* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí, nezávislou na hmotě času a prostoru

Nějak takto vypadá vaše/naše duchovní podstata (nebo-li Nirvána), která je v projevu 8.D.


Nějak takto vypadá vaše vyšší Já v projevu éterického světla 7.D (sedmá čakra - určité záměry)


Nějak takto vypadá vaše vyšší Já v projevu tekutého světla 6.D (šestá čakra - mentální představy)


Nějak takto vypadá vaše vyšší Já v projevu zkrystalizovaného světla 5.D (pátá čakra - vibrace)


Nějak takto vypadá vaše Já v projevu 4.D (čtvrtá čakra - prostoro-časy - světy emocí)


Nějak takto vypadá vaše Já v projevu 3.D (třetí čakra - časo-prostory - světy z uhlíku 666)


Čakry 1 - 6 fungují s čakrami s 8 - 13 v párech, přičemž sedmá čakra spojuje spodní úrovně vědomí a jejich existencí s horními úrovněmi vědomí a jejich existencí. To znamená, že v tomto vesmíru je 13 úrovní vědomí (tvořících dohromady jeden multidimenzionální projev existence), avšak 7 (nikoliv 13) dimenzí. (6+1+6=13) Proto v tomto vesmíru polarita sahá až do nejvyšší 6.D. Polarita ve smyslu opačných polarit sahá až nejvyšší 6 D, přičemž dualita (nebo-li protiklady ve smyslu dobro zlo) sahají jen do nejvyšší 4.D.


Pokud vás již nebaví být pouhou loutkou, která je negativními bytostmi a bezduchými entitami manipulována, ovládána a zotročována
, pomocí vašich osobních disharmonických emocí (tvořících nejen gravitační silová pole, ale i negativní karmu), tak je na čase se stát pouhým pozorovatelem všeho co ve vás může nějaké negativní, čili disharmonické  emoce vyvolávat. Chcete-li přeskočit 4.D a dostat se do 5.D, čili do překrásných světů v podobě zkrystalizovaného světla, je třeba být emocionálně vyrovnanou bytostí a stát se vlastním pánem svých emocí. To znamená, nenechat se nikým a ničím vyvést z míry a tím se nechat manipulovat či ovládat. V prvé řadě byste měli přestat sledovat zprávy prezentované mas-médii, jelikož ta jsou vlastněna ne-mocnými, kteří si nepřeje abyste se stali emocionálně vyrovnanými a tím i svobodnými bytostmi, neboť kdo by pak na tuto samozvanou "elitu" otročil? Úzce související článek: Masmédia nám neustále lžou, záměrně překrucují fakta i o pravých důvodech masové emigrace! Víte kdo za tím vším stojí a proč to vlastně dělají? Je třeba být v obraze! Uvedeno ZDE.


* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.
* Co je to tzv. Karma (která určuje Váš osud), co Karmu vytváří a co ji udržuje v existenci a jak ji zrušit a stát se tvůrcem a "pánem" svého osudu Uvedeno ZDE.
* Co vytváří dualitu, čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie Uvedeno ZDE.


* Pokud se chcete dostat do harmonických úrovní existencí, měli byste si ve vlastním zájmu též přečíst článek: Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.


Metamorfóza, nebo-li trans-mutace z 3.D do 5.D projevu existence je o proměně hmotných struktur z báze uhmíku 666 na bázi uhlík 7. Úzce související video s názvem: "uhlík 666 končí" najdete v článku s názvem: * Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
Úzce související články:
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: - ZDE.


* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.


* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
S propojením se s vašimi vyššími Já a se svou duchovní podstatou nedělejte žádnou vědu. Vše co vás jako první napadne a z čeho máte dobrý pocit, je pro vás to pravá co máte VY použít. Nejdříve je ovšem samozřejmě třeba se dostat do duševního klidu a pohody a teprve pak pracovat na tom co si přejete.


Pro obnovení funkce svého tvořivého troj-plamene (který máme ve svém duchovním srdci, které nedělá chyby) je třeba propojit pravou a levou hemisféru svého mozku do svého třetího oka (6.D - dimenze), ve kterém je mezi polaritami Jin a Jang již rovnovážný, čili nulový stav. Též je třeba své osobní vědomí (čili své ego) svým záměrem přesunout a ukotvit ve svém osobním nulovém bodě, nebo-li ve svém duchovním srdci (ve kterém máme tvořivý troj-plamen), ve kterém je jednota a harmonie.

Na to je ovšem potřeba být v míru a harmonii se všemi a vším. Toho lze dosáhnout tím, že všechny a všechno slušně požádáte o odpuštění (stačí jen mentálně) a všemu a všem upřímně odpustíte. Též je dobré si představit, že všechny, tedy i nehmotné omezující, svazující, ovládající a všechny ostatní smlouvy, sliby, dohody atd. (které vám berou vaší absolutní volnost a svobodu) pálíte, čímž přetrháváte veškeré disharmonické vazby udržující v existencí vaší karmu, nebo-li zákon příčiny a následku.

Vše čemu uvěříte se stane nejen vaší vnitřní pravdou, ale následně i vně projevenou realitou, neboť v co u-věříte, to se stává vaším vnitřním programem, podle kterého si ze svého duchovního - posvátného srdce (osobního nulového bodu) vytváříte svou osobní, vně projevenou realitu.


Tvoření z duchovního - posvátného srdce, nebo-li ze svého nulového bodu (ve kterém máme tvořivý troj-plamen), znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí polarizované duality. V duchovním srdci (které funguje jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném souznění, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza, vytvářející s tvořivým dvou-plamenem tvoří troj-plamen. Proto bytosti které tvoří ze svého duchovního srdce nedělají v ničem žádné chyby.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. - ZDE.


* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


Další související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.
* Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Proč věřit pouze svému nej-vyššímu JÁ, čili kosmickému vše-Vědomí, nebo-li Boží podstatě a jak se na ni napojit

Nedůvěřujte hned tak něčemu a někomu, tedy ani mně ne. :-) Věřte jen svému nej-vyššímu JÁ, čili kosmickému vše-Vědomí, nebo-li Boží podstatě (ve které naprosto vše existuje - "plave"), neboť entity a bytosti ovládající 3&4D svět (což jsou nižší a vyšší já většiny pozemšťanů) jsou velice rafinované. Proto být vámi, tak hned tak někomu a něčemu nevěřím. Obrázek nepatrné části kosmického Vědomí je vyobrazeno na obrázku a na videu: A Look at the Milky Way's Future toho uvidíte více. Uvedeno ZDE.


Např. ve videu: Iva Adamcová, Vše je dobré II, které je uvedeno ZDE je sice mnoho pravd, ale i mnoho polopravd a nepravd. Podle paní Adamcové je Satan hmota. To může být pravda, ale jen ve světech duality, čili pouze do nejvyšší 4.D. Nad úrovní 4.D, čili nad astrálem jsou už jen tzv. Ráje. :-) Též vůbec nesouzním s tím, že bychom svůj osud neměli měnit. Naprosto vše, tedy např. i svůj osud, lze kdykoliv jakkoliv změnit, neboť vůbec nic není fixně předurčené. Vše, tedy i náš (planetární, sluneční, hvězdný atd.) osud, uložený v osobním energetickém poli daného projevu existence je sice předem daný, naprogramovaný, neboť si to bytost před svým zrodem sama zvolila.

Každý program lze ovšem kdykoliv jakkoliv libovolně přeprogramovat a tím tedy i změnit běh událostí a z nich se rodící osud. Z důvodu, že jsme nedílnou součástí kosmického vše-Vědomí, nebo-li pravého a nejvyššího Boha, tak právě proto můžeme změnou svých osobních frekvencí a změnou záměru a fokusu své pozornosti kdykoliv cokoliv jakkoliv měnit. Není ovšem Bůh jak bůh, neboť tento svět byl stvořen tzv. padlými prdlými anděly - polo-bohy, kteří by rádi abyste jejich lžím a polopravdám uvěřili a to z toho důvodu, že zaslepený hlupák se velice snadno ovládá a slouží těm, kteří se snaží tento svět ovládat.

Kdo nevěří, že je a má být vědomým tvůrcem i pánem svého vlastního osudu, ten se stává snadnou kořistí všemožných parazitujících a predátorských bytostí a bezduchých entit, které snadno ovládají, manipulují a zneužívají právě ty bytosti, které jsou neprobuzené nebo svolné k tomu nechat se něčím ovládat. Věřit tomu všemu, ani ničemu jinému ovšem nemusíte, neboť každá pravda je pouze pravdou osobní a tudíž i pravdou relativní. :-) Více v článku: Iluze pravdy. Uvedeno ZDE.


Berte hlavně na vědomí, že karma je program uložený v emocionálním těle, které koresponduje se čtvrtou čakrou - dimenzí. Jakmile se ale přestanete emocionálně ztotožňovat s tím co si nepřejte a co je vám nepříjemné, tedy s tím, co je disharmonické, tak tím svou karmu automaticky rozpouštíte a zbavujete se jí jednou pro vždy! Všemožné obavy/strachy jsou disharmonické emoce - frekvence uložené v astrálním těle, čili v úrovni 4.D, kdežto bezpodmínečná láska je harmonická "emoce" - frekvence Absolutna.


Proto se ve vlastním zájmu zaměřujte především na to co je příjemné, radostné a povznášející a to ostatní nechejte kolem sebe jen bez emocionálního povšimnutí proplout.

Hlavně se svými emocemi nijak nespojujte ani neztotožňujte s tím co si nepřejte, neboť emoce tvoří gravitační silová pole specifických frekvencí, která k sobě - tady k vám vždy přitahují to, s čím svými osobními emocemi souzníte.
Ne nadarmo se říká vrána k vráně sedá a rovný rovného, ale i křivák křivého si k sobě hledá!
* Co je to tzv. Karma (která určuje Váš osud), co Karmu vytváří a co ji udržuje v existenci a jak ji zrušit a stát se vědomým tvůrcem a "pánem" svého osudu najdete ZDE.


* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


Aktivní, čili vně projevené tvořivé kosmické vše-Vědomí, nebo-li JÁ kosmická energie je JEDNA jediná multidimenzionální bytost (existující v různých dimenzích, nebo-li frekvenčně odlišných úrovních existencí), která je všude, tedy i v každé dimenzi a všech jejích realitách v projevu nejrůznějších JSEM to či ono. To znamená, že já, vy i naprosto vše ostatní je nedílnou součástí tohoto jednoho a toho samého kosmického vše-Vědomí, ve kterém naprosto vše existuje - "plave".

Tato multidimenzionální bytost je v projevu od nejrůznějších jednotlivých nerostů (1.D), přes rostliny (2.D), živočichy, tedy i lidi (3.D), planety (4.D), slunce slunečních soustav (5.D), galaktická slunce (6.D), centrální slunce jednotlivých galaxií - podvesmírů (7.D), až po centrální slunce celého Univerza (8.D). (Nepleťte si dimenze s úrovněmi existencí, kterých je podstatně více než jen 8.)

Jelikož je vše od sebe odděleno jen výší, obsahem a kvalitu osobních frekvencí, tak z toho jasně vyplývá, že pouhou změnou fokusu osobní pozornosti a naladěním se a ztotožněním se s určitou výší a obsahem frekvencí nějakého JSEM to či ono se můžeme/můžete pohybovat jak vertikálně, tak i horizontálně.

Při vertikálním přelaďování se můžete pohybovat v naprosto všech dimenzích, čili od nerostů (1.D) až po centrální slunce celého Univerza (8.D) a ztotožněním se s tím na co se naladili se tím i stáváte a prožíváte to, s čím jste se sladili a ztotožnili. Taktéž je možné se pohybovat i horizontálně a naladit se a stát se tím, čím si v dané dimenzi či úrčité úrovni existencí a jejích realitách přejete být.

Úzce související článek: * Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.


Existence pevné hmoty, tedy i vašeho hmotného těla, je ovšem jen pouhý přelud, neboť naprosto vše zdánlivě hmotné jsou jen pouhé jednotlivé, na nepatrný zlomek sekundy zkrystalizované holograficky vysílané mentální představy, jejichž sled vytváří zdání existence pevné hmoty, prostoru a lineárního času v něm plynoucím. Podrobnosti nejdete v článku: * Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE a v článku Živé Přestavy Uvedeno ZDE.


* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. - ZDE.


Chcete-li objevit tajemství vesmíru, uvažujte v terminech energií, frekvenci a vibrací - Nikola Tesla


Animaci znázorňující jak Jin (gravitační síla) a Jang (projekční síla) společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť, na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím najdete na videu: Hoạt hình 3D: mô phỏng vòng tròn âm dương ngũ hành - Animated Yin Yang symbol - ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Bašar v jednom ze svých videí uvedl, že odstranění války nedocílíme tím, že budeme válku nenávidět, ale tím, že budeme milovat mír. Toto lze samozřejmě aplikovat i na vše ostatní. Takže pokud chceme být např. zdraví, tak toho nedosáhneme tím, že budeme nenávidět svou nemoc, ani tím že ji budeme milovat, ale tím, že budeme milovat opak, čili že budeme milovat zdraví. Nebo, pokud chceme mít všeho nadbytek, tak nebudeme nenávidět to čeho máme nedostatek, ani nebudeme milovat svůj nedostatek, ale budeme milovat OPAK, čili budeme milovat nadbytek všeho, co si jen přejeme. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pokud nevěříte, že vaše smýšlení a z toho se rodící představy a přesvědčení (víra v to či ono) formují naprosto vše, tedy např. i Váš vzhled,
Váš zdravotní stav a Vaší vitalitu, tak si přečtěte níže uvedený text a zamyslete se nad tím, pokud ovšem máte čím. :-) Ti kteří pochopí o čem je řeč si uvědomí jaké nekonečné možnosti a schopnosti jim umožňuje pouhá změna jejich postoje a smýšlení a z toho se rodící víra v to či ono.Níže uvedený, vynikající text je text z videa s názvem: "Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti" CZ titulky (toto video je již pouze v angličtině pod názvem: Bashar - The 13th Step - Here.)

Ot:
Přítomnost není důsledkem minulosti?

B: Ne.

Ot: A budoucnost není důsledkem přítomnosti?

B. Ne.

Ot: Prosím, vysvětli to.

B: Všechny věci existují TEĎ. Rozumíte? Pokud všechny věci existují TEĎ, pak to, co nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, vše napříč časovými liniemi, existuje ve STEJNÉM ČASE. Dívejte se na to jako na možnosti. Nic není vytesáno do kamene, jsou to pouze možnosti, všechny existují. Zažijete tu možnost, se kterou ladíte energeticky teď z pohledu lineárního plynutí času.

Lineární zkušenost znamená, že si vytváříte dojem propojeného plynutí času s jinými realitami, které existují v tu samou chvíli. Vy je pouze nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, abyste v tom neměli zmatek. Ale všechny reality existují právě TEĎ.

Jde o to, že když si vytvoříte lineární propojení (minulost-přítomnost-budoucnost), ať si zvolíte čímkoli být v přítomnosti, tak jste každým momentem absolutně odlišným člověkem. Takže když změníte svou definici o tom, kým jste právě TEĎ, tak abyste se touto novou osobností stali, musíte mít odlišnou MINULOST!  PŘÍTOMNOST ve skutečnosti mění vaši MINULOST!

Když definujete, kdo JSTE, právě teď a každý moment, vytváříte nové spoje s ostatními simultánně existujícími realitami, které nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST. Tohle děláte pokaždé, když se změníte, každý moment. Nikdy nejste doslova ten samý člověk a nikdy nemáte stejnou minulost.

Když si přestanete myslet, že vaše bytí je takto propojené, když si uvědomíte, že jste pořád někdo nový – nový – nový – můžete udělat to, čemu my říkáme 13. krok. Když si pro sebe znovu teď definujete KDO TEDY JSTE, nejde o to, že byste se změnili, a tu nebo onu věc už dále neděláte, vy jste ji NIKDY NEDĚLALI! Tu věc dělal někdo úplně JINÝ! Opravdu to byla odlišná osoba.

Příklad: Někdo trpí nějakou závislostí. Pokud je skutečně schopen se vnitřně plně přesvědčit, že se každým okamžikem stává NOVÝM člověkem, pak pochopí, že člověk, kterým se stal nyní, onu závislost NIKDY NEMĚL! To je důvod, proč teď necítí žádné nutkání.

Ve vaší realitě můžete vidět konkrétní příklad: existují případy, které vaši doktoři nazývají mnohočetná porucha osobnosti (MPD). Existují zdokumentované případy lidí s MPD, jejichž jedna osobnost trpí rakovinným nádorem, ale jakmile se přesunou do další osobnosti, nemají ŽÁDNÝ NÁDOR! Jsou zdokumentované případy, kdy jedna osobnost trpí alergií, zatímco další ne. Existují dokonce lidé s MPD, jejichž rozdílné osobnosti mají odlišné barvy očí! Jejich osobnosti jsou doslova ODLIŠNÍ LIDÉ! A přesně tak to máte vy všichni, každým okamžikem. Když si tohle skutečně uvědomíte, zjistíte, že jste každým momentem na nové startovní čáře!

Budete mít takovou minulost, jakou chcete. Budete mít takovou budoucnost, jakou si vyberete a to všechno díky tomu čemu Vaše osobnost u-věří a přijme to za svou osobní pravdu PRÁVĚ TEĎ.


* Všem vřele doporučuji poslechnout si celé toto video a to i pokud nemáte žádnou tzv. nevyléčitelnou ne-MOC. * Duše K - tentokrát s Vladimírem Kafkou o životě naživo - 17.1.2016 Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jestliže si přejete zdraví a všestrannou, tedy i materiální hojnost, tak je třeba se svým vědomím zaměřit na hojnost, nikoliv na nedostatek. Pokud např. šetříte, z důvodu, že neradi zbytečně utrácíte a raději si za ušetřené peníze koupíte něco prospěšného, pak to ve vás negativní programování nevytváří, ale pokud šetříte z důvodu, že máte pocit, že máte nedostatek, pak těmi představami a s tím spojenými pocity o nedostatku v sobě vytváříte program nedostatku, který k vám nedostatek přitahuje. Čím více se ztotožníte např. s pocity, tzn. s frekvencemi zdraví, štěstí a všestranné hojnosti, tím více k sobě začnete přitahovat to, s čím se frekvenčně ztotožníte.


Úzce související články a videa: * Síla myšlenky aneb jak správně manifestovat Uvedeno ZDE. (Ve vlastním zájmu byste si všichni měli poslechnout celé toto video.) * Řízená tvorba představ použitelná k čemukoliv, např. k uzdravení vás, přírody i celé planety, se vším co je na ní a uvnitř ní Uvedeno ZDE. * Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu ZDE. * Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE. * Masturbation and The Law of Attraction - Here. (V tomto anglickém videu se ve své podstatě hovoří o tom, že prožívání orgasmu při masturbaci vás dovede k vnitřní pohodě a že čím lépe se budete při prožívání orgasmu cítit a přitom si současně představovat že již TEĎ máte to co si přejeme mít, získat či docílit je energií prožívaného orgasmu zesíleno a k vám přitahováno.) Toto video jsem přidal do výše uvedeného článku. * 巴夏Bashar perspective on masturbation - Here.


* Bašar v jednom ze svých videí uvedl, že odstranění války nedocílíme tím, že budeme válku nenávidět, ale tím, že budeme milovat mír. Toto lze samozřejmě aplikovat i na vše ostatní. Takže pokud chceme být např. zdraví, tak toho nedosáhneme tím, že budeme nenávidět svou nemoc, ani tím že ji budeme milovat, ale tím, že budeme milovat opak, čili že budeme milovat zdraví. Nebo, pokud chceme mít všeho nadbytek, tak nebudeme nenávidět to čeho máme nedostatek, ani nebudeme milovat svůj nedostatek, ale budeme milovat OPAK, čili budeme milovat nadbytek všeho, co si jen přejeme.


Tělesný nulový bod, nebo-li osobní duchovní srdce, přes které se dá spojit s jakýmkoliv jiným nulovým bodem (neboť nulové body jsou vstupy do hyperprostoru) je nulovým bodem pro hmotné tělo. Odkud si svými emocemi každý tvoří svou osobní, vně projevenou realitu i svůj tzv. osud, který lze kdykoliv jakkoliv změnit. Emoce totiž vytváří gravitaci, čili dostředivé síly, jež vytváří nejen částice tvořící hmotu, ale i osud, z důvodu, že stejnorodé frekvence se naprosto vždy vzájemně přitahují. Proto si každý frekvencemi svých pocitů vytváří a následně i prožívá to, co si svými vlastními pocity stvořil - zasel.


* Kundaliny je troj-plamen, ovšem rozprostřen do jednotlivých úrovní existencí, tvořící sloupu světla, kolem nějž se ovíjí dvě opačně polarizované Jin Jang energie, které se v každé čakře kříží, čímž v jednotlivých úrovních existencí vytváří nulové body, fungující jako duchovní srdce dané úrovně existence. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (nebo-li pomocí tvořivého troj-plamene) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 10496

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

zajímavé, v poslední době jde cítit to místo, kde se spojuje dolní a horní polovina té "osmičky" - je to šišinka?

Propojení spodních 6ti čaker s horními 6ti čakrami je přes aktivovanou šišinku (které slouží jako anténa směřující do centrálního slunce vesmíru), ale spojení s horními 6ti čakrami je až přes temenní čakry, čili přes čakru č. 7.


* Kundaliny je troj-plamen, ovšem rozprostřen do jednotlivých úrovní existencí, tvořící sloupu světla, kolem nějž se ovíjí dvě opačně polarizované Jin Jang energie, které se v každé čakře kříží, čímž v jednotlivých úrovních existencí vytváří nulové body, fungující jako duchovní srdce dané úrovně existence. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.

Šišinka nás spojuje se světem mentálních představ, z nichž jsou pomocí rezonancí - frekvencí (5.D) a emocí - gravitací (4.D) tvořeny veškeré vně projevené částice tvořící hmotu. Korunní, nebo-li 7má čakra spojuje čakru 1 - 6 našeho multidimenzionálního projevu existence s čakrou 8 - 13 našeho multidimenzionálního projevu existence. Čili všech našich 13 čaker (6+1+6=13) je pomocí světelných vláken, tvořících osobní multidimenzionální DNA, vzájemně propojeno do jednoho tady a teď.


Sedmá čakra je střed stojaté osmičky, spojující úrovně existencí naší světelné podstaty, nebo-li FTEKVENCÍ světla, což je mužský princip - antihmota (čakry 8-13) s úrovněmi existencí z nichž jsou tvořeny ČÁSTICE (což je ženský princip) z něhož je tvořena vně projevená hmota (čakry 1-6).


Duchovní srdce, nebo-li osobní nulový bod, je středem ležaté i stojaté osmičky, ale ve své podstatě je každá jednotlivá čakra středem jak ležatých tak stojatých osmiček, neboť jednotlivé čakry spojují jak spodní a horní úrovně existencí (stojaté osmičky), tak paralelní projevy existencí, čili ležaté osmičky.


Web hosting Ning má ve funkčnosti těchto stránek opět nějaký problém. Odpověď nešla zavěsit pod mícu. Proto jsem odpověď vložil sem a ne pod ni.

* The Arcturians, Meeting Your Higher Self - Here.
* The Arcturians: The Heart of the Matrix - April 22, 2016 - Here.
* The Arcturians, Remembering What You Always Knew - Here.
* The Arcturians, Your New Sense Of Self - Here.
* The Arcturians, We Are Here NOW - Here.

* Remaining 5th Dimensional - Here.
* Meeting A Higher Expression Of Self - Here.
* Living In 2 Worlds - Here.

* The Arcturians, A Peek Into the 5th Dimension - Here.

Proč věřit pouze svému nej-vyššímu JÁ, čili kosmickému vše-Vědomí, nebo-li Boží podstatě a jak se na ni napojit Uvedeno ZDE.

* Umění Manifestace: Energie Následuje Myšlenku Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Energy Follows Thought - Here.
Úzce související články:
* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět svobodnou bytostí - ZDE.
* Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu _ ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.

* The Seven Densities of Consciousness // Law Of One 001 Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby