* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Víte, že každý občan je automaticky členem OBČANSKÉHO PARLAMENTU aniž o tom ví? Víte co to pro KAŽDÉHO z Vás/nás znamená a co všechno nám to umožňuje?

OBČANSKÝ PARLAMENT je Demokratická struktura, (zahrnující všechny občany státu) jejíž Morální a ospravedlnitelné legislativní právo je NAD stranickým parlamentem (složeném z malých soukromých zájmových spolků, zastupujícím zhruba pouhých 1,7% svých členů.


Vítám Vás na těchto stránkách. Jmenuji se Jan Mička. Nejspíš jste si to až do této chvíle neuvědomili, ale, jako Občané České republiky jste přirozenými členy a poslanci
OBČANSKÉHO PARLAMENTU. Jako členové a poslanci máte minimálně stejné pravomoci jako malá samozvaná skupina takzvaného stranického parlamentu. Je to tu psáno černé na bílém.  :-))  OBČANSKÝ PARLAMENT má přirozeně a logicky 100% členů Občanů státu a má tudíž vyšší morální právo a vyšší legitimitu a mandát, než malá vnucená skupina politiků zastupujících s bídou 1,7% svých stranických členů (jejichž jediná kvalifikace, schopnosti a pravomoc spočívá obrazně řečeno v „barvě kravaty“).

Tyto stránky vznikly za jediným účelem, aby Vám pomohly uvědomit si VAŠI MOC A SÍLU 100% OBČANŮ  proti hrstce samozvaných otrokářů. Až si uvědomíte KDO JSTE A JAKÁ JE VAŠE SÍLA, až převezmete moc a zodpovědnost nad Vaším Životem a Vaší Zemí do svých rukou, až zde konečně zavládne tak dlouho slibovaná Demokracie, budou tyto stránky, jako zbytečné, zrušeny. Mohou zde být měsíc, dva, ale také pět či deset let. Záleží na rychlosti Našeho sebeuvědomění a převzetí Věcí Svých, Svých Práv a Svobod do svých rukou z rukou mizivé skupinky stranických manipulátorů.

Tak tedy bez dlouhých prázdných řečí, začneme-

 

OBČANSKÝ PARLAMENT

 

Ustanovení první

OBČANSKÝ PARLAMENT je Demokratická struktura, (zahrnující automaticky 100% Občanů   státu) jejíž Morální a ospravedlnitelné legislativní právo je nad stranickým parlamentem (složeném z malých soukromých zájmových spolků, zastupujícím zhruba pouhých 1,7% svých členů).

Ustanovení druhé

Členem OBČANSKÉHO PARLAMENTU je automaticky Každý Občan Čech Moravy a Slezska a to i ten, jenž o svém členství neví a své pravomoci zatím z neznalosti nevyužívá.

Ustanovení třetí

Jediná platná a legitimní Ústava je OBČANSKÁ ÚSTAVA schválená v REFERENDU členy OBČANSKÉHO PARLAMENTU. Dosavadní provizorní stranická ústava zájmových sdružení v tom případě ztrácí platnost.

Pozor důležitý prvek po vzoru našich stranických „nadlidí“  to se jim bude líbit.

Ustanovení čtvrté

Členové OBČANSKÉHO PARLAMENTU mají IMUNITU vůči legislativním výnosům podřízeného stranického parlamentu.  (je to v zájmu Svobody a Demokracie a v rámci ochrany před perzekucí ze strany nižšího totalitního orgánu). Záleží čistě na dobré vůli a ochotě členů OBČANSKÉHO PARLAMENTU zda budou spolupracovat a komunikovat  s orgány a institucemi řízenými podřízeným stranickým parlamentem.

Ustanovení páté

Pokud budou členové OBČANSKÉHO PARLAMENTU proti své vůli a násilím nuceni  ke krokům vyplývajícím z iniciativ podřízeného stranického parlamentu, je nato hleděno  jako na teroristický útok a pošlapávání Občanských práv a Demokratických svobod. V takovém případě mají členové samotní i OBČANSKÝ PARLAMENT jako celek, Morální právo užít všech dostupných a nutných prostředků k sebeobraně, jež uznají za vhodné.

Ustanovení šesté

Členové OBČANSKÉHO PARLAMENTU se volně scházejí, nebo prostřednictví jediného informačně otevřeného média, internetu spolu diskutují, komunikují a domlouvají společné akce a postup, jakým způsobem instalovat ve státě Demokracii a napravit ekonomické, morální a jiné škody, jež napáchaly malé stranické buňky.

Ustanovení sedmé

Práce OBČANSKÉHO PARLAMENTU je na principu filosofie Mahátmy Gándhího nenásilí, avšak bude-li vůči jednomu, či více členům OBČANSKÉHO PARLAMENTU užito násilí, je dle logiky věci, že diktatuře nelze ustupovat a nechat se beztrestně perzekuovat a týrat, pak užití síly k sebeobraně Občanských práv a svobod je ospravedlnitelné a omluvitelné.

Ustanovení osmé

Pokud některý člen OBČANSKÉHO PARLAMENTU se rozhodne nevyužít svých Občanských práv a převede plnou moc a rozhodování o svém životě a své Svobodě na nějaké soukromé zájmové sdružení (ať politickou stranu, náboženskou či jinou organizaci, třeba spolek zahrádkářů) má nato plné právo, ale toto nemá žádný vliv a vztah na ostatní členy, OBČANSKÉHO PARLAMENTU kteří chtějí hájit své Svobody a rozhodovat sami Demokraticky o svém životě a majetku.

Ustanovení deváté

Člen OBČANSKÉHO PARLAMENTU se prokazuje viditelným znakem svého členství. Toto je zároveň i průkaz jeho IMUNITY vůči orgánům stranického parlamentu. Tento znak si můžeme ze stránek vytisknout a například zalaminovat nebo sami nakreslit, nechat vytisknout na látku (fantazii se meze nekladou,  můžeme třeba ustřihnout čtyři barevné stuhy, červenou, zelenou, modrou, bílou a mít je sešité) a nosit viditelně na oblečení a prezentovat tak svou příslušnost k OBČANSKÉMU PARLAMENTU  a své sebeuvědomění, Kdo Jsme a jaká pro sebe požadujeme práva a Svobody. A když nás zastaví policie a bude chtít provést dechovou zkoušku, tak s úsměvem můžeme odvětit, že jsme členy a poslanci OBČANSKÉHO PARLAMENTU a schválili jsme si IMUNITU.  Protentokrát jim jejich neznalost promineme a možná projevíme ochotu ke spolupráci a komunikaci (příště ať se to ovšem neopakuje) a poté odkážeme policii na tento web. Užíváním znaku OBČANSKÉHO PARLAMENTU se nezavazujeme k ničemu, nejsme v žádné, straně, sektě, neplatíme žádné příspěvky, jen veřejně dáváme najevo, že máme dost feudálně-otrokářského systému malých soukromých politických stran a od této chvíle se prohlašujeme za SVOBODNÉ OBČANY (konec nevolníků) jež o svém Životě rozhodují sami.

PROČ VLASTNĚ TATO AKTIVITA???????

Ztratili jsme SAMI SEBE. Nechápeme KDO JSME A CO TADY NA SVĚTĚ DĚLÁME. Když si položíme otázku PROČ? odpovíme jediné, peníze, majetek, moc. Vyšší růst, vyšší HDP, ještě více vytěžit, více zamořit řek, moří, vzduchu, ještě větší zisk, více vyrabovat, více ukrást, více poroučet a diktovat. Více otroků a nevolníků. Majetek sám o sobě není v principu špatný, ale není to cíl naší pozemské existence, pro nějž jsme se sem narodili. Tak nás Universum skrze životní lekce, nemoci, havárie směruje k NALEZENÍ SEBE SAMA A SVÉ SKUTEČNÉ PODSTATY.  Chováme se zde na Zemi sobecky, chamtivě a bezohledně. Režim ekonomických a mocenských teroristů.

Naštěstí na světě jsou stovky a tisíce jednotlivců i skupin kteří pod inspirací VYŠŠÍHO VĚDOMÍ se snaží obnovit ztracenou ROVNOVÁHU ŽIVOTA. A ukázat ostatním cestu.

V čele společenství by měli být jedinci s vyšším duchovním a morálním uvědoměním, kteří využívají moc a majetek k rozvoji a prospěchu všech. (tak jak nám to v minulosti ukazovali politik Masaryk a podnikatel Baťa). Lidé kteří rozuměli PODSTATĚ EXISTENCE A ŽIVOTA a snažili se tento SMYSL předat ostatním. Ti nejlepší z nejlepších, jdoucí nám příkladem a pod Veřejnou Občanskou kontrolou. My jsme ovšem zdegenerovali, z technické pomůcky vývoje, peněz, jsme udělali cíl, zavedli zvrácenou lupičskou úrokovou ekonomiku, místo levných účinných léků prodáváme předražené jedy, místo ekologické energie zadarmo, rabujeme přírodní zdroje, zamořujeme své přírodní prostředí a okrádáme ve své hlouposti sami sebe. Nedělejme si iluze, Univerzum má své páky, jak nepovedený experiment zvaný „homo sapiens“ zastavit, pokud se nezastavíme sami. Stejně jako lidské tělo má přirozenou imunitu, jež zlikviduje zvrhlý virus.

Ekonomické, ekologické, bezpečnostní krize, přírodní katastrofy jsou přirozeným důsledkem a samoregulačním mechanismem Vesmírného organismu, jehož jsme my součástí. My tyto krize tvoříme svou hloupostí, my je také můžeme svou moudrostí odstranit. Jsme Tvůrci Svého Osudu.

A teď malý příklad-stejně jako na operačním sále musí být lékař, jenž rozumí anatomii a procesům lidského těla (nesmí tam být řezník z jatek), stejně jako autobus smí řídit pouze někdo kdo zná pravidla silnice a konstrukci autobusu (nesmí tam být opilý analfabet bez řidičáku) stejná kvalita musí být v čele států na světě. Rádoby pseudochytré bláboly o údajné levici a údajné pravici, kde ke kvalifikaci řízení autobusu a operaci  v nemocnici stačí „pouze barva kravaty a stranická knížka“ nás zavedly na pokraj kolapsu systému.

Chce-li být někdo v čele státu, v pořádku. Ovšem měl by splňovat potřebná morální, duchovní kritéria a základní odborné znalosti. A musí být pod VEŘEJNOU OBČANSKOU KONTROLOU, aby Lidé měli možnost, kvalitu svého případného reprezentanta kontrolovat a převzít tak zodpovědnost za Své Životy a Svůj Vývoj k Uvědomění Sebe Sama. (jestli je veřejný reprezentant členem strany s modrou či třeba fialovou kravatou, členem náboženské skupiny „svatého turbanu“ nebo členem spolku chovatelů králíků anebo nečlenem jakékoli instituce, spolku, sekty či zájmového sdružení) je nepodstatné. Musí ale projít mechanismy Kontroly Kvality a být pod Veřejnou Občanskou kontrolou. Do té doby nelze očekávat zlepšení a světlo na konci současného krachujícího společensko-politického tunelu.

Malý příklad-řídí-li auto opilý popelář, má dostat rok podmínku. Řídí-li auto opilý soudce či policista, má dostat rok a půl podmínku. A řídí-li auto opilý poslanec, premiér, má dostat dva roky podmínku. S vyšší mocí, musí jít i vyšší zodpovědnost, přísnost a požadavky na kvalitu, poněvadž vyšší moc dává příklad více Lidem a více je ohrožuje.

Odmítne-li se řidič podrobit kontrole na alkohol, hledí se na něj, jakoby alkohol požil (bez ohledu nato, zda požil doopravdy, nebo byl střízlivý). O to je odmítnutí horší, pokud řidič způsobil havárii.

Tedy brání-li politik přes dvacet let svou imunitu a brání Veřejné Občanské kontrole své práce, je třeba na něj pohlížet jakoby se choval nepoctivě a s prominutím kradl veřejný majetek (bez ohledu nato, zda kradl, nebo ne. Tím spíš že za dvacet let nekontrolovaného rabování je země na pokraji rozkladu). Svým chováním zavdává podezření z loupeže, korupce a zpronevěry. Politik s čistým svědomím se Veřejné kontroly a absence imunity nebojí, stejně jako se nebojí střízlivý řidič dechové zkoušky.

Můžeme se chovat podle vzoru našich politiků.

-BUĎ SI SCHVÁLÍME OBČANSKOU IMUNITU A NENECHÁME SE "svobodně a demokraticky" V NIČEM KONTROLOVAT A OMEZOVAT

-ANEBO NAOPAK POLITICI SE PODROBÍ VEŘEJNÉ OBČANSKÉ KONTROLE KVALITY A ZRUŠÍ SI SAMOZVANOU IMUNITU (nebo jim ji zrušíme My OBČANSKÝ PARLAMENT).

Pak je snad šance k ozdravení naší skomírající společnosti a k nalezení Naší Podstaty a Našeho Skutečného Životního Smyslu a Cíle. Jiná cesta z pasti současného krachujícího režimu, opravdu nevede. Změna barvy kravaty, problémy systému opravdu  nevyřeší.

Zdroj: http://obcanskyparlament.webnode.cz/Úzce související video a články:
* Vynikající video: Jak funguje vláda (Government explained) CZ titulky Uvedeno ZDE.
* Příčinou zvrhlostí, zvráceností a násilí, které se ve světě dějí je, že nám vládnou psychopati, sexuální úchyláci a satanisti. Je nejvyšší čas se tomu začít bránit, jinak z lidí vytvoří úchyly! Uvedeno ZDE.
* Proč se vládci bojí švýcarské přímé demokracie??? Uvedeno ZDE.
* Je třeba odstranit toto: Politika plánovaného zastarávání výrobků a dopad nejen na ekologii. Uvedeno ZDE.
* Je třeba rozvinout toto: O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci Uvedeno ZDE.
* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze je uveden ZDE.
* Co je to nepodmíněný Základní příjem a kdy ho už zavedou nejen u nás? (Zmizí tím nejen nezaměstnanost, ale odbourají se tak i všemožné byrokratické a parazitující instituce.) Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Rozdělení ČSFR bylo a je neplatné!

31/08/2015


Jak jsme již informovali a slibovali v předchozí zprávě o výsledcích zasedání 2. Československého sněmu v Bratislavě ze dne 29. srpna 2015, rozebereme si nyní jeden z hlavních důvodů proč Česká a Slovenská Federativní republika stále trvá a proč je její rozdělení neplatné.

 

Rozdělení Československého státu bylo provedeno bez mandátu občanů ČSFR a proto i nadále Česká a Slovenská Fedrativní republika stále existuje. Dle ústavního zákona 327/91 Ústavní zákon o referendu se Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky usneslo na tomto ústavním zákoně, ze kterého vyjímáme ty nejdůležitější body:


ČL. 1


(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.


(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.


(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

 

ČL. 5

 

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

 

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

 

ČL. 6

 

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

 

 

Podepsáni Havel, Dubček, Čalfa

 

Celé znění ústavního zákona o referendu a rozdělení ČSFR si můžete pročíst ZDE.

 

 

ČSFR však byla rozdělena na základě nového ústavního zákona, který byl v přímém rozporu s výše zmíněným ústavním zákonem o referendu. Celé znění Ústavního zákona o zániku ČSFR můžete najít ZDE.

 

Podepsáni jsou Stráský, Kováč.... podpis prezidenta však chybí... proč?

 

Protože prezident nebyl v té době v úřadě, jelikož ČSFR neměla za doby Stráského vlády žádného prezidenta.

 

Prezident tedy nemohl vyhlásit referendum jak by měl učinit dle ČL. 2 výše zmiňovaného ústavního zákona o referendu a rozdělení federace.

 

ČL. 2 jasně hovoří že:

Referendum (o rozdělení federace) vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

 

dále ČL. 3 hovoří jasně, že:

 

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

 

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

 

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu. (4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .

 

Dámy a pánové, drazí občané České a Slovenské Federativní republiky, byl spáchán největší podvod v dějinách Československa!

 

Rozdělení federace je tedy neplatné a je na čase vyhlásit občanský odpor vládám České i Slovenské republiky dokud nebude sjednána náprava.

 

Připojení se k tomuto vyhlášení můžete podepsat s námi ZDE.

 

Další odkazy a zdroje:

 

2. Československý sněm aneb ČESKOSLOVENSKO STÁLE EXISTUJE !!!

 

 

Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky

 

Ústavní zákon o referendu české a Slovenské Federativní republiky

 

Téma:

Rozdělení ČSFR

Nové zprávy

Zánik ČSFR

Obnovení Československa

Československý sněm

Podvod století


Zdroj: http://ceskoslovensko.wix.com/stranky#!Rozd%C4%9Blen%C3%AD-%C4%8CSF...


Česko-Slovensko bylo rozděleno mimo jiného i z toho důvodu, aby se mohlo pro samozvanou nenažranou "elitu" vytvořilo 2x tolik koryt - jedna v Praze a druhá v Bratislavě! Související článek: Bylo rozdělení Česko-Slovenska protiústavní? Byly a jsou všechny České a Slovenské vlády a jejich zákony neplatné v plném rozsahu? Pokud ano, co z toho vyplývá? Uvedeno ZDE.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Co že to bylo v roce 1989 za revoluci, kam se poděl všechen státní majetek, aneb pokud bychom to nechali jít takto dál, kam bychom se dostali? Uvedeno ZDE.
* Nepotřebujeme novou vládu, potřebujeme nový systém! (několik vynikajících, oči otevírajících informací) Uvedeno ZDE.
* ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač (vynikající, oči otevírající video) Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 766

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* Víte proč demokracie nejenže neexistuje, ale nikdy ani neexistovala? Víte jak se diktatuře ne-mocných bránit? Je třeba vědět co a proč je třeba proti tomu začít konečně dělat! Uvedeno ZDE.
* Víte, že státu již není co sebrat, takže teď jsou na řadě ovčané, ze kterých zaprodaní, zkorumpovaní politici budou chtít vyždímat maximum co se jen dá! Necháme si to líbit, nebo …? Uvedeno ZDE.
* Mnohé další zajímavosti které se běžně nedozvíte naleznete na Slobodném vysielači SK - ZDE a na Svobodném vysílači CS - ZDE.
* Nedejme se semkněme se a nenechme si nic nežádoucího líbit - petice a vzájemná podpora a spolupráce fungují! Uvedeno ZDE.
* Víte, že jste členy té nejhorší sekty, aniž si to uvědomujete? Co je to sekta a jakými fikanými způsoby získávají nové ovečky i mezi umělci a velice chytrými a vzdělanými lidmi Uvedeno ZDE.
* Lidé se chovají stále více jak naprogramovaní, ovládaní, neuvažující roboti. Dopadne většina lidí tak jak je uvedeno? :-) Pokud se lidé zavčas nevzpamatují, tak asi ano :-( Uvedeno ZDE.
* Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! Uvedeno ZDE.
* Na zbytek světa je nyní uplatňována ta nejstrašnější zbraň, kterou kdy lidstvo proti sobě použilo. Uvedeno ZDE.

* EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit Uvedeno ZDE.
* Nenechte se zblbnout masmédii vlastněnými ne-mocnými Sionisty! Animované video s výkladem vám odhalí o co Americe skutečně jde a proč! Uvedeno ZDE.
* Víte proč, jak a kým je záměrně rozvracena stabilita a ekonomika států, proč je stále větší kriminalita, proč se navracejí majetky církvím a proč se ději různé jiné nelogičnosti? Zamezme tomu konečně! Uvedeno ZDE.
* Další pádné důvody: Proč je třeba usilovat o to abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. Uvedeno ZDE.
* Petice za vystoupení ČR z EU a NATO. (kálíme vám NA-TO) Uvedeno ZDE.

* Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? Uvedeno ZDE.
* Co že to bylo v roce 1989 za revoluci, kam se poděl všechen státní majetek, aneb pokud bychom to nechali jít takto dál, kam bychom se dostali? Uvedeno ZDE.
* Víte, že státu již není co sebrat, takže teď jsou na řadě ovčané, ze kterých zaprodaní, zkorumpovaní politici budou chtít vyždímat maximum co se jen dá! Necháme si to líbit, nebo …? Uvedeno ZDE.
* Video: Jak funguje vláda (Government explained) CZ titulky Uvedeno ZDE.
* Video: Jaký je svět - Aneb vše je jinak než nás učili - ZDE.
* Příčinou zvrhlostí, zvráceností a násilí, které se ve světě dějí je, že nám vládnou psychopati, sexuální úchyláci a satanisti. Je nejvyšší čas se tomu začít bránit, jinak z lidí vytvoří úchyly! Uvedeno ZDE.
* Video: Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (Krize jsou vyvolávány uměle a záměrně!)
* 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze je uveden ZDE.
* Systém, kterým jsme ovládáni a zotročováni, se zhroutí tím rychleji, čím méně ho budeme podporovat a živit. Uvedeno ZDE.
* Nikdy nepochybujte o tom, že i malá skupina lidí může změnit svět a to o to rychleji čím více lidí získá na svou stranu svými inovujícími nápady. Jak se moderního otroctví zbavit naleznete v článku a videu s názvem: Co zjistila 12ti letá holka o bankovním systému? Uvedeno ZDE.


* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? Podrobnosti ZDE.
* Svět bez peněz. Utopie, nebo budoucnost? (Výměnný obchod, aneb jak nebýt závislý na zkorumpované kolabující světové ekonomice) Uvedeno ZDE.
* Keď budete pripravení povstať, povstanete! (CZ titulky) Pokud nepovstanete, tak čušte :-) a na nic si nestěžujte! Uvedeno ZDE.

* Systém, kterým jsme ovládáni a zotročováni, se zhroutí tím rychleji, čím méně ho budeme podporovat a živit. Uvedeno ZDE.


* Proč se vládci bojí švýcarské přímé demokracie??? Uvedeno ZDE.
* Co je to nepodmíněný Základní příjem a kdy ho už zavedou nejen u nás? (Zmizí tím nejen nezaměstnanost, ale odbourají se tak i všemožné byrokratické a parazitující instituce.) - ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

* 28.ZÁŘÍ - DŮLEŽITÉ DATUM Uloženo ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Zit od vyplaty do vyplaty nebude za co, protoze penize odejdou na vecnost

        5D technologie přicházejíMilé sestry a bratři planety Země,Jsme tu, abychom vám poděkovali za váš krok k projevení vašeho přání osvobodit se od ovládání prostřednictvím programování mysli negativními silami.Jsme tu, abychom vás vedli ke…Zobrazit další
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"* Názor hlavy státu na uprchlickou krizi, aneb co si o Miloši Zemanovi myslí Britové? Více v článku: Zeman hvězdou britských zpráv: Co si myslí Britové o našem…"
včera
Metatronka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 12 000 let stará síť tunelů uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu "Protiepidemická opatření uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

"Protiepidemická opatření

BOMBA !!!"Protiepidemická opatření píšeme na politic. zakazku..QANON CZ SK 15.9.2021 PROSÍME O SDÍLENÍZobrazit další
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
13.9.
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie tvořivého vědomí, tzn. ze světla uživatele Zlaté Živé Světlo
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
13.9.

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby