* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Většina z vás jistě již slyšela o probíhající transformaci, o 21. 12. 2012, o tzv. Armagedomu a s tím spojenými změnami, které již velice brzy čekají nejen každého z nás a tuto planetu, ale i celou tuto sluneční soustavu. Měli byste ale též vědět i o původu člověka, kým byl a je manipulován a z jakých důvodů. Proto bude dobré, když si přečtete celý tento níže uvedený článek a uděláte si svůj vlastní úsudek o tom, jak a čím se na tyto přicházející změny připravit.

Kdo je informován a uvědomí si svou vnitřní, spirituální podstatu a neomezené možnosti s tím spojené, nemůže být již nikým zneužíván, ani nijak a ničím ovládán a manipulován.

V této části je shrnuto hlavní sdělení vesmírných lidí, ve kterých hovoří o duchovní povaze reptilních bytostí, o jejich spolupráci s lidmi, jejich vztahu k lidem, a jejich budoucnosti.


Několik textů vybraných z web. stránek s názvem: "Onen svět" uvedených ZDE.

Padlí andělé - reptilní bytosti


Jak si mám představit Satana?

Satan je bytost duchovní a působí prostřednictvím svých služebníků, které ovládá a kteří mu slouží. Padlí andělé byli kdysi sami krásnými bytostmi, než se nechali oklamat. Satan je nesmírně inteligentní, jeho inteligence se vůbec s inteligencí člověka nedá srovnávat. Ne všechny bytosti přijaly na počátku stvoření pravidla hry, nesouhlasí s nimi, nerespektují je, nerespektují Stvořitele a chtějí si samy určovat pravidla hry. Nesouhlasí ani s projektem zvaným člověk. Zatímco Bůh si přeje člověka mít je svému obrazu jako rovnocenného partnera se svobodou vůlí, tyto nejvyšší padlé bytosti v čele s Luciferem mají jiný názor. Nechtějí, aby Bůh měl nějakého partnera, protože se s nikým nechtějí dělit. Žárlí na člověka a chtějí, aby jim člověk sloužil. Nesouhlasí s evolucí a usilují o to, aby ji maximálně zdrželi a znemožnili návrat člověka ke znovuvědomění si sebe a poznání tajemství stvoření, života a jeho smyslu, začlenění se do celku. Naopak usilují, aby co nejvíce lidí oddělili, izolovali a udělali z nich své otroky.

Absolutní většina všech bytostí stojí za Stvořitelem, přesto však existují výjimky, kdy se těmto padlým archandělům podařilo na svoji stranu získat i některé anděly. Tito padlí andělé jim pak ochotně a nevědomky slouží jako nástroj. Mají samozřejmě své zájmy, aby člověka využívali, protože jsou sami využíváni a manipulováni. Mají však také omezené možnosti a toho, kdo miluje Boha nemůže zcela ovládat nebo dokonce vůbec (jako Krista). I mnoho věřících lidí se domnívá, že Satan nebo andělé jsou nějaké bájné bytosti z dalekých světů, které nemají žádný viditelný nebo prakticky vliv, nebo dokonce že ani možná neexistují. Jsou to však bytosti naprosto konkrétní a hmatatelné, a mohou mít a mají také fyzickou podobou. Vy lidé jste také jejich dětmi.

Dětmi padlých andělů?!

Jistě, z části jste dětmi také jejich. Zapletli jste se s nimi, protože jste také padli. Všichni jste podlehli svoji pýše o tom, co vám našeptal Lucifer a padlí andělé. Lži, že vy sami jste bohy. Kdo myslíš, že jsou ti, kteří si vaše ženy brali za ženy a smilnili s nimi - ti o kterých se píše v Genesis? Kdo způsobil, že ne na Zemi rodili zrůdy? Vy lidé jste s nimi měli poměr, oni předělali vaši genetickou strukturu ke svému obrazu, zatemněli vaše myšlení a rozum.

Nejlepší programátor člověka

Perfektně vás naprogramovali. Není to jen fyzický a biologický program, ale i mentální a duševní. Naprogramovali vás tak, abyste dělali přesně to, co chtějí. Ba dokonce vás naprogramovali tak, že děláte to, co chtějí, i když se domníváte, že je to vaše vůle nebo dokonce Boží vůle. Ve skutečnosti je to však jejich program a program Satana. Už chápete, jak dobrý je to programátor a jak šikovně z vás udělali otroky? Nabídl vám svobodu, moc a všechny poklady světa. Přistoupili jste na to - přitom jste toto všechno už dávno měli! Ale protože jste mu uvěřili a zapochybovali jste o tom, že jste to od Boha dostali, o všechno toto vás obral. Věřili, že s vámi hraje fér. Místo toho vás ovládl a strh do propasti a izolace, ve které se nyní nacházíte odděleni od zbytku jiných vesmírných bytostí, takže jste již dávno zapoměli na svůj původ a na to, kdo jste.

Symboly zla jsou skutečnými bytostmi

Kdo myslíte, že jen ten had v ráji, všichni ti ještěři, upíři a draci v pohádkách, všechny tyto postavy, které symbolizují zlo? Jsou to právě oni. Je to duchovní hierarchie reptilních bytostí. Nižší bytosti jsou zmanipulováni vyššími duchovními bytostmi odpadlými od Boha. Ony manipulují jimi a ti zase vámi. Je to mocenská hierarchie manipulací. Padlí andělé a především jejich vůdcové – bohové zasahovali do vývoje vaší civilizace už od pradávna – vlastně od časů prvních lidí, kdy je svedl. Jeho zájmem nebylo nikdy nic jiného, než vaši lidskou rasu udržovat v nevědomosti, otroctví, v jakémsi teráriu izolovaném od té krásné a vyspělé části vesmíru, která nepodléhá jeho moci, od bytostí, které nikdy nepadly a nepřestaly dodržovat boží zákony. A také se mu to se střídavými úspěchy dařilo.

Jak znáte z Bible, za počátku mezi nejvyššími bytostmi, archanděly, došlo ke konfliktu, protože část andělů podlehla pýše na svoji dokonalost a obrovskou moc, která jim byla dána, začali usilovat o to, aby se mohli rovnat Bohu - prvotnímu Stvořiteli. Lucifer je pak první padlý archanděl. Lucifer znamená Světlonoš, neboť i on byl kdysi nositelem Světla.

Duchovní rozvoj a konečné řešení

Stvoření vesmíru sice dalo možnost lidem k návratu zpět, ale zároveň spustilo neustálý boj mezi dobrem a zlem. Vytvořilo bipolaritu, která předtím neexistovala. Od té doby je vesmír rozdělen na světlo a temnoty. I nyní je jejich cílem to, abyste nepatřili Bohu, ale jim, protože oni se považují za bohy. Jejich čas se ale krátí, protože evoluci nelze zastavit, proti Bohu nelze bojovat a doba jejich působení a pokoušení člověka je vymezena. Do času jejich porážky mají ale moc člověka zničit, respektive vznít mu naději na věčný život, na který má právo každá stvořená bytost - tedy na účasti na Stvoření.

Na konci hierarchie jsou bytosti, které vás přímo ohrožují i fyzicky - jsou to například tzv. Šediváci, kteří vymírají. Tyto bytosti nemají šanci se zachránit a přežít, ani když se jim podaří na svoji stranu získat lidi, jejich biologický materiál a psychickou energii. Mohou způsobit jen to, že takto zmanipulovaní lidé skončí jako oni - bytosti bez života, zombie... Většina lidí dosud nějaké city má, stejně jako svědomí a určité povědomí o mravních zásadách. Pokud ale nejsou rozvíjeny, snadno tito lidé padnou do osidel zla a manipulací těchto bytostí. Takovým lidem pak hrozí to, že se stanou jedněmi z těchto bytostí. Tito ďábelské bytosti ovládané Satanem se svými zajatými lidmi provedou tělesné transmutace. Nebude to poprvé. Pozemští lidé nejsou jejich prvními a jedinými oběťmi.

Přijde brzy doba, kdy bude lidstvo postaveno tváří v tvář těmto nepřátelským bytostem a bude se muset rozhodnout. Tyto bytosti na sebe mohou dočasně brát i podobu lidí a maskovat se. Někteří z americké stínové vlády už dnes tuší, že spolupráce s nimi zašla příliš daleko. I když jim kdysi také uvěřili, dnes ví, že to byla chyba, ale nevědí už, jako to zastavit, ani to, jak tyto bytosti představit zbytku lidstva. Vědí, že dlouho tuto spolupráci nebudou už moci utajovat.

Jak na lidi působí?

Mají svoje společné základy i na Zemi, na Marsu, i na Měsíci, v jeho podzemí, ale nyní jsou vytlačováni stále dál z prostoru vaší planety. Vyšší bytosti, skuteční padlí andělé dokonce mohou nejen komunikovat s nespočtem bytostí současně, ale mohou působit jednak na emoce (mohou je tlumit, vyvolat různé emoční stavy, deprese, strach, stavy úzkosti apod.) a jednak mentálně na myšlení, kdy člověku vnucují ty svoje - buď násilně (posedlost, obsese) nebo nenásilně (zdánlivě rozumně a logicky argumentují). Zvláště se zaměřují na lidi, kteří nějaký velký společenský vliv a ovlivňují mnoho dalších lidí, zvl. pracovníci médií a vedoucí činitelé, politiky apod. Tzv. globalizace coby rys přirozeného vývoje imperialismu není nic jiného než jejich vlastní šikovný program na ovládnutí lidstva.

Nejde jim o to, aby jen rozbili dobré vztahy mezi vámi. Jejich cílem není člověku škodit, ale ovládnout, udržet v nevědomosti, otupělosti a izolaci. Protože je vaše planeta chráněna silami světla, nemají to tak jednoduché, ale pracují stále. Meziplanetární prostor kolem Země nepřetržitě střežíme. Kdybychom to nedělali, již dávno by vaši civilizaci ovládli. I oni jsou si vědomi, že musí respektovat svobodnou vůli lidí. Nemůžeme jim ale bránit zcela, protože lidé mají svobodnou vůli a musí mít možnost se sami rozhodnout, čemu a komu věřit.

Klikněte na následující obrázek a stáhněte si video. Jde o sci-fi povídku ze seriálu Krajní meze II. (6) - Za oponou. Je to sice trochu fantazie, ale v principu má tato povídka velmi reálný základ. Únosy byly realitou a reptiliáni mohou skutečně vystupovat i jako lidé. Jsou často mezi těmi, které nazýváme Ilumináty. Kde jsou hranice mezi paranoiou a realitou? Občas mají pravdu blázni, zatímco sami vědci někdy raději věří bláznivým teoriím jen proto, aby nemuseli stavět na něčem, co se na první pohled zdá jako absurdní. Šediváci jsou nejlepšími programátory lidské mysli.

Základny reptiliánů na Zemi

Jedna základna, na které aktivně působí reptiliáni a šedí společně s lidskými kolaboranty, se nachází v oblasti Pine Gap na Novém Zélandu. Podobné základny jsou také v Austrálii. Jsou další místa na této planetě, kde v podzemí pracují dnem i nocí obrovské vysoce výkonné důlní stroje, razící další chodby a vytvářející prostor pro nové a nové základny. Některé z těchto základen se nacházejí přímo pod velkými lidskými městskými aglomeracemi - například pod Denverem nebo Moskvou.

Společné základny s lidmi mají od čtyřicátých let i na Měsíci. Mají města na povrchu a pod povrchem odvrácené strany Měsíce. Měsíc je umělý objekt, který tam byl přivezen v dobách, kdy se Země před miliony let zmítala ve válkách. Fungoval jako základní stanice. Takže na něm byly ruiny už v době, kdy se na něj dostala Tajná vláda. A protože je umělý tak se nikdy neotáčí kolem své osy a vy vidíte pouze jeho přivrácenou stranu. Má technologii, která brání tomu, aby se otáčel, takže nemůžete vidět tu stranu s budovami a kosmickými loděmi. Dále existují jejich základny také na Marsu.

Řada pozemských základen vznikla v posledních desetiletích jako výsledek přímé spolupráce těchto mimozemských ras se vojenským hospodářským komplexem, např. známý vojensko-průmyslový komplex v americké nevadské poušti známý jako Area 51. Řada představitelů těchto zařízení si přitom uvědomuje, že "věci zašly už příliš daleko" a bude se snažit během několika dalších let o existenci těchto základen informovat veřejnost. Nedoporučuji ale nikomu tato místa navštěvovat, protože vaše přítomnost bude okamžitě zjištěna. Tyto základny jsou perfektně střežené nejen na fyzické úrovni, ale také na úrovni astrální. Tyto základny sestávají vesměs z celé řady tak zvaných úrovní, přičemž pouze do některých mají přístup lidští zaměstnanci. Jiné úrovně jsou obývané pouze mimozemšťany. Nechvalně známá je například základna, která se nachází v oblasti Dulce na území USA. Pokud se vám podaří sem dostat a proniknout sofistikovaným systémem kontroly, spatříte zde něco, co ve vás vyvolá pocit největšího odporu a hrůzy.

Co se děje na základnách?

Nedobrovolně jsou zde drženy tisíce lidských bytostí, včetně dětí a jsou podrobovány nelidským - a to doslova - experimentům. Nebo se jednoduše stávají zdrojem potravy. Na této základně "pracují" orionští reptiliáni - což jsou opravdu zlé, egoistické a krajně bezohledné bytosti. Díky "dohodám" s představiteli stínového vojensko- průmyslového komplexu unášejí "Malí šedí", ovládaní reptiloidy už desítky let, lidské bytosti a používají je jednak ke genetickým pokusům a jednak jako zdroj životní energie. Mají tu i zvláštní "schránky", do nichž tyto bytosti dokážou přenést a ve vysoce zahuštěné podobě skladovat lidskou životní energii. Je to energie, k jejímž výronům z lidské aury dochází v momentech, kdy jsou lidské bytosti vystavené nějakým ničivým vlivům.

Nejsmutnější ovšem na celé věci je, že jsou to právě lidé, ti z nich, kteří zradili lidskou rasu, kteří těmto bytostem v jejich záměrech vycházejí vstříc a pomáhají. Část těchto lidí, kteří se nechali zmanipulovat, se dnes snaží o těchto věcech promluvit, ale mnozí z nich jsou odstraněni dříve, než může jakékoliv jejich svědectví proniknout na veřejnost. Jiným pak vyhovuje příslušnost ke stínové elitě, protože mimozemské bytosti jim na oplátku dovolují používat lékařskou techniku schopnou vyléčit libovolné onemocnění a omlazovat lidský organismus. Nemluvě o tom, že šéfové těchto elit mají zcela neomezený přístup k penězům. Tyto neviditelné elity v podstatě samy řídí chod celého bankovního systému na Zemi. Navíc disponují velmi rozvinutou technikou technické kontroly vědomí. Na základně v Dulce a i na jiných takovýchto základnách vytvářejí malí šedí a reptiloidi neustále nové a nové pokusné typy hybridů. Podobné základny jsou i ve Střední a Jižní Americe.
Genetické experimenty

Občas z těchto základen některé hybridně vytvořené organismy uniknou - stává se to výjimečně, ale občas se to stane. Například před nedávnou dobou v Mexiku odchycený a usmrcený tvor "mimozemského" původu byl ve skutečnosti jedním z takovýchto hybridů. Šlo o tvora, který vypadal přibližně jako kříženec mezi lidskou bytostí a leguánem - ovšem se zvláštní stavbou těla i buněk. Na základnách jako je Dulce se běžně používá teleportační technika a může se stát, že hybrid, disponující telepatickými schopnostmi a vysokou inteligencí, nějakým způsobem díky teleportační technice ze základny unikne. Prováděno je ale i genetické křížení lidí a zvířat.

Záměrem reptiloidů a šedých je vytvářet takové rasy, které by bylo možné po celá staletí nebo i tisíciletí snadno kontrolovat a beztrestně zneužívat jako zdroj životní energie. Pokud by se jim podařilo vyrobit rasu, která by mohla v tomto směru nahradit lidské bytosti, neváhali by ani na chvíli, lidskou rasu by vyhubili a nahradili by ji takovýmto vhodným typem hybrida. Reptilní rasy jsou všeobecně posedlé genetickými experimenty a manipulací s živou hmotou na planetách, protože vnitřně touží po spojení s absolutním vědomím - s nejvyšší božskou inteligencí. Kráčí ovšem po špatných cestách a tím se od Absulutna vzdalují a stávají se posedlé vlastní oddělenou existencí. Jejich experimenty jsou noční můrou vesmíru.

Budoucnost reptiliánů

Budoucnost těchto bytostí je především ve vašich rukou, zda zastavíte ve všech ohledech nezákonné aktivity neviditelného vojensko hospodářského komplexu, který tuto skrytou mimozemskou invazi podporuje. Ne všichni šedí mimozemšťané jsou pro lidstvo nebezpeční. Některé skupiny šedých se v poslední době snaží vymanit zpod nadvlády draků a budou mít zřejmě tendenci hledat u lidstva pomoc - ovšem pokud lidstvo během následujících let zvedne své vibrace. Pokud se tak stane, budou muset všechny frakce reptiloidů, malých šedých i vysokých šedých, s lidmi chtě nechtě jednat jako s rovnými. Tyto mimozemské skupiny se ovšem právem obávají, že budou ze Země vykázány, a proto se snaží všemi prostředky lidstvo zdegenerovat a jeho vývoj zpomalit nebo úplně zastavit.

Nicméně váš vnitřní potenciál je obrovský a členové andromedské rady předpokládají, že nad orionskými reptiliány "zvítězíte" - protože podobný vývoj se již v minulosti uskutečnil na několika Zemi podobných planetách. Řešení je v nás - nikoli ve hvězdách kolem nás. Pokud díky meditačním cvičením dostatečně rozvineme své srdeční centrum, staneme se doslova přes noc bytostmi, které nebude moci žádný drak nebo "šedý mimozemštan" ohrozit. Lidstvo ovšem v současnosti nutně potřebuje otevřít oči. Většina lidí podvědomě tuší, že se Zemí "něco není v pořádku", ale protože drtivá většina současných lidí ještě nedisponuje rozvinutým mimosmyslovým vnímáním, lidstvo neví, jakému nepříteli vlastně musí čelit. Napřed musíte o nepříteli vědět, teprve poté ho můžeme porazit. Všechny konspirační teorie jsou vycházejí z tušení tohoto nepřítele a jsou jen způsobem, jak ho vystopovat. Někdy se jsou velmi blízko pravdě, jindy jsou to ale bláboly.

Boje s reptiliány

Ve světě, který nevidíte se skutečně odehrávají těžké boje o vaši planetu, o kterých nemáte ani tušení a mnozí si to vůbec neumí představit či mají nějaké pohádkové a realitě velmi vzdálené představy. Naše flotily použily proti jejich silám novou zbraň a zaujaly opět prostory ve vaší Sluneční soustavě. Tato zbraň funguje tak, jak už bylo řečeno, tedy odráží vyslanou energii zpět k útočníkovi a samotného jej eliminuje. Nyní dochází k zaujímání nových postavení a pokračují boje. Na konci tisíciletí byla jejich moc výrazně eliminována. Právě se dokončilo definitivní vyčištění prostoru jak této Sluneční soustavy, tak jejího okolí do vzdálenosti 800 světelných let od Sil temna. I když ty největší boje už skončili, reptiliáni ani jejich ilunináti se ale určitě nevzdávají. Udělají všechno proto, aby si udrželi zbytky moci.

Nepředstavujte si ale tyto boje jako nějaké velké hvězdné války. Těchto negativních a mocichtivých bytostí, které podléhají Satanovi je v celém vesmíru ve skutečnosti jen velmi málo. Vesmír žije v míru a všechny bytosti se mají navzájem rády a starají se navzájem o sebe. Existuje pouze pár takových, kteří se nevyvíjejí v porozumění, že existuje více pro co žít, než si oni myslí a to jsou právě ti, se kterými jste mívali a máte problémy. Na druhou stranu podstatná většina z nás vás miluje a záleží nám na nás. Tyto bytosti však přesto mají velkou moc v závislosti na tom, jak jim to vy lidé dovolíte. Mohou vás tedy i ovládnout a svrhnout do pekel. Nemůžeme dosáhnout toho, aby na vás neměli žádný vliv, protože to není možné a ani by to nebylo správné. Ve vaší realitě s nimi sdílíte určité temné energie, pro které jste se vy sami rozhodli.

Ovládací programy padlých andělů tak působí dále a pokud by zde lidstvo zůstalo, působily by ještě 4 – 5 generací setrvačností. Především finanční ovládání. Dále mohou myšlenkami Síly temna zde u vás působit, ale toto působení bude stále slabší a slabší s rostoucí vzdáleností jejich pohybu a také se zmenšujícím se zájmem o vaši planetu. Na Zemi je koncentrováno mnoho negativní energie v lidech a v jejich myšlenkách, které jsou naakumulovány všude, hlavně v budovách a půdě měst a aglomerací. Proto přijde očista Země, která život přesune o dimenzi výše.

Konec 3D reality

Nemějte starost o takové věci. Téměř každý kdo bude moci být zachráněn v té době již na Zemi nebude, protože bude na Nové Zemi - v její 5. dimenzi. Tyto události se odehrají až v samotném závěru a rozpadu 3. dimenze. Pokud se týká příprav záchranné akce pro závěrečné období, kdy dojde k poslednímu boji mezi ducha dobra a zla, znamená to, že máme pod kontrolou nejen každého člověka, ale i každou atomovou zbraň. Žádný člověk nemůže udělat nic, o čem bychom nevěděli. Naši akci přizpůsobujeme a plánujeme podle myšlení a postupu člověka, které velmi dobře známe. Usměrňujeme jej, ale pouze do určité míry, neboť lidé mají svobodnou vůli.

Nebojte se proto nadcházejícího období radikálních změn, ani válek a pohrom, které Zemi čeká, nepodléhejte žádné panice. To jsou jen porodní bolesti přicházejícího Nového věku - průvodní jevy transformace. Jakmile se od Země oddělí její 5D podoba, planeta se ve 3. dimenzi stane strašlivým obrazem zkázy, jakou nikdo nikdy neviděl a neuvidí. Zanikne fyzická realita, dojde k přesunu pólů a změně magnetické polarity planety. To způsobí zemětřesení a masivní destruktivní pohyby zemské kůry po celém světě, dokud se neroztaví.

Karma lidstva je taková, že k nějakému závěrečnému Armagedomu určitě dojde, ale záleží na tom, kolika lidí se to bude týkat. Prioritou je, aby transformace Země proběhla co nejklidněji a aby bylo co nejvíce lidí zachráněno, i když to nezáleží na nás. Co se bude potom se zbytkem lidstva, které zůstane v 3D realitě a ani nebude moci být evakuováno v době, kdy vládu nad Zemí převezme Antikrist a jeho Ilumináti je věc jiná. Náš čas přijde těsně předtím a během doby kdy se tak dít bude. Nedovolíme, aby ti, kteří dodržují Boží zákony padli do jeho moci. Na Zemi ale zůstane mnoho dalších lidí, kteří nebudou moci být zachráněni potom a ani později, protože zůstanou ve svých hříších, zaslepeni zlobou a nenávistí. Nemůžeme pro ně nic udělat, protože je to jejich volba. Oni sami si volí tuto možnost, když jdou do náruče antikrista.

Lidstvo na okraji propasti

Vězte, že musíme dát zlu možnost a prostor, aby se mohlo plně projevit, realizovat a samo sebe se znemožnit a zlikvidovat. Lidstvo se musí dostat do situace, kdy si samo pod sebou podřeže větev a nebude to moci vrátit. Mnoho lidí bohužel chce a také bude muset tyto události prožít, protože jen tak mají alespoň někteří z těch nejzatvrzelejších šanci, aby se obrátili. Nebudeme tomu nadále bránit a oddalovat tyto poslední dny. Již od té doby, co jste vynalezli jaderné zbraně, jsme vždy bránili tomu, aby nedošlo ke třetí světové válce a zničení planety, a aby všichni měli ještě čas se obrátit k Bohu. Snažili jsme se ten čas před koncem této civilizace neustále prodlužovat, nemůžeme to však dělat do nekonečna. Vaše karma se tím ale jen hromadí a je čas, nechat jí volný prostor.

Zabránili jsme světové válce v 50. letech i na začátku 60. let, kdy jsme vyřadili z provozu některé jaderné zbraně, které byly připraveny k použití. Čekali jsme na to, až vývoj jaderných zbraní dospěje do stádia, kdy budou schopny zničit celou civilizaci, kdy bude válka dostatečně silná na to, aby nebylo návratu. Částečná zkáza civilizace by přinesla obrovské utrpení a my bychom nemohli nijak zasáhnout a pomoci lidstvu, protože bychom byli svázaní zákonem o nevměšování se. Lidstvo nyní dosáhlo takové technické vyspělosti, kterou přestává být už schopno duchovně kontrolovat. Z tohoto důvodu mu nemůže být dovoleno pokračovat na úrovni, na které se nyní pohybuje. Kdybychom bránili i nadále negativním následkům působení lidstva, člověk by jednou dosáhl takové úrovně, že by byl schopen ovládat věci, na které není připraven - asi jako když si malé dítě hraje se složitým, nebezpečným systémem, který by mohl narušit celou galaxii. Jeho činnost se už netýká jen jeho světa, ale i nás, našeho světa a okolního vesmíru.

Jste součástí jedné společnosti lidí, která se odklonila od společenství Boha. Narušili jste tuto svatou jednotu, protože jste si chtěli vyzkoušet, jaké to je jednat na vlastní pěst, sami za sebe, bez respektování Bohem stanovených pravidel. Chtěli jste být svobodní, proto jste padli do otroctví izolovaného světa a ztratili jste s námi, svými dávnými bratřími a sestrami kontakt. Zapomněli jste kdo a kým jste, ve vesmíru, který je mimo Boží rajskou zahradu, která je ve skutečnosti vaším domovem. Ještě nás nazýváte anděly a přitom netušíte, že patříte mezi nás. My vás ale nemůžeme jen chránit, to jakou cestou se vydáte, záleží opravdu jen a jen na vás. Nedovedli jste si vážit svobody, kterou vám dal Bůh, zdála se vám malá. Proto nyní musíte o svoji svobodu znova každodenně bojovat. Druhá je vždy připravena vás o ní stále znovu okrádat a na vás záleží jak s sebou necháte manipulovat. Bůh je nazývá onou šelmou, která se chce posadit na jeho trůn. To je celá pohádka o dobru a zlu, jeho Země je od pádu prvních lidí bojištěm – teritoriem vyhnanství. Vy ale nejste otroci, jste ve skutečnosti svobodní lidé.

Proroctví

Proroctví musí být děsivá, aby si lidé uvědomili, kam směřují. Díky nim se mnoho lidí probudilo a bylo tak zabráněno tomu, aby se mnohá z nich naplnila, i když jiná se bohužel skutečně naplnila, protože lidé své postoje nezměnili a našich varováni nedbaly. Navzdory stále většímu úpadku na straně jedné, si na straně druhé stále více lidí, kteří stávající systém už nechtějí trpět a uvědomují si, že takto společnost fungovat nemůže. Lidí, kteří si uvědomují, že v tomto vyhnanství žít už nechtějí, protože realita je jiná. Začínají si uvědomovat, že žili ve lži. Konečné slovo však bude mít láska, protože šelma sežere sama sebe. Nikdo se nemůže stát Bohem, ani Antikrist se svými Ilumináty. To všichni budou svrženi do pekla, kam patří.

Pokud to pochopíte a poznáte, kdo jste, umožníte svůj návrat domů. Nic našemu setkání nestojí v cestě, ba dokonce ani sám Antikrist, ze kterého jste udělali boha a přisoudili mu větší moc, než má, jen proto, že jste ztratili víru v Boží moc. Vaše totalitní a demokratické podoby se pravidelně střídají, mění se jen jejich forma, ale princip zla zůstává stejný. A tím je uzurpovat si moc, ovládat ostatní a zneužívat je ke svému prospěchu. To není Boží princip služby a lásky, ale princip Antikrista. Nyní se blíží čas skutečné změny. Vy sami jste pro sebe největší překážkou. Záleží jen na vás, pro co se rozhodnete. Zda pro spoji spásu nebo šelmu, která obchází svět a snaží se vás nalákat na blýštivá pozlátka, falešnou svobodu a iluze. Zbavte se jich a buďte sami sebou, neboť takové chce Bůh. Nikoliv otroky.

Mnoho agentů padlých andělů - Iluminátů je inkarnovaných v dnešní době. Někteří z nich jsou si vědomi své cesty a své “historie” a jiní ne. Agenti se nevzdají své kontroly bez boje. Použijí každý dostupný trik. Bratři se obrátí proti bratrům, synové proti otcům – znějí vám tyto slova povědomě? Tyto slova se týkají nadcházejících časů. Nemusí to však být tak. Není to čas strachu, protože strach přitahuje strach. Je to čas pro lásku a přijetí (sebe a jiných)...

Článek byl zveřejněn ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat, než se stránka ustálí na požadovaném textu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud se domníváte, že ufouni neexistují, tak proč je naši předkové vyobrazovali? Co nám tím tak asi chtěli říci? A co ty
různé foto snímky, na kterých jsou detailně vidět? Že by nám mocipáni tohoto světa přeci jen něco tajili? Pokud ano, tak pročpak? Že by s nimi měli nějakou tajnou dohodu? Pokud ano, jakou a co je na tom všem tak tajného? Velice zajímavé video (odhalující mnohé z toho, co se běžný člověk jen tak nedozví), je uvedené ZDE a ZDE.

Úzce související článek s názvem: "MIMOZEMŠŤANÉ V POZADÍ?", je uveden ZDE.

Sumerian clues to 2012 dna change.
http://www.youtube.com/watch?v=x9KVBBwAp5g&feature=relatedZobrazení: 4974

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Kdo je informován a uvědomí si svou vnitřní, spirituální podstatu a neomezené možnosti s tím spojené, nemůže být již nikým zneužíván, ani nijak a ničím ovládán a manipulován.

Níže uvedené video je skutečně vynikající, neboť mimo jiné odhaluje i spojitost a provázanost pozemské populace s nejrůznějšími mimozemskými rasami, jejichž pozornost o osud této planety a lidstva jsou motivovány nejrůznější zájmy, z nichž některé jsou skutečně šokující.

Originál videa byl sice natočen již před mnoha lety a jak je vidět, mnoho předpovídaných negativních událostí bylo již úspěšně zmařeno (z důvodu, že v zákulisí probíhá neuvěřitelný boj mezi všemožnými "dobrotivci" a "zlouny"), avšak informace odhalující skutečný původ lidstva a zákulisí provázanosti všeho se vším jsou opravdu vynikající a oči otevírající.

Alex Collier - důležitost vzestupu lidského druhu (CZ tituky), je uvedeno ZDE.
úzce související video s názvem: "The Arrivals pt.41 SK/CZ", je uvedeno ZDE.
a další úzce související video s názvem: "Jaky-je-svět", je uvedeno ZDE
.

Úzce související informace naleznete v článku s názvem: "Nenechte ze sebe dělat hlupáky! Přečtěte si a poslechněte si toto", který je uveden ZDE.

a v článku s názvem: "MIMOZEMŠŤANÉ V POZADÍ?", který je uveden ZDE.

Toto níže uvedené video s českými titulky by měl ve vlastním zájmu shlédnout naprosto každý, neboť velice úzce souvisí s tím, co je uvedeno výše a v článku uvedeném ZDE i ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Než informace uvedené na videu zcela zavrhnete, jako holý nesmysl, tak se zamyslete nad tím, jak člověk (který si myslí, že je pánem tvorstva) zachází se zvířaty, o kterých se domnívá, že jsou vůči člověku podřadní tvorové. Též si uvědomte, že v Univerzu je mnohem více sluncí než je zrníček písku, které jsou na všech plážích světa! Opravdu se domníváte, že už jen dle zákona pravděpodobnosti by bylo možné, že by se život vyvinul pouze zde na Zemi, která je pouhým zrníčkem "prachu" na okraji jedné ze zilionů galaxií? To je více než trochu nesmyslné, ne?

Part 9 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 9 CZ
http://www.youtube.com/watch?v=QsVpjQh100U&list=UUihDT23fEPlGtc...

Pokud se divíte tomu, proč by některé ufounské rasy měly být k lidem tak bezohledné, bezcitné a kruté, tak odpovědi najdete na níže uvedeném videu, které s tím výše uvedeným úzce souvisí.

Doporučuji shlédnout ho úplně celé, neboť vám pak asi dojde, proč se některé ufounské rasy chovají k lidem zrovna tak, jak se člověk chová ke zvířatům a to i třeba nepřímo, např. pouze tím, že svým stravovacím návykem podporuje to, jak je se zvířaty zacházeno.

PS: Stejnorodé energie se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou, takže pokud chcete změnit k lepšímu nejen svou osobní realitu, ale i tento svět, tak změňte nejdříve sebe a to nejen své smýšlení chování a jednání, ale i své stravovací návyky!

Video s názvem: nejlepší řeč jakou kdy uslyšíte - Gary Yourofsky
http://www.youtube.com/watch?v=yXMeuIQ3kz8&feature=player_embedded

Jelikož člověk zachází se zvířaty tak jak je zdokumentováno na výše uvedeném videu, tak není divu, že si do tohoto svého světa, z důvodu přitažlivosti stejnorodých frekvencí, přitáhl taktéž kruté, bezcitné masožravé bytosti, které se k člověku chovají prakticky zrovna tak, jako se člověk chová ke zvířatům. Mnoho dalších úzce souvisejících podrobností je v článku který je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Mnoho lidí nemá vůbec tušení o tom, co se děje a jelikož informace otevírají oči a osvobozují ze zajetí manipulujících lží, proto je třeba, aby se lidé dozvěděli skutečnou pravdu.

starý systém sa rúti drží sa z posledných síl a preto aj počujeme že ma krízu , média patria systému , samozrejme že nám túto predstavu sám o sebe a svojej realite predstavuje každý deň .Treba si uvedomiť podstatnú´vec že my krízu nemáme Určite ste počuli že teraz a tu si tvorím budúcnosť , je to jednoduché ak mám teraz  , tak  budem mať aj zajtra , teraz a tu si tvorím zajtrajšok .Je to program ktorí funguje , mám dnes dostatok si stačí uvedomiť a naplno precítiť a budeme to mať .Nedať sa už ovládať nikým iným. ...

... Jediná katastrofa ktorá nám hrozí, je sa neprispôsobiť ,nepochopiť a neprijať momentálnu situáciu . Jediná katastrofa je hľadať neustále vonku,zaoberať sa nepodstatnými  vecami a používať staré vzorce starého sveta . Uvedomte si že žijete v Novom svete a vy máte na výber ako bude prebiehať Váš život . Pred rokom som dostala správu v znení :Pokiaľ budeš napĺňať svoje predstavy 3D rozmeru ,nemôžeš naplniť svoj zámer  5D reality, logicky keď 3D realita padá ako to bude s vami ? .Čo to znamená ?to že všetko čo sme sa naučili , čím sme žili a aké máme predstavy , nič nefunguje .Dobre, tak sa toho logicky pustím a idem ďalej a čo ďalej? .To na čo sme nebolo zvyknutý a to spolupracovať v srdci.Tu nie je  len slovo, ale tá hlboká skutočnosť  precítiť to a začať nad tým rozmýšľať ,pracovať zo svojim srdcom a ego si podriadiť .Každý jeden človek má určitú danosť a My  máme zo sebou začať spolupracovať spojiť svoje energie v láske v svojom srdci ,dať si zámer prepojiť ho v čistote a preniesť sa do nového to je číslo 3. číslo tvorenie nového sveta ,Číslo 666 je postrachom veľa ľudí ,prečo ? pretože systém vedel že je to tvorba, jeden človek plus druhý človek v láske vytvorí si svoju realitu ,naplní svoj zámer a povznesie sa k vyššiemu vedomiu ,keby to vedel tak by na sebe pracoval a zistil že všetko čo potrebuje je jeho myseľ v prepojení zo srdcom a v spolupráci v láske s  druhým človekom vytvorí si svoj svet , svoju realitu , ale tak by nemal systém svojich ľudí a nefungoval by. ...

Dávam Vám návod do  nového sveta ,stačí to žiť a cítiť ,rozhodnutie je len na Vás .

Pi vodu ,je to dar života

dýchaj ,dýchanie je alfa omega tvojho prítomného bytia tu a teraz

neposudzuj,neohováraj ,nehľadaj v iných hľadaj sám v sebe

zbytočné a nefunkčné myšlienky vyhoď z hlavy

každú tvoju vybratú  myšlienku prepoj zo srdcom

stráž si svoje myšlienky

obklopuj sa krásnymi vecami

rob iba to čo Ta baví

vyhýbaj sa negativitám

nehľadaj chyby  -hľadaj podstatu

nerieš iných- rieš sám seba

láska je energia ktorá prúdi celým univerzom a ty si jej dieťa

pamätaj na to

Ak jediná myšlienka stvorila vesmír , tak to zvládneš aj ty :-)

Celý článek je uveden ZDE.

20.3.2012 začíná velmi důležitý Transformační proces.Vcházíme do 9 ti měsíčního období Transformace našeho těla (můžeme to porovnat s těhotenstvím).Naše těla projdou v tomto čase přeměnou ze základu uhlíku na krystalický základ ( křemík). ...

... SAMOZŘEJMĚ TRANSFORMACE TĚLA I VĚDOMÍ ZAČALA JIŽ DÁVNO (1987) ALE TEĎ OD 20.3.2012 SE CELÝ PROCES EXTRÉMNĚ ZRYCHLÍ. 9 ti měsíční cyklus končí 21.12.2012 – tímto odedávna magickým a předpovídaným datumem (DEN PORODU). ...

... Celý tento 9 ti měsíční proces od 20.3. – 21.12.2012 bude nejvýraznějším a nejvýznamnějším obdobím v procesu Transformace Těla a Vědomí.Samozřejmě jen ti,kteří VĚDOMĚ vstoupí do tohoto procesu,ovlivní ho ve všech aspektech,zatímco lidé NE-VĚDOMÍ ho ovlivní ve velmi malé míře. Proto je velmi důležité vejít do tohoto procesu s PLNÝM VĚDOMÍM. ...

... 21.12.2012 RESTART – připojení k síti a znovu zasíťování krystalického kvantového pole.Rozšíření pro lepší přístup do 12.dimenze. ...

... Důležité je ještě dodat,že všechno co vím je,že všechny časové linie se se dnem 21.12.2012 zredukují do jednoho, i když ne každý bude mít přístup ke stejné skutečnosti vzhledem k rozdílu ve vibracích. ...

Celý text je uveden v článku s názvem: "Transformácia vedomia tela 20.3-21.12.2012", který je uveden ZDE.

Vy všetci, ktorí ste súčasťou Zeme, sa pretransformujete do novej podoby  /samozrejme nie všetci zodpovedajú potrebnej výške vedomia v tomto živote/.  Už nie fyzického, ale fluidného tela, v ktorom atómy vibrujú už inou frekvenciou.

Fluidné telo neznamená, že budete tekutí. Je to  /dá sa povedať/ v momente absolútneho prieniku 2 realít  zmes uhlíkovej a kremíkovej mriežky súčasne. Prekrištalizovaním do nového tvaru, novej krištalickej mriežky. A prechod do novej sústavy chemických prvkov a ich zlúčenín. Jedná sa o postfragmentačný proces dematerializácie a súčasne materializácie, nepostrehnuteľný zrakom. Jednoducho cvak...a budete na inom časovom mieste, už v inom nefyzickom tele /telo budete mať aj naďalej, len bude vibrovať na inom princípe ako doteraz /.  

Fotónová vlna, jej rýchlosť, akou obsiahne Vaše planéty vrátane Slnka, Vás zaplaví svetlom stredu Galaxie a prenesie inam.  Celý článek je uveden ZDE.

Bytost v projevu planety Země je rozhodnuta, že se přetransformuje CELÁ do páté, POZITIVNĚ polarizované dimenze, což je úroveň vědomí a existencí, ve kterém si VŠICHNI zúčastnění navzájem pomáhají, čili že nesmýšlí, nechovají se a nejednají tak, aby to bylo hlavně pro jejich osobní dobro, ale naopak smýšlí, chovají se a jednají tak, aby to bylo především pro dobro celku - JEDNOTY, čili pro dobro naprosto VŠECH zúčastněných. Takže z toho důvodu všichni ti, kteří do takovéhoto světa nechtějí, budou muset tuto planetu nejpozději 21. 12. 2012 opustit!

Pokud člověk (či jakákoliv jiná bytost) chce do POZITIVNĚ polarizovaného světa spolu s touto planetou, tak musí chtít z více jak 50% dobro pro všechny zúčastněné (což je to, co v něm vytváří polarizaci pozitivní), musí mít tuto planetu rád a záměrně ji neškodit. Pro všechny ostatní, pro které je toto zatěžko a smýšlí tak, že chtějí dobro především pro sebe a ne pro celek (což vytváří polarizaci negativní), ti budou muset tuto planetu opustit, neboť planeta Země je rozhodnuta, že negativitu na sobě již nechce a NEBUDE nadále trpět a že se 21. 12. 2012 přepóluje na pozitivně polarizovaný projev své existence, takže ji z toho důvodu budou muset opustit všichni ti, kteří do takovéhoto projevu své existence nechtějí. Už chápete, proč někteří tak vyvádí?

Samozřejmě, že i ti negativně polarizovaní mají ještě pořád možnost jít do pozitivně polarizovaných projevů existencí společně s touto planetou. K tomu je ale potřeba začít smýšlet, chovat se a jednat tak, jak je uvedeno výše. Nikdo ale samozřejmě není k ničemu nucen. Každý má právo se sám a svobodně rozhodnout, do jakého světa si přeje jít. K tomu, aby se ale člověk mohl svobodně rozhodnou do jakého světa si přeje jít a nemohl být do něčeho vmanipulován, k tomu je třeba, aby věděl všechny podstatné skutečnosti, které jsou pro nezmanipulované svobodné rozhodování potřebné. Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE. (po kliknutí je nutno chvíli počkat na to, než se stránka přesune na požadovaný text)

Proto zde upozorňuji mimo jiné i na to, abyste si dávali pozor na falešná proroctví a na "Jidáše", neboť v nulovém bodě (který funguje jako rozcestník do jiných světů), se každý na základě svých osobních přesvědčení ( podrobnosti jsou ZDE ) a způsobu svého smýšlení, chování a jednání, vytvářející specifické vnitřní osobní frekvence tvořící projekční a gravitační elektromagnetická pole ( podrobnosti ZDE ), promítne do takového světa a takových realit, se kterými svým osobním přesvědčením (o existenci či neexistenci toho či onoho) a svými osobními specifickými frekvencemi (tvořenými osobním, smýšlením, chováním, jednáním) souzní.

PS: paralelní světy této planety mohou vypadat jako tento, neboť to jsou jeho kopie. Uvědomte si, že naprosto vše jsou tak jako tak pouhé zkrystalizované mentální představy, které za světy a jejich reality pouze považujeme. Více podrobností je uvedeno ZDE a ZDE.

S nemocnou planetou je to přesně tak, jak je uvedeno na tomto videu s českými titulky!

Je to podobné tomu, jako když má člověk nějaký neduh, např. bolák. Člověk se nejdříve podrbe. :-) Když ale bolák začne hnisat, tak si na to dá nějakou tinkturu a tím zlikviduje miliony škodlivých bakterií. :-) No a když bolák zlobí dál, tak ho jednoduše vyšmikne a zahodí. :-) No a protože lidstvo je pro planetu zrovna takovým parazitujícím bolákem, tak s lidmi (pokud si nedají říci) udělá brzy naprosto to samé. :-)

Planeta totiž není žádný blbec! :-) Je to velice vyspělá duchovní bytost a zná dokonce naprosto každého svého obyvatele Jménem (podle specifického osobního frekvenčního otisku) a tak bude vědět naprosto přesně koho má ze sebe při dokončování transformace setřást a koho má na sobě ponechat.

Pokud jste v celku dobrotivý člověk, máte tuto planetu rádi a záměrně jí neškodíte, tak nemáte nejmenší důvod se něčeho obávat. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
(po kliknutí je nutno chvíli počkat na to, než se stránka sama přesune na požadovaný text)

Video s českými titulky s názvem Zachraňte planetu / Save planet
http://www.youtube.com/watch?v=JU8z0dM2D6U&feature=player_embedded

To video s příslušnými texty je uvedené taktéž ZDE.

Času je stále méně a méně a to z tohoto důvodu:

Dochází k zrychlování času - událostí z důvodu, že čím více se přibližujeme k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím stále více události, čili čas, nabírá na rychlosti. Je to podobné, jako když v umyvadle plném vody vytáhneš špunt, tak se smítko blížící se ke středu začíná také nabírat čím dál tím více na rychlosti. Takže si držte klobouky, neboť se děje to, co jste ještě nikdy nezažili.

Podrobnosti o tom co se děje jsou uvedeny ZDE.


Je třeba už konečně vzít na vědomí, že:

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho, co je - existuje". Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

a v článku s názvem: "Vy (My) jsme tvůrci Nové Doby", uvedeno ZDE

a na videu s názvem: "Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi)", uvedeno ZDE.

Jaké si to uděláte, čili jak smýšlíte, chováte se a jednáte, čemu věříte a považujete za svou osobní pravdu a na co se fokusem své pozornosti zaměříte, takové to máte a vždy mít budete, neboť naprosto vše, co v tomto našem multi vesmíru existuje, jsou ve své podstatě jen pouhé mentální představy, které za tzv. hmotu, prostor a čas v něm plynoucí pouze považujeme.

Multivesmír jsou hologramy jednotlivých věcí a bytostí, tvořících dohromady časo-prostorový (z opačného úhlu pohledu prostoro-časový) fraktál, ve kterém se jednotlivá osobní vědomí (fungující jako laserový paprsek) promítají a přemísťují vždy do takových míst a takových událostí, se kterými právě souzní. Děje se to z toho důvodu, že jak emocionální ztotožnění se s něčím, nebo fokus pozornosti, tak i osobní smýšlení, chování a jednání vytváří v každé bytosti specifické vnitřní osobní frekvence, (které se naprosto vždy vzájemně přitahují s jinými stejnorodými frekvencemi) a proto tyto frekvence způsobují to, že se každý ocitne přesně tam, s čím svými vnitřními osobními frekvencemi doopravdy souzní.

Z tohoto důvodu se můžete pouhou změnou osobního přesvědčení, nebo změnou fokusu své pozornosti, anebo změnou smýšlení, chování a jednání (čili změnou svých osobních frekvencí) kdykoliv přemístit z jednoho paralelního světa a jeho realit do kterýchkoliv z těch jiných, ve kterých jsou a vždy budou opět takové události, které jsou odpovídající vašemu novému, jinému smýšlení, chování a jednání, nebo osobnímu přesvědčení, anebo momentálnímu fokusu vaší pozornosti.

Vezměte taktéž na vědomí, že v páté dimenzi je již každý tvůrcem nejen své osobní reality, ale i svého vlastního světa a jeho realit, ve kterých má každý pouze a jen to, co si v něm stvoří a čemu věří, že v něm mít může. Takže co si do něj stvoříte, to v něm mít budete! Funguje to ale naprosto stejně i naopak, to znamená, co si v něm nestvoříte, to v něm mít nebudete, :-( což je v některých případech jenom dobře. :-)

Proto si uvědomujte sebe sama jako božskou bytost a spojte se s těmi nejvyššími energetickými frekvencemi, jež umožní vašemu božství, aby se projevilo. Vědomě odmítněte strach a tím nebude pro vás jako možnost existovat. Dovolte svému vědomí, aby si zvolilo radost, klid a hojnost ve všem, po čem vaše srdce touží a taková bude realita, kterou pro sebe stvoříte.

Mnohem více podrobností o tom, jak se stát vědomým tvůrcem svého světa i svého osudu, je uvedeno v článku s názvem: "Vyberte si úroveň svého vědomí", který je uveden ZDE.

Co nás všechny čeká v rozmezí mezi 20. 03. 2012 - 21. 12. 2012 je uvedeno v článku s názvem: "Transformácia vedomia tela 20.3-21.12.2012", který je uveden ZDE.

Jane, ty a tobě podobní by to měli udělat z důvodu, který je uveden v článku: "Bible v nynějším znění je obrovský podvod a to z toho důvodu, že", který je uveden ZDE. (Po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, aby se okdaz ustálil na odpovídajícím článku.)

To je u Utiho dosti běžné. Více je v článku s názvem: "VELICE DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ, URČENÉ VŠEM ČLENŮM I.L.", který je uveden ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby