* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Právě jsem se dozvěděl, že transformace bude probíhat zřejmě až do března 2013, jelikož blesková tří denní transformace se nezdařila, přestože se pozitivní ufouni o to snažili celé tři dny (od 21. do 24. 12.), ve kterých měla blesková transformace proběhnout. Vinu přikládají nejen nepřipravenému lidstvu, ale taky silnému vlivu negativních sil. Féwa se též zmiňovala o tom, že negativní síly vytvořily umělou clonu a proto nedošlo k přímému zásahu světlem, pramenícím z galaktického středu - srdce, obsahujícím 12tou úroveň vědomí tohoto vesmíru. Nic tím ale nekončí, neboť brány jsou otevřeny a transformace bude probíhat nadále až do března 2013. Důležité bylo dostat se ven z matrixu do koridoru (spojujícího všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru) a to se povedlo! Související článek s názvem: "12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti" je uveden ZDE.


Nyní nejsme v žádné konkrétní dimenzi, neboť jsme v koridoru (ve kterém lineární čas prakticky vůbec neexistuje), který spojuje vše se vším do jednoho tady a teď. Čili jsme jakoby ve výtahu spojujícím všech 13 pater úrovní vědomí, přičemž většina lidské populace je výší svých osobních frekvení naladěna na dimenzi 3 - 5, čili to je jako bychom byli v těchto třech dimenzích najednou. O tom se Féwa taktéž zmiňovala. Z důvodu, že jsme v prostoru mezi dimenzema, odkud může být kdokoliv vtažen kamkoliv (i o tom se Féwa zmiňovala), proto je nyní OBZVLÁŠTÉ velice důležité soustředit se pokud možno jen na to, co je pozitivní a HLAVNĚ se nenechat zviklat žádnými negativními, zavádějícími a zcestnými informacemi. To, že jsme v koridoru, spojujícím všechny jednotlivé dimenze, je ale i pozitivní, a to z toho důvodu, že máme přístup i k informacím a energiím páté dimenze i vyšších dimenzí, což účinek tvořivé vizualizace mnohonásobně zesiluje. Opět vám všem opakuji, že my jsme tvůrci svých světů a jejich realit a naši budoucnost si tvoříme v přítomnosti, čili v TEĎ. Související článek s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít" je uveden ZDE.

Proto prosím všechny ty z vás, kteří se chtějí nadále podílet na transformaci a tvoření překrásného světa, ve kterém je radost pobývat a žít, abyste si pozorně přečetli článek s názvem: "VÝZVA, prosím všechny o spolupráci a vzájemnou výpomoc ve vytváření překrásného světa, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny, kteří si přejí v něm pobývat či žít.", který je uveden ZDE. a začali jste si od teď vizualizovat, že již došlo k úspěšné transformaci do páté, pozitivně polarizované dimenzi, čili že v 5.D je již jak celá planeta, tak její obyvatelé. Též si představujte, že již jsme v překrásném světě, ve kterém je nejen radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné, ale že jsme i v takovém světě, ve kterém si naprosto vše potřebné k životu a zábavě tvoříme pomocí zhmotňování mentálních představ, takže v tomto vámi tvořeném světě, který si svými představami vytváříte, již žádné peníze neexistují a existovat nebudou. Podrobný popis vizualizace je uveden v článku s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze", který je uveden ZDE.

Sice již nejsme v matrixu, ale protože koridor, ve kterém se nacházíme, spojuje všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho nyní, proto matrix může každého nadále negativně ovlivňovat. Úzce související článek s názvem: "Mé vnímání těchto dnů" je uveden ZDE. Z těchto výše uvedených důvodů každého upozorňuji na to, že z těchto I.L. stránek bez milosti a bez varování vyhodím každého, kdy by se jen náznakem snažil sabotovat probíhající transformaci této planety a jejích obyvatel nazpět do jednoty, čili do páté a vyšších dimenzí. Z důvodu, že je zde již mnoho členů a já nestačím vše sledovat, proto vás prosím, abyste mne na případné sabotéry okamžitě upozornili, abych proti nim mohl zasáhnout dříve, než začnou škodit a negativně ovlivňovat ostatní. Související článek s názvem: "NEVĚŘTE zavádějícím a zcestným informacím, neboť těmi se vás snaží temné bytosti vlákat do jiného, paralelního světa, něž do kterého tato planeta přechází" je uveden ZDE.

Jsme v koridoru, čili v tunelu ("výtahu"), který spojuje všech 13 úrovní vědomí a existencí do jednoho tady a teď. Z tohoto koridoru jsou vstupy, brány do jednotlivých dimenzí a jejich projevů existencí. To znamená, že odtud je možné vstoupit do kteréhokoliv světa existujícího v tomto našem multivesmíru. Proto je třeba se fokusem své pozornosti naladit na takový svět, který si přejeme, neboť tím dojde k tomu, že se v takovém světě následně ocitneme, jelikož stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly přitahují a přitahovat budou. Z toho důvodu si představujte, že jsme již i s touto planetou v 5.D, ve které si naprosto vše potřebné k životu a zábavě tvoříme pomocí krystalizace mentálních představ, takže v tomto světě již žádné peníze neexistují. Související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE.


PS: Na jednu stranu můžeme být rádi, že k bleskové transformaci nedošlo, neboť nárazový skok do vyšších frekvencí by někteří lidé nepřežili. Z důvodu, že by se do osobního vědomí překopírovala 12tá úroveň vědomí (ve které je obsažen plán tvoření lidského těla), tak by si každý mohl během krátké doby své tělo opravit a tzv. stát z mrtvých, jako to učinila bytost zvaná Ježíš (která však s tím biblickým nemá nic společného), avšak prvotní šok by asi nebyl nic příjemného. Takto máme dost času na postupné zvyšování osobních frekvencí, takže přechod do 5. D nebude pro lidstvo takový šok, jako by tomu bylo při transformaci bleskové.


Tato planeta, jako cokoliv jiného je živá bytost, s právem svobodného rozhodování a jelikož se rozhodla, že tentokrát vzstoupí a půjde do páté a vyšších dimenzí, tak v každém případě vzestoupí, a to ať už s lidskou populací nebo bez ní. Jak už jsem jinde uvedl, může být klidně planetou zvířat, např. opic. :-) Tím neříkám, že nechá na holičkách ty, kteří si již přejí navrátit se nazpět do jednoty a harmonie. Tyto bytosti mají možnost navrátit se do jednoty a harmonie společně s ní.


Úzce související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.

* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neberte to prosím na lehkou váhu, neboť v březnu 2013 by planetu v projevu 3.D nejspíše čekalo to, co je uvedeno v článku s názvem: "Pane Andov: Zprávy kruhů v obilí o roce 2012", který je uveden ZDE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z důvodu, že se planeta Země vystřeďuje do svého osobního nulového bodu (čímž si obnovuje funkci své osobní Merkaby, nebo-li tvořivého dvou-plamene), tak z tohoto důvodu mohou přejít do jednoty a harmonie SOUČASNĚ s touto planetou naprosto všichni její obyvatelé. Tím ale neříkám, že všichni této možnosti využijí. Někteří se přes dimenzionální bránu (která funguje jako červí díra) promítnou do nějakého jiného, paralelního světa (třeba opět dualitního) a tam budou nadále pokračovat v tom, s čím svými osobními frekvencemi souzní.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Je veľmi dôležité, aby bol každý ukotvený vo svojom strede. Vo svojom vnútornom vesmíre a nezapodieval sa zámerne útočiacou negativitou. Vy viete, že celý proces je o láske - o návratu k nej. Negatívne myšlienky vysielaný cez jednotlivcov do kolektívneho vedomia majú za úlohu vnášať nedôveru ku svojmu vlastnému svetlu. Zneistiť, zosmiešniť, deštruovať Váš vnútorný potenciál. A tým udržiavať kolektívne vedomie v nízkych vibráciach, ktoré neumožňujú vzostup. Zámer tmavých energií, ktoré v časovom moste /zmesi všetkých vibrácií/ sú ako 3D realita ešte stále súčasťou Vašich energií. Preto si ich jednoducho nevšímajte, ale súčasne už nedovoľte, aby Vás akýmkoľvek spôsobom zneisťovali.

Celý článek s názvem: "Féwa 25.12.2012 (druhá část)" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Další úzce související článek s názvem: "AA Michael - Portál 2012 a nový začátek" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neviem nakoľko sú informácie z dokumentu Tajemství amenti relevantné, tak či tak odporúčam čitateľom do pozornosti tento link- http://marta-l2.wbs.cz/tajemstviamenti1.pdf.

Je tam popis histórie tohto vesmíru (od počiatku - pred 950 miliardami rokov), histórie ľudstva (pred 568 mil. rokov – keď vznikli naši pra-predkovia - humanoidná rasa Turaneusiam-1 –ešte asi v 5D, alebo vyššie) až po súčasné obdobie – obdobie vzostupu. Ľudská rasa bola v priebehu histórie často geneticky upravovaná – zo strany temných síl. Až nakoniec do tej miery (zároveň s ďalším negatívnym pôsobením), že sme sa ocitli tu v 3D. Zmysel vzostupu je náš návrat do 5D a vyššie, kam v skutočnosti patríme.

Temné sily (zväčša reptiliánska rasa Drakoniánci a “padlí anjeli” Anunnaki) vždy svojimi zásahmi komplikovali vzostup a snažili sa o ovládnutie Zeme. Napr. v priebehu elektrických vojen – cca pred 5,5 mil. rokov  - sa im podarilo vytvoriť reverzne polarizovaný matrix (fantómov matrix) do ktorého pretiahli celé časti nášho vesmíru, v ktorom sa stále nachádzame (?). K uvedeným temným silám sa postupne pripojili ďalšie mimozemské skupiny napr. Zefiliánci-Zeta Retikuli (Zeta-Rigeliánci), ktorí hneď začali robiť genetické experimenty. A to hlavne preto, lebo boli odpojení od duchovnej matrice a centrálneho zdroja-Boha. Týmto ich existencia je možná len v podobe parazitovania na bytostiach, ktoré sú stále pripojené na centrálny zdroj-Boha.

Bohužiaľ sa temným silám podarilo nabúrať ľudskú duchovnú mriežku (ktorá je napojená na centrálny zdroj) a podarilo sa im odpojiť naše Vedomie od tejto mriežky a pripojiť ho k vlastnej mriežke čo znamená cestu do “pekla”. A dôležité je práve to, že takéto Vedomie nie je schopné si samo pomôcť. Musí prísť pomoc z vonka. A aj na to slúži súčasné obdobie vzostupu a hlavne pomoc od svetelných bytostí, bez ktorých nie sme ako ľudstvo schopní sa sami “zachrániť”.  

Vzostup bol vždy v minulosti komplikovaný a posledný, i keď zhavarovaný, sa udial pred 208 216 rokmi. Ďalšie sa z rôznych príčin neudiali a najbližší je práve teraz v rokoch 2000-2022. Situácia nie je jednoduchá a skomplikovala sa príchodom ďalších skupín temných síl (Budhara z Wesedaku a Borendth Borgov), ktorí sú tak silní, že sa prvýkrát od vzniku vesmíru aktivoval autoimúnny proces HetharO-HethaloN. Dokonca Anunnaki prešli pod ochranné krídla svetelných síl. Problém je aj intergalaktický. Pred 350 miliardami rokov tieto temné sily z Wesedaku (systém čiernych dier) zahájili útok na systém Procyus v galaxii Androméda. Vytiahli ho odtiaľ do nového systému Procyak, ktorý teraz poznáme pod pojmom Mliečna dráha. Bohužiaľ vytiahli aj systém Lýry z Andromédy, kde sa nachádza i Aramathéna – najvyššia evolučná verzia našej planéty v 12 dimenzii. No a Mliečna dráha je momentálne vťahovaná do sytému Wesedak. Z toho vyplýva, že naša cesta musí smerovať až do Andromédy (kde sily z Wesedaku nemajú vplyv). K tomu svetelné bytosti vytvorili Aquaele matrix – jediný prechod medzi Mliečnou dráhou a Andromédou. Ústie tohto prechodu na strane Andromédy je planéta Urtha. A ústie na strane Mliečnej dráhy je planéta Zem. Preto taký enormný záujem o Zem a preto taký enormný záujem o udržanie kontroly nad našou planétou.

Čo sa týka ľudstva, napriek všetkým snahám temných síl, situácia sa vyvýja dobre a teraz v decembri 2012 mala byť otvorená Sféra Amenti obsahujúcu priame prepojenie na vlastnú Duchovnú rodinu, čím sa otvára každému možnosť zrealizovať vlastnú “spásu” – zbaviť a otrockých okovov a prejsť cez Hviezdny most – to je napríklad ten správny motív kam smerovať svoje predstavy, meditácie a vizualizácie. Táto príležitosť by mala byť dočasná – mala by trvať 5 rokov – od decembra 2012 do roku 2017 kedy dôjde k morfogenetickému pretnutiu tela Zeme s Tarou (verzia našej planéty v 5D) a Gaiou (7D). Tento prechod cez Hviezdny most sa musí udiať vedomým rozhodnutím sa k nemu.   

V uvedenom dokumente (s ktorého som uviedol skutočne len pár informácií) sa nachádza veľa ďalších prekvapivých informácií o pôsobení temných síl. Záver z nich nech si po prečítaní každý utvorí sám. Tento článek s názvem: "Tajomstvo Amenti" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Intergalaktická rada Vás prosí, aby ste nezameriavali svoju pozornosť na znevažovanie tohto gigantického kozmického procesu. Je to zámerné zavádzanie, odvádzanie pozornosti, vnášanie disharmónie do kolektívneho vedomia. Zámer tých energií, ktorých cieľom je udržať nízke vibrácie. Vy viete, že celý proces vzostupu je záležitosťou ľudského srdca, ktoré má vo svojom vnútri všetky zabudnuté frekvencie. Je to vec nás všetkých, ktorí žijeme na Zemi. Nás, ľudských bytostí, ktorých snahou i túžbou je - aby každý človek, malý, či dospelý bol jednoducho ľudsky šťastný. Aby opäť kolektívne zdieľal svoju skutočnú pozíciu. A tým disponoval svojou zabudnutou schopnosťou - tvoriť všetkými frekvenciami lásky. Další podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: "Nevěřte kdejaké "zaručené" zprávě, neboť temné bytosti lžou, překrucují, zatajují a mlží a záměrně chrlí jeden blud za druhým!" je uveden ZDE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Féwa vám dne 22. 12. 2012 vzkazuje toto:


Moji milí, vzhľadom na to, že som v rovnakej situácii ako Lumír a fb sa rozhodol moje info blokovať a tým všetko čo zdieľam, to znamená i kódy, ktoré mám pripravené, chcem sa pokúsiť aspoň o krátke info. Včera pred polnocou začali zaplavovať Zem frekvencie Centrálneho Slnka. Posúvame sa bránou - ležatou osmičkou - 25.-26.12.2012 by sme mali jej absolútnym stredom vstúpiť do 5D. Je to voľba človeka, ktorú frekvenciu /realitu/ túži zdieľať. V ionosfére bol včera vytvorený tmavou energiou blokátor žiarenia, ale už je všetko v poriadku. Brána je všetkými frekvenciami. To znamení i nízkymi vibráciami 3D. Vyberáme si svoju budúcu realitu. Objímam Vás, dúfam, že dnešné veľmi dôležité informácie sa mi podarí Vám prepísať na profil ♥

Tento článek je uveden zde: http://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-22-12-2012

Hlavní stránka je uvedena zde: http://www.pomoczosvetla.sk/fewa-ilona-palusova/

Úzce související článek s názvem: "Vyberte si úroveň svého vědomí" je uveden ZDE.


Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.


Vy (my) jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 11026

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Hologram duality - světů až do 4.D.                                 Hologram jednoty - světů od 5.D výše.

Prostřední kruh sjednocuje dualitu do jednoty.          Mayská interdimenzionální hvězdná mapa.


TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky.* Ilona Pálušová - Féwa 26.12.2012: Kód transformácie - je to inaktivácia pôvodnej frekvencie nanosekundovou aktiváciou novej /multifrekvenčnej/ reality. Ukotvením sa princípom nepolarizovaného svetla v novej dimenzii. Približovaním sa proti sebe rotujúcich svetiel, kedy v absolútnej nule nášho spirituálneho srdca nastane kontakt /dotyk dvoch časových sfér/, kedy sa opäť zaktivuje naša DNA a rozžiari svetelné telo - Mer-Ka-Ba.

Aktivní osobní Mer-ka-ba vytváří aktivní osobní nulový bod, nebo-li černou/bílou - červí díru.

Tvoření osobního hologramu z osob. nulového bodu.      Nulový bod a hologram jednoty zevnitř.


Hologram jednoty se může tvořit pouze na vertikální ose, která spojuje vyšší Já s nižšími já do jednoty. Toto je ovšem možné pouze za předpokladu, že mužský a ženský princi, (které jsou na ose horizontální) jsou taktéž vyváženy a tím pádem jsou taktéž vystředěny do nulového bodu. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými", který je uveden ZDE.

Bytost v multidimenzionálním projevu existence, zcela nezávislá na hmotě, čase a prostoru.
.

.

Když byste si ten obrázek položili naležato tak, že byste viděli jen jeho hranu. To je ten galaktický rovník (v němž je ta roura :-) do nebe), který do sebe nasává vše co se na něm nachází. Nebojte, neskončíme ve vesmírné černé díře, čili v 13tém patře vesmírného vědomí. Každého to vyplivne v té úrovni vědomí a existencí, se kterou svými osobními frekvencemi souzní.

Většina bytostí vystoupí v 5.D, ale někteří budou pokračovat dál a vystoupí až ve vyšších patrech. Někteří se ale hned do 5.D vrátí, aby pomohly nově příchozím bytostem se v 5.D zabydlet.

Rotace Jin/Jang spirál. Má však být opačná, na rovníku dostředivá.           Galaktický rovník.Galaktický rovník a světelná záře s jeho jádra, čili z jeho duchovního srdce - nulového bodu.

U nedualitních projevů existencí vyzařuje energie Jin&Jang z osobní Merkaby z magnetických pólů ven (čímž osobní hologram vytváří) a na rovníku osobního hologramu se opět vrací nazpět. Merkaba je v jádru, čili duchovním srdci, nebo-li osobním nulovém budu osobního hologramu..

Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.

Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Uvedeno ZDE.

Vaše příspěvky dávejte až pod tento poslední text. Dodržujte to prosím neboť vše co bude nad tím textem budu nucen z důvodu přehlednosti smazat. Děkuji za pochopení.

KONIEC MAYSKÉHO KALENDÁRA, PREDPOVEĎ NA JANUÁR AŽ MAREC 2013


Posvätný Mayský kalendár TZOLKIN bol rozlúštený len v nedávnej dobe. Prakticky každý dnes vie, že končí cyklus Veľkého počtu, tzv. „5.SLNKA“. Starí Mayovia podľa svojich astrologických výpočtov vedeli, že vesmír je starý 16,6 miliárd rokov. Rozlišovali 9 PODSVET9 a 13 NEBIES. 28.10. 2011 sa ukončilo posledných 260 dní TZOLKINU, kedy sa ZEM energeticky prepojila so stredom svojej galaxie v súhvezí strelca a, kde Mliečna dráha je najširšia a pôsobí tu silné duchovné kozmické vyžarovanie. Mayovia prirovnávajú TZOLKIN k dobe prenatálneho vývoja človeka, k dĺžke tehotenstva o 260 dňoch. Podobne aj my v novom roku prežijeme zrodenie novej epochy duchovného evolučného vývoja ľudstva. Kráčame z TMY do SVETLA.

TZOLKIN pokračuje až do 31....3. 2013, kedy prežijeme ešte nasledovné energie:
10.1. v silnejších JANGOVÝCH energiách, vhodných na púšťanie sa do nových projektov a byť aktívnym. Vtedy skončí podľa Mayskeho kalendára 5.DEŇ stvorenia a 11.1. pokračujú dni s energiou 5.NOCI, s JINOVOU energiou do 30.1. Budeme opäť „ospalejší“, pomalší a možno sa horšie sa rozhodovať, je to priestor na vytváranie vízií a prehodnocovanie, viac priestoru dostane umenie a pasívny oddych, vhodné sú aj meditácie hlavne 6., 14., 22., 27.1. a ďalej 2. 2.2.,9.a 10.2., 17.2 a 21.2., a v marci 10.3., 12.3. a 31.3.

Energia JANGOVÁ opäť zavládne 31.1. kedy začne 6.deň stvorenia a potrvá až do 19.2. Vystrieda ju 6.NOC a JINová energia, až do 11.3. Pozor si bude treba dať na ohnivý, červený deň, ktorý bude 24.2. Na tento deň si určite nedávajte dôležité rozhodnutia a stretnutia, môžu vzbĺknuť emócie, nevhodný termín je to aj na operácie a pozor si treba dať nielen na telo, ale aj na slová!

6.noc končí 11.3. a 12.3 začína posledný stĺpik JANGOVÝCH dní TZOLKINU až do 31.3. Ďalej nepokračuje...Tak ako vieme, že Stvoriteľ stvoril svet za 7 dní a 6 nocí a čo bude ďalej....? Je na nás všetkých, aby sme v sebe hľadali vlastné napojenia na energie nového vývojového cyklu, ktorý začne po 31.3. Citlivo vnímajme, aké zmeny nám to prináša...podľa TZOLKINU zažijeme NÁVRAT K PODSTATE a POŽEHNANIE ŽIARIACEHO SLNKA, .“...plodová voda už odtiekla a keď to išlo dovnútra, tak to musí ísť teraz von!

„Veľa lásky vám všetkým praje autor ADOLFA INNEMAN, www.manana.cz
a AVENALIS – tá, ktorá spája.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

Konec 2012
Mnoho jste prožili v těchto dnech, neboť vaše touhy a přání se zhmotnily. Vaše duše stále pracují na cestě vzhůru. Je však mnoho, co není dokončeno. Vy všichni jste se snažili a máte možnost proměny. Mějte víru a sílu do budoucích dnů. Jsou zde možnosti dalšího růstu, vy však buďte přirození a klidní, záleží na mnohých okolnostech. Buďte trpěliví a mějte v sobě lásku. Přichází mnohé změny přesto, že možná již nedoufáte. Všichni jste součástí této reality a vše není tak, jak mělo být. Přesto stále pokračuje proces. Mnoho z vás již získalo informace a ví, co dělat dále. Někteří však ještě zůstávají tam, kde byli dosud. Síla energií je mocná, s mnohými provedla změny, ale je potřeba více prosvětlit Zemi. Nevzdávejte se a láska ať se stane průvodcem ve všech situacích. Od konce roku zažijete mnohé nepochopitelné, budete si pamatovat méně, nežli dosud. Transformace vědomí pokračuje. Vaše těla se vzdávají posledním změnám. Je čas otevřít svá srdce i srdce těch, kteří nevěří. Nyní se rozhodne, zda jste obstáli. Máte se radovat, neboť láska se šíří. Nalezněte své blízké duše a spusťte sílu, kterou společně tvoříte. Ještě můžete vše změnit. Na konci roku. Poslední den v roce. Stanete se součástí důležitého procesu. Pocítíte spojení.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.
Zdroj: Zlatá dušička, 27.12.2012 http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Moj nazor je takyto: ziadna 5D v najblizsich rokoch nebude... zmyslom tejto celej hry je aby sme sa stali majstrami v tejto hre ktora je tu a nie sa vyparit a ujst od temnoty ako poserovia niekam do 5D kde je sama harmonia este pred tym ako spracujeme temnotu v nas samych. 5D nepride dokym nespracujeme svoju vlastnu temnotu. To by bola zrada a hra by nebola dokoncena. Ked temnotu zrusime kolektivne na celej planete tak az potom mozme previbrovat s planetou do nejakej dimenzie kde budeme tvorit myslienkou.

Ja sam mam v sebe este kopu temnoty a viem ze este niesom sam so sebou v uplnej harmonii. 

A mozna ze sa mylim a mozna zajtra sa vsetkych 7 miliard pozemstanov vsiakne do 5D a vsetci budeme fajcit svetelne brka a uzivat si volnu lasku s plejadankami a tvorenie myslienkou :)))

Ano, planeta v každém případě vzestoupí, a to ať už s lidskou populací nebo bez ní. Jak už jsem jinde uvedl, může být klidně planetou zvířat, např. opic. :-)

Ano, proto se nenechejte nikým nikam vlákat a nevěřte všemožným, zdánlivě líbezným a lákavým nabídkám! Mnohem více je uvedeno např. v článku s názvem: "Mé vnímání těchto dnů", který je uveden ZDE. Další úzce související článek s názvem: "Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit" je uveden ZDE. a další  úzce související článek s názvem: "Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou" je uveden ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
před 11 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby