo 6 - 12 vegetariánů, anebo 54 veganů. Nahrávku najdete zde, pod názvem: Kupředu do minulosti (17.05.2016 18:30) Host: Jaroslav Svoboda. Moderuje Martina Kociánová.
Pár otázek pro vás: 1. Chcete být tvůrci společně s přírodou? 2. Máte rádi rozmanitost a přirozenou harmonii? 3. Chcete krásnou, z velké části bezúdržbovou zahradu? 4. Víte, že ani velká zahrada nemusí být dřina? 5. Chcete oázu klidu pro sebe a svou rodinu? 6. Jíte rádi chutné plody z vlastní zahrádky? 7. Chcete ušetřit čas i peníze? Tak to jste na dobré stopě!) Více v článku: Design Jedlého Lesa I (3-denní intenzivní kurz pro tvůrce ekozahrad a rodových statků) Uvedeno ZDE.
* Design Rodových Statků (4-denní intenzivní kurz) Uvedeno ZDE.


* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.
* Být ostrovanem uprostřed lesa je štěstí, říká o svém energeticky soběstačném domě K. Otýs. Článek s audio nahrávkami ZDE.
* Naše jedlá permakulturní zahrada Uvedeno ZDE.


* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, tak si ve vlastním zájmu poslechněte celé toto video: Uvedeno ZDE.

* Ján Slota: Svetová ekonomika sa čoskoro zrúti Uvedeno ZDE.

* Dolar míří k zemi, krach ale možná čeká i euro Uvedeno ZDE.

* Proč je nevyhnutelné, že velice brzy dojde celosvětově k zhroucení ekonomiky je krásně vysvětleno ve výborném videu s názvem: Zeitgeist: Moving Forward (český dabing) Uvedeno ZDE. Toto video vysvětluje prohnilost systému, který je díky jeho nastavení odsouzen k totálnímu zhroucení. Je tam mimo jiného uvedeno např. toto: Hra práce za příjem pomalu ale jistě končí, neboť čím větší je krize, tím více se mechanizuje! To má za následek, že tím více lidí se propouští z práce a to má za následek, že kupní síla obyvatelstva je stále nižší a nižší!!! Takže z toho jasně vyplývá, že ekonomika se celosvětově dříve či později zhroutí, zcela zkolabuje a bude nahrazena plnoautomatickými linkami, které jsou již dnes schopny vyrobit kupř. rodinný dům za pouhých 24 hodin! (Doporučuji všem udělat si čas a shlédnou celé toto video.) Úzce související video je uveden v článku: * Velice jednoduchý a efektivní způsob jak z dnešního plno automatizovaného světa odstranit nezaměstnanost, aneb co znamená opravdová demokracie. Uvedeno ZDE. Úzce související článek: * Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.

* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze je uveden ZDE.


* Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? Uvedeno ZDE.

* Keď budete pripravení, povstanete! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (zapněte si titulky)

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? Uvedeno ZDE.

* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.

Díky, to bylo moc zajímavé povídání. Moc by se mi líbila představa nějaké komunity, která by se složila na nějaký odloučenější pozemek. Takových zapadlých luk se dá sehnat docela dost.

https://m.facebook.com/groups/336258473110338

Tady na FB je to také mrtvý. - () Pozemky už nějaké mám. Ale aji z bydlením se zatím do toho nikdo nehrne. - () 

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby